Publiczne Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie

 • View
  34

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Publiczne Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie. 20 LAT GMINY STAWIGUDA. Zmiany. W latach 1975-19 9 8, Polska podzielona była na 49 województw, co zmieniło się wraz z nastaniem nowego 10- lecia, a mianowicie państwo zostało - PowerPoint PPT Presentation

Text of Publiczne Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie

 • Publiczne Gimnazjum im. Olimpijczykw Polskich w Stawigudzie 20 LAT GMINY STAWIGUDA

 • ZmianyW latach 1975-1998, Polska podzielona bya na 49 wojewdztw, co zmienio si wraz z nastaniem nowego 10- lecia, a mianowicie pastwo zostao podzielone na 16 wojewdztw, w ktrych mieszcz si powiaty oraz gminy.

 • STAWIGUDA

 • Ankiet przeprowadziymy wrd 10 mieszkacw gminy Stawiguda. Dotyczy ona zmian w wygldzie i funkcjonowaniu gminy po roku 1999.

  Ankieta

 • PYTANIE 1Czy zmiany zwizane z wprowadzeniem gmin i powiatw byy dobrym rozwizaniem ?

 • PYTANIE 2Czy po podziale Polski na gminy i powiaty zauway pan / pani zmiany w modernizacji gminy ?

 • PYTANIE 3Czy zaatwianie spraw urzdowych jest atwiejsze ni kiedy ?

 • PYTANIE 4Jak ocenia pan / pani rozwj naszej gminy po 1999r. ?

 • PYTANIE 5Czy 20 lat temu wadze gminne bardziej interesoway si ludmi ni teraz ?

 • DZISIAJ, A 20 LAT TEMU W STAWIGUDZIEZadajc ostatnie pytanie sondy - czy oglny stan ycia w dzisiejszych czasach jest atwiejszy ni 20 lat temu?- zauwayymy, e wszystkie odpowiedzi byy bardzo do siebie podobne, a mianowicie ankietowani doceniaj duy wkad pracy nad np. owietleniem, budow GOK -u, co ich zdaniem w znacznym stopniu uatwia im ycie.

 • WYWIADPrzeprowadziymy krtki wywiad z mieszkank gminy Stawiguda. Osoba ta nie chciaa abymy zamieszczay w naszej pracy jej dane personalne.

 • - Czy aktualny podzia administracyjny Polski daje wicej korzyci mieszkacom gminy ni wczeniejszy? - Ale oczywicie! Wczeniej trudno byo zaatwi jakkolwiek spraw dotyczc m.in. przeprowadzki. Moim zdaniem dobrze postpiono dzielc kraj w taki, a nie inny sposb- na mae czstki. - Czy teraz wadze podejmuj lepsze decyzje, szybciej trafiajce do obywatela? - Tak, chocia s to decyzje, z ktrych korzyci pyn nie tylko dla jednego czowieka, lecz dla caej grupy. - Jak oceniaby pani rozwj naszej gminy po 1999r? - Myl, e idzie ona w dobrym kierunku, codziennie mona zauway jakie starania w deniu do doskonaoci.

 • W skad Zespou Projektowego wchodzAnna Sobol ur. 1995r kl. II c gimnazjum Justyna abiska ur. 1995r kl. II c gimnazjum

  Publiczne Gimnazjum im. Olimpijczykw Polskich w Stawigudzie ul. Lena 1 11-034 Stawiguda

  OpiekunP. Beata Makowska