of 20 /20
Research & Advice Įmonės pristatymas 2020 m. 10 metų rinkoje

Research & Advice

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Research & Advice

Research & AdviceKas esame Research & Advice – inovatyvi verslo konsultavimo ir mokslini tyrim
paslaug mon. Esame aukšt kompetencij mon, teikianti specializuotus finans ir investicij valdymo sprendimus Js verslui.
Research & Advice veiklos pradia datuojama 2009 m., taiau jos branduol sudaro profesionalai turintys virš 20 met profesins patirties konsultavimo ir verslo valdymo srityje. mon specializuojasi vis pirma pramons, turizmo ir finans sektoriuose, pagal usakymus atlieka mokslinius tyrimus.
Savo veikl grindiame partnerysts, pasitikjimo, kompetencijos ir orientacijos rezultat principais. Mums tai nra vien skambs odiai. U mus kalba ms atlikti darbai, klient rekomendacijos, konkurent pagarba.
Kompleksin pagalba rengiant ir gyvendinant ES paramos projektus tinkamos ES paramai gauti projekto koncepcijos parengimas:
pareiškjo ir jo planuojam investicij tinkamumo vertinimas;
konsultacijos dl tinkamos akcinink struktros sudarymo, finansini ataskait rodikli pasiekimo, optimalaus projekto finansavimo modelio pasirinkimo;
kitos ikiprojektins veiklos moderavimas bei susijusi parengiamj darb organizavimas;
galutins projekto koncepcijos, atitinkanios ES program reikalavimus ir Kliento lkesius, parengimas bei tvirtinimas.
projekto dokumentacijos rengimas:
paslaugos;
projekt administravimo ir valdymo paslaugos – pirkim organizavimas, mokjim prašym ir projekto vykdymo ataskait rengimas, kitos btinos informacijos pateikimas u paramos skirstym atsakingai institucijai.
Kitos mons teikiamos paslaugos verslo finansavimo organizavimas, panaudojant banko ar kredito unij
paskolas, lizing, fond ir privai investuotoj lšas;
mons investicij ir einamos veiklos efektyvumo vertinimas, strategini finansini modeli, metini ir operatyvini biudet rengimas;
verslo plan, investicini projekt, galimybi studij rengimas;
tarpininkavimas perkant ir parduodant verslus, mones, atskirus projektus;
Lietuvos ir usienio šali rinkos tyrimai, analizs, rinkodaros ir eksporto strategijos;
moksliniai tyrimai ekonomikos, vadybos ir informacini technologij srityse.
Per savo partneri tinkl padedame organizuoti kitas su projekt gyvendinimu susijusias paslaugas (teisins, audito, apskaitos, mokesi konsultavimo, projektavimo ir kitas paslaugas)
mons ir jos specialist patirtis Per 1997-2020 met laikotarp mon ar jos specialistai pareng virš 750
vairi projekt.
Per š laikotarp administravome daugiau nei 350 projekt.
Bendra ms parengt ir administruojam projekt vert viršija 500 mln. Eur., o pritraukta ES paramos suma – daugiau nei 170 mln. Eur.
Turima projekt rengim ir administravimo patirtis dirbant su tokiomis gyvendinaniomis institucijomis: LVPA, CPVA, MITA, NMA, IVPK, APVA, ESFA, LAAIF, TID.
mons ir jos specialist parengti didesni investiciniai projektai UAB "Avisma" (2019) projektas „mons gamybins bazs modernizavimas
diegiant technologines ekoinovacijas“ (plastiko gamini gamyba). Projekto vert – 4,2 mln. Eur. (ES parama – 1,5 mln.Eur.).
UAB "Eko perdirbimas" projektas „ Plastik gamybos proceso modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas“ . Projekto vert – 3,9 mln. Eur. (ES parama – 1,5 mln.Eur.).
UAB "Aclean LT" (2019) projektas „ Kompleksinis skalbimo proceso modernizavimas, diegiant technologines ekoinovacijas“ . Projekto vert – 1,5 mln. Eur. (ES parama – 0,7 mln.Eur.).
Aviatic grup (2019) orlaivi detali atstatymo ir pramonini 3D spausdinimo technogij diegimo projektai . Bendra projekt vert – 9,5 mln. Eur. (ES parama – 3,0 mln.Eur.).
mons ir jos specialist parengti didesni investiciniai projektai UAB „BALTO print“ (2018) projektas „ Knyg gamybos proceso modernizavimas
diegiant skaitmenines technologijas“ . Projekto vert – 7,8 mln. Eur. (ES parama – 2,9 mln.Eur.).
