of 232/232
Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava

Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 -...

 • Renault KANGOO Z.E.Knjižica uputstava

 • 0.1

  HRV_UD58817_4Bienvenue (X61 - X38 - X61 électrique - L38 ZE - X87 - X82 - X07 - JFC - HFE - BFB - KFB - XHA - XFA - Renault)

  Prijevodsfrancuskog.Zabranjenojekopiranjeiliprijevod,pačakidjelomičan,bezpismenogodobrenjaproizvođačavozila.

  Ova knjižica uputstava i održavanja objedinjujezavassveinformacijekojećevamomogućiti:– dadobroupoznatevaševozilo,tedanatajnačin,upotpunosti,iunajboljimuvjetimaupotrebe,uživateusvimtehničkimsavršenostimakojima

  jeonoopremljeno.– dazadržitenjegovoptimalanradjednostavnim,alistrogimpoštivanjemsavjetazaodržavanje.– dasesuočite,bezpretjeranoggubitkavremena,sazahvatimakojinezahtijevajuintervencijustručnjaka.Nekolikotrenutakakojećeteposvetitičitanjuoveknjižiceuvelikećevamseisplatitizbogsavjetakojećetetamonaćiitehničkihnovitetakojećeteotkriti.Akovamnekestvariostanunejasne,tehničkisavjetniciunašojMrežiradoćevamdatisvadodatnaobjašnjenja.Kaopomoćzačitanjeoveknjižiceuputstavakoristitćevamsljedećisimboli:

  i Oznake,vidljivenavozilu,označavajudasepodrobnijeinformacijeopostupcimai/iliograničenjimapostupakanalazeupriručniku suputamazauporabuvozila,ovisnoostupnjuopremljenostivozila.

  Dobrodošli za upravljač vašeg vozila

  Opismodela,prikazanihuovojknjižiciuputstava,sastavljenjenaosnovutehničkihkarakteristikapoznatihnadansastavljanjaovogdokumenta.Knjižica uputstava obuhvaća svu opremu(serijskuilidodatnu)koja postoji za te modele, njihovu prisutnost na vozilima s obzirom na verziju, odabrane opcije i zemlju prodaje.Isto tako, u ovom dokumentu može biti opisana i neka oprema koja bi se tek trebala pojaviti tijekom godine.Dijagrami u korisničkom priručniku navedeni su samo kao primjeri.

  Želimovamugodnuvožnjuzaupravljačemvašegvozila.

  bilo gdje u priručniku s uputama ukazuju na rizik, opasnost ili sigurnosna uputstva.

 • 0.2

  HRV_UD34343_1Filler NU (JFC - Renault)

 • 0.3

  HRV_UD63570_10Sommaire Général (X06 - C06 - S06 - X35 - L35 - X44 - C44 - G44 - X45 - H45 - X73 - B73 - X74 - B74 - K74 - X77 - J77 - F77 - R77 - X81 - J81 - X84 - B84 - C84 - E84 -

  Upoznajte vaše vozilo  .................................................

  Vožnja  ...........................................................................

  Vaša udobnost  .............................................................

  Održavanje ...................................................................

  Praktični savjeti  ...........................................................

  Tehničke karakteristike  ...............................................

  Abecedno kazalo  .........................................................

  Poglavlja

  1

  S A D R Ž A J

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 • 0.4

  HRV_UD49537_2Filler NU (X61 - X62 - X10 - X98 - X82 - HFE - XFD - XFA - XEF - Renault)

 • 1.1

  HRV_UD62546_13Sommaire 1 (X61 électrique - Renault)

  1. poglavlje: Upoznajte vaš automobil

  Električnovozilo:uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2Važnepreporuke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8Električnovozilo:punjenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9Ključ,radiofrekvencijskidaljinskiupravljač:općeinformacije,upotreba,superzaključavanje . . . . . . . . . . . . . 1.17Otvaranjeizatvaranjevrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.22Automatskozaključavanjeotvarajućihdijelovauvožnji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.28Prednjinaslonizaglavu/prednjasjedala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.29Okretnapregrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.34Sigurnosni pojasevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.35DodatniZAŠTITNImehanizminaprednjemsigurnosnompojasu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.39Bočnizaštitnimehanizmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.44Dodatnizaštitnimehanizmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.45Sigurnostdjece:općeinformacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.46

  odabirpričvršćenjadječjegsjedala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.49postavljanjedječjegsjedala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.52isključivanje,uključivanjeprednjegzračnogjastukasuvozača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.60

  Koloupravljača/Servoupravljač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.63Mjestovozača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.64Kontrolnasvjetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.68Zasloniipokazivači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.71Putnoračunalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.74Sativanjskatemperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.83Retrovizori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.84Zvučniisvjetlosniupozoritelji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.85Osvjetljenjeivanjskasignalizacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.86Podešavanjevisinefarova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.89Brisačstakla,uređajzapranjestakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.91Spremnikdodatnoggrijanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.94

 • batterie12Volts .........................................(jusqu’àlafindel’UD)batteriedetraction .....................................(jusqu’àlafindel’UD)circuitélectrique«400Volts» ...................(jusqu’àlafindel’UD)prisedecharge ..........................................(jusqu’àlafindel’UD)présentationduvéhiculeélectrique

  batteries ...............................................(jusqu’àlafindel’UD)

  1.2

  HRV_UD63566_4Véhicule électrique : présentation (X61 électrique - Renault)

  1Električnimotor2Vratašcaspremnikagorivazadodatnogri-

  janje3Pogonskabaterija4Narančastielektričnikabeli5Pomoćni12Vakumulator6Priključakzaelektričnopunjenje

  3

  4

  5

  1

  Véhiculeélectrique:présentation

  6

  ELEKTRIČNO VOZILO: uvod (1/6)

  2

 • servicesconnectés ....................................(pagecourante)

  1.3

  HRV_UD63566_4Véhicule électrique : présentation (X61 électrique - Renault)

  ELEKTRIČNO VOZILO: uvod (2/6)Električna vozila imaju posebne karakteri- stike,no funkcionirajunasličannačinkao klasičnavozila.Glavnarazlikaelektričnihvozilajedaisklju- čivoupotrebljavajuelektričnuenergijuumje- stogorivakojeseupotrebljavauklasičnim vozilima.Zbogtogapreporučujemodapažljivoproči- tateoveuputekojeopisujuvašeelektrično vozilo.

  Usluge električnih vozila Z.E.(Ovisnoovozilu)Vaše električno vozilo upotrebljava pove- zaneuslugekojenudeinformacijei/iliuprav- ljajusljedećim:– statusompunjenjavašegvozila;– programiranjem punjenja pogonskog

  akumulatoranatemeljuodređenihponu- đenihodabira;

  – daljinskimprogramiranjemklimauređaja (pogledajte informacijeuodjeljku“Klima uređaj: daljinsko uključivanje” u 3. po- glavlju);

  – ...

  Možetesepretplatitinapovezanuuslugu ili jeprodužitiubilokojemtrenutkukod ovlaštenogzastupnika.

  7

  8

  9

  Timuslugamamožetepristupitinasljedeći način:– putemdigitalnoguređaja(mobilnih tele-

  fona 8,računala9itd.);– multimedijalnogzaslona7.Zavišeinformacijapogledajteuputezamul- timedijskuopremuiliseobratiteovlaštenom zastupniku.

 • véhiculeélectriquebatteries ...............................................(pagecourante)

  1.4

  HRV_UD63566_4Véhicule électrique : présentation (X61 électrique - Renault)

  ELEKTRIČNO VOZILO: uvod (3/6)AkumulatoriElektrično vozilo ima dvije vrste akumula- tora:– pogonskiakumulatorod400V;– standardni 12-voltni akumulator, identi-

  čanonomuuklasičnimvozilima.

  Pogonska baterijaTajakumulatorpohranjujeenergijupotrebnu za pravilan rad motora vašeg električnog vozila. Kao i svaki akumulator, prazni se nakonupotrebeimorategaredovnopuniti.Nemorate čekati dapogonski akumulator dosegnerazinu rezervneenergijedabiste ga ponovno napunili.Vrijemepunjenjaakumulatoraovisi o vrsti posebnezidneutičnice ili javnogpriključka kojiupotrebljavate.Dosegvašegvozilaovisiorazininapunjeno- stipogonskogakumulatora,kao iovašem načinu vožnje, vanjskoj temperaturi i vrsti ceste.Pogledajte informacije u odjeljku “Doseg vozila:savjet”u2.poglavlju.

  12 V akumulatorSekundarni akumulator vašeg vozila 12- voltnijeakumulatorkojisemožeusporeditis akumulatoromuvozilimakojaimajumotore sunutarnjimizgaranjem,aisporučujeener- gijupotrebnuzaradopremevozila(svjetla, brisačivjetrobranskogstakla,pomoćpriko- čenjuitd.).

 • 1.5

  HRV_UD63566_4Véhicule électrique : présentation (X61 électrique - Renault)

  ELEKTRIČNO VOZILO: uvod (4/6)

  SimbolAoznačavaelektričneelementena vozilukojimoguuzrokovatiozljede.

  A

  Električni strujni krug od 400 VElektričnistrujnikrugod400Voznačen je narančastimkabelima4idijelovimasasim- bolomṑ.

  Električni sustav vozila upo- trebljava napon od približno 400 volti.Taj se sustavmože zagrijati tijekom paljenja i

  nakon isključivanja paljenja. Poštujte porukeupozorenjakojesenalazenana- ljepnicamazalijepljenimnavozilo.Strogosuzabranjenibilokakvizahvati ili preinake na električnom sustavu od 400V(dijelovi,kabeli,priključci,pogon- skiakumulator)zbogmogućegugroža- vanjavašesigurnosti.Nazoviteovlašteni servis.Opasnost od teških opekotina ili elek- tričnog udara koji mogu dovesti do smrti.

  4

 • véhiculeélectriquebruit ......................................................(pagecourante)

  véhiculeélectriqueconduite ...............................................(pagecourante)

  1.6

  HRV_UD63566_4Véhicule électrique : présentation (X61 électrique - Renault)

  Kočenje motorom ni u kojem slučaju ne smije biti zamjena zapapučicukočnice.

  ELEKTRIČNO VOZILO: uvod (5/6)PokretanjeKaoikodvozilasautomatskimmjenjačem, moratesenaviknutidanećeteupotrebljavati lijevunoguninjomekočiti.Kadau vožnji podignete nogu s papučice gasa ili pritisnete papučicu kočnice, elek- tričnimotorgeneriraelektričnustrujutijekom usporavanja,a taseenergijaupotrebljava zakočenjevozilaipunjenjepogonskogaku- mulatora. Informacije potražite u odjeljku “Mjeračnapunjenosti”u2.poglavlju.

  Poseban slučajNakonšto seakumulator napuni u potpu- nosti te tijekom prvih nekoliko kilometara vožnje,kočenjemotoromprivremenoćese smanjiti.Prilagoditesvojstilvožnjetojsitu- aciji.

  Vremenskenepogode,poplavljeneceste:

  Nemojte voziti kolnikomako visinavodeprelazidonji rub naplataka.

  Smetnje u vožnjiNa strani vozača upotreblja- vajteisključivotepiheprikladne za vaše vozilo, koji se pričvr-

  šćujunaprethodnougrađenapričvršće- nja,teredovitoprovjeravajtenjihovopra- vilno pričvršćenje. Nemojte postavljati višetepihajedannadrugi.To može ometati rad papučica

 • 1.7

  HRV_UD63566_4Véhicule électrique : présentation (X61 électrique - Renault)

  BukaElektričnavozilasuposebnotiha.Upočetku će vama i ostalim sudionicima u prometu moždatobitineobično.Teškoćečutivozilo doksekreće.Budućidajemotortih,čutćetezvukovekoje nistenavikličuti(zvukuzrokovanaerodina- mičnošću,bukugumaisl.)Prilikomsvakog isključenjakontakta,venti- lacijaseisključujenakonotprilikedesetse- kundi.

  Zvučni upozoritelj za pješakeZvučni upozoritelj za pješake omogućuje vamupozoravanjeostalihsudionikaupro- metu,aposebnopješakaibiciklista,ovašoj prisutnosti.Prilikompokretanjamotorazvučniseupozo- riteljzapješakeautomatskiuključuje.Zvuk se aktivira kada se vozilo kreće brzinom izmeđuotprilike1i30km/h.

  Vaše električno vozilo vrlo je tiho.Priizlaskuizvozilauvijek provjeritejelibiračbrzinaupo- ložajuP,zategnite ručnukoč-

  nicuiisključitekontakt.POSTOJI OPASNOST OD TEŠKIH OZLJEDA

  ELEKTRIČNO VOZILO: uvod (6/6)

 • circuitélectrique«400Volts» ..................(pagecourante)trappedecharge .......................................(pagecourante)véhiculeélectrique

  recommandationsimportantes ............(pagecourante)

  batteriedetraction .....................................(pagecourante)

  1.8

  HRV_UD28908_4Recommandations importantes (X38 - X61 électrique - L38 électrique - Renault)

  Recommandationsimportantes

  VAŽNE PREPORUKE

  Pažljivopročitajteoveupute.Nepridržavanjeovihuputamožezaposljedicuimatiopasnost od požara, teških ozljeda ili strujnog udara koji mogu uzrokovati smrt.

