Pp vận tải thế vị

  • View
    612

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bài báo cáo môn hoc xử lý số liệu của lớp cao học quản lý môi trường khóa 22 - Khoa Môi trường - ĐH Khoa học tự nhiên tphcm

Text of Pp vận tải thế vị

  • 1. Trng i hc T nhin TPHCM Khoa Mi Trng 1 HVTH:Phan Nguyn Hng Nguyn Thnh Tr Trn Ngc Thanh GVHD:PGS.TS. Nguyn Th Vn H 7/2013

2. NI DUNG 3 2 1 t vn Xc lp bi ton Cc bc gii bi ton vn ti 4 Kt lun 3. 3 1.t vn Vn chuyn ht s rc t cc bnh vin n cc bi rc sao cho tng cc ph vn chuyn l nh nht. Bi ton c th: Ta c 4 bnh vin (pht) mi bnh vin c s rc thi l a1, a2 , a3 , a4; Ta c 4 bi rc (thu) mi bi rc c kh nng cha l b1, b2 , b3 , b4; Cc ph vn chuyn rc t bnh vin ai n bi rc bj l cij; Lng rc thi vn chuyn rc t bnh vin ai n bi rc bj l xij; Tng chi ph vn chuyn ht rc t cc bnh vin n bi rc l Z. 4. 4 1.t vn Bi rc 1 Bi rc 2 Bi rc 3 Bi rc 4 Lng pht thi (kg/ngy) Bnh vin A 31 19 25 25 160 Bnh vin B 25 13 18 22 150 Bnh vin C 37 29 27 20 190 Bnh vin D 13 24 30 18 100 Lng tip nhn (kg/ngy) 120 175 155 150 600 5. 5 2.Xc lp bi ton Theo yu cu ca t vn ta c: Hm mc tiu: Z = t gi tr nh nht hay tm xij sao cho Z t gi tr cc tiu iu kin rng buc: 4 1 4 1i j ijijcx 4 1 4 1 4 1 4 1 j i iij i j jij ax bx 4 1 4 1 0 j j i i ij ba x 6. 6 3. Cc bc gii bi ton vn ti Tm tt Gc Ty-Bc Cc ph b nht Bc 1: Tm im xut pht X0 Xc nh c s T c s lp h phng trnh th v c dng ui+vj=cij c tnh cc t do Bc 2: Xc nh h th v Nu cc t do c: ui+vj