Rad uređaja

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  Rad ureaja

  Dodatne informacije (ukljuujui rjeavanje problema i servis) moete pronai u odgovarajuim dijelovima Uputa za uporabu.

  Sortirajte rublje prema:

  Debljini materijala: kada imate vie rublja nego to stane u suilicu, odvojite rublje prema teini (npr. suite runike odvojeno od tankog donjeg rublja).

  Vrsti materijala: pamuk (posteljina); sintetike tkanine (jednostavno odravanje).

  Stupnju osuenosti: spremno za ormar, spremno za glaanje i sl.

  Nemojte suiti u suilici rublja: vunu, svilu, najlonske arape, osjetljive vezove, tkanine s metalnim dekoracijama, glomazne predmete poput vrea za spavanje ili jastuka.

  Provjerite jesu li sve kope zatvorene i depovi ispranjeni. Provjerite da nema upaljaa meu rubljem. Preokrenite rublje.

  Protresite rublje i stavite ga protresenog u bubanj kako biste postigli ravnomjerno suenje. Zatvorite vrata.

  Odaberite eljeni program suenja tako da okrenete programator (daljnje informacije pronai ete u tablici programa).

  Odaberite eljenu opciju pritiskom na odgovarajuu tipku.Indikator se osvjetljava iznad odgovarajue tipke i potvruje odabir. Kad LED dioda brzo trepe znai da ste izvrili krivi odabir (tj. da opcija nije kompatibilna). Ponovno pritisnite tipku da biste ponitili opciju.

  Pokrenite program suenja pritiskom na tipku Start (Pauza). Osvjetljava se odgovarajui indikator.Promjena odabranog programa: ako promijenite odabran program tijekom suenja, suilica se zaustavlja. Indikator Start (Pauza) trepe. Za pokretanje novog programa ponovno pritisnite tipku Start (Pauza).Prekid programa: za prekid ciklusa suenja pritisnite tipku Start (Pauza) i otvorite vrata. Priekajte barem 5 minuta da se rublje ohladi, zatim ga izvadite iz suilice. Radi vae sigurnosti, ciklus suenja se automatski zaustavlja ako otvorite vrata. Za ponovno pokretanje ciklusa nakon otvaranja vrata ponovno pritisnite tipku Start (Pauza).Upozorenje: nikada nemojte prekidati rad suilice prije kraja ciklusa suenja, osim u sluaju kada brzo izvadite i rasprostrete rublje kako bi se toplina rasprila.

  Zavrna faza ciklusa suenja uvijek se odvija bez topline (faza hlaenja), stoga artikli ostaju na temperaturi koja osigurava da se oni nee otetiti.

  Kraj: izvadite rublje iz suilice. Postupak suenja je dovren i faza bez guvanja dostignuta (aktivna).

  Postavite programator na Iskljueno (O).

  Postavite programator na Iskljueno (O).ienje filtera za dlaice: otvorite vrata, povucite filter za dlaice prema gore i izvadite ga iz ureaja te ga otvorite. Skinite dlaice mekanom etkom ili prstima. Zatvorite filter za dlaice i vratite ga u mjesto odlunim pokretom (vie informacija pronai ete u Uputama za uporabu).Pranjenje spremnika za vodu: povucite spremnik za ruku i ispraznite ga. Vratite prazni spremnik na mjesto tako da ga gurnete do kraja.

  Napomena: koristite samo aditive/plastine predmete koji su namijenjeni uporabi u suilici, a artikle na kojima ste koristili odstranjiva mrlja dobro isperite vodom prije suenja. Nikada nemojte suiti gumene predmete ili predmete umrljane biljnim uljima.

  Proizvoa nije odgovoran za bilo kakve tete nastale na rublju uslijed nepridravanja ili pogrene primjene uputa za odravanje tkanina koje dolaze uz odjeu ili predmet.

  Sortirajte rublje prema oznakama za odravanje

  Nemojte suiti

  Prikladno za suenje

  Prikladno za suenje temperaturama

  u suilici rublja

  u suilici

  u suilici - na niskim

  Pripremite rublje

  Napunite suilicu

  Odaberite program

  Odaberite eljene opcije (ako su dostupne)

  Pokrenite suilicu

  Kraj programa - izvadite rublje iz suilice

  Iskljuite suilicu

 • 2

  *Te

  ina

  pro

  sje

  ne i

  mak

  sim

  alne

  kol

  iin

  e ru

  blja

  .**

  Ispi

  tni p

  rogr

  am u

  skl

  adu

  s E

  N 6

  1121

  , isp

  itano

  s m

  aksi

  mal

  nom

  naz

  ivno

  m k

  oli

  inom

  rub

  lja.

  Pre

  gle

  d p

  rog

  ram

  aO

  pci

  jeP

  rib

  lin

  o

  traj

  anje

  su

  en

  ja(m

  inu

  te)

  Pro

  gra

  mi /

  Stu

  pn

  jevi

  osu

  en

  ost

  i

  Vrs

  ta t

  kan

  ine

  Tka

  nin

  eK

  oli

  ina

  rub

  lja

  kg*

  Nje

  no

  Bez

  gu

  van

  jaB

  rzi

  Pam

  uk

  Zu

  jalic

  aO

  dg

  od

  a p

  oe

  tka

  Vrl

  o

  mo

  kro

  ru

  blje

  Mo

  kro

  rub

  lje

  Eks

  tra

  suh

  oV

  ie

  sloj

  eva,

  deb

  elo

  rubl

  je p

  oput

  : fro

  tirni

  h ru

  nik

  a,

  frot

  irni

  h og

  rta

  a.

