Quotes Team

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Quotes Team

  • 1. GROEI VAN BINNENUIT is voor mij

2. Theo LemmensDirector Ziggo Technical Services 3. Theo LemmensDirector Ziggo Technical ServicesHou het klein, begin bij jezelf, kijk naar je eigen bijdragevoor het team en de organisatie. Maar ook, leer van hetverleden en neem dit mee naar de toekomst. Zaken diewij van jullie mochten leren, aandacht aan besteden engebruik maken van jullie kennis en ervaring. Bedanktvoor deze bijdrage van jullie; een bijdrage die zeker gaathelpen om onze slogen Ziggo Technical Services maakthet verschil meer inhoud te geven en te versterken. 4. Andre Vermaatmanager Ziggo CS Live in den Haag 5. Andre Vermaatmanager Ziggo CS Live in den HaagBeste Frans, op een tegeltje hoort eigenlijkeen mooie, korte oneliner, maar deveranderingen die jij in het afgelopen jaarbij het MT van Ziggo CS Live in den Haaghebt bewerkstelligd zijn niet in een korte zinte verwoorden.Hartelijk dank voor je inspirerendebegeleiding; we treffen elkaar zeker weereens in de toekomst. 6. Robert TjoonkDirector Billing & Collecting 7. Robert Tjoonkdirector Billing & Collecting Ziggo Customer RelationsGer & Frans,Dank voor jullie inspiratie enenthousiasme! Jullie hebben eenbelangrijke bijdrage geleverd aan waarZiggo Billing & Collecting zich nu bevinden de houding en het gedrag van demanagers en medewerkers. 8. Hans TomManager Billing & Collecting 9. Hans TomManager Billing & Collecting Ziggo Customer RelationsFrans, je hebt ons team op een padgebracht en zicht gegeven op eenkleurige toekomst.Bedankt voor je ondersteuningenwaardering hierin voor ons MT van ZiggoBilling & Collecting, maar zeker ook voormij persoonlijk. 10. Erik HovinghEssent IT manager Generic Services 11. Erik HovinghEssent IT manager Generic ServicesFrans meegemaakt in een personal coaching traject en laterin een teambuildingtraject(MD) met mijn afdeling.Enthousiaste motivator die snel in staat is een omgeving tecreeren waarbij je meer uit jezelf weet te halen. Reflextie,Bewustwording en ontwikkelpotentieel belangrijkespeerpunten. Zijn wijze van werken creert nog meer energieen zelfvertrouwen. Weet in korte tijd met een praktischeaanpak en gebruik makend van de hierboven genoemdekwaliteiten een team echt een team te laten zijn. Met dankaan Frans met mijn team een mooie groei(samenwerking) ennog meer openheid gerealiseerd.December 21, 2009 12. Hans ter BeekDirector Ziggo Billing & Collecting 13. Hans ter BeekManager B2B @HomeIk heb een aantal keren met Frans gewerkt vanuit verschillendeinvalshoeken. Als coach bij mijn persoonlijk strategischontwikkeltraject alsook bij een groepsontwikkeltraject. Dit is zo goed bevallen dat ik Frans in een latere fase zelf hebingehuurd voor de ontwikkeling van het team waar ikzelf leiding aangaf. Dit tot volle tevredenheid van mezelf en de betrokkenmedewerkers.Hij creert een vertrouwde setting, motiveert, inspireert en draagtzorg voor een beter inzicht in elkaars drijfveren, hetgeen resulteerdein meer begrip en respect voor elkaars werk. December 29, 2009 14. Gertjan van GisterenManager Essent ITD 15. Gertjan van GisterenManager Essent ITDI had the pleasure of working with Frans Trommelen asa personal coach aswell as a coach for some of myemployees. Frans is able to pinpoint with great accuracywhere someones strengths lie and where there is roomfor improvement. Next to being a very sociable characterFrans has the ability to steer someone to see theirimprovement potential and also give them he tools andthe drive to continously improve on personal andbusiness skills. I can highly reccommend Frans as apersonal and career development coach and also as aknowledge base on techniques and methods on how tomake behaviour transparent and changeable.December 3, 2009 16. Jeroen TeulingsManager Essent ITD 17. Jeroen TeulingsManager Essent ITDIk heb Frans mee mogen maken in een teamtrajecto.b.v. Management Drives en als personal coach. Inbeide rollen staat Frans als een huis.Zeer ervaren in de materie maar hij dringt zijn kennisniet op. Frans is een prettige gesprekspartner die voorjouw resultaat gaat en daar zijn methodieken voorinzet. De ervaringen opgedaan in sessies met hemblijven je bij en zorgen zo voor een positieveontwikkeling van je vaardigheden.December 3, 2009 18. Desiree van BovenEssent career & job coach 19. Desiree van BovenEssent career & jobcoachFrans is een gedegen coach die alle teamledenin zijn waarde laat en zonder oordeel laat zienwat voor een type je bent. Hij is integer, laat jekansen ontdekken en speelt handig in op degroepsdynamiek. Frans geeft in een korte tijdeen zeer gedegen kennismaking met deRealDrives en laat je zien welke krachten entalenten er in alle teamleden schuilen. Wijhebben hier als team hele waardevolle zaken uitkunnen halen. 