Preventief antibiotica voorkomt longontsteking op ic

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Critical Care nr. 05/2010

  pagina 5

  Kort

  Eigen bijdrage spoedzorg schrikt afDe toeloop bij de SEH zal afnemen als

  onterechte bezoekers daarvoor

  moeten betalen. Maar dit kan wel

  mensen afschrikken die daar vanwege

  hun klacht wel thuishoren. Dit stellen

  onderzoekers van het NIVEL in een

  publicatie in Medisch Contact.

  Het gebruik van spoedzorg zal de komende jaren, bij ongewijzigd be-leid, met bijna 7 procent stijgen. Een van de mogelijkheden om dit voorko-men, is het aantal zogenoemde onte-rechte zelfverwijzers te verminderen door hen te laten betalen voor hun bezoek aan de SEH. Dit lijkt inder-daad een effectieve manier om het gebruik van spoedzorg te verminde-ren, maar houdt ook risicos in. Het kan ertoe leiden dat mensen niet naar de SEH gaan terwijl dat wel nodig is. Uit het onderzoek blijkt ook dat pa-tinten vrijwel altijd vinden dat zij terecht naar de SEH gaan en dat ruim de helft zelf, zonder eerst een huisarts te raadplegen, naar deze afdeling gaat. Volgens de hulpverleners bij de SEH

  komt echter 60 procent van hen daar ten onrechte. Deze mensen konden ook bij de huisartsenpost geholpen worden. Voor patinten is het lastig in te schatten of een bepaalde klacht spoedeisend is of niet. De NVSHV, beroepsvereniging voor de acute zorg, spreekt zich op haar site negatief uit over de geopperde maatregel. Spoedzorg moet voor iedereen toegankelijk blijven. Een

  systeem dat uitstel en/of afstel bevor-dert, kan op termijn veel duurder uitpakken. Triage aan de poort is een oplossing, maar ook valt te den-ken aan een vast tarief voor basiszorg. Effectieve inzet van verpleegkundigen (bijvoorbeeld nurse-practitioners) op een SEH/spoedpost zou ook kostenre-ducerend werken: niet iedereen hoeft door een arts gezien te worden, al-dus de NVSHV.