„Milsa grup" (2018-2019 m.) dolomito ir granito perdirbimo karjer technologins bazs modernizavimo projektai. Bendra projekt vert – 6,0 mln. Eur. (ES parama – 2,0 mln.Eur.).
UAB "Somlita" (2018) projektas „mons gamybos proces modernizavimas, didinant darbo našumo ir veiklos efektyvumo rodiklius“ (plastiko gamini gamyba). Projekto vert – 2,7 mln. Eur. (ES parama – 1,0 mln.Eur.).
UAB "Flexpro" (2018) projektas „Kompleksinis mons gamybos proces modernizavimas, siekiant padidinti darbo našumo ir veiklos efektyvumo rodiklius“ (poligrafijos produkt gamyba) . Projekto vert – 2,2 mln. Eur. (ES parama – 1,0 mln.Eur.).
UAB "Stiklita" (2018) projektas „Saugaus stiklo gamini apdirbimo technologij diegimas siekiant padidinti mons veiklos efektyvumo ir darbo našumo rodiklius“ . Projekto vert – 1,5 mln. Eur. (ES parama – 0,5 mln.Eur.).
mons ir jos specialist parengti didesni investiciniai projektai UAB „BALTO print“ (2017) projektas „Kompleksinis knyg viršeli ir kit leidini
komponent gamybos rangos modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas“ . Projekto vert – 3,4 mln. Eur. (ES parama – 0,9 mln.Eur.).
UAB „Netmark“ (2017) projektas „Technologini sprendim diegimas, siekiant efektyviau valdyti išteklius ir didinti veiklos produktyvum“ (vejybini tinkl gamybos rangos modernizavimas). Projekto vert – 2,6 mln. Eur. (ES parama – 0,9 mln. Eur.).
UAB „Lodvila“ (2017) projektas „mons spausdinimo proceso modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas“. Projekto vert – 2,67 mln. Eur. (ES parama – 0,9 mln. Eur.).
UAB „Audjas“ (2017) projektas „Audini gamybos proceso modernizavimas, diegiant technologines ekoinovacijas“. Projekto vert – 1,50 mln. Eur. (ES parama – 0,52 mln. Eur.).
UAB „vyro karjerai“ (2017, 2018) karjero technologins bazs modernizavimo projektai. Projekt vert – 1,5 mln. Eur. (ES parama – 0,6 mln. Eur.).
mons ir jos specialist parengti didesni investiciniai projektai UAB „Druskinink konferencij centras“ (2017) projektas „Modernaus
miego sutrikimo ir sveikatingumo paslaug centro krimas“ . Projekto vert – 8,5 mln. Eur. (ES parama – 1,5 mln.Eur.).
UAB „Neringos apartamentai“ (2017) projektas „Poilsio nam Neringos mieste rekonstrukcija pritaikant svorio reguliavimo ir osteopatijos paslaug veiklai“. Projekto vert – 3,9 mln. Eur. (ES parama – 1,4 mln. Eur.).
UAB „Geralda“ (2017) projektas „Modernij technologij diegimas gamybini pajgum pltr“ (Inovatyvios vaki gamybos technologins rangos diegimas). Projekto vert – 3,0 mln. Eur. (ES parama – 1,0 mln. Eur.).
UAB „TRATE“ (2017) projektas „Naujos kartos dant implant pusgamini gamybos proceso modernizavimas ir pltra, diegiant didelio poveikio technologijas“. Projekto vert – 2,02 mln. Eur. (ES parama – 0,89 mln. Eur.).
mons ir jos specialist parengti didesni investiciniai projektai AB „Dolomitas“ (2016) projektas „mons produktyvumo didinimas
modernizuojant gamybos proces ir tobulinant produkcijos kokybines ir ekonomines charakteristikas“ – dolomito skaldos gamybos proceso moderinizavimas ir naujos mineralini milteli gamybos linijos sigijimas . Projekto vert – 2,7 mln. Eur. (ES parama – 0,9 mln.Eur.).
UAB „Caris“ (2016) projektas „Kompleksinis etikei spaudos technologinio proceso pakeitimas paremtas inovatyviais ir išteklius tausojaniais sprendimais“. Projekto vert – 2,3 mln. Eur. (ES parama – 0,9 mln. Eur.).
