of 30 /30
Programul Grundtvig Trainer Cecilia Foia

Programul Grundtvig

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Programul Grundtvig. Trainer Cecilia Foia. Obiectivele programului Grundtvig. Scop: Î mbun ătățirea accesul ui celor care, indiferent de varsta , doresc sa dobandeasca noi competente prin forme de educatia adultilor . î ntampinarea nevoilor de predare / î nvatare ale adultilor - PowerPoint PPT Presentation

Text of Programul Grundtvig

Page 1: Programul Grundtvig

Programul Grundtvig

Trainer Cecilia Foia

Page 2: Programul Grundtvig

Obiectivele programului Grundtvig

Scop: Îmbunătățirea accesului celor care, indiferent de varsta, doresc sa dobandeasca noi competente prin forme de educatia adultilor.

întampinarea nevoilor de predare/învatare ale adultilor se adreseaza institutiilor sau organizatiilor care asigura sau

faciliteaza educatia adultilor.Orice organizatie din domeniul educatiei adultilor, din sistemul formal, non-formal sau informal poate sa participe la programul Grundtvig. Adultul, in sensul programului Grundtvig, este o persoana de peste 25 de ani, sau un tanar sub aceasta varsta (dar mai mare de 18 ani), care nu mai este cuprins in sistemul formal de educatie.

Page 3: Programul Grundtvig

Obiective specificeProgramul/Proiectul Grundtvig : raspunde provocarilor educationale

impuse de imbatranirea populatiei/ cresterea sperantei medii de viata in Europa. /?

sprijină oferta si raspunde cererii de alternative educationale pentru adulti, ameliorează cunostintele si competentele acestora. /?

Page 4: Programul Grundtvig

Obiective operationalePrin actiuni si tipuri de activitati specifice programul Grundtvig isi propune:

sa creasca accesibilitatea, calitatea si volumul mobilitatilor in Europa, pentru persoanele implicate in educatia adultilor;

sa amelioreze calitatea si sa creasca volumul cooperarii intre organizatiile implicate in educatia adultilor in Europa

sa asiste persoanele care provin din categorii si contexte sociale vulnerabile si/sau marginalizate, in mod deosebit persoanele varstice si pe cei care au iesit din sistemul formal de educatie fara calificari de baza, pentru a le oferi oportunitati alternative de educatie

sa faciliteze dezvoltarea de practici inovative in educatia adultilor precum si transferul acestora de la o tara participanta la alta

sa sprijine dezvoltarea de continuturi informationale bazate pe noile tehnologii, dezvoltarea serviciilor, practicilor si metodelor pedagogice inovative pentru invatarea pe tot parcursul vietii

sa multiplice abordarile pedagogice si sa imbunatateasca managementul organizatiilor pentru educatia adultilor

Page 5: Programul Grundtvig

Cine poate candida? Adulti care invata/cursanti adulti Profesori, formatori sau alte categorii de personal din institutii si

organizatii de educatia adultilor Persoane sau institutii responsabile cu initierea si monitorizarea politicilor

si sistemelor educationale pentru adulti, de la nivel local, regional si national

Asociatii si reprezentanti ai organizatiilor implicate in educatia adultilor, inclusiv asociatii ale profesorilor sau asociatii din domeniul educatiei

Institutii si organizatii care ofera diferite tipuri de pregatire in educatia adultilor

Institutii implicate in formarea initiala si continua a personalului din domeniul educatiei adultilor

Organizatii care furnizeaza servicii de orientare, consiliere si informare in domeniul educatiei adultilor

Centre de cercetare in domeniul educatiei adultilor Organizatii non-profit, asociatii si fundatii care lucreaza in regim de

voluntariat, organizatii non-guvernamentale Institutii din invatamantul superior, Firme, intreprinderi si IMM-uri pentru

domenii ale educatiei nonformale

Page 6: Programul Grundtvig

Obiective specifice ale Programului Grundtvig potrivit strategiei nationale

cresterea atractivitatii, accesibilitatii si eficacitatii participarii adultilor la activitatile de invatare

implicarea unor noi institutii si a personalului acestora in programe de cooperare europeana

cresterea participarii si a motivatiei pentru invatare a grupurilor tinta dezavantajate (economic, social si cultural) si stimularea incluziunii sociale a acestora – in mod deosebit pentru persoanele care nu au atins nivelul educatiei de baza

promovarea experientelor si practicilor dobandite in contexte non-formale si informale

cresterea performantelor profesionale ale personalului implicat in educatia adultilor

