232
Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava

Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

Renault KANGOO Z.E.Knjižica uputstava

Page 2: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog
Page 3: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

0.1

HRV_UD58817_4Bienvenue (X61 - X38 - X61 électrique - L38 ZE - X87 - X82 - X07 - JFC - HFE - BFB - KFB - XHA - XFA - Renault)

Prijevodsfrancuskog.Zabranjenojekopiranjeiliprijevod,pačakidjelomičan,bezpismenogodobrenjaproizvođačavozila.

Ova knjižica uputstava i održavanja objedinjujezavassveinformacijekojećevamomogućiti:– dadobroupoznatevaševozilo,tedanatajnačin,upotpunosti,iunajboljimuvjetimaupotrebe,uživateusvimtehničkimsavršenostimakojima

jeonoopremljeno.– dazadržitenjegovoptimalanradjednostavnim,alistrogimpoštivanjemsavjetazaodržavanje.– dasesuočite,bezpretjeranoggubitkavremena,sazahvatimakojinezahtijevajuintervencijustručnjaka.Nekolikotrenutakakojećeteposvetitičitanjuoveknjižiceuvelikećevamseisplatitizbogsavjetakojećetetamonaćiitehničkihnovitetakojećeteotkriti.Akovamnekestvariostanunejasne,tehničkisavjetniciunašojMrežiradoćevamdatisvadodatnaobjašnjenja.Kaopomoćzačitanjeoveknjižiceuputstavakoristitćevamsljedećisimboli:

i Oznake,vidljivenavozilu,označavajudasepodrobnijeinformacijeopostupcimai/iliograničenjimapostupakanalazeupriručniku suputamazauporabuvozila,ovisnoostupnjuopremljenostivozila.

Dobrodošli za upravljač vašeg vozila

Opismodela,prikazanihuovojknjižiciuputstava,sastavljenjenaosnovutehničkihkarakteristikapoznatihnadansastavljanjaovogdokumenta.Knjižica uputstava obuhvaća svu opremu(serijskuilidodatnu)koja postoji za te modele, njihovu prisutnost na vozilima s obzirom na verziju, odabrane opcije i zemlju prodaje.Isto tako, u ovom dokumentu može biti opisana i neka oprema koja bi se tek trebala pojaviti tijekom godine.Dijagrami u korisničkom priručniku navedeni su samo kao primjeri.

Želimovamugodnuvožnjuzaupravljačemvašegvozila.

bilo gdje u priručniku s uputama ukazuju na rizik, opasnost ili sigurnosna uputstva.

Page 4: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

0.2

HRV_UD34343_1Filler NU (JFC - Renault)

Page 5: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

0.3

HRV_UD63570_10Sommaire Général (X06 - C06 - S06 - X35 - L35 - X44 - C44 - G44 - X45 - H45 - X73 - B73 - X74 - B74 - K74 - X77 - J77 - F77 - R77 - X81 - J81 - X84 - B84 - C84 - E84 -

Upoznajte vaše vozilo  .................................................

Vožnja  ...........................................................................

Vaša udobnost  .............................................................

Održavanje ...................................................................

Praktični savjeti  ...........................................................

Tehničke karakteristike  ...............................................

Abecedno kazalo  .........................................................

Poglavlja

1

S A D R Ž A J

2

3

4

5

6

7

Page 6: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

0.4

HRV_UD49537_2Filler NU (X61 - X62 - X10 - X98 - X82 - HFE - XFD - XFA - XEF - Renault)

Page 7: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.1

HRV_UD62546_13Sommaire 1 (X61 électrique - Renault)

1. poglavlje: Upoznajte vaš automobil

Električnovozilo:uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2Važnepreporuke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8Električnovozilo:punjenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9Ključ,radiofrekvencijskidaljinskiupravljač:općeinformacije,upotreba,superzaključavanje . . . . . . . . . . . . . 1.17Otvaranjeizatvaranjevrata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.22Automatskozaključavanjeotvarajućihdijelovauvožnji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.28Prednjinaslonizaglavu/prednjasjedala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.29Okretnapregrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.34Sigurnosni pojasevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.35DodatniZAŠTITNImehanizminaprednjemsigurnosnompojasu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.39Bočnizaštitnimehanizmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.44Dodatnizaštitnimehanizmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.45Sigurnostdjece:općeinformacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.46

odabirpričvršćenjadječjegsjedala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.49postavljanjedječjegsjedala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.52isključivanje,uključivanjeprednjegzračnogjastukasuvozača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.60

Koloupravljača/Servoupravljač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.63Mjestovozača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.64Kontrolnasvjetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.68Zasloniipokazivači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.71Putnoračunalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.74Sativanjskatemperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.83Retrovizori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.84Zvučniisvjetlosniupozoritelji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.85Osvjetljenjeivanjskasignalizacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.86Podešavanjevisinefarova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.89Brisačstakla,uređajzapranjestakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.91Spremnikdodatnoggrijanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.94

Page 8: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

batterie12Volts .........................................(jusqu’àlafindel’UD)batteriedetraction .....................................(jusqu’àlafindel’UD)circuitélectrique«400Volts» ...................(jusqu’àlafindel’UD)prisedecharge ..........................................(jusqu’àlafindel’UD)présentationduvéhiculeélectrique

batteries ...............................................(jusqu’àlafindel’UD)

1.2

HRV_UD63566_4Véhicule électrique : présentation (X61 électrique - Renault)

1Električnimotor2Vratašcaspremnikagorivazadodatnogri-

janje3Pogonskabaterija4Narančastielektričnikabeli5Pomoćni12Vakumulator6Priključakzaelektričnopunjenje

3

4

5

1

Véhiculeélectrique:présentation

6

ELEKTRIČNO VOZILO: uvod (1/6)

2

Page 9: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

servicesconnectés ....................................(pagecourante)

1.3

HRV_UD63566_4Véhicule électrique : présentation (X61 électrique - Renault)

ELEKTRIČNO VOZILO: uvod (2/6)Električna vozila imaju posebne karakteri- stike,no funkcionirajunasličannačinkao klasičnavozila.Glavnarazlikaelektričnihvozilajedaisklju- čivoupotrebljavajuelektričnuenergijuumje- stogorivakojeseupotrebljavauklasičnim vozilima.Zbogtogapreporučujemodapažljivoproči- tateoveuputekojeopisujuvašeelektrično vozilo.

Usluge električnih vozila Z.E.(Ovisnoovozilu)Vaše električno vozilo upotrebljava pove- zaneuslugekojenudeinformacijei/iliuprav- ljajusljedećim:– statusompunjenjavašegvozila;– programiranjem punjenja pogonskog

akumulatoranatemeljuodređenihponu- đenihodabira;

– daljinskimprogramiranjemklimauređaja (pogledajte informacijeuodjeljku“Klima uređaj: daljinsko uključivanje” u 3. po- glavlju);

– ...

Možetesepretplatitinapovezanuuslugu ili jeprodužitiubilokojemtrenutkukod ovlaštenogzastupnika.

7

8

9

Timuslugamamožetepristupitinasljedeći način:– putemdigitalnoguređaja(mobilnih tele-

fona 8,računala9itd.);– multimedijalnogzaslona7.Zavišeinformacijapogledajteuputezamul- timedijskuopremuiliseobratiteovlaštenom zastupniku.

Page 10: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

véhiculeélectriquebatteries ...............................................(pagecourante)

1.4

HRV_UD63566_4Véhicule électrique : présentation (X61 électrique - Renault)

ELEKTRIČNO VOZILO: uvod (3/6)

AkumulatoriElektrično vozilo ima dvije vrste akumula- tora:– pogonskiakumulatorod400V;– standardni 12-voltni akumulator, identi-

čanonomuuklasičnimvozilima.

Pogonska baterijaTajakumulatorpohranjujeenergijupotrebnu za pravilan rad motora vašeg električnog vozila. Kao i svaki akumulator, prazni se nakonupotrebeimorategaredovnopuniti.Nemorate čekati dapogonski akumulator dosegnerazinu rezervneenergijedabiste ga ponovno napunili.Vrijemepunjenjaakumulatoraovisi o vrsti posebnezidneutičnice ili javnogpriključka kojiupotrebljavate.Dosegvašegvozilaovisiorazininapunjeno- stipogonskogakumulatora,kao iovašem načinu vožnje, vanjskoj temperaturi i vrsti ceste.Pogledajte informacije u odjeljku “Doseg vozila:savjet”u2.poglavlju.

12 V akumulatorSekundarni akumulator vašeg vozila 12- voltnijeakumulatorkojisemožeusporeditis akumulatoromuvozilimakojaimajumotore sunutarnjimizgaranjem,aisporučujeener- gijupotrebnuzaradopremevozila(svjetla, brisačivjetrobranskogstakla,pomoćpriko- čenjuitd.).

Page 11: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.5

HRV_UD63566_4Véhicule électrique : présentation (X61 électrique - Renault)

ELEKTRIČNO VOZILO: uvod (4/6)

SimbolAoznačavaelektričneelementena vozilukojimoguuzrokovatiozljede.

A

Električni strujni krug od 400 VElektričnistrujnikrugod400Voznačen je narančastimkabelima4idijelovimasasim- bolomṑ.

Električni sustav vozila upo- trebljava napon od približno 400 volti.Taj se sustavmože zagrijati tijekom paljenja i

nakon isključivanja paljenja. Poštujte porukeupozorenjakojesenalazenana- ljepnicamazalijepljenimnavozilo.Strogosuzabranjenibilokakvizahvati ili preinake na električnom sustavu od 400V(dijelovi,kabeli,priključci,pogon- skiakumulator)zbogmogućegugroža- vanjavašesigurnosti.Nazoviteovlašteni servis.Opasnost od teških opekotina ili elek- tričnog udara koji mogu dovesti do smrti.

4

Page 12: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

véhiculeélectriquebruit ......................................................(pagecourante)

véhiculeélectriqueconduite ...............................................(pagecourante)

1.6

HRV_UD63566_4Véhicule électrique : présentation (X61 électrique - Renault)

Kočenje motorom ni u kojem slučaju ne smije biti zamjena zapapučicukočnice.

ELEKTRIČNO VOZILO: uvod (5/6)

PokretanjeKaoikodvozilasautomatskimmjenjačem, moratesenaviknutidanećeteupotrebljavati lijevunoguninjomekočiti.Kadau vožnji podignete nogu s papučice gasa ili pritisnete papučicu kočnice, elek- tričnimotorgeneriraelektričnustrujutijekom usporavanja,a taseenergijaupotrebljava zakočenjevozilaipunjenjepogonskogaku- mulatora. Informacije potražite u odjeljku “Mjeračnapunjenosti”u2.poglavlju.

Poseban slučajNakonšto seakumulator napuni u potpu- nosti te tijekom prvih nekoliko kilometara vožnje,kočenjemotoromprivremenoćese smanjiti.Prilagoditesvojstilvožnjetojsitu- aciji.

Vremenskenepogode,poplavljeneceste:

Nemojte voziti kolnikomako visinavodeprelazidonji rub naplataka.

Smetnje u vožnjiNa strani vozača upotreblja- vajteisključivotepiheprikladne za vaše vozilo, koji se pričvr-

šćujunaprethodnougrađenapričvršće- nja,teredovitoprovjeravajtenjihovopra- vilno pričvršćenje. Nemojte postavljati višetepihajedannadrugi.To može ometati rad papučica

Page 13: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.7

HRV_UD63566_4Véhicule électrique : présentation (X61 électrique - Renault)

BukaElektričnavozilasuposebnotiha.Upočetku će vama i ostalim sudionicima u prometu moždatobitineobično.Teškoćečutivozilo doksekreće.Budućidajemotortih,čutćetezvukovekoje nistenavikličuti(zvukuzrokovanaerodina- mičnošću,bukugumaisl.)Prilikomsvakog isključenjakontakta,venti- lacijaseisključujenakonotprilikedesetse- kundi.

Zvučni upozoritelj za pješakeZvučni upozoritelj za pješake omogućuje vamupozoravanjeostalihsudionikaupro- metu,aposebnopješakaibiciklista,ovašoj prisutnosti.Prilikompokretanjamotorazvučniseupozo- riteljzapješakeautomatskiuključuje.Zvuk se aktivira kada se vozilo kreće brzinom izmeđuotprilike1i30km/h.

Vaše električno vozilo vrlo je tiho.Priizlaskuizvozilauvijek provjeritejelibiračbrzinaupo- ložajuP,zategnite ručnukoč-

nicuiisključitekontakt.POSTOJI OPASNOST OD TEŠKIH OZLJEDA

ELEKTRIČNO VOZILO: uvod (6/6)

Page 14: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

circuitélectrique«400Volts» ..................(pagecourante)trappedecharge .......................................(pagecourante)véhiculeélectrique

recommandationsimportantes ............(pagecourante)

batteriedetraction .....................................(pagecourante)

1.8

HRV_UD28908_4Recommandations importantes (X38 - X61 électrique - L38 électrique - Renault)

Recommandationsimportantes

VAŽNE PREPORUKE

Pažljivopročitajteoveupute.Nepridržavanjeovihuputamožezaposljedicuimatiopasnost od požara, teških ozljeda ili strujnog udara koji mogu uzrokovati smrt.

U slučaju nezgode ili sudaraUslučajunesrećeiliudarcaupodvozjevozila(npr.udarcaukamen,visokipločnikilinekudruguprometnuopremu)možeseoštetiti

strujnikrugilipogonskiakumulator.Nekavozilopregledaovlaštenipredstavnikmarke.Nikadanemojtedodirivatidijelovesustavaod400Vilinarančastekabelevidljiveunutariliizvanvozila.Uslučajutežegoštećenjapogonskogakumulatoramožedoćidocurenja:– nikadanemojtedodirivatitekućinekojecureizpogonskogakumulatora– uslučajudatekućinedođuukontaktstijelom,isperitemjestokontaktaspunovodeizatražiteliječničkupomoćštojeprijemoguće.Uslučajuudarca,čakiblažeg,uvratašcai/iliventilzapunjenje,čimprijeihmorapregledatiovlaštenipredstavnikmarke.

U slučaju požaraUslučajupožarapobrinitesedasviodmahnapustevoziloikontaktirajtehitneslužbeteihobavijestitedajeriječoelektričnomvozilu.UpotrebljavajtesamosredstvazagašenjeABCiliBCdopuštenazaupotrebuuelektričnimpožarima.Neupotrebljavajtevodunidrugasred- stvazagašenje.Uslučajuoštećenjaelektričnogstrujnogkruganazoviteovlaštenogservisera.

VučaPogledajteinformacijeu5.poglavlju“Vuča,kvarovi”.

Pranje vozilaNikadanemojtepratimotorniprostor,priključakzapunjenjenipogonskiakumulatormlazompodvisokimtlakom.Timesemožeoštetitistrujnikrug.Nikadanemojteprativozilodoksepuni.Postoji opasnost od strujnog udara i opasnost po život.

Page 15: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

chargebatteriedetraction .........................(jusqu’àlafindel’UD)cordondecharge.......................................(jusqu’àlafindel’UD)prisedecharge ..........................................(jusqu’àlafindel’UD)trappedecharge .......................................(jusqu’àlafindel’UD)véhiculeélectrique

charge ..................................................(jusqu’àlafindel’UD)

énergiecharge ..................................................(jusqu’àlafindel’UD)

batteriedetractioncharge ..................................................(pagecourante)

1.9

HRV_UD54216_5Véhicule électrique : charge (X61 électrique - Renault)

Véhiculeélectrique:charge

ELEKTRIČNO VOZILO: punjenje (1/8)

Shematski dijagram punjenja1Posebnazidnautičnicailipriključakzapu-

njenje2Priključakzaelektričnopunjenje3Kabelzapunjenje

Ako imatepitanjaoopremikoja jepo- trebnazapunjenje,obratitesepredstav- nikumarke.

1

3

2

Page 16: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.10

HRV_UD54216_5Véhicule électrique : charge (X61 électrique - Renault)

ELEKTRIČNO VOZILO: punjenje (2/8)

Važne preporuke za punjenje vozilaPažljivopročitajteoveupute.Nepridržavanjeovihuputamožezaposljedicuimatiopasnost od požara, teških ozljeda ili strujnog udara koji mogu uzrokovati smrt.

PunjenjeNemojteništaraditinavozilutijekompunjenja(pranje,radnamotornomprostoruisl.).Uslučajuprisutnostivode,znakovakorozijeilistranihtijelaupriključkukabelazapunjenjeiliuutičnicizapunjenjevozila,nemojtepunitivozilo. Opasnostodpožara.Nemojtepokušatidodirnutikontaktekabela,kućneutičniceiliutičnicezapunjenjevozilaniunjihguratipremete.Nikadanemojtepriključitikabelzapunjenjeuadapter,uutičnicusvišeutoraniuprodužnikabel.Upotrebageneratorajezabranjena.Nemojteskidatinimijenjatiutičnicuzapunjenjevozilanikabelzapunjenje.Opasnostodpožara.Nemojtemijenjatiniizvestinikakvuradnjunainstalacijitijekompunjenja.Uslučajuudarca,čakiblažeg,uvratašcailiventilzapunjenje,čimprijeihmorapregledatiovlaštenipredstavnikmarke.Pazitenakabel:nemojtegagaziti,uranjatiuvodu,natezatiganidopustitidaneštounjegaudara.Redovnoprovjeravajtejelikabeludobromstanju.Nemojteupotrebljavatikabelzapunjenjeakojeoštećen(prohrđavanja,promjeneboje,ogrebotinaitd.)iliakojeoštećensklop.Posjetiteovla- štenogzastupnikadabisteihzamijenili.

Page 17: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.11

HRV_UD54216_5Véhicule électrique : charge (X61 électrique - Renault)

ELEKTRIČNO VOZILO: punjenje (3/8)

Kabel za punjenje AOvajkabel,prilagođenposebnimzidnimje- dinicamazapunjenjeilijavnimstanicamaza punjenje, omogućuje standardno punjenje pogonskogakumulatora.

A

Obaveznopažljivopročitajteuputezakabel zapunjenjeprijeupotrebeB.

B

Kabel za punjenje BOvisnookabelu,omogućujesepunjenje:– standardnopunjenjeuutičnicikojaseko-

ristisamozavozilo(napajanjeod14A)– povremenopunjenjepomoćukućneutič-

nice,kadaste,primjerice,kodkuće(pu- njenjeod10A)

Utičnicemorajubitipostavljeneuskladus uputamaupriručnikukojiseisporučujeska- belomzapunjenjeB.

C

Akosekabelzapunjenjepokvaritijekom postupka punjenja (crveno kontrolno svjetlonasklopuD),odmahprekinitepu- njenje.Uputepotražiteuknjižicikabela.

Preporučujemodakoristitekabelzapu- njenjekojiomogućujeklasičnopunjenje zapunjenjepogonskogakumulatora.

Svakisekabelzapunjenjepohranjujeu vrećicuuprtljažnikvozila.

Utičnicanesmijenikadavisitiskabela. KoristitekukeCdabistejeučvrstili.

B

D

Page 18: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

véhiculeélectriquerecommandationsimportantes ............(pagecourante)

installationélectrique .................................(pagecourante)

1.12

HRV_UD54216_5Véhicule électrique : charge (X61 électrique - Renault)

ELEKTRIČNO VOZILO: punjenje (4/8)

Važne preporuke za punjenje vozilaPažljivopročitajteoveupute.Nepridržavanjeovihuputamožezaposljedicuimatiopasnost od požara, teških ozljeda ili strujnog udara koji mogu uzrokovati smrt.

Odabir kabela za punjenjeStandardnikabelizapunjenjekojiseisporučujuuzvoziloosmišljenisuposebnozatovozilo.Osmišljenjetakodavaszaštitiodopasnostiod električnogudarakojimožeuzrokovatismrtilipožar.Izsigurnosnihrazloga,upotrebukabelazapunjenjekojinijepreporučioproizvođačstrogojezabranjena.Nepridržavanjeuputamožeuzro- kovatipožarilistrujniudarkojimožeuzrokovatismrt.Informacijeokabeluzapunjenjekojiodgovaravašemvoziluzatražiteodovlaštenog zastupnikamarke.

Način postavljanjaStandardno punjenje– Upotreba kabela za punjenje A Nekaovlaštenistručnjakugradiposebnuzidnuutičnicu.– Upotreba kabela za punjenje B Utičnicukojaseupotrebljavazapunjenjeelektričnihvozila(punjeneod14A)moraugraditikvalificiranistručnjak.Pažljivopročitajteupute

kojeseisporučujusovimproizvodom.Povremeno punjenje (kabel za punjenje B) Kućnom utičnicom (punjenje od 10A) Nekastručnjakprovjerijelisvakautičnicaukojuželitepriključitikabelzapunjenjesukladnasastandardimaipropisimauvašojzemlji. Pažljivopročitajteuputekojeseisporučujuskabelomzapunjenjedabistesaznalivišeomjeramaoprezakojemoratepoduzetiprilikom

upotrebeproizvodaitehničkekarakteristikazapostavljanjeutičnice.

Page 19: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.13

HRV_UD54216_5Véhicule électrique : charge (X61 électrique - Renault)

ELEKTRIČNO VOZILO: punjenje (5/8)

Utičnica za punjenje 2Vozilo ima utičnicu za punjenje koja se nalazinaprednjemdijeluvozila.

Nemojte puniti ni parkirati vozilo kada je temperaturaiznimnovisokailiniska.Kadajevoziloparkiranopritemperaturama nižimodotprilike–25°C,akumulatorsene možepuniti.Da biste očuvali vijek trajanja pogonskog akumulatora,nemojteparkirativozilodulje odtrimjesecauzvelikunapunjenost,oso- bitoakojevrlovruće.Pogonskiakumulatormoratenapunitinakon vožnjepovrlohladnomvremenu.Usuprot- nompunjenjemože potrajati dulje pa čak možebitiinemogućenapunitiakumulator.

Savjeti– Kodvisokihtemperaturapreporučujemo

daparkirate ipunitevozili usjeni ili na natkrivenommjestu.

– Vozilosemožepunitiinakišiilisnijegu.

2

Akonepostojizaštitaodprobojanapona, preporučujemodanepunitevozilo tije- komnevremena(grmljavinaisl.).

NapomenaAko pada snijeg, uklonite ga s područja punjenja prije uključivanja ili isključivanja. Snijeguutičnicimožeblokiratiumetanjepri- ključkakabelazapunjenje.

Vrijeme punjenja pogonskog akumula- toraovisiopreostaloj količinienergije, snazi koju isporučujepriključak zapu- njenje i temperaturnimuvjetima (vruće ili hladno). Informacija seprikazujena instrumentnoj ploči tijekom punjenja. Pogledajteodjeljak“Zasloniipokazivači” u 1. poglavlju.U slučaju problema preporučujemo da ga zamijenite identičnim kabelom. Obratiteseovlaštenomzastupniku.

Page 20: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.14

HRV_UD54216_5Véhicule électrique : charge (X61 électrique - Renault)

– otvoritevratašcazapunjenje6– otvoritezaklopku8;– primiteručicu9;– uključitekabelvozila;– provjeritejestelidobropriključilikabelza

punjenje.Na instrumentnojpločiuključit će se kontrolno svjetloṋ, kontrolno svjetloZ.E.7zasvijetlitćeuplavojboji,a zatimćebrzotreperiti.

Ponovno punjenje pogonskog akumulatoraUzisključenkontakt,ručicu5ustupnjupri- jenosa Piotključaneotvarajućeelemente:– uzmitekabelzapunjenjekojisenalaziu

prtljažnikuvozila;– izvaditegaizvrećicezaodlaganje;– završetakkabelapriključitena izvorna-

pajanja(stanicazapunjenje,kućnautič- nicaitd.)

ELEKTRIČNO VOZILO: punjenje (6/8)

6

8

Kabelzapunjenjenijemogućeukopčati iliuklonitidoksuotvarajućielementiza- ključani.

9

Obaveznoupotpunostiodmotajtekabel zapunjenjedabisteograničilinjegovo zagrijavanje.

5

Nemojte koristiti produžni kabel, utičnicu s višeutorani adapter.Opasnost od požara.

7

Page 21: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.15

HRV_UD54216_5Véhicule électrique : charge (X61 électrique - Renault)

Kabelzapunjenjeautomatskisezaključava kadivozilo.Zbogtoganijemogućeodspojiti kabelizvozila.Kadapunjenjezapočne,svjetlaupozorenja zatreptatćepetputa.Porukanainstrumen- tnojpločiukazujenapreostalovrijemepu- njenja,akontrolnosvjetloZ.E7sporotre- peri.Pozavršetkupotpunogpunjenjakontrolno svjetloZ.E.7ostajeplavebojepasenakon nekolikominutaisključuje.Za ponovno punjenje vozila ne morate čekatidaakumulatordosegnerazinurezer- vne energije.

ELEKTRIČNO VOZILO: punjenje (7/8)

7

AkokontrolnosvjetloZ.E.7zasvijetliucr- venojboji,vozilosenemožepočetipuniti, stogaponovnopokrenitepostupakpunjenja.Ako se problem i dalje javlja, promijenite izvornapajanja(priključakitd.)iliseobratite ovlaštenomzastupniku.

10

Da ne biste omeli ustav za nadzor punjenja, nemojte in- stalirati antistatičku traku na vozilo.

Naljepnica 10Naljepnica 10 na vratašcima za punjenje podsjećavasnauputezaotvaranjeizatva- ranjevratašca:– kada jevozilozaustavljeno,ventil ivra-

tašcazapunjenjemogubitiotvoreni;– kadasevozilovozi,ventil ivratašcaza

punjenjemorajubitizatvoreni.

Page 22: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.16

HRV_UD54216_5Véhicule électrique : charge (X61 électrique - Renault)

Mjere opreza koje treba poštivati prilikom odspajanja s utičnice– Pritisnitetipku11naradiofrekvencijskom

daljinskomupravljaču iliprekidač12 da bisteoslobodilikabelzapunjenje

– primiteručicu9;

– Odspojite kabel za punjenje s vozila. Kontrolnosvjetloṋgasisenainstru- mentnojploči.

– zatvoritezaklopku7;– Zatvoritevratašcautičnicezapunjenje6.– odspojitekabelsizvoranapajanja;– spremitekabeluvrećicuzaodlaganje i

odložitegauprtljažnik.

ELEKTRIČNO VOZILO: punjenje (8/8)

12

6

7

Nakonštopritisnetetipkuzaodbravljiva- njekabelazapunjenjeimatćeteoko30 sekundidakabel iskopčateprijenjego- vogponovnogzabravljenja.

NapomenaNetom nakon dugog punjenja pogon- skog akumulatora kabel može biti vruć. Upotrijebiteručke.

9

Izuzetno je važno ispravnim redoslije- dompratitikorakezaodspajanje.

11

Page 23: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

sécuritéenfants .........................................(pagecourante)télécommandedeverrouillageélectriquedesportes ..................................................(pagecourante)clé/télécommandeàradiofréquence

utilisation ..............................................(pagecourante)

1.17

HRV_UD40351_2Clé, télécommandes à radiofréquence : généralités (X61 électrique - Renault)

Clé,télécommandeàradiofréquence:généralités,utilisation,supercondamnation

KLJUČ, RADIOFREKVENCIJSKI DALJINSKI UPRAVLJAČ: općenito (1/2)

Radiofrekvencijski daljinski upravljač A1 Zaključavanjesvihotvarajućihdijelova.2 Otključavanjesvihotvarajućihelemenata

ikabelazapunjenje.3 Kodiraniključzakontaktipokretanje,za

vratavozačaizačepspremnikagoriva.

1

23

Ključsenikadanesmijeupotrebljavatizadrugefunkcijeosimonihopisanihuuputstvu(otvaranjeboce…).

SavjetNepribližavajtedaljinskiupravljačizvoru topline,hladnoćeilivlage.

Odgovornost vozača prili- kom parkiranja ili zaustavlja- nja vozilaNikadaneostavljajtedijete,ne-

samostalnu odraslu osobu ili životinju uvozilukadaganapuštate,čaknitina kratko.Naime, oni bi mogli dovesti u opas- nostsebe ilidrugeosobepokretanjem motora,uključivanjemopremekaoštosu podizačistakala ilipakzaključavanjem vrata.Osim toga, kada je vani vruće /ili sunčano, temperatura u unutrašnjosti putničkogprostorabrzoraste.OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.

Radiofrekvencijski daljinski upravljač B1 Zaključavanjesvihotvarajućihdijelova.2 Otključavanjesvihotvarajućihdijelova.3 Kodiraniključzakontaktipokretanje,za

vratavozačaizačepspremnikagoriva.4 Zaključavanje/otključavanjeprtljažnika i,

ovisnoovozilu,bočnihkliznihvrata.

12

3

4

BA

Page 24: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.18

HRV_UD40351_2Clé, télécommandes à radiofréquence : généralités (X61 électrique - Renault)

Polje djelovanja radiofrekvencijskog daljinskog upravljačaOn varira ovisno o okruženju: pažljivo ru- kujtedaljinskimupravljačemjersenehotič- nimpritiskanjemgumbamogunenadanoza- ključatiiliotključativrata.

SmetnjeOvisnoobliskomokruženju(vanjske insta- lacije iliupotrebauređajakoji radena istojfrekvencijikaodaljinskiupravljač)raddaljin- skogupravljačamožebitiporemećen.Napomena: ako se niti jedna vrata ne otvore 2minute (otprilike) nakon otključa- vanjadaljinskimupravljačem,vrataseauto- matskiponovnozaključavaju.

KLJUČ, RADIOFREKVENCIJSKI DALJINSKI UPRAVLJAČ: općenito (2/2)

Zamjena, potreba za dodatnim daljinskim upravljačemObratite se isključivo Predstavnikumarke.– U slučaju zamjene daljinskog upra-

vljača,bitćepotrebnoodvestivozilokodPredstavnikamarke jer je neo- phodnovozilouzdaljinskiupravljačkakobiseizvršilopočetnopodešava- nje sklopa.

– Ovisnoovozilu,imatemogućnostko- rištenjadočetiridaljinskaupravljača.

Neispravnost daljinskog upravljačaProvjerite je libaterijaudobromstanju,odgovarajućegmodelaipravilnojuume- tnite.Trajanje baterije je otprilike dvijegodine.Kakobisteseupoznalispostupkomza- mjenebaterije,pogledajtečlanak“Ključ, radiofrekvencijskidaljinskiupravljač:ba- terije”u5.poglavlju.

Page 25: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

clé/télécommandeàradiofréquenceutilisation ..............................................(pagecourante)

télécommandedeverrouillageélectriquedesportes ..................................................(pagecourante)sécuritéenfants .........................................(pagecourante)supercondamnationdesportes ................(pagecourante)cordondecharge.......................................(pagecourante)chargebatteriedetraction .........................(pagecourante)

1.19

HRV_UD40352_2Clé, télécommandes à radiofréquence : utilisation (X61 électrique - Renault)

KLJUČ, RADIOFREKVENCIJSKI DALJINSKI UPRAVLJAČ: upotreba (1/2)

Zaključavanje i otključavanje vrata osigu- ranojeputemdaljinskogupravljača.Napajagabaterijakojasezamjenjuje(po- gledajtečlanak“Ključ,radiofrekvencijskida- ljinskiupravljač:baterije”u5.poglavlju).

Zaključavanje vrataDaljinski upravljač A ili BPritisnitegumbzazaključavanje1.Zaključavanjejevidljivojerdva puta trepnu svjetlaupozorenjaibočnipokazivačismjera.Ako je neki otvarajući dio otvoren ili nijedobro zatvoren, slijedi zaključavanje, pabrzo otključavanje otvarajućih dijelova, asvjetlaupozorenjaibočnipokazivačismjeranetrepću.

1

A B1

Odgovornost vozača prili- kom parkiranja ili zaustavlja- nja vozilaNikadaneostavljajtedijete,ne-

samostalnu odraslu osobu ili životinju uvozilukadaganapuštate,čaknitina kratko.Naime, oni bi mogli dovesti u opa- snostsebeilidrugeosobepokretanjem motora, uključivanjemopreme kao što su podizači stakala ili pak zaključava- njemvrata.Osim toga,kada jevani vruće /ili sun- čano, temperaturauunutrašnjosti put- ničkogprostorabrzoraste.OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.

Page 26: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.20

HRV_UD40352_2Clé, télécommandes à radiofréquence : utilisation (X61 électrique - Renault)

2

Otključavanje vrataDaljinski upravljač A ili BPritisnitegumbzaotključavanje2.Kratkipritisaknagumbomogućujeotključa- vanjesvihvrata.Kratkipritisaknagumb3omogućavazaklju- čavanje/otključavanjeprtljažnika, iovisnoo vozilu,bočnihkliznihvrata.Otključavanje jevidljivo jer jednom trepnu svjetlaupozorenjaibočnipokazivačismjera.

A B2

3

KLJUČ, RADIOFREKVENCIJSKI DALJINSKI UPRAVLJAČ: upotreba (2/2)

Ključsenikadanesmijeupotrebljavatizadrugefunkcijeosimonihopisanihuuputstvu(otvaranjeboce…).

Napomena:otključavanjemotvarajućihele- menataodbravljujese i kabel zapunjenje vozila.

Page 27: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

condamnationdesportes ..........................(jusqu’àlafindel’UD)verrouillagedesportes ..............................(jusqu’àlafindel’UD)

1.21

HRV_UD48127_2Super condamnation (X61 - X61 électrique - Renault)

SUPER ZAKLJUČAVANJE

Nikada ne upotrebljavajte superzaključavanjevrataako netkoostajeuvozilu.

1

Kadajevozilonjimeopremljeno,onoomo- gućavazaključavanjesvihotvarajućihdije- lovaionemogućujeotvaranjevratapomoćuunutarnjihkvaka(uslučajurazbijenogstaklanakončegaslijedipokušajotvaranjavrataizunutrašnjosti).

2

Za uključivanje super zaključavanjaDvaputauzastopnopritisnitegumb1.Zaključavanjevrataoznačavapet treptaja svjetalaupozorenjaipokazivačasmjera.

Za isključivanje super zaključavanjaOtključajtevozilopomoćugumba2.Otključavanjevrataoznačavajedan treptaj svjetalaupozorenjaipokazivačasmjera.

1

2

OsobitostZa vozila opremljena funkcijom super za- ključavanja,kadasevozilopuni,prisvakom otključavanju,otvaranju ilizatvaranjuvrata provjeritejelipunjenjejošutijeku.Akonije,postupakpunjenjatrebaponovno pokrenuti(spajanjekabela,proučavanje-uči- tavanje itd.).Pogledajteodjeljak“Električno vozilo:punjenje”u1.poglavlju.

Page 28: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

portes.........................................................(jusqu’àlafindel’UD)alarmesonored’oublid’éclairage ..............(pagecourante)fermeturedesportes .................................(jusqu’àlafindel’UD)ouverturedesportes..................................(jusqu’àlafindel’UD)

1.22

HRV_UD54685_6Ouverture et fermeture des portes (X61 - F61 - Renault)

Ouvertureetfermeturedesportes

Otvaranje izvanaDoksuvrataotključana,povucitekvaku1. Za više informacija o otključavanju vrata, pročitajte članak “Ključ, radiofrekvencijski daljinskiupravljač:korištenje”u1.poglavlju.

Otvaranje iz unutrašnjostiPovucitekvaku2.

Zatvaranje iz unutrašnjostiPovucitekvaku3.Napomena:nemojtekoristitiručicu2zaza- tvaranjevrata.

OTVARANJE I ZATVARANJE VRATA (1/4)

1

2

Sigurnost djece(ovisnoovozilu)Ustražnjemdijelu,kakobiseonemogućilo otvaranje bočnih vrata iznutra, pomaknite ručicu4pomoćuvrhaključavozila.Provjerite,iznutra,jesulivratadobrozaklju- čana.

4

Zvučni alarm neugašenih svjetalaPri otvaranju vrata vozača oglašava se zvučnoupozorenje(bip)kojevasupozorava dasusvjetlajošuključena(dabisespriječilo pražnjenje12-voltnogakumulatora).

2 To upozorenje označava da su neka vrataotvorenailinisudobrozatvorena.

3

Page 29: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

sécuritéenfants .........................................(pagecourante)

1.23

HRV_UD54685_6Ouverture et fermeture des portes (X61 - F61 - Renault)

OTVARANJE I ZATVARANJE VRATA (2/4)

Bočna klizna vrataOtvaranje izvanaOtključajtevratatepovucitekvaku5iklizno pomaknite vrata prema stražnjem dijelu vozila sve do njihovog blokiranja. Za više informacijaootključavanjuvrata,pročitajte članak “Ključ, radiofrekvencijski daljinski upravljač:korištenje”u1.poglavlju.

Otvaranje iz unutrašnjostiPovucitekvaku7,papomoćuručice6klizno pomaknite vrata prema stražnjem dijelu vozilasvedonjihovogblokiranja.

Zatvaranje iz unutrašnjostiPovucitekvaku5premaprednjemdijelusve dopotpunogzatvaranjavrata.

Preporuke za bočna klizna vrataOtvaranje i zatvaranje vrata moraniti popraćeno, kao i za

sveotvarajućedijelovevozila,sljedećim mjeramaopreza:– provjeritedaniti jednaosoba,životi-

nja ilipredmetnije izloženaopasno-stiodozljedatijekomovogpostupka.

– Upotrebljavajte isključivo unutar- njeivanjskekvakezarukovanjevra- tima.

– Pažljivo rukujte vratima i pri otva- ranjuiprizatvaranjuvrata.

– Pažnja, kada je vozilo parkirano nanizbrdici,pažljivootvoritevratado krajasvedopoložajablokiranja.

– Uvijek provjerite da su klizna vrata dokrajazatvorenakada je vozilou pokretu.

– Ne upotrebljavajte donji nosač kaostepenicu.

5

6

7

Iz sigurnosnih razloga, bočna klizna vratakojasenalazenastranivratašca spremnikazagorivoseblokirajuprilikom otvaranjavratašca.Višeinformacijapo- tražiteuodjeljku“Centralnozaključava- nje/otključavanjevrata”u1.poglavlju.

Page 30: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

portedecoffre ...........................................(jusqu’àlafindel’UD)

1.24

HRV_UD54685_6Ouverture et fermeture des portes (X61 - F61 - Renault)

Potpuno otvorena vrataZa svaka vrata, povucite ručicu9 kako bisteoslobodilišipkuzazadržavanjevrata. Otvoritevratadokraja.

Ručno zatvaranje izvanaNajprije zatvorite mala, a potom i velika vrata.Povucitesvakavrataskorodopoložajaza- tvaranjaizalupiteih.

Stražnja krilna vrataOtvaranje izvanaDoksuvrataotključana,povucitekvaku8. Za više informacija o otključavanju vrata, pročitajte članak “Ključ, radiofrekvencijski daljinskiupravljač:korištenje”u1.poglavlju.

OTVARANJE I ZATVARANJE VRATA (3/4)

Uslučajuparkiranjauzrubkol- nika, ako su vrata prtljažnika otvorena,stražnjasvjetlamogu bitizaklonjena.Morateupozo-

ritiostalesudionikeuprometuoprisut- nostivašegvozilananačindapostavite trokut ilinekudrugusigurnosnuoznaku uskladusnacionalnimpropisima.

Uslučajujakogudaravjetra,ne ostavljajtestražnjakrilnavrata otvorena.Opasnostodozljeda

89

Page 31: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.25

HRV_UD54685_6Ouverture et fermeture des portes (X61 - F61 - Renault)

Stražnja krilna vrata (nastavak)Otvaranje iz unutrašnjosti(ovisnoovozilu)Povucitekvaku11 iotvoritevrata.Djelujte naručicu10zaotvaranjemalihvrata.

Zatvaranje iz unutrašnjostiNajprije zatvorite mala, a potom i velika vrata.Povucitesvakavrataskorodopoložajaza- tvaranjaizalupiteih.

OTVARANJE I ZATVARANJE VRATA (4/4)

10

11

Odgovornost vozača prilikom parkiranja ili zaustavljanja vozilaNikadaneostavljajtedijete,odrasluosobukojanijesamostalnailiživotinjuuvozilukadaganapuštate,čaknitinakratko.Naime,onibimoglodovestiuopasnostsebeilidrugeosobepokretanjemmotora,

uključivanjemopremekaonaprimjerpodizačastakalailipakzaključativrata.Osimtoga,kadajevanivruće/ilisunčano,temperaturauunutrašnjostiputničkogprostorabrzoraste.OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.

Page 32: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

portes.........................................................(jusqu’àlafindel’UD)verrouillagedesportes ..............................(jusqu’àlafindel’UD)décondamnationdesportes ......................(jusqu’àlafindel’UD)

1.26

HRV_UD30397_1Verrouillage des portes (X61 électrique - Renault)

Zaključavanje otvarajućih dijelova bez daljinskog upravljačaSugašenimmotorom, isključenim kontak- tom, zatvorenim bočnim kliznim vratima, otvorenimjednimprednjimvratima,pritisnite idržitepritisnutvišeodpetsekundipreki- dač1.Provjeritedaimateključkodsebekadaizla- ziteizvozila.Nakonzatvaranjavratasviotvarajućidijelovi bitćezaključani.Otključavanjevozila izvanabit ćemogućesamosključem,zavratavozača.

Kontrolno svjetlo stanja otvarajućih dijelovaDok je kontakt uključen, kontrolno svje- tlougrađenouprekidač1obavještavavas otomejesuliotvarajućidijelovizaključani:– akojekontrolnosvjetloupaljeno,otvara-

jućidijelovisuzaključani ;– kontrolno svjetlo je ugašeno, najmanje

jednavratasuotključana.Kada zaključate vrata, kontrolno svjetloostajeupaljeno,azatimsegasi.

Komanda za zaključavanje i otključavanje iz unutrašnjosti vozilaOno omogućava istovremeno upravljanjebravamanasvimvratima.Zaključajte iliotključajtevratapritiskomna prekidač1.Ako je jedanotvarajućidio (vrata ili prtlja- žnik)otvoren ilinijedobrozatvoren,slijedibrzozaključavanje/otključavanjesvihotva- rajućihdijelova.

CENTRALNO ZAKLJUČAVANJE, OTKLJUČAVANJE VRATA (1/2)

Nikada ne napuštajte vaševoziloostavljajućiključuunu- trašnjostivozila.

Akoodlučitevozitisazaključa- nimvratima,znajtedatomožeotežatipristupspasilacaupu- tničkukabinuuhitnimslučaje-

vima.

1

Otključavanjem otvarajućih elemenata pritiskomprekidača1otpuštasekabel zapunjenjevozila.

