of 65/65
 Raspored ispita za ispitni rok: April, školske godine 2018/19.   Novinarstvo i komunikacije: 1. godina Novinarstvo i komunikacije: 2. godina Novinarstvo i komunikacije: 3. godina Novinarstvo i komunikacije: 4. godina Psihologija: 1. godina Psihologija: 2. godina Psihologija: 3. godina Psihologija: 4. godina Digitalne umetnosti: 1. godina Digitalne umetnosti: 2. godina Digitalne umetnosti: 3. godina Digitalne umetnosti: 4. godina Socijalni rad: 1. godina Socijalni rad: 2. godina Socijalni rad: 3. godina Socijalni rad: 4. godina Digitalni marketing: 1. godina Digitalni marketing: 2. godina Digitalni marketing: 3. godina Digitalni marketing: 4. godina Komunikacije i odnosi s javnošću M: 5. godina Upravljanje ljudskim resursima M: 5. Godina Socijalni rad M: 5. godina MTUM ‐ Studije savremene transdisciplinarne humanistike i  Kritičke studije politike M: 5. Godina Politička psihologija M: 5. godin

Raspored ispita za ispitni rok: April, školske godine 2018/19. · Poslovne komunikacije NK 2017 ma Simona Žikić Usmeni ispit 30/03/ 13:00‐ Sala 8a Engleski jezik 2 NK 2017 Jasna

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Raspored ispita za ispitni rok: April, školske godine 2018/19. · Poslovne komunikacije NK 2017 ma...

 •  Raspored ispita za ispitni rok: April, školske godine 2018/19. 

    Novinarstvo i komunikacije: 1. godina Novinarstvo i komunikacije: 2. godina Novinarstvo i komunikacije: 3. godina Novinarstvo i komunikacije: 4. godina Psihologija: 1. godina Psihologija: 2. godina Psihologija: 3. godina Psihologija: 4. godina Digitalne umetnosti: 1. godina Digitalne umetnosti: 2. godina Digitalne umetnosti: 3. godina Digitalne umetnosti: 4. godina Socijalni rad: 1. godina Socijalni rad: 2. godina Socijalni rad: 3. godina Socijalni rad: 4. godina Digitalni marketing: 1. godina Digitalni marketing: 2. godina Digitalni marketing: 3. godina Digitalni marketing: 4. godina Komunikacije i odnosi s javnošću M: 5. godina Upravljanje ljudskim resursima M: 5. Godina Socijalni rad M: 5. godina MTUM ‐ Studije savremene transdisciplinarne humanistike i  Kritičke studije politike M: 5. Godina Politička psihologija M: 5. godin

 •   Jezici: 1. godina Jezici: 2. godina Jezici: 8. godina 

 • Ispitni rok: April 2019

  Novinarstvo i komunikacije: 1. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 1

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Globalna politika kroz film, kulturu i umetnost NK 2018 Igor Štiks

  dr Igor Štiks Usmeni ispit 25/03/ Sala 412:00 16:00‐

  Globalna politika kroz film, kulturu i umetnost NK 2018 Filip Bulanović

  Filip Balunović Usmeni ispit 25/03/ Sala 512:00 16:00‐

  Produkcija u audio‐vizuelnim medijima 1 NK 2018

  prof. dr Stanko Crnobrnja Pismeni ispit 26/03/ Sala 813:00 14:00‐

  Uvod u teoriju medija i komunikacija NK 2018 Dragana Stojanović

  doc. dr Dragana Stojanović Usmeni ispit 27/03/ Sala 511:00 14:00‐

  Uvod u teoriju medija i komunikacija NK 2018 Ana Došen

  doc. dr Ana Došen Usmeni ispit 27/03/ Sala 311:00 ‐

  Uvod u vizuelne komunikacije NK 2018 Amra Latifić

  prof. dr Amra Latifić Pismeni ispit 28/03/ Sala 110:00 13:00‐

  Engleski jezik 1 NK 2018 Jasna Šerić Jasna Šerić Raspored polganja na 

  eFMK

  Usmeni ispit 31/03/ Soba 42811:00 ‐

  Strana 1 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 2

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Istorija kulture i tehnologije medija NK 2017 Predrag Marković

  prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Umetnost argumentacije NK 2017 Mirjana Stošić

  dr Mirjana Stošić Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Umetnost argumentacije NK 2017 Amra Latifić

  prof. dr Amra Latifić Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Umetnost argumentacije NK 2017 Aleksandra Perišić

  dr Aleksandra Perišić Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Istorija kulture i tehnologije medija NK 2017 Žarko Cvejić

  prof. dr Žarko Cvejić Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Produkcija u audio‐vizuelnim medijima 2 NK 2017

  prof. dr Stanko Crnobrnja Pismeni ispit 26/03/ Sala 814:00 15:00‐

  Poslovne komunikacije NK 2017 ma Simona Žikić Predaja radova u eletronskoj formi

  26/03/ nijedna sala23:59‐

  Umetnost argumentacije NK 2017 Mirjana Stošić

  dr Mirjana Stošić Usmeni ispit 28/03/ Sala 411:00 ‐

  Umetnost argumentacije NK 2017 Amra Latifić

  prof. dr Amra Latifić Usmeni ispit 29/03/ Sala 511:00 ‐

  Istorija kulture i tehnologije medija NK 2017 Žarko Cvejić

  prof. dr Žarko Cvejić Usmeni ispit 29/03/ Sala 3a11:30 ‐

  Strana 2 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Umetnost argumentacije NK 2017 Aleksandra Perišić

  dr Aleksandra Perišić do U dogovoru sa profesorkom

  29/03/ nijedna sala23:59‐

  Istorija kulture i tehnologije medija NK 2017 Predrag Marković

  prof. dr Predrag J. Marković Usmeni ispit 29/03/ Sala 110:00 ‐

  Poslovne komunikacije NK 2017 ma Simona Žikić Usmeni ispit 30/03/ Sala 8a13:00 ‐

  Engleski jezik 2 NK 2017 Jasna Šerić Usmeni ispit 31/03/ Sala 913:00 15:00‐

  Strana 3 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Novinarstvo i komunikacije: 2. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 3

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Politika u popularnoj muzici NK 2018 prof. dr Žarko Cvejić Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Fotožurnalizam NK 2018 Goranka Matić Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala22:59‐

  Komunikacija i digitalna kultura NK 2018 Dubravka Đurić

  prof. dr Dubravka Đurić Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Komunikacija i digitalna kultura NK 2018 Tanja Rosić

  prof. dr Tatjana Rosić Ilić Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Uvod u PR OK 2018 ma Simona Žikić Predaja radova u eletronskoj formi

  26/03/ nijedna sala23:59‐

  Integrisane marketinške komunikacije OK 2018

  Jelena Uzelac Vasić Pismeni ispit 26/03/ Sala 318:00 20:00‐

  Uvod u novinarstvo ON 2018 Ljiljana Bulatović

  prof. dr Ljiljana Bulatović Pismeni ispit 27/03/ Sala 412:00 14:00‐

  Pisati za medije NK 2018 doc. dr Luka Bešlagić Predaja radova u eletronskoj formi

  27/03/ nijedna sala23:59‐

  Savremene političke teorije i ideologije NK 2018

  doc. dr Rade Pantić Studenti na 

  daljinu

  Usmeni ispit putem Skajpa 27/03/ nijedna sala16:00 ‐

  Strana 4 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Komunikacija i digitalna kultura NK 2018 Tanja Rosić

  prof. dr Tatjana Rosić Ilić Usmeni ispit 28/03/ Sala 415:00 ‐

  Gluma NK 2018 prof. dr Amra Latifić Usmeni ispit 28/03/ Sala 113:00 14:00‐

  Komunikacija i digitalna kultura NK 2018 Dubravka Đurić

  prof. dr Dubravka Đurić Usmeni ispit 28/03/ Soba 41511:00 15:00‐

  Savremene političke teorije i ideologije NK 2018

  doc. dr Rade Pantić Usmeni ispit 28/03/ Sala 618:00 19:00‐

  Politika u popularnoj muzici NK 2018 prof. dr Žarko Cvejić Usmeni ispit 28/03/ Sala 3a11:30 ‐

  Uvod u PR OK 2018 ma Simona Žikić Usmeni ispit 29/03/ Sala 8a13:00 ‐

  Principi web dizajna i upravljanje razvojem sajta NK 2018

  doc. dr Đorđe Baljozović Predaja radova u eletronskoj formi

  30/03/ nijedna sala13:59‐

  Tehnike i logika medijskog izveštavanja ON 2018

  mr Zoran Ćirjaković Predaja radova u eletronskoj formi

  31/03/ nijedna sala23:59‐

  Engleski jezik 3 NK 2018 Ana Petrović mr Ana Petrović Raspored polganja na 

  eFMK

  Pismeni ispit 31/03/ Soba 42815:00 17:00‐

  Teorija i praksa interkulturalnih komunikacija NK 2018 Predrag Marković

  prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u eletronskoj formi

  31/03/ nijedna sala23:59‐

  Strana 5 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 4

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Misliti i kritički čitati NK 2017 prof. dr Jelisaveta Blagojević Usmeni ispit 26/03/ Sala 3a12:30 ‐

  Medijske reprezentacije Dalekog Istoka: azijska kinematografija NK 2017

  doc. dr Ana Došen Predaja radova u eletronskoj formi

  26/03/ nijedna sala13:59‐

  Medijska pismenost (jezik i društvo) NK 2017

  prof. dr Ljiljana Bulatović Pismeni ispit 27/03/ Sala 412:00 14:00‐

  Pisati za medije NK 2017 doc. dr Luka Bešlagić Predaja radova u eletronskoj formi

  27/03/ nijedna sala23:59‐

  Pisati za medije NK 2017 doc. dr Luka Bešlagić Predaja radova u eletronskoj formi

  27/03/ nijedna sala23:59‐

  Demokratija i komunikacije NK 2017 prof. dr Novica Milić Predaja radova u eletronskoj formi

  27/03/ nijedna sala16:59‐

  Moda i moć NK 2017 prof. dr Dubravka Đurić Usmeni ispit 28/03/ Soba 41513:00 14:00‐

