of 26 /26
Pla Director D’aprofitament D’aigua Freàtica de Badalona. Resum d’actuacions realitzades. Cicle de jornades d'aprofundiment al reaprofitament d'aigua no potable i dobles xarxes en l'àmbit local (Sessió II). Josep Montes Àrea de Medi Ambient i Mobilitat 18 de novembre de 2010

Pla Director D’aprofitament D’aigua Freàtica de Badalona.xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/... · Antecedents El Pla Director d’aprofitament d’aigua freàtica

Embed Size (px)

Text of Pla Director D’aprofitament D’aigua Freàtica de...

Pla Director Daprofitament DaiguaFretica de Badalona.

Resum dactuacions realitzades.

Cicle de jornades d'aprofundiment al reaprofitament d'aigua no potable i dobles xarxes en l'mbit local (Sessi II).

Josep Montesrea de Medi Ambient i Mobilitat

18 de novembre de 2010

AntecedentsEl Pla Director daprofitament daigua fretica de badalona, semmarca dins de la lnia estratgica 4 del Pla dAcci Ambiental de Badalona: Millorar i Optimitzar la Gestio dels Recursos Hdrics i incrementar lus de recursos propis.

Amb actuacions com ara:

Conscienciaci ciutadana. Episodis de sequera Installaci dairejadors, disminuci del nombre

daforaments Control de consums. Implementaci de jardineria Xerfila. Optimitzaci de les necessitats de reg. Aprofitament daiges fretiques.

El consum daigua total sha reduit un 15 % en 10 anys

Pla Director dAiges Fretiques

Pla Director dAiges Fretiques

Pla Director daiges fretiques

Aprovat lany 2003

Estudi Hidrogeolgic

Estudi de la Demanda

Pla detapes

Objectiu general:

Millorar la gesti dels recursos hdrics mitjanant la substituci de les aiges potables per aiges subterrnies en els casos que la qualitat requerida de laigua no sigui tan elevada, sempre que sigui viable tcnicament i econmicament

Zones de recrrega Transmissivitat

Estudi Hidrogeolgic.Piezometria

Pla Director dAiges Fretiques

Hidroqumica

Estudi Hidrogeolgic. Balan Hidrogeolgic

Pla Director dAiges Fretiques

Mapa de distribuci de la concentraci de nitrats.(any 2000)

Anlisis de la Demanda.

Pa. Voluntaris Olmpics

G 4

PARC DE MONTIGAL

PARC DEL CARITG

PARC DEL GRAN SOL

PARC DE CAN SOLEI

CA L'ARNS

RIERA DE CANYAD

Torrent de la Font

PARC DEL TNGER

PARC DE JOAQUIM TORRENTS LLAD

PARC DE NOVA LLOREDA

PLAA ROJA

PLAA TARRADELLAS

LA BAIXADETA

PLAA TRAFALGAR

N

LLEGENDA

Consum baix (1.000-5.000 m3/any)Consum mig (5.000-10.000 m3/any)

Consum mig alt (10.000-20.000 m3/any)

Consum alt (20.000-40.000 m3/any)Consum molt alt (40.000-70.000 m3/any)

Zones de demanda d'aigua per a reg (2002)

Mina Arns

Artigues-Sant Adri

Sant Roc

Gorg

MPep Ventura

JARDINS C/ MADRID

PARC

DE

LES

MUNT

ANYE

TES

M

M

M

0 m 500 m 1.000 m

Montigal 05000

10000

15000

20000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Nova LloredaDistribuci territorial de la demanda

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171

n ordre de comptador

% c

onsu

m a

cum

ulat

% acumulat 2001 % acumulat 2001*

% acumulat 2000 % acumulat 1999

- Ms del 50 % de laigua es consumeix en un 10 % dels comptadors.- La demanda molt heterognia al llarg de lany

Pla Director dAiges Fretiques

Fundaci Roca i Pi

Can Barriga

La BaixadetaCan

Canyad

Can Cabanyes

L'Escorxador

Nova Lloreda

Montigal Sud

Montigal Nord

Pa. Voluntaris Olmpics

G 4

PARC DE MONTIGAL

PARC DEL CARITG

PARC DEL GRAN SOL

PARC DE CAN SOLEI

CA L'ARNS

RIERA DE CANYAD

Torrent de la Font

PARC DEL TNGER

PARC DE JOAQUIM TORRENTS LLAD

PARC DE NOVA LLOREDA

PLAA ROJA

PLAA TARRADELLAS

LA BAIXADETA

PLAA TRAFALGAR

N

LLEGENDA

Mina Arns

Pou Arns

Artigues-Sant Adri

Sant Roc

Gorg

MPep Ventura

JARDINS C/MADRID

PARC

DE

LES

MUNT

ANYE

TES

M

M

M

Punts d'aigua en s

Punts d'aigua potencials

Muntanyetes

Punts d'aigua estudiats no aptes

Punts d'aigua estudiats aptes

0 m 500 m 1.000 m

Sistema de distribuci d'aigua de reg

Dipsit

Hidrant

Hidrant potencial

Algunes conclusions del Pla Director.