Page 33: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.27

HRV_UD30397_1Verrouillage des portes (X61 électrique - Renault)

CENTRALNO ZAKLJUČAVANJE, OTKLJUČAVANJE VRATA (2/2)

2

Ručno otključavanje/zaključavanjeUpotreba ključaVozačevavratamožetezaključati iliotklju- čatiumetanjemključa3 do kraja u bravu 2 i okretanjemključa.Zavišedetaljaodaljinskimupravljačimau, pogledajtečlanak “Ključ, radiofrekvencijski daljinskiupravljač:upotreba”u1.poglavlju.

Ručno zaključavanje vrataKada su vrata otvorena, okrećite vijak4 (pomoćuzavršetkaključa) izatvoritevrata. Vrata će od tog trenutka biti zaključana izvana.

Vrataćesemoćiotvoritisamoizunutrašnjo- stivozilailipomoćuključazaprednjavrata.

Bočna klizna vrata (na strani čepa za nadolijevanje goriva)Kakovratanebiudaralaupištoljzanadolije- vanjegoriva,mehaničkisustavihblokiračimsevratašcazanadolijevanjegorivaotvore.Nakonnadolijevanja,vratitečepunjegovo ležište izatvoritepreklopnavratašca.Vrata seponovnomoguupotrebljavati.

43

Page 34: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

condamnationautomatiquedesouvrantsen roulage..................................................(pagecourante)portes.........................................................(pagecourante)

1.28

HRV_UD30398_1Condamnation automatique des ouvrants en roulage (X61 électrique - Renault)

Prije svega morate odlučiti želite li uklju- čiti ovu funkciju.

Za uključivanjeDok motor radi,pritisnitegumb1naotpri- like5sekundi,svedoknezačujetezvučni signal. Kontrolno svjetlo ugrađeno u ko- mandusepalikadasuotvarajućidijeloviza- ključani.

Za isključivanjeDok motor radi,pritisnitegumb1naotpri- like5sekundi,svedoknezačujetezvučni signal.

Condamnationautomatiquedesouvrantsenroulage

Akoodlučitevozitisazaključa- nimvratima,znajtedatomožeotežatipristupspasilacaupu- tničkukabinuuhitnimslučaje-

vima.

AUTOMATSKO ZAKLJUČAVANJE OTVARAJUĆIH DIJELOVA U VOŽNJIPrincip radaPrilikompokretanjavozila,sustavautomat- skizaključavratakadadosegnetebrzinuodoko7km/h.

Smetnje u raduUkoliko ustanovite neku smetnju u radu (nema automatskog zaključavanja) prvo provjeritejesulisviotvarajućidijelovidobro zatvoreni.Akosudobrozatvoreni,aproblem seidaljejavlja,obratiteseovlaštenomser- visu.Također, provjerite da zaključavanje gre- škomnijeisključeno.Akojetoslučaj,vidipostupakaktiviranja.

1

Page 35: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

appuis-tête .................................................(jusqu’àlafindel’UD)

1.29

HRV_UD29319_4Appuis-tête avant (X61 - F61 - K61 - Renault)

Appuis-tête/Siègesavant

PREDNJI NASLONI ZA GLAVU (1/3)Za ponovno stavljanje naslona za glavuPrijesvega,provjeriteporavnanje ičistoćušipkinaslonazaglavu.Povucitejezičac2premanaprijed.Umetnite šipke naslona za glavu u utore,ozubljenjepremanaprijed (nagnitenaslonunazadakojepotrebno).Spustitenaslonzaglavudoželjenevisine.

Naslon za glavu AZa podizanje naslona za glavuPovucitegapremagoredoželjenevisine.

Za spuštanje naslona za glavuGurnitejezičac2premanaprijed,laganopo- dignitenaslonzaglavukakobistegaodbra- viliigurnitegapremadoljedoželjenevisine.

Za vađenje naslona za glavuPodignite ga u njegov najviši položaj.Pritisnitegumb1ipodignitenaslonzaglavusvedokganeizvadite.

A

Budući da je naslon za glavusigurnosni element, pazite dajeonuvijeknasvommjestuiupravilnompoložaju:vrhnaslona

zaglavumorabiti što jebližemogućevašem tjemenu i razmak između vašeglaveinaslonazaglavumorabitimini- malan.

1

2

Page 36: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.30

HRV_UD29319_4Appuis-tête avant (X61 - F61 - K61 - Renault)

Za vađenje naslona za glavuPodignite ga u njegov najviši položaj.Pritisnitegumb4ipodignitenaslonzaglavusvedokganeizvadite.Napomena: kadjenaslonzaglavuizvađen,pazitedanepromijenitepoložajšipki.

Za ponovno stavljanje naslona za glavuAko je podešavanje šipki promijenjeno,izvucitešipkedokrajatakoda ihpovučeteodozgora.Pazitedabuduporavnate,čistei,uslučajupoteškoća,provjeritejesuliutoriokrenutipremanaprijed.Stavite šipke naslona za glavu u vodilice(ako je potrebno nagnite naslon premanatrag).Gurnitenaslonzaglavupremadoljesvedoblokiranja,azatimpritisnitegumb3igurnitenaslonzaglavupremadoljedokraja.

PREDNJI NASLONI ZA GLAVU (2/3)

Naslon za glavu BZa podizanje naslona za glavuPovucitegapremagoredoželjenevisine.

Za spuštanje naslona za glavuPritisnitegumb3 ispustitenaslonzaglavudoželjenevisine.

Budući da je naslon za glavusigurnosni element, pazite dajeonuvijeknasvommjestuiupravilnompoložaju:vrhnaslona

zaglavumorabiti što jebližemogućevašem tjemenu i razmak između vašeglaveinaslonazaglavumorabitimini- malan.

3

B

4

Page 37: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.31

HRV_UD29319_4Appuis-tête avant (X61 - F61 - K61 - Renault)

PREDNJI NASLONI ZA GLAVU (3/3)

Naslon za glavu CZa podizanje naslona za glavuPovucitegapremagoredoželjenevisine.

Za spuštanje naslona za glavuPritisnitejezičac5ispustitenaslonzaglavudoželjenevisine.

Za vađenje naslona za glavuPodignite ga u njegov najviši položaj.Pritisnite jezičce5 i 6 ipodignitenaslonzaglavukakobistegaizvadili.Napomena: kadjenaslonzaglavuizvađen,pazitedanepromijenitepoložajšipki.

Za ponovno stavljanje naslona za glavuPritisnitejezičac5.Stavitešipkenaslonazaglavuuutore,ozu- bljenjapremanaprijed ispustitenaslonzaglavudoželjenevisine.

Budući da je naslon za glavusigurnosni element, pazite dajeonuvijeknasvommjestuiupravilnompoložaju:vrhnaslona

zaglavumorabiti što jebližemogućevašem tjemenu i razmak između vašeglaveinaslonazaglavumorabitimini- malan.

5

6

C

Page 38: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

siègesavantréglage .................................................(jusqu’àlafindel’UD)

siègeschauffants .......................................(jusqu’àlafindel’UD)réglagedessiègesavant...........................(jusqu’àlafindel’UD)

1.32

HRV_UD48129_4Sièges avant (X61 - F61 - Renault)

PREDNJA SJEDALA (1/2)

1

2

53 4

2

ð Grijano sjedalo Prekidačpaljenjapostaviteupoložajkojinije “Stopiblokiranupravljač”St,pritisnitepreki- dač5,uključitćesekontrolnosvjetlo.

Za podešavanje nagiba naslonaOvisno o sjedalu, spustite ili podigniteručicu2 inagnitenaslondoželjenogpolo- žaja.

Za pomicanje naprijed ili nazadOvisno o vozilu, podignite polugu1 ili ručicu4zaodbravljivanje.Uželjenompolo- žaju,otpustiteručicuiprovjeritejelizabrav- ljenje dobro.

Za podešavanje visine sjedišta sjedala vozačaDjelujtenaručicu3onolikoputakolikojepo- trebno:– premagorezapodizanjesjedišta;– premadoljezaspuštanjesjedišta.

Izsigurnosnihrazloga,ovapodešavanjavršitedokvozilostoji.Kakoučinkovitostsigurnosnihpojasevanebibilanarušena,preporučamovamdanenaginjeteprevišeunazadnaslonesjedala.Pazitedazabravljenjenaslonasjedalabudedobro.

Nikakvipredmetinesmijusenalazitinapodu(sjedalovozača):naimeuslučajunaglogko- čenja,tipredmetimoguskliznutipodpapučiceionemogućitinjihovuupotrebu.

Page 39: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.33

HRV_UD48129_4Sièges avant (X61 - F61 - Renault)

PREDNJA SJEDALA (2/2)

Prednja sjedalaSmetnje u radu(ovisnoovozilu)U slučaju da bočna klizna vrata ne rade, spustiteručicu6,pridržitekomanduzavri- jemepreklapanjanaslona ikliznitesjedalo premanaprijed.Zavraćanjesjedalauudobanpoložaj,skli- znitejuunazad.Podesitesjedaloiprovjeritejeliispravnoza- bravljeno.

Kakobisteizbjegliopasnostodpovredaprovjeritedasenitkonenalaziublizinipokretnihdi- jelova. Za vrijeme djelovanja

nasjedalo,pazitenaništaneometadi- jelovekojisepokrećunitinjihovozabra- vljivanje.

Iz sigurnosnih razloga, ovapodešavanja vršite dok vozilostoji.

6

Page 40: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

cloisondeséparation.................................(jusqu’àlafindel’UD)

1.34

HRV_UD21408_2Cloison de séparation (X61 - F61 - K61 - Renault)

Za klizno pomicanje pregrade– Odbravite sjedište tako da okrenete

ručicu1premadolje;– okomitopodignitesjedištesjedalasuvo-

začasprijeda(strelica);– maksimalnospustitenaslonzaglavu2;– odbravitenaslontakodaponovnookre-

neteručicu1premadoljeipostaviteuvo- doravnipoložaj.Kakobisteolakšaliruko- vanje,okrećitenaslonzaglavu2;

– Okrećitepomičnidiopodpravimkutomizabravitegautočci5spuštajućizasun3.

Napomena:prijevraćanjapomičnogdijelaupočetnipoložaj,provjeritečistoćutočkebra- vljenja 4.

– odbravitepomičnidiotakodapodignetezasun3;

– ponovnopostavitesjedalotakopostupiteuobrnutomsmjeru.

Cloisondeséparationpivotante

Nikadanevozite,adapomičnidio nije zabravljen. Opasnostodozljeda.

OKRETNA PREGRADNA STIJENA

Prilikom rukovanja okretnom pregra- dom,provjeritedasigurnosnipojasnijeoštećen.Pričvrstitegauzstranicudokokrećetepregradu.

1

2 3

4

5

Maksimalna masa na sjedalu u polo- žajupolicejeravnomjernoraspoređenih80 kg.

Page 41: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

ceinturesdesécurité .................................(jusqu’àlafindel’UD)positiondeconduite

réglages ...............................................(jusqu’àlafindel’UD)

1.35

HRV_UD42652_5Ceintures de sécurité (X61 - F61 - Renault)

Ceinturesdesécurité

SIGURNOSNI POJASEVI (1/4)

Podešavanje sigurnosnih pojasevaNaslonitesepotpunonanaslonsjedala.Pojasprsnogkoša1morabitištojemoguće bližedonjemdijeluvrata,adaganedodi- ruje.Pojas zdjelice2 se mora staviti ravno na bedraiuzzdjelicu.Pojasmorabitištojevišemogućenatijelu. Npr. nemojte nositi debelu odjeću, držati velikepredmeteispodpojasovaisl.

1

2

U vožnji uvijek privežite sigurnosni pojas. Poštujtevažećezakonskepropisezemljeu kojojsenalazite.

Nepravilno podešeni sigurno- sni pojasevimogu dovesti doozljedauslučajunesreće.Upotrebljavajte jedansigurno-

snipojassamozajednuosobu,dijeteiliodraslogčovjeka.Čakse i trudnicemorajuvezati.Utomslučajupazitedapojaszdjelicenijepre- jakozategnutudonjemdijelutrbuhabezstvaranjadodatnograzmaka.

Prije pokretanja motora najprije namje- stite položaj za vožnju, pa zatim sjedala ostalih putnika, i namjestite sigurnosni pojas u optimalan položaj za najbolju za- štitu.

Podešavanje položaja za vožnju– Udobno se smjestite na sjedalu (nakon

štostepovuklivaškaput,sako...).To jeneophodnozaispravanpoložajleđa;

– primaknite ili odmaknite sjedalo kako biste mogli doseći papučice. Položaj vašeg sjedalamora biti u skladu s po- ložajempapučicakadasudokrajapriti- snute.Naslonsjedalamorabitipodešen takodavašerukeostanublagosavinute;

– podesite položaj naslona za glavu. Za postizanjemaksimalne sigurnosti, uda- ljenost izmeđuvašeglave inaslonaza glavumorabitiminimalna.

– Podesite visinu sjedišta.Ovopodeša- vanjevamomogućujeboljuvidljivosttije- komvožnje ;

– Podesite položaj upravljača.

Za dobru učinkovitost stražnjih sigur- nosnih pojaseva, provjerite dobro za- bravljenje stražnje klupe. Pogledajte odlomak “Funkcijestražnjeklupe”u3. poglavlju.

Page 42: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.36

HRV_UD42652_5Ceintures de sécurité (X61 - F61 - Renault)

SIGURNOSNI POJASEVI (2/4)segnebrzinuod20km/h,kontrolnosvjetlo treperiioglašavasezvučnisignal.Zatimse tihi zvučni signal čuje tijekom30 sekundi, a zatim tijekom 90 sekundi glasni zvučni signal.

OdbravljivanjePritisnitegumb4,kalemzanamatanjepo- vlačipojas.Popratitegarukom.Napomena:predmetostavljennasjedištu sjedalasuvozačaunekimslučajevimamože aktiviratikontrolnosvjetlo.

6

Podešavanje visine prednjih sigurnosnih pojasevaUpotrijebitegumb6zapodešavanjevisine sigurnosnog pojasa tako da pojas prsnog koša1prolazikakojeprethodnonavedeno:– zaspuštanjepojasa,pritisnitegumb6 i

istovremenospustitepojas;– zapodizanjepojasa,pritisnitegumb6 pa

gazatimpodignitenaželjenuvisinu.Kadastesvepodesili,provjeritedalijeza- bravljenje pojasa dobro.

ZabravljenjePovucitepojaslagano i bez naglih poteza- njateprovjeritezabravljenjejezičca3 u ku- ćište5 (provjeritezabravljenjepovlačenjem jezičca3).Uslučajublokiranjapojasa,pustitepojasdasenamotaunazad,azatimgaponovnood-motajte.Akojevašpojaspotpunoblokiran,povucite pojaslagano,alisnažno,kakobistegaizvu- klizapribližno3cm.Pustitegadasesam namota,azatimgaponovnoodmotajte.Akoseproblemidaljejavlja,potražitesavjetPredstavnikamarke.

™ Kontrolno svjetlo upozorenja na nekorištenje prednjih sigurno- snih pojaseva

Ostajeupaljenpripokretanjuakovašsigur- nosnipojasnijezakopčan.Kadavozilodo-

1

53

45

Page 43: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.37

HRV_UD42652_5Ceintures de sécurité (X61 - F61 - Renault)

Sigurnosni pojas na stražnjem srednjem sjedaluLaganopovucitepojassvedozabravljenja jezičca7ukućištuzazabravljivanje10.

Bočni sigurnosni pojasevi stragaPovucitepojaslagano i bez naglih poteza- njateprovjeritezabravljenjejezičca8 u ku- ćište9 (provjeritezabravljenjepovlačenjem jezičca8).Podešavanje pojasova provodi se na isti načinkaoizaprednjepojasove.

SIGURNOSNI POJASEVI (3/4)

Za dobru učinkovitost stražnjih sigur- nosnih pojaseva, provjerite dobro za- bravljenje stražnje klupe. Pogledajte odlomak “Funkcijestražnjeklupe”u3. poglavlju.

78

910

Page 44: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.38

HRV_UD42652_5Ceintures de sécurité (X61 - F61 - Renault)

SIGURNOSNI POJASEVI (4/4)Informacije koje slijede odnose se na prednje i stražnje sigurnosne pojaseve vozila.

–Dijelovisustavakojisutvorničkiugrađeninesmijusemijenjati:sigurnosnipojaseviisjedalakaoinjihovapričvršćenja.Zaposebne slučajeve(npr.:postavljanjedječjegsjedala)potražitesavjetkodPredstavnikamarke.

–Nemojteupotrebljavatimehanizmekojistvarajurazmakizmeđupojasa(naprimjer:kvačica,kopča,itd.)jerprelabavisigurnosni pojasmožeprouzročitipovredeuslučajunesreće.

– Nikadaneprovlačitepojasprsnogkošaispodrukenitiizaleđa.– Nemojteupotrebljavatisigurnosnipojaszavišeodjedneosobeinikadanemojtevezatibebuilidijetenavašimkoljenimasasvojimsigur-

nosnimpojasom.– Sigurnosnipojasnesmijebitiusukan.– Nakonnesreće,dajteprovjeritipojaseveizamijeniteihakojepotrebno.Istotako,zamijenitesigurnosnepojaseveukolikodođedonjihovog

oštećivanja..– Pazitedaumetnetejezičacsigurnosnogpojasauodgovarajućekućište.– Prilikompostavljanjasjedalastražnjeklupepazitedadobropostavitesigurnosnepojaseveikopčekakobisteihmoglipravilnoupotreblja-

vati.– Nemojteništaumetatiupodručjekućištazazabravljivanjepojasajerbitomogloomestinjegovpravilanrad.– Provjeritejelikućištezabravljenjaispravnopostavljeno(osobeilipredmetinesmijugasakriti,zgnječiti,zakloniti).

Page 45: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

airbag.........................................................(jusqu’àlafindel’UD)ceinturesdesécurité .................................(jusqu’àlafindel’UD)coussin gonflable

airbag ...................................................(jusqu’àlafindel’UD)

dispositifscomplémentairesà laceintureavant ..........................................................(jusqu’àlafindel’UD)prétensionneurs .........................................(pagecourante)retenuecomplémentaireauxceintures .....(jusqu’àlafindel’UD)

1.39

HRV_UD62527_3Dispositifs complémentaires à la ceinture avant (X61 électrique - Renault)

Dispositifscomplémentairesàlaceintureavant

DODATNI ZAŠTITNI MEHANIZMI NA PREDNJEM SIGURNOSNOM POJASU (1/5)

1 2

Ovisnoovozilu,mogusesastojatiod:– zatezač sigurnosnog pojasa;– 1 prednjih zračnih jastukavozačaisu-

vozačaZaovesustavepredviđenojedaradeneo- visnoiliistodobnoprilikomudaracasprijeda.Sobziromna jačinuudarca, sustavmože uključiti:– blokadu sigurnosnog pojasa 2;– zatezač sigurnosnog pojasa (koji se

uključujekakobisepodesilazategnutostpojasa);

– prednjizračnijastuk.

ZatezačiZatezačislužedabipriljubilipojasuztijelo, teprilijepiliputnikananjegovosjedaloitako pojačaliučinkovitostpojasa.Suključenimkontaktom,kodvelikogfrontal- nogsudara iovisnoo jačiniudarca,sustavmožeuključitizatezačsigurnosnogpojasakojitrenutnopovlačipojas.

–Nakonnesrećeprovjeritesve zaštitnemehanizme.

–Svaki zahvatnacijelomsu- stavu(zatezači,zračni jastuci,

elektroničkejedinice,ožičenja) ilinji- hova ponovna upotreba na nekom drugomvozilu,pačakiistom,strogo suzabranjeni.

– Kakobise izbjeglanenadanauklju- čivanjakojamogudovestidoošteće- nja,samojestručnoosobljeizMrežemarke ovlašteno za izvođenje za- hvatanazatezačimaizračnimjastu- cima.

– Kontrolu električnih karakteristika upaljačamoževršiti samoposebno obučeno osoblje upotrebljavajući pritomprilagođenuopremu.

– Prilikomuništenjavozila,obratitesevašemPredstavnikumarke kako biukloniogeneratorplinovazatezača izračnihjastuka.

Page 46: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.40

HRV_UD62527_3Dispositifs complémentaires à la ceinture avant (X61 électrique - Renault)

DODATNI ZAŠTITNI MEHANIZMI NA PREDNJEM SIGURNOSNOM POJASU (2/5)

Prednji zračni jastuci vozača i suvozačaPostavljenisunaprednjasjedalanastrani vozača i, ovisno o vozilu, na strani suvo- zača.Oznaka“Zračnijastuk”naupravljaču,arma- turnaploča(područjezračnog jastukaA) i, ovisnoovozilu,naljepnicanadonjemdijelu vjetrobranskogstaklaoznačavajuprisutnost teopreme.Svakisustavzračnogjastukasadrži:– zračnijastukinjegovgeneratorplinakoji

suugrađeniuupravljačzavozačaiuar- maturnupločuzasuvozača;

– elektronička jedinicazanadzorsustavakojaupravljaelektričnimupaljačemge- neratoraplinova;

– jednokontrolnosvjetloånainstru- mentnojploči;

– izmaknutisenzori.

A

RadSustav je aktivan samo kada je uključenkontakt.Prilikom jakog udarcasprijeda, zračni ja- stucisebrzonapušu,tenatajnačinamortizi- rajuudaracglavomiliprsnimkošemvozačauupravljačtesuvozačauarmaturnuploču;zatimseispušuodmahnakonudarcakakobiseomogućioneometanizlazakizvozila.

Ograničivač sileKododređene jačineudarca,ovajmehani- zamseuključujedaograniči,narazumnoj razini,jačinupritiskasigurnosnogpojasana tijelo.

Sustavzračnog jastukakoristipirotehnički princip, što obja- šnjavačinjenicudaseprilikomotvaranjazračnogjastukaoslo-

bađatoplinaidim(štonijeznakpočetkapožara) teproizvodidetonacijskubuku.Otvaranje zračnog jastuka, koje morabiti trenutno,možedovestidopovredanapovršinikožeilidrugihneugodnosti.

Page 47: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.41

HRV_UD62527_3Dispositifs complémentaires à la ceinture avant (X61 électrique - Renault)

Sljedeći slučajevi aktiviraju zatezače ili airbags.u slučaju frontalnog sudaraokrutu (ne- elastičnu)površinupribrziniod25 km/h ili većoj

u slučaju frontalnog sudarasdrugimvo- zilom iste ili višekategorije,kada jeploha udarajednaka40%ilivećaodtoga,abrzina obavozilajejednakailivećaod40 km/h

u slučaju bočnog sudarasdrugimvozilom jednakeilivišekategorijepribrzinijednakoj 50 km/hilivećojodtoga.

DODATNI ZAŠTITNI MEHANIZMI NA PREDNJEM SIGURNOSNOM POJASU (3/5)

Page 48: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.42

HRV_UD62527_3Dispositifs complémentaires à la ceinture avant (X61 électrique - Renault)

DODATNI ZAŠTITNI MEHANIZMI NA PREDNJEM SIGURNOSNOM POJASU (4/5)

U sljedećim se slučajevima zatezači ili airbags mogu aktivirati:– udaracispodvozila,kaoštojeudaraco

rubpločnika;– rupenacesti;– padilitvrdoprizemljivanje;– kamenje;– ...

Usljedećim primjerima postojimogućnost dasepredzatezači iliairbags neće aktivi- rati:– uslučajustražnjegsudara,bezobzirana

njegovujačinu;– uslučajuprevrtanjavozila;– ...

– bočni udarac u prednji ili stražnji dio vozila

– uslučajufrontalnogsudara ispodpriko- licekamiona;

– uslučajufrontalnogsudaraopreprekus oštrimkutom;

– ...

Page 49: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.43

HRV_UD62527_3Dispositifs complémentaires à la ceinture avant (X61 électrique - Renault)

DODATNI ZAŠTITNI MEHANIZMI NA PREDNJEM SIGURNOSNOM POJASU (5/5)

Upozorenja koja se odnose na zračni jastuk vozača–Nemojtemijenjatiniupravljač,nijastuk.–Svakoprekrivanjejastukaupravljačajezabranjeno.

– Nemojtepričvršćivatinikakvepredmete(amblem,logo,sat,nosačtelefonaitd.)naglavinuupravljača.– Skidanjeupravljačajezabranjeno(osimodstraneovlaštenogosobljaMrežemarke).– Nemojtesjeditipreblizuupravljačauvožnji:sjediteslaganosavijenimrukama(pogledajtečlanak“Podešavanjepoložajazavožnju”u1.

poglavlju).Takoćeostatidovoljnoprostorazapravilnootvaranjeiučinkovitostzračnogjastuka.

Upozorenja koja se odnose na zračni jastuk suvozača– Nemojtepričvršćivatinilijepitinikakvepredmete(amblem,logo,sat,nosačtelefonaitd.)naarmaturnupločuupredjeluzračnogjastuka.– Ništanemojtepostavljatiizmeđuarmaturnepločeiputnika(životinju,kišobran,štap,paketeitd.).– Nemojtestavljatinogenaarmaturnupločuilisjedalojertakvipoložajimogudovestidoopasnihpovreda.Općenito,potrebnojesvakidio

tijela(koljena,ruke,glavu)držatipodaljeodarmaturneploče.– Ponovnouključitedodatnezaštitnemehanizmenaprednjemsigurnosnompojasučimmaknetedječjesjedalo,kakobisteosiguralizaštitu

suvozačauslučajuudarca.ZABRANJENO JE POSTAVLJANJE DJEČJEG SJEDALA U POLOŽAJ LEĐA U SMJERU VOŽNJE NA SUVOZAČEVO

SJEDALO SVE DOK SVI DODATNI ZAŠTITNI MEHANIZMI SUVOZAČEVOG SIGURNOSNOG POJASA NISU ISKLJUČENI.(Pogledajteinformacijeuodjeljku“Sigurnostdjece:isključivanje/uključivanjeprednjegzračnogjastukasuvozača”u1.poglavlju).

Sva upozorenja koja slijede namijenjena su neometanom otvaranju zračnog jastuka i izbjegavanju direktnih ozljeda od izbacivanja kod otvaranja.

Page 50: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

airbag.........................................................(jusqu’àlafindel’UD)ceinturesdesécurité .................................(jusqu’àlafindel’UD)coussin gonflable

airbag ...................................................(jusqu’àlafindel’UD)

dispositifsdeprotectionlatérale ................(jusqu’àlafindel’UD)retenuecomplémentaireauxceintures .....(jusqu’àlafindel’UD)

1.44

HRV_UD40508_3Dispositifs de protection latérale (X61 - F61 - K61 - Renault)

Bočni zračni jastuci(ovisnoovozilu)Radiseozračnomjastukukojimmogubiti opremljena sva prednja sjedala i koji se otvara sa strane sjedala (sa strane vrata) kakobi zaštitioputnikeuslučajusnažnog bočnogudaraca.

Zračni jastuci zavjese (ovisnoovozilu)Radiseozračnomjastukukojisenalazina gornjoj strani vozila i koji seotvarauzduž prednjihistražnjihbočnihstakalavratakako bizaštitioputnikeuslučajusnažnogbočnog udarca.

Dispositifsdeprotectionlatérale

Upozorenje koje se odnosi na bočni zračni jastuk– Postavljanje presvlaka: zasjedalaopremljenazračnim jastukompotrebne suposebnepresvlake.ObratitesePredstavnikumarkekakobistesaznalijesuli takvepresvlakeraspoložive.Upotrebanekihdrugihpresvlaka(ilipresvlakakoje

odgovarajunekomdrugomvozilu)možeutjecatinaispravanradzračnihjastukainaru- šitivašusigurnost.

– Nemojtepostavljatiopremu,predmetepaniživotinje,izmeđunaslona,vrataiunutarnjih obloga.Takođernemojtepokrivatinaslonsjedalapredmetimapoputodjećeilidodatne opreme.Tomožeutjecatinaispravanradzračnogjastukailiizazvatiozljedeuvrijeme njegovogotvaranja.

– Svakoskidanje ilipromjenasjedala iunutarnjihoblogajezabranjena,osimakojene izvodiovlaštenoosobljeMrežemarke.

– Prorezinaprednjimnaslonima(nastranivrata)predstavljajupodručjeotvaranjazračnog jastuka:zabranjenojeunjihstavljatibilokakvepredmete.

Ovisnoovozilu,oznakanavjetrobran- skomstakluupozoravanaprisutnostdo- datnihzaštitnihmehanizama(zračni ja- stuci,zatezači...)uputničkomprostoru.

BOČNI ZAŠTITNI MEHANIZMI

Page 51: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

airbag.........................................................(jusqu’àlafindel’UD)ceinturesdesécurité .................................(jusqu’àlafindel’UD)coussin gonflable

airbag ...................................................(jusqu’àlafindel’UD)

dispositifsderetenuecomplémentaires ....(jusqu’àlafindel’UD)retenuecomplémentaireauxceintures .....(jusqu’àlafindel’UD)

1.45

HRV_UD23686_2Dispositifs de retenue complémentaires (X61 - F61 - Renault)

Dispositifsderetenuecomplémentaires

Zračnijastukjezamišljenkakobinadopuniofunkcijusigurnosnogpojasa,azračni jastuk isigurnosnipojasčinedvanerazdvojivadijela istogsustavazazaštitu. Obavezna jestogastalnaupotrebasigurnosnogpojasa,nekorištenisigurnosni pojasizlažeputniketežimpovredamauslučajunesreće,aistotakomožedovesti

dopovećavanjaopasnostiodpovredanapovršinikože,vezanihuzotvaranjesamogzrač- nogjastuka.Aktiviranjezatezačailizračnihjastukauslučajuprevrtanjailiudarcastraga,pačakiveće jačine,nijesustavno.Udarciispodvozilatipaudaracaupločnik,urupenakolniku,udarci odkamenja....mogudovestidoaktiviranjaovihsustava.– Svizahvatiilipromjenenakompletnomsustavuzračnihjastuka(zračnijastuci,zatezači,

upravljačkajedinicaožičenje...)strogo su zabranjeni (osimodstranestručnogosoblja Mrežemarke).

– Zaočuvanjeispravnogradasustavaikakobiseizbjeglanenadanaaktiviranja,samoje stručnoosobljeMrežemarkeovlaštenozazahvatenasustavuzračnihjastuka.

– Izsigurnosnihrazlogadajtesustavzračnihjastukanaprovjeruakojevozilosudjelovalo unesreći,akojebiloukradenoiliakojeuvozilobiloprovaljeno.

– Prilikomposudbeilipreprodajevozila,obavijestitenovogvlasnikaoovimuvjetimapre- dajućimuovuknjižicuuputstavaiodržavanja.

– Prilikom uništenja vozila, obratite se vašem Predstavniku marke kako bi uklonio generator(e)plina.

DODATNI ZAŠTITNI MEHANIZMI

Smetnje u raduKontrolnosvjetlo1palisenainstrumentnoj ploči prilikom uključivanja kontakta te se gasi nakon nekoliko sekundi.Akoseneupalikoduključenjakontakta ili akosepalidokjemotoruradu,upozorava na neispravnost u sustavu (zračni jastuci, zatezači itd.)naprednjimi/ilistražnjimsje- dalima.Potražite što prije savjet Predstavnika marke.Svakočekanjeznačigubitakučinko- vitostizaštite.

1Sva upozorenja koja slijede namijenjena su neometanom otvaranju zračnog jastuka i izbjegavanju direktnih teških povreda od izbacivanja prilikom otvaranja.

Page 52: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

sécuritéenfants .........................................(jusqu’àlafindel’UD)dispositifsderetenueenfants ....................(jusqu’àlafindel’UD)retenueenfants..........................................(jusqu’àlafindel’UD)systèmederetenueenfants ......................(jusqu’àlafindel’UD)siègesenfants ...........................................(jusqu’àlafindel’UD)transportd’enfants .....................................(jusqu’àlafindel’UD)enfants .......................................................(jusqu’àlafindel’UD)

1.46

HRV_UD51904_3Sécurité enfants: généralités (X91 - B91 - K91 - D91 - X61 - F61 - K61 - X61 électrique - Renault)

Sécuritéenfants:généralités

SIGURNOST DJECE: općenito (1/2)

Prijevoz djeceSvakakoseponašajteuskladusazakonom državeukojojsenalazite.Dijete,kaoiodrastaočovjek,moraispravno sjeditiiimatizakopčansigurnosnipojasbez obziranarelacijunakoju ide.Visteodgo- vornizadjecukojuvozite.Dijetenijeodrastaočovjekuminijaturnom izdanju. Izloženo jeopasnostimaodspeci- fičnihozljeda jersunjegovimišići ikostiu fazirasta.Sigurnosnipojassamnijedovo- ljanzaprijevozdjeteta.Upotrebljavajteod- govarajućedječjesjedalo ipravilnogako- ristite.

Udarac pri brzini od 50 km/h odgovara padu s visine od 10metara.Nezakopčatidjete- tovsigurnosnipojasistojekao

dagaostavitedaseigranabalkonuna četvrtomkatubezograde!Nikadanedržitedijetenarukama.Uslu- čaju nesreće nećete gamoći zadržati čakiakojevašsigurnosnipojaszakop- čan.Ako je vaše vozilo sudjelovalo u ne- srećinacesti,zamijenitedječjesjedalo iprovjeritepojaseve ipričvrsnamjesta ISOFIX.

Kakobisespriječilootvaranje vrata, upotrijebitemehanizam “Sigurnosnablokadazadjecu” (pogledajtečlanak“Otvaranjei

zatvaranjevrata”u1.poglavlju).

Odgovornost vozača prili- kom parkiranja ili zaustavlja- nja vozilaNikada ne ostavljajte dijete,

odrasluosobukojanijesamostalnailiži- votinjuuvozilukadaganapuštate,čak nitinakratko.Naime, oni bi moglo dovesti u opa- snostsebeilidrugeosobepokretanjem motora, uključivanjem opreme kao na primjerpodizačastakala ili pakzaklju- čativrata.Osim toga,kada jevani vruće /ili sun- čano, temperaturauunutrašnjosti put- ničkogprostorabrzoraste.OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.

Page 53: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.47

HRV_UD51904_3Sécurité enfants: généralités (X91 - B91 - K91 - D91 - X61 - F61 - K61 - X61 électrique - Renault)

SIGURNOST DJECE: općenito (2/2)

Upotreba dječjeg sjedalaStupanj zaštite koju pruža dječje sjedalo ovisionjegovojmogućnostidazadrživaše dijeteionjegovompostavljanju.Nepravilno postavljanjeugrožavazaštitudjetetauslu- čajunaglogkočenjailiudarca.Prijekupnjedječjegsjedala,provjerite je li usklađenosazakonskimpropisimazemljeu kojojsenalaziteimoželisepostavitiuvaše vozilo.PotražitesavjetPredstavnikamarke kakobistesaznalikojasesjedalapreporu- čajuzavaševozilo.Prijepostavljanjadječjegsjedala,pročitajte njegovauputstvaipoštujteupute.Uslučaju poteškoćapripostavljanju,kontaktirajtepro- izvođača opreme. Sačuvajte uputstva sa sjedalom.

Buditeprimjervašemdjetetutakodaza- kopčatesvojsigurnosnipojas inaučite dijeteda:– pravilno zakopča svoj sigurnosni

pojas.– uđe i iziđe iz vozila sa strane su-

protneprometu.Ne upotrebljavajte rabljeno dječje sje- daloilisjedalobezuputstava.Pazitedaniti jedanpredmet,u iliubli- zinidječjegsjedala,neometapostavlja- nje sjedala.

Nikadaneostavljajtedijetebez nadzorauvozilu.Uvijek provjeravajte je li za- kopčansigurnosnipojasvašeg

djeteta,tedasunjegoviremenipravilno podešeni. Ne nosite preširoku odjeću kojastvararazmakspojasevima.Nedajtevašemdjetetudapružaglavuili rukekrozprozor.Provjerite pravilno držanje djeteta tije- komvožnjeposebiceakospava.

Page 54: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.48

HRV_UD53795_1Sécurité enfants : choix du siège enfant (XJA - Renault)

SIGURNOST DJECE: odabir dječjeg sjedala

Dječje sjedalo u položaju leđa u smjeru vožnjeGlavabebejeproporcionalnotežaodglave odrasleosobe,anjezin je vrat vrlo krhak. Vozitedijeteštojemogućedužeutompo- ložaju(najmanjedodobiod2godine).Ono pridržavaglavuivrat.Odaberite školjkasto sjedalo radi bolje bočnezaštiteipromijenitegačimglavadje- tetapočneprelazitirubškoljke.

Dječje sjedalo u položaju lice u smjeru vožnjeGlava i abdomen djeteta su dijelovi tijela kojetrebaprioritetnozaštititi.Dječjesjedalo upoložajuliceusmjeruvožnjedobropričvr- šćenouvozilusmanjujeopasnostoduda- racaglavom.Vozitedijeteusjedaluupo- ložajuliceusmjeruvožnjesremenimasve doktonjegovavisinadopušta.Odaberite školjkasto sjedalo radi bolje bočnezaštite.

PovišenjaOdtežineod15kg, ilinakon4godinesta- rosti,dijetesemožeprevozitinapovišenju kojeomogućujepodešavanje sigurnosnog pojasapremanjegovojmorfologiji.Sjedište povišenjamora imati vodilicekojepostav- ljajupojasnabedradjeteta,anenatrbuh. Zanaslonkojisemožepodešavatipovisini iopremljen jevodilicompojasa,preporuča sepostavljanjepojasanasredinuramena. Nikadanesmijebitinavratuilinaruci.Odaberite školjkasto sjedalo radi bolje bočnezaštite.

Page 55: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

sécuritéenfants .........................................(jusqu’àlafindel’UD)dispositifsderetenueenfants ....................(jusqu’àlafindel’UD)siègesenfants ...........................................(jusqu’àlafindel’UD)anneauxd’arrimage ...................................(jusqu’àlafindel’UD)Isofix ..........................................................(jusqu’àlafindel’UD)transportd’enfants .....................................(jusqu’àlafindel’UD)systèmederetenueenfants ......................(jusqu’àlafindel’UD)

1.49

HRV_UD49541_5Sécurité enfants : choix de la fixation siège enfant (X61 - F61 - K61 - Renault)

Choixdelafixationsiègeenfant

SIGURNOST DJECE: odabir pričvršćenja dječjeg sjedala (1/3)Postojedvasustavapričvršćenjadječjihsje- dala:pomoćusigurnosnogpojasailipomoćusustavaISOFIX.

Pričvršćenje pomoću sigurnosnog pojasaSigurnosnipojasmorasepodesitikakobiseosiguralanjegovafunkcijauslučajunaglogkočenjailiudarca.Poštujte prolaze pojaseva koje je označioproizvođačdječjegsjedala.Uvijekprovjeravajtejesulizakopčanisigur- nosnipojasevipovlačećiodozgo,azatimganategnitedokrajapritišćućidječjesjedalo.Provjerite ispravnopričvršćenjesjedalapo- micanjemulijevo/udesno i naprijed/nazad:sjedalomorabitifiksirano.Provjeritedadječjesjedalonijepostavljenopoprijekoidanijeoslonjenonastaklo.

Pričvršćenje pomoću sustava ISOFIXOdobrenadječjasjedalaISOFIXhomologi- ranasupremauredbiECE-R44ujednomodslijedećatrislučaja:– univerzalnosjedaloISOFIXs3pričvršće-

njaupoložajuliceusmjeruvožnje;– poluuniverzalnosjedalo ISOFIXs2pri-

čvršćenja;– posebno.Zaovadvaposljednja,provjeriteupopisukompatibilnihvozilamože lisevašedječjesjedalopostaviti.PričvrstitedječjesjedalosbravamaISOFIXakojenjimaopremljeno.SustavISOFIXosi- guravajednostavno,brzoisigurnoučvršći- vanje.SustavISOFIXsastojiseod2prstena i,u nekimslučajevima,trećegprstena.

PrijeupotrebedječjegsjedalaISOFIX koje ste nabavili zadrugovozilo,provjeritejelinje- govo postavljanje dozvoljeno.

Kod proizvođača opreme pogledajtepopis vozila u koja se mogu postavitisjedala.

Dijelovisustavazazaštitukoji sutvorničkiugrađeninesmiju se mijenjati: sigurnosni poja- sevi, ISOFIX i sjedala kao ni

njihovapričvršćenja.

Sigurnosni pojas nikada ne smije biti otpušten ili usukan.Nikadaganeprovlačite ispodrukeiliizaleđa.

Provjeritejelipojasoštećen.Akosigurnosnipojasneradinormalno, nemožezaštititidijete.Potražitesavjet Predstavnikamarke.Neupotrebljavajte tomjestosvedoksepojasnepopravi.

Ne upotrebljavajte dječje sje- dalo koji bi moglo odbraviti pojaskojigaspridržava:baza sjedalanesmijebitinajezičcu

i/ilikopčisigurnosnogpojasa.

Page 56: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.50

HRV_UD49541_5Sécurité enfants : choix de la fixation siège enfant (X61 - F61 - K61 - Renault)

Dvaprstena1senalaze izmeđunaslona i sjedištasjedala, izapatentnogzatvarača i označenisu.Trećiprstenseupotrebljavazapričvršćiva- njegornjegpojasanekihdječjihsjedala.

2

SIGURNOST DJECE: odabir pričvršćenja dječjeg sjedala (2/3)

Ovisnoovozilu,provucitepojasizmeđuza- štitekošablatobrana3 i donjeg dijela gornje pregrade 4.Pristupajući izprtljažnika,pričvrstitekukicu pojasanaprsten2naodgovarajućojstrani. Provjeritejelinaslonklupeispravnozabrav- ljen.Nategnitepojastakodanaslondječjegsje- daladođeudodirsnaslonomsjedalavozila.

3

4

2

1

Pričvrsna mjesta prtljažnika (prstenovi)2nemoguseupo- trebljavati ako se već upotre- bljavajuzaučvršćivanjedvaju

odtrisljedećadijela:mrežazaprtljagu, teretuprtljažnikuilidječjesjedalo.

Page 57: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.51

HRV_UD49541_5Sécurité enfants : choix de la fixation siège enfant (X61 - F61 - K61 - Renault)

SidrištaISOFIX izrađenasu is- ključivozadječjasjedalasasu- stavomISOFIX.Nikadanepri- čvršćujtedrugodječjesjedalo,

pojasilidrugepredmetenatapričvrsna mjesta.Provjerite daništaneometapričvrsna mjesta.Akojevaševozilosudjelovalounesreći na cesti, provjerite pričvrsna mjesta ISOFIXizamijenitevašedječjesjedalo. Obavezno pričvrstite kopču

dječjeg sjedala na odgovara- jućiprsten.Ne smijete upotrebljavati niti

jednodrugopričvrsnomjesto.