  U slučaju nezgode ili sudaraUslučajunesrećeiliudarcaupodvozjevozila(npr.udarcaukamen,visokipločnikilinekudruguprometnuopremu)možeseoštetiti

  strujnikrugilipogonskiakumulator.Nekavozilopregledaovlaštenipredstavnikmarke.Nikadanemojtedodirivatidijelovesustavaod400Vilinarančastekabelevidljiveunutariliizvanvozila.Uslučajutežegoštećenjapogonskogakumulatoramožedoćidocurenja:– nikadanemojtedodirivatitekućinekojecureizpogonskogakumulatora– uslučajudatekućinedođuukontaktstijelom,isperitemjestokontaktaspunovodeizatražiteliječničkupomoćštojeprijemoguće.Uslučajuudarca,čakiblažeg,uvratašcai/iliventilzapunjenje,čimprijeihmorapregledatiovlaštenipredstavnikmarke.

  U slučaju požaraUslučajupožarapobrinitesedasviodmahnapustevoziloikontaktirajtehitneslužbeteihobavijestitedajeriječoelektričnomvozilu.UpotrebljavajtesamosredstvazagašenjeABCiliBCdopuštenazaupotrebuuelektričnimpožarima.Neupotrebljavajtevodunidrugasred- stvazagašenje.Uslučajuoštećenjaelektričnogstrujnogkruganazoviteovlaštenogservisera.

  VučaPogledajteinformacijeu5.poglavlju“Vuča,kvarovi”.

  Pranje vozilaNikadanemojtepratimotorniprostor,priključakzapunjenjenipogonskiakumulatormlazompodvisokimtlakom.Timesemožeoštetitistrujnikrug.Nikadanemojteprativozilodoksepuni.Postoji opasnost od strujnog udara i opasnost po život.

 • chargebatteriedetraction .........................(jusqu’àlafindel’UD)cordondecharge.......................................(jusqu’àlafindel’UD)prisedecharge ..........................................(jusqu’àlafindel’UD)trappedecharge .......................................(jusqu’àlafindel’UD)véhiculeélectrique

  charge ..................................................(jusqu’àlafindel’UD)

  énergiecharge ..................................................(jusqu’àlafindel’UD)

  batteriedetractioncharge ..................................................(pagecourante)

  1.9

  HRV_UD54216_5Véhicule électrique : charge (X61 électrique - Renault)

  Véhiculeélectrique:charge

  ELEKTRIČNO VOZILO: punjenje (1/8)

  Shematski dijagram punjenja1Posebnazidnautičnicailipriključakzapu-

  njenje2Priključakzaelektričnopunjenje3Kabelzapunjenje

  Ako imatepitanjaoopremikoja jepo- trebnazapunjenje,obratitesepredstav- nikumarke.

  1

  3

  2

 • 1.10

  HRV_UD54216_5Véhicule électrique : charge (X61 électrique - Renault)

  ELEKTRIČNO VOZILO: punjenje (2/8)

  Važne preporuke za punjenje vozilaPažljivopročitajteoveupute.Nepridržavanjeovihuputamožezaposljedicuimatiopasnost od požara, teških ozljeda ili strujnog udara koji mogu uzrokovati smrt.

  PunjenjeNemojteništaraditinavozilutijekompunjenja(pranje,radnamotornomprostoruisl.).Uslučajuprisutnostivode,znakovakorozijeilistranihtijelaupriključkukabelazapunjenjeiliuutičnicizapunjenjevozila,nemojtepunitivozilo. Opasnostodpožara.Nemojtepokušatidodirnutikontaktekabela,kućneutičniceiliutičnicezapunjenjevozilaniunjihguratipremete.Nikadanemojtepriključitikabelzapunjenjeuadapter,uutičnicusvišeutoraniuprodužnikabel.Upotrebageneratorajezabranjena.Nemojteskidatinimijenjatiutičnicuzapunjenjevozilanikabelzapunjenje.Opasnostodpožara.Nemojtemijenjatiniizvestinikakvuradnjunainstalacijitijekompunjenja.Uslučajuudarca,čakiblažeg,uvratašcailiventilzapunjenje,čimprijeihmorapregledatiovlaštenipredstavnikmarke.Pazitenakabel:nemojtegagaziti,uranjatiuvodu,natezatiganidopustitidaneštounjegaudara.Redovnoprovjeravajtejelikabeludobromstanju.Nemojteupotrebljavatikabelzapunjenjeakojeoštećen(prohrđavanja,promjeneboje,ogrebotinaitd.)iliakojeoštećensklop.Posjetiteovla- štenogzastupnikadabisteihzamijenili.

 • 1.11

  HRV_UD54216_5Véhicule électrique : charge (X61 électrique - Renault)

  ELEKTRIČNO VOZILO: punjenje (3/8)

  Kabel za punjenje AOvajkabel,prilagođenposebnimzidnimje- dinicamazapunjenjeilijavnimstanicamaza punjenje, omogućuje standardno punjenje pogonskogakumulatora.

  A

  Obaveznopažljivopročitajteuputezakabel zapunjenjeprijeupotrebeB.

  B

  Kabel za punjenje BOvisnookabelu,omogućujesepunjenje:– standardnopunjenjeuutičnicikojaseko-

  ristisamozavozilo(napajanjeod14A)– povremenopunjenjepomoćukućneutič-

  nice,kadaste,primjerice,kodkuće(pu- njenjeod10A)

  Utičnicemorajubitipostavljeneuskladus uputamaupriručnikukojiseisporučujeska- belomzapunjenjeB.

  C

  Akosekabelzapunjenjepokvaritijekom postupka punjenja (crveno kontrolno svjetlonasklopuD),odmahprekinitepu- njenje.Uputepotražiteuknjižicikabela.

  Preporučujemodakoristitekabelzapu- njenjekojiomogućujeklasičnopunjenje zapunjenjepogonskogakumulatora.

  Svakisekabelzapunjenjepohranjujeu vrećicuuprtljažnikvozila.

  Utičnicanesmijenikadavisitiskabela. KoristitekukeCdabistejeučvrstili.

  B

  D

 • véhiculeélectriquerecommandationsimportantes ............(pagecourante)

  installationélectrique .................................(pagecourante)

  1.12

  HRV_UD54216_5Véhicule électrique : charge (X61 électrique - Renault)

  ELEKTRIČNO VOZILO: punjenje (4/8)

  Važne preporuke za punjenje vozilaPažljivopročitajteoveupute.Nepridržavanjeovihuputamožezaposljedicuimatiopasnost od požara, teških ozljeda ili strujnog udara koji mogu uzrokovati smrt.

  Odabir kabela za punjenjeStandardnikabelizapunjenjekojiseisporučujuuzvoziloosmišljenisuposebnozatovozilo.Osmišljenjetakodavaszaštitiodopasnostiod električnogudarakojimožeuzrokovatismrtilipožar.Izsigurnosnihrazloga,upotrebukabelazapunjenjekojinijepreporučioproizvođačstrogojezabranjena.Nepridržavanjeuputamožeuzro- kovatipožarilistrujniudarkojimožeuzrokovatismrt.Informacijeokabeluzapunjenjekojiodgovaravašemvoziluzatražiteodovlaštenog zastupnikamarke.

  Način postavljanjaStandardno punjenje– Upotreba kabela za punjenje A Nekaovlaštenistručnjakugradiposebnuzidnuutičnicu.– Upotreba kabela za punjenje B Utičnicukojaseupotrebljavazapunjenjeelektričnihvozila(punjeneod14A)moraugraditikvalificiranistručnjak.Pažljivopročitajteupute

  kojeseisporučujusovimproizvodom.Povremeno punjenje (kabel za punjenje B) Kućnom utičnicom (punjenje od 10A) Nekastručnjakprovjerijelisvakautičnicaukojuželitepriključitikabelzapunjenjesukladnasastandardimaipropisimauvašojzemlji. Pažljivopročitajteuputekojeseisporučujuskabelomzapunjenjedabistesaznalivišeomjeramaoprezakojemoratepoduzetiprilikom

  upotrebeproizvodaitehničkekarakteristikazapostavljanjeutičnice.

 • 1.13

  HRV_UD54216_5Véhicule électrique : charge (X61 électrique - Renault)

  ELEKTRIČNO VOZILO: punjenje (5/8)

  Utičnica za punjenje 2Vozilo ima utičnicu za punjenje koja se nalazinaprednjemdijeluvozila.

  Nemojte puniti ni parkirati vozilo kada je temperaturaiznimnovisokailiniska.Kadajevoziloparkiranopritemperaturama nižimodotprilike–25°C,akumulatorsene možepuniti.Da biste očuvali vijek trajanja pogonskog akumulatora,nemojteparkirativozilodulje odtrimjesecauzvelikunapunjenost,oso- bitoakojevrlovruće.Pogonskiakumulatormoratenapunitinakon vožnjepovrlohladnomvremenu.Usuprot- nompunjenjemože potrajati dulje pa čak možebitiinemogućenapunitiakumulator.

  Savjeti– Kodvisokihtemperaturapreporučujemo

  daparkirate ipunitevozili usjeni ili na natkrivenommjestu.

  – Vozilosemožepunitiinakišiilisnijegu.

  2

  Akonepostojizaštitaodprobojanapona, preporučujemodanepunitevozilo tije- komnevremena(grmljavinaisl.).

  NapomenaAko pada snijeg, uklonite ga s područja punjenja prije uključivanja ili isključivanja. Snijeguutičnicimožeblokiratiumetanjepri- ključkakabelazapunjenje.

  Vrijeme punjenja pogonskog akumula- toraovisiopreostaloj količinienergije, snazi koju isporučujepriključak zapu- njenje i temperaturnimuvjetima (vruće ili hladno). Informacija seprikazujena instrumentnoj ploči tijekom punjenja. Pogledajteodjeljak“Zasloniipokazivači” u 1. poglavlju.U slučaju problema preporučujemo da ga zamijenite identičnim kabelom. Obratiteseovlaštenomzastupniku.

 • 1.14

  HRV_UD54216_5Véhicule électrique : charge (X61 électrique - Renault)

  – otvoritevratašcazapunjenje6– otvoritezaklopku8;– primiteručicu9;– uključitekabelvozila;– provjeritejestelidobropriključilikabelza

  punjenje.Na instrumentnojpločiuključit će se kontrolno svjetloṋ, kontrolno svjetloZ.E.7zasvijetlitćeuplavojboji,a zatimćebrzotreperiti.

  Ponovno punjenje pogonskog akumulatoraUzisključenkontakt,ručicu5ustupnjupri- jenosa Piotključaneotvarajućeelemente:– uzmitekabelzapunjenjekojisenalaziu

  prtljažnikuvozila;– izvaditegaizvrećicezaodlaganje;– završetakkabelapriključitena izvorna-

  pajanja(stanicazapunjenje,kućnautič- nicaitd.)

  ELEKTRIČNO VOZILO: punjenje (6/8)

  6

  8

  Kabelzapunjenjenijemogućeukopčati iliuklonitidoksuotvarajućielementiza- ključani.

  9

  Obaveznoupotpunostiodmotajtekabel zapunjenjedabisteograničilinjegovo zagrijavanje.

  5

  Nemojte koristiti produžni kabel, utičnicu s višeutorani adapter.Opasnost od požara.

  7

 • 1.15

  HRV_UD54216_5Véhicule électrique : charge (X61 électrique - Renault)

  Kabelzapunjenjeautomatskisezaključava kadivozilo.Zbogtoganijemogućeodspojiti kabelizvozila.Kadapunjenjezapočne,svjetlaupozorenja zatreptatćepetputa.Porukanainstrumen- tnojpločiukazujenapreostalovrijemepu- njenja,akontrolnosvjetloZ.E7sporotre- peri.Pozavršetkupotpunogpunjenjakontrolno svjetloZ.E.7ostajeplavebojepasenakon nekolikominutaisključuje.Za ponovno punjenje vozila ne morate čekatidaakumulatordosegnerazinurezer- vne energije.

  ELEKTRIČNO VOZILO: punjenje (7/8)

  7

  AkokontrolnosvjetloZ.E.7zasvijetliucr- venojboji,vozilosenemožepočetipuniti, stogaponovnopokrenitepostupakpunjenja.Ako se problem i dalje javlja, promijenite izvornapajanja(priključakitd.)iliseobratite ovlaštenomzastupniku.

  10

  Da ne biste omeli ustav za nadzor punjenja, nemojte in- stalirati antistatičku traku na vozilo.