AB „Fasa“ (2015) projektas „AB „FASA“ pajgum didinimas“. Projekto vert – 6,0 mln. Eur. (ES parama – 0,9 mln. Eur.).
mons ir jos specialist parengti didesni investiciniai projektai UAB „Rokor“ (2013) projektas „Aukštos raiškos šviesos diod (HB LED)
ir mikroelektronikos bei kit (optini) komponent iš dirbtinio safyro gamyba“. Projekto vert – 9,27 mln. Eur. (ES parama – 2,9 mln. Eur.).
AB „FL Technics“(2013) projektas „Naujo orlaivi techninio aptarnavimo terminalo rengimas“. Projekto vert – 5,79 mln. Eur. (ES parama – 2,9 mln. Eur.).
AB „Dolomitas“(2013) projektai „mons produktyvumo didinimas modernizuojant gamybos proces ir tobulinant produkcijos kokybines ir ekonomines charakteristikas“ – inovatyvios dolomito skaldos gamybos technologins linijos sigijimas. Projekto vert – 23,3 mln. Eur. (ES parama – 6,7 mln.Eur.).
mons ir jos specialist parengti didesni investiciniai projektai UAB „Jungtinis gamybos centras“ (2013) projektas „Aukštos pridtins
verts rengim gamyba“ – pramonini rengim gamybos projektas. Projekto vert – 3,5 mln. Eur. (ES parama – 1,5 mln. Eur.).
UAB „Matur“ (2012) Projektas „mons investicijos gamybins bazs modernizavim ir nauj aukštos pridtins verts produkt krim“ – filtr . Projekto vert – 1,7 mln. Eur. (ES parama – 0,85 mln. Eur.).
AB „Jubana“(2013) projektas „Starteri gamybos modernizavimas, didinant darbo našumo ir kokybs rodiklius“. Projekto vert – 2,8 mln.Eur. (ES parama – 1,1 mln. Eur.).
mons ir jos specialist parengti didesni investiciniai projektai UAB „NAPC“ (2008)– “Modernios alyv atliek perdirbimo gamyklos
statyba”. Projekto vert – 8,4 mln. Eur. (ES parama – 2,3 mln. Eur).
UAB „Wavin Baltic“ (2008, 2009) – “Polipropileno dvigubos sienels X- stream vamzdi gamybos technologijos diegimas”. Projekto vert – 3,6 mln. Eur. (ES parama – 1,8 mln. Eur).
UAB „Spaudos kontrai“(2008) – “Šiuolaikini ir inovatyvi spaudos gamybos technologini linij diegimas”. Projekto vert – 7 mln. Eur. (ES parama – 2,8 mln. Eur).
UAB „Flexpro“(2008) – “Didiaformats skaitmenins spaudos gamybos modernizavimas”. Projekto vert – 2,3 mln. Eur. (ES parama – 1,0 mln. Eur).
mons ir jos specialist parengti didesni investiciniai projektai UAB „ Maltosa” (2002)– “Naujos salyklo gamybos veiklos
organizavimas”. Projekto vert – 8,1 mln. Eur. (ES parama – 2,3 mln. Eur.).
UAB „ Volunta Parket” (2004) – “Inovatyvios medienos terminio apdorojimo/ sendinimo technologijos diegimas”. Projekto vert – 4,6 mln. Eur. (ES parama – 2,3 mln. Eur).
UAB „Ariogalos eksperimentin lang gamykla“(2004) (Hrono grups mon) – “Naujos kartos plastikini lang gamybos projektas”. Projekto vert – 4,6 mln. Eur. (ES parama – 2,0 mln. Eur.).
AB „Vilniaus degtin“ (2009)– “Kogeneracins elektrins naudojanios atsinaujinanius energijos išteklius (laugtus) statyba”. Projekto vert –6,7 mln. Eur. (ES parama – 2,3 mln. Eur.).
mons ir jos specialist parengti didesni investiciniai projektai UAB „Verslo vertikal“ (2009) – “Ekonomins klass viešbuio statyba ir
daugiafunkcinio kultros rengini ir konferencij centro "Aurora" krimas”. Projekto vert – 5,3 mln. Eur. (ES parama – 2,3 mln. Eur).
UAB „Linos namai“ (2009) – “Plinkši dvaro išsaugojimas ir pritaikymas turizmui”. Projekto vert – 3,1 mln. Eur. (ES parama – 2,2 mln.Eur).