SIGURNOST DJECE: odabir pričvršćenja dječjeg sjedala (3/3)

Page 58: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

siègesenfants ...........................................(jusqu’àlafindel’UD)Isofix ..........................................................(jusqu’àlafindel’UD)sécuritéenfants .........................................(jusqu’àlafindel’UD)dispositifsderetenueenfants ....................(jusqu’àlafindel’UD)transportd’enfants .....................................(jusqu’àlafindel’UD)systèmederetenueenfants ......................(jusqu’àlafindel’UD)

1.52

HRV_UD56860_5Sécurité enfants : installation du siège enfant (X61 électrique - Renault)

Installationdusiègeenfant

Nanekimmjestimanijedozvoljenoposta- vljanjedječjegsjedala.Shemanaslijedećimstranicamavamnavodigdjesepričvršćujedječjesjedalo.Navedenevrstedječjihsjedalamoždanisuraspoložive.Prijeupotrebedrugogdječjegsjedala,provjeritekodproizvođačamoželisepostaviti.

SIGURNOST DJECE: postavljanje dječjeg sjedala: općenito (1/2)Na prednje sjedaloZakonskipropisikojiseodnosenaprijevoz djecenamjestusuvozačasprijedaposebni suzasvakuzemlju.Pogledajtevažećeza- konskepropiseislijediteuputstvashemana slijedećimstranicama.Prije postavljanja dječjeg sjedala na ovo mjesto(akojedozvoljeno):– spustitesigurnosnipojasdokraja;– maksimalnopovucitesjedalounazad;– laganonagnitenaslonuodnosunaoko-

micu(otprilike25°);– zavozilakojasunjimeopremljena,podi-

gnitesjedištesjedaladokraja.U svim slučajevima, za vozila opremljena podesivim naslonima za glavu, podignite naslon za glavu na sjedalu što je više mogućetakodanesmetadječjemsjedalu (pogledajte odlomak “Prednji naslon za glavu”u1.poglavlju).

OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA: prije po- stavljanja dječjeg sjedala na tomjesto,provjeritejelizračni

jastuk isključen (pogledajte članak “Sigurnostdjece:isključivanje,uključiva- njezračnog jastukasuvozača”u1.po- glavlju).

Dječjesjedalopostavitepomo- gućnostinastražnjesjedalo.Provjerite da postavljanjemdječjegsjedalauvozilonepo-

stojimogućnostdaseodbravisasvogpodnožja.Akomorateskinutinaslonzaglavu,pro- vjerite je lidobrospremljenkakonebipredstavljaoopasnostuslučaju izbaci- vanjaprilikomnaglogkočenjailiudarca.Uvijekpričvrstitedječjesjedalouvozilu,čakiakoseneupotrebljava,kakonebipredstavljaoopasnostuslučaju izbaci- vanjaprilikomnaglogkočenjailiudarca.

Nakonpostavljanjadječjegsjedala,ako je tomoguće,možetepomaknutisjedalovozila naprijed ako je potrebno (da biste ostavili dovoljnomjestanastražnjimsjedalimaza putnike ilidrugadječjasjedala).Dječjesje- daloupoložajuleđausmjeruvožnjenepo- stavljajteudodirusarmaturnompločomiliu maksimalnopomaknutpoložaj.Nemijenjajtevišeovapodešavanjanakonpostavljanjadječjegsjedala.

Page 59: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.53

HRV_UD56860_5Sécurité enfants : installation du siège enfant (X61 électrique - Renault)

Na stražnja sjedalaKošarasepostavljapoprečnouvoziloiza- uzimanajmanjedvamjesta.Smjestitedjete- tovuglavunastranunasuprotvratima.Pomakniteprednjesjedalodokrajaprema naprijed za postavljanje dječjeg sjedala u položajleđausmjeruvožnje,azatimpoma- kniteprednjesjedalodokrajaunazadada nedodirujedječjesjedalo.Radisigurnostidjeceupoložajuliceusmjeruvožnje, ne pomičite sjedalo koje je ispreddječjegsjedaladaljeodpolovicekliznihvo- dilica, nenaginjiteprevišenaslon (najviše25°)ipodignitesjedaloštojevišemoguće.Provjeritejelidječjesjedaloupoložajulice u smjeru vožnje oslonjeno na naslon sje- dalavozilaidaganaslonzaglavuvozilane ometa.

SIGURNOST DJECE: postavljanje dječjeg sjedala: općenito (2/2)Dječji naslon za glavu na izvlačenjeAkojevozilonjimeopremljeno,dječjinaslonzaglavuinjegovpodizačseugrađujusamonabočnastražnjasjedala.Zaugradnjuiupotrebu,pogledajteuputstva zaupotrebuopreme.

Dječjesjedalospodnimoslon- cemnikadasenesmijeposta- viti na središnje stražnje sje- dalo. OPASNOST OD SMRTI

ILI TEŠKIH OZLJEDA.

Prilikom postavljanja dječjeg sjedala(povišenjeSkupine2ili 3),provjerite ispravanrad(na- matanje) sigurnosnog pojasa:

pogledajte članak “Stražnji sigurnosni pojasevi”u1.poglavlju.Akojepotrebno, podesitepoložajsjedalavozila.

Provjeritedadječje sjedalo ili nogedjetetaneometajudobro zabravljenje sjedala koje se nalaziisprednjega.Pogledajte

članak“Prednjesjedalo”u1.poglavljuili “Funkcijestražnjihsjedala”u3.poglav- lju.

Page 60: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.54

HRV_UD62540_1Siège enfant : fixation par ceinture de sécurité (X61 électrique - Renault)

DJEČJA SJEDALA: pričvršćivanje pomoću sigurnosnog pojasa (1/4)Dječje sjedalo pričvršćeno pomoću si- gurnosnog pojasa

¬Mjestonakojemjedozvoljenopri- čvršćivanje “univerzalnog” dječjeg sjedala sigurnosnimpojasom.

²Mjestonakojemnijedopuštenopo- stavljanjedječjegsjedala.

³ Provjerite stanje zračnog jastuka prijenegoštonasjedalosjednesuvozačili sepostavidječjesjedalo.(1)Prijepostavljanjadječjegsjedalasjedalo

uvozilupomaknitedokrajaunazad.

Skupina sjedala(težina djeteta)

Mjesta prilagođena za postavljanje dječjih sjedala

Suvozačevo sjedalo (1)

SA sustavomAIRBAG za SUVOZAČA (2)

BEZAIRBAG SUVOZAČA

Skupina 0, 0+(težinamanjaod13kg)

U U

Skupina I(težinaod9kgdo18kg)

U U

Skupine II i III(težinaod15kgdo36kg)

U U

(2) OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA: prije po- stavljanja dječjeg sjedala na sjedalo suvozača, provjerite

je li zračni jastuk isključen (pogledajte članak “Sigurnost djece: isključivanje, uključivanjezračnog jastukasuvozača” u1.poglavlju).

Verzija s 2 sjedala

Page 61: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.55

HRV_UD62540_1Siège enfant : fixation par ceinture de sécurité (X61 électrique - Renault)

DJEČJA SJEDALA: pričvršćivanje pomoću sigurnosnog pojasa (2/4)

Dječje sjedalo pričvršćeno pomoću si- gurnosnog pojasa

¬Mjestonakojemjedozvoljenopri- čvršćivanje “univerzalnog” dječjeg sjedala sigurnosnimpojasom.

OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA: prije po- stavljanjadječjegsjedalaokre- nutogsuprotnosmjeruvožnje

na sjedalo suvozača, provjerite je li zračni jastuk isključen(pogledajte infor- macijeuodjeljku“Sigurnostdjece:isklju- čivanje/uključivanjezračnogjastukasu- vozača”u1.poglavlju).

Verzija s 5 sjedala Upotreba neprilagođenog su- stavazazaštitudjecenaovom vozilu neće pravilno zaštititi bebuilidijete.Onoje izloženo

opasnostiodteškeilismrtneozljede.

Page 62: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.56

HRV_UD62540_1Siège enfant : fixation par ceinture de sécurité (X61 électrique - Renault)

DJEČJA SJEDALA: pričvršćivanje pomoću sigurnosnog pojasa (3/4)

Verzija s 5 sjedalaVrsta dječjeg sjedala

Težina djeteta Sjedalo suvozača (1) (2) Stražnja bočna sjedala Stražnje srednje

sjedalo

Košara u poprečnom polo-žajuSkupina 0

< do 10 kg X U(3) X

Školjka/sjedalo u položaju leđa u smjeru vožnjeSkupina 0, 0+ i 1

< do 13 kg i 9 do 18 kg U U(4) U(4)

Sjedalo u položaju lice u smjeru vožnjuSkupina 1

9 do 18 kg X U(5) U(5)

PovišenjeSkupina 2 i 3

15 do 25 kg i 22 do 36 kg X U(5) U(5)

(1) OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA:prijepostavljanjadječjegsjedalaupoložajleđausmjeruvožnjenasjedalosuvo- zača,provjeritejelizračnijastukisključen(pogledajtečlanak“Sigurnostdjece:isključivanje,uključivanjezračnogjastukasuvozača” u1.poglavlju).

U donjoj tabeli navedene su iste informacije kao i na vizualnom prikazu na prethodnoj stranici kako bi se poštivali važeći zakonski pro- pisi.

Page 63: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.57

HRV_UD62540_1Siège enfant : fixation par ceinture de sécurité (X61 électrique - Renault)

X =:Mjestonakojemjezabranjenopostavljanjedječjegsjedala.U =Mjestonakojemjedozvoljenopričvršćivanjeuniverzalnoghomologiranogdječjegsjedalasigurnosnimpojasom,provjeritemoželiseposta-

viti.(2)Naovosjedalomožesepostavitisamodječjesjedalookrenutoleđimausmjeruvožnje:postavitesjedaloštovišeunazadiuštovišipoložaj,

telaganonagnitenaslon(zaotprilike25°).(3)Košarasepostavljapoprečnouvoziloizauzimaminimalnodvamjesta(glavadjetetanastraninasuprotvratima).(4)Pomakniteprednjesjedalodokrajapremanaprijedzapostavljanjedječjegsjedalaupoložajleđausmjeruvožnje,azatimpomakniteprednje

sjedalodokrajaunazadadanedodirujedječjesjedalo.(5)Dječjesjedaloupoložajuliceusmjeruvožnje,postavitenaslondječjegsjedalauznaslonvozila.Podesitevisinunaslonazaglavuiligaskinite

akojepotrebno.Osimtoga,radisigurnostidjetetanemojtepomicatiunazadsjedalodaljeodpolovinevodilica,anaslonnemojtenaginjativiše od25°.

DJEČJA SJEDALA: pričvršćivanje pomoću sigurnosnog pojasa (4/4)

Page 64: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.58

HRV_UD62541_1Siège enfant : fixation par système isofix (X61 électrique - Renault)

DJEČJA SJEDALA: pričvršćivanje pomoću sustava ISOFIX (1/2)

Verzija s 5 sjedalaVrsta dječjeg sjedala

Težina djeteta

Veličina sjedalaISOFIX

Sjedalo suvozača Stražnja bočna sjedala Stražnje srednje sjedalo

Košara u poprečnom polo-žajuSkupina 0

< do 10 kg F,G X IL(1) X

Školjka/sjedalo u položaju leđa u smjeru vožnjeSkupina 0, 0+ i 1

< do 13 kg i 9 do 18 kg C,D,E X IL(2) X

Sjedalo u položaju lice u smjeru vožnjuSkupina 1

9 do 18 kg A,B,B1 X IUF-IL(3) X

PovišenjeSkupina 2 i 3

15 do 25 kg i 22 do 36 kg X X X

U donjoj tabeli sažete su iste informacije kao i na vizualnom prikazu na sljedećoj stranici kako bi se poštivali važeći zakonski propisi.

X =:Mjestonakojemjezabranjenopostavljanjedječjegsjedala.IUF/IL=Mjestonakojemjedozvoljenopričvršćivanjeuniverzalnog/polu-univerzalnogiliposebnogdječjegsjedalapomoćusustavaISOFIX,za

vozilakojasutimeopremljena;provjeritemoželisepostaviti.(1)Košarasepostavljapoprečnouvoziloizauzimaminimalnodvamjesta(glavadjetetanastraninasuprotvratima).(2)Pomakniteprednjesjedalodokrajapremanaprijedzapostavljanjedječjegsjedalaupoložajleđausmjeruvožnje,azatimpomakniteprednje

sjedalodokrajaunazadadanedodirujedječjesjedalo.(3)Dječjesjedaloupoložajuliceusmjeruvožnje,postavitenaslondječjegsjedalauznaslonvozila.Podesitevisinunaslonazaglavuiligaskinite

akojepotrebno.Osimtoga,radisigurnostidjetetanemojtepomicatiunazadsjedalodaljeodpolovinevodilica,anaslonnemojtenaginjativiše od25°.

Page 65: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.59

HRV_UD62541_1Siège enfant : fixation par système isofix (X61 électrique - Renault)

DJEČJA SJEDALA: pričvršćivanje pomoću sustava ISOFIX (2/2)Dječja sjedala pričvršćena pomoću pri- čvršćenjaISOFIX

üMjestonakojemjedopuštenopričvr- šćivanjedječjegsjedalaISOFIX.

³ Provjerite stanje zračnog jastukaprijenegoštonasjedalosjedneputnikilisepostavidječjesjedalo.

²Mjestonakojemnijedopuštenopo- stavljanjedječjegsjedala.

±Stražnja sjedala opremljena su si- drištimazapričvršćivanjeuniverzalnihdje- čjihsjedalaupoložaj liceusmjeruvožnjeISOFIX.Sidrištasenalazeuprtljažnikuivi- dljiva su.VeličinadječjegsjedalaISOFIXoznačenaje slovom:– A,B iB1:zasjedalaokrenutausmjeru

vožnjeizskupine1(od9do18kg);– C: sjedala okrenuta suprotno smjeru

vožnjeizskupine1(od9do18kg);– DiE:školjkastodječjesjedaloilisjedala

okrenutasuprotnosmjeruvožnje izsku- pine0ili0+(manjeod13kg)

– FiG:košareizskupine0(manjeod10 kg).

Upotrebaneprilagođenogsustavazazaštitudjecenaovomvozilunećepravilno zaštititibebuilidijete.Onojeizloženoopasnostiodteškeilismrtneozljede.

Verzija s 5 sjedala

Page 66: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

airbagdésactivationairbagspassageravant .(jusqu’àlafindel’UD)

airbagactivationairbagspassageravant .......(jusqu’àlafindel’UD)

sécuritéenfants .........................................(jusqu’àlafindel’UD)systèmederetenueenfants ......................(jusqu’àlafindel’UD)transportd’enfants .....................................(jusqu’àlafindel’UD)désactivationairbagpassageravant .........(jusqu’àlafindel’UD)dispositifsderetenueenfants ....................(jusqu’àlafindel’UD)

1.60

HRV_UD62528_7Sécurité enfants : désactivation/activation airbag passager avant (X61 électrique - Renault)

Désactivation/activationairbagpassageravant

Isključivanje prednjeg airbag suvozačaPrijepostavljanjadječjegsjedalanasjedalo suvozača:– Provjeritemoželisedječjesjedaloposta-

vitinatosjedalo;– Obavezno morate isključiti airbagza

dječje sjedalo okrenuto suprotno od smjeravožnje.

Za isključivanje sustava airbag: dok je vozilo zaustavljeno, a kontakt isključen, bravu 1 pritisnite te je okrenite u položaj OFF.Dokjekontaktuključenobaveznoprovjerite jelikontrolnosvjetloupozorenja2uključeno nasredišnjemzaslonui,ovisnoovozilu,pri- kazujeliseporuka“PASSENGERAIRBAG OFF”.Napomena:navozilimakojasunjimeopre- mljena,bočniairbagsetakođerisključuje.Ovo kontrolno svjetlo ostaje stalno upa- ljeno kako biste znali da možete postaviti dječje sjedalo.

SIGURNOST DJECE: isključivanje, uključivanje prednjeg zračnog jastuka suvozača (1/3)

Suvozačev airbag smije se uključivati ili isključivati samo dok je vozilo zaustavljeno, a kontaktisključen.

U slučaju rukovanja u vožnji,

kontrolna svjetlaå i © se pale.Zausklađivanjestanjaairbagspoloža- jem brave, isključite kontakt te ga po- novnouključite.

2

1

Page 67: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.61

HRV_UD62528_7Sécurité enfants : désactivation/activation airbag passager avant (X61 électrique - Renault)

SIGURNOST DJECE: isključivanje, uključivanje prednjeg zračnog jastuka suvozača (2/3)

3

Oznakanaarmaturnojploči inaljepnicaA sasvakestranesjenilasuvozača3 (gore je prikazanprimjernaljepnice),podsjećajuvas naoveupute.

A

A

OPASNOSTZbog toga što se airbag su- vozača ne smije koristiti ako seupotrebljavadječjesjedalo

okrenutousmjerusuprotnomodsmjera vožnje,NIKADAnemojtepostavljatisi- gurnosni sustav okrenut u smjeru su- protnom od smjera vožnje na sjedalo koje imaAKTIVIRAN prednjiAIRBAG .TomožedovestidoSMRTI DJECE ili OZBILJNIH POVREDA.

Page 68: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.62

HRV_UD62528_7Sécurité enfants : désactivation/activation airbag passager avant (X61 électrique - Renault)

Suvozačev airbag smije se uključivati ili isključivati samo dok je vozilo zaustavljeno, a kontaktisključen.

U slučaju rukovanja u vožnji,

kontrolna svjetlaå i © se pale.Zausklađivanjestanjaairbagspoloža- jem brave, isključite kontakt te ga po- novnouključite.

Smetnje u raduUslučajusmetnjiu radusustavazauklju- čivanje/isključivanjeairbagsuvozača,dječje sesjedalonesmijepostavitinasuvozačevo sjedalo.Nepreporučaseniprimanjeputnikanasu- vozačevomjesto.Potražite što prije savjet Predstavnikamarke.

Uključivanje prednjegairbag suvozačaKadamaknetedječjesjedalosasjedalasu- vozača,ponovnouključiteairbagkakobiste osiguralizaštitusuvozačauslučajuudarca.Za ponovnu aktivaciju airbag: dok je vozilo zaustavljeno, a kontakt isključen, pritisniteiokrenitebravu1upoložajON.Koduključenogkontakta,obavezno provje- ritedajekontrolnosvjetlo2ugašeno.Zračnijastuksuvozačajeuključen.

2

SIGURNOST DJECE: isključivanje, uključivanje prednjeg zračnog jastuka suvozača (3/3)

1

OPASNOSTZbog toga što se airbag su- vozača ne smije koristiti ako seupotrebljavadječjesjedalo

okrenutousmjerusuprotnomodsmjera vožnje,NIKADAnemojtepostavljatisi- gurnosni sustav okrenut u smjeru su- protnom od smjera vožnje na sjedalo koje imaAKTIVIRANprednjiAIRBAG. Tomože dovesti doSMRTI DJECE ili OZBILJNIH POVREDA.

Page 69: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

volantdedirectionréglage .................................................(jusqu’àlafindel’UD)

assistancededirection ..............................(pagecourante)directionassistée .......................................(pagecourante)

1.63

HRV_UD26203_3Volant de direction (X61 - F61 - Renault)

Volantdedirection/Directionassistée

KOLO UPRAVLJAČA / SERVO UPRAVLJAČ

Podešavanje upravljača po visiniPovuciteručicu1 ipodesiteupravljačuže- ljenipoložajpagurniteručicudabistebloki- raliupravljač.Provjeriteispravnobravljenjeupravljača.

Izsigurnosnihrazloga,ovopo- dešavanje radite dok vozilo stoji.

1

Nikadanemojtegasitimotorna nizbrdici, teopćenito,uvožnji (isključenjeserva).

Servo upravljačPromjenjiviservoupravljačopremljenjesu- stavomselektroničkimupravljanjemkojipri- lagođavarazinupomoćiuskladusbrzinomvozila.Upravljač jemekšikodparkiranja(zaveću udobnost),doksedjelovanjerukupovećava postepenospovećanjembrzine(zavećusi- gurnostprivelikojbrzini).

Nemojtedržatiupravljačzakrenutukraj- njempoložaju.Na zaustavljenommotoru ili u slučaju kvaranasustavu,idaljesemožeokre- tatiupravljač.Silaokretanjamoratćebiti veća.Brzookretanjeupravljačamožestvoriti šum,štojenormalno.

Page 70: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

commandes ...............................................(jusqu’àlafindel’UD)planchedebord .........................................(jusqu’àlafindel’UD)postedeconduite ......................................(jusqu’àlafindel’UD)

1.64

HRV_UD63567_4Poste de conduite à gauche (X61 électrique - Renault)

Postedeconduite

MJESTO VOZAČA S UPRAVLJAČEM NA LIJEVOJ STRANI (1/2)

4 6 13

21

20

3 12

16

111

1724

2 7 8 1095

23 1526 2225 14

18

19

Page 71: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.65

HRV_UD63567_4Poste de conduite à gauche (X61 électrique - Renault)

21 Ručicamjenjača.

22 Komandazadaljinskoupravljanje/pro- storzaautoradio,sustavzanavigaciju.

23 Komande regulatora/ograničivača brzine.

24 Ručicazaotvaranjepoklopcamotora.

25 Komande:– podešavanjefarovapovisini;– pomoćpriparkiranju.

26 Komande:– regulator/ograničivačbrzine;– dodatnogrijanje.

1 Ručica:– svjetlapokazivačasmjera;– vanjskoosvjetljenje;– prednjasvjetlazamaglu;– stražnjihsvjetalazamaglu.

2 – Zvučniupozoritelj,– smještaj vozačevog zračnog ja-

stuka.

3 Instrumentnaploča.

4 Ručica:– brisači;– uređaji za pranje vjetrobranskog

stakla;– putnogračunala.

5 Prekidačpaljenja.

6 Zaslonilimultimedijalnizaslonosjetljiv nadodir:– kontrolnosvjetloupozorenjanane-

korištenjesigurnosnogpojasa;– kontrolnosvjetloisključenjazračnog

jastuka;– navigacija;– vrijeme;– vanjskatemperatura.

7 Središnjiuvodnikzraka.

8 Komandeventilacije,klimatizacijeiod-leđivanja.

9 Otvorzaodmagljivanjevjetrobranskogstakla.

10 Smještajzračnogjastukasuvozača.

11 Zvučnik.

12 Bočniuvodnikzraka.

13 Otvorzaodmagljivanjebočnogstakla.

14 Pretinaczaodlaganjenastranisuvo- zača.

15 Prostorzaodlaganjeiliutičnicazado- datnuopremu.

16 Prekidačsvjetalaupozorenja.

17 Prekidačelektričnogzaključavanja/ot- ključavanjavrata.

18 PrekidačzaekološkinačinradaECO.

19 Upaljačzacigarete iliutičnicazado- datnuopremu.

20 Ručnakočnica.

MJESTO VOZAČA S UPRAVLJAČEM NA LIJEVOJ STRANI (2/2)Prisutnost dolje opisane opreme OVISI O OPREMI VOZILA I ZEMLJI.

Page 72: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

commandes ...............................................(jusqu’àlafindel’UD)planchedebord .........................................(jusqu’àlafindel’UD)postedeconduite ......................................(jusqu’àlafindel’UD)

1.66

HRV_UD63568_4Poste de conduite à droite (X61 électrique - Renault)

MJESTO VOZAČA S UPRAVLJAČEM NA DESNOJ STRANI (1/2)

4 6

22

3 12

1519

111

1720

2

24

7 8 109

25 14

5

1618262728

2123

13

Page 73: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.67

HRV_UD63568_4Poste de conduite à droite (X61 électrique - Renault)

MJESTO VOZAČA S UPRAVLJAČEM NA DESNOJ STRANI (2/2)

19 Prostor za autoradio, navigacijski sustav.

20 Ručicamjenjača.

21 Ručnakočnica.

22 PrekidačzaekološkinačinradaECO.

23 Upaljačzacigarete iliutičnicazado- datnuopremu.

24 Prekidačelektričnogzaključavanja/ot- ključavanjavrata.

25 Prekidačsvjetalaupozorenja.

26 Prostorzaodlaganjeiliutičnicazado- datnuopremu.

27 Pretinaczaodlaganje.

28 Ručicazaotvaranjepoklopcamotora.

10 – Zvučniupozoritelj.– Smještajzračnogjastukavozača.

11 Instrumentnaploča.

12 Ručicaza:– brisači;– uređaji za pranje vjetrobranskog

stakla;– putnogračunala.

13 Prekidačpaljenja.

14 Glavna komanda regulatora/ograniči- vačabrzine.

15 Komandadodatnoggrijanja.

16 Komandapomoćipriparkiranju.

17 Komanda za podešavanje farova po visini.

18 Komande regulatora/ograničivača brzine.

1 Otvorzaodmagljivanjebočnogstakla.

2 Bočniuvodnikzraka.

3 Zvučnik.

4 Smještaj suvozačevog zračnog ja- stuka.

5 Otvorzaodmagljivanjevjetrobranskogstakla.

6 Komande ventilacije, klima uređaja iodleđivanja.

7 Središnjiuvodnikzraka.

8 Zaslonilimultimedijalnizaslonosjetljiv nadodir:– kontrolnosvjetloupozorenjanane-

korištenjesigurnosnogpojasa;– kontrolnosvjetloisključenjazračnog

jastuka;– navigacija;– vrijeme;– vanjskatemperatura.

9 Ručica:– svjetlapokazivačasmjera;– vanjskoosvjetljenje;– prednjasvjetlazamaglu;– stražnjihsvjetalazamaglu.

Prisutnost dolje opisane opreme OVISI O OPREMI VOZILA I ZEMLJI.

Page 74: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

afficheur .....................................................(jusqu’àlafindel’UD)témoinsdecontrôle ...................................(jusqu’àlafindel’UD)tableaudebord..........................................(jusqu’àlafindel’UD)postedeconduite ......................................(jusqu’àlafindel’UD)ordinateurdebord .....................................(jusqu’àlafindel’UD)indicateurs:

detableaudebord ...............................(jusqu’àlafindel’UD)

anomaliesdefonctionnement....................(jusqu’àlafindel’UD)feux:

de brouillard .........................................(pagecourante)

feux:decroisement ......................................(pagecourante)

feux:

dedirection ..........................................(pagecourante)

feux:deroute ................................................(pagecourante)

feux:indicateursdedirection ........................(pagecourante)

1.68

HRV_UD54255_6Témoins lumineux (X61 électrique - Renault)

Ú Kontrolno svjetlo punjenja 12-voltnog akumulatora

Akoseupaliuvožnji,ukazujenapreslaboiliprejakopunjenjestrujnogkruga.Zaustavitevozilo ihitnopotražitesavjetPredstavnikamarke.

Témoinslumineux

Instrumentna ploča APaljenjenekihkontrolnihsvjetalapopraćeno jeporukom.

SVJETLOSNA KONTROLNA SVJETLA (1/3)

Odsutnost vizualnog ili zvučnog signala označava neispravnost instrumentneploče.Toodređujetrenutnozaustavljanjeuskladusuvjetimauprometu.ProvjeritejeliimobilizacijavoziladobraipozovitePredstavnikamarke.

A

Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obaveznotrenutnozaustavlja- njeuskladusuvjetimaupro-

metu.Zaustavitevaševozilo inemojte ponovnopokretatimotor.Nazoviteovla- štenogzastupnika.

Prisutnost i rad kontrolnih svjetala OVISI O OPREMI VOZILA I ZEMLJI PRODAJE.

Kontrolno svjetlo © nalaže štoprijeodvestivoziloPredstavnikumarkevozeći vrlo pažljivo.Nepoštivanjeovemjereoprezamožedovestidooštećenjavozila.

á Kontrolno svjetlo dugih svjetala

k Kontrolno svjetlo kratkih svje- tala

g Kontrolno svjetlo prednjih svje- tala za maglu

Kontrolno svjetlo stražnjeg svjetla za maglu

c Kontrolno svjetlo lijevog poka- zivača smjera

b Kontrolno svjetlo desnog poka- zivača smjera.

Kontrolno svjetlo za vozilo spre- mno za vožnju

Uključujesepripokretanjumotora.

Kontrolno svjetlo priključenja kabela za punjenje

Palisekad jekabelzapunjenjepriključen navozilo.

Page 75: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.69

HRV_UD54255_6Témoins lumineux (X61 électrique - Renault)

SVJETLOSNA KONTROLNA SVJETLA (2/3)Prisutnost i rad kontrolnih svjetala OVISI O OPREMI VOZILA I ZEMLJI PRODAJE.

å Svjetlo pokazivača smjeraAir- bag

Palisekoduključenjakontaktaigasinakonnekolikosekundi.Akoseneupalikoduklju- čivanjakontaktailiakotrepće,tojeznakne- ispravnostiuradusustava.Potražite što prije savjet Predstavnikamarke.

L Kontrolno svjetlo niske razine goriva ili dodatnog grijanja

Pali se kod uključenja kontakta i gasi se nakonnekolikosekundi.Akoseuključi za vrijeme vožnje popraćeno zvučnim signa- lom,toznačidaćenapajanjedodatnoggri- janjagorivomuskorobitiokončano.

™ Kontrolno svjetlo upozorenja na nekorištenje sigurnosnog

pojasaOvisnoovozilu,prikazujesenainstrumen- tnojpločiiliupredjelusredišnjegzaslonaar- maturneploče.Ostajeupaljenpripokretanjuakovašsigurnosnipojasnijezakopčan.Tihizvučnisignalsečujetijekom30sekundi,azatimtijekom90sekundijačizvučnisignal.

D Kontrolno svjetlo kvara na su- stavu kočenja

Ako se pali prilikom kočenja, popraćenokontrolnim svjetlom® i zvučnim si- gnalombip,toupućujenaspuštanjerazineukrugovimailinanekikvarnakočionomsu- stavu.ZaustaviteseipozovitePredstavnikamarke.

© Kontrolno svjetlo upozorenjaPalisenakonuključenjakontaktaigasičim semotorpokrene.Možeseupalitizajednos drugimkontrolnimsvjetlimai/iliporukamana instrumentnojploči.TrebaštoprijeodvestivoziloPredstavniku markevozeći vrlo pažljivo.Nepoštivanje ovemjereoprezamožedovestidoošteće- njavozila.

Ð Ï Kontrolna svjetla regula- tora i ograničivača brzine

Pogledajte informacije u odjeljcima “Ograničivačbrzine” i “Regulatorbrzine”u 2. poglavlju.

® Kontrolno svjetlo obaveznog za- ustavljanjaPalisenakonuključenjakontaktaigasičim semotor pokrene. Uključuje se uz ostala kontrolnasvjetlai/iliporuke.Onovamnalaže,zbogvašesigurnosti,oba- vezno trenutno zaustavljanje u skladu suvjetimauprometu.Zaustavitevaševoziloinemojteponovnopokretatimotor.PozovitePredstavnikamarke.

A

Page 76: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.70

HRV_UD54255_6Témoins lumineux (X61 électrique - Renault)

SVJETLOSNA KONTROLNA SVJETLA (3/3)Prisutnost i rad kontrolnih svjetala OVISI O OPREMI VOZILA I ZEMLJI PRODAJE.

Kontrolno svjetlo elektrotehnič- kog sustava

Uključenjeplavog kontrolnog svjetla znači da je temperaturapogonskogakumulatora preniska.Uključenje narančastog kontrolnog svjetla značidajetemperaturapogonskogakumu- latorailimotoraprevisoka.Uključenje bilo kojeg od spomenutih kontrolnih svjetala može dovesti do sma- njenje učinkovitosti vozila.Odaberiteravnomjernijinačinvožnje.

x Kontrolno svjetlo sustava protiv blokiranja kotača

Palisenakonuključenjakontakta igasisenakon nekoliko sekundi.Ako se kontrolno svjetlo ne isključi nakon uključivanjakontaktailiseuključujeuvožnji, postojikvarnasustavuABS.Kočenjećese u tom slučaju odvijati na uobičajen način, bezABS-a.Potražite što prije savjet Predstavnikamarke.

Kontrolno svjetlo niske razine napunjenosti pogonskog aku-

mulatoraPali se kada razina napunjenosti pogon- skog akumulatora dosegne prag rezerve. Pogledajteodjeljak“Zasloni ipokazivači”u 1. poglavlju.

Kontrolno svjetlo elektrotehnič- kog sustava

Uključenjeovogsvjetlatijekomvožnjeuka- zuje na elektrotehničku smetnju koja se odnosi na “400-voltni” električni strujni krug.PotražiteštoprijesavjetPredstavnika marke.

A

L Kontrolno svjetlo niske razine goriva ili dodatnog grijanja

Pali se kod uključenja kontakta i gasi se nakonnekolikosekundi.Akoseuključi za vrijemevožnje,popraćenozvučnimsigna- lom,dosegnutajeminimalnarazinagoriva.

Kontrolno svjetlo mehanizama za podešavanje vožnje

Pogledajtečlanak“Mehanizmiza ispravlja- njeipomoćprivožnji”u2.poglavlju.

Upozorenje za gubitak tlaka u gumama

Pogledajte informacije u odjeljku “Upozorenjezasmanjenjetlakaugumama” u 2. poglavlju.

Page 77: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

afficheur .....................................................(jusqu’àlafindel’UD)indicateurs:

detableaudebord ...............................(jusqu’àlafindel’UD)

tableaudebord..........................................(jusqu’àlafindel’UD)appareilsdecontrôle .................................(jusqu’àlafindel’UD)énergie

consommation .....................................(pagecourante)

1.71

HRV_UD48370_5Afficheurs et indicateurs (X61 électrique - Renault)

Afficheursetindicateurs

ZASLONI I POKAZIVAČI (1/3)

Zvučno upozorenje o prevelikoj brziniOvisnoovozilu,zvučnoupozorenjepalise naotprilike10sekundisvakih40sekundi, dokgodsevozilokrećebrzinomvećomod 120km/h.Napomena:željenubrzinumoguće jepro- učiti-učitati, obratite se ovlaštenom zastu- pniku.

Višefunkcijski zaslon 2Pogledajteinformacijeuodjeljku“Putnora- čunalo:općeinformacije”u1.poglavlju.

Pokazivač brzine 1Brzina vozila ograničena je na približno 130km/h.Ovisnoovozilu,ovabrzinamožebititrajno ograničenanazadanuvrijednost.

1

Prisutnost i rad zaslona i pokazivača OVISE O OPREMI I O ZEMLJI.

3

Razina napunjenosti 3Pokazivačoznačavarazinupreostaleener- gije.

Razina rezerve 5Ukazuje na približno 12 % napunjenosti akumulatora.Uključujesekontrolnosvjetlo Ṏioglašavasezvučnisignal(bip).Upute zaoptimiziranjedosegapotražiteu odjeljku “Preporuke: ušteda energije” u 2. poglavlju.

Prag neizbježne blokade 4Ukazujenapribližno6%napunjenostiaku- mulatora.Zvučnisignalponavljasesvakih 10sekundi,akontrolnosvjetloṎtreperi.Na instrumentnojpločimožeseprikazati i poruka“Ograničeneperformanse”.Radmotorapostupnoseusporavasvedok sevozilonezaustavi.Pogledajteinformacijeuodjeljku“Vuča:kva- rovi”u5.poglavlju.

5 4

2

Page 78: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

économètre................................................(pagecourante)énergie

consommation .....................................(pagecourante)

énergierécupération .........................................(pagecourante)

1.72

HRV_UD48370_5Afficheurs et indicateurs (X61 électrique - Renault)

ZASLONI I POKAZIVAČI (2/3)

Mjerač napunjenosti 6Informacijepotražiteuodjeljku“Mjeračna- punjenosti”u2.poglavlju.

Prisutnost i rad zaslona i pokazivača OVISE O OPREMI I O ZEMLJI.

AB

C

6

Područje upotrebe “obnove energije” AKazaljkavasobavještavadavozilo stvara energijutedasepogonskiakumulatorpuni (dokvozilokočiilivozinizbrdo).

Neutralni položaj BKazaljkavasobavještavadanemapotroš- njeenergije(vozilo jezaustavljenobezpo- trošnjeenergije).

Područje upotrebe “potrošnje” CKazaljkavasobavještavaopotrošnjiener- gije(čimpritisnetepapučicugasa).

6

Page 79: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.73

HRV_UD48370_5Afficheurs et indicateurs (X61 électrique - Renault)

ZASLONI I POKAZIVAČI (3/3)

Tipke za odabir prikaza 5 ili 6Ovisno o vozilu, uzastopnimpritiscimana tipku omogućava se odabir informacija na zaslonu, postavljanje na nulu brojača dnevnoprijeđenihkilometara(utomslučaju, brojač dnevno prijeđenih kilometaramora bitiodabrannazaslonu).

– Biranje prikaza podatakaKratkimpritiskom,mogućjeprijelazsaoči- tavanja brojača ukupno prijeđenih kilome- taranabrojačdnevnoprijeđenihkilometara iobrnuto.

– Vraćanje na nulu brojača dnevno prije- đenih kilometaraDokjeodabranprikazbrojačadnevnoprije- đenihkilometara,držitegumbduljepritisnut.

Višefunkcijski zaslonBrojač ukupno prijeđenih kilometara.Brojač dnevno prijeđenih kilometaraPodešavanje sata.ILIPutno računaloPogledajteinformacijeuodjeljku“Putnora- čunalo”u1.poglavlju.

Prisutnost i rad zaslona i pokazivača OVISE O OPREMI I O ZEMLJI.

5

6

Page 80: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

appareilsdecontrôle .................................(jusqu’àlafindel’UD)messagesautableaudebord ...................(jusqu’àlafindel’UD)tableaudebord..........................................(jusqu’àlafindel’UD)témoinsdecontrôle ...................................(jusqu’àlafindel’UD)

1.74

HRV_UD48137_3Ordinateur de bord : généralités (X61 électrique - Renault)

Ordinateurdebord

PUTNO RAČUNALO: opće informacije (1/2)

Putno računalo AOvisno o vozilu, ono objedinjuje slijedećefunkcije:– prijeđenaudaljenost;– parametriputovanja;– informativneporuke;– porukeosmetnjamauradu(povezanos

kontrolnimsvjetlom©);– porukeupozorenja(povezaneskontrol-

nimsvjetlom®).Svesuove funkcijeopisanenaslijedećimstranicama.

a) Brojačukupno idnevnoprijeđenihkilo- metara;

b) parametriputovanja:– Ukupnapotrošnjaenergijeodposljed-

njegponovnogpostavljanja;– prosječnapotrošnjaenergije;– trenutnapotrošnja;– Ukupna potrošnja energije od prve

upotrebevozila;– predviđenidoseg;– prijeđenaudaljenost;– Prosječnabrzina.

c) dosegdoservisnogpregleda;d) propisanabrzinaograničivača i regula-

torabrzine;e) ponovno početno podešavanje tlaka u

gumama;f) putno računalo, prikaz informativnih

porukaiporukaosmetnjamauradu.

A

1

2

Tipke za odabir prikaza 1 i 2Prikažite slijedeće informacijepremagore(tipka1)ilipremadolje(tipka2)uzastopnimi kratkim pritiscima (prikaz ovisi o opremivozilaiozemlji).

Page 81: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.75

HRV_UD48137_3Ordinateur de bord : généralités (X61 électrique - Renault)

Vraćanje na nulu brojača dnevno prijeđenih kilometaraDoksenazaslonuprikazuje“brojačdnevno prijeđenihkilometara”,pritisnitetipku1 ili 2 doksebrojačnevratinanulu.

Vraćanje na nulu parametara putovanja (vraćanje u početni položaj)Dokjeodabranprikazjednogodparametaraputovanja,pritisnitetipku1 ili 2dovraćanjaprikazananulu.

Tumačenje nekih vrijednosti prikazanih nakon vraćanja u početni položajProsječnapotrošnjaenergije ibrzinabitće svestabilnijeipouzdanijekakosebrojprije- đenihkilometaraodzadnjegponovnogpo- četnogpodešavanjabudepovećavao.Predviđeni doseg, prikazan nakon ponov- nogpočetnogpodešavanja,moždaneprika- zujestvarnidoseg(kojiovisiovašemnačinu vožnje): to jezbog togašto jeputnoraču- nalo programirano prethodno određenom potrošnjom na prosječno 30 km. Kako se povećavabrojprijeđenihkilometara, tajse podatakpostupnozamjenjujevašomstvar- nompotrošnjom:prikazćebitisvestabilnijii pouzdanijikakosebrojprijeđenihkilometara odzadnjegponovnogpočetnogpodešava- njabudepovećavao.

1

2

PUTNO RAČUNALO: opće informacije (2/2)

Automatsko vraćanje na nulu parametara putovanjaVraćanjenanulujeautomatskokadajedanodparametarapređesvojkapacitet.

Poništavanje predviđenog putnog dosegaPritisnite i držite tipku 1 ili 2. Predviđeni doseg izračunavaseproporcionalnorazini napunjenostipogonskogakumulatora.

Očitavanje vrijednosti potrošnje energijeNekielementiopremevozilatrošeenergiju: energijakojupotrošivozilomožesestoga razlikovatiodpotrošeneenergijenabrojaču električneenergije.

Page 82: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

appareilsdecontrôle .................................(jusqu’àlafindel’UD)messagesautableaudebord ...................(jusqu’àlafindel’UD)ordinateurdebord .....................................(jusqu’àlafindel’UD)tableaudebord..........................................(jusqu’àlafindel’UD)

1.76

HRV_UD56858_6Ordinateur de bord : paramètres de voyage (X61 électrique - Renault)

PUTNO RAČUNALO: parametri vožnje (1/4)

Primjeri odabira Tumačenje odabranog prikaza

a) Brojač ukupno i dnevno prijeđenih kilometara.

101778km

112,4km

Potrošnja

b) Parametri putovanja.Energijapotrošenanakonzadnjegponištavanja.

20kWh

ProsjekProsječna potrošnja energijeodposljednjegvraćanjananulu.Vrijednostseprikazujenakonprijeđenihnajmanje400metaraodposljednjeg vraćanjananulu.

18,5kWh/100km

Trenutno

Trenutna potrošnja energije.+ 12 kW

Prikaz informacija opisanih u nastavku OVISI O OPREMI VOZILA I ZEMLJI PRODAJE

Page 83: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.77

HRV_UD56858_6Ordinateur de bord : paramètres de voyage (X61 électrique - Renault)

PUTNO RAČUNALO: parametri vožnje (2/4)

Primjeri odabira Tumačenje odabranog prikaza

Doseg Predviđeni doseg s preostalom količinom energije.Informacijanestajekadaserazinanapunjenostibaterijespustinamanjeodoko 4 %.118km

Udaljenost

Prijeđena udaljenostodposljednjegvraćanjaupočetnipoložaj.522km

Prosjek

Prosječna brzinaodposljednjegvraćanjaupočetnipoložaj.Prikazanavrijednostnakonprijeđenih400metara.