Page 7: Programul Grundtvig

Parteneriate Grundtvig Parteneriatele pentru învatare reprezinta

cadrul pentru realizarea unor activitati de cooperare intre organizatii care lucreaza in domeniul educatiei adultilor.

parteneriatele sunt orientate pe proces si vizeaza participarea organizatiilor de dimensiuni mici, care doresc sa includa aspecte legate de cooperare europeana in cadrul activitatilor lor educationale (spre deosebire de Proiectele Multilaterale Grundtvig)

Page 8: Programul Grundtvig

Parteneriate Grundtvig În parteneriatele pentru învatare, formatorii si adultii

(formabilii) din cel putin trei tari participante lucrează impreună, pe durata a doi ani, pentru una sau mai multe teme de interes comun, realizează schimburi de experiente, practici si metode, vizează o mai buna intelegere a temelor/ariilor de interes comun

Schimbul de experiente, practici si metode educationale se face cu scopul constientizarii cadrului cultural, social si economic european, precum si pentru o mai buna intelegere a ariilor de interes comun ale participantilor la Parteneriat.

Page 9: Programul Grundtvig

Parteneriate Grundtvig GRU PAR

Partenerii vor monitoriza si evalua continuu/ sitematic activitatea lor transnationala si o vor interconecta activitătile de proiect cu initiativele ce au loc la nivel de comunitate locala.

Partenerii vor coopera cu organizatiile si autoritatile locale, regionale si nationale pentru a asigura o baza solida a activitatilor desfasurate si ideilor promovate, cat si pentru a deschide canale variate de diseminare.

Partenerii vor disemina activitătile si rezultatele proiectului pe tot parcursul proiectului (si dupa finalizarea acestuia!!) la nivel local, regional si national (si chiar european!!)

Page 10: Programul Grundtvig

Activități GRU PAR finanțabile Participarea la intalniri de proiect si seminarii organizate de institutiile partenere

Realizarea de schimburi de personal: formatori si formabili (adulti) implicati in activitatile de proiect

Realizarea de schimburi de experienta si de bune practici prin folosirea de tehnici de comunicare si informare (ex. website, e-mail, video-conferinte)

Realizarea unor proiecte de cercetare si lucru pe teren prin implicarea activă a adultilor (formatori si formabili) in rezolvarea problemelor comunitătii (învătarea bazată pe rezolvarea de probleme), implicarea in activităti de voluntariat la nivelul comunitătii

Dezvoltarea competentelor cheie: lingvistice, digitale, sociale, civice, interculturale prin pregatirea de spectacole (ex. piese de teatru, piese sau spectacole muzicale) , realizare de obiecte de arta, sau alte produse relevante pentru tematica proiectului

Page 11: Programul Grundtvig

Activități Grundtvig finanțabile

Pregatirea lingvistica a persoanelor implicate in Parteneriat, pentru ca acestea sa dobandeasca competentele lingvistice necesare comunicarii in limba/limbile de lucru a(le) proiectului

Dezvoltarea cooperarii cu alte proiecte cu tematica si pe subiecte similare (inclusiv cu Retelele Grundtvig)

Realizarea de activitati de auto-evaluare Producerea si diseminarea de materiale de informare

sau documentare referitoare la activitatile de cooperare Organizare de expozitii, participarea la evenimente în

scopul, valorizării rezultatelor si experientelor parteneriatului

Page 12: Programul Grundtvig

Cine poate beneficia de finantare?

Orice organizatie sau institutie din domeniul educatiei adultilor, din sistemul formal, non-formal sau informal este solicitant eligibil și poate sa participe la Parteneriatele pentru invatare Grundtvig.