  Medijske reprezentacije Dalekog Istoka: azijska kinematografija NK 2017

  doc. dr Ana Došen Usmeni ispit 28/03/ Sala 312:00 ‐

  Dikcija i javni nastup NK 2017 prof. dr Amra Latifić Usmeni ispit 29/03/ Sala 512:00 ‐

  Medijska laboratorija NK 2017 Jovana Nikolić

  Jovana Nikolić Predaja radova u eletronskoj formi

  29/03/ nijedna sala23:59‐

  Digitalni marketing u odnosima sa javnošću NK 2017

  Istok Pavlović Predaja radova u eletronskoj formi

  30/03/ nijedna sala23:59‐

  Strana 6 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Tehnike i logika medijskog izveštavanja NK 2017

  mr Zoran Ćirjaković Predaja radova u eletronskoj formi

  31/03/ nijedna sala23:59‐

  Engleski jezik 4 NK 2017 Ana Petrović mr Ana Petrović Usmeni ispit 31/03/ Soba 42817:00 ‐

  Strana 7 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Novinarstvo i komunikacije: 3. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 5

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Ekranska kultura NK 2018 Jovan Čekić prof. dr Jovan Čekić Usmeni ispit 25/03/ Nastavnički kabinet12:00 ‐

  Popularna kultura NK 2018 Dubravka Đurić

  prof. dr Dubravka Đurić Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Popularna kultura NK 2018 Žarko Cvejić prof. dr Žarko Cvejić Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Uvod u menadžment ljudskih resursa NK 2018

  doc. dr Iva Milić Pismeni ispit 26/03/ Sala 515:00 ‐

  Menadžment u digitalno doba NK 2018 dr Sandra Nešić Pismeni ispit 26/03/ Sala 311:00 14:00‐

  Content marketing storytelling NK 2018 Lazar Džamić Predaja radova u eletronskoj formi

  27/03/ nijedna sala23:59‐

  Šta posle teksta: postknjiževno stanje NK 2018

  doc. dr Luka Bešlagić Usmeni ispit 28/03/ Sala 510:00 13:00‐

  Svetska politika: studije demokratije NK 2018

  Filip Balunović Usmeni ispit 28/03/ Sala 414:00 ‐

  Medijske ikone 20. veka NK 2018 dr Mirjana Stošić Usmeni ispit 28/03/ Sala 414:00 ‐

  Medijska laboratorija 1 NK 2018 Jovana Nikolić

  Jovana Nikolić Predaja radova u eletronskoj formi

  29/03/ nijedna sala23:59‐

  Popularna kultura NK 2018 Žarko Cvejić prof. dr Žarko Cvejić Usmeni ispit 29/03/ Sala 3a11:30 ‐

  Strana 8 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Popularna kultura NK 2018 Dubravka Đurić

  prof. dr Dubravka Đurić Usmeni ispit 29/03/ Sala 49:00 12:00‐

  Krizne komunikacije OK 2018 Ljiljana Boljanović Open book exem 30/03/ nijedna sala12:00 18:00‐

  Kreativno intervjuisanje ON 2018 mr Zoran Ćirjaković Predaja radova u eletronskoj formi

  31/03/ nijedna sala23:59‐

  Engleski jezik 5 NK 2018 Jasna Šerić Jasna Šerić Raspored polganja na 

  eFMK

  Usmeni ispit 31/03/ Soba 42811:00 ‐

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 6

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Tehnike i alati ‐  novinarstvo u digitalnom dobu NK 2017

  prof. dr Goran Bulatović Usmeni ispit 27/03/ Sala 412:00 14:00‐

  Ideologija u svetu bez ideologije NK 2017

  doc. dr Rade Pantić Studenti na 

  daljinu

  Usmeni ispit putem Skajpa 27/03/ nijedna sala14:00 15:00‐

  Transmedia storytelling NK 2017 prof. dr Tatjana Rosić Ilić Pismeni ispit 27/03/ Sala 111:00 14:00‐

  Kreativne komunikacije NK 2017 prof. dr Novica Milić Usmeni ispit 27/03/ Nastavnički kabinet17:00 18:00‐

  Ideologija u svetu bez ideologije NK 2017

  doc. dr Rade Pantić Usmeni ispit 28/03/ Sala 616:00 18:00‐

  Strana 9 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Zločin, rod i mediji NK 2017 doc. dr Dragana Stojanović Usmeni ispit 28/03/ Sala 513:00 ‐

  Podcast, Youtube i onlajn žurnalizam NK 2017 Istok Pavlović

  Istok Pavlović Predaja radova u eletronskoj formi

  30/03/ nijedna sala23:59‐

  Engleski jezik 6 NK 2017 mr Ana Petrović Usmeni ispit 31/03/ Soba 42817:00 ‐

  Strana 10 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Novinarstvo i komunikacije: 4. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 7

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Medijsko pravo NK 2018 Mirko Mrkić Studenti na 

  daljinu

  On ‐ line test 25/03/ nijedna sala20:00 ‐

  Medijsko pravo NK 2018 Mirko Mrkić Usmeni ispit 25/03/ Sala 3a14:00 15:00‐

  Film i mišljenje NK 2018 Jovan Čekić prof. dr Jovan Čekić Usmeni ispit 25/03/ Kabinet Digital IV sprat12:00 ‐

  Kreativna upotreba digitalnog: data visualisation NK 2018

  Uroš Krčadinac Usmeni ispit 26/03/ Kabinet Digital V sprat12:00 ‐

  Složeni sistemi u filmu, televiziji i novim medijima NK 2018

  prof. dr Stanko Crnobrnja Pismeni ispit 26/03/ Sala 814:00 15:00‐

  Globalni mediji i kultura otpora NK 2018 Ana Došen

  doc. dr Ana Došen Predaja radova u eletronskoj formi

  27/03/ nijedna sala13:59‐

  Analitičko novinarstvo ON 2018 prof. dr Goran Bulatović Predaja radova u eletronskoj formi

  27/03/ nijedna sala23:59‐

  Programiranje TV sadržaja NK 2018 Ivana Miković Usmeni ispit 28/03/ Sala 517:00 ‐

  Globalni mediji i kultura otpora NK 2018 Ana Došen

  doc. dr Ana Došen Usmeni ispit 28/03/ Sala 313:00 ‐

  Veštine vođenja radionica NK 2018 Dragana Deh Predaja radova u eletronskoj formi

  30/03/ nijedna sala23:59‐

  Strana 11 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Istorija advertajzinga OK 2018 prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u eletronskoj formi

  31/03/ nijedna sala23:59‐

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 8

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Medijsko zakonodavstvo XXI veka ‐ utopija ili realnost NK 2017

  Saša Mirković Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Internet pravo NK 2017 Mirko Mrkić Usmeni ispit 25/03/ Sala 3a16:00 17:00‐

  Internet pravo NK 2017 Mirko Mrkić Studenti na 

  daljinu

  On ‐ line test 25/03/ nijedna sala20:00 ‐

  Start up i preduzetništvo NK 2017 dr Sandra Nešić Pismeni ispit 26/03/ Sala 311:00 14:00‐

  TV laboratorija + praksa NK 2017 prof. dr Stanko Crnobrnja Pismeni ispit 26/03/ Sala 814:00 15:00‐

  Pravo na grad NK 2017 doc. dr Rade Pantić Studenti na 

  daljinu

  Usmeni ispit putem Skajpa 27/03/ nijedna sala14:00 15:00‐

  Medijska praksa NK 2017 Goran Bulatović

  prof. dr Goran Bulatović Pismeni ispit 27/03/ Sala 412:00 14:00‐

  Istraživačko novinarstvo NK 2017 Ljiljana Bulatović

  prof. dr Ljiljana Bulatović Predaja radova u eletronskoj formi

  27/03/ nijedna sala21:59‐

  Pravo na grad NK 2017 doc. dr Rade Pantić Usmeni ispit 28/03/ Sala 616:00 18:00‐

  Strana 12 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Medijsko zakonodavstvo XXI veka ‐ utopija ili realnost NK 2017

  Saša Mirković Usmeni ispit 28/03/ Sala 8a13:00 14:00‐

  Kritički pojmovi 21. veka NK 2017 Jelisaveta Blagojević

  prof. dr Jelisaveta Blagojević Usmeni ispit 28/03/ Sala 913:00 15:00‐

  Programiranje televizijskih sadržaja NK 2017

  Ivana Miković Usmeni ispit 28/03/ Sala 517:00 ‐

  Programiranje televizijskih sadržaja NK 2017

  Ivana Miković Usmeni ispit 28/03/ Sala 517:00 ‐

  Kritički pojmovi 21. veka NK 2017 Mirjana Stošić

  dr Mirjana Stošić Usmeni ispit 28/03/ Sala 411:00 ‐

  Copywriting NK 2017 Vojislav Žanetić Predaja radova u eletronskoj formi

  31/03/ nijedna sala23:59‐

  Semestar: 7

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Globalni mediji i kultura otpora NK 2017 ‐ Tatjana Rosić Ilić

  prof. dr Tatjana Rosić Ilić Predaja radova u eletronskoj formi

  27/03/ nijedna sala11:59‐

  Globalni mediji i kultura otpora NK 2017 ‐ Tatjana Rosić Ilić

  prof. dr Tatjana Rosić Ilić Usmeni ispit 29/03/ Sala 412:00 15:00‐

  Strana 13 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Psihologija: 1. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 1

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Uvod u psihologiju P 2018 prof. dr Mirjana Divac Pismeni ispit 25/03/ Sala 818:00 20:00‐

  Uvod u psihologiju P 2018 prof. dr Mirjana Divac Pismeni ispit 25/03/ Sala 918:00 20:00‐

  Uvod u psihologiju P 2018 prof. dr Mirjana Divac Pismeni ispit 25/03/ Sala 8a18:00 20:00‐