48km/h

Potrošnja

Ukupna potrošnja energije odprveupotrebevozila.487kWh

Prikaz informacija opisanih u nastavku OVISI O OPREMI VOZILA I ZEMLJI PRODAJE

Page 84: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.78

HRV_UD56858_6Ordinateur de bord : paramètres de voyage (X61 électrique - Renault)

PUTNO RAČUNALO: parametri vožnje (3/4)Prikaz informacija opisanih u nastavku OVISI O OPREMI VOZILA I ZEMLJI PRODAJE

Primjeri odabira Tumačenje odabranog prikaza

SERVICEINc) Učestalost servisnog pregleda.

Udaljenostkojapreostajedosljedećegservisnogpregleda(prikazukilome- trima),akakoserokservisnogpregledapribližava,mogućejevišeslučajeva:– akojedosljedećegservisnogpregledaostaodosegmanjiod1500 km ili

jedan mjesec:prikazujeseporuka“SERVICEIN”spreostalomrazdaljinom ilivremenomdosljedećegservisnogpregleda(ovisnootomekojiuvjetprije dolazi);

– ako je doseg do sljedećeg servisnog pregleda 0 km ili je dosegnut datum sljedećeg servisnog pregleda: prikazuje seporuka “SERVICE PROMPTLY”popraćenakontrolnimsvjetlom©.

Toznačidaservisnipregledtrebaobavitištoprije.

1936km

Ponovno početno podešavanje prikaza nakon servisnog pregleda u skladu s programom održavanja.Intervalservisnogpregledasetrebaponovnopočetnopodešavatiteknakonservisnogpregledauskladusprogramomodržavanjavozila.Osobitost:zaponovnopočetnopodešavanjeintervalaservisnogpregleda,držitepritisnutu,bezprekida,otprilike10sekundi,jednuodtipkiza vraćanjeprikazananulusvedoksenepojavistalanprikazdosegadoservisnogpregleda.

Page 85: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.79

HRV_UD56858_6Ordinateur de bord : paramètres de voyage (X61 électrique - Renault)

PUTNO RAČUNALO: parametri vožnje (4/4)Prikaz informacija opisanih u nastavku OVISI O OPREMI VOZILA I ZEMLJI PRODAJE

Primjeri odabira Tumačenje odabranog prikaza

SPEEDLIMITER

d) Referentna brzina regulatora/ograničivača brzine.Pogledajte informacijeučlanku“Regulator/ograničivačbrzine”u2.poglavlju.

90km/h

CRUISECONTROL

90km/h

TYREPRESSURE ACQUISITION SEtPP e) Ponovno početno podesite tlak u gumama.

Pogledajtečlanak“Upozoriteljzasmanjenjetlakaugumama”u2.po- glavlju.

f) Dnevnik vozila.Uzastopanprikaz:– informativneporuke;– porukeosmetnjamauradu.

Zaviše informacijapogledajte“Putnoračunalo: informativneporuke” i “Putnoračunalo:porukeosmetnjamauradu”u1.poglavlju.

NOMESSAGEAVAILABLE

Page 86: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

messagesautableaudebord ...................(jusqu’àlafindel’UD)tableaudebord..........................................(jusqu’àlafindel’UD)ordinateurdebord .....................................(jusqu’àlafindel’UD)

1.80

HRV_UD40509_3Ordinateur de bord : messages d\’information (X61 électrique - Renault)

Informativne porukeMoguvampomoćiprilikompokretanjavozilailivasobavještavatioodabiruilistanjuvožnje.Primjeriinformativnihporukadanisuunastavku.

Primjeri poruka Tumačenje poruka

“CHARGE REMAIN 2:10” Ukazujenavrijemepreostalodopotpunenapunjenosti.

“NO MESSAGE AVAILABLE” Nijeupamćenanitijednaporukaupozorenja.

“BRAKE THE VEHICLE” Slijediteoveupute:postojiopasnostodoštećenjamotora.

“BOILER STOPPED” Označavaprekiddodatnoggrijanjauslijedmanjkagorivauspremniku.

“PERFORMANCE LIMITED “ Označavasmanjenjeperformansivozila.

“BATT CHARGE IMPOSSIBLE” Označavadajepunjenjezabranilatvrtkaodkojeunajmljujeteakumulator.Riješitetusituaciju.

“AUTO LIGHTS DEACTIVATED” Ukazujedajefunkcijaautomatskogpaljenjasvjetalaisključena.

PUTNO RAČUNALO: informativne poruke

Page 87: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

messagesautableaudebord ...................(pagecourante)ordinateurdebord .....................................(pagecourante)tableaudebord..........................................(pagecourante)témoinsdecontrôle ...................................(pagecourante)

1.81

HRV_UD40510_4Ordinateur de bord : messages d’anomalie de fonctionnement (X61 électrique - Renault)

Pojavljuju se popraćena kontrolnim svjetlom © te je potrebno što prije odvesti vozilo Predstavniku marke vozeći vrlo pažljivo. Nepoštivanje ove mjere opreza može dovesti do oštećenja vozila.Nestajupritiskomnatipkuzaodabirprikazailinakonnekolikosekundiiostajuupamćenenadnevnikuvožnje.Kontrolnosvjetlo©ostajeupaljeno.Primjeriporukaosmetnjamauradudanisunastavku.

Primjeri poruka Tumačenje poruka

“BRAKES TO BE CHECKED” Označavaistrošenostikočionogsustavailidagajepotrebnopregledati.

“BATT CHARGE IMPOSSIBLE” Ukazujenaneispravnostsustavapunjenjapogonskogakumulatora.

“CHECK AUTO LIGHTS” Ukazujenaneispravnosturaduautomatskogpaljenjasvjetala.

PUTNO RAČUNALO: poruke o smetnjama u radu

Page 88: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

messagesautableaudebord ...................(jusqu’àlafindel’UD)ordinateurdebord .....................................(jusqu’àlafindel’UD)tableaudebord..........................................(jusqu’àlafindel’UD)

1.82

HRV_UD43845_4Ordinateur de bord : messages d’alerte (X61 électrique - Renault)

Pojavljuju se popraćena kontrolnim svjetlom ® i nalažu vam zbog vaše sigurnosti, trenutno zaustavljanje u skladu s uvjetima u prometu. Zaustavite vaše vozilo i nemojte ponovno pokretati motor. Pozovite Predstavnika marke.Primjeriporukaupozorenjadanisuunastavku.Napomena:porukesepojavljujunazaslonuodvojenoiliseizmjenjuju(kadaimavišeporukaza prikaz),onemogubitipopraćenekontrolnimsvjetlomi/ilizvučnimsignalombip.

Primjeri poruka Tumačenje poruka

“STEERING FAULT” Ukazujenaproblemnaservoupravljačuvozila.

“ELEC FAULT DANGER” Označavakvaruelektričnomsustavu.

“ELEC. MOTOR FAULT” Označavadavozilogubisnagu.

“BRAKING FAULT” Označavaproblemnakočionomsustavu.

« TYRE PUNCTURE » Označavadajenajmanjejednagumaprobušenailijakoispuhana.

PUTNO RAČUNALO: poruke upozorenja

Page 89: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

heure .........................................................(jusqu’àlafindel’UD)montre .......................................................(jusqu’àlafindel’UD)températureextérieure ..............................(jusqu’àlafindel’UD)

1.83

HRV_UD32007_2Heure et température extérieure (X61 électrique - Renault)

Heureettempératureextérieure

SAT I VANJSKA TEMPERATURA

Pokazivač vanjske temperatureKako je nastajanje poledicepovezano s klimatskim izla-

ganjem, lokalnomhigrometrijom i tem- peraturom, samo pokazivanje vanjsketemperaturenijedovoljnozaotkrivanjepoledice.

Uslučajuprekidaelektričnognapajanja (odspojenakumulator, presječenažica napajanjaitd.),vrijednostikojesatprika- zujevišenećebiti točne.Trebagapo- desiti.

A

1

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

Nakondvijesekunde,satiiminutetrepću.Dugodržitepritisnutdonjigumbzaulazunačinpodešavanjasati.Kadatrepćusamosati,pritisnitegornjutipkuzalistanjesati.Dugodržitepritisnutdonjigumbzaulazunačinpodešavanjaminuta.Kadatrepćusamominute,pritisnitegornjutipkuzalistanjeminuta.Potvrdite dugim pritiskom na tipku na donjemdijeluručice1.

Vozila opremljena sustavom za pomoć pri navigaciji, radijem itd.Posebneznačajkepotražiteuknjižiciuput- stavazaupotrebuopreme.Dok je kontakt uključen,prikazujusesat,i

ovisnoovozilu,vanjskatemperatura.

Podešavanje sataPodešavanje sata A(ovisnoovozilu)Prikažite stranicu “Sat” na instrumen- tnojpločipritiskomna jedanodgumbana ručici1.

vanjska temperaturaNavozilimakojasutimeopremljena,vanj- skatemperaturaprikazujesenamjestuA. Akojeonaizmeđu–3°Ci+3°C,znamenke °C trepću(označavanjeopasnostiodpole- dice).

Page 90: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

rétroviseurs ................................................(jusqu’àlafindel’UD)

1.84

HRV_UD48489_3Rétroviseurs (X61 - F61 - Renault)

Rétroviseurs

Unutarnji retrovizorUnutarnji retrovizor se može pomicati. Uvožnjinoću,kakovasnebizaslijepilifarovivozilakojejeizavas,preklopiteručicu1.

RETROVIZORI

1

Grijani električni retrovizoriKada jemotorpokrenut,odleđivanjeogle- dalaomogućenojezajednosodleđivanjem/ odmagljivanjemstražnjegstakla.

Preklopivi retrovizoriPomaknitegumb2upoložajDdabisteza- klopilivanjskeretrovizore.Dabisteihvratili upočetnipoložajzavožnju,vratiteihupo- ložajB.Ako ručnopreklapate retrovizore,prijenji- hova postavljanja u položaj za vožnjuB, morateokrenutigumb2upoložajD.

Vanjski retrovizori s električnim upravljanjemKoduključenogkontakta,djelujtenagumb2:– upoložajAzapodešavanjelijevogretro-

vizora;– položajCzapodešavanjedesnogretro-

vizora.Bnijeaktivanpoložaj.

B

CD

A2

Page 91: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

avertisseurssonoreetlumineux ................(jusqu’àlafindel’UD)signal danger .............................................(jusqu’àlafindel’UD)warning ......................................................(jusqu’àlafindel’UD)clignotants .................................................(pagecourante)klaxon ........................................................(jusqu’àlafindel’UD)feux:

dedétresse ..........................................(jusqu’àlafindel’UD)

appellumineux ..............................................(jusqu’àlafindel’UD)

appelsonore ..................................................(jusqu’àlafindel’UD)

feux:dedirection ..........................................(pagecourante)

1.85

HRV_UD48141_3Avertisseurs sonores et lumineux (X61 électrique - Renault)

Avertisseurssonoresetlumineux

é Svjetla upozorenjaPritisnite prekidač3.Taj mehani-

zamuključujeistovremenočetiripokazivača smjera i bočne pokazivače smjera. Smije se upotrebljavati samo u slučaju opasno- stikakobiseostalivozačiupozorilidase moratezaustavitinaneuobičajenomodno- snozabranjenommjestuiliuposebnimuvje- timavožnjeiliprometa.Ovisnoovozilu,uslučajuvrlojakoguspora- vanja,svjetlaupozorenjamoguseautomat- skiuključiti.Možete ihugasitipriti-skomna prekidač3.

Zvučni upozoriteljPritisnitenajedanodpoložaja2.

Svjetla pokazivača smjeraDjelujtenaručicu1uravniniupravljačaiu smjeruukojemćeteokretatiupravljač.Uvožnjiautocestom,rukovanjeupravljačem jeuglavnomnedovoljnozaautomatskodo- vođenjeručiceupoložaj0.

Postojiimeđu-položajukojemmoratedržati ručicuzavri-jemeskretanja.Također možete kratko povući ručicu1 u srednjipoložaj, takoće pokazivačsmjerazatreptatitriputa.Kadajeotpustite,onaseautomatskivraća upoložaj0.

Svjetlosni upozoriteljZa svjetlosno upozorenje, povucite ručicu premasebi1.

ZVUČNI I SVJETLOSNI UPOZORITELJI

2

3

10

1

Page 92: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

signalisationéclairage ...............................(jusqu’àlafindel’UD)feux:

deposition ...........................................(pagecourante)

feux:decroisement ......................................(pagecourante)

feux:deroute ................................................(pagecourante)

1.86

HRV_UD54256_3Eclairage et signalisation extérieure (X61 - F61 - Renault)

á Duga svjetla Dokjeručica1upoložajukratkih

svjetala, povucite ručicu prema sebi.Ovo kontrolno svjetlo se pali na instrumentnoj ploči.Zavraćanjeupoložajkratkihsvjetala,po- novnopovuciteručicupremasebi.

Éclairageetsignalisationextérieure

u Pozicijska svjetla

Okrećitekrajručice1svedoksesimbolne pojavinasuprotoznake2.Instrumentnapločaseosvijetli.

OSVJETLJENJE I VANJSKA SIGNALIZACIJA (1/3)

Prije kretanja na put po noći: provjerite ispravan rad elek- tričneopremeipodesitefarove (akonisteuuobičajenimuvje-

timaopterećenja).Općenitopazitenato davamsvjetlanisuzaklonjena (prljav- ština,blato,snijeg,prijevoznekihpred- metakojiihmoguzakloniti).

k Kratka svjetla

Ručni način radaOkrećitekrajručice1svedoksesimbolne pojavi nasuprot oznake2. Ovo kontrolno svjetlosepalinainstrumentnojploči.

Automatski način rada(ovisno o vozilu)Pripokretanjumotora,kratkasvjetlauklju- čuju se ili isključuju automatski, ovisno o jačinivanjskogosvjetljenja,bezdjelovanja naručicu1.Ova funkcijamožese isključiti ili ponovno uključiti.– Za uključivanje: dok je kontakt uklju-

čenivozilozaustavljenopritisniteidržite tipku3najmanječetirisekunde.Ovisnoo vozilu,poruka“osvjetljenjeON”sepojav- ljujenainstrumentnojploči.

– Za isključivanje: dok je kontakt uklju- čenivozilozaustavljenopritisniteidržite tipku3najmanječetirisekunde.Ovisnoo vozilu,poruka“osvjetljenjeOFF”sepo- javljujenainstrumentnojploči.

1 2

3

Page 93: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

éclairageextérieurd’accompagnement.....(pagecourante)feux:

deroute ................................................(pagecourante)

alarmesonored’oublid’éclairage ..............(pagecourante)

1.87

HRV_UD54256_3Eclairage et signalisation extérieure (X61 - F61 - Renault)

Funkcija "vanjsko osvjetljenje za pratnju"(ovisnoovozilu)Ova funkcija (koja je korisna primjerice za osvjetljavanje otvaranja ulaznih vrata, garažeitd.)omogućavavamtrenutnopalje- njekratkihsvjetala.Doksukontakt i farovi isključeni,povucite premasebiručicu1:kratkasvjetlauključuju senaotprilikešezdesetsekundi.Ovaradnjaograničenajenačetiriputaimak- simalnovrijemepaljenjaodčetiriminute.Za isključivanje svjetala prije njihovogau- tomatskog isključivanja,okrećitekrajnjidio ručice1, a zatim ga vratite u položaj 0 ili uključitekontakt.

OSVJETLJENJE I VANJSKA SIGNALIZACIJA (2/3)

e Gašenje

Postojedvijemogućnosti:– ručno,pomakniteručicu1upočetnipolo-

žaj;– automatski, svjetla se isključuju nakon

zaustavljanja motora, kada se otvore vratavozačaili,ovisnoovozilu,prilikom zaključavanjavozila.Utomslučaju,pri- likomsljedećegpokretanjamotora,svje- tlaćeseponovnoupalitiupoložajupr- stena2.

1 2

Zvučni alarm neugašenih svjetalaZvučnisignalaktivirasepriotvaranjuvrata vozačakakobivasupozoriodasusvjetla ostalaupaljena.

Page 94: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

feux:de brouillard .........................................(pagecourante)

antibrouillards ............................................(pagecourante)

1.88

HRV_UD54256_3Eclairage et signalisation extérieure (X61 - F61 - Renault)

Stražnje svjetlo za magluPrednjasvjetlazamagluiparkirna

ilikratkasvjetlamorajubitiupaljena.Okrećitesredišnjiprsten5ručice1 sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake4, zatimjuotpustite.Ovokontrolnosvjetlose palinainstrumentnojploči.Nemojtezaboraviti isključiti tosvjetlokada vamvišenebudepotrebnokakonebiste ometaliostalevozače.

Gašenje svjetala za magluPonovnookrećiteprsten5dokoznaku4 ne dovedetedosimbolakojiodgovarasvjetlu koježeliteugasiti.Gašenjemvanjskogosvjetljenjailiisključiva- njemkontaktadolaziidogašenjaprednjegi stražnjegsvjetlazamaglu.

g Prednja svjetla za maglu(ovisnoovozilu)

Parkirna ili kratka svjetlamoraju biti upa- ljena.Okrećitesredišnjiprsten5ručice1 sve dok se ne pojavi simbol nasuprot oznake4, zatimjuotpustite.Ovokontrolnosvjetlose palinainstrumentnojploči.

OSVJETLJENJE I VANJSKA SIGNALIZACIJA (3/3)

1

5

4

Page 95: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

réglagedesprojecteurs .............................(jusqu’àlafindel’UD)projecteurs

réglage .................................................(jusqu’àlafindel’UD)

1.89

HRV_UD30427_1Réglage électrique de la hauteur des faisceaux (X61 électrique - Renault)

Réglagedesfaisceaux

PODEŠAVANJE SVJETLOSNIH SNOPOVA (1/2)

Upravljački kotačić1 služi podešavanju visinesvjetlosnihsnopovaglavnihsvjetalau skladusopterećenjem.Okrenite kotačić1 prema dolje kako biste spustilifaroveilipremagoredabisteihpo- digli.Naprazno,kotačić1morabitina0.Kadajevozilodjelomičnoilipotpunooptere- ćeno,svjetlosnisnopmorabitipodešenza osvjetljenjeceste između50 i100metara. Tadaupotrebljavajtepoložajekotačićaod1 do 4.

A B100 m 50 m

A Neispravno podešavanje: svjetlosni snopovipostavljenisuprevisokotepo- stojiopasnostodzasljepljivanjaostalih vozača.Okrenitekotačićpremadolje zaspuštanjesvjetlosnogsnopa.

B Ispravno podešavanje: maksimalni dosegsvjetlosnogsnopaiznosiizmeđu 50i100metara.

1

Page 96: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.90

HRV_UD30427_1Réglage électrique de la hauteur des faisceaux (X61 électrique - Renault)

PODEŠAVANJE SVJETLOSNIH SNOPOVA (2/2)

Privremeno podešavanjeOtvorite poklopac motora i pronađite oznakuBublizini jednogodprednjihsvje- tala.Nasvakomsvjetlu,pomoćuplosnatogod- vijača,okrenitevijak1začetvrtinuokretaja prema-kakobistespustilisvjetlosnisnop.Nakon vožnje vratite u početni položaj: vijak 1okrenitezačetvrtinuokretajaprema +kakobistepodiglisvjetlosnisnop.

U slučaju vožnje lijevom stranom vo- zilomsupravljačemna lijevojstrani (ili obrnuto), obavezno privremeno pode- sitevisinusvjetlosnogsnopazavožnju utakvimuvjetima.

B

1

Page 97: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

lave-vitres ..................................................(jusqu’àlafindel’UD)essuie-vitres ..............................................(jusqu’àlafindel’UD)

1.91

HRV_UD51917_3Essuie-vitre/lave-vitre avant (X61 électrique - Renault)

Essuie-vitres,lave-vitres

Brisač prednjeg staklaUzuključen kontakt pomičite ručicu1 oko upravljača:

A Položaj zaustavljanja

B Intervalno brisanjeIzmeđudvabrisanja,metlicesezau- stavljajunanekolikosekundi.Možese promijenitivrijemeizmeđudvabrisanja okretanjemprstena2.

C Neprekidno sporo brisanje

D Neprekidno brzo brisanje

BRISAČ STAKLA, UREĐAJ ZA PRANJE PREDNJEG STAKLA (1/2)

OsobitostU vožnji, svako zaustavljanje vozila sma- njujebrzinubrisanja. Izneprekidnogbrzog brisanjaprelaziteuneprekidnosporobrisa- nje.Kadavoziloponovnokrene,brisanjese vraćanaprvotnoodabranubrzinu.Svakodjelovanjenaručicu1 imaprednost teponištavaautomatizam.

Akosuiznekograzlogabrisačiblokirani (npr. zbog zamrznutog vjetrobranskog stakla itd.) sustav automatski prekida napajanjebrisačastakla.

ABC

D

1

2

Funkcija automatskog brisanja(ovisnoovozilu)Dokjemotoruradu,pomakniteručicu1.

A Položaj zaustavljanja

B Funkcija automatskog brisanjaKadajetajpoložajodabran,sustavot- krivavodunavjetrobranskomstaklu i aktivirabrisanjenaprilagođenubrzinu. Razina uključivanja i vrijeme između brisanja mogu se promijeniti okreta- njemprstena2.

Napomena:pomagliilikadasniježi,au- tomatskobrisanjenijesustavno iostaje podkontrolomvozača.

C Neprekidno sporo brisanje

D Neprekidno brzo brisanje

Page 98: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

1.92

HRV_UD51917_3Essuie-vitre/lave-vitre avant (X61 électrique - Renault)

Uređaj za pranje prednjeg staklaKod uključenog kontakta, povucite ručicu1premasebi.Kratkimdjelovanjemuključujese,uzuređaj zapranjestakla, jedanpuniciklusbrisača stakla.Dugimpritiskomuključujuse,uzuređajza pranjestakla,tripunaciklusa,tenakonne- koliko sekundi i četvrti puni ciklus brisača stakla.

BRISAČ STAKLA, UREĐAJ ZA PRANJE PREDNJEG STAKLA (2/2)

1

Prijedjelovanjanavjetrobran- skostaklo(pranjevozila,čišće- nje vjetrobranskog stakla itd.) staviteručicu1upoložajA(za-

ustavljanje).Opasnost od ozljeda i/ili oštećenja.

Po snijegu ili ledu, oslobodite vjetro- branskostaklo(uključujućisredišnjepo- dručjeokounutarnjegretrovizora)prije uključivanjabrisačastakla(opasnostod zagrijavanjamotora).

Učinkovitost metlice brisača staklaProvjeravajte stanje metlica brisača stakla.Njihovvijektrajanjaovisiovama:– moraostatičista:redovitočistiteme-

tlice istražnjestaklovodom isapu- nom;

– nemojtekoristitibrisačdok jestaklo suho;

– ako ga dulje vrijeme ne upotreblja- vate,otpustitegasastakla.

Zamijenite metlice brisača stakla čim počnulošijeraditi:otprilikesvakegodine (pogledajte članak “Metlice brisača stakla”upoglavlju5).

Mjere opreza pri upotrebi brisača– U slučaju vremenskih prilika s

mrazomilisnijegom,očistitestražnje stakloprijeuključivanjabrisačastakla (postoji opasnost od pregrijavanja motorićabrisača);

– provjerite da ništa ne ometa prolaz metlice.

Page 99: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

essuie-vitres ..............................................(jusqu’àlafindel’UD)lave-vitres ..................................................(jusqu’àlafindel’UD)

1.93

HRV_UD51918_4Essuie-vitre, lave-vitre arrière (X61 - F61 - K61 - Renault)

p Brisač / uređaj za pranje stražnjeg stakla

(ovisno o vozilu)Okrećitekrajručice1svedoknedovedete simbolnasuprotoznake2.Kadapustiteručicu,onasevraćaupoložaj brisačastražnjegstakla.

Y Brisač stražnjeg stakla s intervalnim brisanjem u

skladu s brzinom(ovisno o vozilu)Okrećitekrajručice1svedoknedovedete simbolnasuprotoznake2.Intervalibrisanjavarirajuuskladusbrzinom.

OsobitostAkobrisačiprednjegstaklarade,dolazido isprekidanogradabrisačastražnjegstakla kadauključitebrzinuzavožnjuunazad.

BRISAČ STAKLA, UREĐAJ ZA PRANJE STRAŽNJEG STAKLA

1

2

Učinkovitost metlice brisača staklaProvjeravajte stanje metlica brisača stakla.Njihovvijektrajanjaovisiovama:– moraostatičista:redovitočistiteme-

tlice istražnjestaklovodom isapu- nom;

– nemojtekoristitibrisačdok jestaklo suho;

– ako ga dulje vrijeme ne upotreblja- vate,otpustitegasastakla.

Zamijenite metlice brisača stakla čim počnulošijeraditi:otprilikesvakegodine (pogledajte članak “Metlice brisača stakla”upoglavlju5).

Mjere opreza pri upotrebi brisača– U slučaju vremenskih prilika s

mrazomilisnijegom,očistitestražnje stakloprijeuključivanjabrisačastakla (postoji opasnost od pregrijavanja motorićabrisača);

– provjerite da ništa ne ometa prolaz metlice.

Prije djelovanja na stražnje staklo (pranje vozila, odle- đivanje, čišćenje itd.) vratite ručicu1 u položaj zaustavlja-

nja.Opasnost od ozljeda i/ili oštećenja.

Neupotrebljavajteručicubrisačastakla zaotvaranje ilizatvaranjevrataprtljaž- nika.

Page 100: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

bouchonderéservoircarburant.................(jusqu’àlafindel’UD)carburant

capacité ...............................................(jusqu’àlafindel’UD)

carburantqualité ..................................................(jusqu’àlafindel’UD)

carburantremplissage .........................................(jusqu’àlafindel’UD)

capacitéréservoiradditionnel ....................(jusqu’àlafindel’UD)carburantchauffageadditionnel ................(jusqu’àlafindel’UD)chauffageadditionnel

réservoir carburant chauffage additi-onnel ....................................................(jusqu’àlafindel’UD)

remplissageréservoiradditionnel ..............(jusqu’àlafindel’UD)réservoirchauffageadditionnel .................

(jusqu’àlafindel’UD)

1.94

HRV_UD48142_3Réservoir chauffage additionnel (X61 électrique - Renault)

Réservoirduchauffageadditionnel

Upotrebljiva zapremnina spremnika: ot- prilike 13 litara.Za otvaranje vratašca spremnika goriva, gurniteprstkrozprorezC.Upotrijebiteključzakontaktdabisteotvorili čepB.

SPREMNIK DODATNOG GRIJANJAKvaliteta gorivaUpotrebljavajte dizelsko gorivousklađeno s važećim normama za pojedine zemlje i obaveznousklađenosuputstvimanavede- nimnanaljepnicikojasenalazinavrataš- cimaA.Nakondugograzdobljanekorištenjadodat- noggrijanjamogusepojavitimirisgoriva i dim.

A

CB

Čep za punjenje: poseban je.Ako ga morate zamijeniti, provjerite da je istovjetan s tvornički ugrađenim čepom.

ObratitesePredstavnikumarke.Nemojterukovatičepomublizinivatreili izvoratopline.Nemojtepratipodručjepunjenjauređa- jemzačišćenjepodvisokimtlakom.

Punjenje dizelskim gorivom– Umetnitepištoljtakodaotvoritezaklopku

pagurnetepištoljdo krajaprijenegošto gaaktiviratezapunjenjespremnika(opa- snostodprskanja).

– Držite ga u tompoložaju cijelo vrijeme punjenja.

Nakonprvogautomatskogzaustavljanjaza krajpunjenja,mogućejenapraviti jošmak- simalnodvapritiskazauključivanjepištolja kakobisesačuvaovolumenekspanzije.

Stalan miris gorivaUslučajustalnogmirisagoriva:–zaustavitevozilouskladus

uvjetima u prometu i isključite kon-takt;

– uključitesignalupozorenjainekasviputnicinapustevoziloidržiteihuda- ljeneodpodručjaprometovanja;

– nazovitePredstavnikamarke.

Nemojte rukovati dodatnim grijanjem za vrijeme punjenja spremnikagoriva.

Page 101: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

2.1

HRV_UD62547_13Sommaire 2 (X61 électrique - Renault)

2. poglavlje: Vožnja(savjeti za upotrebu vezani uz uštedu goriva i zaštitu okoliša)

Pokretanje,Zaustavljanjemotora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2Komandastupnjaprijenosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4Ručnakočnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5Savjetizavožnju,ECOvožnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6Dosegvozila:savjeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8Zaštitaokoliša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10Upozorenjezagubitaktlakaugumama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11Mehanizmizaispravljanjeipomoćprivožnji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15Ograničivačbrzine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.18Regulatorbrzine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.21Pomoćpriparkiranju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.25Kamerazavožnjuunatrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.27

Page 102: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

2.2

HRV_UD40355_2Démarrage (X61 électrique - Renault)

Démarrage,arrêtdumoteur

POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA (1/2)

Položaj “Stop i blokiran upravljač” StZaodbravljenjelaganookrećiteključiuprav- ljač.Za zabravljenje, izvadite ključ i okrenite upravljačsvedozabravljenjaupravljača.

Položaj “Dodatna oprema” AKod isključenog kontakta, eventualna do- datnaoprema(autoradio…)nastavljaraditi.

Vozilo se može pokrenuti samo ako kabel za punjenje nije priključen na vozilo.Vozilosemožepokrenuti samoako je ručicazaodabirupoložajuP.Pogledajte odjeljak “Komandamjenjača” u 2. po- glavlju.

1

Položaj “Vožnja” MKontaktjeuključen.

Položaj “Pokretanje” DPokretanje motora– Pomakniteručicu1samoupoložajP;– okreniteključupoložajD,azatimgaot-

pustite.

KontrolnosvjetloṐpalisena instrumen- tnoj ploči popraćeno zvučnim signalom. ČimsvjetloṐprestanetreptati,azvučnise signalzaustavi,vozilojespremnozavožnju.

Page 103: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

2.3

HRV_UD40355_2Démarrage (X61 électrique - Renault)

Zaustavljanje motoraDokmotorradiokreniteključnatragupolo- žaj“Stop”St.KontrolnosvjetloṐ se gasi.

Odgovornost vozača prili- kom parkiranja ili zaustavlja- nja vozilaNikadaneostavljajtedijete,ne-

samostalnu odraslu osobu ili životinju uvozilukadaganapuštate,čaknitina kratko.Naime, oni bi mogli dovesti u opas- nostsebe ilidrugeosobepokretanjem motora,uključivanjemopremekaoštosu podizačistakala ilipakzaključavanjem vrata.Osim toga, kada je vani vruće /ili sunčano, temperatura u unutrašnjosti putničkogprostorabrzoraste.OPASNOST OD SMRTI ILI TEŠKIH OZLJEDA.

Nikada ne isključujte kontakt prije potpunog zaustavljanja vozila.Kadsemotorzaustavi, kočioni sustav, sustav servo

upravljanja itd. ipasivni zaštitnimeha- nizmikaoštosuairbagsizatezačiviše nećefunkcionirati.

POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA (2/2)

Page 104: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

changementdevitesses ............................(jusqu’àlafindel’UD)conduite .....................................................(jusqu’àlafindel’UD)marchearrière

passage ...............................................(jusqu’àlafindel’UD)

commandedevitesses ..............................(jusqu’àlafindel’UD)levierdevitesses .......................................(jusqu’àlafindel’UD)véhiculeélectrique

conduite ...............................................(pagecourante)

2.4

HRV_UD48317_2Commande de vitesse (X61 électrique - Renault)

Commandedevitesse

KOMANDA STUPNJA PRIJENOSA (1/2)

Funkcionirasličnoautomatskommjenjaču.

Ručica mjenjača 1Zaslon A na instrumentnoj ploči prikazuje položajručicemjenjača3.P : parkiranjeR :VožnjaunazadN :neutralnipoložajD :vožnjapremanaprijed

PokretanjeDokvamjenoganapapučicikočniceiručica mjenjača1upoložajuP,uključitekontakt.Pokrenitemotor.Za izlaz izpoložajaP, obaveznopritisnite papučicukočniceprijepritiskanjagumbaza deblokiranje 2.Pritisnitepapučicukočnice(kontrolnosvjetlo cnazaslonuAsegasi),pomakniteručicu izpoložajaP.Stavljanje ručice u položaj D ili R treba se obaviti na zaustavljenom vozilu, kada je kočnica pritsnuta i papučica gasa otpu- štena u potpunosti.

1

PokretanjeStaviteručicu1upoložajD.

Kretanje na uzbrdiciPrilikom kretanja na uzbrdici, a posebno nakonšto jepogonskiakumulatordokraja napunjenitijekomprvihnekolikokilometara, savjetujemovamupotreburučnekočnice.Tijekomvožnjepritisnitepapučicugasada bistepostigliželjenubrzinu.

Vožnja unazadPostaviteručicu1upoložajR.Svjetla za vožnjuunazadpale seprilikom uključivanjabrzinezavožnjuunazad(kon- taktuključen).

32

A

Vozilosemožepokrenuti samoako je ručicamjenjačaupoložajuP.Vozilo se može pokrenuti samo ako kabel za punjenje nije priključen na vozilo.

Page 105: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

freinàmain ................................................(pagecourante)

2.5

HRV_UD48317_2Commande de vitesse (X61 électrique - Renault)

Ručna kočnicaZa otpuštanjePovuciteručicu5 laganopremagore,priti- snitegumb6ivratiteručicupremadolje.

Za zatezanjePovucitepremagore,provjerite je livoziloimobilizirano.

Freinàmain

STUPANJ PRIJENOSA (2/2)/RUČNA KOČNICAParkiranje vozilaKada je vozilo zaustavljeno, dok vam je noga još na papučici kočnice, pomaknite ručicuupoložajP:komandasenalaziune- utralnompoložaju,apogonskikotačimeha- ničkisublokiranipoluosovinom.Zategnite ručnu kočnicu.

U slučaju udarca u podvo- zje vozila prilikommanevrira- nja(primjer:udaracukamen, visokipločnikilinekudruguko-

munalnuopremu)možeteoštetitivozilo (na primjer: iskrivljenje osovine), elek- tričnistrujnikrugilipogonskiakumulator.Nedodirujteelementestrujnogkrugani tekućine.Kakobiseizbjeglaopasnostodnesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.Opasnost od teških ozljeda ili struj- nog udara i opasnost po život.

Kada je aktivirana,uslučajuda je ručica mjenjačablokiranaupoložajuP, pritisnite papučicu kočnice. Moguće je ručno oslo- boditi ručicumjenjača. Da biste to učinili, otkvačite poklopac na podnožju ručice i istovremenopritisnitepodručje4 i tipkuza deblokadu 6naručici.

Dok je vozilo zaustavljeno i ovisnoonagibu i/ili optereće- nju vozila, možda će biti po- trebno povući ručnu kočnicu

baremdvadodatnaozubljenjaiuključiti položajP.

Zavrijemevožnjepaziteda je ručna kočnica otpuštena do kraja(crvenokontrolnosvjetlo je ugašeno), postoji opasnost

odpregrijavanja,odnosnooštećenja.

6

4

5

Page 106: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

conduite .....................................................(jusqu’àlafindel’UD)conseilspratiques ......................................(jusqu’àlafindel’UD)autonomieduvéhicule...............................(jusqu’àlafindel’UD)consommationd’énergie ...........................(jusqu’àlafindel’UD)économied’énergie ...................................(jusqu’àlafindel’UD)véhiculeélectrique

autonomieduvéhicule .........................(jusqu’àlafindel’UD)

véhiculeélectriqueconduite ...............................................(jusqu’àlafindel’UD)

énergieéconomie .............................................(pagecourante)

récupérationd’énergie ...............................(pagecourante)conseilsdeconduite ..................................

(jusqu’àlafindel’UD)autonomiedelabatteriedetraction ..........(jusqu’àlafindel’UD)énergie

autonomie ............................................(jusqu’àlafindel’UD)

économètre................................................(jusqu’àlafindel’UD)ECOconduite ............................................(jusqu’àlafindel’UD)modeECO .................................................(pagecourante)

2.6

HRV_UD48318_3Conseils de conduite, ECO conduite (X61 - X61 électrique - Renault)

Conseilsdeconduite,ECOconduite

SAVJETI ZA VOŽNJU, EKOVOŽNJA (1/2)Doseg vozila ovisi o uvjetima upotrebe vozila, ugrađenoj opremi i načinu vožnje vozača.Zaoptimiziranjepotrošnjeenergije pogledajtesavjeteunastavku.Ovisnoovozilu,bitćevamponuđenefunk- cije koje omogućuju smanjenje potrošnje energije:– načinradaECO,kojiseuključujeputem

tipkeECO– mjeračnapunjenosti.

Ekološki način rada ECOFunkcijaECOoptimiziradosegvozilaputem ograničavanjaperformansimotora.Djeluje nanekesustavekojitrošenapajanjeuvozilu (grijanje,klimauređaj,servoupravljačitd.)i nanekeradnjeuvožnji(ubrzavanje,reguli- ranjebrzine,usporavanjeitd.).

Uključivanje funkcijePritisniteprekidač1.Uključuje se kontrolno svjetlo2 na instru- mentnojpločiikontrolnosvjetlougrađenou prekidač.Uvožnjimožeteprivremeno isključitinačin radaECOzavraćanjeradnihkarakteristika motora.Zato,pritisnitesnažno idokrajapapučicu gasa.

2

1

NačinradaECOponovnoseuključuječim otpustitepapučicugasa.

Isključenje radaPritisniteprekidač1.Isključitćesekontrolnosvjetlo2ikontrolno svjetlougrađenouprekidač.

Regulatorbrzineprelaziustanjemirova- njakadaseuključiili isključinačinrada ECO.Pogledajte“Regulator/ograničivač brzine: funkcija regulatorabrzine” u 2. poglavlju.

Page 107: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

chauffage, conditionnement d’air : pro-grammation................................................(pagecourante)

2.7

HRV_UD48318_3Conseils de conduite, ECO conduite (X61 - X61 électrique - Renault)

Značajke funkcije obnove energijeMotorstvaraznačajnijekočenjemotoromod onogklasičnogvozila.Nakonštosepogonskiakumulatornapuniu potpunostitetijekomprvihnekolikokilome- taravožnje,kočenjemotoromprivremenoće sesmanjiti.Prilagoditesvojstilvožnjetojsi- tuaciji.

Područje upotrebe praznog hoda 0Označavadanepostojipotrošnjagoriva.

Mjerač napunjenosti(nainstrumentnojploči)Mjerač napunjenosti vozaču omogućuje prikazpotrošnjeiliobnoveenergijevozilau stvarnomvremenu.

Područje upotrebe “obnove energije” AKadau vožnji podignete nogu s papučice gasa ili pritisnete kočnicu,motor generira električnustrujutijekomusporavanja,atase energijaupotrebljavazausporavanjevozilai punjenjepogonskogakumulatora.

A

0B

C

Područje upotrebe “preporučene potrošnje” BPogonskiakumulatornapajamotorelektrič- nomenergijompotrebnomdabisepokre- talovozilo.

Područje upotrebe “potrošnje koja se ne preporučuje” COznačavavisokupotrošnju.

A

SAVJETI ZA VOŽNJU, EKOVOŽNJA (2/2)

BC

Page 108: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

conduite .....................................................(jusqu’àlafindel’UD)conseilspratiques ......................................(jusqu’àlafindel’UD)consommationd’énergie ...........................(jusqu’àlafindel’UD)autonomieduvéhicule...............................(jusqu’àlafindel’UD)économied’énergie ...................................(jusqu’àlafindel’UD)énergie

économie .............................................(jusqu’àlafindel’UD)

économètre................................................(pagecourante)fonctionmode«ECO» .............................(pagecourante)véhiculeélectrique

autonomieduvéhicule .........................(pagecourante)

véhiculeélectriqueconduite ...............................................

(pagecourante)

2.8

HRV_UD42657_4Conseils : économie d\’énergie (X61 électrique - Renault)

Autonomieduvéhicule:conseils

DOSEG VOZILA: savjet (1/2)Dosegvozilaodobrenjezamješoviticiklus NEDC(Novieuropskiciklusvožnje).Ustvarnimuvjetimaupotrebedosegelek- tričnog vozilo ovisi o više čimbenika nad kojimaimatedjelomičanutjecaj,akojimogu značajnoutjecatinadosegvozila.Tosuslje- dećičimbenici:– brzinaistilvožnje;– vrstaceste;– toplinskaudobnost;– gume;– opterećenjevozila.Osim toga, uključivanje načina rada ECO omogućujevoziluautomatskopreuzimanje upravljanja elementima koji troše energiju u svrhu smanjivanja njihove potrošnje do najvećemogućemjere.Pogledajte članak “Ekovožnja”u2.poglavlju.

Brzina i stil vožnjeVelikebrzinesmanjujudosegvozila.Sportska vožnja smanjuje doseg vozila: odaberitesmirenijistilvožnje.

Vozitestalnombrzinom.Prilagoditestilvožnjedabisteizbjeglipreko- mjernupotrošnjuenergije.Informacijepotra- žiteuodjeljku“Mjeračnapunjenosti”u2.po- glavlju.Promjene stanja u prometumožete pred- vidjeti takodapodignetenoguspapučice gasaradiobnoveenergije. Informacijepo- tražite u odjeljku “Mjerač napunjenosti” u 2. poglavlju.PrednostdajtenačinuradaECO(pogledajte informacijeuodjeljku“Funkcijanačinarada ECO”u2.poglavlju).

Vrste cesteNauzbrdicamanemojtepokušavatizadržati istubrzinuinemojteubrzavativišenegona ravnomterenu.radijezadr-žite istipoložaj nogenapapučicigasa.

Page 109: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

chauffage, conditionnement d’air : pro-grammation................................................(pagecourante)

2.9

HRV_UD42657_4Conseils : économie d\’énergie (X61 électrique - Renault)

DOSEG VOZILA: savjet (2/2)

Toplinska udobnostUpotrebagrijanjailiklimauređajasmanjuje dosegavozila.Prijeupotrebevozilauključitenačin “prou- čavanje-učitavanjeklimatizacijskoguređaja” zaodržavanjedosegavozila(pogledajtein- formacijeuodjeljku“Proučavanje-učitavanje grijanja,klimatiziranjezraka”u3.poglavlju).Zavrijemevožnjesmanjiteupotrebugrija- njaiklimatiziranjazrakateuključitedodatno grijanje (pogledajte informacije u odjeljku “Dodatnogrijanje”u3.poglavlju).

