10
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková ANOTACE Materiál seznamuje žáky s počátky římského státu od prvního osídlení po konec království Druh učebního materiálu DUM Očekávané výstupy Žák se seznámí s etruským osídlením v Itálii a s přírodními podmínkami . Pochopí vliv římské kultury na pozdější doby a pozná některé významné památky. Zodpoví kvízové otázky. Pro koho je materiál určen Žáci, základní škola, 6. ročník, předmět dějepis Autor Mgr. Monika Chudárková Datum vzniku 24. 3. 2012 Vzdělávací oblast Člověk a společnost Počátky římského státu Dějepis VY_32_INOVACE_308, 16. sada, D

Počátky římského státu Dějepis VY_32_INOVACE_308, 16. sada, D

 • Upload
  caesar

 • View
  32

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Počátky římského státu Dějepis VY_32_INOVACE_308, 16. sada, D. PoČátky Římského státu. Etruskové. Vítězný oblouk v Paříži. Starověký Řím - velký vliv na pozdější kulturu – písmo, právo, latina – vědecký jazyk, stavby. K onstantinův oblouk, Řím. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Počátky římského státu Dějepis VY_32_INOVACE_308, 16. sada, D

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

ANOTACE Materiál seznamuje žáky s počátky římského státu od prvního osídlení po konec království

Druh učebního materiálu DUM

Očekávané výstupy Žák se seznámí s etruským osídlením v Itálii a s přírodními podmínkami . Pochopí vliv římské kultury na pozdější doby a pozná některé významné památky. Zodpoví kvízové otázky.

Pro koho je materiál určen  Žáci, základní škola, 6. ročník, předmět dějepis

Autor  Mgr. Monika Chudárková

Datum vzniku  24. 3. 2012

Vzdělávací oblast  Člověk a společnost

Počátky římského státuDějepis

VY_32_INOVACE_308, 16. sada, D

Page 2: Počátky římského státu Dějepis VY_32_INOVACE_308, 16. sada, D

POČÁTKY ŘÍMSKÉHO STÁTU

Etruskové

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

Page 3: Počátky římského státu Dějepis VY_32_INOVACE_308, 16. sada, D

Starověký Řím - velký vliv na pozdější kulturu – písmo, právo, latina – vědecký jazyk, stavby...

Triumfální oblouky, které stavěli nejvýznamnější římští vojevůdcové k oslavě vítězství, inspirovali Napoleona k postavení Vítězného oblouku v Paříži.

Konstantinův oblouk, Řím

Vítězný oblouk v Paříži

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

Page 4: Počátky římského státu Dějepis VY_32_INOVACE_308, 16. sada, D

Pantheon (chrám všech bohů) uvnitř a zvenčí

Mnoho římských užitkových i veřejných staveb se zachovalo dodnes (lázně, akvadukty, silnice, divadla, chrámy…)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

Page 5: Počátky římského státu Dějepis VY_32_INOVACE_308, 16. sada, D

Přírodní podmínky: • sever Itálie velmi úrodný (obilí,

ovoce, zelenina, víno, olivy)

• zbytek Apeniny – teplo, sucho (pastevectví)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

Osídlení:

• Etruskové, Latinové

Page 6: Počátky římského státu Dějepis VY_32_INOVACE_308, 16. sada, D

ETRUSKOVÉ v Itálii od 10.-9. stol. př.

n. l. vyspělé zemědělství

(zavlažování a vysoušení polí)

zpracování železa i jiných kovů

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

Page 7: Počátky římského státu Dějepis VY_32_INOVACE_308, 16. sada, D

nekropole -„město mrtvých“

městské státy, ne centrální moc v 5. stol. př. n. l. poraženi Řeky na moři,

ztrácí význam i v Itálii.

zruční stavitelé (první využití klenby)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

Page 8: Počátky římského státu Dějepis VY_32_INOVACE_308, 16. sada, D

POČÁTKY ŘÍMSKÉHO MĚSTSKÉHO STÁTU

• Italické kmeny přicházejí asi 1000 př. n. l., zprvu pod nadvládou Etrusků.

• Etruskové založili Řím a vládli v něm jako králové

• Kolem roku 500 př. n. l. králové vyhnáni, vzniká republika

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

Page 9: Počátky římského státu Dějepis VY_32_INOVACE_308, 16. sada, D

Který kmen jako první vládl na území Říma?

Opakování:

Italikové LatinovéEtruskovéGalové

Římská republika vznikla kolem roku:1000 př. n. l. 500 n. l. 200 n. l. 500 př. n. l.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

K čemu sloužila stavba na obrázku (Pantheon)?

divadlo sídlo krále

veřejné lázně chrám

tržiště pevnost

Page 10: Počátky římského státu Dějepis VY_32_INOVACE_308, 16. sada, D

Použité zdroje:

fotografie – soukromý archiv Mgr. Moniky Chudárkové

AUTOREM MATERIÁLU A VŠECH JEHO ČÁSTÍ, NENÍ-LI UVEDENO JINAK, JE MGR. MONIKA CHUDÁRKOVÁ