  Percepcija P 2018 dr Dušan Vejnović Pismeni ispit 26/03/ Sala 810:00 12:00‐

  Percepcija P 2018 dr Dušan Vejnović Pismeni ispit 26/03/ Sala 910:00 12:00‐

  Percepcija P 2018 dr Dušan Vejnović Pismeni ispit 26/03/ Sala 110:00 12:00‐

  Percepcija P 2018 dr Dušan Vejnović Pismeni ispit 26/03/ Sala 510:00 12:00‐

  Percepcija P 2018 dr Dušan Vejnović Pismeni ispit 26/03/ Sala 8a10:00 12:00‐

  Metodologija psiholoških istraživanja P 2018

  prof. dr Panta Kovačević Pismeni ispit 27/03/ Sala 914:00 16:00‐

  Metodologija psiholoških istraživanja P 2018

  prof. dr Panta Kovačević Pismeni ispit 27/03/ Sala 8a14:00 16:00‐

  Metodologija psiholoških istraživanja P 2018

  prof. dr Panta Kovačević Pismeni ispit 27/03/ Sala 814:00 16:00‐

  Neurobiologija P 2018 dr Saveta Draganić Gajić Pismeni ispit 28/03/ Sala 815:00 17:00‐

  Neurobiologija P 2018 dr Saveta Draganić Gajić Pismeni ispit 28/03/ Sala 8a15:00 17:00‐

  Neurobiologija P 2018 dr Saveta Draganić Gajić Pismeni ispit 28/03/ Sala 915:00 17:00‐

  Strana 14 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Iskustvene grupe OIV P 2018 prof. dr Nevena Čalovska Hercog Predaja radova u eletronskoj formi

  29/03/ nijedna sala23:00‐

  Engleski jezik 1 P 2018 dr Danica Igrutinović Raspored polganja na 

  eFMK

  Pismeni ispit 31/03/ Sala 810:00 12:00‐

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 2

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Statistika P 2017 Panta Kovačević prof. dr Panta Kovačević Pismeni ispit 25/03/ Sala 8a16:00 18:00‐

  Statistika P 2017 Panta Kovačević prof. dr Panta Kovačević Pismeni ispit 25/03/ Sala 816:00 18:00‐

  Učenje i viši kognitivni procesi P 2017  Janko Međedović

  dr Janko Međedović Pismeni ispit 26/03/ Sala 817:00 19:00‐

  Poslovne komunikacije P 2017 ma Simona Žikić Predaja radova u eletronskoj formi

  26/03/ nijedna sala23:59‐

  Akademske veštine u psihologiji P 2017  Marija Branković

  doc. dr Marija Branković Pismeni ispit 27/03/ Sala 810:00 12:00‐

  Akademske veštine u psihologiji P 2017  Marija Branković

  doc. dr Marija Branković Pismeni ispit 27/03/ Sala 8a10:00 12:00‐

  Veštine rešavanja konflikata  P 2017 mr Vera Despotović Pismeni ispit 28/03/ Sala 114:00 16:00‐

  Kognitivna psihologija P 2017 Dušan Vejnović

  dr Dušan Vejnović Pismeni ispit 28/03/ Sala 8a17:00 19:00‐

  Strana 15 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Kognitivna psihologija P 2017 Dušan Vejnović

  dr Dušan Vejnović Pismeni ispit 28/03/ Sala 817:00 19:00‐

  Kognitivna psihologija P 2017 Dušan Vejnović

  dr Dušan Vejnović Pismeni ispit 28/03/ Sala 917:00 19:00‐

  Komunikacija u grupi – iskustvene grupe P 2017 Kristina Brajović Car

  doc. dr Kristina Brajović Car Predaja radova u elektronskoj formi

  29/03/ nijedna sala23:59‐

  Poslovne komunikacije P 2017 ma Simona Žikić Usmeni ispit 30/03/ Sala 8a13:00 ‐

  Engleski jezik 2 P 2017 dr Danica Igrutinović Raspored polganja na 

  eFMK

  Usmeni ispit 31/03/ Sala 41512:00 ‐

  Istorija roda i porodice P 2017 prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u eletronskoj formi

  31/03/ nijedna sala23:59‐

  Strana 16 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Psihologija: 2. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 3

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Psihologija individualnih razlika P 2018 doc. dr Dragana Đurić Jočić Pismeni ispit 25/03/ Sala 810:00 13:00‐

  Medijske reprezentacije Dalekog Istoka – ANIME P 2018

  doc. dr Ana Došen Predaja radova u eletronskoj formi

  26/03/ nijedna sala13:59‐

  Psihometrija P 2018 prof. dr Panta Kovačević Pismeni ispit 27/03/ Sala 814:00 16:00‐

  Savremene političke teorije i ideologije P 2018

  doc. dr Rade Pantić Studenti na 

  daljinu

  Usmeni ispit putem Skajpa 27/03/ nijedna sala16:00 ‐

  Psihometrija P 2018 prof. dr Panta Kovačević Pismeni ispit 27/03/ Sala 8a14:00 16:00‐

  Psihometrija P 2018 prof. dr Panta Kovačević Pismeni ispit 27/03/ Sala 914:00 16:00‐

  Savremene političke teorije i ideologije P 2018

  doc. dr Rade Pantić Usmeni ispit 28/03/ Sala 618:00 19:00‐

  Gluma P 2018 prof. dr Amra Latifić Usmeni ispit 28/03/ Sala 113:00 14:00‐

  Razvojna psihologija 1 P 2018 prof. dr Jelena Pešić Pismeni ispit 28/03/ Sala 811:00 13:00‐

  Razvojna psihologija 1 P 2018 prof. dr Jelena Pešić Pismeni ispit 28/03/ Sala 8a11:00 13:00‐

  Razvojna psihologija 1 P 2018 prof. dr Jelena Pešić Pismeni ispit 28/03/ Sala 911:00 13:00‐

  Medijske reprezentacije Dalekog Istoka – ANIME P 2018

  doc. dr Ana Došen Usmeni ispit 28/03/ Sala 311:00 ‐

  Strana 17 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Veštine komunikacije P 2018 doc. dr Kristina Brajović Car Predaja radova u eletronskoj formi

  28/03/ nijedna sala23:59‐

  Engleski jezik 3 P 2018 mr Ana Petrović Pismeni ispit 31/03/ Sala 815:00 17:00‐

  Teorija i praksa interkulturalnih komunikacija P 2018

  prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u eletronskoj formi

  31/03/ nijedna sala23:59‐

  Engleski jezik 3 P 2018 mr Ana Petrović Pismeni ispit 31/03/ Sala 815:00 17:00‐

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 4

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Psihologija ličnosti P 2017 Dragana Đurić

  doc. dr Dragana Đurić Jočić Pismeni ispit 25/03/ Sala 810:00 13:00‐

  Napredna statistika P 2017 Panta Kovačević

  prof. dr Panta Kovačević Pismeni ispit 25/03/ Sala 816:00 18:00‐

  Psihologija ličnosti P 2017 Dragana Đurić

  doc. dr Dragana Đurić Jočić Pismeni ispit 25/03/ Sala 8a10:00 13:00‐

  Medijske prezentacije Dalekog Istoka: Azijska kinematografija P 2017

  doc. dr Ana Došen Predaja radova u eletronskoj formi

  26/03/ nijedna sala13:59‐

  Teorije emocionalne privrženosti – Atačment P 2017 Nevena Čalovska Hercog

  prof. dr Nevena Čalovska Hercog Pismeni ispit 27/03/ Sala 816:00 18:00‐

  Medijske prezentacije Dalekog Istoka: Azijska kinematografija P 2017

  doc. dr Ana Došen Usmeni ispit 28/03/ Sala 312:00 ‐

  Metode i tehnike eksperimentalnih istraživanja P 2017

  dr Dušan Vejnović Pismeni ispit 28/03/ Sala 817:00 19:00‐

  Strana 18 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Dikcija i javni nastup P 2017 prof. dr Amra Latifić Usmeni ispit 29/03/ Sala 512:00 ‐

  Razvojna psihologija 2 P 2017 Jelena Pešić

  prof. dr Jelena Pešić Pismeni ispit 29/03/ Sala 817:00 19:00‐

  Kvalitativne istraživačke metode P 2017 doc. dr Kristina Brajović Car Predaja radova u eletronskoj formi

  29/03/ nijedna sala23:59‐

  Rast i razvoj ličnosti P 2017 Mirjana Divac Jovanović

  prof. dr Mirjana Divac Predaja radova u eletronskoj formi

  29/03/ nijedna sala23:59‐

  Komunikacija identiteta P 2017 Predrag Marković

  prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u eletronskoj formi

  31/03/ nijedna sala23:59‐

  Engleski jezik 4 P 2017 Jasna Šerić Pismeni ispit 31/03/ Soba 42817:00 ‐

  Strana 19 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Psihologija: 3. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 5

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Socijalna psihologija 1 P 2018 prof. dr Jasna Milošević Pismeni ispit 26/03/ Sala 819:00 ‐

  Evolucija ljudskog ponašanja P 2018 dr Janko Međedović Pismeni ispit 26/03/ Sala 817:00 19:00‐

  Medijacija P 2018 prof. dr Nevena Čalovska Hercog Pismeni ispit 27/03/ Sala 816:00 18:00‐

  Psihologija obrazovanja 1 P 2018 prof. dr Dijana Plut Pismeni ispit 28/03/ Sala 813:00 15:00‐

  Porodica i porodični odnosi P 2018 prof. dr Nevena Čalovska Hercog Pismeni ispit 29/03/ Sala 815:00 17:00‐

  Opšta psihopatologija P 2018 dr Saveta Draganić Gajić Pismeni ispit 30/03/ Sala 8a16:00 18:00‐

  Opšta psihopatologija P 2018 dr Saveta Draganić Gajić Pismeni ispit 30/03/ Sala 816:00 18:00‐

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 6

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Psihologija partnerskih odnosa P 2017 dr Saveta Draganić Gajić Pismeni ispit 25/03/ Sala 816:00 18:00‐

  Kognitivna neuropsihologija P 2017 doc. dr Ivana Leposavić Pismeni ispit 25/03/ Sala 814:00 16:00‐

