Click here to load reader

Saringan Literasi dan Numerasi ( Literacy and Numeracy Screening )

 • View
  97

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PENTADBIRAN SARINGAN LINUS. Saringan Literasi dan Numerasi ( Literacy and Numeracy Screening ). 1. SARINGAN. KONSEP KANDUNGAN PENTADBIRAN DATA. KONSEP SARINGAN. SARINGAN - PowerPoint PPT Presentation

Text of Saringan Literasi dan Numerasi ( Literacy and Numeracy Screening )

 • Saringan Literasi dan Numerasi (Literacy and Numeracy Screening)

  1PENTADBIRAN SARINGAN LINUS

 • SARINGANKONSEPKANDUNGANPENTADBIRANDATA

 • KONSEP SARINGANSARINGAN

  Proses mendapatkan maklumat (respons) daripada satu tugasan yang diberikan dengan menentukan keupayaan murid tersebut telah menguasai sesuatu konstruk yang ditentukan

 • KONSEP SARINGAN

  Dalam saringan, perkara yang diukur ialah konstruk

 • Hak LPM*KONSTRUKPERKARA ATAU ASPEK YANG INGIN DIBANGUNKAN ATAU DIPERKEMBANG DALAM DIRI MURID MENERUSI PELAKSANAAN SESUATU KURIKULUM

  Hak LPM

 • Hak LPM* ITEMPERKARA ATAU ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENDAPATKAN RESPONS YANG MERUPAKAN MAKLUMAT YANG BOLEH DIPERTIMBANGKAN DALAM SARINGAN ATAU PENGUASAAN KONSTRUK

  Hak LPM

 • Hak LPM*INSTRUMENKUMPULAN ITEM YANG MENGUKUR SEMUA KONSTRUK YANG TERDAPAT DALAM SESUATU PENTAKSIRAN (SARINGAN)

  Hak LPM

 • PROSES SARINGAN

  Semua instrumen Saringan LINUS dibina oleh LP tetapi proses saringan dilaksanakan oleh guru LINUS secara individu atau kumpulan kecil murid.

  Proses saringan boleh dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

  Saringan MESTI dilaksanakan oleh guru LINUS

 • KONSEPUJIANSARINGAN

 • Saringan - Penguasaan konstruk(Tidak dilaksanakan secara standard)Pentadbiran, Masa, Lokasi

  Ujian - Pencapaian(Ditadbir secara khusus)Elemen diskriminasi(Menentukan kumpulan tinggi, sederhana dan rendah)

 • KONSTRUK LITERASIKonstruk 1Konstruk 2Konstruk 3Konstruk 4Konstruk 5Konstruk 6Konstruk 7Konstruk 8Konstruk 9Konstruk 10Konstruk 11Konstruk 12

  Konstruk 1Keupayaan membunyikan dan menulis huruf vokal dan konsonan

  Konstruk 2Keupayaan membunyikan dan menulis suku kata terbuka

  Konstruk 3Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka

  Konstruk 4Keupayaan membunyikan dan menulis suka kata tertutup

  Konstruk 5Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup

  Konstruk 6Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng

  Konstruk 7Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata vokal tunggal

  Konstruk 8Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding

  Konstruk 9Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan berganding

  Kosntruk 10Keupayaan membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran

  Konstruk11Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

  Konstruk 12Keupayaan membaca dan memahami bahan rangsangan secara lisan atau penulisan

 • KONSTRUK NUMERASI

  Konstruk 1Keupayaan mengenal pra nombor dan angkaKonstruk 2Keupayaan membilang Konstruk 3Keupayaan memahami nilai nomborKonstruk 4Keupayaan membuat seriasiKonstruk 5Keupayaan mengenal mata wang MalaysiaKonstruk 6Keupayaan menyatakan waktuKonstruk 7Keupayaan mengendalikan operasi asas Konstruk 8Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang MalaysiaKonstruk 9Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipaduKonstruk 10Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknyaKonstruk 11Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulatKonstruk 12Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang

 • KONSEPLITERASI CELIK HURUF(BUKAN SUBJEK)

  KEMAHIRAN-MEMBACA

  -MENULIS

 • KONSEPNUMERASI CELIK NOMBOR(BUKAN SUBJEK)

  PENGETAHUAN DAN KEMAHIRANTENTANG NUMERAL

 • LITERASI

  Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian.

 • NUMERASIKeupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian mengikut bahasa pengantar di sekolah

 • Pentadbiran Instrumen:Membaca dan Lisan1. Berasaskan konsep pentaksiran berasaskan sekolah:Semua murid diberikan peluang untuk ditaksirPeluang lebih daripada sekaliRuang untuk dipulihkan

  2. Pentadbiran dijalankan secara:IndividuKumpulan kecil (tidak lebih daripada tiga orang murid)

 • Pentadbiran Instrumen:Membaca dan Lisan3. Semua 12 konstruk ditaksir kepada murid (bukan setakat konstruk 8 (literasi) atau konstruk 10 (numerasi) dan dilaporkan sehingga konstruk 12)4. Ditadbir semasa pengajaran-pembelajaran Bahasa Melayu atau Matematik.