  Naljepnica 10Naljepnica 10 na vratašcima za punjenje podsjećavasnauputezaotvaranjeizatva- ranjevratašca:– kada jevozilozaustavljeno,ventil ivra-

  tašcazapunjenjemogubitiotvoreni;– kadasevozilovozi,ventil ivratašcaza

  punjenjemorajubitizatvoreni.

 • 1.16

  HRV_UD54216_5Véhicule électrique : charge (X61 électrique - Renault)

  Mjere opreza koje treba poštivati prilikom odspajanja s utičnice– Pritisnitetipku11naradiofrekvencijskom

  daljinskomupravljaču iliprekidač12 da bisteoslobodilikabelzapunjenje

  – primiteručicu9;

  – Odspojite kabel za punjenje s vozila. Kontrolnosvjetloṋgasisenainstru- mentnojploči.

  – zatvoritezaklopku7;– Zatvoritevratašcautičnicezapunjenje6.– odspojitekabelsizvoranapajanja;– spremitekabeluvrećicuzaodlaganje i

  odložitegauprtljažnik.

  ELEKTRIČNO VOZILO: punjenje (8/8)

  12

  6

  7

  Nakonštopritisnetetipkuzaodbravljiva- njekabelazapunjenjeimatćeteoko30 sekundidakabel iskopčateprijenjego- vogponovnogzabravljenja.

  NapomenaNetom nakon dugog punjenja pogon- skog akumulatora kabel može biti vruć. Upotrijebiteručke.

  9

  Izuzetno je važno ispravnim redoslije- dompratitikorakezaodspajanje.

  11

 • sécuritéenfants .........................................(pagecourante)télécommandedeverrouillageélectriquedesportes ..................................................(pagecourante)clé/télécommandeàradiofréquence

  utilisation ..............................................(pagecourante)

  1.17

  HRV_UD40351_2Clé, télécommandes à radiofréquence : généralités (X61 électrique - Renault)

  Clé,télécommandeàradiofréquence:généralités,utilisation,supercondamnation

  KLJUČ, RADIOFREKVENCIJSKI DALJINSKI UPRAVLJAČ: općenito (1/2)

  Radiofrekvencijski daljinski upravljač A1 Zaključavanjesvihotvarajućihdijelova.2 Otključavanjesvihotvarajućihelemenata

  ikabelazapunjenje.3 Kodiraniključzakontaktipokretanje,za

  vratavozačaizačepspremnikagoriva.

  1

  23

  Ključsenikadanesmijeupotrebljavatizadrugefunkcijeosimonihopisanihuuputstvu(otvaranjeboce…).

  SavjetNepribližavajtedaljinskiupravljačizvoru topline,hladnoćeilivlage.

  Odgovornost vozača prili- kom parkiranja ili zaustavlja- nja vozilaNikadaneostavljajtedijete,ne-

  samostalnu odraslu osobu ili životinju uvozilukadaganapuštate,čaknitina kratko.Naime, oni bi mogli dovesti u opas- nostsebe ilidrugeosobepokretanjem motora,uključivanjemopremekaoštosu podizačistakala ilipakzaključavanjem vrata.Osim toga, kada je vani vruće /ili sunčano, temperatura u unutrašnjosti putničkogprostorabrzoraste.OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.

  Radiofrekvencijski daljinski upravljač B1 Zaključavanjesvihotvarajućihdijelova.2 Otključavanjesvihotvarajućihdijelova.3 Kodiraniključzakontaktipokretanje,za

  vratavozačaizačepspremnikagoriva.4 Zaključavanje/otključavanjeprtljažnika i,

  ovisnoovozilu,bočnihkliznihvrata.

  12

  3

  4

  BA

 • 1.18

  HRV_UD40351_2Clé, télécommandes à radiofréquence : généralités (X61 électrique - Renault)

  Polje djelovanja radiofrekvencijskog daljinskog upravljačaOn varira ovisno o okruženju: pažljivo ru- kujtedaljinskimupravljačemjersenehotič- nimpritiskanjemgumbamogunenadanoza- ključatiiliotključativrata.

  SmetnjeOvisnoobliskomokruženju(vanjske insta- lacije iliupotrebauređajakoji radena istojfrekvencijikaodaljinskiupravljač)raddaljin- skogupravljačamožebitiporemećen.Napomena: ako se niti jedna vrata ne otvore 2minute (otprilike) nakon otključa- vanjadaljinskimupravljačem,vrataseauto- matskiponovnozaključavaju.

  KLJUČ, RADIOFREKVENCIJSKI DALJINSKI UPRAVLJAČ: općenito (2/2)

  Zamjena, potreba za dodatnim daljinskim upravljačemObratite se isključivo Predstavnikumarke.– U slučaju zamjene daljinskog upra-

  vljača,bitćepotrebnoodvestivozilokodPredstavnikamarke jer je neo- phodnovozilouzdaljinskiupravljačkakobiseizvršilopočetnopodešava- nje sklopa.

  – Ovisnoovozilu,imatemogućnostko- rištenjadočetiridaljinskaupravljača.

  Neispravnost daljinskog upravljačaProvjerite je libaterijaudobromstanju,odgovarajućegmodelaipravilnojuume- tnite.Trajanje baterije je otprilike dvijegodine.Kakobisteseupoznalispostupkomza- mjenebaterije,pogledajtečlanak“Ključ, radiofrekvencijskidaljinskiupravljač:ba- terije”u5.poglavlju.

 • clé/télécommandeàradiofréquenceutilisation ..............................................(pagecourante)

  télécommandedeverrouillageélectriquedesportes ..................................................(pagecourante)sécuritéenfants .........................................(pagecourante)supercondamnationdesportes ................(pagecourante)cordondecharge.......................................(pagecourante)chargebatteriedetraction .........................(pagecourante)

  1.19

  HRV_UD40352_2Clé, télécommandes à radiofréquence : utilisation (X61 électrique - Renault)

  KLJUČ, RADIOFREKVENCIJSKI DALJINSKI UPRAVLJAČ: upotreba (1/2)

  Zaključavanje i otključavanje vrata osigu- ranojeputemdaljinskogupravljača.Napajagabaterijakojasezamjenjuje(po- gledajtečlanak“Ključ,radiofrekvencijskida- ljinskiupravljač:baterije”u5.poglavlju).

  Zaključavanje vrataDaljinski upravljač A ili BPritisnitegumbzazaključavanje1.Zaključavanjejevidljivojerdva puta trepnu svjetlaupozorenjaibočnipokazivačismjera.Ako je neki otvarajući dio otvoren ili nijedobro zatvoren, slijedi zaključavanje, pabrzo otključavanje otvarajućih dijelova, asvjetlaupozorenjaibočnipokazivačismjeranetrepću.

  1

  A B1

  Odgovornost vozača prili- kom parkiranja ili zaustavlja- nja vozilaNikadaneostavljajtedijete,ne-

  samostalnu odraslu osobu ili životinju uvozilukadaganapuštate,čaknitina kratko.Naime, oni bi mogli dovesti u opa- snostsebeilidrugeosobepokretanjem motora, uključivanjemopreme kao što su podizači stakala ili pak zaključava- njemvrata.Osim toga,kada jevani vruće /ili sun- čano, temperaturauunutrašnjosti put- ničkogprostorabrzoraste.OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.

 • 1.20

  HRV_UD40352_2Clé, télécommandes à radiofréquence : utilisation (X61 électrique - Renault)

  2

  Otključavanje vrataDaljinski upravljač A ili BPritisnitegumbzaotključavanje2.Kratkipritisaknagumbomogućujeotključa- vanjesvihvrata.Kratkipritisaknagumb3omogućavazaklju- čavanje/otključavanjeprtljažnika, iovisnoo vozilu,bočnihkliznihvrata.Otključavanje jevidljivo jer jednom trepnu svjetlaupozorenjaibočnipokazivačismjera.

  A B2

  3

  KLJUČ, RADIOFREKVENCIJSKI DALJINSKI UPRAVLJAČ: upotreba (2/2)

  Ključsenikadanesmijeupotrebljavatizadrugefunkcijeosimonihopisanihuuputstvu(otvaranjeboce…).

  Napomena:otključavanjemotvarajućihele- menataodbravljujese i kabel zapunjenje vozila.

 • condamnationdesportes ..........................(jusqu’àlafindel’UD)verrouillagedesportes ..............................(jusqu’àlafindel’UD)

  1.21

  HRV_UD48127_2Super condamnation (X61 - X61 électrique - Renault)

  SUPER ZAKLJUČAVANJE

  Nikada ne upotrebljavajte superzaključavanjevrataako netkoostajeuvozilu.

  1

  Kadajevozilonjimeopremljeno,onoomo- gućavazaključavanjesvihotvarajućihdije- lovaionemogućujeotvaranjevratapomoćuunutarnjihkvaka(uslučajurazbijenogstaklanakončegaslijedipokušajotvaranjavrataizunutrašnjosti).

  2

  Za uključivanje super zaključavanjaDvaputauzastopnopritisnitegumb1.Zaključavanjevrataoznačavapet treptaja svjetalaupozorenjaipokazivačasmjera.

  Za isključivanje super zaključavanjaOtključajtevozilopomoćugumba2.Otključavanjevrataoznačavajedan treptaj svjetalaupozorenjaipokazivačasmjera.

  1

  2

  OsobitostZa vozila opremljena funkcijom super za- ključavanja,kadasevozilopuni,prisvakom otključavanju,otvaranju ilizatvaranjuvrata provjeritejelipunjenjejošutijeku.Akonije,postupakpunjenjatrebaponovno pokrenuti(spajanjekabela,proučavanje-uči- tavanje itd.).Pogledajteodjeljak“Električno vozilo:punjenje”u1.poglavlju.

 • portes.........................................................(jusqu’àlafindel’UD)alarmesonored’oublid’éclairage ..............(pagecourante)fermeturedesportes .................................(jusqu’àlafindel’UD)ouverturedesportes..................................(jusqu’àlafindel’UD)

  1.22

  HRV_UD54685_6Ouverture et fermeture des portes (X61 - F61 - Renault)

  Ouvertureetfermeturedesportes

  Otvaranje izvanaDoksuvrataotključana,povucitekvaku1. Za više informacija o otključavanju vrata, pročitajte članak “Ključ, radiofrekvencijski daljinskiupravljač:korištenje”u1.poglavlju.

  Otvaranje iz unutrašnjostiPovucitekvaku2.

  Zatvaranje iz unutrašnjostiPovucitekvaku3.Napomena:nemojtekoristitiručicu2zaza- tvaranjevrata.

  OTVARANJE I ZATVARANJE VRATA (1/4)

  1

  2

  Sigurnost djece(ovisnoovozilu)Ustražnjemdijelu,kakobiseonemogućilo otvaranje bočnih vrata iznutra, pomaknite ručicu4pomoćuvrhaključavozila.Provjerite,iznutra,jesulivratadobrozaklju- čana.

  4

  Zvučni alarm neugašenih svjetalaPri otvaranju vrata vozača oglašava se zvučnoupozorenje(bip)kojevasupozorava dasusvjetlajošuključena(dabisespriječilo pražnjenje12-voltnogakumulatora).

  2 To upozorenje označava da su neka vrataotvorenailinisudobrozatvorena.

  3

 • sécuritéenfants .........................................(pagecourante)

  1.23

  HRV_UD54685_6Ouverture et fermeture des portes (X61 - F61 - Renault)

  OTVARANJE I ZATVARANJE VRATA (2/4)

  Bočna klizna vrataOtvaranje izvanaOtključajtevratatepovucitekvaku5iklizno pomaknite vrata prema stražnjem dijelu vozila sve do njihovog blokiranja. Za više informacijaootključavanjuvrata,pročitajte članak “Ključ, radiofrekvencijski daljinski upravljač:korištenje”u1.poglavlju.

  Otvaranje iz unutrašnjostiPovucitekvaku7,papomoćuručice6klizno pomaknite vrata prema stražnjem dijelu vozilasvedonjihovogblokiranja.

  Zatvaranje iz unutrašnjostiPovucitekvaku5premaprednjemdijelusve dopotpunogzatvaranjavrata.

  Preporuke za bočna klizna vrataOtvaranje i zatvaranje vrata moraniti popraćeno, kao i za

  sveotvarajućedijelovevozila,sljedećim mjeramaopreza:– provjeritedaniti jednaosoba,životi-

  nja ilipredmetnije izloženaopasno-stiodozljedatijekomovogpostupka.

  – Upotrebljavajte isključivo unutar- njeivanjskekvakezarukovanjevra- tima.

  – Pažljivo rukujte vratima i pri otva- ranjuiprizatvaranjuvrata.

  – Pažnja, kada je vozilo parkirano nanizbrdici,pažljivootvoritevratado krajasvedopoložajablokiranja.

  – Uvijek provjerite da su klizna vrata dokrajazatvorenakada je vozilou pokretu.

  – Ne upotrebljavajte donji nosač kaostepenicu.