Page 13: Programul Grundtvig

Cautare parteneri (baze de date)

http://llp.teamwork.fr/partner_search/home.php http://bgedu.blogspot.com/search/label/Grundtvig limitat http://www.mobilnost.hr/index_en.php extins http://english.tpf.hu/pages/partner/index.php?page_id=1

3 extins

http://www.smpf.lt/lt/partners extins http://www.anefore.lu/fr/recherche-de-partenaires extins http://web.saaic.sk/llp/en/_main.cfm?sw_prog=1&obsah=

m_PSQ.cfm&jaz=en extins http://www.grundtvig.org.uk/casestudy.asp?section=000

100010039&sectionTitle=Projects+Around+the+UK extins

http://llp.teamwork.fr/partner_search/home.php Comenius-Grundtvig-Leonardo-Partnerships-subscribe@y

ahoogroups.com

Page 14: Programul Grundtvig

Ateliere Grundtvig Participarea adultilor care invata la ateliere/ workshops (seminarii si

activitati educationale) care au loc intr-o alta tara europeana decat cea de origine,

Atelierele reunesc persoane sau grupuri mici de adulti din diferite tari care doresc sa experimenteze modalitati inovative si multinationale de invatare, care sa contribuie la dezvoltarea lor personala, potrivit nevoilor acestora. Adultii sunt, de asemenea, incurajati sa isi impartaseasca competentele si cunostintele in mod activ cu ceilalti participanti.

Fiecare atelier poate sa aiba un numar minim de 10 adulti si maxim de 20 adulti (numarul acestora poate depasi limita superioara, dar grantul Grundtvig nu va fi acordat pentru mai mult 20 de adulti).

Cel mult 1/3 dintre participanti pot fi din aceeasi tara de origine. Adultii rezidenti in tara in care se organizeaza atelierul sunt eligibili, dar nu pot fi finantati din programul Grundtvig al tarii organizatoare si nu pot depasi, de asemenea, 1/3 din totalul participantilor.

Un atelier poate fi organizat pe o perioada de 5 pana la 10 zile.

Page 15: Programul Grundtvig

Teme ateliereDintre temele adecvate programului Grundtvig, pot fi amintite:

arte vizuale, creativitate, muzica, matematica, stiinte si alte teme care nu depind de cunoasterea unei limbi straine;

invatarea unei limbi straine, mai ales pentru persoane care doresc sa isi formeze competente de baza sau sa iti imbunatateasca astfel de competente in domenii specifice (mai ales daca este vorba de o limba cu arie de raspandire restransa si putin predata);

discutii de grup pe teme comune privind Europa, cu o scopul de a stimula cresterea interesului pentru problemele legate de populatia adulta;

dialog intercultural si cetatenie activa

Page 16: Programul Grundtvig

Cine poate beneficia de finantare ? Institutiile care doresc sa organizeze activitati pentru adultii care

invata. * Organizatori de ateliere pot fi organizatiile care au personalitate juridica si care pot demonstra capacitatea de a organiza un atelier;* Candidaturile pentru un grant necesar organizarii unui atelier trebuie trimise catre Agentia Nationala din tara organizatorului, atelierul va avea loc in aceasta tara.* Grantul Grundtvig va acoperi cheltuielile privind organizarea atelierului, cat si pe cele necesare finantarii participarii adultilor, incluzand transportul si subzistenta.

Adultii (persoane peste 18 ani) care doresc sa participe candideaza (individual sau in mici grupuri) direct la organizatia care realizeaza atelierul. Aceasta va asigura cazarea, costul transportului cat si al subzistentei. Organizatorul selecteaza candidatii in functie de regulile precizate in propriul formular de candidatura trimis catre Agentia Nationala.

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc/catalogue12_en.pdf

Page 17: Programul Grundtvig

Mobilităti de formare continuă Grundtvig

Scop: Ameliorarea calitatii educatiei pe tot parcursul vietii, prin participarea la sesiuni de formare cu durata de 1 (cinci zile lucratoare )-6 saptamani. Persoane eligibile: Personal implicat in educatia adultilor (formatori, profesori, mentori, facilitatori, consilieri, antrenori)Loc: Institutii/ centre de educatie a adultilor (in cel mai larg sens) sau care sunt implicate in formarea unor astfel de persoane din U.E. Obiectiv specific: Îmbunatateasca abilitatilor practice de predare, coaching sau consiliere pentru persoanele care realizează acivităti de formare a adultilor, formarea si dezvoltarea unei viziune europeana asupra a ceea ce inseamna invatare pe tot parcursul vietii.

Page 18: Programul Grundtvig

Activități de formare eligibile

Participarea la: cursuri de formare destinate personalului implicat in educatia

adultilor, care au o dimensiune europeana evidenta in ceea ce priveste tema, continutul precum si profilul formatorilor si al participantilor; (!de regulă au durata cinci zile lucratoare);

sesiuni de pregatire sub forma stagiilor de scurta durata, job shadowing, sau plasamentelor in cadrul unei organizatii de educatia adultilor sau al unei organizatii publice ori non-guvernamentale implicate in educatia adultilor;

conferinte sau seminarii europene organizate fie in cadrul unei Retele sau Proiect Grundtvig, fie de catre o Agentie Nationala sau o Asociatie europeana reprezentativa pentru domeniul educatiei adultilor.