GumeNedovoljan tlak u gumama povećava po- trošnjuenergije.Tlakugumamanavašem vozilunekauvijekodgovarapreporučenom.Tijekomvožnjekoristitegumeistogproizvo- đača, istihdimenzije, vrste i strukture kao originalnegume.Upotrebagumakojenisu propisaneznačajnosmanjujedosegvozila.Pogledajteinformacijeu4.poglavlju“Tlaku gumama”.

Opterećenje vozilaIzbjegavajte nepotrebno opterećivanje vozila.

Page 110: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

environnement ...........................................(jusqu’àlafindel’UD)

2.10

HRV_UD30435_1Environnement (sans marque) (X61 électrique - Renault)

Environnement

ZAŠTITA OKOLIŠAPridonesite i vi smanjenju zagađenja okoliša– Istrošenidijelovikojisuzamijenjeniprili-

kom redovitogodržavanja vašeg vozila (akumulator, filtarulja, filtarzraka,bate- rije...) iposudezaulje(prazne ilinapu- njenesastarimuljem)morajuseodlagati naspecijaliziranimmjestima.

– Voziloizvanupotrebemorabitiodvedeno uovlašteni centar kakobi seosigurala njegovareciklaža.

– U svakom slučaju, poštujte lokalne zakone.

RecikliranjeVašesevozilomožerecikliratido85%,ava- loriziratido95%.Kakobisepostiglioviciljevi,brojnidijelovi vozilasuproizvedeninanačinkojiomogu- ćavanjihovorecikliranje.Strukturaimateri- jalisupažljivoproučenikakobiseolakšalo skidanjeovihsastavnihdijelovainjihovaza- vršnaobradauposebnimfiltrima.Kakobisesačuvaliprimaniizvorimaterije,u ovovoziloseugrađujubrojnidijeloviodreci- kliranihplastičnihmaterijalailiodobnovljivih materijala (materijali biljnog ili životinjskog podrijetlakaoštosupamukilivuna).

Vaše vozilo je proizvedeno s namjerom zaštite okoliša tijekom cijelog životnog vijeka:prilikomproizvodnje, tijekomupotre- betenakrajusvogživotnogvijeka.To se nastojanje prikazuje potpisom eco² proizvođača.

ProizvodnjaVašese vozilo proizvodi u tvornici primje- njujući napredne postupke za smanjenje utjecajanaokolišzbog ljudikojiživeupri- obalnompodručjuizbogprirode(smanjenje potrošnjevodeienergije,vizualneizvučne štetnosti, ispuštanjauatmosferu iuvodu, sortiranjeivalorizacijaotpada).

Page 111: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

pneumatiques ............................................(jusqu’àlafindel’UD)pressiondespneumatiques.......................(jusqu’àlafindel’UD)conduite .....................................................(jusqu’àlafindel’UD)avertisseurdepertedepressiondespne-umatiques ..................................................(jusqu’àlafindel’UD)

2.11

HRV_UD42728_1Avertisseur de perte de pression des pneumatiques (X61 - X61 électrique - Renault)

Avertisseurdepertedepressiondespneumatiques

UPOZORITELJ ZA SMANJENJE TLAKA U GUMAMA (1/4)

Kadjevozilonjimeopremljeno,sustavupo- zoravanasmanjenje tlakau jednoj iliviše guma.

Princip radaSvaki kotač (osim rezervnog) ima senzor ugrađen u ventil za napuhavanje koji su- stavno,uvožnji,mjeritlakugumama.

Kontrolnosvjetlo 1stalnojeupaljeno kakobiupozorilovozačananedovoljantlak (ispuhanaguma,probušenaguma...).

Ponovno početno podešavanje propisane vrijednosti tlaka u gumamaMoraseizvršitiusljedećimslučajevima:– kada se propisana vrijednost tlaka u

gumamamorapromijenitikakobisepri- lagodila uvjetima upotrebe (vožnja bez opterećenja, pod opterećenjem, vožnja poautocesti...);

– nakonzamjenepoložajakotača(ovajse postupaknepreporučuje);

– nakonzamjenekotača.Uvijeksemoraizvršitinakonprovjerenapu- hanostisvečetirigumenahladno.Vrijednosti tlaka napuhavanja moraju od- govarati trenutačnojupotrebivozila(vožnja bezopterećenja,podopterećenjem,vožnja poautocesti...).

Ovafunkcijapredstavljadoda- tnupomoćuvožnji.No,uistovrijeme,onanedje- lujeumjestovozača.Onadakle

nemože,uniti jednomslučaju,zamije- nitiopreznitiodgovornostvozača.Provjeritetlakugumama,uključujućire- zervnikotač,jednommjesečno.

1

Page 112: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

2.12

HRV_UD42728_1Avertisseur de perte de pression des pneumatiques (X61 - X61 électrique - Renault)

UPOZORITELJ ZA SMANJENJE TLAKA U GUMAMA (2/4)

23

4

Prikaz poruke “TP ACQUISTION LAUNCHED” u trajanju od pet sekundi označavada jezahtjevzaponovnopo- četnopodešavanjepropisanevrijednosti tlakaugumamauzetuobzir.

Ili– više puta kratko pritisnite gumb3 za

odabirfunkcije“SEtPP”nazaslonu2;– duljedržitepritisnutim (oko3sekunde)

gumb3 za pokretanje početnog pode- šavanja.Treptanjeutrajanjuodotprilike pet sekundi popraćeno stalno prikaza- nomporukom“SEtPP”označavada je zahtjevzaponovnopočetnopodešava- njepropisanevrijednostitlakaugumama uzetuobzir.

Ponovnopočetnopodešavanja izvršavase nakonnekolikominutavožnje.Postupak ponovnog početnog podeša-

vanjaKoduključenogkontakta,ovisnoovozilu:– više puta nakratko pritisnite jedan od

gumba3 ili 4 za odabir funkcije “TYRE PRESSURE ACQUISITION” na za- slonu 2;

– na dulje pritisnite (otprilike 3 sekunde) jedanodgumba3 ili 4zapokretanjepo- četnogpodešavanja.

Napomena: propisana vrijednost tlaka u gumamanesmijebitimanjaodpreporučene inavedenenanaljepnicinaokviruvrata.

Page 113: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

2.13

HRV_UD42728_1Avertisseur de perte de pression des pneumatiques (X61 - X61 électrique - Renault)

UPOZORITELJ ZA SMANJENJE TLAKA U GUMAMA (3/4)TYRE PUNCTURE

Stalno jeupaljenokontrolnosvjetlo popraćeno zvučnim signalom i, ovisno o vozilu,porukom“TYREPUNCTURE”.

Ovaporukajepopraćenaporukom®.Označavajudajenajmanjejednagumapro- bušena ili jako ispuhana. Zamijenite je ili pozovitePredstavnikamarkeakojeprobu- šena.Ponovnonapušitegume,akojekotač ispuhan.

Kontrolno svjetlo ® nalaže, zbog vaše sigurnosti, obaveznotrenutnozaustavlja- njeuskladusuvjetimaupro-

metu.Sustavmoždanećeotkritinaglosmanje- njetlakaugumama(pucanjegume...).

CHECK TYRE SENSORS

Kontrolno svjetlo treperi nekoliko sekundiinakontogaostajestalnoupaljeno te je,ovisnoovozilu,popraćenoprikazom poruke“CHECKTYRESENSORS”.

Ovaporukajepopraćenaporukom©.Označavaju da najmanje jedan kotač nije opremljen senzorima (primjerice, rezervni kotač). U drugim se slučajevima obratite Predstavnikumarke.

PrikazZaslon 2 na instrumentnoj ploči obavje- štavavasoeventualnimnepravilnostimau napuhavanju guma (ispuhana, probušena guma...).

CHECK TYRE PRESSURES

Stalnojeupaljenokontrolnosvjetlo i, ovisnoovozilu,popraćenoprikazomporuke “CHECKTYREPRESSURES”.Tooznačavadajenajmanjejednagumais- puhana.Provjerite i po potrebi ponovno podesite tlakučetirikotačanahladno.Kontrolnose

svjetlogasinakonnekolikominuta vožnje.

Page 114: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

2.14

HRV_UD42728_1Avertisseur de perte de pression des pneumatiques (X61 - X61 électrique - Renault)

Zamjena kotača/gumaZa ovaj sustav potrebna je posebna oprema(kotači,gume,ukrasnipoklopci...). Pogledajteodlomak“Gume”u5.poglavlju.PotražitesavjetPredstavnikamarkezaza- mjenuguma, tekakobistesaznali koja jedodatnaopremakompatibilnasasustavomidostupnaumrežimarke:upotrebasvakedrugedodatneoprememoglabiugrozitipra- vilanradsustava.

Rezervni kotačKada je vozilo njime opremljeno, rezer- vni kotač nema senzor. Kada je ugrađen

u vozilo, kontrolno svjetlo treperi nekoliko sekundi, a zatim ostaje stalno upaljeno popraćeno kontrolnim svjetlom ©.Ovisnoovozilu,na instrumentnoj se ploči prikazuje poruke “CHECK TYRE SENSORS”.

Podešavanje tlaka u gumamaVrijednosti tlaka moraju se podešavati na hladno(pogledajtenaljepnicunarubuvrata vozača).Uslučajukadaseprovjera tlakanemože vršiti na hladnim gumama, treba pove- ćatipreporučenevrijednostitlakaza0,2 do 0,3 bara (3 PSI).Nikada se ne smije ispuštati zrak iz vrućih guma.

UPOZORITELJ ZA SMANJENJE TLAKA U GUMAMA (4/4)

Raspršivač za popravak guma i set za napuhavanjeZbog karakteristika ventila upotrebljavajte samoopremu koju je homologiralamreža marke.Pogledajteodlomak“Setzanapuha- vanjeguma”u5.poglavlju.

Page 115: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

ABS ...........................................................(jusqu’àlafindel’UD)conduite .....................................................(jusqu’àlafindel’UD)systèmeantiblocagedesroues:ABS .......(jusqu’àlafindel’UD)assistanceaufreinaged’urgence ..............(jusqu’àlafindel’UD)freinage d’urgence .....................................(jusqu’àlafindel’UD)contrôledynamiquedeconduite:ESC .....(jusqu’àlafindel’UD)ESC:Contrôledynamiquedeconduite ....(jusqu’àlafindel’UD)antipatinage ...............................................(jusqu’àlafindel’UD)

2.15

HRV_UD42658_4Dispositifs de correction de conduite (X61 - F61 - Renault)

Dispositifsdecorrectionetd’assistanceàlaconduite

MEHANIZMI ZA PODEŠAVANJE I POMOĆ U VOŽNJI (1/3)Ovisnoovozilu,mogusesastojatiod:– ABS (sustav protiv blokiranja kotača);– dinamičke kontrole vožnje (ESC) s

kontrolom protiv zanošenja u zavo- jima i sustavom protiv proklizavanja;

– sustava za pomoć pri naglom kočenju;– sustava za pomoć pri kretanju na uz-

brdici.

Stogase,uhitnimslučajevima,prepo- ruča jak i stalan pritisaknapapučicu. Nijepotrebnovišeputauzastopnopriti- skatipapučicu(pumpanje).ABSćepro- mijenitipritisakukočionomsustavu.

Tefunkcijesudodatnepomoći u slučaju kritične vožnje koje omogućavaju prilagođavanje ponašanjavozilaželjivozača.

No te funkcije ne zamjenjuju vozača. One ne pomiču granice mogućnosti vozila i ne smiju poticati bržu vožnju. Onedaklenemogu,uniti jednom tre- nutku, zamijeniti oprez i odgovornost vozača pri upravljanju (vozač uvijek morapredvidjetiiznenadnesituacijekoje semogudogodititijekomvožnje).

Vašekočenjejedjelomičnoosi- gurano.Uzto,opasno je naglo kočiti i obavezno je trenutno zaustavljanjeuskladusuvje-

timauprometu.PozovitePredstavnika marke.

ABS (sustav protiv blokiranja kotača)PrilikomintenzivnogkočenjaABSsprječava blokiranje kotača, te omogućuje kontrolu nadzaustavnimputomiočuvanjekontrole nadvozilom.Utimuvjetima,mogućejeizbjegavanjepre- prekekočenjem.Osimtoga,tajsustavomo- gućavapoboljšanjezaustavnogputa,oso- bito na tlu sa slabim prianjanjem (vlažno tlo...).Svakouključenjemehanizmaočitujesepo- drhtavanjem papučice kočnice. ABS ni u kojemslučajunepoboljšava“fizičke”perfor- mansevozilavezaneuzprianjanjegumana tlo.Osnovnapravilaoprezamorajuseoba- veznopoštivati(udaljenostizmeđuvozila...).

Smetnje u radu:– akoseuvožnjinainstrumentnojpločipri-

kažekontrolnosvjetlox, kočenje je i dalje funkcionalno;

– akoseuvožnjinainstrumentnojpločipri-

kažekontrolnosvjetlox i D, to ukazuje na kvar kočionog sustava.

U tom se slučaju isključuju i ABS, ESC te sustav za pomoć pri naglom kočenju i, ovisno o vozilu, na instrumentnoj se ploči prikazujuporuke“ABSprovjerite”,“BRAKES TOBECHECKED”i“ESCProvjerite”.PotražitesavjetPredstavnikamarke.

Page 116: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

2.16

HRV_UD42658_4Dispositifs de correction de conduite (X61 - F61 - Renault)

MEHANIZMI ZA PODEŠAVANJE I POMOĆ U VOŽNJI (2/3)

Dinamička kontrola vožnje ESC s kontrolom protiv zanošenja u zavojima i sustavom protiv proklizavanjaDinamička kontrola vožnje ESCOvajsustavpomažeočuvanjukontrolenad vozilomu“kritičnim”situacijama(izbjegava- njeprepreke,gubitakprianjanjauzavoju...).

Princip radaSenzornaupravljačuomogućavaprepozna- vanjeputanjevožnjekojuželivozač.Ostali senzori, koji se nalaze na vozilu, mjerestvarnuputanju.Sustav uspoređuje volju vozača i stvarnu putanjuvozilaiispravljaovuzadnju,popo- trebi,djelujućinakočenjeodređenihkotača i/ilinasnagumotora,uslučajuuključivanja

sustavakontrolnosvjetlo trepćena instrumentnojploči.

Kontrola zanošenja u zavojimaOvajsustavpoboljšavaradESCujakimza- vojima(gubitakprianjanjaprednjegovjesa).

Sustav protiv proklizavanjaOvajsustavpomažeprismanjenjuprokliza- vanjapogonskihkotača ikontrolivozilapri pokretanju,ubrzavanjuiliusporavanju.Princip radaPomoćusenzoranakotačima,ovajsustav mjeriiuspoređuje,usvakomtrenutku,brzinu pogonskihkotačaiukazujenanjihovopove- ćanjebrojaokretaja.Akojedankotačpočne proklizavati,sustavnamećenjegovokoče- njesvedokpokretljivostnepostanekom- patibilnasrazinomprianjanjaispodkotača.Sustav isto takodjeluje kakobi prilagodio brojokretajamotora raspoloživomprianja- njuispodkotača,neovisnoopritiskunapa- pučicugasa.

Smetnje u raduKadasustavotkrijesmetnjuuradu,poruka “ESCProvjerite” ikontrolnosvjetlo© seprikazujuna instrumentnojploči.U tom seslučajuisključujuESCisustavprotivpro- klizavanja.PotražitesavjetPredstavnikamarke.

Page 117: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

2.17

HRV_UD42658_4Dispositifs de correction de conduite (X61 - F61 - Renault)

Pomoć pri naglom kočenjuTo je dodatni sustavABS koji pomaže pri smanjenjuzaustavnogputavašegvozila.

Princip radaSustav otkriva situacije kada je potrebno naglokočenje.Utomslučajupomoćpriko- čenjurazvijatrenutnosvojunajvećusnagui možeuključitipodešavanjeABS-a.KočionisustavABSjeaktivansvedoksene otpustipapučicakočnice.

Paljenje svjetala upozorenjaOvisno o vozilu, ona se mogu upaliti pri jakomusporavanju.

Smetnje u raduKadasustavotkrijesmetnjuuradu,poruka “BRAKINGFAULT”sepojavljujena instru- mentnoj ploči popraćena kontrolnim svje- tlom©.Obratiteseovlaštenomzastu- pniku.

MEHANIZMI ZA PODEŠAVANJE I POMOĆ U VOŽNJI (3/3)

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdiciOvisnookutunagiba,ovajsustavpomaže vozaču prilikom kretanja na uzbrdici. Sprječava proklizavanje vozila unazad, ovisno o nagibu, djelujući na automatsko zatezanjekočnicadokvozačmaknenogu spapučicekočnicedabipritisnuopapučicu gasa.

Rad sustavaRadisamodokjeručicamjenjačaunekom drugompoložajuosimpraznoghoda idok jevozilopotpunozaustavljeno(pritisnutapa- pučicakočnice).Sustavzadržavavozilootprilike2 sekunde. Zatimsekočnicepostupnootpuštaju(vozilo krećeovisnoonagibu).

Sustav za pomoć pri kretanju nauzbrdicinemožeupotpu- nosti spriječiti proklizavanje vozilaunazadusvimslučaje-

vima(jakostrmauzbrdica…).Vozačusvakomtrenutkumožepritisnuti papučicukočniceitakospriječitikretanje vozilaunazadiliunaprijed.Sustavzapomoćprikretanjunauzbrdici nesmijeseupotrebljavatizadužezau- stavljanje:upotrijebitepapučicukočnice.Ovafunkcijanijenamijenjenazaimobili- zacijuvozilanadužiperiod.Ako je potrebno, upotrijebite papučicu kočnicezazaustavljanjevozila.Vozač i dalje mora biti posebno pa- žljivnaskliskimpovršinamailionimsa slabimprianjanjemi/ilinanagibu.Postoji opasnost od teških ozljeda.

Page 118: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

limiteurdevitesse ......................................(jusqu’àlafindel’UD)conduite .....................................................(jusqu’àlafindel’UD)

2.18

HRV_UD45576_4Régulateur-limiteur de vitesses : fonction limiteur (X61 électrique - Renault)

Limiteurdevitesse

Ograničivač brzine je funkcija koja vampomažedaneprijeđetebrzinuvožnjekojusteodabrali,akojasenazivaograničena brzina.

OGRANIČIVAČ BRZINE (1/3)

PokretanjePritisnite prekidač1 na strani. Pali se narančastokontrolnosvjetlona instru-mentnojpločiipojavljujeseporuka“SPEED LIMITER” popraćena crticama, kako bioznačilada je funkcijaograničivačabrzineuključena i u očekivanju pohranjivanjabrzineograničenja.Za pohranjivanje trenutne brzine pritisnite prekidač2 (+): ograničena brzina zamje- njujecrtice.Minimalnabrzinazapohranuje30km/h.

Komande1 Glavniprekidačzauključivanje/isključiva-

nje.2 Uključivanje,memoriranje iuzlaznapro-

mjenaograničenjabrzine(+).3 Smanjivanjeograničenebrzine (-).4 Stavljanjefunkcijestanjepripravnosti (s

memoriranjemograničenebrzine)(O).5 Uključivanje i pozivanje upamćenog

ograničenjabrzine(R).

1

2 4 53

Page 119: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

2.19

HRV_UD45576_4Régulateur-limiteur de vitesses : fonction limiteur (X61 électrique - Renault)

OGRANIČIVAČ BRZINE (2/3)

Prekoračenje ograničene brzineU svakom trenutkumoguće je prekoračiti ograničenubrzinu.Dabiste toučinili:priti- snitepapučicugasasnažno i do kraja (do prelaskatočkeotpora“kickdown”).Za vrijemeprekoračivanjabrzine, referen- tna vrijednost brzine trepćena instrumen-tnojploči.Zatim otpustite papučicu gasa: funkcija ograničivačabrzinevraćasečimpostignete brzinukojajemanjaodupamćenebrzine.

Funkcija ne može održati ograničenu brzinuUslučaju jakenizbrdice,ograničenubrzinu neodržavasustav:upamćenabrzinatrepće na instrumentnojpločikakobivaso tome obavijestila.

Funkcijaograničivačbrzineniukojemslučajuneutječenako- čionisustav.

VožnjaKadajenekaograničenabrzinaupamćena, svedoksetabrzinanedosegne,vožnjaje sličnakaonavozilubezograničivačabrzine.Čimdosegnetepohranjenubrzinu,djelova- njemnapapučicugasanećesemoćipre- koračitiprogramiranabrzina,osimuslučaju nužde (pogledajte informacije u odjeljku “Prekoračenjeograničenebrzine”).

Promjena ograničene brzineMožetemijenjatiograničenubrzinuuzasto- pnimpritiscimana:– prekidač2(+)zapovećanjebrzine;– prekidač3(-)zasmanjenjebrzine.

2 4 53

Page 120: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

2.20

HRV_UD45576_4Régulateur-limiteur de vitesses : fonction limiteur (X61 électrique - Renault)

OGRANIČIVAČ BRZINE (3/3)

Stavljanje funkcije u stanje pripravnostiFunkcijaograničivačabrzineprelaziustanje mirovanjaakodjelujetenaprekidač4 (O). U tom slučaju, ograničena brzina ostaje upamćena i prikazuje se poruka "SPEED MEMORY”popraćenaupamćenombrzinom nainstrumentnojploči.

Pozivanje ograničene brzineAko jenekabrzinaupamćena,može jese pozvatipritiskomnaprekidač5(R).

Kadajeograničivačustanjumirovanja, pritiskomnaprekidač2 (+)ponovnose uključuje funkcija, adaseneuzimau obzir upamćena brzina: brzina kojom vozilovozijeonakojaseuzimauobzir.

Isključivanje funkcijeFunkcija ograničivača brzine se prekida kadadjelujetenaprekidač1.Uovomslu- čajuvišenemaupamćenebrzine.Gašenje narančastog kontrolnog svjetla na in- strumentnoj ploči potvrđuje isključivanje funkcije.

1

2 4 53

Page 121: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

conduite .....................................................(jusqu’àlafindel’UD)régulateurdevitesse .................................(jusqu’àlafindel’UD)

2.21

HRV_UD57621_6Régulateur-limiteur de vitesses : fonction régulateur (X61 électrique - Renault)

Regulator brzine je funkcija koja vam pomažeodržavatistalnubrzinuvožnjekoju steoda-brali,koja se naziva namještena brzina.Putnubrzinumogućejepostavitinabilokoju vrijednostiznad30km/h.

Régulateurdevitesse

REGULATOR BRZINE (1/4)

Funkcija regulator brzine ni ukojemslučajuneutječenako- čionisustav.

Ova funkcija predstavlja do- datnupomoćuvožnji.Funkcija nedjelujeumjestovozača.Onadaklenemoženiukojem

slučajuzamijenitipoštivanjeograničenjabrzine,nitioprez(uvijekbuditespremninakočenjeusvimokolnostima),nitiod-govornostvozača.Regulatorbrzinesenesmijeupotreblja- vatikodgustogprometa,nazavojitoj iliskliskoj cesti (poledica, voda na cesti,šljunak)ikodnepovoljnihmeteorološkihuvjeta(magla,kiša,bočnivjetar…).Opasnostodnesreće.

Komande 1 Glavniprekidačzauključivanje/isključi-

vanje. 2 Uključivanje, memoriranje i uzlazna

promjenanamještenebrzine(+). 3 Silazna promjena namještene brzine

(-). 4 Stavljanjefunkcijeumirovanje(sme-

moriranjemputnebrzine)(O). 5 Uključivanjeipozivanjeupamćenena-

mještenebrzine(R).

1

2 4 53

Page 122: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

2.22

HRV_UD57621_6Régulateur-limiteur de vitesses : fonction régulateur (X61 électrique - Renault)

VožnjaNakonšto jenamještenabrzinaupamćenaikada jeregulacijauključena,možetema- knutinoguspapučicegasa.

PokretanjePritisniteprekidač1nastrani.Kontrolno svjetlo6 uključuje se i svije- tli zeleno teseprikazujeporuka “CRUISE CONTROL”na instrumentnojploči,popra- ćenacrticamakojepokazujuda je funkcija regulatorabrzineuključenaičekanapohra- njivanjebrzinekretanja.

Napominjemodanogemoraju ostati u blizini papučica kako biste bili spremni reagirati u hitnimslučajevima.

REGULATOR BRZINE (2/4)

6 7

Namještanje brzinePri stabilnoj brzini (većoj od otprilike 30km/ h),pritisniteprekidač2(+):funkcijaje uključena,atrenutnabrzinajeupamćena.Namještenabrzinazamjenjujesecrticama, a regulacija se potvrđuje pojavljivanjem porukenainstrumentnojpločiizelenogkon- trolnogsvjetla7ikontrolnogsvjetla6.

1

Regulatorbrzineprelaziustanjemirovanjakadaseuključi ili isključinačin radaECO. Pogledajteinformacijeuodjeljku“FunkcijanačinaradaECO”u2.poglavlju.

2 4 53

Page 123: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

2.23

HRV_UD57621_6Régulateur-limiteur de vitesses : fonction régulateur (X61 électrique - Renault)

REGULATOR BRZINE (3/4)

Prekoračenje putne brzineUsvakomtrenutkujemogućeprijećinamje- štenubrzinudjelovanjemnapapučicugasa. Tijekomprelaženjabrzine,namještenavri- jednostbrzinetrepćenainstrumentnojploči.Zatimotpustitepapučicugasa:nakonneko- likosekundivoziloseautomatskivraćana početnunamještenubrzinu.

Funkcija ne može održavati putnu brzinuU slučaju strmog nagiba sustav nemože održavatibrzinukretanja:pohranjenabrzina trepćenaprikazuinformacijanainstrumen- tnojpločikakobivasotomeobavijestila.

Promjena namještene brzinePutnubrzinumožetemijenjati uzastopnim pritiscimana:– prekidač2(+)zapovećanjebrzine,– prekidač3(-)zasmanjenjebrzine.

Funkcija regulator brzine ni ukojemslučajuneutječenako- čionisustav.

2 4 53

Page 124: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

2.24

HRV_UD57621_6Régulateur-limiteur de vitesses : fonction régulateur (X61 électrique - Renault)

Isključivanje funkcijeFunkcija regulatora brzine se prekida dje- lovanjemnaprekidač1,u tomslučajuviše nemaupamćenebrzine.

Gašenjedvazelenakontrolnasvjetla i nainstrumentnojpločipotvrđujeisključi- vanje funkcije.

Pozivanje namještene brzineAko jenekabrzinapohranjena,moguće ju jedozvatipritiskomtipke5(R),poduvjetom davozitebrzinomvećomodotprilike30km/h inakonštosteprovjerilidasuuvjetiupro- metu prilagođeni (promet, stanje kolnika, meteorološkiuvjetiitd.).Napomena: ako je prethodno pohranjena brzina veća od trenutne brzine, vozilo će jakoubrzatidotebrzine.

Kada je regulator u stanju mirovanja, pritiskomnaprekidač2 (+)ponovnose uključujefunkcijaregulatora,adasene uzimauobzirupamćenabrzina:brzina kojomvozilovozi jeonakojaseuzima uobzir.

Stavljanje funkcije u stanje pripravnostiFunkcijaulaziustanjemirovanjakadadje- lujetena:– papučicakočnice;– pomakniteuneutralanpoložaj;– prekidač4(O).Usvatrislučaja,namještenabrzinaostajememorirana.Uključivanjestanjamirovanjapotvrđujese gašenjemzelenogkontrolnogsvjetla i pojavljivanjem poruke “pohranjeno” na in- strumentnojploči.

REGULATOR BRZINE (4/4)

Funkcijaumirovanju iliprekid radafunkcijeregulatorabrzine nedovodidobrzogsmanjenja brzine:potrebno jekočitipriti-

skomnapapučicukočnice.

1

2 4 53

Page 125: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

aide au parking ..........................................(jusqu’àlafindel’UD)conduite .....................................................(jusqu’àlafindel’UD)radar de recul ............................................(jusqu’àlafindel’UD)

2.25

HRV_UD43853_3Aide au parking (X61 - X61 électrique - Renault)

Aideauparking

Načelo radaUltrazvučnisenzoriugrađeniuoblogustra- žnjeg branika vozila “mjere” udaljenost izmeđuvozilaiprepreke.To mjerenje se očituje zvučnim signa- lima čija se frekvencija povećava s pribli- žavanjemprepreci,svedoksenepretvori u jedanneprekinuti zvučni signal kada se vozilopribližipreprecinaudaljenostodotpri- like30centimetra.Napomena: pazite da ultrazvučni senzori nisuzaklonjeni(prljavština,blato,snijeg...).

POMOĆ PRI PARKIRANJU (1/2)

RadPrilikom uključivanja brzine za vožnju unazad otkriva se većina predmeta na manjeodotprilike1,20metarodstražnjeg dijelavozila,čujese jedanzvučnisignal i, ovisnoovozilu,palisezaslon1.

Napomena:ovisnoovozilu,zaslon1omo- gućujeprikazokruženjavozilatetakonado- punjujezvučnesignale.

Ova funkcijapredstavljadodatnupomoćkojaukazuje,emitiranjemzvučnihsi- gnala,naudaljenostizmeđuvozilaipreprekeprilikommanevriranja.Onadaklenemože,nitiujednomslučaju,zamijenitiopreziodgovornostvozačaprilikommanevriranja.

Vozačuvijekmorapazitinaiznenadnesituacijekojesemogudesitiuvožnji:stogaprilikom upravljanjavozilomuvijekpazitenamale,uskeipomičneprepreke(kaoštosu,naprimjer, djeca,životinje,dječjakolica,bicikli,kamenje,stupoviitd.)umrtvomkutu.

1

Page 126: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

2.26

HRV_UD43853_3Aide au parking (X61 - X61 électrique - Renault)

Privremeno isključivanje sustava(ovisnoovozilu)Pritisniteprekidač2zaisključivanjesustava.Kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač sepalikakobisteznalidajesustavisključen.Ponovnipritisakuključujesustavikontrolno svjetlosegasi.Sustav se automatski ponovno uključujenakonštosteisključilikontaktiponovnopo- krenulimotor.

POMOĆ PRI PARKIRANJU (2/2)

Smetnja u raduKadasustavotkrijesmetnjuuradu,utraja- njuodotprilike3sekunde javljasezvučni signal, kako bi vas o tome obavijestio. PotražitesavjetPredstavnikamarke.

U slučaju udarca u podvozje vozila (npr. udarca u kamen, visoki pločnik ili neku drugu komunalnu opremu) vozilo se

možeoštetiti (npr.možedoćido iskriv- ljenjaosovine),električnistrujnikrug ili pogonskiakumulator.Kakobiseizbjeglaopasnostodnesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

2

Trajno isključivanje sustavaMožete trajno isključiti sustav dugim priti- skomnaprekidač2.Kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač je stalnoupaljenoPonovnipritisakuključujesustavikontrolno svjetlosegasi.

Page 127: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

caméraderecul .........................................(jusqu’àlafindel’UD)

2.27

HRV_UD42690_1Caméra de recul (X61 - X61 électrique - Renault)

Caméraderecul

KAMERA ZA VOŽNJU UNAZAD (1/2)

RadPrilikomprijelazauvožnjuunatrag,kamera1 smještenanastražnjimkrilnimvratimapre- nosi prikaz područja iza vozila na retrovi- zor2 ili, ovisno o vozilu, namultimedijski zaslon3popraćenjednimilidva(pomičnai fiksna)indikatoraudaljenosti4 i 5.

Napomena: pazite da kamera za vožnju unazad nije zaklonjena (prljavština, blato, snijeg,kondenzacijaitd.).

Napomena:ovisnoovozilu,određenepara- metremožetepodešavatismultimedijalnog zaslona3.Pogledajteuputstvozaopremu.

Ovafunkcijajedodatnapomoć.Onadaklenemože,nitiujednomslučaju,zami- jenitiopreznitiodgovornostvozača.Vozačuvijekmorapazitinaiznenadnesituacijekojesemogudesitiuvožnji:stoga prilikomupravljanjavozilomuvijekpazitenamale,uskeipomičneprepreke(kao

štosu,naprimjer,djeca,životinje,dječjakolica,bicikli,kamenje,stupoviitd.)umrtvomkutu.

2

3

1

Page 128: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

2.28

HRV_UD42690_1Caméra de recul (X61 - X61 électrique - Renault)

KAMERA ZA VOŽNJU UNAZAD (2/2)

Zaslonprikazujeobrnutusliku.Indikatori udaljenosti su prikaz projici- rannaravnojpovršini,taseinformacija morazanemaritikadaprikaz idepreko nekogokomitogpredmeta ili predmeta natlu.Predmetikojisepojavljujunarubuza- slonamogubitiiskrivljeni.Uslučajuprejakesvjetlosti(snijeg,vozilo nasuncu…),vidljivostkameremožebiti ometana.Kada su stražnja vrata otvorena ili nisudobrozatvorena,nestajeprikazs kamere i,ovisnoovozilu,prikazujese poruka«WARNING:BootOpen».

Pomični indikator udaljenosti 4 (ovisno o vozilu)Prikazan je u plavoj boji na multimedijal- nomzaslonu3.Onoznačavaputanjuvozila ovisnoopoložajuupravljača.

Fiksni indikator udaljenosti 5Fiksni indikator udaljenosti se sastoji od oznakaubojiA, B i Ckojeoznačavajuuda- ljenostizavozila:– A(crvena)naotprilike30centimetaraod

vozila;– B (žuta) naotprilike70 centimetaraod

vozila;– C (zelena)naotprilike150centimetara

odvozila.

Ovaj indikatorudaljenostiostajefiksni ipri- kazujeputanjuvozilaakosukotačiulinijis vozilom.Ovaj se sustav upotrebljava prvo pomoću indikatora udaljenosti (pomični za putanju i fiksni za udaljenost). Kada se dosegne crvenopodručje,možetesipomoćisprika- zomoblogebranikakakobisteseprecizno zaustavili.

4

C

B

A

5

Page 129: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

3.1

HRV_UD62548_13Sommaire 3 (X61 électrique - Renault)

3. poglavlje: Vaša udobnost

Uvodnicizraka:izlazizraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2Grijanje,klimauređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4

programiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8Dodatnogrijanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.10Klimauređaj:informacijeisavjetizaupotrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.12Multimedijskaoprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.14Unutarnjeosvjetljenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.15Sjenilo/ogledalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.16Električnipodizačistakala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.17Pepeljare,upaljačizacigarete,utičnicazadodatnuopremu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.18Pretincizaodlaganje,uređenjeputničkogprostora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.19Stražnjaklupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.23Prijevozpredmeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25

Uprtljažniku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25Vuča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.26

Page 130: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

aérateurs ...................................................(jusqu’àlafindel’UD)lunettearrière

désembuage ........................................(pagecourante)

ventilation ..................................................(jusqu’àlafindel’UD)

3.2

HRV_UD48320_3Aérateurs (sorties d’air) (X61 électrique - Renault)

Aérateurs:sortiesd’air

UVODNICI ZRAKA: izlazni otvori za zrak (1/2)

1 3 4 12

5 56

2

1 Otvorizaodmagljivanjebočnihstakala.

2 Bočniuvodnicizraka.

3 otvori za odmagljivanje vjetrobranskog stakla.

4 Središnjiuvodnicizraka.

5 Uvodnicizrakazausmjeravanjezraka premanogama.

6 Komandnaploča

Page 131: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

3.3

HRV_UD48320_3Aérateurs (sorties d’air) (X61 électrique - Renault)

Središnji uvodnici zrakaPodešavanja

Protok:Pomakniteupravljački kotačić7 (do prela- skatočkeotpora).

Raspodjela zraka:Desno/lijevo:pomičitejezičce8.Gore/dolje: pritisnite na gornji ili donji dio uvodnikazraka.

UVODNICI ZRAKA: izlazni otvori za zrak (2/2)

9

10

7

8

Bočni uvodnici zrakaPodešavanja

Protok:Pomakniteupravljačkikotačić10 (do prela- skatočkeotpora).

Raspodjela zraka:Desno/lijevo:pomičitejezičac9.Gore/dolje: pritisnite na gornji ili donji dio uvodnikazraka.

Nemojteumetatiništausustavventilacije(naprimjeruslučajuneugodnihmirisa...).Opasnost od oštećenja ili

požara.

Za uklanjajte neugodnih mirisa u vašem voziluupotrebljavajtesamosustavekojisu tome namijenjeni.Obratite se ovlaštenom zastupniku.

Page 132: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

airconditionné ...........................................(jusqu’àlafindel’UD)chauffage ...................................................(jusqu’àlafindel’UD)conditionnementd’air ................................(jusqu’àlafindel’UD)ventilation ..................................................(jusqu’àlafindel’UD)

3.4

HRV_UD48170_5Chauffage, climatisation (X61 électrique - Renault)

Chauffage,conditionnementd’air

Uključivanje ili isključivanje klima uređajaTipka6 omogućujeuključivanje (kontrolno svjetloupaljeno) ili isključivanje (kontrolno svjetlougašeno)radaklimauređaja.Upotreba klima uređaja omogućava:– snižavanje temperature u unutrašnjosti

putničkogprostora;– najbržeodmagljivanje.Klimauređajneradiakojevanjskatempe- raturaniska.

5 -Komanda i kontrolno svjetlo odleđiva- nja/odmagljivanja grijanog stražnjeg staklaigrijanihretrovizora.

6 -Komandaikontrolnosvjetlouključivanja klimauređaja(ovisnoovozilu).

7 -Zaustavljanjegrijanja.Upoložajuzaza- ustavljanjegrijanje višene troši ener- giju.

Informacije i savjeti za upotrebu:Pogledajte informacije u odjeljku “Klimatiziranjezraka:informacijeisavjetiza upotrebu”.

KomandePrisutnostkomandiovisioopremivozila.1 -Komandazarecirkulacijuzraka.2 -Podešavanjetemperaturezrakaiodabir

proučavanja-učitavanjagrijanja iklima- tizacijezraka.

3 -Podešavanjebrzineventilatora.4 -Podešavanjeraspodjelezrakauputnič-

komprostoru.

GRIJANJE, KLIMATIZIRANJE ZRAKA (1/4)

1 42 3

6 57

Page 133: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

dégivrage ...................................................(pagecourante)dégivrage/désembuagedepare-brise .......(pagecourante)

3.5

HRV_UD48170_5Chauffage, climatisation (X61 électrique - Renault)

i Dovod zraka je usmjeren prema otvorimazaodmagljivanjevjetro-

branskogstakla ibočnihstakala inogama putnika.Ovajpoložajpreporučasezabolju razinu udobnostikadjehladno.

ó Dovod zraka usmjeren je prven- stvenopremanogamaputnika.

G Dovod zraka je usmjeren prema svim uvodnicima zraka i prema

nogamaputnika.Ovajpoložajpreporučasezabolju razinu udobnostikadjevruće.

J Dovod zraka usmjeren je uglav- nompremauvodnicimazrakana

armaturnojploči.

Brzo odmagljivanjeOkrenitekomandeupoložajeoznačenekao

W:– vanjskizrak;– maksimalnatemperatura;– odmagljivanje.Upotrebaklimauređajaomogućavaubrza- vanjeodmagljivanja.

Podešavanje temperature zrakaOkrećitekomandu2 sobziromnaželjenu temperaturu. Što je klizač dalje od polo- žajazazaustavljanjegrijanja, temperatura jeveća.

GRIJANJE, KLIMATIZIRANJE ZRAKA (2/4)

Prilikomdužeupotrebeklimauređaja,može postati hladno. Za povećavanje tempera- ture,okrenitekomandu2 u desno.

Raspodjela zraka u putničkom prostoruOkrećitekomandu4kakobisteklizačdoveli uželjenipoložaj.

W Dovod zraka usmjeren je prema otvorimazaodmagljivanjevjetro-

branskogstaklaibočnihstakala.Ovimpolo- žajemseizbjegavazamagljivanje.

2 4

Page 134: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

3.6

HRV_UD48170_5Chauffage, climatisation (X61 électrique - Renault)

Podešavanje brzine ventiliranjaNormalna upotrebaOkrenitekomandu3u jedanodčetiripolo- žajakakobistepokrenuliventiliranjeipode- silijačinu.Odaberitepoložaj1zaminimalnuventilaciju ipoložaj4zamaksimalnuventilaciju.

GRIJANJE, KLIMATIZIRANJE ZRAKA (3/4)

3

6

Položaj 0Utompoložaju:– grijanjeiliklimatiziranjezrakaautomatski

seisključuječakiakojetipka6pritisnuta ikontrolnosvjetloostajeupaljeno

– brzinaventilacijezrakauputničkompro- storujenula;

– pa ipakmali dovod zraka postoji kada jevoziloupokretu.

Ovajpoložajsenesmiječestokoristiti.

Page 135: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

3.7

HRV_UD48170_5Chauffage, climatisation (X61 électrique - Renault)

GRIJANJE, KLIMATIZIRANJE ZRAKA (4/4)

Recirkulacija zraka (izolacija putničkog prostora)

Okrećitekomandu1premasimboluK recirkulacijezraka.U tim uvjetima, zrak je uzet iz putničkog prostora i recirkulirasebezusisavanjskog zraka.

Recirkulacija zraka omogućava:– izoliranjeputničkogprostoraodvanjskog

zraka (za vožnju u zagađenim područ- jima,krozneugodnemiriseitd.)

– brže postizanje željene temperature u putničkomprostoru.

Duljaupotrebaovogpoložajamožedo- vestidostvaranjaparenabočnimsta- klima i vjetrobranskom staklu te do neugodnihmirisauslijedcirkulacijene- obnovljenogzrakauputničkomprostoru.Savjetujesedakle,prelazaknanorma- lannačinrada(vanjskizrak)ponovnim okretanjemkomande1čimrecirkulacija zrakavišenijepotrebna.

1

Uhladnimvremenskimuvjetima(<0°C) preporučujemo da komandu 3 posta- vite u položaj za recirkulaciju zraka, a komandubrzineventiliranja2 isključivo u položaj 2 ili 3. Ta postavka omogu- ćujevećuučinkovitostimanjupotrošnju energijeprilikomdostizanjaželjenetem- peratureuputničkomprostoru

Page 136: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

chauffage ...................................................(jusqu’àlafindel’UD)chauffage, conditionnement d’air : pro-grammation................................................(jusqu’àlafindel’UD)ventilation ..................................................(jusqu’àlafindel’UD)

3.8

HRV_UD54257_9Chauffage, conditionnement d’air : programmation (X61 électrique - Renault)

programmation

GRIJANJE, KLIMATIZIRANJE ZRAKA: proučavanje-učitavanje (1/2)

Podešavanje programiranjaOva funkcija omogućuje upotrebu elek- tričnemreže(anepogonskogakumulatora) pododređenimuvjetima,dabisepostigla ugodnatemperaturaprijeupotrebevozila.Uključujegrijanjepohladnomvremenuikli- matiziranjezrakapotoplomvremenu.

