Rajah Trek 200m & 400m

Embed Size (px)

Text of Rajah Trek 200m & 400m

UKURAN BALAPAN :

200 1 m

m 302phi

PANJANG LORONG LURUS : LEBAR LORONG :

m6.2857

60.55 m

Ukurlilit Lorong0

StaggerFull 1.5

L 1 = L 2 = L 3 = L 4 = L 5 = L 6 = L 7 = R= 22.27 m L 8 =

200.0 206.3 212.6 218.9 225.1 231.4 237.7 244.0

0.0 6.3 12.6 18.9 25.1 31.4 37.7 44.0

0.0 9.43 18.9 28.3 37.7 47.1 56.6 66.0

B

1 2 3 4 5 6 7 8

A

Garis Penamat

Permulaan Guna Stagger 200 m

90.55 m 30 mArah Larian

400 m 4 x 50 m 4 x 100 m 4 x 200 m

Nota :

C

R

D

Garisan dalam di lorong pertama hendaklah dibuat 30cm ke dalam dari ukuran yang tertera di sini dan 20 cm ke dalam bagi setiap lorong luar berikutnya.

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

Ukurlilit Lorong0

L 1 = L 2 = L 3 = L 4 = L 5 = L 6 = L 7 = L 8 =

200.0 206.3 212.6 218.9 225.1 231.4 237.7 244.0

Ukurlilit Lorong0

L 1 = L 2 = L 3 = L 4 = L 5 = L 6 = L 7 = L 8 =

200.0 206.3 212.6 218.9 225.1 231.4 237.7 244.0

Ukurlilit Lorong0

L L L L L L L L

1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 =

200.0 206.3 212.6 218.9 225.1 231.4 237.7 244.0

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

Zon Pertukaran Baton Acara 4 x 50 m Posisi Pelari ( arah : lawan jam ) StaggerFull 1.5 Ukurlilit Lengkong 0

1 Dari A 0.0 6.3 12.6 18.9 25.1 31.4 37.7 44.0

2 Ke B 20.0 16.9 13.7 10.6 7.4 4.3 1.1 -2.0

3 Dari C 0.0 3.1 6.3 9.4 12.6 15.7 18.9 22.0

4 Ke D 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

0.0 6.3 12.6 18.9 25.1 31.4 37.7 44.0

0.0 9.43 18.86 28.29 37.71 47.14 56.57 66.0

L 1 = L 2 = L 3 = L 4 = L 5 = L 6 = L 7 = L 8 =

70.0 73.1 76.3 79.4 82.6 85.7 88.9 92.0

Zon Pertukaran Baton Acara 4 x 100 m Posisi Pelari ( arah : lawan jam ) StaggerFull 1.5 Ukurlilit Lengkong 0

1 Dari A 0.0 9.4 18.9 28.3 37.7 47.1 56.6 66.0

2 Dari C 0.0 6.3 12.6 18.9 25.1 31.4 37.7 44.0

3 (potong lorong di B) Dari A 0.0 3.1 6.3 9.4 12.6 15.7 18.9 22.0

4 (dlm lorong) Di C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 6.3 12.6 18.9 25.1 31.4 37.7 44.0

0.0 9.43 18.86 28.29 37.71 47.14 56.57 66.0

L 1 = L 2 = L 3 = L 4 = L 5 = L 6 = L 7 = L 8 =

70.0 73.1 76.3 79.4 82.6 85.7 88.9 92.0

Zon Pertukaran Baton Acara 4 x 200 m Posisi Pelari ( arah : lawan jam ) 2 ( potong lorong di B ) 3&4 (dlm lorong) Dari A Dari A 0.0 0.0 3.1 0.0 6.3 0.0 9.4 0.0 12.6 0.0 15.7 0.0 18.9 0.0 22.0 0.0

StaggerFull 1.5

Ukurlilit Lengkong 0

0.0 6.3 12.6 18.9 25.1 31.4 37.7 44.0

0.0 9.43 18.86 28.29 37.71 47.14 56.57 66.0

L L L L L L L L

1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 =

70.0 73.1 76.3 79.4 82.6 85.7 88.9 92.0

1 Dari A 0.0 9.4 18.9 28.3 37.7 47.1 56.6 66.0

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

UKURAN BALAPAN :

200 1 m

m 302phi

PANJANG LORONG LURUS : LEBAR LORONG :

m6.2857

60.55 m

Ukurlilit Lorong0

StaggerFull 1.5

L 1 = L 2 = L 3 = L 4 = L 5 = L 6 = L 7 = R= 22.27 m1 2 3 4 5 6 7 8

200.0 206.3 212.6 218.9 225.1 231.4 237.7 244.0

0.0 6.3 12.6 18.9 25.1 31.4 37.7 44.0

0.0 9.43 18.9 28.3 37.7 47.1 56.6 66.0

L 8 =

Garis Penamat

Permulaan Guna Stagger 200 m

90.55 m 30 m

400 m 4 x 50 m 4 x 100 m 4 x 200 m

Nota :

R= 22.27

Garisan dalam di lorong pertama hendaklah dibuat 30cm ke dalam dari ukuran yang tertera di sini dan 20 cm ke dalam bagi setiap lorong luar berikutnya.

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

D:SKJB/Alidesign/6:57 PM3/24/2013

UKURAN TREK 400 m STANDARD

PELAN TAPAK KAWASAN TREK 400 m