  Kultura, društvo, individua: psihološki diskursi Japana P 2017

  doc. dr Ana Došen Predaja radova u eletronskoj formi

  26/03/ nijedna sala13:59‐

  Psihologija rada P 2017 Jelena Sladojević Matić

  doc. dr Jelena Sladojević Matić Pismeni ispit 26/03/ Sala 917:00 19:00‐

  Strana 20 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Upravljanje karijerom P 2017 Jelena Sladojević Matić

  doc. dr Jelena Sladojević Matić Pismeni ispit 26/03/ Sala 917:00 19:00‐

  Socijalna psihologija 2 P 2017 prof. dr Jasna Milošević Pismeni ispit 27/03/ Sala 812:00 14:00‐

  Društveno odgovorne kampanje P 2017 doc. dr Marija Branković Pismeni ispit 27/03/ Sala 810:00 12:00‐

  Kultura, društvo, individua: psihološki diskursi Japana P 2017

  doc. dr Ana Došen Usmeni ispit 27/03/ Nastavnički kabinet10:00 ‐

  Zločin, rod i mediji P 2017 doc. dr Dragana Stojanović Usmeni ispit 28/03/ Sala 513:00 ‐

  Psihologija obrazovanja 2 P 2017 Dijana Plut

  prof. dr Dijana Plut Pismeni ispit 30/03/ Sala 814:00 16:00‐

  Semestar: 5

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Veštine koučinga – rad sa pojedincima i sistemima P 2017

  doc. dr Jelena Sladojević Matić Pismeni ispit 27/03/ Sala 917:00 19:00‐

  Razvoj ličnosti kroz interpersonalne odnose P 2017

  doc. dr Dušanka Vučinić Latas Predaja radova u eletronskoj formi

  29/03/ nijedna sala23:59‐

  Strana 21 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Psihologija: 4. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 7

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Neuropsihološka dijagnostika P 2018 doc. dr Ivana Leposavić Pismeni ispit 25/03/ Sala 814:00 16:00‐

  Psihopatologija kliničkih sindroma P 2018

  dr Saveta Draganić Gajić Pismeni ispit 26/03/ Sala 815:00 17:00‐

  Organizacijska psihologija P 2018 doc. dr Jelena Sladojević Matić Pismeni ispit 27/03/ Sala 917:00 19:00‐

  Psihologija čitanja P 2018 dr Dušan Vejnović Pismeni ispit 28/03/ Sala 817:00 19:00‐

  Veštine vođenja radionica P 2018 Dragana Deh Predaja radova u eletronskoj formi

  30/03/ nijedna sala23:59‐

  Klinička psihologija P 2018 doc. dr Jelena Radosavljev Kirćanski Predaja radova u štampanoj formi

  31/03/ Sala 111:00 ‐

  Klinička psihologija P 2018 doc. dr Jelena Radosavljev Kirćanski Pismeni ispit 31/03/ Sala 111:00 12:30‐

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 8

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Psihodijagnostika P 2017 Mirjana Divac Jovanović

  prof. dr Mirjana Divac Predaja radova u štampanoj formi

  25/03/ Kabinet za psihologiju13:00 15:00‐

  Osnove psihoterapije i savetovanja P 2017

  prof. dr Nevena Čalovska Hercog Pismeni ispit 27/03/ Sala 816:00 18:00‐

  Strana 22 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Psihologija u zajednici P 2017 Nevena Čalovska Hercog

  prof. dr Nevena Čalovska Hercog Pismeni ispit 29/03/ Sala 815:00 17:00‐

  Psihodijagnostika P 2017 Mirjana Divac Jovanović

  prof. dr Mirjana Divac Usmeni ispit 29/03/ Sala 113:00 15:00‐

  Psihopatologija dece i mladih P 2017 doc. dr Jelena Radosavljev Kirćanski Pismeni ispit 31/03/ Sala 111:00 12:30‐

  Semestar: 7

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Politička psihologija P 2017 doc. dr Marija Branković Pismeni ispit 27/03/ Sala 810:00 12:00‐

  Rod i liderstvo P 2017 prof. dr Jasna Milošević Pismeni ispit 27/03/ Sala 812:00 14:00‐

  Strana 23 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Digitalne umetnosti: 1. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 1

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Uvod u vizuelne komunikacije D 2018 prof. dr Borut Vild Pismeni ispit 25/03/ Sala 914:00 ‐

  Uvod u fotografiju D 2018 Milena Đorđević Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Uvod u opštu istoriju umetnosti D 2018 prof. dr Maja Stanković Pismeni ispit 26/03/ Sala 8a12:00 ‐

  Produkcija u audio‐vizuelnim medijima 1 D 2018

  prof. dr Stanko Crnobrnja Pismeni ispit 26/03/ Sala 813:00 14:00‐

  Osnovna struktura filmskog dela 1 D 2018

  doc. dr Sabolč Tolnai Usmeni ispit 27/03/ Sala 1012:00 ‐

  Uvod u fotografiju D 2018 Milena Đorđević Usmeni ispit 28/03/ Sala 41617:00 ‐

  Snimanje zvuka 1 D 2018 prof. dr Velibor Hajduković Usmeni ispit 29/03/ Zagrebačka 311:00 ‐

  Engleski jezik 1 D 2018 Jasna Šerić Raspored polganja na 

  eFMK

  Usmeni ispit 31/03/ Soba 42811:00 ‐

  Strana 24 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 2

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Osnove tipografije D 2017 prof. dr Borut Vild Usmeni ispit 25/03/ Nastavnički kabinet12:00 ‐

  Svetlost i kompozicija D 2017 Milena Đorđević Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Uvod u modernu umetnost D 2017 prof. dr Maja Stanković Usmeni ispit 26/03/ Kabinet Digital IV sprat13:00 ‐

  Svetlost i kompozicija D 2017 Milena Đorđević Usmeni ispit 28/03/ Sala 41617:00 ‐

  Snimanje zvuka 2 D 2017 Velibor Hajduković

  prof. dr Velibor Hajduković Usmeni ispit 29/03/ Zagrebačka 312:00 ‐

  Engleski jezik 2 D 2017 dr Danica Igrutinović Raspored polganja na 

  eFMK

  Usmeni ispit 31/03/ Sala 41511:00 ‐

  Semestar: 1

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Osnove grafičkog dizajna D 2017 prof. dr Borut Vild Usmeni ispit 25/03/ Nastavnički kabinet11:00 ‐

  Strana 25 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Digitalne umetnosti: 2. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 3

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Digitalna fotografija D 2018 doc. mr Dragan Pavlović Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala22:59‐

  Grafički dizajn 1 D 2018 Mane Radmanović Predaja radova 25/03/ Kabinet Digital V sprat12:00 13:00‐

  Medijske reprezentacije Dalekog Istoka ‐ Anime D 2018

  doc. dr Ana Došen Predaja radova u eletronskoj formi

  26/03/ nijedna sala13:59‐

  Narativni modeli u igranom filmu 1 D 2018

  doc. dr Oleg Jeknić Usmeni ispit 26/03/ Sala 610:00 ‐

  Tehnike filmske glume 1 D 2018 doc. dr Sabolč Tolnai Usmeni ispit 27/03/ Sala 1012:00 ‐

  Toposi modernizma D 2018 prof. dr Angelina Milosavljević Usmeni ispit 27/03/ Sala 611:00 ‐

  Scenario 1 D 2018 doc. Vuk Ršumović Usmeni ispit 28/03/ Soba 41811:00 ‐

  Medijske reprezentacije Dalekog Istoka ‐ Anime D 2018

  doc. dr Ana Došen Usmeni ispit 28/03/ Sala 311:00 ‐

  Digitalna fotografija D 2018 doc. mr Dragan Pavlović Usmeni ispit 28/03/ Sala 41614:00 16:00‐

  Montaža zvuka 1 D 2018 Jakov Munižaba Usmeni ispit 29/03/ Zagrebačka 311:00 ‐

  Osnovne faze rada na filmu 1 D 2018 doc. Rajko Petrović Predaja radova 30/03/ Soba 41815:00 ‐

  Engleski jezik 3 D 2018 mr Ana Petrović Pismeni ispit 31/03/ Sala 815:00 17:00‐

  Strana 26 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 4

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Tipografija 2 D 2017 prof. dr Borut Vild Usmeni ispit 25/03/ Kabinet Digital V sprat13:00 ‐

  Kadar D 2017 ma Boško Prostran Usmeni ispit 25/03/ Soba 41812:00 ‐

  Grafički dizajn 2 D 2017 Isidora Nikolić Isidora Nikolić Predaja radova 25/03/ Kabinet Digital V sprat12:00 ‐

  Analogna fotografija D 2017 Dragan Pavlović

  doc. mr Dragan Pavlović Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala22:59‐

  Popularna muzika, mediji i politika D 2017

  prof. dr Žarko Cvejić Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Avangardna kritika modernizma D 2017 prof. dr Angelina Milosavljević Usmeni ispit 27/03/ Sala 613:00 ‐

  Scenario 2 D 2017 doc. Vuk Ršumović Usmeni ispit 28/03/ Soba 41811:00 ‐

  Analogna fotografija D 2017 Dragan Pavlović

  doc. mr Dragan Pavlović Usmeni ispit 28/03/ Sala 41614:00 16:00‐

  Popularna muzika, mediji i politika D 2017

  prof. dr Žarko Cvejić Usmeni ispit 28/03/ Sala 3a11:30 ‐

  Montaža zvuka 2 D 2017 Velibor Hajduković

  prof. dr Velibor Hajduković Usmeni ispit 29/03/ Zagrebačka 311:00 ‐

  Medijska laboratorija D 2017 Milovan Knežević Predaja radova u eletronskoj formi

  29/03/ nijedna sala23:59‐

  Osnovne faze rada na filmu 2 D 2017 Rajko Petrović

  doc. Rajko Petrović Predaja radova 30/03/ Soba 41815:00 ‐

  Strana 27 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Semestar: 3

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Grafički dizajn 1 D 2017 Mane Radmanović Predaja radova 25/03/ Kabinet Digital V sprat12:00 ‐

  Strana 28 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Digitalne umetnosti: 3. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 5

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Dizajn publikacija D 2018 Isidora Nikolić Usmeni ispit 25/03/ Kabinet Digital V sprat12:00 ‐