20. Marco HeetjansFudura accountmanager 21. Marco HeetjansFudura, accountmanagerEen aantal jaren geleden ben ik in verschillende sessies van Frans Trommelen,samen met mijn afdeling, vertrouwd geraakt met de methodiek management-drives en wat dit voor mij kan betekenen in de praktijk. Kijkende vanuit je eigenpersoon naar een ander, welke je bijvoorbeeld als gesprekspartner aan tafel hebtzitten of van welke je stakeholders zijn in de uitvoer van je werkzaamheden is watmij voornamelijk heeft getriggerd en wat ik nog dagelijks gebruik in mijnwerkzaamheden. Het even stilstaan bij jezelf, naar jezelf kijkende en jezelf kunnenbeoordelen in verschillende, zich voordoende situaties hebben mij in deafgelopen jaren geholpen bij de uitvoer van mijn werkzaamheden/takenpakket.Mijn ervaring is dat als je jezelf leert beoordelen en je ook serieus durft tekijken/leren van je verbeterpunten, je beter in staat bent een ander tebeoordelen in een gesprek, traject of project. En hierin hebben de management-drives mij handvaten gegeven, welke dagelijks toepasbaar zijn en dat niet alleen inje zakelijke leven. Ik ben echter wel van mening dat de kleuren en de daarbijbehorende persoonskenmerken, niet zaligmakend zijn en op zich staan. Het is eenbruikbare tool en/of methodiek om, kijkende vanuit je eigen beweegredenen,waarden, normen en gedrag, omgang met mensen in je omgeving beter tekunnen beoordelen en bij te sturen. 22. Edith GardenierGenmab, Associate Director Cell Molecular Science 23. Edith GardenierGenmab, Associate Director Cell Molecular Science"Ik heb met Frans in een aantal trajecten samengewerkt, welke gerichtwaren op team- en persoonlijke ontwikkeling. Frans is een gedrevenpersoonlijkheid met oprechte interesse in mensen en hun ontwikkeling.Tijdens het team-ontwikkeltraject hebben we onszelf en elkaar beterleren kennen, en hebben we als team uitgezocht wat we anders willengaan doen, maar ook wat we graag zo willen houden. Door dit trajectbegrijpen we elkaar beter, en is er meer focus op dingen die echt belangrijkzijn! Bij meer persoonlijke trajecten hebben we een aantal echtesituaties doorgespit, waardoor we nu beter weten waar ons handelen doorbepaald wordt, en welk effect dit heeft de loop van de situatie. Nu verderoefenen in de praktijk..." 24. Maarten MoolhuysenEssent, Manager Strategic Projects 25. Maarten MoolhuysenEssent, Manager Strategic Projects"Frans ziet goed wat er speelt/leeft bij individuen in eenteam. En hij benoemt dat, confronteert het team ermee,met als doel persoonlijke groei.Ik heb het mijn mijn eigen team meegemaakt en ziengebeuren. Krachtige sessies, met blijvend resultaat voordeelnemers: individueel, en als groep.Kern is denk ik dat Frans je laat zien wat er gebeurt enwaarom en dat je daardoor in staat bent om te veranderen. 26. Remco RookerEnexis, Manager Meetbedrijf Kleinverbruik 27. Remco RookerEnexis, Manager Meetbedrijf KleinverbruikHet teamcoachingstraject heeft zich gekenmerkt door de volgendeaspecten. Het was altijd bijzonder waardoor het altijd met eengezonde dosis stretch of stress startte. Het was anders.Maar wat je altijd kon creren was de veiligheid ook als daar zelf vaakeen hirarchie in het team aanwezig is. Als het hirarchisch baasje zichdan toch wilde laten gelden was je in staat om dit met respect tebenoemen zonder dat de sfeer en het resultaat daar onder leidde.Wat verder een kracht is van jou om te signaleren wanneer jij hulp bijeen traject van anderen nodig hebt.Remco 28. Yvonne Vinclair - CuijpersEnexis, MT GrootverbruikOperationeel Manager Binnendienst 29. Yvonne Vinclair - CuijpersEnexis, MT Grootverbruik - Operationeel Manager BinnendienstEind 2011 zijn we met het MT Grootverbruik van Enexis gestart met het