Click here to load reader

Russische maffiosi (maffia)

  • View
    59

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Russische maffiosi (maffia). Onderzoek door Prof. Dr. Dina Siegel (2007). Hoogleraar Criminologie Werkzaam aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen in Utrecht. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Russische maffiosi (maffia)

PowerPoint-presentatie

Petra Couffez - 1 Ba MV Russische maffiosi (maffia)Onderzoek door Prof. Dr. Dina Siegel(2007)

Hoogleraar CriminologieWerkzaam aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen in Utrecht. Verricht onderzoek naar verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals mensenhandel, criminaliteit en de diamantenindustrie en de rol van vrouwen in criminele organisaties vanuit een cultureel perspectief. Culturele criminologie : gericht op de relatie tussen misdaad en cultuur in het algemeen en zoomt in op de mens achter de crimineel.

Petra Couffez - 1 Ba MV Russische maffiosi (maffia)Onderzoek (2007)

NederlandSteden :AmsterdamDen HaagEnz

Petra Couffez - 1 Ba MV Onderzoek naar :Maffia-bendes

Afpersers

Waar actief?

Bedreiging voor de economie en democratie!

Bedreiging voor de burgers!

Petra Couffez - 1 Ba MV Onderzoek wees uit :Russische maffiosiactief inEngelandBelgiFrankrijkNederlandVSIsralVoormaligeSovjet-UniePetra Couffez - 1 Ba MV BEDREIGING

Petra Couffez - 1 Ba MV BEDREIGING werd nog groter

Golf van immigratie uit de voormalige Sovjet-Unie (1990-1996)

Petra Couffez - 1 Ba MV 1992 -> 1994 -> Red Mafia1995/2004 -> Criminele organisaties aan het werk

Overzicht prostitutie gerelateerde moorden in Nederland 1992.docx

HISTORIEK Russische maffiaPetra Couffez - 1 Ba MV Interviews met een aantal criminelen in Nederland.

Het verzamelen van gegevens liep over 3 jaar : maart 1999 tot maart 2001VELDWERK Prof D. SegelPetra Couffez - 1 Ba MV Dagelijks contact met 12 tot 14 informantenContact met hun familiesWekelijkse bijeenkomstenOpen gesprekken (interviews) met 38 Russisch-sprekende legale immigrantenKERN VELDWERKPetra Couffez - 1 Ba MV Gesprekken met illegale immigranten

Interviews met ambtenaren van verschillende relevante instellingen en organisaties

KERN VELDWERKPetra Couffez - 1 Ba MV Antropologisch veldwerk methodenGesprekken met criminele informantenProblemen met de taalIemand die geen Russisch spreekt is een buitenlander en niet te vertrouwenOnderscheid tussen insiders en buitenstaanders3 jaar ONDERZOEKEerste hindernisPetra Couffez - 1 Ba MV Obstakel van de manier waarop de informanten zullen reageren op het onderwerp.Introduceren op hun manier, zodat ze alles begrijpen.Handelen op bestaande kennis over criminaliteit en illegaliteit3 jaar ONDERZOEKTweede hindernisPetra Couffez - 1 Ba MV Nieuwe contacten met haar criminele kant voor het schrijven van haar boek kwamen tot stand via de :

SNEEUWBALMETHODEBESLUIT BOEK : Russische BiznizPetra Couffez - 1 Ba MV Methode werd toegepast op :

InstellingenVertrouwenProblemenWaarde van de interviewsSNEEUWBALMETHODEPetra Couffez - 1 Ba MV

Petra Couffez - 1 Ba MV Bronnenhttp://www.sg.uu.nl/contact/sprekers/s-z/prof-dr-dina-siegel/http://mensenhandel.punt.nl/?id=269116&r=1http://www.sg.uu.nl/2011/10/27/meisjes-moeders-en-madams-dina-siegel-over-prostitutie-en-vrouwenhandelhttp://www.lnvh.nl/site/oraties/Gehouden-oraties/Prof.dr.-D.-Dina-Siegelhttp://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2010/jan-mrt/17-februari-hedendaags-extremisme-en-terrorisme.asphttp://www.eur.nl/ub_informatievaardigheden/ub_instructie_nl/wetenschappelijke_informatie_zoeken_sociale_wetenschappen/zoeken/via_verwijzingen/sneeuwbalmethode/http://ommat.library.uu.nl/typeren/sneeuwbal.html

Petra Couffez - 1 Ba MV

Dank voor jullie aandachtPetra Couffez - 1 Ba MV

Search related