  Ekranska kultura D 2018 prof. dr Jovan Čekić Usmeni ispit 25/03/ Kabinet Digital IV sprat12:00 ‐

  Fotožurnalizam D 2018 Goranka Matić Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala22:59‐

  Tipografija 3 D 2018 Mane Radmanović Predaja radova 25/03/ Kabinet Digital V sprat12:00 13:00‐

  Interaktivni narativ 1 D 2018 Uroš Krčadinac Usmeni ispit 26/03/ Kabinet Digital V sprat12:00 ‐

  Neoavangardna umetnost D 2018 prof. dr Maja Stanković Usmeni ispit 26/03/ Kabinet Digital IV sprat13:00 ‐

  Narativni modeli u dokumentarnom i eksperimentalnom filmu D 2018

  doc. dr Oleg Jeknić Usmeni ispit 26/03/ Sala 610:00 ‐

  Narativni modeli u dokumentarnom i eksperimentalnom filmu D 2018

  doc. dr Oleg Jeknić Usmeni ispit 26/03/ Sala 610:00 ‐

  Mastering zvuka 1 D 2018 Jakov Munižaba Usmeni ispit 29/03/ Zagrebačka 312:00 ‐

  Osnovne dokumentarne video forme 1 D 2018

  doc. Rajko Petrović Usmeni ispit 30/03/ Soba 41816:00 ‐

  YU crni talas D 2018 doc. Rajko Petrović Usmeni ispit 30/03/ Soba 41816:00 ‐

  Digitalna obrada slike 1 D 2018 doc. dr Đorđe Baljozović Predaja radova u eletronskoj formi

  30/03/ nijedna sala13:59‐

  Zašto pravim rez D 2018 Jelena Maksimović Usmeni ispit 30/03/ Soba 41814:00 ‐

  Strana 29 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Engleski jezik 5 D 2018 Jasna Šerić Raspored polganja na 

  eFMK

  Usmeni ispit 31/03/ Soba 42811:00 ‐

  Engleski jezik 5 D 2018 Jasna Šerić Usmeni ispit 31/03/ Soba 42817:00 ‐

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 6

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Dokumentarna fotografija D 2017 Goranka Matić

  Goranka Matić Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala22:59‐

  Slika i nasilje D 2017 Jovan Čekić prof. dr Jovan Čekić Usmeni ispit 25/03/ Kabinet Digital IV sprat12:00 ‐

  Infografika D 2017 Isidora Nikolić Isidora Nikolić Usmeni ispit 25/03/ Kabinet Digital V sprat12:00 ‐

  Narativni modeli u igranom filmu 3 D 2017

  doc. dr Oleg Jeknić Usmeni ispit 26/03/ Sala 610:00 ‐

  Veb dizajn D 2017 Uroš Krčadinac Usmeni ispit 26/03/ Kabinet Digital V sprat12:00 ‐

  Savremeni filmski tokovi jugoistočne Evrope D 2017

  Bojan Vuletić Usmeni ispit 27/03/ Soba 41811:00 ‐

  Mastering zvuka 2 D 2017 Jakov Munižaba

  Jakov Munižaba Usmeni ispit 29/03/ Zagrebačka 312:00 ‐

  Digitalna obrada slike 2 D 2017 doc. dr Đorđe Baljozović Predaja radova u eletronskoj formi

  30/03/ nijedna sala13:59‐

  Novi mediji i umetnost D 2017 doc. dr Predrag Terzić Usmeni ispit 30/03/ Sala 1017:00 ‐

  Strana 30 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Tačka gledišta i mesto gledaoca D 2017 Jelena Maksimović

  Jelena Maksimović Usmeni ispit 30/03/ Soba 41814:00 ‐

  Osnovne dokumentarne video forme 2 D 2017 Rajko Petrović

  doc. Rajko Petrović Usmeni ispit 30/03/ Soba 41816:00 ‐

  Engleski jezik 6 D 2017 mr Ana Petrović Usmeni ispit 31/03/ Soba 42817:00 ‐

  Semestar: 5

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Umetnost filmske montaže D 2017 Jelena Maksimović Usmeni ispit 27/03/ Soba 41811:00 ‐

  Strana 31 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Digitalne umetnosti: 4. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 7

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Dizajn interfejsa D 2018 Isidora Nikolić Usmeni ispit 25/03/ Kabinet Digital V sprat12:00 ‐

  Od kadra do mizankadra D 2018 Vladimir Perišić Usmeni ispit 25/03/ Soba 41811:00 ‐

  Dizajn interfejsa D 2018 Isidora Nikolić Usmeni ispit 25/03/ Kabinet Digital V sprat12:00 ‐

  Muzika Zapadnog kanona 1 D 2018 prof. dr Žarko Cvejić Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Film i mišljenje D 2018 prof. dr Jovan Čekić Usmeni ispit 25/03/ Kabinet Digital IV sprat12:00 ‐

  Komercijalna fotografija 1 D 2018 doc. mr Dragan Pavlović Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala22:59‐

  Interaktivni dizajn 1 D 2018 Uroš Krčadinac Usmeni ispit 26/03/ Kabinet Digital V sprat12:00 ‐

  Politike vizuelne kulture D 2018 doc. dr Rade Pantić Studenti na 

  daljinu

  Usmeni ispit putem Skajpa 27/03/ nijedna sala18:00 ‐

  Produkcija igranog i dokumentarnog filma D 2018

  Snežana Penev Usmeni ispit 27/03/ Soba 41815:00 ‐

  Osnovne kratke video forme 3 D 2018 doc. Vuk Ršumović Usmeni ispit 28/03/ Soba 41811:00 ‐

  Komercijalna fotografija 1 D 2018 doc. mr Dragan Pavlović Usmeni ispit 28/03/ Sala 41616:00 18:00‐

  Muzika Zapadnog kanona 1 D 2018 prof. dr Žarko Cvejić Usmeni ispit 28/03/ Sala 3a11:30 ‐

  Strana 32 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Politike vizuelne kulture D 2018 doc. dr Rade Pantić Usmeni ispit 28/03/ Sala 616:00 18:00‐

  Interaktivni dizajn 1 D 2018 Uroš Krčadinac Usmeni ispit 28/03/ Soba 41811:00 ‐

  Dizajn i miks zvuka 1: film i televizija D 2018

  prof. dr Velibor Hajduković Usmeni ispit 29/03/ Zagrebačka 313:00 ‐

  Audio produkcija 1 D 2018 prof. dr Velibor Hajduković Usmeni ispit 29/03/ Zagrebačka 312:00 ‐

  Programiranje za multimedije 1 D 2018 doc. dr Đorđe Baljozović Predaja radova u eletronskoj formi

  30/03/ nijedna sala13:59‐

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 8

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Od mizanscena do dispozitiva D 2017 ma Boško Prostran Usmeni ispit 25/03/ Soba 41811:00 ‐

  Komercijalna fotografija 2 D 2017 Dragan Pavlović

  doc. mr Dragan Pavlović Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala22:59‐

  Muzika Zapadnog kanona 2 D 2017 prof. dr Žarko Cvejić Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Od postmodernog do posthumanog D 2017 Nemanja Mitrović

  Nemanja Mitrović Usmeni ispit 25/03/ Kabinet Digital IV sprat12:00 ‐

  Sistemi vizuelnih komunikacija D 2017 Borut Vild

  prof. dr Borut Vild Usmeni ispit 25/03/ Kabinet Digital V sprat14:00 ‐

  Postmoderna umetnost D 2017 prof. dr Maja Stanković Usmeni ispit 26/03/ Kabinet Digital IV sprat14:00 ‐

  Muzika Zapadnog kanona 2 D 2017 prof. dr Žarko Cvejić Usmeni ispit 28/03/ Sala 3a11:30 ‐

  Strana 33 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Komercijalna fotografija 2 D 2017 Dragan Pavlović

  doc. mr Dragan Pavlović Usmeni ispit 28/03/ Sala 41616:00 18:00‐

  Interaktivni dizajn 2 D 2017 Uroš Krčadinac Usmeni ispit 28/03/ Soba 41811:00 ‐

  Osnovne kratke video forme 4 D 2017 Vuk Ršumović

  doc. Vuk Ršumović Usmeni ispit 28/03/ Soba 41811:00 ‐

  Audio produkcija 2 D 2017 Velibor Hajduković

  prof. dr Velibor Hajduković Usmeni ispit 29/03/ Zagrebačka 312:00 ‐

  Programiranje za multimedije 2 D 2017 doc. dr Đorđe Baljozović Predaja radova u eletronskoj formi

  30/03/ nijedna sala13:59‐

  Semestar: 7

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Tehnike filmske glume 2 D 2017 doc. dr Sabolč Tolnai Usmeni ispit 27/03/ Sala 1013:00 ‐

  Digitalna umetnost D 2017 doc. dr Predrag Terzić Usmeni ispit 30/03/ Sala 617:00 ‐

  Strana 34 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Socijalni rad: 1. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 1

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Politika, ekonomija i društvo S 2018 prof. dr Đorđe Stojanović Usmeni ispit 30/03/ Sala 69:00 10:00‐

  Socijalna politika S 2018 prof. dr Ana Gavrilović Usmeni ispit 30/03/ Kabinet za socijalni rad12:00 14:00‐

  Teorije socijalnog rada S 2018 prof. dr Đorđe Stojanović Usmeni ispit 30/03/ Sala 69:00 10:00‐

  Socijalni rad u humanitarnim organizacijama S 2018

  prof. dr Aleksandra Milićević Kalašić Pismeni ispit 30/03/ Sala 112:00 13:00‐

  Engleski jezik 1 S 2018 dr Danica Igrutinović Raspored polganja na 

  eFMK

  Pismeni ispit 31/03/ Sala 8‐

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 2

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Razvoj pojedinca i porodice S 2017 prof. dr Ivana Stepanović Pismeni ispit 25/03/ Sala 117:00 19:00‐

  Poslovne komunikacije S 2017 ma Simona Žikić Predaja radova u eletronskoj formi

  26/03/ nijedna sala23:59‐

  Akademske veštine S 2017 doc. dr Marija Branković Pismeni ispit 27/03/ Sala 810:00 12:00‐