  5

  6

  7

  Iz sigurnosnih razloga, bočna klizna vratakojasenalazenastranivratašca spremnikazagorivoseblokirajuprilikom otvaranjavratašca.Višeinformacijapo- tražiteuodjeljku“Centralnozaključava- nje/otključavanjevrata”u1.poglavlju.

 • portedecoffre ...........................................(jusqu’àlafindel’UD)

  1.24

  HRV_UD54685_6Ouverture et fermeture des portes (X61 - F61 - Renault)

  Potpuno otvorena vrataZa svaka vrata, povucite ručicu9 kako bisteoslobodilišipkuzazadržavanjevrata. Otvoritevratadokraja.

  Ručno zatvaranje izvanaNajprije zatvorite mala, a potom i velika vrata.Povucitesvakavrataskorodopoložajaza- tvaranjaizalupiteih.

  Stražnja krilna vrataOtvaranje izvanaDoksuvrataotključana,povucitekvaku8. Za više informacija o otključavanju vrata, pročitajte članak “Ključ, radiofrekvencijski daljinskiupravljač:korištenje”u1.poglavlju.

  OTVARANJE I ZATVARANJE VRATA (3/4)

  Uslučajuparkiranjauzrubkol- nika, ako su vrata prtljažnika otvorena,stražnjasvjetlamogu bitizaklonjena.Morateupozo-

  ritiostalesudionikeuprometuoprisut- nostivašegvozilananačindapostavite trokut ilinekudrugusigurnosnuoznaku uskladusnacionalnimpropisima.

  Uslučajujakogudaravjetra,ne ostavljajtestražnjakrilnavrata otvorena.Opasnostodozljeda

  89

 • 1.25

  HRV_UD54685_6Ouverture et fermeture des portes (X61 - F61 - Renault)

  Stražnja krilna vrata (nastavak)Otvaranje iz unutrašnjosti(ovisnoovozilu)Povucitekvaku11 iotvoritevrata.Djelujte naručicu10zaotvaranjemalihvrata.

  Zatvaranje iz unutrašnjostiNajprije zatvorite mala, a potom i velika vrata.Povucitesvakavrataskorodopoložajaza- tvaranjaizalupiteih.

  OTVARANJE I ZATVARANJE VRATA (4/4)

  10

  11

  Odgovornost vozača prilikom parkiranja ili zaustavljanja vozilaNikadaneostavljajtedijete,odrasluosobukojanijesamostalnailiživotinjuuvozilukadaganapuštate,čaknitinakratko.Naime,onibimoglodovestiuopasnostsebeilidrugeosobepokretanjemmotora,

  uključivanjemopremekaonaprimjerpodizačastakalailipakzaključativrata.Osimtoga,kadajevanivruće/ilisunčano,temperaturauunutrašnjostiputničkogprostorabrzoraste.OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.

 • portes.........................................................(jusqu’àlafindel’UD)verrouillagedesportes ..............................(jusqu’àlafindel’UD)décondamnationdesportes ......................(jusqu’àlafindel’UD)

  1.26

  HRV_UD30397_1Verrouillage des portes (X61 électrique - Renault)

  Zaključavanje otvarajućih dijelova bez daljinskog upravljačaSugašenimmotorom, isključenim kontak- tom, zatvorenim bočnim kliznim vratima, otvorenimjednimprednjimvratima,pritisnite idržitepritisnutvišeodpetsekundipreki- dač1.Provjeritedaimateključkodsebekadaizla- ziteizvozila.Nakonzatvaranjavratasviotvarajućidijelovi bitćezaključani.Otključavanjevozila izvanabit ćemogućesamosključem,zavratavozača.

  Kontrolno svjetlo stanja otvarajućih dijelovaDok je kontakt uključen, kontrolno svje- tlougrađenouprekidač1obavještavavas otomejesuliotvarajućidijelovizaključani:– akojekontrolnosvjetloupaljeno,otvara-

  jućidijelovisuzaključani ;– kontrolno svjetlo je ugašeno, najmanje

  jednavratasuotključana.Kada zaključate vrata, kontrolno svjetloostajeupaljeno,azatimsegasi.

  Komanda za zaključavanje i otključavanje iz unutrašnjosti vozilaOno omogućava istovremeno upravljanjebravamanasvimvratima.Zaključajte iliotključajtevratapritiskomna prekidač1.Ako je jedanotvarajućidio (vrata ili prtlja- žnik)otvoren ilinijedobrozatvoren,slijedibrzozaključavanje/otključavanjesvihotva- rajućihdijelova.

  CENTRALNO ZAKLJUČAVANJE, OTKLJUČAVANJE VRATA (1/2)

  Nikada ne napuštajte vaševoziloostavljajućiključuunu- trašnjostivozila.

  Akoodlučitevozitisazaključa- nimvratima,znajtedatomožeotežatipristupspasilacaupu- tničkukabinuuhitnimslučaje-

  vima.

  1

  Otključavanjem otvarajućih elemenata pritiskomprekidača1otpuštasekabel zapunjenjevozila.

 • 1.27

  HRV_UD30397_1Verrouillage des portes (X61 électrique - Renault)

  CENTRALNO ZAKLJUČAVANJE, OTKLJUČAVANJE VRATA (2/2)

  2

  Ručno otključavanje/zaključavanjeUpotreba ključaVozačevavratamožetezaključati iliotklju- čatiumetanjemključa3 do kraja u bravu 2 i okretanjemključa.Zavišedetaljaodaljinskimupravljačimau, pogledajtečlanak “Ključ, radiofrekvencijski daljinskiupravljač:upotreba”u1.poglavlju.

  Ručno zaključavanje vrataKada su vrata otvorena, okrećite vijak4 (pomoćuzavršetkaključa) izatvoritevrata. Vrata će od tog trenutka biti zaključana izvana.

  Vrataćesemoćiotvoritisamoizunutrašnjo- stivozilailipomoćuključazaprednjavrata.

  Bočna klizna vrata (na strani čepa za nadolijevanje goriva)Kakovratanebiudaralaupištoljzanadolije- vanjegoriva,mehaničkisustavihblokiračimsevratašcazanadolijevanjegorivaotvore.Nakonnadolijevanja,vratitečepunjegovo ležište izatvoritepreklopnavratašca.Vrata seponovnomoguupotrebljavati.

  43

 • condamnationautomatiquedesouvrantsen roulage..................................................(pagecourante)portes.........................................................(pagecourante)

  1.28

  HRV_UD30398_1Condamnation automatique des ouvrants en roulage (X61 électrique - Renault)

  Prije svega morate odlučiti želite li uklju- čiti ovu funkciju.

  Za uključivanjeDok motor radi,pritisnitegumb1naotpri- like5sekundi,svedoknezačujetezvučni signal. Kontrolno svjetlo ugrađeno u ko- mandusepalikadasuotvarajućidijeloviza- ključani.

  Za isključivanjeDok motor radi,pritisnitegumb1naotpri- like5sekundi,svedoknezačujetezvučni signal.

  Condamnationautomatiquedesouvrantsenroulage

  Akoodlučitevozitisazaključa- nimvratima,znajtedatomožeotežatipristupspasilacaupu- tničkukabinuuhitnimslučaje-

  vima.

  AUTOMATSKO ZAKLJUČAVANJE OTVARAJUĆIH DIJELOVA U VOŽNJIPrincip radaPrilikompokretanjavozila,sustavautomat- skizaključavratakadadosegnetebrzinuodoko7km/h.

  Smetnje u raduUkoliko ustanovite neku smetnju u radu (nema automatskog zaključavanja) prvo provjeritejesulisviotvarajućidijelovidobro zatvoreni.Akosudobrozatvoreni,aproblem seidaljejavlja,obratiteseovlaštenomser- visu.Također, provjerite da zaključavanje gre- škomnijeisključeno.Akojetoslučaj,vidipostupakaktiviranja.

  1

 • appuis-tête .................................................(jusqu’àlafindel’UD)

  1.29

  HRV_UD29319_4Appuis-tête avant (X61 - F61 - K61 - Renault)

  Appuis-tête/Siègesavant

  PREDNJI NASLONI ZA GLAVU (1/3)Za ponovno stavljanje naslona za glavuPrijesvega,provjeriteporavnanje ičistoćušipkinaslonazaglavu.Povucitejezičac2premanaprijed.Umetnite šipke naslona za glavu u utore,ozubljenjepremanaprijed (nagnitenaslonunazadakojepotrebno).Spustitenaslonzaglavudoželjenevisine.

  Naslon za glavu AZa podizanje naslona za glavuPovucitegapremagoredoželjenevisine.

  Za spuštanje naslona za glavuGurnitejezičac2premanaprijed,laganopo- dignitenaslonzaglavukakobistegaodbra- viliigurnitegapremadoljedoželjenevisine.

  Za vađenje naslona za glavuPodignite ga u njegov najviši položaj.Pritisnitegumb1ipodignitenaslonzaglavusvedokganeizvadite.

  A

  Budući da je naslon za glavusigurnosni element, pazite dajeonuvijeknasvommjestuiupravilnompoložaju:vrhnaslona

  zaglavumorabiti što jebližemogućevašem tjemenu i razmak između vašeglaveinaslonazaglavumorabitimini- malan.

  1

  2

 • 1.30

  HRV_UD29319_4Appuis-tête avant (X61 - F61 - K61 - Renault)

  Za vađenje naslona za glavuPodignite ga u njegov najviši položaj.Pritisnitegumb4ipodignitenaslonzaglavusvedokganeizvadite.Napomena: kadjenaslonzaglavuizvađen,pazitedanepromijenitepoložajšipki.

  Za ponovno stavljanje naslona za glavuAko je podešavanje šipki promijenjeno,izvucitešipkedokrajatakoda ihpovučeteodozgora.Pazitedabuduporavnate,čistei,uslučajupoteškoća,provjeritejesuliutoriokrenutipremanaprijed.Stavite šipke naslona za glavu u vodilice(ako je potrebno nagnite naslon premanatrag).Gurnitenaslonzaglavupremadoljesvedoblokiranja,azatimpritisnitegumb3igurnitenaslonzaglavupremadoljedokraja.

  PREDNJI NASLONI ZA GLAVU (2/3)

  Naslon za glavu BZa podizanje naslona za glavuPovucitegapremagoredoželjenevisine.

  Za spuštanje naslona za glavuPritisnitegumb3 ispustitenaslonzaglavudoželjenevisine.

  Budući da je naslon za glavusigurnosni element, pazite dajeonuvijeknasvommjestuiupravilnompoložaju:vrhnaslona

  zaglavumorabiti što jebližemogućevašem tjemenu i razmak između vašeglaveinaslonazaglavumorabitimini- malan.

  3

  B

  4

 • 1.31

  HRV_UD29319_4Appuis-tête avant (X61 - F61 - K61 - Renault)

  PREDNJI NASLONI ZA GLAVU (3/3)

  Naslon za glavu CZa podizanje naslona za glavuPovucitegapremagoredoželjenevisine.

  Za spuštanje naslona za glavuPritisnitejezičac5ispustitenaslonzaglavudoželjenevisine.

  Za vađenje naslona za glavuPodignite ga u njegov najviši položaj.Pritisnite jezičce5 i 6 ipodignitenaslonzaglavukakobistegaizvadili.Napomena: kadjenaslonzaglavuizvađen,pazitedanepromijenitepoložajšipki.

  Za ponovno stavljanje naslona za glavuPritisnitejezičac5.Stavitešipkenaslonazaglavuuutore,ozu- bljenjapremanaprijed ispustitenaslonzaglavudoželjenevisine.

  Budući da je naslon za glavusigurnosni element, pazite dajeonuvijeknasvommjestuiupravilnompoložaju:vrhnaslona

  zaglavumorabiti što jebližemogućevašem tjemenu i razmak između vašeglaveinaslonazaglavumorabitimini- malan.

  5

  6

  C

 • siègesavantréglage .................................................(jusqu’àlafindel’UD)

  siègeschauffants .......................................(jusqu’àlafindel’UD)réglagedessiègesavant...........................(jusqu’àlafindel’UD)

  1.32

  HRV_UD48129_4Sièges avant (X61 - F61 - Renault)

  PREDNJA SJEDALA (1/2)

  1

  2

  53 4

  2

  ð Grijano sjedalo Prekidačpaljenjapostaviteupoložajkojinije “Stopiblokiranupravljač”St,pritisnitepreki- dač5,uključitćesekontrolnosvjetlo.

  Za podešavanje nagiba naslonaOvisno o sjedalu, spustite ili podigniteručicu2 inagnitenaslondoželjenogpolo- žaja.

  Za pomicanje naprijed ili nazadOvisno o vozilu, podignite polugu1 ili ručicu4zaodbravljivanje.Uželjenompolo- žaju,otpustiteručicuiprovjeritejelizabrav- ljenje dobro.

  Za podešavanje visine sjedišta sjedala vozačaDjelujtenaručicu3onolikoputakolikojepo- trebno:– premagorezapodizanjesjedišta;– premadoljezaspuštanjesjedišta.