UAB „Agrekas“ (2009) – “Poilsio ir sveikatingumo centro Palangos kurorte statyba”. Projekto vert – 3,9 mln. Eur. (ES parama – 1,6 mln. Eur).
UAB „Palangos konferencij centras“ (2009)– “Poilsio nam rekonstrukcija pritaikant turizmo poreikiams”. Projekto vert – 2,9 mln. Eur. (ES parama – 1,5 mln. Eur).
Europos Komisija (2005) - Projekto “Neris river basin investment programme, I-st stage” finansins - ekonomins dalies ekspertiz. Projekto vert – 29 mln. Eur.
mons parengti didesni rinkos tyrimai ir eksporto strategijos UAB „Alna Software“ – informacijos apie Šiaurs ir Vakar Europos šali regiono
rinkos dalyvius surinkimas ir analiz;
UAB „Wavin Baltic“ – konsultavimo paslaugos rengiant eksporto Baltijos ir Baltarusijos rinkas skatinimo plan;
UAB „Citrus“ – Naujo tipo mobiliosios kameros poreikio bei pritaikymo galimybi tyrimas;
UAB „Matur“ – eksporto strategija jimui Italijos, Baltarusijos, ekijos, Lenkijos, Slovakijos rinkas;
AB „Actas“ – Jungtins Karalysts, Airijos, Nyderland ir Baltarusijos pada, upil ir pagard bei gaivij grim rinkos tyrimai bei konsultavimo paslaugas rengiant eksporto strategij;
UAB „ BHJ Baltic“ - šalutini gyvnini produkt rinkos tyrimai bei eksporto strategijos rengimas ;
UAB “Specialusis montaas-NTP” – ininerini paslaug, atomins ir šilumini elektrini udarymo projektavimo, kit susijusi paslaug usienio rink tyrimai ir eksporto pltros strategijos parengimas.
mons atlikti moksliniai tyrimai ir studijos Vilniaus Gedimino technikos universitetas (2010) - Konsultavimo paslaugos,
atliekant personalo lojalumo matavimo priemoni ir j element poveikio motyvacinei sistemai tyrimus bei adaptuojant tyrim rezultatus verslo moni praktins veiklos aplinkos pritaikymui;
UAB "Citrus“ (2011) - Vartotoj apklausos atlikimo paslaugos rengiant Technin galimybi studij projektui „Pasirengimas atlikti mokslinius tyrimus siekiant sukurti aukštos raiškos mobili internetin vaizdo kamer“;
UAB „Alna Group“ (2011) – Korporatyvinio turinio valdymo sistemos verslo modelio reikalavim adaptavimo galimybi tyrimai;
UAB „Alna Business Solutions“ (2012) – Verslo valdymo sistem platformos: kompleksinio integruoto taikomj program krimo rinkinio esmini pokyi moksliniai taikomieji tyrimai ir technologin pltra;
UAB “DocLogix” (2013) - vartotoj kolaboravimo tyrimai vykdant projekt „Paskirstytos debes sistemos: pridtins verts architektros, realaus laiko kolaboravimo ir mobilaus sistem naudojimo moksliniai taikomieji tyrimai ir technologin pltra“.
Kiti darbai Vš “Versli Lietuva“ - finansinio instrumento, skirto vertinti verslo kreditavimo galimybes nauj
funkcij sukrimas ir esam tobulinimas (http://skaiciuokle.verslilietuva.lt);
Vš “Versli Lietuva“ - finansinio instrumento, skirto mons/verslo preliminarios verts nustatymui (http://versloverte.verslilietuva.lt);
Kauno rajono 2014-2020 m. smulkaus ir vidutinio verslo pltros skatinimo programa;
UAB „MB Projektai“ – restruktrizavimo planas;
UAB „NAPC“ – restruktrizavimo planas (finansin dalis);
„oO“ – Naujo formato autoverslo prekybos komplekso statyba Maskvoje (Rusija);
«Building Lease Company» - logistikos centro Almatoje (Kazachstanas) steigimo ir veiklos efektyvumo vertinimo galimybi studija;
IAG Trade – msos perdirbimo komplekso statybos Kazachstane investicij efektyvumo vertinimas;
PEARL OF KURSK – investicij gyvenamojo kvartalo Kurske (Rusija) su viešja ir komercine infrastruktra statyb efektyvumo vertinimas.
[email protected]
www.advice.lt