  Veštine rešavanja konflikata S 2017 mr Vera Despotović Pismeni ispit 28/03/ Sala 114:00 16:00‐

  Strana 35 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Poslovne komunikacije S 2017 ma Simona Žikić Usmeni ispit 30/03/ Sala 8a13:00 ‐

  Savremeni socijalni problemi (siromaštvo, migracije, terorizam, vulnerabilne grupe i sl) S 2017

  prof. dr Đorđe Stojanović Usmeni ispit 30/03/ Sala 69:00 10:00‐

  Socijalni rad u humanitarnim organizacijama S 2017

  prof. dr Aleksandra Milićević Kalašić Pismeni ispit 30/03/ Sala 112:00 13:00‐

  Socijalni rad i društvene krize S 2017 prof. dr Đorđe Stojanović Pismeni ispit 30/03/ Sala 69:00 10:00‐

  Engleski jezik 2 SR 2017 Danica Igrutinović

  dr Danica Igrutinović Raspored polganja na 

  eFMK

  Usmeni ispit 31/03/ Sala 41512:00 ‐

  Istorija roda i porodice S 2017 prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u eletronskoj formi

  31/03/ nijedna sala23:59‐

  Strana 36 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Socijalni rad: 2. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 3

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Osnove prava i socijalni rad S 2018 Vladan Jovanović Pismeni ispit 25/03/ Sala 113:00 15:00‐

  Socijalna psihologija S 2018 prof. dr Ivana Stepanović Pismeni ispit 26/03/ Sala 117:00 19:00‐

  Pisati za medije S 2018 doc. dr Luka Bešlagić Predaja radova u eletronskoj formi

  27/03/ nijedna sala23:59‐

  Socijalni rad sa pojedincem S 2018 mr Vera Despotović Pismeni ispit 27/03/ Sala 911:00 13:00‐

  Gluma S 2018 prof. dr Amra Latifić Usmeni ispit 28/03/ Sala 113:00 14:00‐

  Sistemi socijalne zaštite S 2018 mr Vera Despotović Usmeni ispit 30/03/ Kabinet za socijalni rad10:00 12:00‐

  Socijalni rad u obrazovanju S 2018 prof. dr Ana Gavrilović Usmeni ispit 30/03/ Kabinet za socijalni rad12:00 14:00‐

  Teorija i praksa interkulturalnih komunikacija S 2018

  prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u eletronskoj formi

  31/03/ nijedna sala23:59‐

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 4

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Socijalni rad sa pojedincem S 2017 Iva Branković

  Iva Branković Pismeni ispit 27/03/ Sala 911:00 13:00‐

  Društveno odgovorne kampanje S 2017 doc. dr Marija Branković Usmeni ispit 27/03/ Sala 810:00 12:00‐

  Strana 37 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Socijalni rad sa porodicom S 2017 Nevena Čalovska Hercog

  prof. dr Nevena Čalovska Hercog Pismeni ispit 28/03/ Sala 911:00 13:00‐

  Socijalni rad sa grupom S 2017 Snežana Filipović

  dr Snežana Filipović Pismeni ispit 29/03/ Sala 611:00 13:00‐

  Komunikacija u grupi S 2017 doc. dr Kristina Brajović Car Predaja radova u štampanoj formi

  29/03/ Kabinet za psihologiju13:00 15:00‐

  Socijalni rad i civilno društvo S 2017 prof. dr Đorđe Stojanović Usmeni ispit 30/03/ Sala 610:00 12:00‐

  Komunikacija identiteta S 2017 Predrag  Marković

  prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u elektronskoj formi

  31/03/ nijedna sala23:59‐

  Engleski jezik 4 S 2017 Jasna Šerić Pismeni ispit 31/03/ Soba 42817:00 ‐

  Semestar: 3

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Socijalni rad sa decom i mladima S 2017 Ljubiša Jovanović Pismeni ispit 29/03/ Sala 8a17:00 19:00‐

  Strana 38 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Socijalni rad: 3. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 5

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Studija slučaja 1 S 2018 Iva Branković Pismeni ispit 25/03/ Sala 111:00 13:00‐

  Socijalni rad i bolesti zavisnosti S 2018 dr Snežana Filipović Pismeni ispit 26/03/ Sala 513:00 15:00‐

  Menadžment u digitalno doba S 2018 dr Sandra Nešić Pismeni ispit 26/03/ Sala 311:00 14:00‐

  Metodologija istraživanja sa statistikom S 2018

  prof. dr Panta Kovačević Pismeni ispit 27/03/ Sala 814:00 16:00‐

  Veštine koučinga S 2018 doc. dr Jelena Sladojević Matić Pismeni ispit 27/03/ Sala 917:00 19:00‐

  Porodično pravo i socijalni rad S 2018 Mirko Mrkić Pismeni ispit 28/03/ Sala 611:00 13:00‐

  Porodica i porodični odnosi S 2018 prof. dr Nevena Čalovska Hercog Pismeni ispit 29/03/ Sala 8a15:00 17:00‐

  Država blagostanja i riznično društvo S 2018

  prof. dr Đorđe Stojanović Usmeni ispit 30/03/ Sala 610:00 12:00‐

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 6

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Upravljanje karijerom S 2017 Jelena Sladojević Matić

  doc. dr Jelena Sladojević Matić Pismeni ispit 26/03/ Sala 917:00 19:00‐

  Teorije afektivne vezanosti S 2017 prof. dr Nevena Čalovska Hercog Pismeni ispit 27/03/ Sala 816:00 18:00‐

  Porodično pravo i socijalni rad S 2017 Vladan Jovanović Pismeni ispit 28/03/ Sala 611:00 13:00‐

  Strana 39 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Zastupanje u socijalnom radu S 2017 Vladan Jovanović

  Vladan Jovanović Pismeni ispit 28/03/ Sala 613:00 15:00‐

  Zločin, rod i medijiS 2017 doc. dr Dragana Stojanović Usmeni ispit 28/03/ Sala 513:00 ‐

  Društvene devijacije S 2017 prof. dr Đorđe Stojanović Pismeni ispit 30/03/ Sala 610:00 12:00‐

  Rodna ravnopravnost i savremeno društvo S 2017

  prof. dr Đorđe Stojanović Pismeni ispit 30/03/ Sala 610:00 12:00‐

  Strana 40 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Socijalni rad: 4. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 7

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Socioterapija i savetovanje u socijalnom radu S 2018

  Marina Paunović Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Socioterapija i savetovanje u socijalnom radu S 2018

  Marina Paunović Pismeni ispit 28/03/ Soba 42811:00 12:30‐

  Socijalni rad sa decom i mladima S 2018 doc. dr Jelena Radosavljev Kirćanski Pismeni ispit 29/03/ Sala 8a17:00 19:00‐

  Porodično nasilje‐prepoznavanje i intervencije S 2018

  mr Vera Despotović Pismeni ispit 29/03/ Sala 514:00 16:00‐

  Veštine vođenja radionica S 2018 Dragana Deh Predaja radova u eletronskoj formi

  30/03/ nijedna sala23:59‐

  Socijalni razvoj i planiranje S 2018 prof. dr Đorđe Stojanović Usmeni ispit 30/03/ Sala 610:00 12:00‐

  Socijalni rad sa starima S 2018 prof. dr Aleksandra Milićević Kalašić Pismeni ispit 30/03/ Sala 112:00 13:00‐

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 8

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Socijalni rad u zajednici S 2017 mr Vera Despotović Pismeni ispit 26/03/ Soba 42811:00 13:00‐

  Socioterapija i savetovanje u socijalnom radu S 2017 Marina Paunović

  Marina Paunović Pismeni ispit 28/03/ Soba 42811:00 12:30‐

  Strana 41 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Migracije S 2017 prof. dr Đorđe Stojanović Usmeni ispit 30/03/ Sala 610:00 12:00‐

  Međunarodna i uporedna socijalna politika S 2017

  prof. dr Ana Gavrilović Usmeni ispit 30/03/ Kabinet za socijalni rad12:00 14:00‐

  Država blagostanja i rizično društvo S 2017

  prof. dr Đorđe Stojanović Usmeni ispit 30/03/ Sala 610:00 12:00‐

  Socijalni rad sa osobama sa invaliditetom S 2017

  prof. dr Aleksandra Milićević Kalašić Pismeni ispit 30/03/ Sala 112:00 13:00‐

  Semestar: 7

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Lične kompetence u socijalnom radu S 2017

  prof. dr Mirjana Divac Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Socijalni rad sa grupom S 2017 dr Snežana Filipović Pismeni ispit 25/03/ Sala 111:00 13:00‐

  Strana 42 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Digitalni marketing: 1. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 1

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Uvod u vizuelne komunikacije Dm 2018 prof. dr Borut Vild Usmeni ispit 25/03/ Sala 914:00 ‐

  Produkcija u audio‐vizuelnim medijima 1 Dm 2018

  prof. dr Stanko Crnobrnja Pismeni ispit 26/03/ Sala 813:00 14:00‐

  Osnove marketinga Dm 2018 Jelena Uzelac Vasić Pismeni ispit 29/03/ Sala 118:00 20:00‐

  Digitalna pismenost Dm 2018 doc. dr Đorđe Baljozović Predaja radova u eletronskoj formi

  30/03/ nijedna sala20:59‐

  Digitalna pismenost Dm 2018 doc. dr Đorđe Baljozović Predaja radova u eletronskoj formi

  30/03/ nijedna sala20:59‐

  Digitalna pismenost Dm 2018 doc. dr Đorđe Baljozović Predaja radova u eletronskoj formi