  Izsigurnosnihrazloga,ovapodešavanjavršitedokvozilostoji.Kakoučinkovitostsigurnosnihpojasevanebibilanarušena,preporučamovamdanenaginjeteprevišeunazadnaslonesjedala.Pazitedazabravljenjenaslonasjedalabudedobro.

  Nikakvipredmetinesmijusenalazitinapodu(sjedalovozača):naimeuslučajunaglogko- čenja,tipredmetimoguskliznutipodpapučiceionemogućitinjihovuupotrebu.

 • 1.33

  HRV_UD48129_4Sièges avant (X61 - F61 - Renault)

  PREDNJA SJEDALA (2/2)

  Prednja sjedalaSmetnje u radu(ovisnoovozilu)U slučaju da bočna klizna vrata ne rade, spustiteručicu6,pridržitekomanduzavri- jemepreklapanjanaslona ikliznitesjedalo premanaprijed.Zavraćanjesjedalauudobanpoložaj,skli- znitejuunazad.Podesitesjedaloiprovjeritejeliispravnoza- bravljeno.

  Kakobisteizbjegliopasnostodpovredaprovjeritedasenitkonenalaziublizinipokretnihdi- jelova. Za vrijeme djelovanja

  nasjedalo,pazitenaništaneometadi- jelovekojisepokrećunitinjihovozabra- vljivanje.

  Iz sigurnosnih razloga, ovapodešavanja vršite dok vozilostoji.

  6

 • cloisondeséparation.................................(jusqu’àlafindel’UD)

  1.34

  HRV_UD21408_2Cloison de séparation (X61 - F61 - K61 - Renault)

  Za klizno pomicanje pregrade– Odbravite sjedište tako da okrenete

  ručicu1premadolje;– okomitopodignitesjedištesjedalasuvo-

  začasprijeda(strelica);– maksimalnospustitenaslonzaglavu2;– odbravitenaslontakodaponovnookre-

  neteručicu1premadoljeipostaviteuvo- doravnipoložaj.Kakobisteolakšaliruko- vanje,okrećitenaslonzaglavu2;

  – Okrećitepomičnidiopodpravimkutomizabravitegautočci5spuštajućizasun3.

  Napomena:prijevraćanjapomičnogdijelaupočetnipoložaj,provjeritečistoćutočkebra- vljenja 4.

  – odbravitepomičnidiotakodapodignetezasun3;

  – ponovnopostavitesjedalotakopostupiteuobrnutomsmjeru.

  Cloisondeséparationpivotante

  Nikadanevozite,adapomičnidio nije zabravljen. Opasnostodozljeda.

  OKRETNA PREGRADNA STIJENA

  Prilikom rukovanja okretnom pregra- dom,provjeritedasigurnosnipojasnijeoštećen.Pričvrstitegauzstranicudokokrećetepregradu.

  1

  2 3

  4

  5

  Maksimalna masa na sjedalu u polo- žajupolicejeravnomjernoraspoređenih80 kg.

 • ceinturesdesécurité .................................(jusqu’àlafindel’UD)positiondeconduite

  réglages ...............................................(jusqu’àlafindel’UD)

  1.35

  HRV_UD42652_5Ceintures de sécurité (X61 - F61 - Renault)

  Ceinturesdesécurité

  SIGURNOSNI POJASEVI (1/4)

  Podešavanje sigurnosnih pojasevaNaslonitesepotpunonanaslonsjedala.Pojasprsnogkoša1morabitištojemoguće bližedonjemdijeluvrata,adaganedodi- ruje.Pojas zdjelice2 se mora staviti ravno na bedraiuzzdjelicu.Pojasmorabitištojevišemogućenatijelu. Npr. nemojte nositi debelu odjeću, držati velikepredmeteispodpojasovaisl.

  1

  2

  U vožnji uvijek privežite sigurnosni pojas. Poštujtevažećezakonskepropisezemljeu kojojsenalazite.

  Nepravilno podešeni sigurno- sni pojasevimogu dovesti doozljedauslučajunesreće.Upotrebljavajte jedansigurno-

  snipojassamozajednuosobu,dijeteiliodraslogčovjeka.Čakse i trudnicemorajuvezati.Utomslučajupazitedapojaszdjelicenijepre- jakozategnutudonjemdijelutrbuhabezstvaranjadodatnograzmaka.

  Prije pokretanja motora najprije namje- stite položaj za vožnju, pa zatim sjedala ostalih putnika, i namjestite sigurnosni pojas u optimalan položaj za najbolju za- štitu.

  Podešavanje položaja za vožnju– Udobno se smjestite na sjedalu (nakon

  štostepovuklivaškaput,sako...).To jeneophodnozaispravanpoložajleđa;

  – primaknite ili odmaknite sjedalo kako biste mogli doseći papučice. Položaj vašeg sjedalamora biti u skladu s po- ložajempapučicakadasudokrajapriti- snute.Naslonsjedalamorabitipodešen takodavašerukeostanublagosavinute;

  – podesite položaj naslona za glavu. Za postizanjemaksimalne sigurnosti, uda- ljenost izmeđuvašeglave inaslonaza glavumorabitiminimalna.

  – Podesite visinu sjedišta.Ovopodeša- vanjevamomogućujeboljuvidljivosttije- komvožnje ;

  – Podesite položaj upravljača.

  Za dobru učinkovitost stražnjih sigur- nosnih pojaseva, provjerite dobro za- bravljenje stražnje klupe. Pogledajte odlomak “Funkcijestražnjeklupe”u3. poglavlju.

 • 1.36

  HRV_UD42652_5Ceintures de sécurité (X61 - F61 - Renault)

  SIGURNOSNI POJASEVI (2/4)segnebrzinuod20km/h,kontrolnosvjetlo treperiioglašavasezvučnisignal.Zatimse tihi zvučni signal čuje tijekom30 sekundi, a zatim tijekom 90 sekundi glasni zvučni signal.

  OdbravljivanjePritisnitegumb4,kalemzanamatanjepo- vlačipojas.Popratitegarukom.Napomena:predmetostavljennasjedištu sjedalasuvozačaunekimslučajevimamože aktiviratikontrolnosvjetlo.

  6

  Podešavanje visine prednjih sigurnosnih pojasevaUpotrijebitegumb6zapodešavanjevisine sigurnosnog pojasa tako da pojas prsnog koša1prolazikakojeprethodnonavedeno:– zaspuštanjepojasa,pritisnitegumb6 i

  istovremenospustitepojas;– zapodizanjepojasa,pritisnitegumb6 pa

  gazatimpodignitenaželjenuvisinu.Kadastesvepodesili,provjeritedalijeza- bravljenje pojasa dobro.

  ZabravljenjePovucitepojaslagano i bez naglih poteza- njateprovjeritezabravljenjejezičca3 u ku- ćište5 (provjeritezabravljenjepovlačenjem jezičca3).Uslučajublokiranjapojasa,pustitepojasdasenamotaunazad,azatimgaponovnood-motajte.Akojevašpojaspotpunoblokiran,povucite pojaslagano,alisnažno,kakobistegaizvu- klizapribližno3cm.Pustitegadasesam namota,azatimgaponovnoodmotajte.Akoseproblemidaljejavlja,potražitesavjetPredstavnikamarke.

  ™ Kontrolno svjetlo upozorenja na nekorištenje prednjih sigurno- snih pojaseva

  Ostajeupaljenpripokretanjuakovašsigur- nosnipojasnijezakopčan.Kadavozilodo-

  1

  53

  45

 • 1.37

  HRV_UD42652_5Ceintures de sécurité (X61 - F61 - Renault)

  Sigurnosni pojas na stražnjem srednjem sjedaluLaganopovucitepojassvedozabravljenja jezičca7ukućištuzazabravljivanje10.

  Bočni sigurnosni pojasevi stragaPovucitepojaslagano i bez naglih poteza- njateprovjeritezabravljenjejezičca8 u ku- ćište9 (provjeritezabravljenjepovlačenjem jezičca8).Podešavanje pojasova provodi se na isti načinkaoizaprednjepojasove.

  SIGURNOSNI POJASEVI (3/4)

  Za dobru učinkovitost stražnjih sigur- nosnih pojaseva, provjerite dobro za- bravljenje stražnje klupe. Pogledajte odlomak “Funkcijestražnjeklupe”u3. poglavlju.

  78

  910

 • 1.38

  HRV_UD42652_5Ceintures de sécurité (X61 - F61 - Renault)

  SIGURNOSNI POJASEVI (4/4)Informacije koje slijede odnose se na prednje i stražnje sigurnosne pojaseve vozila.

  –Dijelovisustavakojisutvorničkiugrađeninesmijusemijenjati:sigurnosnipojaseviisjedalakaoinjihovapričvršćenja.Zaposebne slučajeve(npr.:postavljanjedječjegsjedala)potražitesavjetkodPredstavnikamarke.

  –Nemojteupotrebljavatimehanizmekojistvarajurazmakizmeđupojasa(naprimjer:kvačica,kopča,itd.)jerprelabavisigurnosni pojasmožeprouzročitipovredeuslučajunesreće.

  – Nikadaneprovlačitepojasprsnogkošaispodrukenitiizaleđa.– Nemojteupotrebljavatisigurnosnipojaszavišeodjedneosobeinikadanemojtevezatibebuilidijetenavašimkoljenimasasvojimsigur-

  nosnimpojasom.– Sigurnosnipojasnesmijebitiusukan.– Nakonnesreće,dajteprovjeritipojaseveizamijeniteihakojepotrebno.Istotako,zamijenitesigurnosnepojaseveukolikodođedonjihovog

  oštećivanja..– Pazitedaumetnetejezičacsigurnosnogpojasauodgovarajućekućište.– Prilikompostavljanjasjedalastražnjeklupepazitedadobropostavitesigurnosnepojaseveikopčekakobisteihmoglipravilnoupotreblja-

  vati.– Nemojteništaumetatiupodručjekućištazazabravljivanjepojasajerbitomogloomestinjegovpravilanrad.– Provjeritejelikućištezabravljenjaispravnopostavljeno(osobeilipredmetinesmijugasakriti,zgnječiti,zakloniti).

 • airbag.........................................................(jusqu’àlafindel’UD)ceinturesdesécurité .................................(jusqu’àlafindel’UD)coussin gonflable

  airbag ...................................................(jusqu’àlafindel’UD)

  dispositifscomplémentairesà laceintureavant ..........................................................(jusqu’àlafindel’UD)prétensionneurs .........................................(pagecourante)retenuecomplémentaireauxceintures .....(jusqu’àlafindel’UD)

  1.39

  HRV_UD62527_3Dispositifs complémentaires à la ceinture avant (X61 électrique - Renault)

  Dispositifscomplémentairesàlaceintureavant

  DODATNI ZAŠTITNI MEHANIZMI NA PREDNJEM SIGURNOSNOM POJASU (1/5)

  1 2

  Ovisnoovozilu,mogusesastojatiod:– zatezač sigurnosnog pojasa;– 1 prednjih zračnih jastukavozačaisu-

  vozačaZaovesustavepredviđenojedaradeneo- visnoiliistodobnoprilikomudaracasprijeda.Sobziromna jačinuudarca, sustavmože uključiti:– blokadu sigurnosnog pojasa 2;– zatezač sigurnosnog pojasa (koji se

  uključujekakobisepodesilazategnutostpojasa);

  – prednjizračnijastuk.

  ZatezačiZatezačislužedabipriljubilipojasuztijelo, teprilijepiliputnikananjegovosjedaloitako pojačaliučinkovitostpojasa.Suključenimkontaktom,kodvelikogfrontal- nogsudara iovisnoo jačiniudarca,sustavmožeuključitizatezačsigurnosnogpojasakojitrenutnopovlačipojas.

  –Nakonnesrećeprovjeritesve zaštitnemehanizme.

  –Svaki zahvatnacijelomsu- stavu(zatezači,zračni jastuci,

  elektroničkejedinice,ožičenja) ilinji- hova ponovna upotreba na nekom drugomvozilu,pačakiistom,strogo suzabranjeni.

  – Kakobise izbjeglanenadanauklju- čivanjakojamogudovestidoošteće- nja,samojestručnoosobljeizMrežemarke ovlašteno za izvođenje za- hvatanazatezačimaizračnimjastu- cima.

  – Kontrolu električnih karakteristika upaljačamoževršiti samoposebno obučeno osoblje upotrebljavajući pritomprilagođenuopremu.

  – Prilikomuništenjavozila,obratitesevašemPredstavnikumarke kako biukloniogeneratorplinovazatezača izračnihjastuka.

