Portfolio 2010 - 2011

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • MARIANNA

  P E T R

  P o r t f o l i o

  2 0 1 0 2 0 1 1

 • C U R R I C U L U M V I T A E

  Jmno a pjmen: Marianna Petr

  Datum a msto narozen: v Brn dne 28. 07. 1984

  Bydlit: Bernkova 174/9, 619 00, Brno

  Mail: marianna.petru@gmail.com

  Telefon: 777 327 494

  S T U D I A

  1991 - 1995 Z Medlnky

  1995 - 1996 Z Herkov

  1996 - 2004 Gymnzium, Brno - ekovice

  2004 - 2005 FAST VUT

  2005 - 2007 MU Ped. Fakulta (VV+TE)

  2007 - 2011 MU Ped. Fakulta (VV+VI)

  2011 - 201? MU Ped. Fakulta (Ph.D. studium)

 • S A M O A T A T N V S T A V Y

  2007

  mamince marianna (Galerie chodba, Po 9, Brno)

  2009

  oka mik kvt (ajovna pod pdiem vily Doris, umperk)

  2010

  Jako doma (Atelir, Bernkova 9, Brno)

  2011

  NAPRODEJ (Duck bar Kamenka, Kamenn kolonie 10c, Brno)

  Galerie Milana Zezuly (Mstsk divadlo Brno, Lidick 16, Brno)

  S P O L E N V S T A V Y

  2009

  Lavli pikrs (Kavrna vanda, Alfa Pas, Brno)

  Caf Mezzanine (doln 15, Brno)

  DIP BAK 09 (Galerie Spka, Osov Btka)

  2011

  BUDI SPKA! (Galerie Spka, Osov Btka)

 • M umn je zpsob, jak vidm a definuji ivot. M tvorba je posvtn, nebo to, co

  vytvm, jsou m modlitby.

  Svou tvorbou soudm sm sebe, jejm prostednictvm jsem souzen svmi

  souasnky a konen Bohem.1

 • Malba je pro m nepopsatelnm zitkem. Je to dobrodrustv, jedna

  velk nekonen hra. Nikdy nevm, jak ten obraz dopadne. Kdybych to vdla

  pesn, tak by m ta malba tolik nebavila. Inspirovna monumentlnmi dly

  Anselma Kiefera a El Greca, formuji sv pedstavy a snam se vyuvat

  objevujc se monosti. Uchopit momenty elementrnch prvk nhody a dle

  s nimi pracovat. Tit z nich v nejvy mon me.

  Pracuji pevn s akrylovmi barvami. Na zatku jsem nejprve

  asketicky pouvala jen tny ed, bl a ern. Ale to u povauji za ukonen

  obdob. Mm rda barvy a chu shnout do istch a pestrch odstn se

  posledn dva roky v obrazech npadn projevuje. Pohrvm si. Lazurnm

  vrstvenm modeluji svtla a stny. Vyuvm i pastzn barvy. Je tak tk

  vmstnat se do malho formtu. Na obrazech mench rozmr vce zkoum a

  experimentuji. Velk pltna mi umonila uvolnn neomezen pohyb gesto,

  kter je pro m zcela zsadn. Mu si zatanit. Maluji pmo a mal formty

  jsou jaksi ppravn skici.

  Tematicky se pohybuji ve tech cyklech. Nejvce m zajmaj ty vci,

  kterm docela nerozumm a ne zcela je chpu. Sakrln tma, na kterm prv

  pracuji, povauji jet stle za nevyerpan a budu pokraovat. Miluji krajinu a

  pbhy cyklus Krajina a podobn. Toulat se lesem a tie naslouchat.

  Prochzet se ulicemi msta vystavena zplav dojm a otes, radikln

  intenzit tlesnho ohroen, ale i smyslovch stimul. A ostatn obrazy, kter

  vznikly zastavenm plynulosti asu pi zachycovn chvilkovch vjem, teba jen

  perifernm vidn obyejn situace. Protoe krsa neznamen nic uritho,

  me na sebe vzt prakticky jakoukoli podobu2

  1 Joel-Peter Witkin, text pochz z vstavy Decadence Now!. (Dm umn msta Brna, 1. 10. 28. 11. 2010) 2 James Elkins, Pro lid plou ped obrazy, Praha 2007, s. 35-36

 • K R A J I N A

  A PODOBN

 • V B l o v i c c h

  akryl na pltn, 150 x 205 cm, 2011

 • O b r a z d o o b v k u

  akryl na pltn, 120 x 140 cm, 2010

 • M r a k y a p o l e

  akryl na pltn, 160 x 220 cm, 2011

 • V z i m

  akryl na pltn, 70 x 80 cm, 2011

 • E p i c s c e n e r y

  akryl na pltn, 160 x 220 cm, 2011

 • J a p a n 2 0 1 1

  akryl na pltn, 160 x 220 cm, 2011

 • V r n y a m s t e k

  akryl na pltn, 70 x 80 cm, 2011

 • SAKRLN

  T M A

 • V k o s t e l e I

  akryl na pltn, 160 x 220 cm, 2011

 • V k o s t e l e I I

  akryl na pltn, 160 x 220 cm, 2011

 • J a k u b

  akryl na pltn, 160 x 220 cm, 2011

 • C h r m t e t

  akryl na pltn, 105 x 120 cm, 2011

 • M i k u l

  akryl na pltn, 160 x 220 cm, 2011

 • B a r e v n k o s t e l

  akryl na pltn, 180 x 210 cm, 2011

 • C h r m p r v n

  akryl na pltn, 50 x 70 cm, 2011

  B e z n z v u

  akryl na pltn, 55 x 75 cm, 2011

 • A OSTATN

 • B e z n z v u

  akryl na pltn, 50 x 85 cm, 2011

 • B y l o n e b y l o

  olej na pltn, 100 x 115 cm, 2010

 • A v i o n v n o c i

  akryl na pltn, 50 x 55 cm, 2010

  S v a t d u c h

  akryl na sametu, 50 x 60 cm, 2010

 • B o u k a

  akryl na pltn, 65 x 75 cm, 2010

 • Z a h r a d a

  akryl na pltn, 140 x 160 cm, 2011

 • S k y

  akryl na pltn, 55 x 145 cm, 2010