  30/03/ nijedna sala23:20‐

  Engleski jezik 1 Dm 2018 Jasna Šerić Raspored polganja na 

  eFMK

  Usmeni ispit 31/03/ Soba 42811:00 ‐

  Marketing na internet pretraživačima Dm 2018

  Nataša Krstić Od 30.03.2019. od 9h do

  Predaja radova u eletronskoj formi

  31/03/ nijedna sala9:59‐

  Strana 43 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 2

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Istorija kulture i tehnologije medija Dm 2017 Predrag Marković

  prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Umetnost argumentacije Dm 2017 Mirjana Stošić

  dr Mirjana Stošić Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Istorija kulture i tehnologije medija Dm 2017 Žarko Cvejić

  prof. dr Žarko Cvejić Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Umetnost argumentacije Dm 2017 Amra Latifić

  prof. dr Amra Latifić Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Poslovne komunikacije Dm 2017 ma Simona Žikić Predaja radova u eletronskoj formi

  26/03/ nijedna sala23:59‐

  Internet oglašavanje  Dm 2017 Nataša Krstić

  Nataša Krstić Usmeni ispit 27/03/ Sala 710:00 13:00‐

  Umetnost argumentacije Dm 2017 Mirjana Stošić

  dr Mirjana Stošić Usmeni ispit 28/03/ Sala 411:00 ‐

  Umetnost argumentacije Dm 2017 Amra Latifić

  prof. dr Amra Latifić Usmeni ispit 29/03/ Sala 511:00 ‐

  Istorija kulture i tehnologije medija Dm 2017 Predrag Marković

  prof. dr Predrag J. Marković Usmeni ispit 29/03/ Sala 110:00 ‐

  Istorija kulture i tehnologije medija Dm 2017 Žarko Cvejić

  prof. dr Žarko Cvejić Usmeni ispit 29/03/ Sala 3a11:30 ‐

  Poslovne komunikacije Dm 2017 ma Simona Žikić Usmeni ispit 30/03/ Sala 8a13:00 ‐

  Strana 44 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Engleski jezik 2 Dm 2017 dr Danica Igrutinović Raspored polganja na 

  eFMK

  Usmeni ispit 31/03/ Sala 41511:00 ‐

  Strana 45 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Digitalni marketing: 2. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 3

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Politika u popularnoj muzici Dm 2018 prof. dr Žarko Cvejić Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Fotožurnalizam Dm 2018 Goranka Matić Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala22:59‐

  Integrisane marketinške komunikacije Dm 2018

  Jelena Uzelac Vasić Pismeni ispit 26/03/ Sala 318:00 20:00‐

  Uvod u PR Dm 2018 ma Simona Žikić Predaja radova u eletronskoj formi

  26/03/ nijedna sala23:59‐

  Savremene političke teorije i ideologije Dm 2018

  doc. dr Rade Pantić Studenti na 

  daljinu

  Usmeni ispit putem Skajpa 27/03/ nijedna sala16:00 ‐

  Pisati za medije Dm 2018 doc. dr Luka Bešlagić Predaja radova u eletronskoj formi

  27/03/ nijedna sala23:59‐

  Merenje učinka digitalnih kampanja i veb analitika Dm 2018

  Ivan Rečević Google Sheets dokumenti 28/03/ nijedna sala23:59‐

  Politika u popularnoj muzici Dm 2018 prof. dr Žarko Cvejić Usmeni ispit 28/03/ Sala 3a11:30 ‐

  Savremene političke teorije i ideologije Dm 2018

  doc. dr Rade Pantić Usmeni ispit 28/03/ Sala 618:00 19:00‐

  Strana 46 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Uvod u PR Dm 2018 ma Simona Žikić Usmeni ispit 29/03/ Sala 8a13:00 ‐

  Principi veb dizajna i upravljanje razvojem sajta 1 Dm 2018

  doc. dr Đorđe Baljozović Predaja radova u eletronskoj formi

  30/03/ nijedna sala13:59‐

  Teorija i praksa interkulturalnih komunikacija Dm 2018

  prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u eletronskoj formi

  31/03/ nijedna sala23:59‐

  Engleski jezik 3 Dm 2018 mr Ana Petrović Raspored polganja na 

  eFMK

  Pismeni ispit 31/03/ Soba 42815:00 17:00‐

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 4

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Kanali digitalnog marketinga Dm 2017 Nataša Krstić Pismeni ispit 26/03/ Sala 710:00 13:00‐

  Medijske reprezentacije Dalekog Istoka: azijska kinematografija Dm 2017

  doc. dr Ana Došen Predaja radova u eletronskoj formi

  26/03/ nijedna sala13:59‐

  Medijske reprezentacije Dalekog Istoka: azijska kinematografija Dm 2017

  doc. dr Ana Došen Usmeni ispit 28/03/ Sala 312:00 ‐

  Dikcija i javni nastup Dm 2017 prof. dr Amra Latifić Usmeni ispit 29/03/ Sala 512:00 ‐

  CRM Dm 2017 Lazar Džamić Predaja radova u eletronskoj formi

  29/03/ nijedna sala23:59‐

  Medijska laboratorija Dm 2017 Jovana Nikolić

  Jovana Nikolić Predaja radova u eletronskoj formi

  29/03/ nijedna sala23:59‐

  Strana 47 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Digitalni marketing u odnosima sa javnošću Dm 2017 Istok Pavlović

  Istok Pavlović Predaja radova u eletronskoj formi

  30/03/ nijedna sala23:59‐

  Strana 48 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Digitalni marketing: 3. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 5

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Ekranska kultura Dm 2018 prof. dr Jovan Čekić Usmeni ispit 25/03/ Nastavnički kabinet12:00 ‐

  Menadžment u digitalno doba Dm 2018 dr Sandra Nešić Pismeni ispit 26/03/ Sala 311:00 14:00‐

  Content marketing storyteling Dm 2018 Lazar Džamić Predaja radova u eletronskoj formi

  27/03/ nijedna sala23:59‐

  Medijske ikone 20. veka Dm 2018 dr Mirjana Stošić Usmeni ispit 28/03/ Sala 414:00 ‐

  Šta posle teksta: postknjiževno stanje Dm 2018

  doc. dr Luka Bešlagić Usmeni ispit 28/03/ Sala 510:00 13:00‐

  Mobilni marketing Dm 2018 Aleksandar Petković od 28.03.2019. od 8h do

  Predaja radova u eletronskoj formi

  30/03/ nijedna sala7:59‐

  Mobilni marketing Dm 2018 Aleksandar Petković od 28.03.2019. od 8h do

  Predaja radova u eletronskoj formi

  30/03/ nijedna sala7:59‐

  Mobilni marketing Dm 2018 Aleksandar Petković od 28.03.2019. od 8h do

  Predaja radova u eletronskoj formi

  30/03/ nijedna sala7:59‐

  Strana 49 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Engleski jezik 5 Dm 2018 Jasna Šerić Usmeni ispit 31/03/ Soba 42817:00 ‐

  Marketing na društvenim mrežama 1 Dm 2018

  Lada Paunović Predaja radova u eletronskoj formi

  31/03/ nijedna sala23:59‐

  Engleski jezik 5 Dm 2018 Jasna Šerić Raspored polganja na 

  eFMK

  Usmeni ispit 31/03/ Soba 42811:00 ‐

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 6

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Tehnike i alati ‐  novinarstvo u digitalno doba Dm 2017

  prof. dr Goran Bulatović Usmeni ispit 27/03/ Sala 412:00 14:00‐

  Zločin, rod i mediji Dm 2017 doc. dr Dragana Stojanović Usmeni ispit 28/03/ Sala 513:00 ‐

  Podcast, Youtube i pisanje za web Dm 2017 Istok Pavlović

  Istok Pavlović Predaja radova u eletronskoj formi

  30/03/ nijedna sala23:59‐

  Copywriting Dm 2017 Vojislav Žanetić Predaja radova u eletronskoj formi

  31/03/ nijedna sala23:59‐

  Engleski jezik 6 Dm 2017 mr Ana Petrović Usmeni ispit 31/03/ Soba 42817:00 ‐

  Strana 50 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Digitalni marketing: 4. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 7

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Medijsko pravo Dm 2018 Mirko Mrkić Usmeni ispit 25/03/ Sala 3a14:00 15:00‐

  Medijsko pravo Dm 2018 Mirko Mrkić Studenti na 

  daljinu

  On ‐ line test 25/03/ nijedna sala20:00 ‐

  Kreativna upotreba digitalnog: data visualisation Dm 2018

  Uroš Krčadinac Usmeni ispit 26/03/ Kabinet Digital V sprat12:00 ‐

  Upravljanje digitalnim projektima Dm 2018

  mr Nana Radenković Pismeni ispit 27/03/ Sala 3a13:00 15:00‐

  Politike vizuelne kulture Dm 2018 doc. dr Rade Pantić Studenti na 

  daljinu

  Usmeni ispit putem Skajpa 27/03/ nijedna sala18:00 ‐

  Politike vizuelne kulture Dm 2018 doc. dr Rade Pantić Usmeni ispit 28/03/ Sala 616:00 18:00‐

  Veštine vođenja radionica Dm 2018 Dragana Deh Predaja radova u eletronskoj formi

  30/03/ nijedna sala23:59‐

  Istorija advertajzinga Dm 2018 prof. dr Predrag J. Marković Predaja radova u eletronskoj formi

  31/03/ nijedna sala23:59‐

  Strana 51 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 8

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Internet pravo Dm 2017 Mirko Mrkić Usmeni ispit 25/03/ Sala 3a16:00 17:00‐

  Internet pravo Dm 2017 Mirko Mrkić Studenti na 

  daljinu

  On‐ line test 25/03/ nijedna sala20:00 ‐

  Medijsko zakonodavstvo XXI veka ‐ utopija ili realnost Dm 2017

  Saša Mirković Predaja radova u eletronskoj formi

  25/03/ nijedna sala23:59‐

  Start up i preduzetništvo Dm 2017 dr Sandra Nešić Pismeni ispit 26/03/ Sala 311:00 14:00‐