  5. Tidak diselesaikan dalam sehari.

  6. Membaca tidak memerlukan pengetahuan tentang makna.

  7. Boleh diperingkatkan proses saringan.

 • Pentadbiran Instrumen:Membaca8. Penentuan peringkat penguasaan: 80 % (mana-mana item) bagi Literasi 100 % bagi Numerasi Dijelaskan dalam Manual Literasi dan Numerasi

  9. Dilaporkan dalam Borang Pelaporan Penguasaan Individu:Borang dicetak oleh pihak sekolah (dalam Manual Membaca) Penguasaan setiap konstruk (konstruk 1 12)

 • Pentadbiran Instrumen:MenulisDitadbir : di dalam kelas waktu pengajaran dijalankan oleh guru yang mengajartidak dijalankan secara rasmi (bukan kaedah peperiksaan)instrumen yang disediakan oleh KPMboleh ditadbir empat sesi; Sesi 1 konstruk 1 3 (30 minit)Sesi 2 konstruk 4 6 (30 minit)Sesi 3 konstruk 7 9 (30 minit)Sesi 4 konstruk 10 12 (30 minit)semua konstruk mesti dijawab

 • Pentadbiran Instrumen:Menulis2. Murid dibimbing untuk memberikan respon bagi setiap item.3. Guru mesti menunjukkan contoh menjawab bagi setiap konstruk.4. Guru menjelaskan gambar pada item mengikut konstruk.5. Elakkan daripada menyelesaikan instrumen (12 konstruk) dalam satu sesi.

 • 6. Murid mesti dimaklumkan masa saringan.7. Tidak ada elemen paksaan kepada murid yang lambat untuk menyelesaikan tugasan8. Berikan penghargaan kepada murid

  Pentadbiran Instrumen: Menulis

 • Dilaporkan penguasaan murid-murid bagi setiap konstruk menggunakan Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI) selepas tamat saringan dijalankan. Kesilapan selalunya berlaku semasa saringan membaca dijalankan apabila murid hanya diberikan sekali sahaja peluang dan guru melaporkan penguasaan mereka sebagai tidak menguasai.PELAPORAN

 • Kesilapan melaporkan penguasaan murid menyebabkan data penguasaan bagi Literasi dan Numerasi akan memberikan impak yang ketara seterusnya menggambarkan prestasi NKRA Pendidikan.

 • PENENTUAN PENGUASAANMesti menguasai konstruk membaca dan menulis (literasi), lisan dan bertulis (numerasi)Akan berlaku ketidakstabilan penguasaan antara konstruk membaca dan menulis. Penentuan perlu akur akan maklumat dan arahan dalam manual.Pastikan murid yang benar-benar menguasai bukan berhasrat melapor peratus penguasaan.

 • PELAPORAN LITERASI

 • ARUS PERDANA

  KONSTRUKSARINGAN 1PENGUASAAN SARINGAN 1MEMBACAMENULISKUASAITIDAK KUASAI1a)5 5a)5 5b)8 10 b)8 10 24 54 534 54 544 54 555 64 564 54 574 54 584 54 594 54 5104 54 5113 42 3122 31 2

 • PENSKORAN (LINUS TEGAR)

  Murid yang memasuki Program LINUS TEGAR (Pemulihan Linus)adalah murid yang tidak menguasai konstruk 1 hingga konstruk 2.

 • LINUS TEGAR

  KONSTRUKSARINGAN 1PENGUASAAN SARINGAN 1MEMBACAMENULISKUASAITIDAK KUASAI1a)2 5a)1 5b)3 10 b)4 10 2 1 52 53 5 54 5 55 6 56 5 57 5 58 5 59 5 510 5 511 4 312 3 2

 • PENSKORAN ( LINUS )Penguasaan konstruk dalam kedua-dua Literasi membaca dan menulis diambil kira bagi menentukan sama ada murid memasuki Program Linus atau mengikuti Arus Perdana.

  Murid yang memasuki Program LINUS adalah murid yang tidak menguasai mana-mana konstruk 1 hingga konstruk 8.

 • LINUS

  KONSTRUKSARINGAN 1PENGUASAAN SARINGAN 1MEMBACAMENULISKUASAITIDAK KUASAI1a)5 5a)5 5b)8 10 b)8 10 24 51 534 54 544 54 554 63 564 54 574 54 584 54 594 52 5101 52 5113 42 3121 31 2

 • PELAPORAN NUMERASI

 • INSBKBORANG PRESTASI INDIVIDU SARINGAN 1 ( TAHUN 1 )NAMA MURID ................................................................................ KELAS ..............................

  KONSTRUKITEMJAWAPANPENCAPAIANBETULSALAHTandakan jika menguasai (semua item mesti betul)Konstruk 11/2/Konstruk 23/4/Konstruk 35/6/Konstruk 4Konstruk 5Konstruk 67/8/Konstruk 79/10/Konstruk 811/12/Konstruk 913/14/Konstruk 1015/16/Konstruk 1117/18/Konstruk 1219/20/

 • INSBKBORANG PRESTASI INDIVIDU SARINGAN 1 ( TAHUN 1 )NAMA MURID ................................................................................ KELAS ..............................

  KONSTRUKITEMJAWAPANPENCAPAIANBETULSALAHTandakan jika menguasai (semua item mesti betul)Konstruk 11/2/Konstruk 23/4/Konstruk 35/6/Konstruk 4Konstruk 5Kon

Search related