of 2 /2
UPUTSTVO ZA PRIJAVU KORACI: 1. Posjetite stranicu www.izbori.ba i otvorite obrazac PRP1 (obrazac prijave za glasanje izvan BiH) 2. Popunite obrazac prema priloženom uput- stvu 3. Popunjen i potpisan obrazac skenirajte, zatim skenirajte svoju CIPS ličnu kartu i sve to pošaljite putem e-maila na adresu: [email protected] 4. Ubrzo bi od Centralne izborne komisije trebali dobiti e-mail da je zahtjev uspješno primljen 5. Najdalje za sedam dana od dana kada ste poslali zahtjev trebalo bi da ste upisani u bazu i registrovani za glasanje putem po- šte. U svakom trenutku preko interneta možete provjeriti da li ste registrovani za glasanje putem pošte. Prijave birača za glasanje izvan BiH moraju biti dostavljene u Centralnu izbornu komisiju BiH najkasnije do 24. 07. 2018. godine u 24:00 sata. Sve informacije u vezi s glasanjem izvan BiH dostupne su na službenoj internet-stranici Centralne izborne komisije BiH: www.izbori.ba ili putem Info-linije: +387 33 / 251-331 i +387 / 33 251-332 ili elektronskim putem na: e-mail : [email protected] Izađimo na izbore i obavimo svoju ljudsku i patriotsku dužnost! ZA SVOJ NAROD I ZA SVOJU ZEMLJU!

Prijave birača za glasanje izvan BiH moraju biti SVOJU ZEMLJU!igbd.org/wp-content/uploads/2018/07/dijaspora-BIH-izbori...obrazac PRP1 (obrazac prijave za glasanje izvan BiH) 2. Popunite

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Prijave birača za glasanje izvan BiH moraju biti SVOJU...

Page 1: Prijave birača za glasanje izvan BiH moraju biti SVOJU ZEMLJU!igbd.org/wp-content/uploads/2018/07/dijaspora-BIH-izbori...obrazac PRP1 (obrazac prijave za glasanje izvan BiH) 2. Popunite

UPUTSTVO ZA PRIJAVUKORACI:1. Posjetite stranicu www.izbori.ba i otvorite

obrazac PRP1 (obrazac prijave za glasanje izvan BiH)

2. Popunite obrazac prema priloženom uput-stvu

3. Popunjen i potpisan obrazac skenirajte, zatim skenirajte svoju CIPS ličnu kartu i sve to pošaljite putem e-maila na adresu: [email protected]

4. Ubrzo bi od Centralne izborne komisije trebali dobiti e-mail da je zahtjev uspješno primljen

5. Najdalje za sedam dana od dana kada ste poslali zahtjev trebalo bi da ste upisani u bazu i registrovani za glasanje putem po-šte. U svakom trenutku preko interneta možete provjeriti da li ste registrovani za glasanje putem pošte.

Prijave birača za glasanje izvan BiH moraju biti dostavljene u Centralnu izbornu komisiju BiH najkasnije do 24. 07. 2018. godine u 24:00 sata.

Sve informacije u vezi s glasanjem izvan BiH dostupne su na službenoj internet-stranici

Centralne izborne komisije BiH: www.izbori.ba

ili putem Info-linije: +387 33 / 251-331 i +387 / 33 251-332

ili elektronskim putem na: e-mail : [email protected]

Izađimo na izbore i obavimo svoju

ljudsku i patriotsku dužnost!

ZA SVOJ NAROD

I ZA SVOJU ZEMLJU!

Page 2: Prijave birača za glasanje izvan BiH moraju biti SVOJU ZEMLJU!igbd.org/wp-content/uploads/2018/07/dijaspora-BIH-izbori...obrazac PRP1 (obrazac prijave za glasanje izvan BiH) 2. Popunite

Hej Bošnjaci Bosni vjerni bili,Nikad svoga doma ostavili,

Nek’ odjekne vaše ime slavno,Pod svoj bajrak stanite uspravno!

NAŠA DOMOVINA BOSNA I HERCEGOVINA,

kao nikada ranije izložena je direktnim unu-trašnjim i vanjskim političkim i lobističkim nasrtajima i blokadama, s ciljem destabili-zacije političkih prilika, urušavanja poretka, njene dodatne ustavne i teritorijalne raz-gradnje.

Naša domovina Bosna i Hercegovina pred-stavlja se kao nemoguća i propala država, neuspjeli eksperiment zapadnih sila, čiji po-litički i praktični slom uskoro predstoji. Za agitatore ovih zabludjelih ideja, budućnost Bosne i Hercegovine je neizvjesna i ovisi o dobroj volji i međunarodnim političkim ini-cijativama.

Ovu zlonamjernu političku kampanju prati zaglušujuća medijska buka i okupacija jav-nog prostora, s ciljem revizionističkog kri-votvorenja ratne prošlosti, izjednačavanja žrtve i agresora, otvorene diskreditacije na-cionalnih, kulturnih i političkih institucija kod Bošnjaka, te inkriminiranje njihovih svjetovnih i duhovnih autoriteta.

Ove prilike dramatično su usložene nakon službene objave rezultata Popisa stanovniš-tva u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine, što jasno potvrđuje da se ne radi tek o stati-stičkom istraživanju, već o važnom aspektu političkog ustrojstva i evropske budućnosti Bosne i Hercegovine.

Različite opstrukcije, odgode i politička spo-renja u vezi s objavom rezultata Popisa sta-novništva u Bosni i Hercegovini, bili su tek

uvod u postojeće političke blokade, nepod-nošljivo otežan politički život Bošnjaka u manjem bh. entitetu, obilježen otvorenom diskriminacijom, negiranjem identiteta i bo-sanskog jezika, uskraćivanjem zapošljavanja i zastupljenosti u javnim institucijama, s ci-ljem raseljavanja Bošnjaka i njihove potpune političke i biološke eliminacije.

Ovaj udruženi sistematski udar na našu hi-ljadugodišnju opstojnost, pravo na naciju, vjeru i životni prostor čeka naš jasan i neod-godiv demokratski i politički odgovor!

Historija nas uči da borba za svoj narod i za svoju zemlju ima svoju cijenu i na nebu i na zemlji, a da nema naroda kojem su poklonje-ni opstojnost i sloboda. Da je iko u povijesti imao tako mnogo dušmana i mrzitelja, kao što ih je kroz vijekove imala Bosna, odavno se ne bi ni spominjao. Nama je sudbina očigled-no namijenila drugačiju ulogu!

Svi Bošnjaci i dobronamjerni građani porije-klom iz Bosne i Hercegovine, obavezni su re-gistrovati se i glasati na predstojećim Općim izborima u Bosni i Hercegovini! Ova obaveza neodgodiva je i na najvišoj razini prioriteta za one s prebivalištem na teritoriji bh. enti-teta RS!

To je izraz legitimne demokratske i političke borbe, čin najviše odgovornosti prema bu-dućnosti svoje države i svog naroda, te častan pojedinačni doprinos na putu poništenja ili umanjenja posljedica genocida i agresija na Bosnu i Hercegovinu!