  Pravo na grad Dm 2017 doc. dr Rade Pantić Studenti na 

  daljinu

  Usmeni ispit putem Skajpa 27/03/ nijedna sala14:00 15:00‐

  Programiranje televizijskih sadržaja Dm 2017

  Ivana Miković Usmeni ispit 28/03/ Sala 517:00 ‐

  User experience i User Interface Design Uroš Kršadinac

  Uroš Krčadinac Usmeni ispit 28/03/ Kabinet Digital V sprat12:00 ‐

  Medijsko zakonodavstvo XXI veka ‐ utopija ili realnost Dm 2017

  Saša Mirković Usmeni ispit 28/03/ Sala 8a13:00 14:00‐

  Pravo na grad Dm 2017 doc. dr Rade Pantić Usmeni ispit 28/03/ Sala 616:00 18:00‐

  Strana 52 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Komunikacije i odnosi s javnošću M: 5. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 9

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Mentalna higijena u radnoj organizaciji M PR 2018

  doc. dr Jelena Sladojević Matić Pismeni ispit 26/03/ Sala 917:00 19:00‐

  Moderne tehnologije donošenja odluka M PR 2018

  dr Aleksandar Fatić Usmeni ispit 27/03/ Sala 515:00 17:00‐

  Psihologija advertajzinga M PR 2018 doc. dr Kristina Brajović Car Pismeni ispit 28/03/ Sala 118:00 ‐

  Metodologija naučno‐istraživačkog rada sa statistikom M PR 2018

  doc. dr Dragana Stojanović Usmeni ispit 29/03/ Sala 415:00 ‐

  Tehnologije i tržišta kreativnog mišljenja M PR 2018

  Vojislav Žanetić Predaja radova u eletronskoj formi

  31/03/ nijedna sala23:59‐

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 10

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Osnovi prava MPR 2017 Mirko Mrkić Studenti na 

  daljinu

  On ‐ line test 25/03/ nijedna sala20:00 ‐

  Osnovi prava MPR 2017 Mirko Mrkić Usmeni ispit 25/03/ Sala 3a16:00 17:00‐

  Korporativni i sistemski koučing MPR 2017

  doc. dr Jelena Sladojević Matić Pismeni ispit 27/03/ Sala 917:00 19:00‐

  Strana 53 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Transmedia storytelling MPR 2017 prof. dr Tatjana Rosić Ilić Pismeni ispit 27/03/ Sala 111:00 14:00‐

  Liderstvo i razvoj menadžmenta MPR 2017

  ma Simona Žikić Predaja radova u eletronskoj formi

  29/03/ nijedna sala19:59‐

  Krizne komunikacije MPR 2017 Ljiljana Boljanović Open book exem 30/03/ nijedna sala12:00 18:00‐

  Politički marketing MPR 2017 Vojislav Žanetić Predaja radova u eletronskoj formi

  31/03/ nijedna sala23:59‐

  Strana 54 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Upravljanje ljudskim resursima M: 5. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 9

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  HR konsalting i organizaciono savetovanje M HR 2018

  doc. dr Jelena Sladojević Matić Pismeni ispit 26/03/ Sala 917:00 19:00‐

  Mentalna higijena u radnoj organizaciji M HR 2018

  doc. dr Jelena Sladojević Matić Pismeni ispit 26/03/ Sala 917:00 19:00‐

  Moderne tehnologije donošenja odluka M HR 2018

  dr Aleksandar Fatić Usmeni ispit 27/03/ Sala 515:00 17:00‐

  Psihološko procenjivanje u upravljanju ljudskim resursima M HR 2018

  prof. dr Panta Kovačević Pismeni ispit 27/03/ Sala 814:00 16:00‐

  Psihologija advertajzinga M HR 2018 doc. dr Kristina Brajović Car Pismeni ispit 28/03/ Sala 118:00 ‐

  Metodologija naučno‐istraživačkog rada sa statistikom M HR 2018

  doc. dr Dragana Stojanović Usmeni ispit 29/03/ Sala 415:00 ‐

  Tehnologije i tržišta kreativnog mišljenja M HR 2018

  Vojislav Žanetić Predaja radova u eletronskoj formi

  31/03/ nijedna sala23:59‐

  Strana 55 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 10

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Osnovi prava MHR 2017 Mirko Mrkić Studenti na 

  daljinu

  On ‐ line test 25/03/ nijedna sala20:00 ‐

  Osnovi prava MHR 2017 Mirko Mrkić Usmeni ispit 25/03/ Sala 3a16:00 17:00‐

  Korporativni i sistemski koučing MHR 2017 Jelena Sladojević Matić

  doc. dr Jelena Sladojević Matić Pismeni ispit 27/03/ Sala 917:00 19:00‐

  Transmedia storytelling MHR 2017 prof. dr Tatjana Rosić Ilić Pismeni ispit 27/03/ Sala 111:00 14:00‐

  Liderstvo i razvoj menadžmenta MHR 2017

  ma Simona Žikić Predaja radova u eletronskoj formi

  29/03/ nijedna sala19:59‐

  Politički marketing MHR 2017 Vojislav Žanetić Predaja radova u eletronskoj formi

  31/03/ nijedna sala23:59‐

  Strana 56 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Socijalni rad M: 5. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 9

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Područja socijalnog rada M SR 2018 dr Snežana Filipović Usmeni ispit 28/03/ Sala 114:00 16:00‐

  Primena medijacije u sistemu socijalne zaštite M SR 2018

  mr Vera Despotović Usmeni ispit 28/03/ Sala 114:00 16:00‐

  Socijalni rad u savremenom svetu M SR 2018

  mr Vera Despotović Usmeni ispit 28/03/ Sala 114:00 16:00‐

  Evropski socijalni modeli M SR 2018 prof. dr Ana Gavrilović Usmeni ispit 30/03/ Kabinet za socijalni rad12:00 14:00‐

  Moralna panika M SR 2018 prof. dr Đorđe Stojanović Usmeni ispit 30/03/ Sala 610:00 12:00‐

  Strana 57 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  MTUM ‐ Studije savremene transdisciplinarne humanistike i teorije umetnosti: 5. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 9

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Metodologija naučno‐istraživačkog i umetničko‐istraživačkog rada M D 2018 ‐ dr Dragana Stojanović

  doc. dr Dragana Stojanović Usmeni ispit 29/03/ Sala 415:00 ‐

  Strana 58 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Kritičke studije politike M: 5. godina

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 9

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Teorija ideologije / Theory of Ideology M 2017

  doc. dr Rade Pantić Usmeni ispit 28/03/ Sala 619:00 ‐

  Politička epistemologija humanistike i društvenih nauka / Political Epistemology in Humanities & Social Sciences M 2017

  doc. dr Rade Pantić Usmeni ispit 28/03/ Sala 619:00 ‐

  Strana 59 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Politička psihologija M: 5. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 9

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Teorija simboličkih formacija: ideologija, kultura, umetnost M PP 2018

  doc. dr Rade Pantić Usmeni ispit 28/03/ Sala 619:00 ‐

  Strana 60 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Jezici: 1. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 1

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Francuski jezik 1 2018 doc. dr Iva Milić Pismeni ispit 25/03/ Nastavnički kabinet15:00 17:00‐

  Japanski jezik 1 2018 doc. dr Ana Došen Pismeni ispit 25/03/ Sala 310:00 ‐

  Nemački jezik 1 2018 Vesna Ćurčić Usmeni ispit 26/03/ Sala 616:00 19:00‐

  Španski jezik 1 2018 Marina Milovanović Usmeni ispit 29/03/ Sala 8a10:00 12:00‐

  Strana 61 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Jezici: 2. godina

  Školska godina: 2018/19

  Semestar: 3

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Francuski jezik 3 2018 doc. dr Iva Milić Pismeni ispit 25/03/ Nastavnički kabinet15:00 17:00‐

  Japanski jezik 3 2018 doc. dr Ana Došen Pismeni ispit 25/03/ Sala 310:00 ‐

  Nemački jezik 3 2018 Vesna Ćurčić Usmeni ispit 26/03/ Sala 616:00 19:00‐

  Španski jezik 3 2018 Marina Milovanović Usmeni ispit 29/03/ Sala 8a10:00 12:00‐

  Advanced English: priprema za C1 i C2 (I) 2018

  dr Danica Igrutinović Usmeni ispit 31/03/ Sala 41513:00 ‐

  Strana 62 od 63

 • Ispitni rok: April 2019

  Jezici: 8. godina

  Školska godina: 2017/18

  Semestar: 16

  Predmet: Profesor: Grupa: Napomena: Datum i vreme: Sala:

  Francuski jezik 2 2017 doc. dr Iva Milić Pismeni ispit 26/03/ Sala 517:00 ‐

  Nemački jezik 4 2017 Vesna Ćurčić Usmeni ispit 26/03/ Sala 616:00 19:00‐

  Nemački jezik 2 2017 Vesna Ćurčić Usmeni ispit 26/03/ Sala 616:00 19:00‐

  Francuski jezik 4 2017 doc. dr Iva Milić Pismeni ispit 26/03/ Sala 517:00 ‐

  Španski jezik 2  2017 Marina Milovanović Usmeni ispit 29/03/ Sala 8a10:00 12:00‐

  Španski jezik 4 2017 Marina Milovanović Usmeni ispit 29/03/ Sala 8a10:00 12:00‐

  Strana 63 od 63

  Novinarstvo i komunikacije: 1. godinaNovinarstvo i komunikacije: 2. godinaNovinarstvo i komunikacije: 3. godinaNovinarstvo i komunikacije: 4. godinaPsihologija: 1. godinaPsihologija: 2. godinaPsihologija: 3. godinaPsihologija: 4. godinaDigitalne umetnosti: 1. godinaDigitalne umetnosti: 2. godinaDigitalne umetnosti: 3. godinaDigitalne umetnosti: 4. godinaSocijalni rad: 1. godinaSocijalni rad: 2. godinaSocijalni rad: 3. godinaSocijalni rad: 4. godinaDigitalni marketing: 1. godinaDigitalni marketing: 2. godinaDigitalni marketing: 3. godinaDigitalni marketing: 4. godinaKomunikacije i odnosi s javnošću M: 5. godinaUpravljanje ljudskim resursima M: 5. godinaSocijalni rad M: 5. godinaMTUM ‐ Studije savremene transdisciplinarne humanistike i teorije umetnosti: 5. godinaKritičke studije politike M: 5. godinaPolitička psihologija M: 5. godinaJezici: 1. godinaJezici: 2. godinaJezici: 8. godina