Rajah Sebab Dan Akibat

Embed Size (px)

Text of Rajah Sebab Dan Akibat

RAJAH SEBAB DAN AKIBAT

APAKAH RAJAH SEBAB AKIBAT ?Rajah Sebab Akibat (juga dipanggil Rajah Tulang Ikan) ia digunakan bagi mengujudkan kesemua sebab yang mungkin terjadi daripada masalah yang dikenalpasti. Tujuan : Untuk mengenalpasti sebab ada sesuatu permasalahan dan mengenalpasti tempat-tempat yang boleh diambil data.

CONTINUETeknik ini digunakan untuk menganalisis masalah dengan mengenal pasti sebabsebab yang menjadi punca masalah melalui percambahan fikiran. Analisis ini merupakan satu kaedah yang mudah untuk meringkas, mengatur dan menerangkan dalam bentuk gambarajah semua sebab kepada sesuatu masalah yang telah dikenal pasti. Pecahan utama kepada masalah boleh dibahagikan kepada lima (5) kategori yang juga dikenali sebagai teknik 4M 1E

KATEGORI RAJAH SEBAB DAN AKIBATPecahan utama kepada masalah boleh dibahagikan kepada lima (5) kategori yang juga dikenali sebagai teknik 4M 1E. Kategori-kategori tersebut adalah seperti berikut: a) Machine (Mesin) b)Manpower (Manusia) c)Material (Bahan) d)Method (Kaedah) e)Environment (Persekitaran)

APLIKASIMasalah/projek yang dipilih dicatatkan dalam kotak yang dilukis pada sebelah kanan Kenal pasti kategori-kategori/faktor utama kepada masalah. 4M 1E bagi mengkategorikan sebab/faktor. Kenal pasti sebab-sebab yang menyumbang kepada masalah di bawah setiap kategori tersebut. Gunakan percambahan fikiran untuk mengenalpasti sebab akibat

CONTINUE.. Setelah sebab dikenal pasti dan dipilih, lakukan analisis/verifikasi ke atas sebab- sebab. Kumpul data untuk mengesahkan sebab-sebab paling mungkin. Susun sebab utama mengikut kepentingannya. Tulis keterangan-keterangan yang perlu.

CONTOH ANALISIS SEBAB DAN AKIBAT Sebab Akibat disebabkan oleh disebabkan oleh disebabkan oleh disebabkan oleh disebabkan oleh Jatuh Permukaan Penyambungan Ikatan longgar Kurang

1) Kecederaan2) Jatuh basah 3) Permukaan basah bocor 4) Penyambungan bocor 5) Ikatan longgar penyelenggaraan

CONTOH RAJAH SEBAB DAN AKIBAT

CONTOH