Pla Director dAiges Fretiques

La quantitat daigua explotable sense impacte negatiu per a laqfer s dentre1,5 i 2,0 Hm3/any.La zona amb major demanda daigua no coincideix amb la zona on les caracterstiques de laqfer son ms favorables per a la seva explotaci. Es planteja un pla detapes amb lobjectiu de executar una xarxa de distribuci per tal dapropar el recurs a les zones de demanda.

Objectius especfics

Abastar un 72 % de les aiges utilitzades per al reg del verd urb amb aiges subterrnies durant els propers anys.Abastar el 100 % de les aiges utilitzades per a la neteja dels carrers i del clavegueram amb aiges subterrnies.

Zona verda alimentada amb freticDipsit

Hidrant

Xarxa distribuci. En fase de proves

Resum esquemtic actuacionsPla fretic a Badalona a 2010

* Xarxa de distribuci Montigalen fase de posada en marxa.

Pla Director dAiges Fretiques

Resum de les actuacions a 2010. Caracterstiques i superfcie abastada.Sistema Any Carcterstiques Tractament Usos associats Superfcie m2*

La Baixadeta 2003 Bombament directe a reg + tractament UV Parc la Baixadeta 3.716 Parc Can Barriga 5.225 Horts i Jardins E.Can Barriga 5.000 Parc Nelson Mandela (2008) 7.000 HidrantParc Can Solei (2008) 35.000 Parc Ca l'Arns (2005) 80.000 Riera Canyado (2009) - Horts urbans Torre Codina - HidrantParc Enginyer Dolofeu 2.014 HidrantParc Sant Salvador 600 HidrantParc G-5 (2008) 35.894 Olof Palme ( final 2010) 4.391 Puigfred (fi 2010) 1.269 Rbla. Sant Joan (fi 2010) 9.205 Nova Lloreda (fi 2010) 10.000 Montigal (2011) 80.394 Horts Urbans Can Cabanyes (2011)Muntanyetes (2011) 17.334

Superfcie servida a desembre de 2010 193.654 Superfcie Total prevista a desembre 2011 297.042

* Superfcie orientativa de la totalitat del parc o mbit.

Can Barriga 2003 Diposit de 135 m3 + tractament + distribuci Clor

Ca l'Arns 2005 Bassas + distribuci directa Clor

Enginyer Dolofeu 2009 Dipsit de 120 m3 + tractament + distribuci Clor

Torre Codina 2008 Mina + dipsit + distribuci ( una part correspont a perdua ATLL) -

Montigal 2008 - 20011 Dipsit 200 m3 + tractament i distribuci Clor

Sant Salvador 2010 Bombament directe + tractament UV

Pla Director dAiges Fretiques

Evoluci del consum daigua fretica a Badalona.

Pla Director dAiges Fretiques

Amb la posada en marxa de la xarxa de distribuciEs preveu un consum per a 2011 a lentorn dels 100.000 m3

La Baixadeta: neteja, restauraci i posada en servei. Any 2003

Resum de les actuacions realitzades I

Pla Director dAiges Fretiques

Quadre elctric

Vas de pressi

Lmpada UV

Manmetre

Transductor de pressi

Pressostat

Aixeta presa mostres abans UV

Comptador

Aixeta presa mostradesprs UV

Resum de les actuacions realitzades I

Pla Director dAiges Fretiques

La Baixadeta: neteja, restauraci i posada en servei. Any 2003

Installaci fora fiable. Molt sensible a les fuites de la xarxa de reg. Substituci peridica de les lmpades del sistema de desinfecci UV.