 • 1.40

  HRV_UD62527_3Dispositifs complémentaires à la ceinture avant (X61 électrique - Renault)

  DODATNI ZAŠTITNI MEHANIZMI NA PREDNJEM SIGURNOSNOM POJASU (2/5)Prednji zračni jastuci vozača i suvozačaPostavljenisunaprednjasjedalanastrani vozača i, ovisno o vozilu, na strani suvo- zača.Oznaka“Zračnijastuk”naupravljaču,arma- turnaploča(područjezračnog jastukaA) i, ovisnoovozilu,naljepnicanadonjemdijelu vjetrobranskogstaklaoznačavajuprisutnost teopreme.Svakisustavzračnogjastukasadrži:– zračnijastukinjegovgeneratorplinakoji

  suugrađeniuupravljačzavozačaiuar- maturnupločuzasuvozača;

  – elektronička jedinicazanadzorsustavakojaupravljaelektričnimupaljačemge- neratoraplinova;

  – jednokontrolnosvjetloånainstru- mentnojploči;

  – izmaknutisenzori.

  A

  RadSustav je aktivan samo kada je uključenkontakt.Prilikom jakog udarcasprijeda, zračni ja- stucisebrzonapušu,tenatajnačinamortizi- rajuudaracglavomiliprsnimkošemvozačauupravljačtesuvozačauarmaturnuploču;zatimseispušuodmahnakonudarcakakobiseomogućioneometanizlazakizvozila.

  Ograničivač sileKododređene jačineudarca,ovajmehani- zamseuključujedaograniči,narazumnoj razini,jačinupritiskasigurnosnogpojasana tijelo.

  Sustavzračnog jastukakoristipirotehnički princip, što obja- šnjavačinjenicudaseprilikomotvaranjazračnogjastukaoslo-

  bađatoplinaidim(štonijeznakpočetkapožara) teproizvodidetonacijskubuku.Otvaranje zračnog jastuka, koje morabiti trenutno,možedovestidopovredanapovršinikožeilidrugihneugodnosti.

 • 1.41

  HRV_UD62527_3Dispositifs complémentaires à la ceinture avant (X61 électrique - Renault)

  Sljedeći slučajevi aktiviraju zatezače ili airbags.u slučaju frontalnog sudaraokrutu (ne- elastičnu)površinupribrziniod25 km/h ili većoj

  u slučaju frontalnog sudarasdrugimvo- zilom iste ili višekategorije,kada jeploha udarajednaka40%ilivećaodtoga,abrzina obavozilajejednakailivećaod40 km/h

  u slučaju bočnog sudarasdrugimvozilom jednakeilivišekategorijepribrzinijednakoj 50 km/hilivećojodtoga.

  DODATNI ZAŠTITNI MEHANIZMI NA PREDNJEM SIGURNOSNOM POJASU (3/5)

 • 1.42

  HRV_UD62527_3Dispositifs complémentaires à la ceinture avant (X61 électrique - Renault)

  DODATNI ZAŠTITNI MEHANIZMI NA PREDNJEM SIGURNOSNOM POJASU (4/5)

  U sljedećim se slučajevima zatezači ili airbags mogu aktivirati:– udaracispodvozila,kaoštojeudaraco

  rubpločnika;– rupenacesti;– padilitvrdoprizemljivanje;– kamenje;– ...

  Usljedećim primjerima postojimogućnost dasepredzatezači iliairbags neće aktivi- rati:– uslučajustražnjegsudara,bezobzirana

  njegovujačinu;– uslučajuprevrtanjavozila;– ...

  – bočni udarac u prednji ili stražnji dio vozila

  – uslučajufrontalnogsudara ispodpriko- licekamiona;

  – uslučajufrontalnogsudaraopreprekus oštrimkutom;

  – ...

 • 1.43

  HRV_UD62527_3Dispositifs complémentaires à la ceinture avant (X61 électrique - Renault)

  DODATNI ZAŠTITNI MEHANIZMI NA PREDNJEM SIGURNOSNOM POJASU (5/5)

  Upozorenja koja se odnose na zračni jastuk vozača–Nemojtemijenjatiniupravljač,nijastuk.–Svakoprekrivanjejastukaupravljačajezabranjeno.

  – Nemojtepričvršćivatinikakvepredmete(amblem,logo,sat,nosačtelefonaitd.)naglavinuupravljača.– Skidanjeupravljačajezabranjeno(osimodstraneovlaštenogosobljaMrežemarke).– Nemojtesjeditipreblizuupravljačauvožnji:sjediteslaganosavijenimrukama(pogledajtečlanak“Podešavanjepoložajazavožnju”u1.

  poglavlju).Takoćeostatidovoljnoprostorazapravilnootvaranjeiučinkovitostzračnogjastuka.

  Upozorenja koja se odnose na zračni jastuk suvozača– Nemojtepričvršćivatinilijepitinikakvepredmete(amblem,logo,sat,nosačtelefonaitd.)naarmaturnupločuupredjeluzračnogjastuka.– Ništanemojtepostavljatiizmeđuarmaturnepločeiputnika(životinju,kišobran,štap,paketeitd.).– Nemojtestavljatinogenaarmaturnupločuilisjedalojertakvipoložajimogudovestidoopasnihpovreda.Općenito,potrebnojesvakidio

  tijela(koljena,ruke,glavu)držatipodaljeodarmaturneploče.– Ponovnouključitedodatnezaštitnemehanizmenaprednjemsigurnosnompojasučimmaknetedječjesjedalo,kakobisteosiguralizaštitu

  suvozačauslučajuudarca.ZABRANJENO JE POSTAVLJANJE DJEČJEG SJEDALA U POLOŽAJ LEĐA U SMJERU VOŽNJE NA SUVOZAČEVO

  SJEDALO SVE DOK SVI DODATNI ZAŠTITNI MEHANIZMI SUVOZAČEVOG SIGURNOSNOG POJASA NISU ISKLJUČENI.(Pogledajteinformacijeuodjeljku“Sigurnostdjece:isključivanje/uključivanjeprednjegzračnogjastukasuvozača”u1.poglavlju).

  Sva upozorenja koja slijede namijenjena su neometanom otvaranju zračnog jastuka i izbjegavanju direktnih ozljeda od izbacivanja kod otvaranja.

 • airbag.........................................................(jusqu’àlafindel’UD)ceinturesdesécurité .................................(jusqu’àlafindel’UD)coussin gonflable

  airbag ...................................................(jusqu’àlafindel’UD)

  dispositifsdeprotectionlatérale ................(jusqu’àlafindel’UD)retenuecomplémentaireauxceintures .....(jusqu’àlafindel’UD)

  1.44

  HRV_UD40508_3Dispositifs de protection latérale (X61 - F61 - K61 - Renault)

  Bočni zračni jastuci(ovisnoovozilu)Radiseozračnomjastukukojimmogubiti opremljena sva prednja sjedala i koji se otvara sa strane sjedala (sa strane vrata) kakobi zaštitioputnikeuslučajusnažnog bočnogudaraca.

  Zračni jastuci zavjese (ovisnoovozilu)Radiseozračnomjastukukojisenalazina gornjoj strani vozila i koji seotvarauzduž prednjihistražnjihbočnihstakalavratakako bizaštitioputnikeuslučajusnažnogbočnog udarca.

  Dispositifsdeprotectionlatérale

  Upozorenje koje se odnosi na bočni zračni jastuk– Postavljanje presvlaka: zasjedalaopremljenazračnim jastukompotrebne suposebnepresvlake.ObratitesePredstavnikumarkekakobistesaznalijesuli takvepresvlakeraspoložive.Upotrebanekihdrugihpresvlaka(ilipresvlakakoje

  odgovarajunekomdrugomvozilu)možeutjecatinaispravanradzračnihjastukainaru- šitivašusigurnost.

  – Nemojtepostavljatiopremu,predmetepaniživotinje,izmeđunaslona,vrataiunutarnjih obloga.Takođernemojtepokrivatinaslonsjedalapredmetimapoputodjećeilidodatne opreme.Tomožeutjecatinaispravanradzračnogjastukailiizazvatiozljedeuvrijeme njegovogotvaranja.

  – Svakoskidanje ilipromjenasjedala iunutarnjihoblogajezabranjena,osimakojene izvodiovlaštenoosobljeMrežemarke.

  – Prorezinaprednjimnaslonima(nastranivrata)predstavljajupodručjeotvaranjazračnog jastuka:zabranjenojeunjihstavljatibilokakvepredmete.

  Ovisnoovozilu,oznakanavjetrobran- skomstakluupozoravanaprisutnostdo- datnihzaštitnihmehanizama(zračni ja- stuci,zatezači...)uputničkomprostoru.

  BOČNI ZAŠTITNI MEHANIZMI

 • airbag.........................................................(jusqu’àlafindel’UD)ceinturesdesécurité .................................(jusqu’àlafindel’UD)coussin gonflable

  airbag ...................................................(jusqu’àlafindel’UD)

  dispositifsderetenuecomplémentaires ....(jusqu’àlafindel’UD)retenuecomplémentaireauxceintures .....(jusqu’àlafindel’UD)

  1.45

  HRV_UD23686_2Dispositifs de retenue complémentaires (X61 - F61 - Renault)

  Dispositifsderetenuecomplémentaires

  Zračnijastukjezamišljenkakobinadopuniofunkcijusigurnosnogpojasa,azračni jastuk isigurnosnipojasčinedvanerazdvojivadijela istogsustavazazaštitu. Obavezna jestogastalnaupotrebasigurnosnogpojasa,nekorištenisigurnosni pojasizlažeputniketežimpovredamauslučajunesreće,aistotakomožedovesti

  dopovećavanjaopasnostiodpovredanapovršinikože,vezanihuzotvaranjesamogzrač- nogjastuka.Aktiviranjezatezačailizračnihjastukauslučajuprevrtanjailiudarcastraga,pačakiveće jačine,nijesustavno.Udarciispodvozilatipaudaracaupločnik,urupenakolniku,udarci odkamenja....mogudovestidoaktiviranjaovihsustava.– Svizahvatiilipromjenenakompletnomsustavuzračnihjastuka(zračnijastuci,zatezači,

  upravljačkajedinicaožičenje...)strogo su zabranjeni (osimodstranestručnogosoblja Mrežemarke).

  – Zaočuvanjeispravnogradasustavaikakobiseizbjeglanenadanaaktiviranja,samoje stručnoosobljeMrežemarkeovlaštenozazahvatenasustavuzračnihjastuka.

  – Izsigurnosnihrazlogadajtesustavzračnihjastukanaprovjeruakojevozilosudjelovalo unesreći,akojebiloukradenoiliakojeuvozilobiloprovaljeno.

  – Prilikomposudbeilipreprodajevozila,obavijestitenovogvlasnikaoovimuvjetimapre- dajućimuovuknjižicuuputstavaiodržavanja.

  – Prilikom uništenja vozila, obratite se vašem Predstavniku marke kako bi uklonio generator(e)plina.

  DODATNI ZAŠTITNI MEHANIZMI

  Smetnje u raduKontrolnosvjetlo1palisenainstrumentnoj ploči prilikom uključivanja kontakta te se gasi nakon nekoliko sekundi.Akoseneupalikoduključenjakontakta ili akosepalidokjemotoruradu,upozorava na neispravnost u sustavu (zračni jastuci, zatezači itd.)naprednjimi/ilistražnjimsje- dalima.Potražite što prije savjet Predstavnika marke.Svakočekanjeznačigubitakučinko- vitostizaštite.

  1Sva upozorenja koja slijede namijenjena su neometanom otvaranju zračnog jastuka i izbjegavanju direktnih teških povreda od izbacivanja prilikom otvaranja.

 • sécuritéenfants .........................................(jusqu’àlafindel’UD)dispositifsderetenueenfants ....................(jusqu’àlafindel’UD)retenueenfants..........................................(jusqu’àlafindel’UD)systèmederetenueenfants ......................(jusqu’àlafindel’UD)siègesenfants ...........................................(jusqu’àlafindel’UD)transportd’enfants .....................................(jusqu’àlafindel’UD)enfants .......................................................(jusqu’àlafindel’UD)

  1.46

  HRV_UD51904_3Sécurité enfants: généralités (X91 - B91 - K91 - D91 - X61 - F61 - K61 - X61 électrique - Renault)

  Sécuritéenfants:généralités

  SIGURNOST DJECE: općenito (1/2)Prijevoz djeceSvakakoseponašajteuskladusazakonom državeukojojsenalazite.Dijete,kaoiodrastaočovjek,moraispravno sjeditiiimatizakopčansigurnosnipojasbez obziranarelacijunakoju ide.Visteodgo- vornizadjecukojuvozite.Dijetenijeodrastaočovjekuminijaturnom izdanju. Izloženo jeopasnostimaodspeci- fičnihozljeda jersunjegovimišići ikostiu fazirasta.Sigurnosnipojassamnijedovo- ljanzaprijevozdjeteta.Upotrebljavajteod- govarajućedječjesjedalo ipravilnogako- ristite.

  Udarac pri brzini od 50 km/h odgovara padu s visine od 10metara.Nezakopčatidjete- tovsigurnosnipojasistojekao

  dagaostavitedaseigranabalkonuna četvrtomkatubezograde!Nikadanedržitedijetenarukama.Uslu- čaju nesreće nećete gamoći zadržati čakiakojevašsigurnosnipojaszakop- čan.Ako je vaše vozilo sudjelovalo u ne- srećinacesti,zamijenitedječjesjedalo iprovjeritepojaseve ipričvrsnamjesta ISOFIX.

