Selectia Jucatorilor de Handbal - Selectia Portarilor

  • View
    236

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

SELEC IA JUC TORILOR DE HANDBAL - SELEC IA PORTARILOR Selec ia este procesul de depistare, atragere i angrenare ntr-o activitate organizat a tinerilor elemente care manifest nclina ii, aptitudini pentru practicarea sportului. Selec ia nu este o opera iune unic , f cut odat pentru totdeauna, ci un proces evolutiv, indistructibil legat de cre terea i dezvoltarea somato func ional psihica i motric a copilului i adolescentului. Selec ia este constituit ntr-un procesc continuu, care se desf oar pe o perioad lung de timp, perioad variabil , n func ie de caracteristicul fiec rei ramuri de sport, ce poate dep i uneori 10 ani. Handbalul are ca perioad practica de selec ie un interval de 7 8 ani. Pentru sus inerea acestei idei, vrsta propice pentru selec ie n handbal este de la 10 ani, vrsta la care aptitudinile cerute de specificul jocului apar conturate n comportamentul psiho-motric al copilului. Dup ce grupele de ncep tori au fost constituite se va urmari pe parcursul acestei etape selectarea unor copii ap i pentru a fi specializa i pe postul de portar. Ace tia se pot remarca prin: dorin a de a sta n poart ; calit ile necesitate de specificul postului (viteza de reac ie, curaj, ndemnare general ); tipul somatic. dorin a de a sta n poart ; curajul; viteza de reac ie; ndemnare general (mobilitate, suplete); din punct de vedere tehnic se urm resc: deplasarea n poart (s nu fie static); ac iunea de ap rare (p ire, s ritur , plonjon, interven ii sporadice cu mna i piciorul). La aceast etapa fiecare juc tor trebuie s i nsu easc pozi ia fundamental pe centrul por ii, s se deplaseze n poart cu pa i ad uga i, razant cu solul; s prind i s paseze mingea cu n selec ia ini ial se vor urmari urm toarele aspecte:

un juc tor de cmp; ap rarea mingilor s se intervin la mingile joase cu piciorul i mna, la mingile nalte cu una sau cu ambele mini; fand rile sau pa ii laterali s se execute prin p ire. n a doua etap a selec iei, selec ia intermediar are ca scop formarea nucleului de portari 3-4 juc tori care pot ncepe preg tirea specific , dar paralel, vor continua i preg tirea pentru jocul de cmp. Dup termin rea acestei etape, portarul trebuie s cunoasc postului de portar. n etapa final , etapa perfec ion rii, dup 7-8 ani de preg tire, portarul de handbal trebuie s cunoasc i s aplice con inutul tehnico-tactic postului. Randamentul portarului trebuie s fie i complet . constant pe toat durata unui joc (campionat, turneu), constant realizat printr-o preg tire tehnico-tactica i fizic , corect n vederea unei bune selec ii se vor utiliza metodele moderne care preconizeaz urmarirea dezvolt rii calit ilor fiecarui om n parte. Este necesar s se g seasc metodele corespunzatoare de instruire i antrenament, de planificare i de perfec ionare a sportivilor. Este necesar analiz datelor din teste. Sunt necesari indicatori sociologici, date despre mediul n care tr ie te tn rul, despre posibilit ile lui de dezvoltare etc. Succesul de mai trziu depinde de deosebirile individuale i de capacitatea sportivilor. Capacit ile i calit ile se dezvolt deosebit la vrsta copilariei, unele sunt mai mult, altele mai pu in supuse influen ei anumitor factori. n cadrul procesului de selec ie i preg tire a portarilor vom avea n vedere: Structura morfofunc ional Structura morfofunc ional este una dintre principalele componente de care se ine seama tinerilor sportivi portari. Un handbal dinamic, cu juc toare i uturi puternice, pretinde portarilor calit i motrice speciale. Portarul ideal este considerat sportivul care are structura unui atlet. Temperamentul indicat este cel sangvinic. Sangvinicul are reac ii rapide, concentrare puternic . Calit ile psihofizice O anumit activitate dezvolt acestora influen eaz i calit i specifice psihofizice, fiindc nivelul dobndit al i calitatea activit ii. i s aplice un num r mare de procente tehnice, practic el trebuie s cunoasc tot con inutul tehnico tactic specific

Fiecare activitate, ca act al omului, exprim procesul de gndire, spiritualitate, emotie, voin Calit ile moral volitive

i raporturile lui cu realitatea. Con inutul

psihologic al activit ii umane la jocurile sportive este exprimat prin angajarea permanent a i motivatie.

Se tie c portarii se comporta cel mai corect la antrenamente deoarece locul lor n echip pretinde o mare raspundere, un mare volum de deprinderi motrice. Portarii trebuie s fie oameni curajo i. Practica a dovedit c frica se manifest cel mai des ca rezultat al preg tirii insuficiente la antrenamente. Portarii sunt sportivi nzestra i cu mult voin i perseveren .