REFORMNÉ PUZZLE

 • View
  66

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zákon o zdravotnej starostlivosti. Zákon o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a o stavovských organizáciách. Zákon o zdravotnom poistení. - PowerPoint PPT Presentation

Text of REFORMNÉ PUZZLE

 • KATALOGIZCIA VKONOVCHOROBASTANOVENIE TANDARDNHO DIAGNOSTICKHO A TERAPEUTICKHO POSTUPUVkony vedce k odstrneniu choroby (lieebn vkony)Vkony vedce k zisteniu choroby (diagnostick vkony)

  Normlna hrbka psma Arial 8 bodov

  AKADMIA PRE LEKROV AMBULANTNHO SEKTORU strana *

  KATALOGIZCIA VKONOV - MATICACHOROBA 1CHOROBA 2CHOROBA 3CHOROBA 4CHOROBA 5CHOROBA 6CHOROBA 7CHOROBA 8CHOROBA 9 ...(cca 11.400)VKONY TANDARDNHO POSTUPU ...

  Normlna hrbka psma Arial 8 bodov

 • VKONY VEDCE K ZISTENIU DIAGNZY TANDARDN DIAGNOSTICK POSTUP1. Krvn obraz2. Krvn skupina + RH faktor3. Hemokoagulan vyetrenia4. Zkladn biochemick vyetrenia5. Ndorov markery (CA125, CA19-9)6. Mo chemicky, kreatinn clearens7. BWR, HBsAg, HIV8. Rtg hrudnka9. USG abdomen10. USG transvaginlne11. Palpan gynekologick vyetrenie12. CT abdomenDiagnza: Rakovina vajenka Kd MKCH

  Normlna hrbka psma Arial 8 bodov

 • 3. Postoperan starostlivos5. Biochemick parametre 6x6. Ndorov markery (CA125, CA19-9)7. CT vyetrenia 2x1. Intern predoperan vyetrenie + EKG8. Farmakoterapia (Paclitacel + Karboplatina + antiemetick lieba a infzie)9. Gynekologick vyetrenia 6x10. Ndorov markery (CA125, CA19-9) 6x11. Farmakoterapia (lnia . 1 a lnia . 2)12. Ndorov markery (CA125, CA19-9)Chirurgick liebaAdjuvantn chemoterapia4. Krvn obrazDg vyetrenia svisiace s liebouSledovanie pacienta v remisiiPaliatvna chemoterapia13. CT vyetrenia2. Radiklna chirurgick zkrok alebo ndorov debulkizciaMonitorovanie liebyVKONY VEDCE K ODSTRNENIU CHOROBY TANDARDN TERAPEUTICK POSTUP

  Normlna hrbka psma Arial 8 bodov

 • 1. Klinick vyetrenie2. Vyetrenie dermatoskopomRozhodnutiePigmentov nvusJunkn nvusDysplasticknvusMalgny melanmV prpade dermlneho a dermoepidermlneho nvu nevyaduje liebu ani sledovanieVyaduje liebu a sledovanieVKONY VEDCE K ZISTENIU DIAGNZY TANDARDN DIAGNOSTICK POSTUP

  Normlna hrbka psma Arial 8 bodov

 • Pigmentov nvusJunkn nvusDysplasticknvusMalgny melanm2.Chirurgick extirpcia3. Histopatologick vyetrenie1. Loklna anestzaNa vlastn iados !!!2.Chirurgick extirpcia3. Histopatologick vyetrenie1. Loklna anestza4. Sledovanie ostatnch nvov 1x rone2.Chirurgick extirpcia3. Histopatologick vyetrenie1. Loklna anestza4. Sledovanie ostatnch nvov 2x roneLieba v zvislosti od klinickho tdia1. N0 M02. N1-3 M03. N1-3 M11. DiagnostikaVKONY VEDCE K ODSTRNENIU CHOROBY TANDARDN TERAPEUTICK POSTUP

  Normlna hrbka psma Arial 8 bodov

 • MALGNY MELANM (TANDARDN DIAGNOSTICK POSTUP)1. Klinick vyetrenie2.. Laboratrne vyetrenia (hematologick, biochemick, intern predoperan, USG abdomenu, ndorov markery)3. Chirurgick lieba (extirpcia ndoru, prpadne exentercia reg. lymf uzln), postoperan starostlivos4. Urenie klinickho tdia5. Ndorov markery (S100, TK)6. PET vytrenia7. CT vyetrenie hrudnka a brucha8. Gamagrafia skleletuMALGNY MELANM TANDARDN DIAGNOSTICK POSTUP

  Normlna hrbka psma Arial 8 bodov

 • 1. Diagnostika a chirurgick lieba2. Dispenzrne vyetrenie (markery, USG a biochmia)1. N0 M03. N1-3 M12. N1-3 M01. Diagnostika a chirurgick lieba2. Rdioterapia na regionlne uzliny3. Farmakoterapia (imunoterapia interfernom Alfa)4. Dispenzarizcia1. Diagnostika a chirurgick lieba2. Farmakoterapia (chemoterapia, napr. DTIC, prpadne v kombinci s imunoterapiou)MALGNY MELANM TANDARDN TERAPEUTICK POSTUP V ZVISLOSTI OD KLINICKHO TDIA

  Normlna hrbka psma Arial 8 bodov

 • KATALG ZDRAVOTNCH VKONOV

  Katalog vkonov sa sklad z 3 astNCSP+Laboratrne vkonySpolon veobecn vkony

  Prklad

  AAD Rdiologick diagnostika hlavy a mozguAAD1CD CT hlavy a mozgu s podanm kontrastnej ltky...DQE Endoskopia hrtanaDQE002 Priama laryngoskopiaKd vkonu(3 6 znakov)

  Normlna hrbka psma Arial 8 bodov

 • ZOZNAM ZDRAVOTNCH VKONOV

  INDIKOVANCH PRI JEDNOTLIVCH CHOROBCHZoznam chorb(prloha zk. 576/2004)

  C64 Zhubn ndor oblikyKatalg zdravotnch vkonov

  KAD Rdiodiagnostick vyetrenie obliky KAD1AA RTG vyetrenie obliky bez kontrastu

  KASC Pln exczia obliky KASC10 Totlna nefrektmia vrtane kapsuly Zoznam zdravotnch vkonov

  C64 KAD ... KASC ... Diagnostickvkony Terapeutickvkony

  Normlna hrbka psma Arial 8 bodov