1

Uvjeti rada– Kontaktmorabitiisključen;– zapokretanje funkcijeakumulatormora

bitinapunjenvišeod90%;– vozilomorabitipriključenouutičnicu; i – komanda1morasenalaziti upoložaju

ṗupodručjuAzaproučavanje-učita- vanjeklimatiziranjazrakailiupodručjuB zaproučavanje-učitavanjegrijanjailiven- tilacije.

3

Preporučljivo je komandu 3 postaviti u položaj za recirkulaciju zraka, a ko- manduraspodjelezraka2upoložaj:

– ipohladnomvremenu;

– Gprivisokimtemperaturama.Te postavke omogućuju postizanje ugodne temperature u putničkom pro- storu.

A B

2

Napomena:ovisnoosnazipriključkazapu- njenje,prilikomuključenja funkcijemoguće jeneznatnosmanjenjerazinenapunjenosti.

Page 137: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

3.9

HRV_UD54257_9Chauffage, conditionnement d’air : programmation (X61 électrique - Renault)

GRIJANJE, KLIMATIZIRANJE ZRAKA: proučavanje-učitavanje (2/2)Uključivanje funkcije– Uzuključenkontaktpostavitekomandu1

ujedanodpoložajaṗ;– isključite kontakt. Na instrumentnoj se

ploči na nekoliko sekundi prikazuje poruka“COMFORT” iprogramiranovri- jeme;

– priključitevozilona izvornapajanja(po- gledajteinformacijeuodjeljku“Električno vozilo:punjenje”u1.poglavlju).

Funkcijaseuključuje30minutaprijeprogra- miranog vremena radi postizanja ugodne temperature.

Automatsko isključivanje funkcije– Otprilike10minutanakonprogramiranog

vremena;– akojeutičnicazapunjenjeisključena;– akosekomanda1nenalaziujednomod

položajaṗ.

4

5

C

D

Programiranje vremena pokretanja funkcije– Zaproučavanje-učitavanjevremenapo-

kretanjaupotrijebitetipkeC i Dzakreta- nje izbornikomdoksenepojaviporuka COMFORTPROG;

– pritisniteidržitetipkuDnaručici5–sati trepere;

– pritisnitetipkuCdabisteihpodesili;

– pritisnite i držite tipkuD na ručici 5 – minutetrepere;

– pritisnitetipkuCdabisteihpodesili;– potvrditepritiskomtipkeDnaručici5.Nainstrumentnojploči4prikazujuseporuka “COMFORTPROG”iprogramiranovrijeme.

Page 138: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

chauffage ...................................................(jusqu’àlafindel’UD)chauffageadditionnel ................................(jusqu’àlafindel’UD)

3.10

HRV_UD43856_2Chauffage additionnel (X61 électrique - Renault)

Uvjeti upotrebe:– motormorabitiuradu;– prekidač4morabitiuključen;– komandaventilacije2nebitrebalabitiu

položaju0;– komandatemperature1nebitrebalabiti

upoložaju“Grijanjeisključeno”3;– razinagorivanebi trebalabiti namini-

mumu.

Chauffageadditionnel

DODATNO GRIJANJE (1/2)

Ovisno o vozilu, dodatno grijanje namije- njenojegrijanjuputničkogprostora.Napaja se putem spremnika za to namijenjenog goriva (pogledajte odjeljak “Spremnik do- datnoggrijanja”u1.poglavlju) te timepo- većava razinu udobnosti bez smanjivanja dosegavozila.Uključenjemtogdodatnoggrijanjaisključuju seostalinačinigrijanjaiklimatizacijazraka.

2

Kadakoličinagorivadosegneminimalnu razinu, na instrumentnoj ploči uključit ćesekontrolnosvjetlo.Nakonnekoliko minuta rada, poruka na instrumentnoj pločivasupozoravadajedodatnogrija- njeisključeno.

3

1

4

Page 139: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

3.11

HRV_UD43856_2Chauffage additionnel (X61 électrique - Renault)

DODATNO GRIJANJE (2/2)smetnje u raduAkosedodatnogrijanjeneuključuje:– pokrenitevozilo;– uključitegrijanjepritiskomnaprekidač4;– pričekajte5minuta;– isključitegrijač;– isključitekontaktnavašemvozilu;– ponovitepostupak4ili5puta.Akododatnogrijanjeidaljeneradi,obratite seovlaštenomzastupniku.

Princip radaSmotoromuradu,pritisniteprekidač4.Funkcijaseisključuje:– prilikomisključivanjapaljenja;– nakon nekoliko minuta, kada je dose-

gnutaminimalnarazinagoriva.

Dokmotorradi,kadaseotvore vrata vozača, na instrumen- tnojpločiprikazatćeseporuka popraćena zvučnim signalom

(bip)kojavasupozoravadaisključitedo- datnogrijanje.

Upozorenja koja se odnose na upotrebu dodatnog grija- nja–Dodatno grijanje ne smije

raditiuzatvorenomprostoru;ispušni plinovisuotrovni.

– Nemojteparkirativoziloinemojtepo- kretatidodatnogrijanjenamjestima gdjeimazapaljivihtvariilimaterijala, kao što su trava ili lišće, kojimogu doćiudodirsvrućimispušnimsusta- vom.

– Dodatnogrijanjenesmijeraditizavri- jemepunjenjaspremnikagorivom.

4

Page 140: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

airconditionné ...........................................(jusqu’àlafindel’UD)chauffage ...................................................(jusqu’àlafindel’UD)conditionnementd’air ................................(jusqu’àlafindel’UD)régulationdelatempérature......................(jusqu’àlafindel’UD)ventilation ..................................................(jusqu’àlafindel’UD)climatisation ...............................................(jusqu’àlafindel’UD)

3.12

HRV_UD51931_3Air conditionné : informations et conseils d’utilisation (X61 - F61 - Renault)

Airconditionné:informationsetconseilsd’utilisation

KLIMA UREĐAJ: informacije i upute za rad (1/2)

Nemojte otvarati sustav ras- hladnog plina.Rashladniplin jeopasanzaočiizakožu.

smetnje u raduOpćenito,uslučajunekesmetnjeuradu,po- tražitesavjetkodPredstavnikamarke.– Smanjena učinkovitost odmrzavanja,

odmagljivanja ili klimatiziranja zraka. Uzroktomumožebitizaprljanostuloška filtraputničkogprostora.

– Nema stvaranja hladnog zraka. Provjeritedobarpoložajkomandiiisprav- nostosigurača.Uprotivnomprekiniterad sustava.”

Doseg radaNormalno jeprimijetitipovećanjepotrošnje energijedokklimauređajradi.Isključitesustavkadvamvišenijepotreban.Savjeti za smanjenje potrošnje, a time i za pomoć u očuvanju okolišaVozitesotvorenimuvodnicimazrakaisaza- tvorenimprozorima.Akovoziloostaneparkiranonajakomsuncu, otvoritevratananekolikominutaprijepokre- tanjamotoradaizađevrućizrak.

OdržavanjePotražiteuknjižiciodržavanjavašegvozila informacijuoučestalostikontrole.

Pri temperaturamanižimod10°C,dok jemotor isključen,a ventilacija senije zaustavila,ulazakhladnogzrakauput- ničkiprostorputemuvodnikazrakauobi- čajenajepojava(pogledajteinformacije uodjeljku“Grijanje,klimatiziranjezraka” u3.poglavlju).Uslučajevimakratkihza- ustavljanjapreporučujesepostavljanje komandeventilacijeupoložaj0.

Prisutnost vode ispod vozila.Nakon duže upotrebe klima uređaja nor- malnojedaimavodeispodvozila.Dotoga dolaziuslijedkondenzacije.

BukaPrilikomsvakog isključenjakontakta,venti- lacijaseisključujenakonotprilikedesetse- kundi.

Vozila opremljena načinom rada ECOKada je funkcija uključena, način rada ECOmožesmanjitisnaguklimauređaja. Pogledajteodlomak“Savjetizavožnju, eko-vožnja”u2.poglavlju.

Redovito upotrebljavajte klima uređaj, čak ipohladnomvremenu,uključujući gabaremjednommjesečnonaotprilike 5minuta.

Page 141: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

3.13

HRV_UD51931_3Air conditionné : informations et conseils d’utilisation (X61 - F61 - Renault)

KLIMA UREĐAJ: informacije i upute za rad (2/2)

Sustav rashladnog plina može sadržavati fluoriranestakleničkeplinove.Ovisnoovozilu,sljedeće informacijeprika- zat će senanaljepniciA koja senalazi u motornomprostoru.Prisutnost i položaj informacija na nalje- pnici Aovisiovozilu.

A A A

Nemojte otvarati sustav ras- hladnogplina.Rashladniplinje opasanzaočiizakožu.

Ñ Vrsta rashladnog plina.

Vrsta ulju u sustavu klima ure- đaja

Zapaljivi proizvod

Pogledajte knjižicu uputa

Održavanje

Količinarashladnogplina uvozilu.x.xxxkg

Potencijal globalnog za- grijavanja (ekvivalent CO2).

GWPxxxxx

Količinautežini iekviva- lentuCO2.

CO2ekv. x.xxt

Prije obavljanja bilo kakvog zahvataumotornomprostoru, obaveznoisključitekontakt(po- gledajteodlomak “Pokretanje,

zaustavljanjemotora”u2.poglavlju).

Page 142: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

équipementsmultimédia............................(pagecourante)multimédia(équipement) ...........................(pagecourante)systèmedenavigation ...............................(pagecourante)navigation ..................................................(pagecourante)radio...........................................................(pagecourante)

3.14

HRV_UD48333_2Equipement multimédia (X61 - X61 électrique - Renault)

Équipementsmultimédia

MULTIMEDIJALNA OPREMA

Prisutnostismještajoveopremeovisiomul- timedijskojopremivozila.1 Dodirnizaslonmultimedije;2 utičnicezamultimediju;3 autoradio;4 komandanaupravljaču;5 mikrofon.

Za rad teopreme:pogledajteuputstvo zaopremukojesepreporučaspremitis ostalomdokumentacijomvozila.

1

32

4

5

Page 143: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

éclairage:intérieur ................................................(jusqu’àlafindel’UD)

plafonnier ...................................................(jusqu’àlafindel’UD)spotsd’éclairage........................................(jusqu’àlafindel’UD)

3.15

HRV_UD48194_3Eclairage intérieur (X61 - F61 - Renault)

Svjetlo u prtljažniku 2Preklopiteprekidač2zastalnoosvjetljava- nje.

Éclairageintérieur

UNUTARNJE OSVJETLJENJE

1

Stropna svjetlaPritiskomnaprekidač1,dobitćete:– stalnoosvjetljenje;– osvjetljenje vezano uz otvaranje jednih

odvrata.Gasisetekkadasuodgovara- jućavratapravilnozatvorena;

– trenutnogašenje.

2

OsobitostiOvisnoovozilu,daljinskootključavanjevrata pokreće osvjetljenje putničkog prostora s vremenskom podešavanjem. Otvaranje prednjihilistražnjihvrataponovopokrećeto vremenskopodešavanje.Nadalje,stropnosvjetlo isvjetloprtljažnika sepostupnogase.Postojerazličiti razloziprekidavremenskog podešavanjaosvjetljenja:– akosuvrataotvorena15minuta;– akosusvavratabilazatvorenana15se-

kundiili5minuta,ovisnoovozilu;– koduključenjakontakta.

Page 144: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

miroirsdecourtoisie ..................................(jusqu’àlafindel’UD)pare-soleil ..................................................(jusqu’àlafindel’UD)miroirdecommunication ...........................(pagecourante)

3.16

HRV_UD48335_3Pare-soleil (X61 - F61 - Renault)

Pare-soleil/Miroir

Prednje sjeniloSpustitesjenilo1.Hvataljkomsemogupričvrstititiketiautoce- ste.

SJENILO / OGLEDALA

Ogledalo u sjenilu 2(na strani suvozača)Kadajesjeniloopremljenoogledalomusje- niluzasunce,onojepokrivenopoklopcem.

Uvožnjinemojtezaboravitiza- tvoritipoklopacogledalausje- nilu.Opasnostodozljeda.

2

1

Page 145: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

lève-vitres ..................................................(jusqu’àlafindel’UD)sécuritéenfants .........................................(pagecourante)

3.17

HRV_UD48192_4Vitres (X61 - F61 - Renault)

Lève-vitres

Električni podizači stakalaKod uključenog kontakta– pritisniteprekidačodgovarajućegstakla

kakobistegaspustilinaželjenuvisinu;– podigniteprekidačodgovarajućegstakla

kakobistegapodiglinaželjenuvisinu.

S mjesta vozačaDjelujtenaprekidač:– 1zastaklonavozačevojstrani;– 2zastaklonastranisuvozača.

ELEKTRIČNI PODIZAČI STAKALA.

S mjesta suvozačaPritisniteprekidač3.

1

23

Odgovornost vozačaNikadaneizlaziteizvozilaostavljajućiključuvozilu,dokjeunutradijete,nesamo- stalnaodraslaosobailiživotinja,čaknitinakratko.Naime,onobimoglodovesti uopasnostsebeilidrugeosobepokretanjemmotora,uključivanjemopremekao

naprimjerpodizačastakalailipakzaključativrata.Uslučajupriklještenjanekogdijelatijela, odmahpromijenitesmjerkretanjastaklapritiskomnaodgovarajućiprekidač.Postoji opasnost od teških ozljeda.

Električni impulsni podizač stakla(ovisnoovozilu)Impulsninačin radanadovezujesena radelektričnih podizača stakala koji su ranijeopisani.Njime je opremljeno staklo vozača, samo za spuštanje.Kratak pritisak prekidača1: staklo se spuštadokraja.Jedno djelovanje na prekidač za vrijemeradazaustavljaspuštanjestakla.

Ne oslanjajte predmete na otvoreno staklo: postoji opasnost od oštećenja podizačastakla.

Page 146: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

allume-cigares ...........................................(jusqu’àlafindel’UD)cendriers ....................................................(jusqu’àlafindel’UD)prise accessoires .......................................(pagecourante)

3.18

HRV_UD48195_4Cendriers (X61 - F61 - Renault)

Cendriers,allume-cigares,priseaccessoires

Pomična pepeljara 1Radiseopomičnojpepeljarikojasemože stavitiudržaččaša.Zanjenootvaranje,podignitepoklopac.Za pražnjenje, povucite sklop. Pepeljara izlaziizsvogležišta.

PEPELJARE, UPALJAČ ZA CIGARETE, UTIČNICE ZA DODATNU OPREMU

1

Upaljač za cigarete 2Koduključenogkontakta,pritisnitega.Kada seusije,onsamiskače.Povucitega.Nakonupotrebe,vratiteganazad,aligane- mojtepritisnutidokraja.

Utičnica za dodatnu opremuMožeteupotrebljavatiprostorupaljačazaci- garete2.On jepredviđen jezapriključiva- njeopremekojujeodobrilaTehničkaslužba marke i čija snaga ne prelazi 120 Watta (12V).Ovisnoonapunjenosti12-voltnogakumula- tora,utičnicazadodatnuopremumožepre- statiraditi.

2

Priključujte samo dodatnuopremu kojoj je maksimalnasnaga120Watta.Ako se istovremeno upotre-

bljavavišeutičnicazadodatnuopremu, ukupna snaga priključene dodatne opremenesmijeprelaziti180vata.Opasnost od požara.

Page 147: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

rangements................................................(jusqu’àlafindel’UD)aménagements ..........................................(jusqu’àlafindel’UD)boîteàgants ..............................................(pagecourante)vide-poches ...............................................(jusqu’àlafindel’UD)

3.19

HRV_UD48196_2Rangements / Aménagements habitacle (X61 électrique - Renault)

Rangements,aménagementshabitacle

Pretinac na armaturnoj ploči 2

Pretinci za odlaganje na središnjoj konzoli 3Za otvaranje, podignite poklopac4. Tu možetesmjestitibocuod1,5litre.

Pretinac za rukaviceZaotvaranjepretincazarukavice,podignite ručicu1.

PRETINCI, UREĐENJE PUTNIČKOG PROSTORA (1/3)

1

2

4

3

Uzavoju, prilikomubrzavanjailikočenja,pazitedauposudiudržačulimenkinemaprevišetekućine.

Opasnostodopekotinaako jetekućinavrućai/iliodcurenja.

Page 148: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

3.20

HRV_UD48196_2Rangements / Aménagements habitacle (X61 électrique - Renault)

Prednji gornji prostor za odlaganje u putničkom prostoru 7

Pretinci za odlaganje u prednjim vratima 5

Pretinac s držačem boca 6

PRETINCI, UREĐENJE PUTNIČKOG PROSTORA (2/3)

Niti jedan predmet ne smije se nalaziti na podu (sjedalo vozača): naime u slučaju naglog kočenja, ti predmeti

moguskliznutipodpapučiceionemogu- ćitinjihovuupotrebu.

Hvataljka 8Unjusemogupričvrstitikarticeautocesta, karte...

Pazitedaniti jedantežak,tvrd ilišiljatpredmetnijepostavljen u “otvorene”pretincezaodla- ganjetakodamožebitiizbačen

naputnikeuslučajunaglogskretanjaili kočenja.

5

67

8

Page 149: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

pare-soleil ..................................................(pagecourante)

3.21

HRV_UD48196_2Rangements / Aménagements habitacle (X61 électrique - Renault)

PRETINCI, UREĐENJE PUTNIČKOG PROSTORA (3/3)

Kukica za odjeću 9Ovisnoovozilu,kukicasemoženalazitina pregradiizasuvozačevogsjedala.Izsigurnosnihrazlogakukicasesmijeupo- trebljavatiisključivozavješanjeodjeće.Napomena: maksimalnodozvoljenooptere- ćenjeje4kg.

99

Page 150: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

appuis-tête .................................................(jusqu’àlafindel’UD)

3.22

HRV_UD26787_3Appuis-tête arrière (X61 - F61 - Renault)

Budući da je naslon za glavusigurnosni element, pazite dajeonuvijeknasvommjestuiuispravnompoložaju.

Položaj pospremljenog naslona za glavu 2Povucite ga prema sebi i spustite ga dokraja.Položaj potpuno spuštenog naslona za glavu je položaj pospremljenog naslona: tajpoložajsenesmijeupotrebljavatikada putniksjedinastražnjemsjedalu.

Za njegovo podizanjeKliznogagurnitedoželjenogpoložaja.

Za njegovo spuštanjePovucitegapremasebiikliznogagurnitedoželjenogpoložaja.

Za vađenje naslona za glavuPodignitenaslonzaglavupazatimpritisnite jezičce1kakobistegaoslobodili.

Za njegovo ponovno postavljanjePritisnite jezičac1 iumetnitešipkeuutore, ozubljenjepremanaprijed.

STRAŽNJI NASLONI ZA GLAVU

Dječji naslon za glavu na izvlačenjeAkojevozilonjimeopremljeno,dječjinaslonzaglavuinjegovpodizačseugrađujusamonabočnastražnjasjedala.Zaugradnjuiupotrebu,pogledajteuputstva zaupotrebuopreme.

12

Page 151: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

banquettearrière .......................................(jusqu’àlafindel’UD)siègesarrière

Fonctionnalités .....................................(jusqu’àlafindel’UD)

3.23

HRV_UD48197_4Banquette arrière : fonctionnalité (X61 - F61 - Renault)

Banquettearrière

Preklapanje naslonaPrijepomicanjaklupeprovjeritedasupre- dnja sjedala dovoljno pomaknuta premanaprijed,dasusigurnosnipojasevinastra- žnjimsjedalimaotkopčaniidanitijedanpre- dmetneometaradnju.Spustitestražnjenaslonezaglavuupoložajpospremljenognaslonazaglavu.Povuciteručicu1naslonakojegželitepre- klopiti(sdesneililijevestraneklupe)ispu- stitenaslonpremadolje.

STRAŽNJA KLUPA: funkcije (1/2)

Iz sigurnosnih razloga, ovapodešavanja vršite dok vozilostoji.

Prilikompodešavanjastražnjeklupe, provjerite čistoću sidri- štaklupe(nesmijebitikamen- čića,krpa...).

1

Prije preklapanja bilo kojeg stražnjeg sje- dala, zabravite kopču sigurnosnog pojasa togsjedalaunjenuodgovarajućubravu.Timese izbjegavapriklještenjepojasasje- dalakadasesjedalovraćaupoložajzaupo- trebu.Usvakomslučaju,provjeriteradelipojasevi ispravno.

Konfiguracija klupe s dva mjesta s malim preklopljenim naslonomA zabranjuje upo- trebusredišnjegmjestazasje-

denje jer se nemože zakopčati pojas (kućištapojasanedostupna).

A

Page 152: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

3.24

HRV_UD48197_4Banquette arrière : fonctionnalité (X61 - F61 - Renault)

STRAŽNJA KLUPA: funkcije (2/2)

Ograničenja upotrebeZabranjenojevozitisnaslonomilisjedalomkoji je preklopljen na prednje sjedalo dok je putniknastražnjemsjedalu.

Iz sigurnosnih razloga, ovapodešavanja vršite dok vozilostoji.

Za ponovno podizanje naslonaPrijepodizanjanaslona,pazitedanitijedan predmet (bocavode,kutijazaalat itd.)ne ometaispravnozabravljivanje.Podignitenaslontezavršitetakodanaslonklikne.Provjerite je linjegovozabravljenjedobro.

Prilikomvraćanjanaslona,pro- vjeritejeliispravnozabravljen.uslučajuupotrebenavlakazasjedala,pazitedaneometaju

uzubljivanjenaslonaisjedišta.Provjeritejesu lipojasevi ikućišta ispravnosmje- šteni.Ponovnopostavitenaslonezaglavu.

Maksimalnamasa:ravnomjernoraspo- ređenih300kg.

Page 153: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

transportd’objetsdans le coffre .......................................(jusqu’àlafindel’UD)

coffre à bagages ........................................(jusqu’àlafindel’UD)

3.25

HRV_UD56854_7Transports d’objets dans le coffre (X61 - F61 - K61 - Renault)

Transportd’objetsdans le coffre

Uvijek stavljajte najteže pre- dmetenapod.Upotrebljavajte pričvrsna mjesta smještena na ploči

poda prtljažnika, ako je vozilo njima opremljeno.Teret se mora rasporediti tako da niti jedanpredmet,uslučajunaglogkoče- nja,nemožebitiodbačenpremanapri- jednaputnike.Privežitestražnjesigurnosnepojaseve čakikadnemaputnikanastražnjimsje- dalima.

PRIJEVOZ PREDMETA U PRTLJAŽNIKU (1/2)

Predmetekojeprevoziteuvijekpostavljajte nanačindaseonivećimdijelomoslanjaju na:

– naslone stražnje klupe, što je slučaj s uobičajenimteretom;

– prednja sjedala, što je slučaj smaksi- malnimteretom.

Uvijekstavljajtenajtežepredmetenapod.

Page 154: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

attelagemontage ...............................................(pagecourante)

3.26

HRV_UD56854_7Transports d’objets dans le coffre (X61 - F61 - K61 - Renault)

Attelage

PRIJEVOZ PREDMETA U PRTLJAŽNIKU (2/2)/KUKA ZA VUČU

Akokukazavučusakrivaregistracijsku pločicuilistražnjesvjetlozamaglu,tre- batejeskinutikadanevučeteteret.Usvakomslučaju,obaveznopoštujtelo- kalnezakone.

A=831mm.

A

Dozvoljeno opterećenje vučnog pri- ključka, najveća dopuštena masa pri- kolice s kočnicom i bez kočnice: po- gledajtečlanak“Mase”u6.poglavlju.

Odabir i postavljanje kuke za vučuNajvećamasakukezavuču:23kgZa postavljanje kuke za vuču i njeneuvjeteupotrebe,pogledajteuputstvozapostavljanjeopreme.Preporuča se sačuvati to uputstvo za- jednosostalomdokumentacijomvozila.

Page 155: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

4.1

HRV_UD62549_13Sommaire 4 (X61 électrique - Renault)

4. poglavlje: Održavanje

Poklopacmotornogprostora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2Razine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4

rashladnetekućine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4kočionatekućine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5spremniktekućinezapranjestakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5

12Vakumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6Tlakugumama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8Održavanjekaroserije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10Održavanjeunutarnjihobloga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13

Page 156: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

capotmoteur..............................................(jusqu’àlafindel’UD)entretien:

mécanique ...........................................(jusqu’àlafindel’UD)

4.2

HRV_UD48198_2Capot moteur (X61 électrique - Renault)

Capotmoteur

POKLOPAC MOTORNOG PROSTORA (1/2)

1

Kadasevozilopuniilijeuklju- čen kontakt, nemojte izvoditi radoveispodpoklopcamotora.

Zanjegovootvaranjepovuciteručicu1. Sigurnosno odbravljivanje poklopca motornog prostoraZaotvaranje,gurnitejezičac2ulijevo,aisto- dobnopodižitepoklopac.

Otvaranje poklopcaPodignitepoklopacpridržavajućiga,pričvr- šćujesepomoćudizalice.

Ne pritišćite poklopac motor- nogprostora:opasnostodne- željenogzatvaranjapoklopca.

Prilikom zahvata ispod poklo- pcamotornogprostora,provje- ritedajeručicabrisačastaklauzaustavljenompoložaju.

Opasnostodozljeda.

2

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može bitizagrijan.Osimtoga,moto- ventilator se može uključiti u

svakom trenutku.Naljepnica u motornomprostoruukazujenato.Opasnost od ozljeda

Page 157: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

4.3

HRV_UD48198_2Capot moteur (X61 électrique - Renault)

Provjerite ispravno zabravlje-nje poklopca motornog pro-stora.Provjeritedaništaneometasi-

drište za zabravljenje (kamen- čići,krpa…).

POKLOPAC MOTORNOG PROSTORA (2/2)

Zatvaranje poklopca motornog prostoraProvjeritedaništanisteostaviliumotornom prostoru.Zazatvaranjepoklopca,uhvatitepoklopac nasredini ipridržavajućigaspustitegado 30m cmod položaja zatvaranja, zatim ga pustite.

Nakon zahvata u motornom prostoruprovjeritedaunjemu niste ništa zaboravili (krpe, alate…)

Ustvari tomožeoštetitimotor iliprou- zročitipožar.

Kod udarca, čak i blažeg, u prednju rešetku ili poklopac motornog prostora, dajte što prije Predstavniku marke da

provjeri sustavzabravljivanjapoklopca motornogprostora.

Page 158: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

liquidederefroidissement..........................(pagecourante)niveaux:

liquidederefroidissement ....................(pagecourante)

réservoirliquidederefroidissement ....................(pagecourante)

4.4

HRV_UD51932_5Niveaux (X61 électrique - Renault)

Učestalost zamjenePogledajte u knjižicu održavanja vašegvozila.

Niveauxliquidederefroidissement

RAZINE (1/2)

Rashladna tekućinaUz isključenmotor ina ravnom tlu, razina na hladnomorasenalaziti izmeđuoznaka “MINI”i“MAXI”naspremnikurashladnete- kućine1 i 2.Nadolijte na hladno prije nego dosegne oznaku“MINI”.

Učestalost provjere razineRedovito provjeravajte razinu rashladne tekućine (možedoćidoznačajnihošteće- njanamotoruuslijednedovoljnerazineras- hladnetekućine).Ukoliko jenadolijevanjepotrebno,koristitesamoproizvodekojepreporučanašatehni-čkaslužbakojivamosiguravaju:– zaštituodsmrzavanja;– zaštituodprohrđavanja rashladnogsu-

stava.

Niti jedan zahvat se ne smijeizvoditinarashladnomsustavudokjemotorzagrijan.Opasnost od opekotina.

U slučaju velikog ili stalnog opadanjarazine ulja, potražite savjet kod vašegPredstavnikamarke.

1 2

Kadasevozilopuniilijeuklju- čen kontakt, nemojte izvoditi radoveispodpoklopcamotora.

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može bitizagrijan.Osimtoga,moto- ventilator se može uključiti u

svakom trenutku.Naljepnica u motornomprostoruukazujenato.Opasnost od ozljeda

Page 159: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

liquide de freins .........................................(pagecourante)niveaux:

liquide de frein .....................................(pagecourante)

réservoirliquide de freins ....................................(pagecourante)

réservoirlave-vitres ............................................(pagecourante)

lave-vitres ..................................................(pagecourante)niveaux:

réservoirlave-vitre ...............................(pagecourante)

4.5

HRV_UD51932_5Niveaux (X61 électrique - Renault)

liquide de freinsréservoirlave-vitres

Spremnik uređaja za pranje stakalaPunjenje– Skinitečep4;– nadolijevajtesvedokneviditetekućinu;– zatvoritečep.

TekućinaProizvodzapranjestakala(protivsmrzava- njazimi).

BrizgaljkeZa podešavanje visine brizgaljki uređaja zapranjevjetrobranskogstaklaupotrijebite nekialatpoputigle.

4

Razina 3Normalnojedarazinapadauskladusistro- šenostikočionihobloga,alinikadanesmije pastiispodoznakeupozorenja“MINI”.Akoželitesamiprovjeritistanjeistrošenostidiskovaibubnjevanabavitebrošurusobja-šnjenjem postupka kontrole raspoloživu umrežimarke ilinaInternetstraniciproizvo-đača.

PunjenjePrisvakomzahvatunahidrauličkomsustavustručnaosobamorapromijenitiitekućinu.Obvezna jeupotreba tekućinakojeprepo-ručanašatehničkaslužba(inadolijevanjeizoriginalnozatvoreneposude).

Učestalost zamjenePogledajte u knjižicu održavanja vašegvozila.

U slučaju velikog ili stalnog opadanjarazine ulja, potražite savjet kod vašegPredstavnikamarke.

Kočiona tekućinaTrebaječestokontrolirati,aobaveznokada osjetite da kočioni sustav gubi na svojoj učinkovitosti.Razinasemoraprovjeravatikodzaustavlje- nogmotorainaravnomtlu.

3

RAZINE (2/2)

Page 160: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

batterie12Volts .........................................(jusqu’àlafindel’UD)batterie12Volts

entretien ...............................................(jusqu’àlafindel’UD)

4.6

HRV_UD49544_5Batterie (X61 électrique - Renault)

Batterie12volts

Održavanje/zamjenaPogledajte u knjižicu održavanja vašeg vozilaNikada ne otvarajte poklopac akumula- tora 1 .Stanjenapunjenosti12-voltnogakumulatora može se smanjivati, posebno ako upotre- bljavatevozilo:– priniskimtemperaturama;– nakon duže upotrebe potrošača elek-

tričneenergije(radio itd.)kada jemotor isključen.

AKUMULATOR 12 VOLTI (1/2)

1

Zbog vaše vlastite sigurnosti, kaoizapravilanradelektrične opremevozila (svjetla,brisači vjetrobranskog stakla, ABS

itd.),bilokakavzahvatnasekundarnom 12-voltnomakumulatoru(skidanje,ods- pajanje itd.)mora izričito izvršitiospo- sobljenistručnjak.Postojiopasnostodteškihopekotina ili strujnihudara.Obavezno morate poštivati preporu- čene rokove zamjene (bez prekorače- nja)kaoštojenavedenouuputamaza održavanje.Uvozilojeugrađenaposebnavrstaaku- mulatora.Pripazitedagazamijeniteisto- vjetnimakumulatorom.PotražitesavjetPredstavnikamarke.

Page 161: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

4.7

HRV_UD49544_5Batterie (X61 électrique - Renault)

A 2 3 4

567Naljepnica APoštujteuputenaakumulatoru:– 2zabranjeno je pušenje i približavanje

otvorenomplamenu;– 3obaveznazaštitaočiju;– 4držatidaljeoddosegadjece;– 5eksplozivnimaterijali;– 6pogledajteuputstva;– 7korozivnimaterijali. Prilikom izvođenja zahvata

u blizini motora, motor može bitizagrijan.Osimtoga,moto- ventilator se može uključiti u

svakom trenutku.Naljepnica u motornomprostoruukazujenato.Opasnost od ozljeda

AKUMULATOR 12 VOLTI (2/2)

Kadasevozilopuniilijeuklju- čen kontakt, nemojte izvoditi radoveispodpoklopcamotora.

Page 162: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

pressiondespneumatiques.......................(pagecourante)pneumatiques ............................................(pagecourante)gonflagedespneumatiques ......................(jusqu’àlafindel’UD)

4.8

HRV_UD45909_4Pressions de gonflage des pneumatiques (en bar) (X61 - F61 - Renault)

Pressionsdegonflagedespneumatiques

A

B:tlaknapuhavanjagumazaprednjekotače zavožnjuizvanautoceste.C: tlak napuhavanja guma za stražnje kotačezavožnjuizvanautoceste.D:tlaknapuhavanjagumazaprednjekotače zavožnjupoautocesti.E:tlaknapuhavanjagumazastražnjekotače zavožnjunaautocesti.

B C

ED

A

Naljepnica AKakobistejepročitaliotvoritevratavozača.Tlaknapuhavanjamoraseprovjeravatikada sugumehladne.Uslučajukadaseprovjera tlakanemoževršiti na hladnim gumama, treba uve-ćati označene vrijednosti tlaka za 0,2 do 0,3 bara (ili 3 PSI).Nikada se ne smije is-puštati zrak iz vrućih guma.

TLAK NAPUHAVANJA GUMA (1/2)

Vozila koja se koriste pod punim opterećenjem (najveća dopuštena masa pod opterećenjem) i koja

vuku prikolicuMaksimalnabrzinamorabitiograničena na 80 km/ h,a tlakugumamamorase povećatiza0,2 bara (3 psi).Pogledajtečlanak“Mase”u6.poglavlju.Postoji opasnost od prsnuća guma.

Vozilo opremljeno zvučnim upozoriteljem za smanjenje tlaka u gumamaAko je tlak u gumi prenizak (probušena guma,nizaktlakitd.),nainstrumentnojploči

palisekontrolnosvjetlo.Pogledajte “Upozorenjezasmanjenjetlakaugumama” u 2. poglavlju.

Page 163: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

4.9

HRV_UD45909_4Pressions de gonflage des pneumatiques (en bar) (X61 - F61 - Renault)

TLAK NAPUHAVANJA GUMA (2/2)Sigurnost guma i postavljanje lanaca: Pogledajte članak “Gume” u 5. poglavlju kakobisteseupoznalisuvjetimaodržava- nja i,ovisnooverziji,uvjetimapostavljanja lanacanavozilo.

Zbogvašesigurnostiizapošti- vanje važećih zakonskih pro- pisa.Kadaih jepotrebnozamijeniti,

navozilonaistuosovinumorateposta- viti gume isključivo istemarke, dimen- zija,vrsteistrukture.One moraju: imati nosivost i kapacitet brzine minimalno jednak originalnim gumama ili moraju odgovarati prepo- rukama Predstavnika marke.Nepridržavanjem ovih uputa možete ugrozitisvojusigurnost iumanjitiudob- nostvozila.Opasnost od gubitka kontrole nad vo- zilom.

Page 164: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

entretien:carrosserie ...........................................(jusqu’àlafindel’UD)

lavage ........................................................(jusqu’àlafindel’UD)peinture

entretien ...............................................(jusqu’àlafindel’UD)

protectionanticorrosion .............................(pagecourante)

4.10

HRV_UD56856_5Entretien de la carosserie (X61 - X38 - X61 électrique - L38 ZE - X10 - Renault)

Entretiendelacarrosserie

ODRŽAVANJE KAROSERIJE (1/3)Pravilnoodržavanjejejamstvodugovječno- stivozila.Zatosepreporučujeredovitoodr- žavanjevanjskepovršinevozila.Vašesevoziloodlikujevrloučinkovitimteh- nikamaprotivprohrđavanja.Ipak,onojejed- nako izloženodjelovanjurazličitihparame- tara.

Atmosferski uzročnici korozije– utjecaju atmosferskog zagađenja (gra-

doviiindustrijskezone),– utjecajusadržajasoliuatmosferi(morska

područjaposebicepotoplomvremenu),– utjecaju sezonskih vremenskih uvjeta

i postotkavlage (solnakolnicimazimi, vodaodčišćenjaulica...).

Nesreće u prometu

Abrazivni utjecajiAtmosferskaprašina,pijesak,blato,kamen- čićikojipadajuoddrugihvozila...Kakobisteseupotpunostiosiguraliodovih opasnosti potrebne su minimalne mjere opreza.

Ono što treba činitiRedovitoperitesvojevozilo,dok je motor zaustavljen, šamponima koje je odabrala naša tehnička služba (nikada abraziv- nimsredstvima).Prethodnoobilno isperite mlazomvode:– smolastenakupinekojepadajusdrveća

ilikojenastajuuslijedindustrijskogzaga- đenja ;

– blatokojestvaravlažnesmjesenakoše- vimablatobranaipodvozju;

– ptičji izmet koji sadrži kemijske proi- zvodekojisnažnodjelujunabojuimogu dovestido opadanja boje;

Obavezno treba odmah oprati vozilo kakobisetemrljeskinule, jer ihseka- snijenećemoćiskinutipoliranjem;

– sol, osobito na koševima blatobrana i podvozju, nakon vožnje u područjima gdje su bila razlivena neka kemijska topivasredstva.

Redovno iz vozila uklanjajte biljni otpad (smolastunakupinu,slojeveotpadaitd.).

Poštujte razmak između vozila u slučaju vožnje po šljunčanim cestama kako biste izbjeglioštećenjanaboji.Brzoizvršitepopravkeilidajtenapopravak tragoveuslučajuoštećenjabojekakobiste spriječiliširenjehrđe.Nezaboravitevršitipovremenekontroleako vaševoziloimajamstvoprotivprohrđavanja. Pogledajteuknjižicuodržavanja.Poštujte lokalnezakonekojiseodnosena pranjevozila,(npr.:nemojteprativaševozilo najavnojpovršini).Uslučajukadatrebaočistitimehaničkedije- love,šarke...Obaveznoihjeponovnozašti- titi raspršivanjemsredstavahomologiranih odstranenašetehničkeslužbe.

Odabrali smo specijalne proizvode zaodržavanjekojećetenaćiutrgovinamamarke.

Page 165: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

4.11

HRV_UD56856_5Entretien de la carosserie (X61 - X38 - X61 électrique - L38 ZE - X10 - Renault)

ODRŽAVANJE KAROSERIJE (2/3)

Odmašćivanje ili čišćenje uređajem za čišćenje pod visokimtlakomili raspršiva- njesredstavakojanisuodo- brena od strane naše teh- ničkeslužbe:

– mehaničkidijelovi(npr.:motorniprostor);– karoserija;– dijelove sa šarkama (npr.: unutrašnjost

vrata);– vanjskalakiranaplastika(npr.:odbojnici).Ovobimoglodovestidoopasnostiodoksi- dacijeilineispravnostiuradu.

Ono što ne treba činitiPrativozilopojakomsuncuilikadaseledi.Strugatiblatoiliprljavštinubezvode.Pustitiprljavštinudasenakuplja.Ostavitihrđudaseširinakonoštećenjausli- jedslučajnihnezgoda.Odstranjivatimrlje otapalima koja ne pre- poručanašatehničkaslužba,akojamogu oštetitiboju.Vozitiposnijegu iblatubezpranjavozila, posebicekoševablatobranaipodvozja.

Page 166: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

4.12

HRV_UD56856_5Entretien de la carosserie (X61 - X38 - X61 électrique - L38 ZE - X10 - Renault)

Prolazak kroz četke za pranjeStaviteručicubrisačastaklaupoložajkraj- njegzaustavljanja(pogledajtečlanak“Brisač stakla,uređajzapranjeprednjegstakla”u1. poglavlju). Provjerite pričvršćenje vanjske opreme,dodatnefarove,retrovizoreipričvr- stitesamoljepljivomtrakommetlicebrisača stakla.Skinitenosačanteneautoradijaakojevaše vozilonjomeopremljeno.Nezaboraviteukloniti ljepilo ivratitiantenu nakon pranja.

ODRŽAVANJE KAROSERIJE (3/3)

Čišćenje farova, senzora i kameraUpotrijebitemekukrpu ili vatu.Ako tonije dovoljno,laganoihnamočiteuvodusasa- punicom,azatim isperitemekomkrpomili vatom.Završite lagano brišući mekom suhom krpom.Nemojte upotrebljavati proizvode za či- šćenje na bazi alkohola ni kućni pribor za čišćenje (npr.: grebalice).

Pranje vozilaNikada nemojte prati motorni prostor, priključak za punje- nje ni pogonski akumulator

mlazompodvisokimtlakom.Timesemožeoštetitistrujnikrug.Nikadanemojteprativozilodoksepuni.Postoji opasnost od strujnog udara i opasnostpoživot.

Osobitosti vozila mat bojeOva vrsta boje zahtijeva određenemjere opreza.

Ono što ne treba činitiUpotrebljavatiproizvodenabazivoska(za poliranje).Intenzivnotrljati.Vozilomprolazitikrozčetkezapranje.Voziloperiteuređajempodvisokimtlakom.Lijepitinaljepnicenaboju(opasnostodtra- gova).

Prati vozilo uređajem začišćenjepodvisokim tlakom.

Ono što treba činitiVozilo ručnopratiuzpunovode ipomoću mekanekrpeilimekanespužve...

Page 167: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

entretien:garnituresintérieures ...........................(jusqu’àlafindel’UD)

garnituresintérieuresentretien ...............................................(jusqu’àlafindel’UD)

nettoyage:intérieurvéhicule ..................................(jusqu’àlafindel’UD)

4.13

HRV_UD47736_3Entretien des garnitures intérieures (X61 - X62 - X10 - X82 - JFC - HFE - BFB - KFB - XFD - XFA - XEF - Renault)

Entretiendesgarnituresintérieures

Stakla instrumenata(npr.: instrumentna ploča, sat, prikazivač vanjsketemperature,zaslonautoradija…)Upotrebljavajtemekukrpuilivatu.Ako to nije dovoljno, meku krpu (ili vatu) lagano navlažite vodom sa sapunicom te zatim isperite drugom vlažnom mekom krpomilivatom.Završite lagano brišući mekom suhom krpom.Nemojte koristiti proizvode koji sadrže al- kohol i/ili prskati tekućine na to područje.

Sigurnosni pojaseviMorajubitičisti.Upotrebljavajteiliproizvodekojejeodabrala naša tehnička služba (Boutiquemarke) ili mlakuvodusasapunomispužvu iosušite suhomkrpom.Upotreba deterdženata i otopina je zabra- njena.