  Kakobisespriječilootvaranje vrata, upotrijebitemehanizam “Sigurnosnablokadazadjecu” (pogledajtečlanak“Otvaranjei

  zatvaranjevrata”u1.poglavlju).

  Odgovornost vozača prili- kom parkiranja ili zaustavlja- nja vozilaNikada ne ostavljajte dijete,

  odrasluosobukojanijesamostalnailiži- votinjuuvozilukadaganapuštate,čak nitinakratko.Naime, oni bi moglo dovesti u opa- snostsebeilidrugeosobepokretanjem motora, uključivanjem opreme kao na primjerpodizačastakala ili pakzaklju- čativrata.Osim toga,kada jevani vruće /ili sun- čano, temperaturauunutrašnjosti put- ničkogprostorabrzoraste.OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.

 • 1.47

  HRV_UD51904_3Sécurité enfants: généralités (X91 - B91 - K91 - D91 - X61 - F61 - K61 - X61 électrique - Renault)

  SIGURNOST DJECE: općenito (2/2)Upotreba dječjeg sjedalaStupanj zaštite koju pruža dječje sjedalo ovisionjegovojmogućnostidazadrživaše dijeteionjegovompostavljanju.Nepravilno postavljanjeugrožavazaštitudjetetauslu- čajunaglogkočenjailiudarca.Prijekupnjedječjegsjedala,provjerite je li usklađenosazakonskimpropisimazemljeu kojojsenalaziteimoželisepostavitiuvaše vozilo.PotražitesavjetPredstavnikamarke kakobistesaznalikojasesjedalapreporu- čajuzavaševozilo.Prijepostavljanjadječjegsjedala,pročitajte njegovauputstvaipoštujteupute.Uslučaju poteškoćapripostavljanju,kontaktirajtepro- izvođača opreme. Sačuvajte uputstva sa sjedalom.

  Buditeprimjervašemdjetetutakodaza- kopčatesvojsigurnosnipojas inaučite dijeteda:– pravilno zakopča svoj sigurnosni

  pojas.– uđe i iziđe iz vozila sa strane su-

  protneprometu.Ne upotrebljavajte rabljeno dječje sje- daloilisjedalobezuputstava.Pazitedaniti jedanpredmet,u iliubli- zinidječjegsjedala,neometapostavlja- nje sjedala.

  Nikadaneostavljajtedijetebez nadzorauvozilu.Uvijek provjeravajte je li za- kopčansigurnosnipojasvašeg

  djeteta,tedasunjegoviremenipravilno podešeni. Ne nosite preširoku odjeću kojastvararazmakspojasevima.Nedajtevašemdjetetudapružaglavuili rukekrozprozor.Provjerite pravilno držanje djeteta tije- komvožnjeposebiceakospava.

 • 1.48

  HRV_UD53795_1Sécurité enfants : choix du siège enfant (XJA - Renault)

  SIGURNOST DJECE: odabir dječjeg sjedala

  Dječje sjedalo u položaju leđa u smjeru vožnjeGlavabebejeproporcionalnotežaodglave odrasleosobe,anjezin je vrat vrlo krhak. Vozitedijeteštojemogućedužeutompo- ložaju(najmanjedodobiod2godine).Ono pridržavaglavuivrat.Odaberite školjkasto sjedalo radi bolje bočnezaštiteipromijenitegačimglavadje- tetapočneprelazitirubškoljke.

  Dječje sjedalo u položaju lice u smjeru vožnjeGlava i abdomen djeteta su dijelovi tijela kojetrebaprioritetnozaštititi.Dječjesjedalo upoložajuliceusmjeruvožnjedobropričvr- šćenouvozilusmanjujeopasnostoduda- racaglavom.Vozitedijeteusjedaluupo- ložajuliceusmjeruvožnjesremenimasve doktonjegovavisinadopušta.Odaberite školjkasto sjedalo radi bolje bočnezaštite.

  PovišenjaOdtežineod15kg, ilinakon4godinesta- rosti,dijetesemožeprevozitinapovišenju kojeomogućujepodešavanje sigurnosnog pojasapremanjegovojmorfologiji.Sjedište povišenjamora imati vodilicekojepostav- ljajupojasnabedradjeteta,anenatrbuh. Zanaslonkojisemožepodešavatipovisini iopremljen jevodilicompojasa,preporuča sepostavljanjepojasanasredinuramena. Nikadanesmijebitinavratuilinaruci.Odaberite školjkasto sjedalo radi bolje bočnezaštite.

 • sécuritéenfants .........................................(jusqu’àlafindel’UD)dispositifsderetenueenfants ....................(jusqu’àlafindel’UD)siègesenfants ...........................................(jusqu’àlafindel’UD)anneauxd’arrimage ...................................(jusqu’àlafindel’UD)Isofix ..........................................................(jusqu’àlafindel’UD)transportd’enfants .....................................(jusqu’àlafindel’UD)systèmederetenueenfants ......................(jusqu’àlafindel’UD)

  1.49

  HRV_UD49541_5Sécurité enfants : choix de la fixation siège enfant (X61 - F61 - K61 - Renault)

  Choixdelafixationsiègeenfant

  SIGURNOST DJECE: odabir pričvršćenja dječjeg sjedala (1/3)Postojedvasustavapričvršćenjadječjihsje- dala:pomoćusigurnosnogpojasailipomoćusustavaISOFIX.

  Pričvršćenje pomoću sigurnosnog pojasaSigurnosnipojasmorasepodesitikakobiseosiguralanjegovafunkcijauslučajunaglogkočenjailiudarca.Poštujte prolaze pojaseva koje je označioproizvođačdječjegsjedala.Uvijekprovjeravajtejesulizakopčanisigur- nosnipojasevipovlačećiodozgo,azatimganategnitedokrajapritišćućidječjesjedalo.Provjerite ispravnopričvršćenjesjedalapo- micanjemulijevo/udesno i naprijed/nazad:sjedalomorabitifiksirano.Provjeritedadječjesjedalonijepostavljenopoprijekoidanijeoslonjenonastaklo.

  Pričvršćenje pomoću sustava ISOFIXOdobrenadječjasjedalaISOFIXhomologi- ranasupremauredbiECE-R44ujednomodslijedećatrislučaja:– univerzalnosjedaloISOFIXs3pričvršće-

  njaupoložajuliceusmjeruvožnje;– poluuniverzalnosjedalo ISOFIXs2pri-

  čvršćenja;– posebno.Zaovadvaposljednja,provjeriteupopisukompatibilnihvozilamože lisevašedječjesjedalopostaviti.PričvrstitedječjesjedalosbravamaISOFIXakojenjimaopremljeno.SustavISOFIXosi- guravajednostavno,brzoisigurnoučvršći- vanje.SustavISOFIXsastojiseod2prstena i,u nekimslučajevima,trećegprstena.

  PrijeupotrebedječjegsjedalaISOFIX koje ste nabavili zadrugovozilo,provjeritejelinje- govo postavljanje dozvoljeno.

  Kod proizvođača opreme pogledajtepopis vozila u koja se mogu postavitisjedala.

  Dijelovisustavazazaštitukoji sutvorničkiugrađeninesmiju se mijenjati: sigurnosni poja- sevi, ISOFIX i sjedala kao ni

  njihovapričvršćenja.

  Sigurnosni pojas nikada ne smije biti otpušten ili usukan.Nikadaganeprovlačite ispodrukeiliizaleđa.

  Provjeritejelipojasoštećen.Akosigurnosnipojasneradinormalno, nemožezaštititidijete.Potražitesavjet Predstavnikamarke.Neupotrebljavajte tomjestosvedoksepojasnepopravi.

  Ne upotrebljavajte dječje sje- dalo koji bi moglo odbraviti pojaskojigaspridržava:baza sjedalanesmijebitinajezičcu

  i/ilikopčisigurnosnogpojasa.

 • 1.50

  HRV_UD49541_5Sécurité enfants : choix de la fixation siège enfant (X61 - F61 - K61 - Renault)

  Dvaprstena1senalaze izmeđunaslona i sjedištasjedala, izapatentnogzatvarača i označenisu.Trećiprstenseupotrebljavazapričvršćiva- njegornjegpojasanekihdječjihsjedala.

  2

  SIGURNOST DJECE: odabir pričvršćenja dječjeg sjedala (2/3)

  Ovisnoovozilu,provucitepojasizmeđuza- štitekošablatobrana3 i donjeg dijela gornje pregrade 4.Pristupajući izprtljažnika,pričvrstitekukicu pojasanaprsten2naodgovarajućojstrani. Provjeritejelinaslonklupeispravnozabrav- ljen.Nategnitepojastakodanaslondječjegsje- daladođeudodirsnaslonomsjedalavozila.

  3

  4

  2

  1

  Pričvrsna mjesta prtljažnika (prstenovi)2nemoguseupo- trebljavati ako se već upotre- bljavajuzaučvršćivanjedvaju

  odtrisljedećadijela:mrežazaprtljagu, teretuprtljažnikuilidječjesjedalo.

 • 1.51

  HRV_UD49541_5Sécurité enfants : choix de la fixation siège enfant (X61 - F61 - K61 - Renault)

  SidrištaISOFIX izrađenasu is- ključivozadječjasjedalasasu- stavomISOFIX.Nikadanepri- čvršćujtedrugodječjesjedalo,

  pojasilidrugepredmetenatapričvrsna mjesta.Provjerite daništaneometapričvrsna mjesta.Akojevaševozilosudjelovalounesreći na cesti, provjerite pričvrsna mjesta ISOFIXizamijenitevašedječjesjedalo. Obavezno pričvrstite kopču

  dječjeg sjedala na odgovara- jućiprsten.Ne smijete upotrebljavati niti

  jednodrugopričvrsnomjesto.

  SIGURNOST DJECE: odabir pričvršćenja dječjeg sjedala (3/3)

 • siègesenfants ...........................................(jusqu’àlafindel’UD)Isofix ..........................................................(jusqu’àlafindel’UD)sécuritéenfants .........................................(jusqu’àlafindel’UD)dispositifsderetenueenfants ....................(jusqu’àlafindel’UD)transportd’enfants .....................................(jusqu’àlafindel’UD)systèmederetenueenfants ......................(jusqu’àlafindel’UD)

  1.52

  HRV_UD56860_5Sécurité enfants : installation du siège enfant (X61 électrique - Renault)

  Installationdusiègeenfant

  Nanekimmjestimanijedozvoljenoposta- vljanjedječjegsjedala.Shemanaslijedećimstranicamavamnavodigdjesepričvršćujedječjesjedalo.Navedenevrstedječjihsjedalamoždanisuraspoložive.Prijeupotrebedrugogdječjegsjedala,provjeritekodproizvođačamoželisepostaviti.

  SIGURNOST DJECE: postavljanje dječjeg sjedala: općenito (1/2)Na prednje sjedaloZakonskipropisikojiseodnosenaprijevoz djecenamjestusuvozačasprijedaposebni suzasvakuzemlju.Pogledajtevažećeza- konskepropiseislijediteuputstvashemana slijedećimstranicama.Prije postavljanja dječjeg sjedala na ovo mjesto(akojedozvoljeno):– spustitesigurnosnipojasdokraja;– maksimalnopovucitesjedalounazad;– laganonagnitenaslonuodnosunaoko-

  micu(otprilike25°);– zavozilakojasunjimeopremljena,podi-

  gnitesjedištesjedaladokraja.U svim slučajevima, za vozila opremljena podesivim naslonima za glavu, podignite naslon za glavu na sjedalu što je više mogućetakodanesmetadječjemsjedalu (pogledajte odlomak “Prednji naslon za glavu”u1.poglavlju).

  OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA: prije po- stavljanja dječjeg sjedala na tomjesto,provjeritejelizračni

  jastuk isključen (pogledajte članak “Sigurnostdjece:isključivanje,uključiva- njezračnog jastukasuvozača”u1.po- glavlju).

  Dječjesjedalopostavitepomo- gućnostinastražnjesjedalo.Provjerite da postavljanjemdječjegsjedalauvozilonepo-

  stojimogućnostdaseodbravisasvogpodnožja.Akomorateskinutinaslonzaglavu,pro- vjerite je lidobrospremljenkakonebipredstavljaoopasnostuslučaju izbaci- vanjaprilikomnaglogkočenjailiudarca.Uvijekpričvrstitedječjesjedalouvozilu,čakiakoseneupotrebljava,kakonebipredstavljaoopasnostuslučaju izbaci- vanjaprilikomnaglogkočenjailiudarca.