Resum de les actuacions realitzades II

Pla Director dAiges Fretiques

Can Barriga. 1era fase: neteja, restauraci, posada en serveiDe reg i hidrant. Any 2003

Resum de les actuacions realitzades II

Pla Director dAiges Fretiques

Can Barriga 2ona fase: recuperaci antiga bassa. Execuci distribuci a Plaa N.Mandela. Any 2008

Pla Director dAiges Fretiques

Aprofitament parking San Salvador: Instal.laci dhidrant. Any 2010

Pla Director dAiges Fretiques

Enginyer Dolofeu. Nova captaci, dipsit per al reg de la plaa i hidrant. Any 2010

Pla Director dAiges Fretiques

Pa. Voluntaris Olmpics

G 4

PARC DE MONTIGAL

PARC DEL CARITG

PARC DEL GRAN SOL

PARC DE CAN SOLEI

CA L'ARNS

RIERA DE CANYAD

Torrent de la Font

PARC DEL TNGER

PARC DE JOAQUIM TORRENTS LLAD

PARC DE NOVA LLOREDA

PLAA ROJA

PLAA TARRADELLAS

LA BAIXADETA

PLAA TRAFALGAR

N

LLEGENDA

Consum baix (1.000-5.000 m3/any)Consum mig (5.000-10.000 m3/any)

Consum mig alt (10.000-20.000 m3/any)

Consum alt (20.000-40.000 m3/any)Consum molt alt (40.000-70.000 m3/any)

Zones de demanda d'aigua per a reg (2002)

Mina Arns

Artigues-Sant Adri

Sant Roc

Gorg

MPep Ventura

JARDINS C/MADRID

PARC

DE

LES

MUNT

ANYE

TES

M

M

M

0 m 500 m 1.000 m

Execuci xarxa de distribuci de 2.5 Km des de dipsit montigal a Can Cabanyes. 2009-2010

Pla Director dAiges Fretiques

Execuci xarxa de distribuci de 2.5 Km des de dipsit Montigal a CanCabanyes. 2009-2010

Canonades de PET D 160 Pn 10 / 16.1 Canonada per distribuci.1 Canonada per alimentaci a dipsit des de al.luvial.* Construcci de dipsit de 200 m3

Pla Director dAiges Fretiques

Execuci xarxa de distribuci. Bombament, sistema de filtratge, cloraci i control (2009-2010).

Pla Director dAiges Fretiques

Detall arqueta tipus Xarxa de distribuci.Connexi a punt de subministra. (parcs o hidrants)

FiltreElectrovlvulaComptadorCarret separador fretic/potableVlvules manuals de tall

Pla Director dAiges Fretiques

Automatitzaci de la installaci i Telecomandament.

Optimitzaci de la xarxa. Reducci de consums energtics. Ajust de la pressi de treball en funci delpunt de demanda.Detecci i control de fuites. Control del volums consumits Detecci immediata davariesGarantia de subministre.

Programa de control de la qualitat de laigua fretica i dels nivells piezomtrics

Objectiu: Controlar la presncia de contaminants a

lexplotaci i garantir la qualitat de laigua que es far servir per a la neteja viria i el reg de parcs i jardins

Controls mensuals a totes les explotacions i anuals a tots els punts.

Mostreig abans i desprs del sistema de desinfecci.

1. CONTROL DE LA QUALITAT DE LAIGUA

Pla Director dAiges Fretiques

Programa de control qualitat fisicoqumica. Parmetres analitzats a les mostres daigua

Fosfats

Duresa total

FerroClor residual combinat

MagnesiClor residual lliure

CalciLegionella

PotassiClostridis sulfit reductors

SodiEstreptococs fecals

AlcalinitatEscherichia coli

ClorursColiformes totals

SulfatsAerobis 22 C x 120 h

AmoniAerobis 37 C x 48 h

NitritsNitrats

TerbolesapH

OxidabilitatConductivitat

Analtica anualAnaltica mensual

Pla Director dAiges Fretiques

Evoluci dels nivells piezomtrics Badalona

2. CONTROL DELS NIVELLS PIEZOMTRICS

Controls mensuals o trimestrals de la xarxa de control en funci comportament histric de laqfer, aix com lintersestratgic de lexplotaci i lexistncia de situacions de risc.

Pla Director dAiges Fretiques

Darrers comentaris:

Els costos associats a la posada en marxa i manteniment de les installacions fretiques s elevat. Cal estudiar detingudament la viabilitat dels projectes i abordar subministres de consum elevat.

s ms fcil mantenir i garantit les condicions sanitries du punt de subministra gran que varis de petits. (Xarxes de distribuci)

Les fuites del sistema de distribuci o xarxes de reg generen consums energtics innecessaris i afavoreixen les avaries. Cal sectoritzar les xarxes mitjanant electrovlvules i installar equips de comptatge per tal de monitoritzarfuncionaments.

Cal dur a terme un acurat protocol de control de qualitat fisicoqumica de laigua per tal de garantir les condicions higinic - sanitries.

MOLTES GRCIES!