ODRŽAVANJE UNUTARNJIH OBLOGA (1/2)

Tkanine (sjedala, obloge vrata...)Redovitootprašujtetkanine.

Mrlja od tekućineUpotrebljavajtevodusasapunicom.Upijte ili lagano utapkajte (nemojte trljati) mekomkrpom, isperite i upijte višak teku- ćine.

Krute ili ljepljive mrljeOdmahpažljivouklonitevišakkrutogili lje- pljivogmaterijalalopaticom(odrubaprema sredinikakosemrljanebi jošvišerazma- zala).Očistitenaistinačinkaoimrljuodtekućine.

Osobitosti za bombone, žvakače gumeNamrljustavite ledkakobiseonakristali- ziralatepostupitenaistinačinkaozakrutu mrlju.

Pravilnoodržavanjejejamstvodugovječno- stivozila.Zatosepreporučujeredovitoodr- žavanjeunutrašnjostivozila.Mrljuvaljauvijekbrzoukloniti.Bez obzira na vrstumrlje, upotrebljavajte hladnu vodu sa sapunicom (eventualno mlaku)na bazi prirodnog sapuna.Upotreba deterdženata (tekućine za pranje suđa, proizvoda u prahu, proi- zvoda na bazi alkohola...) je zabranjena.Upotrebljavajtemekukrpu.Isperiteiuklonitekrpomvišaktekućine.

Za sve savjete vezane uz održavanje unutrašnjosti i/ilizasvenezadovoljava- jućerezultate,obratitesePredstavniku marke.

Page 168: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

4.14

HRV_UD47736_3Entretien des garnitures intérieures (X61 - X62 - X10 - X82 - JFC - HFE - BFB - KFB - XFD - XFA - XEF - Renault)

Ono što ne treba činitiPostavljanjepredmetakaoštosuosvježi- vačzraka,mirisiisl.senesavjetujeublizini uvodnikazrakajermoguoštetitiobloguar- maturneploče.

Uputničkomprostoruupo- trebljavajte opremu za či- šćenjepodvisokimtlakom ilisprejeve:

bezoprezapriupotrebi, tomože, između ostaloga,naštetitiispravnomraduelektrič- nihielektroničkihsklopovauvozilu.

ODRŽAVANJE UNUTARNJIH OBLOGA (2/2)

Skidanje/postavljanje pomične opreme koja je tvorniči postavljena na voziloAkomorate izvaditipomičnuopremukako biste očistili putnički prostor (na primjer tepihe),paziteda jeprilikomponovnogpo- stavljanjavratitenaispravnomjestoistranu (tepihvozačamorabitipostavljennastranu vozača...)idajepričvrstitedijelovimakojisu isporučenizajednosopremom(naprimjer tepihvozačaseuvijepričvršćujepričvrsnim dijelovimakojisuvećprethodnougrađeni).Dokjevozilozaustavljeno,uvijekprovjerite davasništanećeometatiuvožnji(prepreka kojaometapritiskanjepapučice,zapinjanje petenatepihitd.).

Page 169: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

5.1

HRV_UD62550_13Sommaire 5 (X61 électrique - Renault)

5. poglavlje: Praktični savjeti

Probušenaguma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2Rezervnikotač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2Setzanapuhavanjeguma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3Kompletalata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6Ukrasnipoklopci,kotači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7Zamjenakotača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.8Gume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.10Farovi:zamjenažarulja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13Svjetlazamaglu:zamjenažarulja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.15Stražnjasvjetla:zamjenažarulja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.16Pokazivačismjera:zamjenažarulja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.19Unutarnjasvjetla:zamjenažarulja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.20Osigurači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.21Metlicebrisačastakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.23Vučavozila,otklanjanjekvara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.25Predopremazaautoradio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.28Dodatnaoprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.29Radiofrekvencijskidaljinskiupravljač:baterije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.31Smetnjeuradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.33

Page 170: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

roue de secours .........................................(pagecourante)

5.2

HRV_UD25341_3Roue de secours (X61 - F61 - K61 - Renault)

CrevaisonRoue de secours

PROBUŠENA GUMA/REZERVNI KOTAČZa pristup rezervnom kotaču– Otvoritevrataprtljažnika.– Odvijtematicuključemzakotače1.– Otkvačitemostdržećigazaručicu3.– Izvaditerezervnikotač.

Za odlaganje kotača u most– Pazite da ispravno postavite kotač u

most,ventilpremadole.– Zakvačitemost pomoću ručice3 i klju-

čemponovnozavijtematicu1zapono- vnopostavljanjesklopa.

– Provjeritenjegovoispravnozabravljenje.

Akojerezervnikotačstajaone- kolikogodina,nekavašvulka- nizerprovjerida li jeprikladanzadaljnjuupotrebuimoželibiti

upotrijebljenbezopasnosti.

2

3

1

Rezervni kotač 2Nalazi se na diferencijalu4ispod pločepodanastražnjemdijeluvozila.

4

Uslučajuprobušenegume,ovisnoovozilu, naraspolaganju imaterezervnikotač iliset zanapuhavanjeguma(pogledajtenaslije- dećimstranicama).

Page 171: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

kitdegonflagedespneumatiques .............(jusqu’àlafindel’UD)

5.3

HRV_UD62525_5Kit de gonflage des pneumatiques (X61 électrique - Renault)

Kitdegonflagedespneumatiques

SET ZA NAPUHAVANJE GUMA (1/3)

Set je homologiran samo zanapuhavanje guma na vozilukojejetvorničkiopremljenotimsetom.

Nikakosenesmijeupotrebljavatizana- puhavanjegumanadrugimvozilima ilinekihdrugihpredmetananapuhavanje(bova,čamac...).Prilikom upotrebe boce s tekućinomza popravak, izbjegavajte svaki dodirs kožom.Ako vam ipak nekoliko kapipadnenakožu,obilnoisperite.Nemojte ostavljati set za popravak na dohvatdjece.Nemojtebacatipraznubocuuprirodu.Ostavite je kod vašeg Predstavnikamarke ilinadležneustanovekojaćesepobrinutizanjenupreradu.Boca ima rok trajanjakoji jenaznačennanaljepnici.Provjeritedatumistekava- ljanosti.PosjetitevašegPredstavnikamarkeradizamjenecijevizanapuhavanjeibocesproizvodomzapopravak.

A

B

Set popravlja gume oštećenena gazećem slojuA predme- timamanjimod4milimetra.Nepopravlja sve vrste oštećenja

nagumamakaoštosupoderotinevećeod4milimetara,zarezinavanjskimru- bovimaBguma...Provjerite, također, da je naplatak udobromstanju.Nemojtevaditistranotijelokojejeprobu- šilogumuakojeonojošuvijekugumi.

Nemojte upotrebljavati set za napuhavanjeakojegumaošte- ćenauslijed vožnje saprobu- šenomgumom.

Pažljivo pregledajte vanjske rubove gumaprijesvakogzahvata.Isto tako,vožnjasnedovoljnonapuha- nimgumama,ispuhanimdokraja(ilipro- bušenim)moženarušitisigurnostigume semoguuništitidotemjeredaihseviše nećemoćipopraviti.Ovaj popravak je privremen.Probušenugumuuvijekmoraunajkra- ćemmogućemrokupregledati(ipopo- trebipopraviti)stručnaosoba.Kodzamjenegumepopravljenepomoću ovog seta, morate o tome obavijestiti stručnuosobu.Uvožnjisemožeosjetiti laganovibrira- njezbogprisutnostiproizvodaugumi.

Page 172: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

5.4

HRV_UD62525_5Kit de gonflage des pneumatiques (X61 électrique - Renault)

SET ZA NAPUHAVANJE GUMA (2/3)

Ovisno o vozilu, u slučaju da se probuši guma,upotrijebitesetkojisenalaziupre- tincuzaodlaganjeispredsuvozača.

Prijeupotrebe seta, parkirajtevozilo tako da bude dovoljnoudaljenoodpodručjaprometo- vanja,uključitesignalupozore-

nja,zategnite ručnukočnicu inekasviputnici izađu izvozila iostanuudaljeniodpodručjaprometovanja.

U slučaju zaustavljanja nacesti,morateobavijestitiostalesudionike u prometu o prisu- tnosti vašeg kotača signalnim

trokutomilinekimdrugimuređajemkojijepropisanlokalnimzakonimazemljeukojojsenalazite.

S motorom u radu, dok je parkirna koč- nica zategnuta,– Odspojite svu dodatnu opremu pret-

hodno spojenu na utičnicu za dodatnu opremuvozila;

– pogledajte informacije na kompresoru u setu zanapuhavanjeguma i slijedite upute;

– napušite gumu na preporučenu vri- jednost tlaka (pogledajte informacije u odjeljku“Tlakugumama”);

– nakonmaksimalno15 minuta,zaustavite napuhavanjedabisteočitalitlak(nama- nometru2).Napomena: dok se boca prazni (otpri- like30sekundi),manometar2nakratko prikaževrijednosttlakaod6 bara, nakon togatlakpada.

– Podesitetlak:zanjegovopovećanjena- stavite napuhavanjepomoću kompleta. Zasmanjenjepritisnitegumb1.

21

Ako se minimalna vrijednost tlaka od 1,8 bara ne postigne nakon 15 minuta, popravak nije moguć. Nemojte nastaviti s vožnjom već pozovite Predstavnika marke.

Page 173: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

5.5

HRV_UD62525_5Kit de gonflage des pneumatiques (X61 électrique - Renault)

SET ZA NAPUHAVANJE GUMA (3/3)Nakonštosegumaispravnonapuše,uklo- niteset:polakoodvijtenastavakzanapuha- vanjedabistespriječiliprolijevanjesredstva ipohranitespremnikuplastičnopakiranjeda bistespriječiliistjecanjeproizvoda.– Zalijepitenaljepnicusuputamazavožnju

navidljivomjestonaarmaturnojpločina kojemćejuvozačprimijetiti.

– odložiteset;– po završetkuprvognapuhavanjaguma

će i dalje puštati, pa se mora obaviti vožnjakakobiserupazačepila;

– odmahpokrenitevozilo ivozitebrzinom između20i60km/hkakobiseproizvod ravnomjernorasporediougumi,anakon 3prijeđenakilometrazaustavitesekako bisteprovjerilitlak;

– akojetlakvećiod1,3bara,alimanjiod preporučenevrijednosti,podesitega(po- gledajte naljepnicu zalijepljenu na rub vrata vozača); u protivnom, obratite se ovlaštenom distributeru: popravak nije moguć.

Mjere opreza prilikom upotrebe kompleta:–Kompletsenesmijeneprekidnoupotre-

bljavatidužeod15minuta.–Spremniksemorazamijenitinakonprve

upotrebečakiakounjemuostaneteku- ćine.

Nitijedanpredmetnesmijese nalazitiporednoguvozača:u slučajunaglogkočenja,tipred- metimoguskliznutipodpapu-

čiceispriječitinjihovuupotrebu.

Pažnja,akonedostaječepnaventilu iliakonijedobrozavr- nut, tomožeoštetiti zabrtvlje- nostgumaiuzrokovatiopada-

njetlaka.Imajteuvijekčepovezaventile jednaketvorničkima inekabududokrajazavi- jeni.

Nakon popravka pomoćuseta,nesmijeseprećivišeod200km. Osim toga, smanjitebrzinuvozilate,usvakomslu-

čaju,nemojteprelazitibrzinuod80km/h.Naljepnicakojućetemoratizalijepitinavidljivomjestonaarmaturnojploči vasnatopodsjeća.Ovisnoozemljiili lokalnomzakonodav- stvu,gumapopravljenapomoćusetaza napuhavanjegumaćesemoratizamije- niti.

Page 174: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

bloc-outils ..................................................(pagecourante)cléd’enjoliveur ...........................................(pagecourante)cléderoue .................................................(pagecourante)crevaison ...................................................(pagecourante)cric .............................................................(pagecourante)anneauxderemorquage ...........................(pagecourante)manivelle ...................................................(pagecourante)

5.6

HRV_UD48337_3Bloc outils (X61 électrique - Renault)

Blocoutils

Izvadite alate ili, ovisno o vozilu, komplet alata.Za vađenje kompleta alata 1 iz prtljažnikaOvisnoovozilu,možebitiprikrivenvrataš- cima,otvoriteih.Odvijtekotačić2zatimpo- vucitekompletalatapremavama.Za ponovno postavljanje kompleta alata Namjestiteklin4kompletaalatauležište3. Paziteda jeovajkomplet ispravnopostav- ljentakodamožeteponovozavitikotačić2.Prisutnost alata u kompletu alata ovisi o vozilu.

KOMPLET ALATA

1

3

2

4

Nikadaneostavljajtealateraz- bacane u vozilu: postoji opa- snost od izbacivanja prilikom kočenja.Nakonupotrebepro-

vjeritejelialatpravilnozakvačenuvozilu ili,ovisnoovozilu,ukompletualata,a zatimga ispravnopostavite u njegovo kućište:postojiopasnostodozljede.Budući da su vijci kotača isporučeni, upotrebljavajte isključivovijkezarezer- vni kotač: pogledajtenaljepnicuna re- zervnomkotaču.Dizalica je namijenjena isključivo za- mjenikotača.Nikakosenesmijeupotre- bljavatizabilokakavdrugipopravak ili zapristupdonjemdijeluvozila.

Dizalica 9Pogledajtečlanak“Zamjenakotača”u5.po- glavlju.Kopču za pridržavanje(ovisnoovozilu)Nakonupotrebealatpospremite,pazećida kompletalatasadržisvedijelove.

5

67

89

Ključ za ukrasne poklopce 5Zaskidanjeukrasnihpoklopacakotača.Vodilica vijak 6 (ovisno o vozilu)Zazavršetakodvijanja ilipočetakzavijanja vijakakotača.Prsten za vuču 7Pogledajteučlanku“Vučavozila:otklanjanje kvara”u5.poglavlju.Ključ za kotače 8Zaodvijanjevijakakotačaimaticemostare- zervnogkotača.

Page 175: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

enjoliveurs .................................................(jusqu’àlafindel’UD)

5.7

HRV_UD26208_3Enjoliveurs - Roues (X61 - F61 - K61 - Renault)

Enjoliveurs, roues

Ukrasni poklopac 3(vidljivi vijci kotača)Zaskidanjepoklopcabezskidanjakotača, uhvatite gana krajevima koji su označeni strelicama.Okrećitegakakobisteoslobodilipričvrsne kopčeizavijakakotača.Zaponovnopostavljanje,postupiteobrnutim redoslijedom.

Ukrasni poklopac 1(skriveni vijci kotača)Skinitegapomoćuključazaukrasnepoklo- pce 2 (nalaziseukompletualata), takodaumetnetekukicuuotvorkojisenalaziubli- ziniventila (kakobistemoglidohvatitime- talnužicukojasenalazinastražnjemdijeluukrasnogpoklopca).Zanjegovoponovnopostavljanje,okrenitegapremaventiluUmetnitekukicezapričvr- šćenje tako da započnete na strani venti- la A,zatimB i C izavršitenastranisupro- tnojodventilaD.

UKRASNI POKLOPCI, KOTAČI

1 3

A

B

D

C

2

Page 176: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

changementderoue..................................(pagecourante)crevaison ...................................................(pagecourante)cric .............................................................(pagecourante)levageduvéhicule

changementderoue ............................(jusqu’àlafindel’UD)

5.8

HRV_UD40365_5Changement de roue (X61 - F61 - Renault)

Changementderoue

2

4

1

3

Ukoliko jepotrebno, skiniteukrasnipoklo- pac.Otpustite vijke kotača pomoću ključa za kotače2.Postavitega takodagamožete pritisnutiodozgora.Najprijeraširiteručnudizalicu4okretanjem ručice.Glavudizalicemoratepostavitinaoslonac zapodizanje1kojijenajbližikotačukojiza- mjenjujeteikojije,ovisnoovozilu,označen trokutom.

Uključitesignalupozorenja.Zaustavite vozilo izvan pro- metnice, na ravnom čvrstom mjestukojesenekliže.

Zategniteručnukočnicuiuključitepolo- žajP.Nekasviputniciizađuizvozilaiudaljite ihizpodručjaprometovanja.

ZAMJENA KOTAČA (1/2)Nastavitezavijatikakobisteispravnoposta- vilioslonacnatlo.Okrećiteručicu3dizalice kakobisteodvojilikotačodtla.

U slučaju zaustavljanja nacesti,morateobavijestitiostalesudionike u prometu o prisu- tnosti vašeg kotača signalnim

trokutomilinekimdrugimuređajemkojijepropisanlokalnimzakonimazemljeukojojsenalazite.

Page 177: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

5.9

HRV_UD40365_5Changement de roue (X61 - F61 - Renault)

Skinitevijke iskinitekotač.Zavoziloopre- mljenoaluminijskimnaplatcima,upotrijebite vijakvodilicukojisenalaziukompletualata zazavršetakodvijanja izapočetakponov- nogzavijanjavijaka.Postaviterezervnikotačnasredišnjuglav- činuiokrećitegakakobistepodesiliotvore zapričvršćenjanakotačuuskladusonima naglavčini.Zategnitevijkeispustitedizalicu.Kadasuvijci isporučeni s rezervnimkota- čem,upotrebljavajteisključivotevijke.Zategnite vijke provjerivši dobar položajkotačanaglavčiniispustitedizalicu.Doksukotačinatlu,zategnitevijkedokraja ištoprijeprovjeritezategnutost.

ZAMJENA KOTAČA (2/2)

Vijak sustava protiv krađeAkoupotrebljavatevijkesustavaprotiv krađe,postaviteovevijkeštojemoguće bliževentilu(opasnostodnemogućnosti postavljanjaukrasnihpoklopacakotača).

U slučaju probušene gume,zamijenite kotač što je prijemoguće.Gumukojaseprobušilastručna

osobauvijekmorapregledati(ipopraviti akojetomoguće).

Page 178: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

pneumatiques ............................................(jusqu’àlafindel’UD)roues(sécurité)..........................................(pagecourante)gonflagedespneumatiques ......................(jusqu’àlafindel’UD)

5.10

HRV_UD48203_5Pneumatiques (X61 - F61 - Renault)

Pneumatiques

GUME (1/3)

Održavanje gumaGumemorajubitiudobromstanjuinjihovastrukturamoraimatidovoljnudubinuprofila;gumekojepreporučanašatehničkaslužbaimajupokazateljehabanja1 koji se sastoje od izbočina-pokazatelja koji su ugrađeni u gazeći sloj.

Gume predstavljaju jedini kontakt između vozila i ceste, te ih je stoga neophodno držatiudobromstanju.Obavezno se morate pridržavati lokalnog zakonaoprometu.

Kadaseprofilnastruktura istrošisvedoiz- bočina-pokazatelja,oni postaju vidljivi 2: tada treba zamijeniti gume jer je dubina profilasamo1,6 mm što je nedovoljno za dobro prianjanje na mokrim cestama.Preopterećenovozilo,prilikomdugihvožnjiautocestom i posebice pri velikim vrući- nama,tekoduobičajenevožnjepološimce- stamabržećepotrošitigumeštoćeutjecatinasigurnost.

Nezgodena cesti, kao što su“udaracupločnik”,moguošte- titigumeinaplatkepa idove- sti do oštećenja na prednjem

ilistražnjemovjesu.Utomslučaju,dajtePredstavnikumarkedaihprovjeri.

1

2

Page 179: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

5.11

HRV_UD48203_5Pneumatiques (X61 - F61 - Renault)

GUME (2/3)Tlaksemoraprovjeravatinahladno:neuzi- majteuobzirvećevrijednosti tlakakojese moguzabilježitizatoplogvremenailinakon duževožnjebržegtempa.Uslučajukadaseprovjera tlakanemože obavljatinahladnim gumama, trebauve- ćati navedene vrijednosti tlaka za 0,2 do 0,3 bara (ili 3 PSI).Nikada se ne smije ispuštati zrak iz vrućih guma.

Zamjena gumaTlak napuhavanja gumaPoštujte tlak u gumama (uključujući i re- zervni kotač). Provjeravajte ga najmanjejednommjesečno iprijesvakogduljegpu- tovanja(pogledajtenaljepnicunarubuvratavozača).Pogledajte odlomak “Tlak napuhavanja guma”u4.poglavlju.

Nedovoljan tlak u gumama dovodi do prijevremene istro- šenostiidopregrijavanjagumazajednosasvimposljedicama

kojeseodnosenasigurnost:– lošeprianjanjenacesti;– opasnostodpuknućailiotkidanjaga-

zećegsloja.Tlak napuhavanja ovisi o opterećenjuvozila i brzini vožnje. Podesite tlak uskladusuvjetimaupotrebe(pogledajtečlanak“Tlaknapuhavanjaguma”).

Pažnja,akonedostaječepna ventilu iliakonijedobrozavr- nut, tomožeoštetiti zabrtvlje- nostgumaiuzrokovatiopada-

njetlaka.Imajteuvijekčepovezaventile jednake tvorničkima inekabududokrajazavi- jeni.

Zbogvašesigurnostiizapošti- vanje važećih zakonskih pro- pisa.Kadaih jepotrebnozamijeniti,

navozilo,na istuosovinu,postavite is- ključivo gume iste marke, dimenzija, vrsteistrukture.One moraju: imati nosivost i kapacitet brzine koje su najmanje jednake origi- nalnim gumama ili moraju odgovarati preporukama Predstavnika marke.Nepridržavanjem ovih uputa možete ugrozitisvojusigurnost iumanjitiudob- nostvozila.Opasnost od gubitka kontrole nad vo- zilom.

Page 180: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

5.12

HRV_UD48203_5Pneumatiques (X61 - F61 - Renault)

GUME (3/3)

Međusobna zamjena kotačaTonijepreporučljivo.

Rezervni kotačPogledajte članke “Rezervni kotač” i“Zamjenakotača”u5.poglavlju.

Upotreba u zimskim uvjetima– Lanci

Iz sigurnosnih razloga, zakonski je za- branjeno postavljati lance na stražnju osovinu.Svako postavljanje guma kojima su di- menzije veće od tvornički postavljenih onemogućava postavljanje lanaca.

Postavljanjelanacajemoguće samo na gume kojima je di- menzijajednakaonimakojesu tvornički postavljene na vaše

vozilo.Nakotačesemogustavitilancipoduvje- tomdaseupotrebljavajuposebni lanci.PotražitesavjetPredstavnikamarke.

– “Zimske” gume ili “termogume”Savjetujemovamdavoziloopremitenasve kotačekakobisteočuvalištoboljukvalitetuprianjanjavašegvozila.Napomena: skrećemo vam pažnju načinjenicu da o ovim gumama ponekadovisi:– držanjesmjeravožnje ;– maksimalnabrzinavožnjekojamože bitimanjaodmaksimalnebrzinevašeg vozila.

– Gume s čavlimaOvavrstaoprememožeseupotrebljavati samotijekomjednogodređenogperioda određenoglokalnimzakonodavstvom.Neophodno je poštivanje ograničenja brzineodređenogpremazakonukoji je nasnazi.Ovakvevrstegumamorajubitistavljene baremnadvakotačaprednjeosovine.

U svakom slučaju, preporučamo vamdapotražitesavjetPredstavnikamarkekoji će vas znatisavjetovati oko izboraopremekoja jenajboljeprilagođenazavaševozilo.

Napomena: upotrebom guma za snijeg, zimskihguma iligumasčavlimaznačajno sesmanjujedosegvozila.

Page 181: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

ampoulesremplacement ......................................(jusqu’àlafindel’UD)

changementdelampes .............................(jusqu’àlafindel’UD)feuxavant

remplacementdeslampes ...................(jusqu’àlafindel’UD)

lampesremplacement ......................................(jusqu’àlafindel’UD)

feux:decroisement ......................................(pagecourante)

projecteursremplacementdeslampes ...................(jusqu’àlafindel’UD)

projecteursavant ....................................................(jusqu’àlafindel’UD)

5.13

HRV_UD48338_2Projecteurs : remplacement des lampes (X61 électrique - Renault)

Prednje pozicijsko svjetloOtvoritepoklopac1.Odspojiteožičenjenosačažarulje4.Izvaditenosačžarulje4izležišta.Zamijenite žarulju.Vrsta žarulje: W5WZaponovnopostavljanje,postupiteobrnutimredoslijedom.

Vrsta žarulje: H4ObaveznoupotrebljavajteantiUVžaruljeod55Wkakonebisteoštetiliplastičnostaklofarova.

Nemojte dirati staklenu kuglu žarulje. Držite ju za grlo.Zaponovnopostavljanje,postupiteobrnutimredoslijedom.Pazitedadobronamjestiteožičenjeuležištu prijezatvaranjapoklopca1.

Projecteurs:remplacementdeslampes

Žarulje supod tlakom imogu eksplodiratikodzamjene.Opasnostodozljeda.

FAROVI: zamjena žarulja (1/2)

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može bitizagrijan.Osimtoga,moto- ventilator se može uključiti u

svakom trenutku.Naljepnica u motornomprostoruukazujenato.Opasnost od ozljeda

Kadasevozilopuniilijeuklju- čen kontakt, nemojte izvoditi radoveispodpoklopcamotora.

Kratka svjetla / duga svjetlaOtvoritepoklopac1.Odspojiteožičenjenosačažarulje2.Otkvačite oprugu3 dabiste izvadili nosač žarulje2.

2

1

4

3

Page 182: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

clignotants .................................................(pagecourante)indicateurs:

dedirection ..........................................(pagecourante)

5.14

HRV_UD48338_2Projecteurs : remplacement des lampes (X61 électrique - Renault)

FAROVI: zamjena žarulja (2/2)

Pokazivači smjeraOkrenitedržačžarulje5dabistegaodbravili iizvaditegaizležištabezodspajanjaožiče- nja.Zamijenitežarulju.Vrsta žarulje: PY21WZaponovnopostavljanje,postupiteobrnutimredoslijedom.

Žarulje supod tlakom imogu eksplodiratikodzamjene.Opasnostodpovreda.

Ovisno o zakonu koji je na snazi iliiz mjera opreza, nabavite kod vašegPredstavnikamarkekutijuprvepomoćikojasadržikompletžaruljaikompletosi- gurača.

5

Page 183: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

ampoulesremplacement ......................................(jusqu’àlafindel’UD)

antibrouillardprojecteurs ...........................................(jusqu’àlafindel’UD)

changementdelampes .............................(jusqu’àlafindel’UD)lampes

remplacement ......................................(jusqu’àlafindel’UD)

feux:de brouillard .........................................(jusqu’àlafindel’UD)

projecteursantibrouillard ........................................(jusqu’àlafindel’UD)

5.15

HRV_UD48339_2Feux de brouillard : remplacement des lampes (X61 électrique - Renault)

Prednja svjetla za maglu 1Budućida jeponekadpotrebnodijelove ilisklopove(oblogastražnjegbranika...),pre- poručamo vam da mijenjate žarulje kod Predstavnika marke.Vrsta žarulje: H16

Dodatni faroviUkolikoželitevaševoziloopremitisvjetlima “zamaglu” ili “većidoseg”,potražitesavjet kodPredstavnikamarke.

Feuxdebrouillard:remplacementdeslampes

SVJETLA ZA MAGLU: zamjena žarulja

1

Prilikom izvođenja zahvata u blizini motora, motor može bitizagrijan.Osimtoga,moto- ventilator se može uključiti u

svakom trenutku.Naljepnica u motornomprostoruukazujenato.Opasnost od ozljeda

Svakizahvat (ilipromjena)na električnom sustavumora biti obavljenodstraneovlaštenog zastupnika jer krivo priključi-

vanjemožedovestidooštećenjaelek- tričneopreme(kabelskogsvežnja,sklo- povaiposebnoalternatora).Osimtoga, Predstavnik marke posjeduje sve po- trebnedijelovezaprilagodbu.

Stražnja svjetla za maglu 2Budućida jeponekadpotrebnodijelove ilisklopove(oblogastražnjegbranika...),pre- poručamo vam da mijenjate žarulje kod Predstavnika marke.Vrsta žarulje: P21 W

2

Žarulje supod tlakom imogu eksplodiratikodzamjene.Opasnostodozljeda.

Page 184: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

feuxarrièreremplacementdeslampes ...................(jusqu’àlafindel’UD)

feux:de recul ................................................(pagecourante)

feux:dedirection ..........................................(pagecourante)

feux:destop .................................................(pagecourante)

ampoulesremplacement ......................................(jusqu’àlafindel’UD)

feuxdestopremplacementdeslampes ...................(pagecourante)

lampesremplacement ......................................(jusqu’àlafindel’UD)

5.16

HRV_UD48340_2Feux arrière : remplacement des lampes (X61 électrique - Renault)

Feuxarrière:remplacementdeslampes

Žarulje supod tlakom imogu eksplodiratikodzamjene.Opasnostodpovreda.

Vrsta žarulja

4 Svjetlo pokazivača smjeraKruškolika žarulja s izdancimaP Y21W.

5 Pozicijsko svjetlo i stop svjetloKruškolikažaruljasizdancimadvijenitiP 21/5W.

6 Svjetlo za vožnju unazadKruškolikažaruljasizdancimaP 21W.

Stražnja svjetlaOtvorite,ovisnoovozilu,krilnavratailivrataprtljažnika.Odvijte vijke1 pomoću alata s navojimaTorx.Otkvačitedonjidio,zatimgornjidiotakodagapovučetepremasebi.Povucitejezičce2kakobisteotkvačilinosačžarulja3.Zamijenitežarulju,zatimpostupiteobrnutimredomzaponovnopostavljanjesvjetla.

STRAŽNJA SVJETLA: zamjena žarulja (1/3)

31

2

2

5

4

6

Page 185: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

feuxdestopremplacementdeslampes ...................(pagecourante)

5.17

HRV_UD48340_2Feux arrière : remplacement des lampes (X61 électrique - Renault)

STRAŽNJA SVJETLA: zamjena žarulja (2/3)

Treće stop svjetlo– Verzija s vratima prtljažnika:nalazise

iznadstražnjegstakla,usredini.– Verzija s krilnim vratima: nalazi se

iznadstražnjegstakla,nalijevimvratima.

Iznutra skinite dva plastična čepa7. Otkvačitesvjetlopomoćuodvijača takodapritisneteuležištumetalnihkopči.Izvana,skinitesvjetlo8.Zamijenitežaruljebezodspajanjaožičenja.Vrsta žarulje: W16WZavraćanjealatapostupiteobrnutimredo- slijedom.Provjeritedajezabravljenjeručicadobro.

78

Page 186: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

feux:éclaireursdeplaqued’immatriculation (pagecourante)

5.18

HRV_UD48340_2Feux arrière : remplacement des lampes (X61 électrique - Renault)

STRAŽNJA SVJETLA: zamjena žarulja (3/3)

Skinitesvjetlo10zapristupžaruljama.

Vrsta žarulje: W5W.Zamijenite žarulju, zatim vratite svjetlo namjesto.

Svjetlo registarske pločiceOdvijtedvavijka9pomoćualatasnavojimaTorx.

9

10

Page 187: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

ampoulesremplacement ......................................(jusqu’àlafindel’UD)

changementdelampes .............................(jusqu’àlafindel’UD)clignotants .................................................(jusqu’àlafindel’UD)indicateurs:

dedirection ..........................................(jusqu’àlafindel’UD)

lampesremplacement ......................................(jusqu’àlafindel’UD)

répétiteurslatérauxremplacementdeslampes ...................(jusqu’àlafindel’UD)

5.19

HRV_UD48341_2Répétiteurs latéraux : remplacement des lampes (X61 électrique - Renault)

Répétiteurslatéraux:remplacementdeslampes

Okrenitezačetvrtinuokretajanosačžaru- lje 2iizvaditežarulju.

Vrsta žarulje: WY5W.Zamijenitežaruljuipostaviterazdjelnik.

Otkvačite razdjelnik1 na strani vrata, pomoćuplosnatogodvijača.

BOČNI POKAZIVAČI SMJERA: zamjena žarulja

1 2

Page 188: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

ampoulesremplacement ......................................(jusqu’àlafindel’UD)

changementdelampes .............................(jusqu’àlafindel’UD)éclairageintérieur:

remplacementdeslampes ...................(jusqu’àlafindel’UD)

lampesremplacement ......................................(jusqu’àlafindel’UD)

5.20

HRV_UD48342_3Eclairage intérieur : remplacement des lampes (X61 - F61 - Renault)

Éclairageintérieur:remplacementdeslampes

Osvjetljenje putničkog prostoraSkiniteusmjerivač1pomoćuplosnatogod- vijača.

UNUTARNJE OSVJETLJENJE: zamjena žarulja

1

Povucite žarulju2 premadolje dabiste je izvadiliiznjenogkućišta.

Vrsta žarulje 2: W6WVrsta žarulje za stražnje stropno svjetlo: W6WZamijenitežaruljeipostaviterazdjelnik.

2

3

Svjetlo 3Skiniteusmjerivačpomoćuplosnatogodvi- jača.Povucitežaruljukakobistejuizvukliizleži- šta.Vrsta žarulje 3: W6WZamijenitežaruljuipostaviterazdjelnik.

Page 189: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

fusibles ......................................................(jusqu’àlafindel’UD)

5.21

HRV_UD48471_3Fusibles (X61 électrique - Renault)

Fusibles

Ovisno o zakonu koji je na snazi ili iz mjera opreza, nabavite kod vašeg Predstavnikamarkekutijuprvepomoći kojasadržikompletžaruljaikompletosi- gurača.

OSIGURAČI (1/2)

Pretinac s osiguračimaUslučajudanekielektričniuređajneradi, provjeritestanjeosigurača.OtkvačitepoklopacA.

Označavanjeosiguračapotražitenasljede- ćojstranici.Nepreporučaseupotrebaslobodnihmjesta zaosigurače.Nekefunkcijesuzaštićeneosiguračimakoji senalazeumotornomprostoru.Ipak,zbog smanjene mogućnosti pristupa, savjetu- jemo vam da zamjenu osigurača prepu- stite Predstavniku marke.

Provjeriteosiguračnakojisekvarodnosii zamijenite ga,akojepotrebno,oba- vezno novim osiguračem jednake amperaže.Osiguračprevelikeamperažemogaobi izazvatipregrijavanjeelektričnemreže (opasnostodpožara)uslučajuprevelikepotrošnjenečegodopreme.

A

1

Stezaljka 1Otkvačiteosiguračpomoćukliješta1 koja se nalazenastražnjojstranipoklopcaA.Kakobistega izvadili izkliješta,pustitegadabočnosklizne.

Page 190: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

5.22

HRV_UD48471_3Fusibles (X61 électrique - Renault)

OSIGURAČI (2/2)

Broj Namjena

1 Neupotrebljavase

2 Neupotrebljavase

3 Klimatizacijskiuređaj,zvučno upozorenjezapješake

4 grijanje,pogonskiakumulator

5 Brisačstražnjegstakla

6 Zvučniupozoritelj,dijagnostički priključak

7 Grijanasjedala,kućištesustava telematike

8 Pogonskabaterija

9 Centralnajedinicaputničkog prostora

10 Uređajzapranjestakla

11 Stopsvjetlo

12 Električnacentralnajedinica putničkogprostora

13 Električnipodizačistakala, načinECO

14 Stražnjegrijanostaklo

15 Elektropokretač

1 2

3 4 5 6

7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26

27

28

29

Namjena osiguračaPrisutnost osigurača ovisi o razini opreme vozila.

Broj Namjena

16Stopsvjetla,dodatnaoprema, ABS,ESP,svjetloprtljažnika, stropnosvjetlo,senzorzakišu isvjetlost

17 Autoradio,sustavzanavigaciju, zaslon,alarm

18 Dodatnaoprema

19 Odleđivanjeretrovizora

20 Warning,stražnjesvjetloza maglu

21 Zaključavanjeotvarajućih dijelova

22 Instrumentnaploča

23 Neupotrebljavase

24 Radio,grijanasjedala,stop svjetla

25 Prednjautičnicazadodatnu opremu

26 Vuča

27 Prednjielektričnipodizači stakala

28 Komandaretrovizor

29 Sklopmotoventilatoraputničkog prostora

Page 191: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

balaisd’essuie-vitre ...................................(jusqu’àlafindel’UD)essuie-vitres/lave-vitre

remplacementdesbalais .....................(jusqu’àlafindel’UD)

5.23

HRV_UD48343_8Balais d’essuie-vitre (X61 - F61 - K61 - Renault)

Balaisd’essuie-vitre

Zamjena metlica brisača prednjeg stakla 2– Kod isključenog kontakta, lagano podi-

gniteručicubrisačastakla2;– povucitejezičac1premagore;– pomaknitemetlicuusmjerustrelice.Zaponovnopostavljanje,postupiteobrnutimredomiprovjerite je limetlica ispravnoza- kvačena.

METLICA BRISAČA STAKLA (1/2)

Provjeravajte stanje metlica brisačastakla.Njihovvijektrajanjaovisiovama:– redovitočistitemetlice,vjetrobransko

stakloistražnjestaklosvodomsasa- punicom;

– neupotrebljavajte ihkadasuvjetro- branskoistražnjestaklosuhi;

– odlijepiteihsvjetrobranskogstaklailisastražnjegstaklaakodugonisubiliuupotrebi.

1

2

Prije zamjenemetlice brisača stakla provjerite je li ručica u položaju zaustavljanja (isklju- čena).

Opasnost od ozljeda

Page 192: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

5.24

HRV_UD48343_8Balais d’essuie-vitre (X61 - F61 - K61 - Renault)

METLICA BRISAČA STAKLA (2/2)

–Uvrijemesmrzavanja,paziteda metlice brisača nisu smr- znute(opasnostodpregrijava- njamotorića).

– Provjeravajtestanjemetlica.Treba ih zamijeniti kada se njihovaučinkovitost smanji: otprilike svakegodine.

Prilikomzamjenemetlice, kada jeonaskinuta pazite da ručica ne padne nastaklo:postojiopasnostodlomastakla.

Zamjena metlice brisača stražnjeg stakla– Kod isključenog kontakta, podignite

ručicubrisačastakla5;– okrećitemetlicu3;– pritisnitejezičac4;– skinitemetlicutakodajepovučete(stre-

lica).Zaponovnopostavljanje,postaviteusupro- tnomsmjeruiprovjeritejelimetlicaispravnozakvačena.

3

5

4

Page 193: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

remorquagedépannage ...........................................(jusqu’àlafindel’UD)

remorquageencasdepanned’énergie ..................(jusqu’àlafindel’UD)

5.25

HRV_UD56851_5Remorquage (X61 électrique - Renault)

Remorquage,dépannage

Odabir servisa u slučaju kvaraU slučaju kvara s energetskim sustavomUslučajukvara ilineispravnogpogonskog akumulatora, dopušten je bilo koji oblik vuče:vuča na plošnom kamionu ili vuča na cesti pomoćuprstena za vuču (pogle- dajtesljedećestranice).

Svi ostali slučajeviDopuštena je vuča samo na plošnom ka- mionu.

VUČA: KVARA (1/3)

Prije popravaka umetnite ključ u prekidač paljenjadabistedeblokiralistupupravljača. OkreniteključupoložajM.Obaveznosepridržavajtepropisavezanih uzpomoćnacesti.

Vuča na plošnom kamionuOtklanjanjekvaramoraseobavitinaravnoj površini u svim slučajevima osim kada je vozilo blokirano nakon potpunog pražnje- njapogonskogakumulatora.Uslučajupot- punoggubitkaenergije,pogledajtesljedeće stranice.

Page 194: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

anneauxderemorquage ...........................(pagecourante)

5.26

HRV_UD56851_5Remorquage (X61 électrique - Renault)

RučicupostaviteupoložajN.Uslučajukadajeručicablokiranaupoložaju Pakopritisnetepapučicukočnice,možete ručnoosloboditiručicu.Zatootkvačitepoklopacnapodnožjuručice.Istovremenopritisniteoznaku2 igumbza odbravljenjekojisenalazinaručici.

VUČA: KVARA (2/3)

U slučaju kvara s energetskim sustavom: vučaU slučaju da je pogonski akumulator pot- punoispražnjen:– kontrolnosvjetloṎtreperi;– kazaljka1nalazisenadnupodručjare-

zerve.Dopuštena jevučanaplošnomkamionu ili vučavozilapomoćukukezavučuuskladus uputamaunastavku.

Kadjemotorzaustavljen,servo upravljačisustavzapomoćpri kočenjunisudjelatni.

Prijevučeumetniteključuprekidačdabiste deblokiralistupupravljača.Okreniteključu položajM.Stupsedeblokira,funkcijedodatneopreme se napajaju: smijete koristiti svjetla vozila (svjetlaupozorenja,stopsvjetlaitd.).Noću, vozilomorabitiosvjetljeno.Obaveznotrebapoštivativažećezakonske propisevezanezavučuvozila.

4

1

2

Page 195: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

anneauxderemorquage ...........................(pagecourante)

5.27

HRV_UD56851_5Remorquage (X61 électrique - Renault)

VUČA: KVARA (3/3)

Nikadaneostavljajtealateraz- bacane u vozilu: postoji opa- snost od izbacivanja prilikom kočenja.

Nakonupotrebepazitedadobrozakva- čitealatukompletalata,azatim,ovisno ovozilu,ispravnogapostaviteuležište.Opasnostodozljeda

Koristite samo prednja ili stražnja pri- ključna mjesta (nikadacijevipoluosovina).Tapriključnamjestamoguseupotrebljavatisamozavučuiniukojemslučajunemoguslužitizapodizanjevozila.

53

Pristup priključnim mjestimaOtkvačitepoklopac3 ili 5.Stegnite prsten za vuču 4 do kraja: prvo rukom koliko ide, a završite blokirajući ga pomoćuključazakotače.Prstenzavuču4iključzakotačenalazese ukompletualatauprtljažniku(pogledajtein- formacijeuodjeljku“Kompletalata”u5.po- glavlju).

Nemojte vaditi ključ iz preki- dačapaljenjazavrijemevuče.

4 4

Pobrinitesedaprstenzavuču bude pravilno pričvršćen vij- cima.Opasnostodgubitkavu- čenogpredmeta.

Page 196: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

radio...........................................................(jusqu’àlafindel’UD)équipementsmultimédia............................(jusqu’àlafindel’UD)prééquipementradio..................................(jusqu’àlafindel’UD)installationradio.........................................(jusqu’àlafindel’UD)

5.28

HRV_UD48345_3Equipement radio (X61 électrique - Renault)

Prééquipementradio

POSTAVLJANJE RADIJA

2

1

Akovaševozilonijeopremljenoaudiosusta- vom, imatepredopremukojasesastojiod prostoraza:– radio 1;– niskotonskezvučnike2.Za ugradnju opreme potražite savjetPredstavnikamarke.