! Sesiunile de formare pentru care se opteaza pot viza aspecte formale, non-formale sau informale in educatia adultilor si se refera, ca domenii generale, la: continuturi si metodologii de predare/invatare pentru adulti, oportunitati si modalitati de crestere a accesului la invatare pentru adulti, managementul educatiei adultilor, sisteme si politici de educatie a adultilor

Page 19: Programul Grundtvig

Cine poate beneficia de finantare ?Pot beneficia de formare cei care fac parte din personalul care lucreaza cu norma intreaga sau in regim part-time, inclusiv voluntari, din orice sector al educatiei adultilor (formal, non-formal sau informal), si anume: profesori si formatori, precum si formatorii acestor categorii

de persoane directori si personal din managementul organizatiilor care

ofera servicii de educatia adultilor personal care este implicat in activitati interculturale sau

care lucreaza cu adulti sau persoane itinerante, inclusiv personal intinerant, mediatori si animatori

personal care lucreaza cu adulti cu nevoi educationale speciale

personal care lucreaza cu adulti cu risc de marginalizare personal care lucreaza in domeniul consilierii si orientarii in

cariera, Inspectori ai CNFPA http://

ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm

Page 20: Programul Grundtvig

Vizite si schimburiObiective: îmbunătătirea calitatii educatiei adultilor (de tip

formal, non-formal si informal), (vizita are scop profesional)

lărgirea viziunii asupra educatiei adultilor Imbunatățirea abilitatilor de predare, coaching

sau consiliere. Acordarea de sprijin organizatiei gazdă in

domeniul predarii, managementului sau altor activitati conexe prin valorificarea expertizei de care dispune cel ce efectuează vizita

Page 21: Programul Grundtvig

Criterii de eligibilitate: durata vizitei este mai mică de 3 luni (vizitele cu

durata mai mare de 3 luni vor fi eligibile pentru actiunea "Asistenti Grundtvig");

Vizita este individuală (pentru fiecare participant aplică independent în cazul grupurilor mici);

pot participa la vizite unilaterale sau bilaterale (sub forma unui schimb intre organizatiile implicate);

pot solicita, pentru o perioada stabilita, vizite la mai multe organizatii;

pot derula activitati care sa se refere la domeniul educatiei adultilor care pot fi corelate cu activitatile profesionale.

Page 22: Programul Grundtvig

Activitați eligibile: stagiu de predare la o organizatie de educatie a adultilor; studierea aspectelor legate de educatia adultilor : continutul si

metodele de predare, metodele utilizate pentru cresterea accesului la forme de educatie a adultilor, managementul educatiei adultilor (privit la nivel local si regional, administrarea si conducerea organizatiei, probleme legate de buget, asigurarea calitatii), servicii de sprijin pentru adulti (consiliere si orientare);

studierea si/ sau furnizarea expertizei asupra sistemului/ aspectelor legate de politica educatiei adultilor, incluzand aspecte strategice si referitoare la dezvoltarea indicatorilor specifici;

perioade de "job-shadowing" (observare) intr-o organizatie de educatie a adultilor, intr-o organizatie publica sau non-guvernamentala implicata in educatia adultilor, cu scopul studierii metodelor non-formale sau informale de educatie;

participarea la un seminar sau conferinta cu valoare adaugata semnificativa pentru candidat si, implicit, pentru organizatia de unde provine acesta, incluzand Conferintele Europene dedicate Parteneriatelor pentru Invatare Grundtvig.

Page 23: Programul Grundtvig

Cine poate beneficia de finantare?

Pot sa solicite vizite si schimburi: persoanele care lucreaza in sectorul de educatie a adultilor (formal,

non-formal, informal) inclusiv voluntari: profesori si formatori in educatia adultilor, precum si formatorii

acestor categorii de persoane; directori si personal din managementul organizatiilor care ofera

servicii de educatia adultilor; personal care este implicat in activitati interculturale de educatie

a adultilor, sau care lucreaza cu grupuri de imigranti, comunitati etnice sau persoane itinerante;

personal care lucreaza cu adultii cu nevoi educationale speciale; personal care lucreaza cu persoane cu risc de marginalizare, cum

ar fi mediatorii si animatorii de strada; personal care lucreaza in domeniul consilierii si orientarii in

cariera; personal care lucreaza in cadrul autoritatilor regionale si care sunt

implicati in educatia adultilor, inclusiv in inspectorate.