  Nakonpostavljanjadječjegsjedala,ako je tomoguće,možetepomaknutisjedalovozila naprijed ako je potrebno (da biste ostavili dovoljnomjestanastražnjimsjedalimaza putnike ilidrugadječjasjedala).Dječjesje- daloupoložajuleđausmjeruvožnjenepo- stavljajteudodirusarmaturnompločomiliu maksimalnopomaknutpoložaj.Nemijenjajtevišeovapodešavanjanakonpostavljanjadječjegsjedala.

 • 1.53

  HRV_UD56860_5Sécurité enfants : installation du siège enfant (X61 électrique - Renault)

  Na stražnja sjedalaKošarasepostavljapoprečnouvoziloiza- uzimanajmanjedvamjesta.Smjestitedjete- tovuglavunastranunasuprotvratima.Pomakniteprednjesjedalodokrajaprema naprijed za postavljanje dječjeg sjedala u položajleđausmjeruvožnje,azatimpoma- kniteprednjesjedalodokrajaunazadada nedodirujedječjesjedalo.Radisigurnostidjeceupoložajuliceusmjeruvožnje, ne pomičite sjedalo koje je ispreddječjegsjedaladaljeodpolovicekliznihvo- dilica, nenaginjiteprevišenaslon (najviše25°)ipodignitesjedaloštojevišemoguće.Provjeritejelidječjesjedaloupoložajulice u smjeru vožnje oslonjeno na naslon sje- dalavozilaidaganaslonzaglavuvozilane ometa.

  SIGURNOST DJECE: postavljanje dječjeg sjedala: općenito (2/2)Dječji naslon za glavu na izvlačenjeAkojevozilonjimeopremljeno,dječjinaslonzaglavuinjegovpodizačseugrađujusamonabočnastražnjasjedala.Zaugradnjuiupotrebu,pogledajteuputstva zaupotrebuopreme.

  Dječjesjedalospodnimoslon- cemnikadasenesmijeposta- viti na središnje stražnje sje- dalo. OPASNOST OD SMRTI

  ILI TEŠKIH OZLJEDA.

  Prilikom postavljanja dječjeg sjedala(povišenjeSkupine2ili 3),provjerite ispravanrad(na- matanje) sigurnosnog pojasa:

  pogledajte članak “Stražnji sigurnosni pojasevi”u1.poglavlju.Akojepotrebno, podesitepoložajsjedalavozila.

  Provjeritedadječje sjedalo ili nogedjetetaneometajudobro zabravljenje sjedala koje se nalaziisprednjega.Pogledajte

  članak“Prednjesjedalo”u1.poglavljuili “Funkcijestražnjihsjedala”u3.poglav- lju.

 • 1.54

  HRV_UD62540_1Siège enfant : fixation par ceinture de sécurité (X61 électrique - Renault)

  DJEČJA SJEDALA: pričvršćivanje pomoću sigurnosnog pojasa (1/4)Dječje sjedalo pričvršćeno pomoću si- gurnosnog pojasa

  ¬Mjestonakojemjedozvoljenopri- čvršćivanje “univerzalnog” dječjeg sjedala sigurnosnimpojasom.

  ²Mjestonakojemnijedopuštenopo- stavljanjedječjegsjedala.

  ³ Provjerite stanje zračnog jastuka prijenegoštonasjedalosjednesuvozačili sepostavidječjesjedalo.(1)Prijepostavljanjadječjegsjedalasjedalo

  uvozilupomaknitedokrajaunazad.

  Skupina sjedala(težina djeteta)

  Mjesta prilagođena za postavljanje dječjih sjedala

  Suvozačevo sjedalo (1)

  SA sustavomAIRBAG za SUVOZAČA (2)

  BEZAIRBAG SUVOZAČA

  Skupina 0, 0+(težinamanjaod13kg)

  U U

  Skupina I(težinaod9kgdo18kg)

  U U

  Skupine II i III(težinaod15kgdo36kg)

  U U

  (2) OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA: prije po- stavljanja dječjeg sjedala na sjedalo suvozača, provjerite

  je li zračni jastuk isključen (pogledajte članak “Sigurnost djece: isključivanje, uključivanjezračnog jastukasuvozača” u1.poglavlju).

  Verzija s 2 sjedala

 • 1.55

  HRV_UD62540_1Siège enfant : fixation par ceinture de sécurité (X61 électrique - Renault)

  DJEČJA SJEDALA: pričvršćivanje pomoću sigurnosnog pojasa (2/4)

  Dječje sjedalo pričvršćeno pomoću si- gurnosnog pojasa

  ¬Mjestonakojemjedozvoljenopri- čvršćivanje “univerzalnog” dječjeg sjedala sigurnosnimpojasom.

  OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA: prije po- stavljanjadječjegsjedalaokre- nutogsuprotnosmjeruvožnje

  na sjedalo suvozača, provjerite je li zračni jastuk isključen(pogledajte infor- macijeuodjeljku“Sigurnostdjece:isklju- čivanje/uključivanjezračnogjastukasu- vozača”u1.poglavlju).

  Verzija s 5 sjedala Upotreba neprilagođenog su- stavazazaštitudjecenaovom vozilu neće pravilno zaštititi bebuilidijete.Onoje izloženo

  opasnostiodteškeilismrtneozljede.

 • 1.56

  HRV_UD62540_1Siège enfant : fixation par ceinture de sécurité (X61 électrique - Renault)

  DJEČJA SJEDALA: pričvršćivanje pomoću sigurnosnog pojasa (3/4)

  Verzija s 5 sjedalaVrsta dječjeg sjedala

  Težina djeteta Sjedalo suvozača (1) (2) Stražnja bočna sjedala

  Stražnje srednje sjedalo

  Košara u poprečnom polo-žajuSkupina 0

  < do 10 kg X U(3) X

  Školjka/sjedalo u položaju leđa u smjeru vožnjeSkupina 0, 0+ i 1

  < do 13 kg i 9 do 18 kg U U(4) U(4)

  Sjedalo u položaju lice u smjeru vožnjuSkupina 1

  9 do 18 kg X U(5) U(5)

  PovišenjeSkupina 2 i 3

  15 do 25 kg i 22 do 36 kg X U(5) U(5)

  (1) OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA:prijepostavljanjadječjegsjedalaupoložajleđausmjeruvožnjenasjedalosuvo- zača,provjeritejelizračnijastukisključen(pogledajtečlanak“Sigurnostdjece:isključivanje,uključivanjezračnogjastukasuvozača” u1.poglavlju).

  U donjoj tabeli navedene su iste informacije kao i na vizualnom prikazu na prethodnoj stranici kako bi se poštivali važeći zakonski pro- pisi.

 • 1.57

  HRV_UD62540_1Siège enfant : fixation par ceinture de sécurité (X61 électrique - Renault)

  X =:Mjestonakojemjezabranjenopostavljanjedječjegsjedala.U =Mjestonakojemjedozvoljenopričvršćivanjeuniverzalnoghomologiranogdječjegsjedalasigurnosnimpojasom,provjeritemoželiseposta-

  viti.(2)Naovosjedalomožesepostavitisamodječjesjedalookrenutoleđimausmjeruvožnje:postavitesjedaloštovišeunazadiuštovišipoložaj,

  telaganonagnitenaslon(zaotprilike25°).(3)Košarasepostavljapoprečnouvoziloizauzimaminimalnodvamjesta(glavadjetetanastraninasuprotvratima).(4)Pomakniteprednjesjedalodokrajapremanaprijedzapostavljanjedječjegsjedalaupoložajleđausmjeruvožnje,azatimpomakniteprednje

  sjedalodokrajaunazadadanedodirujedječjesjedalo.(5)Dječjesjedaloupoložajuliceusmjeruvožnje,postavitenaslondječjegsjedalauznaslonvozila.Podesitevisinunaslonazaglavuiligaskinite

  akojepotrebno.Osimtoga,radisigurnostidjetetanemojtepomicatiunazadsjedalodaljeodpolovinevodilica,anaslonnemojtenaginjativiše od25°.

  DJEČJA SJEDALA: pričvršćivanje pomoću sigurnosnog pojasa (4/4)

 • 1.58

  HRV_UD62541_1Siège enfant : fixation par système isofix (X61 électrique - Renault)

  DJEČJA SJEDALA: pričvršćivanje pomoću sustava ISOFIX (1/2)

  Verzija s 5 sjedalaVrsta dječjeg sjedala

  Težina djeteta

  Veličina sjedalaISOFIX

  Sjedalo suvozača Stražnja bočna sjedala Stražnje srednje sjedalo

  Košara u poprečnom polo-žajuSkupina 0

  < do 10 kg F,G X IL(1) X

  Školjka/sjedalo u položaju leđa u smjeru vožnjeSkupina 0, 0+ i 1

  < do 13 kg i 9 do 18 kg C,D,E X IL(2) X

  Sjedalo u položaju lice u smjeru vožnjuSkupina 1

  9 do 18 kg A,B,B1 X IUF-IL(3) X

  PovišenjeSkupina 2 i 3

  15 do 25 kg i 22 do 36 kg X X X

  U donjoj tabeli sažete su iste informacije kao i na vizualnom prikazu na sljedećoj stranici kako bi se poštivali važeći zakonski propisi.

  X =:Mjestonakojemjezabranjenopostavljanjedječjegsjedala.IUF/IL=Mjestonakojemjedozvoljenopričvršćivanjeuniverzalnog/polu-univerzalnogiliposebnogdječjegsjedalapomoćusustavaISOFIX,za

  vozilakojasutimeopremljena;provjeritemoželisepostaviti.(1)Košarasepostavljapoprečnouvoziloizauzimaminimalnodvamjesta(glavadjetetanastraninasuprotvratima).(2)Pomakniteprednjesjedalodokrajapremanaprijedzapostavljanjedječjegsjedalaupoložajleđausmjeruvožnje,azatimpomakniteprednje

  sjedalodokrajaunazadadanedodirujedječjesjedalo.(3)Dječjesjedaloupoložajuliceusmjeruvožnje,postavitenaslondječjegsjedalauznaslonvozila.Podesitevisinunaslonazaglavuiligaskinite

  akojepotrebno.Osimtoga,radisigurnostidjetetanemojtepomicatiunazadsjedalodaljeodpolovinevodilica,anaslonnemojtenaginjativiše od25°.

 • 1.59

  HRV_UD62541_1Siège enfant : fixation par système isofix (X61 électrique - Renault)

  DJEČJA SJEDALA: pričvršćivanje pomoću sustava ISOFIX (2/2)Dječja sjedala pričvršćena pomoću pri- čvršćenjaISOFIX

  üMjestonakojemjedopuštenopričvr- šćivanjedječjegsjedalaISOFIX.

  ³ Provjerite stanje zračnog jastukaprijenegoštonasjedalosjedneputnikilisepostavidječjesjedalo.

  ²Mjestonakojemnijedopuštenopo- stavljanjedječjegsjedala.

  ±Stražnja sjedala opremljena su si- drištimazapričvršćivanjeuniverzalnihdje- čjihsjedalaupoložaj liceusmjeruvožnjeISOFIX.Sidrištasenalazeuprtljažnikuivi- dljiva su.VeličinadječjegsjedalaISOFIXoznačenaje slovom:– A,B iB1:zasjedalaokrenutausmjeru

  vožnjeizskupine1(od9do18kg);– C: sjedala okrenuta suprotno smjeru

  vožnjeizskupine1(od9do18kg);– DiE:školjkastodječjesjedaloilisjedala

  okrenutasuprotnosmjeruvožnje izsku- pine0ili0+(manjeod13kg)

  – FiG:košareizskupine0(manjeod10 kg).

  Upotrebaneprilagođenogsustavazazaštitudjecenaovomvozilunećepravilno zaštititibebuilidijete.Onojeizloženoopasnostiodteškeilismrtneozljede.

  Verzija s 5 sjedala

 • airbagdésactivationairbagspassageravant .(jusqu’àlafindel’UD)

  airbagactivationairbagspassageravant .......(jusqu’àlafindel’UD)

  sécuritéenfants .........................................(jusqu’àlafindel’UD)systèmederetenueenfants ......................(jusqu’àlafindel’UD)transportd’enfants .....................................(jusqu’àlafindel’UD)désactivationairbagpassageravant .........(jusqu’àlafindel’UD)dispositifsderetenueenfants ....................(jusqu’àlafindel’UD)

  1.60

  HRV_UD62528_7Sécurité enfants : désactivation/activation airbag passager avant (X61 électrique - Renault)

  Désactivation/activationairbagpassageravant

  Isključivanje prednjeg airbag suvozačaPrijepostavljanjadječjegsjedalanasjedalo suvozača:– Provjeritemoželisedječjesjedaloposta-

  vitinatosjedalo;– Obavezno morate isključiti airbagza

  dječje sjedalo okrenuto suprotno od smjeravožnje.

  Za isključivanje sustava airbag: dok je vozilo zaustavljeno, a kontakt isključen, bravu 1 pritisnite te je okrenite u položaj OFF.Dokjekontaktuključenobaveznoprovjerite jelikontrolnosvjetloupozorenja2uključeno nas