Prostor za autoradio 1Otkvačitečep.Spojevi:antena,napajanje+i–,žicezvučnikasenalazeiza.

– Usvakomslučaju,vrlojevažnoslijeditiuputstvaproizvođačazaugradnjuopreme.– Karakteristike nosača i ožičenja (dostupnih umrežimarke) variraju ovisno o razini

opremevašegvozilaiomodeluvašegautoradija. Kakobistesaznalinjihovkataloškibroj,potražitesavjetPredstavnikamarke.– SvakizahvatnastrujnomkruguvašegvozilamorabitiobavljenodstranePredstavnika

marke,jerkrivopriključivanjemožedovestidooštećenjaelektričneinstalacijei/ilisklo- pova koji su na nju spojeni.

Page 197: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

accessoires................................................(jusqu’àlafindel’UD)

5.29

HRV_UD40451_3Accessoires (X61 - F61 - Renault)

Accessoires

DODATNA OPREMA (1/2)

Električna i elektronička dodatna opremaPrijepostavljanjaovevrstedodatneopreme(ovoosobitovrijedizaodašiljače/prijemnike:frekvencijskipojas,razinasnage,položaj anteneitd.),provjeritejelikompatibilnasvozilom.ObratitesePredstavnikumarke.

Zaugradnjudodatneopremekojazahtijevaintervencijuna12-voltnomelektričnomstrujnomkruguvozilaslijediteuputeunastavku:– odspojitekabelzapunjenjeodpogonskogakumulatora;– isključitekontakt;– odspojite12-voltniakumulator.Postoji opasnost od teških ozljeda.Priključujtesamododatnuopremukojojjemaksimalnasnaga120W.Opasnost od požara.Akoseistovremenoupotrebljavavišeutičnicazadodatnuopremu,ukupnasnagapriključenedodatneopremenesmijeprelaziti180vata.SvakizahvatnastrujnomkruguvašegvozilamorabitiobavljenodstranePredstavnikamarke,jerkrivopriključivanjemožedovestidoošteće- njaelektričneinstalacijei/ilisklopovakojisunanjuspojeni.Uslučajunaknadneugradnjeelektričneopremeprovjeritedalijeinstalacijazaštićenaosiguračem.Zatražitetočnuinformacijuojakostiismje- štajutogosigurača.

Page 198: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

5.30

HRV_UD40451_3Accessoires (X61 - F61 - Renault)

DODATNA OPREMA (2/2)

Upotreba dijagnostičkog priključkaUpotrebaelektroničkedodatneopremenadijagnostičkompriključkumožedovestidoozbiljnihsmetnjinaelektroničkomsustavu vozila.Radivašesigurnosti,savjetujemovamdaupotrebljavateisključivoelektroničkudodatnuopremuodobrenuodstraneproizvo- đača,potražitesavjetkododobrenogdobavljača.Opasnost od teške nesreće.

Upotreba odašiljača/prijemnika (telefoni, uređaji CB).TelefoniiuređajiCBsugrađenomantenommoguizazvatismetnjenaelektroničnimsustavimakojisutvorničkiugrađeninavaševozilo,pase preporučaupotrebauređajasvanjskomantenom.Osim toga, podsjećamo vas da ste obavezni poštivati zakone na snazi koji se odnose na upotrebu tih uređaja.

Naknadno postavljanje opremeUkolikoželiteugraditidodatnuopremunavozilo:potražitesavjetkodpredstavnikamarke.Osimtoga,kakobisteosiguraliispravanradvašeg vozilaiizbjeglisvakuopasnostdavašasigurnostbudeugrožena,savjetujemovamdaupotrebljavateposebnudodatnuopremukojajeprila- gođenavašemvoziluijedinazakojuvamjamstvodajeproizvođač.Akoupotrebljavatepoluguprotivkrađe,pričvrstitejuisključivonapapučicukočnice.Ometanje u vožnjiNastranivozačaupotrebljavajteisključivotepiheprikladnezavaševozilo,kojisepričvršćujunaprethodnougrađenapričvršćenja,teredovito provjeravajtenjihovopravilnopričvršćenje.Nemojtepostavljativišetepihajedannadrugi.To može ometati rad papučica

Page 199: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

pile(télécommande) ..................................(jusqu’àlafindel’UD)télécommandedeverrouillagedesportes

piles .....................................................(jusqu’àlafindel’UD)

5.31

HRV_UD40559_4Télécommande à radiofréquence : piles (X61 - F61 - K61 - X67 - X92 - X07 - Renault)

Zamjena baterije daljinskog upravljačaOdvijtevijak1zaskidanjepoklopcadaljin- skogupravljača.

Zamijenitebateriju2poštujućipolaritetugra- viran na poklopcu.Provjerite je lipoklopacdobrozakvačen,a vijakčvrstozategnut.Napomena: kod zamjene baterije prepo-ručasedasenedodirujeelektroničkikrugkojisenalaziupoklopcuključa.

Télécommandeàradiofréquence:piles

RADIOFREKVENCIJSKI DALJINSKI UPRAVLJAČ: baterije (1/2)

BaterijesuraspoloživekodPredstavnikamarke, njihov vijek trajanja je otprilikedvije godine.Provjeritedanematragovatintenabate- riji:postojiopasnostodlošegelektričnogkontakta.

1

2

Ako je baterije potrebno pro- mijeniti,obaveznokoristiteistu ili ekvivalentnu vrstu baterija (obratiteseovlaštenomdobav-

ljaču).

Prilikomzamjene:–provjerite jesu li baterije ispravnoumetnute. opasnost od eksplozije.

– Ako se vratašca ne zatvaraju ispravno, ne koristite ga i držite ga izvandohvatadjece.

Page 200: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

pile(télécommande) ..................................(jusqu’àlafindel’UD)télécommandedeverrouillagedesportes

piles .....................................................(jusqu’àlafindel’UD)

5.32

HRV_UD40559_4Télécommande à radiofréquence : piles (X61 - F61 - K61 - X67 - X92 - X07 - Renault)

RADIOFREKVENCIJSKI DALJINSKI UPRAVLJAČ: baterije (2/2)

Nemojtebacati istrošenebaterijeupri- rodu,pošaljite ihustanovikoja jezadu- ženazaprikupljanjeirecikliranjebaterija

smetnje u raduAko je baterija preslaba da bi mogla is- pravno raditi, još uvijek ćetemoći zaklju- čati/otključati vozilo (pogledajte odlomak “Zaključavanje/otključavanjevrata”u1.po- glavlju).

Mjere opreza koje se odnose na baterije:–držite (nove ili iskorištene) baterijeizvandohvatadjece

– baterijesenesmijugutati.Postoji opasnost od kemijskih opekotina koje mogu dovesti do smrti.

– akoihseprogutailiumetneubilokoji diotijela,štoprijezatražitesavjet li- ječnika.

Page 201: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

anomaliesdefonctionnement....................(jusqu’àlafindel’UD)incidents

anomaliesdefonctionnement ..............(jusqu’àlafindel’UD)

5.33

HRV_UD51933_2Anomalie de fonctionnement (X61 électrique - Renault)

Anomaliesdefonctionnement

KVAROVI MOGUĆI UZROCI ŠTO NAPRAVITI

Nijemogućenapunitipogonskiakumulator. Nemaelektričnestrujeukućnimutič- nicama ili je kabel loše priključen na kućnuutičnicu.

Provjeriteinstalaciju(osigurač,programatoritd.).Provjerite spojeve (utičnice za punjenje itd.). Pogledajteodjeljak“Električnovozilo:punjenje” u 1. poglavlju.

Temperaturauvanjskomprostoruniža jeod–26°C.

Napunitevozilouprikladnijemokruženju.Akoje potrebno,pogledajteodjeljak“Vuča,kvar”u5.po- glavlju.

Kabel je neispravan. Posjetiteovlaštenogzastupnikadabistegaza- mijenili.

SMETNJE U RADU (1/5)Ovi savjeti će vam pomoći da sami privremeno i brzo otklonite kvar; iz sigurnosnih razloga, što prije potražite savjet kod Predstavnika marke.

Page 202: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

5.34

HRV_UD51933_2Anomalie de fonctionnement (X61 électrique - Renault)

KVAROVI MOGUĆI UZROCI ŠTO NAPRAVITI

Dodatnogrijanjeneradi. Napunitespremnikgoriva. Napunitegorivom–pogledajte informacijeu odjeljku“Spremnikdodatnoggrijanja”u1.po- glavlju.

Grijanje smogućnošćuproučavanja-učita- vanja ne radi.

Jedanoduvjetazaupotrebunijezadovo- ljen (pogonskiakumulatornijenapunjen itd.).

Pogledajte informacijeuodjeljku“Grijanje,kli- matiziranje zraka: proučavanje-učitavanje” u 3 poglavlju.

Sat vozila nije dobro podešen ili uopće nijepodešen.

Podesite sat na instrumentnoj ploči – pogle- dajteinformacijeuodjeljku“Sativanjskatem- peratura”u1.poglavlju.

SMETNJE U RADU (2/5)

Page 203: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

5.35

HRV_UD51933_2Anomalie de fonctionnement (X61 électrique - Renault)

U vožnji MOGUĆI UZROCI ŠTO NAPRAVITI

Upravljačpostajetvrd. Pregrijavanjeservouređaja. PotražitesavjetPredstavnikamarke.

Vibracije. Gumesu lošenapuhane, loše izbalansi- raneilisuoštećene.

Provjeritetlakugumama;ukolikotonijeuzrok, provjeritenjihovostanjekodPredstavnikamarke.

Curenjerashladnetekućine. Provjeritespremnikrashladnetekućine: trebala bisadržavatitekućinu.Akojenema,potražitešto prijesavjetvašegPredstavnikamarke.

SMETNJE U RADU (3/5)

Page 204: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

5.36

HRV_UD51933_2Anomalie de fonctionnement (X61 électrique - Renault)

Električni uređaji MOGUĆI UZROCI ŠTO NAPRAVITI

Brisačstaklaneradi. Zalijepljenemetlicebrisača. Odlijepitemetliceprijeupotrebebrisača.

Neispravanelektričnistrujnikrug. Obratiteseovlaštenomzastupniku.

Oštećeniosigurač. Zamijenite osigurač (pogledajte informacije u odjeljku“Osigurači”u5.poglavlju).

Brisačstaklasevišenezaustavlja. Kvarnaelektričnimkomandama. Obratiteseovlaštenomzastupniku.

Bržiradpokazivačasmjera. Pregorenažaruljica. Zamijenitežaruljicu.

Svjetla pokazivača smjera više ne rade.

Neispravanelektričnistrujnikrug. Obratiteseovlaštenomzastupniku.

Oštećeniosigurač. Zamijenite osigurač (pogledajte informacije u odjeljku“Osigurači”u5.poglavlju).

SMETNJE U RADU (4/5)

Page 205: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

5.37

HRV_UD51933_2Anomalie de fonctionnement (X61 électrique - Renault)

Električni uređaji MOGUĆI UZROCI ŠTO NAPRAVITI

Faroviseneuključujuilisevišeneis- ključuju.

Neispravan električni strujni krug ili ko-manda.

Obratiteseovlaštenomzastupniku.

Oštećeniosigurač. Zamijenite osigurač (pogledajte informacije u odjeljku“Osigurači”u5.poglavlju).

Tragovi kondenzacije u farovima ili stražnjimsvjetlima.

Tragovikondenzacijenasvjetlimanormalna supojavakoja jepovezanaspromjenama temperatureivlažnosti.U tom slučaju, tragovi postupno nestaju kadasesvjetlaupotrebljavaju.

SMETNJE U RADU (5/5)

Page 206: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

5.38

HRV_UD49537_2Filler NU (X61 - X62 - X10 - X98 - X82 - HFE - XFD - XFA - XEF - Renault)

Page 207: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

6.1

HRV_UD62551_13Sommaire 6 (X61 électrique - Renault)

6. poglavlje: Tehničke karakteristike

Identifikacijskepločicevozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2Identifikacijskapločicamotora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3Karakteristikemotora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3Dimenzije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4Mase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6Rezervnidijeloviipopravci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.7Opravdanjazaodržavanjepoprogramu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.8Kontrolaprotivprohrđavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.14

Page 208: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

caractéristiquestechniques .......................(jusqu’àlafindel’UD)identificationduvéhicule ...........................(jusqu’àlafindel’UD)peinture

référence ..............................................(pagecourante)

plaquesd’identification ..............................(jusqu’àlafindel’UD)

6.2

HRV_UD35875_2Plaques d’identification (X61 électrique - Renault)

Plaquesd’identificationvéhicule

IDENTIFIKACIJSKE PLOČICE VOZILA

A

B

A

Podaci koji se nalaze na pločici proizvo-đača se moraju navesti u svim vašim pi-smima i narudžbama.

Pločica proizvođača A 1 Nazivproizvođača 2 Brojzajedničkogkoncepta ilibrojnor-

matizacije. 3 Identifikacijskibroj

Ovisno o vozilu, ova informacija je prisutna i na oznaci B.

4 MMAC(Najvećadopuštenamasapod opterećenjem).

5 MTR (Najveća dopuštena ukupna masa:opterećenovozilosprikolicom).

6 MMTA (Najveća ukupna dopuštena masa)naprednjojosovini.

7 Najvećadopuštenamasanastražnjoj osovini.

8 Isključivozaupisekodpartnera ilido- datneupise.

9 Oznaka(šifra)boje.

78

9 65432

1

Page 209: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

caractéristiquesmoteurs ...........................(pagecourante)

6.3

HRV_UD48391_4Plaques d’identification moteur (X61 électrique - Renault)

Plaqued’identificationmoteurCaractéristiquemoteur

Identifikacijska pločica motoraPodatke koji se nalaze na pločici motora C morate navesti u svim vašim pismima ili narudžbama.(njensmještajovisiomodelumotora) 1 Modelmotora. 2 Oznakamotora. 3 Brojmotora.

IDENTIFIKACIJSKA PLOČICA MOTORA / SPECIFIKACIJE MOTORA

2

3

1

C

C

Karakteristike motoraModelmotora1:5AM

Page 210: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

caractéristiquestechniques .......................(jusqu’àlafindel’UD)dimensions ................................................(jusqu’àlafindel’UD)

6.4

HRV_UD48392_2Dimensions (X61 électrique - Renault)

Dimensions

DIMENZIJE (u metrima) (1/2)

H

BD

A CF

G

E

Page 211: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

6.5

HRV_UD48392_2Dimensions (X61 électrique - Renault)

DIMENZIJE (u metrima) (2/2)

2 sjedala 5 sjedala

Srednje Dugo

A 0,9

B 2,7 3,1

C 0,7

D 4,3 4,7

E 2,1

F 1,5

G 1,5

H (naprazno) 1,8

Promjer zakretanja kotača između pločnika 10,7 11,9

Promjer zakretanja kotača između zidova 11,2 12,4

Page 212: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

masses ......................................................(pagecourante)caractéristiquestechniques .......................(pagecourante)

6.6

HRV_UD56852_4Masses (X61 électrique - Renault)

Masses

MASE (u kg)Navedene mase vrijede za osnovno vozilo bez dodatne opreme: one su promjenjive ovisno o opremi vašeg vozila. Potražite savjet kod Predstavnika marke.

Najveća dopuštena masa pod opterećenjem (MMAC)Najveća dopuštena ukupna masa (MTR)

Srednje dugo

Masesunavedenenapločiciproizvođača(pogledajtečlanak“Pločiceproizvođača”u6.poglavlju)

Masa prikolice s kočnicom * dobivaseizračunom:MTR - MMACMasa prikolice bez kočnice * 374 322

Dopušteno opterećenje vučnog priključka * 75

Dopušteno opterećenje na krovu 80(uključujućinosivimehanizam)

* Vučno opterećenje (vuča prikolice, čamca...)Vučajezabranjenakadavrijednostnajvećedopušteneukupnemaseumanjenezanajvećudopuštenumasupodopterećenjemiznosinulailikada jenapločiciproizvođačanajvećadopuštenaukupnamasajednakanuli(ilinijenavedena).Važnojepoštivativučnoopterećenjekojedozvoljavalokalnizakonionoodređenozakonomoprometu.Zasveprilagodbezavučuobratitese vašemPredstavnikumarke.

Page 213: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

caractéristiquestechniques .......................(jusqu’àlafindel’UD)piècesderechange ...................................(jusqu’àlafindel’UD)

6.7

HRV_UD4384_1Pièces de rechange et réparations (X61 - F61 - K61 - Renault)

Piècesderechangeetréparations

REZERVNI DIJELOVI I POPRAVCIOriginalnirezervnidijeloviizrađenisupodstrogimtehničkimuvjetimairedovitoseispituju.Natajnačin,oniimajunajmanjeisturazinukvalitete kaoionikojisetvorničkiugrađujuunovavozila.Stalnomupotrebomoriginalnihrezervnihdijelova,sigurnistedaćetesačuvatisveradnekarakteristikevašegvozila.Osimtoga,popravciobavljeni uMrežimarkesoriginalnimrezervnimdijelovimasupodjamstvompremauvjetimakojisenalazenapoleđiniradnognaloga.

Page 214: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

6.8

HRV_UD25385_3Justificatif d’entretien (X06 - S06 - X35 - X44 - X45 - X65 - X73 - X81 - X84 - X85 - X90 - X70 - X76 - X83 - X61 - X24 - X77 ph2 - X95 - L47 - X33 - X47 - X43 - X38 - H79

Justificatifsd’entretien

Datum:Km:Br.fakture: Komentari/raznoVrsta zahvata: Pečat

Servisnipregled □.......................................□

Kontrola protiv prohrđavanja:Uredu□Nijeuredu*□

*Vidiodređenustranicu

Datum:Km:Br.fakture: Komentari/raznoVrsta zahvata: PečatServisnipregled □.......................................□

Kontrola protiv prohrđavanja:Uredu□Nijeuredu*□

*Vidiodređenustranicu

Datum:Km:Br.fakture: Komentari/raznoVrsta zahvata: PečatServisnipregled □.......................................□

Kontrola protiv prohrđavanja:Uredu□Nijeuredu*□

*Vidiodređenustranicu

VIN: ..................................................................................

POTVRDE O ODRŽAVANJU (1/6)

Page 215: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

6.9

HRV_UD25385_3Justificatif d’entretien (X06 - S06 - X35 - X44 - X45 - X65 - X73 - X81 - X84 - X85 - X90 - X70 - X76 - X83 - X61 - X24 - X77 ph2 - X95 - L47 - X33 - X47 - X43 - X38 - H79

POTVRDE O ODRŽAVANJU (2/6)

VIN: ..................................................................................

Datum:Km:Br.fakture: Komentari/raznoVrsta zahvata: Pečat

Servisnipregled □.......................................□

Kontrola protiv prohrđavanja:Uredu□Nijeuredu*□

*Vidiodređenustranicu

Datum:Km:Br.fakture: Komentari/raznoVrsta zahvata: PečatServisnipregled □.......................................□

Kontrola protiv prohrđavanja:Uredu□Nijeuredu*□

*Vidiodređenustranicu

Datum:Km:Br.fakture: Komentari/raznoVrsta zahvata: PečatServisnipregled □.......................................□

Kontrola protiv prohrđavanja:Uredu□Nijeuredu*□

*Vidiodređenustranicu

Page 216: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

6.10

HRV_UD25385_3Justificatif d’entretien (X06 - S06 - X35 - X44 - X45 - X65 - X73 - X81 - X84 - X85 - X90 - X70 - X76 - X83 - X61 - X24 - X77 ph2 - X95 - L47 - X33 - X47 - X43 - X38 - H79

POTVRDE O ODRŽAVANJU (3/6)

VIN: ..................................................................................

Datum:Km:Br.fakture: Komentari/raznoVrsta zahvata: Pečat

Servisnipregled □.......................................□

Kontrola protiv prohrđavanja:Uredu□Nijeuredu*□

*Vidiodređenustranicu

Datum:Km:Br.fakture: Komentari/raznoVrsta zahvata: PečatServisnipregled □.......................................□

Kontrola protiv prohrđavanja:Uredu□Nijeuredu*□

*Vidiodređenustranicu

Datum:Km:Br.fakture: Komentari/raznoVrsta zahvata: PečatServisnipregled □.......................................□

Kontrola protiv prohrđavanja:Uredu□Nijeuredu*□

*Vidiodređenustranicu

Page 217: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

6.11

HRV_UD25385_3Justificatif d’entretien (X06 - S06 - X35 - X44 - X45 - X65 - X73 - X81 - X84 - X85 - X90 - X70 - X76 - X83 - X61 - X24 - X77 ph2 - X95 - L47 - X33 - X47 - X43 - X38 - H79

POTVRDE O ODRŽAVANJU (4/6)

VIN: ..................................................................................

Datum:Km:Br.fakture: Komentari/raznoVrsta zahvata: Pečat

Servisnipregled □.......................................□

Kontrola protiv prohrđavanja:Uredu□Nijeuredu*□

*Vidiodređenustranicu

Datum:Km:Br.fakture: Komentari/raznoVrsta zahvata: PečatServisnipregled □.......................................□

Kontrola protiv prohrđavanja:Uredu□Nijeuredu*□

*Vidiodređenustranicu

Datum:Km:Br.fakture: Komentari/raznoVrsta zahvata: PečatServisnipregled □.......................................□

Kontrola protiv prohrđavanja:Uredu□Nijeuredu*□

*Vidiodređenustranicu

Page 218: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

6.12

HRV_UD25385_3Justificatif d’entretien (X06 - S06 - X35 - X44 - X45 - X65 - X73 - X81 - X84 - X85 - X90 - X70 - X76 - X83 - X61 - X24 - X77 ph2 - X95 - L47 - X33 - X47 - X43 - X38 - H79

POTVRDE O ODRŽAVANJU (5/6)

VIN: ..................................................................................

Datum:Km:Br.fakture: Komentari/raznoVrsta zahvata: Pečat

Servisnipregled □.......................................□

Kontrola protiv prohrđavanja:Uredu□Nijeuredu*□

*Vidiodređenustranicu

Datum:Km:Br.fakture: Komentari/raznoVrsta zahvata: PečatServisnipregled □.......................................□

Kontrola protiv prohrđavanja:Uredu□Nijeuredu*□

*Vidiodređenustranicu

Datum:Km:Br.fakture: Komentari/raznoVrsta zahvata: PečatServisnipregled □.......................................□

Kontrola protiv prohrđavanja:Uredu□Nijeuredu*□

*Vidiodređenustranicu

Page 219: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

6.13

HRV_UD25385_3Justificatif d’entretien (X06 - S06 - X35 - X44 - X45 - X65 - X73 - X81 - X84 - X85 - X90 - X70 - X76 - X83 - X61 - X24 - X77 ph2 - X95 - L47 - X33 - X47 - X43 - X38 - H79

VIN: ..................................................................................

Datum:Km:Br.fakture: Komentari/raznoVrsta zahvata: Pečat

Servisnipregled □.......................................□

Kontrola protiv prohrđavanja:Uredu□Nijeuredu*□

*Vidiodređenustranicu

Datum:Km:Br.fakture: Komentari/raznoVrsta zahvata: PečatServisnipregled □.......................................□

Kontrola protiv prohrđavanja:Uredu□Nijeuredu*□

*Vidiodređenustranicu

Datum:Km:Br.fakture: Komentari/raznoVrsta zahvata: PečatServisnipregled □.......................................□

Kontrola protiv prohrđavanja:Uredu□Nijeuredu*□

*Vidiodređenustranicu

POTVRDE O ODRŽAVANJU (6/6)

Page 220: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

contrôleanticorrosion ................................(jusqu’àlafindel’UD)

6.14

HRV_UD21024_2Contr le anticorrosion (X35 - L35 - X44 - C44 - G44 - X45 - X65 - X73 - X81 - X84 - X85 - X90 - X91 - X70 - X76 - X83 - X61 - X24 - TEST - X77 ph2 - X95 - L38 - L43 -

Contrôleanticorrosion

KONTROLA ZAŠTITE PROTIV PROHRĐAVANJA (1/5)

Uslučajudajenastavakjamstvauvjetovanpopravkom,onjenavedenunastavku.

VIN: ..........................................................

Popravakkorodiranihdijelovakojitrebaobaviti: Pečat

Datumpopravka:

Popravakkojitrebanapraviti: Pečat

Datumpopravka:

Popravakkojitrebanapraviti: Pečat

Datumpopravka:

Page 221: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

6.15

HRV_UD21024_2Contr le anticorrosion (X35 - L35 - X44 - C44 - G44 - X45 - X65 - X73 - X81 - X84 - X85 - X90 - X91 - X70 - X76 - X83 - X61 - X24 - TEST - X77 ph2 - X95 - L38 - L43 -

KONTROLA ZAŠTITE PROTIV PROHRĐAVANJA (2/5)

Uslučajudajenastavakjamstvauvjetovanpopravkom,onjenavedenunastavku.

VIN: ..........................................................

Popravakkorodiranihdijelovakojitrebaobaviti: Pečat

Datumpopravka:

Popravakkojitrebanapraviti: Pečat

Datumpopravka:

Popravakkojitrebanapraviti: Pečat

Datumpopravka:

Page 222: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

6.16

HRV_UD21024_2Contr le anticorrosion (X35 - L35 - X44 - C44 - G44 - X45 - X65 - X73 - X81 - X84 - X85 - X90 - X91 - X70 - X76 - X83 - X61 - X24 - TEST - X77 ph2 - X95 - L38 - L43 -

KONTROLA ZAŠTITE PROTIV PROHRĐAVANJA (3/5)

Uslučajudajenastavakjamstvauvjetovanpopravkom,onjenavedenunastavku.

VIN: ..........................................................

Popravakkorodiranihdijelovakojitrebaobaviti: Pečat

Datumpopravka:

Popravakkojitrebanapraviti: Pečat

Datumpopravka:

Popravakkojitrebanapraviti: Pečat

Datumpopravka:

Page 223: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

6.17

HRV_UD21024_2Contr le anticorrosion (X35 - L35 - X44 - C44 - G44 - X45 - X65 - X73 - X81 - X84 - X85 - X90 - X91 - X70 - X76 - X83 - X61 - X24 - TEST - X77 ph2 - X95 - L38 - L43 -

KONTROLA ZAŠTITE PROTIV PROHRĐAVANJA (4/5)

Uslučajudajenastavakjamstvauvjetovanpopravkom,onjenavedenunastavku.

VIN: ..........................................................

Popravakkorodiranihdijelovakojitrebaobaviti: Pečat

Datumpopravka:

Popravakkojitrebanapraviti: Pečat

Datumpopravka:

Popravakkojitrebanapraviti: Pečat

Datumpopravka:

Page 224: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

6.18

HRV_UD21024_2Contr le anticorrosion (X35 - L35 - X44 - C44 - G44 - X45 - X65 - X73 - X81 - X84 - X85 - X90 - X91 - X70 - X76 - X83 - X61 - X24 - TEST - X77 ph2 - X95 - L38 - L43 -

KONTROLA ZAŠTITE PROTIV PROHRĐAVANJA (5/5)

Uslučajudajenastavakjamstvauvjetovanpopravkom,onjenavedenunastavku.

VIN: ..........................................................

Popravakkorodiranihdijelovakojitrebaobaviti: Pečat

Datumpopravka:

Popravakkojitrebanapraviti: Pečat

Datumpopravka:

Popravakkojitrebanapraviti: Pečat

Datumpopravka:

Page 225: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

7.1

FRA_UD62552_13Index (X61 électrique - Renault)

ABECEDNO KAZALO (1/5)AABS ...................................................................................2.15→2.17akumulatorod12volti

održavanje ........................................................................ 4.6 – 4.7akumulatorod12volti ...........................................1.2→1.7,4.6–4.7armaturnaploča.................................................................1.64→1.67automatskozaključavanjeotvarajućihdijelovauvožnji................. 1.28autoradio............................................................................... 3.14, 5.28

Bbaterija(daljinskiupravljač) ....................................... 5.31 – 5.32, 5.32bočnipokazivačismjera

zamjenažarulja ....................................................................... 5.19bočnizaštitnimehanizmi ............................................................... 1.44boja

kataloškibroj ............................................................................. 6.2održavanje ...................................................................4.10→4.12

brisačstakala.....................................................................1.91→1.93brisačstakla/uređajzapranjestakla

zamjenametlicabrisača ............................................... 5.23 – 5.24

Ččepspremnikagoriva .................................................................... 1.94čišćenje:

unutrašnjostvozila ....................................................... 4.13 – 4.14

Ddaljinskiupravljačzazaključavanjevrata

baterije ................................................................ 5.31 – 5.32, 5.32daljinskoelektričnozaključavanjevrata................................ 1.17, 1.19dimenzije ................................................................................ 6.4 – 6.5dinamičkakontrolavožnje:ESC ........................................2.15→2.17dizalica...................................................................................... 5.6, 5.8djeca ................................................................................... 1.46 – 1.47dječjasjedala .................................................1.46–1.47,1.49→1.53dodatnispremnikgrijanja............................................................... 1.94dodatnizaštitnimehanizamnasigurnosnimpojasevima ..1.39→1.45dodatnizaštitnimehanizmi ............................................................ 1.45dodatnizaštitnimehanizminaprednjemsigurnosnompojasu .............1.39→1.43

dodatnogrijanjespremnikgorivazadodatnogrijanje ....................................... 1.94

dodatnogrijanje ...................................................................3.10 – 3.11dosegradatrakcijskebaterije ................................................. 2.6 – 2.7dosegvozila...........................................................................2.6→2.9

EECOvožnja ............................................................................ 2.6 – 2.7ekonometar...................................................................1.72,2.6→2.8električnainstalacija ...................................................................... 1.12električnistrujnikrugod400volti ..........................................1.2→1.8električnovozilo

baterije ...................................................................................... 1.4buka .......................................................................................... 1.6dosegvozila ....................................................................2.6→2.8punjenje .........................................................................1.9→1.16važnepreporuke .............................................................. 1.8, 1.12vožnja ................................................................1.6,2.4,2.6→2.8

energijadoseg rada ....................................................................... 2.6 – 2.7obnavljanje .............................................................................. 1.72potrošnja ...................................................................... 1.71 – 1.72punjenje .........................................................................1.9→1.16ušteda ....................................................................... 2.6, 2.8 – 2.9

ESC:dinamičkakontrolavožnje ........................................2.15→2.17

Ffarovi

podešavanje ................................................................. 1.89 – 1.90sprijeda ......................................................................... 5.13 – 5.14svjetlazamaglu ...................................................................... 5.15zamjenažarulja ............................................................ 5.13 – 5.14

funkcijaECOnačinarada ................................................................ 2.8

Ggorivo

kvaliteta ................................................................................... 1.94punjenje ................................................................................... 1.94zapremnina ............................................................................. 1.94

gorivozadodatnogrijanje ............................................................. 1.94

Page 226: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

7.2

FRA_UD62552_13Index (X61 électrique - Renault)

ABECEDNO KAZALO (2/5)grijana sjedala .................................................................... 1.32 – 1.33grijanje .................................................................................3.4→3.13grijanje,klimauređaj:programiranje ........................ 2.7, 2.9, 3.8 – 3.9gume......................................................2.11→2.14,4.8,5.10→5.12

Iidentifikacijavozila ........................................................................... 6.2identifikacijskepločice ..................................................................... 6.2instrumentnaploča ............................................................1.68→1.82isključivanjeprednjegzračnogjastukasuvozača ..............1.60→1.62Isofix ..................................................................................1.49→1.53

Kkamerazavožnjuunazad................................................... 2.27 – 2.28karakteristikemotora ....................................................................... 6.3klimauređaj .......................................................3.4→3.7,3.12–3.13ključzakotače ................................................................................. 5.6ključzaukrasnepoklopce ............................................................... 5.6kočionatekućina .............................................................................. 4.5komandamijenjanjabrzina ..................................................... 2.4 – 2.5komande ............................................................................1.64→1.67kompletalata ................................................................................... 5.6kontrolaprotivprohrđavanja ................1.68→1.70,1.74–1.75,1.81,6.14→6.18kontrolniuređaji .................................................................1.71→1.79kotači(sigurnost) ........................................................................... 5.10kukazavuču

ugradnja .................................................................................. 3.26kvarovi

smetnjeuradu ............................................................5.33→5.37

Mmase ................................................................................................ 6.6metlicabrisačastakla ......................................................... 5.23 – 5.24mijenjanjebrzina..................................................................... 2.4 – 2.5mjestovozača....................................................................1.64→1.70multimedija(oprema) ..................................................................... 3.14multimedijalnaoprema ......................................................... 3.14, 5.28

NnačinradaECO ............................................................................... 2.6naglokočenje ....................................................................2.15→2.17napuhavanjeguma ............................................4.8–4.9,5.10→5.12naslonizaglavu ........................................................1.29→1.31,3.22navigacija....................................................................................... 3.14

Oobnavljanje energije......................................................................... 2.6odleđivanje ...................................................................................... 3.5odleđivanje/odmagljivanjevjetrobranskogstakla ............................ 3.5održavanje:

karoserije .....................................................................4.10→4.12mehanika .......................................................4.2–4.3,6.8→6.13unutarnjihobloga .......................................................... 4.13 – 4.14

ogledalausjeniluzasunce ........................................................... 3.16ograničivačbrzine..............................................................2.18→2.20okretnaručica .................................................................................. 5.6oprema ............................................................................... 5.29 – 5.30osigurači ............................................................................. 5.21 – 5.22osvjetljenje:

unutarnje ................................................................................. 3.15otključavanjevrata .............................................................. 1.26 – 1.27otvaranjevrata ...................................................................1.22→1.25

Ppepeljare ........................................................................................ 3.18podešavanjefarova ............................................................ 1.89 – 1.90podešavanjeprednjihsjedala ............................................. 1.32 – 1.33podešavanjetemperature ................................................... 3.12 – 3.13podizačistakla ............................................................................... 3.17podizanjevozila

zamjenakotača ................................................................ 5.8 – 5.9pokazivačismjera ........................................................ 1.85, 5.14, 5.19pokazivači:

nainstrumentnojploči .................................................1.68→1.73smjera ............................................................................ 5.14, 5.19

poklopacmotornogprostora ................................................... 4.2 – 4.3položajzavožnju

podešavanja ................................................................1.35→1.38

Page 227: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

7.3

FRA_UD62552_13Index (X61 électrique - Renault)

ABECEDNO KAZALO (3/5)pomoćprinaglomkočenju.................................................2.15→2.17pomoćpriparkiranju ........................................................... 2.25 – 2.26porukenainstrumentnojploči............................................1.74→1.82potrošnjaenergije ..................................................................2.6→2.9potvrdeoobavljenomredovitomservisu .............................6.8→6.13praktičnisavjeti ......................................................................2.6→2.9pranje.................................................................................4.10→4.12prednja sjedala

podešavanje ................................................................. 1.32 – 1.33prednjasvjetla

zamjenažarulja ............................................................ 5.13 – 5.14predopremazaautoradio .............................................................. 5.28predstavljanjeelektričnogvozila

baterije ............................................................................1.2→1.7pregradnastijena ........................................................................... 1.34pretinaczaodlaganje .................................................................... 3.19pretincizaodlaganje..........................................................3.19→3.21prijevozdjece........................... 1.46–1.47,1.49→1.53,1.60→1.62prijevozpredmeta

uprtljažniku .................................................................. 3.25 – 3.26probušenaguma....................................................................... 5.6, 5.8prstenizaučvršćenjetereta...............................................1.49→1.51prstenizavuču ............................................................ 5.6, 5.26 – 5.27prtljažnik ............................................................................. 3.25 – 3.26punjenjedodatnogspremnika ....................................................... 1.94punjenjetrakcijskogakumulatora ...............................1.9→1.16,1.19putnoračunalo ............................................. 1.68→1.70,1.76→1.82

Rradiofrekvencijskiključ/daljinskiupravljač

upotreba ......................................................................... 1.17, 1.19rashladnatekućina .......................................................................... 4.4razine:

kočionetekućine ....................................................................... 4.5rashladnetekućine .................................................................... 4.4tekućineuspremnikuuređajazapranjestakla ......................... 4.5

regulatorbrzine..................................................................2.21→2.24retrovizori ....................................................................................... 1.84rezervnidijelovi ................................................................................ 6.7rezervnikotač .................................................................................. 5.2

ručicamjenjača....................................................................... 2.4 – 2.5ručnakočnica .................................................................................. 2.5

Ssat .................................................................................................. 1.83savjetizavožnju ..................................................................... 2.6 – 2.7senzorzavožnjuunazad .................................................... 2.25 – 2.26servoupravljač .............................................................................. 1.63setzanapuhavanjeguma .....................................................5.3→5.5signalopasnost.............................................................................. 1.85signalizacijaosvjetljenje ....................................................1.86→1.88sigurnosni pojasevi ............................................................1.35→1.45sigurnostdjece ..................1.17,1.19,1.23,1.46–1.47,1.49→1.53,1.60→1.62,3.17sjenilo ................................................................................... 3.16, 3.21smetnjeuradu ............................................. 1.68→1.70,5.33→5.37spojene usluge ................................................................................ 1.3spremnik

kočionetekućine ....................................................................... 4.5rashladnetekućine .................................................................... 4.4tekućinezapranjestakla ........................................................... 4.5

stopsvjetlazamjenažarulja ............................................................ 5.16 – 5.17

stražnjaklupa ..................................................................... 3.23 – 3.24stražnjasjedala

funkcionalnosti ............................................................. 3.23 – 3.24stražnjasvjetla

zamjenažarulja ...........................................................5.16→5.18stražnjestaklo

odmagljivanje ............................................................................ 3.2stropnosvjetlo ............................................................................... 3.15superzaključavanjevrata .............................................................. 1.19sustavprotivblokiranjakotača:ABS .................................2.15→2.17sustavprotivproklizavanja ................................................2.15→2.17sustavzanavigaciju ...................................................................... 3.14sustavzazaštitudjece ............ 1.46–1.47,1.49→1.53,1.60→1.62svjetlazačitanje ............................................................................ 3.15svjetlazamaglu

farovi ....................................................................................... 5.15svjetlazamaglu ............................................................................. 1.88

Page 228: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

7.4

FRA_UD62552_13Index (X61 électrique - Renault)

ABECEDNO KAZALO (4/5)svjetla:

duga .................................................................... 1.68, 1.86 – 1.87kratka .................................................................... 1.68, 1.86, 5.13pokazivačasmjera ................................................ 1.68, 1.85, 5.16pozicijska ................................................................................. 1.86stop ......................................................................................... 5.16svjetloregistarskepločice ....................................................... 5.18upozorenja .............................................................................. 1.85zamaglu ................................................................ 1.68, 1.88, 5.15zavožnjuunazad .................................................................... 5.16

Ttehničkekarakteristike ....................................................6.2,6.4→6.7tlakugumama ............................................................2.11→2.14,4.8trakcijskabaterija

punjenje ..................................................................................... 1.9trakcijskabaterija ...................................................................1.2→1.8truba .............................................................................................. 1.85

Uugradnjaautoradija ........................................................................ 5.28ukrasni poklopci ............................................................................... 5.7unutarnjeobloge

održavanje .................................................................... 4.13 – 4.14unutarnjeosvjetljenje:

zamjenažarulja ....................................................................... 5.20unutarnjiretrovizor ......................................................................... 3.16upaljačzacigarete......................................................................... 3.18upozorenje

svjetlosno ................................................................................ 1.85zvučno ..................................................................................... 1.85

upozorenje ..................................................................................... 1.85upozoriteljzasmanjenjetlakaugumama .........................2.11→2.14upravljač

podešavanje ............................................................................ 1.63uređajzapranjestakla ...............................................1.91→1.93,4.5uređenjetovarnogprostora ...............................................3.19→3.21uštedaenergije ......................................................................2.6→2.9utičnicazadodatnuopremu .......................................................... 3.18utičnicazapunjenje ........................................... 1.2→1.7,1.9→1.16

uvodnicizraka......................................................................... 3.2 – 3.3

Vvanjskatemperatura ...................................................................... 1.83vanjskoosvjetljenjezapratnju ....................................................... 1.87ventilacija ...........................................................3.2→3.9,3.12–3.13vodzanapajanje ........................................................1.9→1.16,1.19vožnja ...............................................................2.4→2.9,2.11→2.26vožnjaunazad

uključivanje ....................................................................... 2.4 – 2.5vrata...................................................................................1.22→1.28vrataprtljažnika .................................................................. 1.24 – 1.25vratašcazapunjenje............................................................1.8→1.16vučavozila

otklanjanjekvara .........................................................5.25→5.27uslučajunestajanjaenergije .......................................5.25→5.27

Zzaključavanjevrata .................................................... 1.21, 1.26 – 1.27zamjenakotača ............................................................................... 5.8zamjenažarulja .............................................5.13→5.15,5.19–5.20zapremninadodatnogspremnika .................................................. 1.94zaslon ................................................................................1.68→1.73zaštitadjece........................................................................ 1.46 – 1.47zaštitaokoliša ................................................................................ 2.10zaštitaprotivprohrđavanja ............................................................ 4.10zaštitnimehanizmizadjecu..... 1.46–1.47,1.49→1.53,1.60→1.62zatezači ......................................................................................... 1.39zatvaranjevrata .................................................................1.22→1.25zračnijastuk

isključivanjeprednjihzračnihjastukasuvozača ..........1.60→1.62uključivanjezračnogjastukasuvozača .......................1.60→1.62zračnijastuk ................................................................1.39→1.45

zračnijastuk.......................................................................1.39→1.45zvučnialarmneugašenihsvjetala......................................... 1.22, 1.87zvučniisvjetlosniupozoritelji......................................................... 1.85

Žžarulje

zamjena .......................................................................5.13→5.20

Page 229: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

7.5

FRA_UD62552_13Index (X61 électrique - Renault)

ABECEDNO KAZALO (5/5)žaruljice

zamjena .......................................................................5.13→5.20

Page 230: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

7.6

HRV_UD20783_6Filler NU (X06 - C06 - S06 - X35 - L35 - X44 - C44 - G44 - X45 - H45 - X65 - L65 - S65 - X73 - B73 - X74 - B74 - K74 - X77 - J77 - F77 - R77 - X81 - J81 - X84 - B84 - C84

Page 231: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

Page 232: Renault KANGOO Z.E.€¦ · Renault KANGOO Z.E. Knjižica uputstava. 0.1 RVUD588174 ienvenue (61 - 38 - 61 lecrique - 38 ZE - 87 - 82 - 07 - - E - - K - - A - Renaul Prijevod s francuskog

à999100449Súîîä AARENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 13-15, QUAI LE GALLO 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / TÉL. : 0810 40 50 60

NU 1063-13 – 99 91 004 49S – 01/2020 – Edition croate