Page 24: Programul Grundtvig

Cine poate beneficia de finantare? formatori si personal din domeniul formarii continue; fosti profesori sau personal educational care isi reiau

activitatea dupa o perioada de pauza; persoane cu calificare initiala in educatia adultilor si care

intentioneaza sa inceapa sau sa reinceapa activitatea in acest domeniu;

persoane care se recalifica pentru educatia adultilor venind din alte domenii de activitate, pensionari sau care au intrerupt viata profesionala datorita unor responsabilitati personale/ familiale;

studenti care au incheiat cel putin 2 ani de studiu pentru o diploma sau calificare echivalenta in educatia adultilor sau care fac master in acest domeniu.

Page 25: Programul Grundtvig

Proiecte pentru voluntarii seniori (GRU_GIVE, 50+)GIVE (Grundtvig - Initiative pentru Voluntarii Seniori din Europa) Cooperarea bilaterala si reciproca între 2 institutii din

UE cu profil similar sau complementar. durata proiectelor este de 2 ani; fiecare organizatie va trimite si va primi 2-6 voluntari pe

perioada derularii proiectului. Numarul minim obligatoriu este de 2 voluntari. Pot fi trimisi

mai mult de 6 voluntari, dar finantarea obtinuta va fi pentru maximum 6 persoane;

durata unui stagiu de voluntariat este de 3 pana la 8 saptamani; voluntarii sa se deplaseze individual sau in grup;

trimiterea si primirea de voluntari se poate desfasura concomitent, dar acest lucru nu este obligatoriu

Page 26: Programul Grundtvig

Activități eligibile Derularea de activități de tip non-profit, ca forma

de invatare/ schimb de experientă formală sau informală;

dezvoltarea cooperării durabile intre organizatia care trimite si organizatia care primeste voluntari in jurul unui subiect specific sau grup tinta, prin schimbul de voluntari;

valorificarea potentialului adultilor seniori (cunostinte, competente si experienta)la nivelul comunitatii locale .

Page 27: Programul Grundtvig

Cine poate fi voluntar GIVE ? Persoane din grupurile sociale dezavantajate

si din randul minoritatilor etnice, acest lucru ajutand la o mai buna integrare a lor in Europa si la combaterea rasismului si xenofobiei;

participarea in egala masura a femeilor si barbatilor va fi incurajata; este de dorit ca voluntarii sa fie persoane cu experienta in aceasta activitate, ceea ce va intensifica schimburile dintre organizatia care trimite si cea care primeste voluntari.

Page 28: Programul Grundtvig

Profilul organizatiei GRU GIVE orice organizatie poate trimite si primi voluntari, daca

dovedeste ca poate realiza acest lucru eficient; activitatile in care vor fi implicati voluntarii trebuie sa fie

non-profit si sa ofere voluntarilor oportunitati reale de invatare, indiferent daca sunt formale, non-formale sau (cel mai probabil) informale;

organizatia care trimite si cea care primeste voluntari, ca parteneri in proiect, trebuie sa contribuie la dezvoltarea unei cooperari durabile in jurul unei anumite teme/ activitati/ grup tinta specifice, prin intermediul schimbului de voluntari între 2 institutii din UE cu profil similar sau complementar.

Page 29: Programul Grundtvig

Cine poate beneficia de finantare?

voluntarii: adulti cu varsta de 50 + ani, chiar daca sunt sau nu implicati in activitati de educatia adultilor, pot candida din partea unei organizatii participante la un proiect Grundtvig de voluntari seniori, cu scopul de a deveni voluntari profesori si formatori in educatia adultilor (formala, non-formala, informala), precum si formatorii acestor categorii de persoane;

organizatia care trimite si organizatia care primeste: orice organizatie, atata timp cat are personalitate juridica si activitatile de voluntariat sunt non-profit.

Page 30: Programul Grundtvig

Pentru informații suplimentare:vizitați site-ul www.llp-ro.ro

abonați-vă la lista Grundtvigerstrimițând un mesaj de la adresa dvs. de mail la [email protected] trimiteți întrebările dvs. la [email protected] [email protected]