  Pam

  uk il

  i lan

  vru

  e p

  ranj

  e/ob

  ojen

  o ru

  blje

  Max

  . 7 k

  g

  3,0

  7,0

  XX

  XX

  X95

  18

  580

  16

  0

  Sp

  rem

  no

  za

  orm

  ar+

  Frot

  irni

  ru

  nici

  , suh

  i ru

  nici

  , pos

  telji

  na, d

  onje

  rub

  lje.

  3,0

  7,0

  XX

  XX

  X80

  17

  070

  14

  0

  Sp

  rem

  no

  za

  orm

  ar**

  Sli

  ne v

  rste

  rub

  lja k

  oje

  se n

  e gl

  aaj

  u, p

  oput

  : suh

  ih

  run

  ika,

  pos

  telji

  ne, d

  onje

  g ru

  blja

  , dje

  je

  odje

  e, m

  ajic

  a kr

  atki

  h ru

  kava

  , pam

  uni

  h a

  rapa

  .

  3,0

  7,0

  XX

  XX

  X75

  14

  065

  12

  0

  Su

  ho

  za

  gla

  an

  je**

  Rub

  lje k

  oje

  je p

  otre

  bno

  gla

  ati,

  popu

  t: po

  stel

  jine

  i st

  olnj

  aka,

  suh

  ih r

  uni

  ka, m

  ajic

  a kr

  atki

  h ru

  kava

  , pol

  o m

  ajic

  a, r

  adne

  odj

  ee.

  3,0

  7,0

  XX

  XX

  X65

  11

  555

  10

  0

  Eks

  tra

  suh

  oR

  ublje

  koj

  e im

  a de

  bele

  pre

  djel

  e ili

  vi

  e sl

  ojev

  a, p

  oput

  : po

  stel

  jine

  i sto

  ljnak

  a, tr

  enirk

  i, kr

  atki

  h ka

  puti

  a s

  kapu

  ljao

  m, p

  okriv

  aa.

  Rub

  lje o

  d si

  ntet

  iki

  h ili

  mije

  ani

  h vl

  akan

  a, il

  i pam

  uka

  koji

  se

  jedn

  osta

  vno

  odr

  ava

  (gla

  anj

  e ni

  je p

  otre

  bno)

  Max

  . 3,5

  kg

  1,0

  3,5

  XX

  X

  X40

  70

  30

  55

  Sp

  rem

  no

  za

  orm

  ar**

  Rub

  lje k

  oje

  nije

  pot

  rebn

  o gl

  aat

  i, po

  put:

  kou

  lja, b

  luza

  , m

  ajic

  a kr

  atki

  h ru

  kava

  , spo

  rtsk

  e od

  jee

  .1,

  03,

  5X

  X

  XX

  40

  60

  25

  45

  Su

  ho

  za

  gla

  an

  jeR

  ublje

  koj

  e je

  pot

  rebn

  o gl

  aat

  i, po

  put:

  hla

  a, h

  aljin

  a,

  kou

  lja, b

  luza

  .1,

  03,

  5X

  X

  XX

  30

  50

  20

  40

  Osj

  etlji

  vo p

  lus

  Sla

  bi in

  tenz

  itet z

  a os

  jetlj

  ivo

  rubl

  je i

  pred

  met

  e po

  put:

  hla

  a, h

  aljin

  a, k

  oul

  ja, b

  luza

  .

  Rub

  lje iz

  rae

  no o

  d si

  ntet

  iki

  h vl

  akan

  a

  Max

  . 2,5

  kg

  2,5

  XX

  X

  X10

  590

  Mije

  an

  o r

  ub

  ljeM

  ajic

  e kr

  atki

  h ru

  kava

  , blu

  ze, r

  uni

  ci, d

  onje

  rub

  lje,

  spor

  tska

  odj

  ea.

  Pam

  uk

  sin

  teti

  ke m

  jea

  vine

  Max

  . 3 k

  g

  3,0

  XX

  X

  X85

  70

  Ru

  blje

  se

  pro

  zra

  uje

  , o

  svje

  ava

  i p

  rost

  ire

  30 m

  inu

  ta

  bez

  zag

  rija

  van

  ja.

  Sve

  tkan

  ine.

  X

  30 4

  0 6

  0 9

  0D

  odat

  no v

  rijem

  e su

  enj

  a za

  tkan

  ine

  koje

  nis

  u pr

  ikla

  dne

  za d

  ruge

  pro

  gram

  e, il

  i za

  final

  izac

  iju p

  roce

  sa s

  uen

  ja.

  Sve

  tkan

  ine

  X

  X

  X

  30 4

  060

  90

  Pamuk Jednostavnoodravanje

  Specijalniprogrami Prozrai-vanje

  Vrijeme suenja

 • 3

  Kako postupiti ako...

  ...prvo sami elite provjerite suilicu: (ako va ureaj ne radi ispravno, molimo vas provjerite sljedee stavke prije nazivanja korisnike slube - pogledajte takoer i odgovarajue dijelove u Uputama za uporabu).

  Suenje predugo traje/Rublje nije dovoljno suho

  Je li rublje bilo previe mokro (centrifuga na perilici rublja manje od 1000