Click here to load reader

Retoryka wizualna Facebooka – amerykańskie wybory prezydenckie

  • View
    1.125

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja do referatu "Retoryka wizualna w nowych mediach. Profile kandydatów na prezydenta w serwisie społecznościowym Facebook". Konferencji "Retoryka wizualna", Polskie Towarzystwo Retoryczne, SGGW, Warszawa 21-22.11.2013.

Text of Retoryka wizualna Facebooka – amerykańskie wybory prezydenckie

  • 1. Retoryka wizualna w nowych mediach Prole kandydatw na prezydenta w serwisie spoecznociowym Facebook dr Tomasz Olczyk ISNS [email protected]

2. facebook w kampanii prezydenckiej dr Tomasz Olczyk ISNS UW [email protected] 3. patne dziaania marketingowePR medianowe media 4. medianowe media 5. amerykanizacja komunikacji politycznej 6. epistemologia facebooka 7. Tomasz OlczykPolitrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku 8. Paul Ryan jako VP11.08.201230.04.201007.11.2012 88 dni 05.07.2010 66 dni 9. liczba wpisw poddanych analizie ObamaRomneyKomorowski203 192 71 051103154205 10. analiza zawartoci TAMS Analyzer 11. http://www.slideshare.net/tomaszolczyk/facebook-w-kampaniiprezydenckiej-2012 12. Obamaretoryka wizualnaRomneyKomorowski 13. Trzeba to zbada dogbnie 14. tekstowe vs ikoniczne 15. ikoniczno facebooka przewaga obrazuprzewaga tekstuObamaRomney0,92%Komorowski0,49% 26,76%73,24% 99,08%99,51% 16. forma wpisw 3%infograka9%plakat zdj!cie wideo51%25% 39% 2,8% 5,5%13,6%24%link do medium31%0,9% 0,5%tekst Obama n=203 Romney n=192 Komorowski n=7151%0%42%15%30%45%60% 17. forma wpisw 3%infograka9%plakat zdj!cie wideo51%25% 39% 2,8% 5,5%13,6%24%link do medium31%0,9% 0,5%tekst Obama n=203 Romney n=192 Komorowski n=7151%0%42%15%30%45%60% 18. plakat infograkazdjcie 19. forma wpisw 3%infograka9%plakat zdj!cie wideo51%25% 39% 2,8% 5,5%13,6%24%link do medium31%0,9% 0,5%tekst Obama n=203 Romney n=192 Komorowski n=7151%0%42%15%30%45%60% 20. indukcyjny klucz kategoryzacyjny TAMS Analyzer 21. cztery obiekty najczciej wystpujce na zdjciach i plakatach RomneyObamaMitt Romney66%tumy31%flaga21%Paul Ryan18%Barack Obama56%pojedynczy zwykli ludzie19%mwnica13%Michelle Obama13%0% Obama n=197 Romney n=15714%28%42%56%70% 22. tumy i aga 23. zwykli ludzie Obama7,6%tum30,6% 10,2%grupa12,7% 18,7%pojedyncze osoby12,1%0% Obama n=197 Romney n=157Romney8%16%24%32% 24. kontakt jeden na jeden 25. zwykli ludzie ObamaRomney12,7%kobiety7,0% 7,1%mczyni5,7% 7,1%dzieci1,9%0%3,75%Obama n=197 Romney n=157 pojedyncze osoby i jednorodne grupy cznie7,5%11,25%15% 26. rodzina kandydata4%dziecko kandydata 1%matka kandydata13%ona kandydata5%0%ObamaObama n=197 Romney n=157Romney3,75%7,5%11,25%15% 27. niezwykli ludzie ObamaautorytetRomney1%inny polityk5%kontrkandydat na wiceprezydenta5% 1% 7%celebryta3% 9%kontrkandydat6% 8%kandydat na wiceprezydenta18%0% Obama n=197 Romney n=1575%10%15%20% 28. obiekty pojawiajce si wraz z Obam 29. obiekty pojawiajce si wraz z Romneyem 30. TV vs facebook 31. retoryka kolorw 32. retoryka kolorw 33. dr Tomasz Olczyk Zakad Metod Badania Kultury Instytut Stosowanych Nauk Spoecznych Uniwersytet Warszawski [email protected]