59
SEMIOLOGIA BOLILOR ARTERIALE ANAMNEZA EXAMENUL OBIECTIV EXAMINĂRILE COMPLEMENTARE

Semiologia Bolilor Arteriale

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 1/59

Page 2: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 2/59

TEMĂ DE LUCRU

Page 3: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 3/59

1. PUTEŢI ENUNŢACÂŢIVA FACTORI DE RISCPENTRU AFECŢIUNILE

ARTERIALE?2. POT FI PREVENITE

BOLILE ARTERELOR?3. CUM?

Page 4: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 4/59

VÂRSTA

• La tineri este întâlnită tro!a"eitao!literantă#

• La a$%l&i a'ar arterio'atiile ateros(leroti(e#

Page 5: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 5/59

GENUL

• La !ăr!a&i s%nt ai )re(*ente+, tro!an"eita o!literantă -i

, arterio'atiile ateros(leroti(e#

• La )eei a% in(i$en&ă ai are+, Boala Ra.na%$ -i

, a(ro(iano/a#

Page 6: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 6/59

ANTECEDENTE HEREDO-

COLATERALE•  0n ante(e$entele 1ere$o2(olaterale ale!olna*ilor (% arterio'atii ateros(leroti(e se

 întâlnes( )re(*ent+, (ar$io'atia is(1ei(ă3

, 1i'ertensi%nea arterială3

, a((i$entele *as(%lare (ere!rale3

, $ia!et%l /a1arat3, o!e/itatea -i

, 1i'er%ri(eia#

Page 7: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 7/59

ANTECEDENTE PERSONALE (1)

• Pentr% !olna*ii (% arterio'atii o!str%(ti*eateros(leroti(e a% seni)i(a&ie+, 1i'ertensi%nea arterială3

, (ar$io'atia is(1ei(ă ateros(leroti(ă3

, 1i'otiroi$is%l3

, $isli'i$eiile3, $ia!et%l /a1arat#

Page 8: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 8/59

ANTECEDENTE PERSONALE (2)

• Bolna*ii (% arterite a% )re(*ent înante(e$ente in)e(&ii (roni(e -i ani)estărialer"i(e#

• Tra%atisele3 $e"erăt%rile3 a)e(&i%nilene%rolo"i(e 41ei'le"ia3 'olioielita5 'ot$eterina t%l!%rări ale (ir(%la&iei arteriale#

Page 9: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 9/59

CONDIŢII DE VIAŢĂ ŞI DEMUNCĂ

• 6%at%l este i'li(at în etio'ato"ene/aarterio'atiilor o!literante ateros(leroti(e#

• E7'%nerea 'rel%n"ită la )ri"3i(rotra%atisele3 sat%rnis%l s%nt

)a(tori $e ris( 'entr% sin$ro%l Ra.n%$#

Page 10: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 10/59

SIMPTOME

Page 11: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 11/59

DUREREA (1)

•  0n (la%$i(a&ia interitentă3 $%rerea a'are$%'ă o an%ită $istan&ă $e ers3$en%ită 'ra" $e (la%$i(a&ie3 relati*

(onstantă#• Are (ara(ter $e (ra'ă3 tensi%ne -i estelo(ali/ată $istal $e se$i%l o!str%(&iei

arteriale#• Cara(teristi(3 $%rerea (e$ea/ă în ai '%&in$e 8 in%te $%'ă în(etarea e)ort%l%i#

Page 12: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 12/59

DUREREA (2)

•  0n sta$iile a*ansate ale arterio'atiiloro!str%(ti*e3 $%rerea este 're/entă -i în

re'a%s#• Are (ara(ter $e ars%ră3 se a((ent%ea/ă la

ri$i(area e7treită&ilor3 noa'tea -i $%'ă

e7'%nerea la )ri"#• Uneori $iin%ă $%'ă în(ăl/ire sa% $%'ăinstalarea t%l!%rărilor tro)i(e#

Page 13: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 13/59

DUREREA (3)

• La !olna*ii (% ne%ro'atie $ia!eti(ă%l(era&iile 'ot )i ne$%reroase#

• Ne%ro'atia is(1ei(ă $eterină $%reriari3 înso&ite $e 'areste/ii3 ai ales (%(ara(ter no(t%rn#

•  0n e!oliile arteriale3 $%rerea $e!%tea/ă!r%s(3 a'oi are (ara(ter (ontin%%9 %neorie7istă $oar o sen/a&ie $e "re%tate#

Page 14: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 14/59

EXAMENUL OBIECTIV

Page 15: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 15/59

INSPECŢIA

Page 16: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 16/59

CULOAREA TEGUMENTELOR (1)

• Pielea 'ali$ă -i re(e3 'ali$2(ianoti(ă sa%

arorată3ai ales la ri$i(areae7treită&ilor3 (% %'lere *enoasă$e)i(itară3 este ti'i(ă 'entr% !oala o(l%/i*ăarterială3 ai ales în )orele a(%te -is%!a(%te#

Page 17: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 17/59

CULOAREA TEGUMENTELOR (2)• Pielea ro-ie -i re(e3 ai ales la lăsarea

$e(li*ă a e7treită&ilor $%'ă o 'reala!ilări$i(are3 a'are în !oala o(l%/i*ă arterială#

• Pielea (ianoti(ă -i re(e3 e*ent%al as'e(t%l'ătat3 e7istă în !oala o(l%/i*ă arterială3a(ro(iano/ă3 )enoen Ra.na%$#

• Pielea (ianoti(ă -i (al$ă a'are în arterio'atii(roni(e3 at%n(i (ân$ te"%entele a% )ost'%terni( în(ăl/ite#

Page 18: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 18/59

CULOAREA TEGUMENTELOR (3)

• Piele ro-ie -i (al$ă e7istă în eritroelal"ie-i în 'ro(ese in)laatorii 4eri/i'el3 (el%lită5#

• 6enoen%l Ra.na%$ a'are la te'erat%ri

s(ă/%te sa% $%'ă eo&ii# Poate )i 'ro*o(at'rin intro$%(erea âinilor în a'ă re(e#

• :e (onstată s%((esi*+

, 'aloare3, (iano/ă3

, erite#

Page 19: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 19/59

CULOAREA TEGUMENTELOR (4)

• TE:TUL ;E MER:+

• Pa(ient%l este in*itat să ear"ă ra'i$3 (%

'i(ioarele "oale3 8 in%te#• A'oi3 în $e(%!it $orsal3 i se e7ainea/ă

'lantele#

•  0n ins%)i(ien&a arterială3 $e 'artea a)e(tată3se (onstată o 'aloare $i)%/ă sa% 'ătată#

Page 20: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 20/59

CULOAREA TEGUMENTELOR (5)

• TE:TUL ;E PO:TURĂ RAT:C<O=+• Bolna*%l3 în $e(%!it $orasal3 ri$i(ă

e!rele in)erioare în 'o/i&ie *erti(ală -i

e)e(t%ea/ă ti' $e >28 in%te i-(ări $e)le7ie2e7tensie 4>? 'e in%t53 $in arti(%la&iati!io2tarsiană#

• :e e7ainea/ă te"%ent%l 'lantei -i (el al)e&ei $orsale a 'i(ior%l%i3 (are3 în o$noral3 n% tre!%ie să 're/inte o$i)i(ări#

Page 21: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 21/59

CULOAREA TEGUMENTELOR ()

•  0n o(l%/iile arteriale3 a'are o 'aloare $i)%/ăsa% 'ătată @2 $%reri#

• ;%'ă ai7i% 8 in%te3 !olna*%l *a )ie7ainat (% 'i(ioarele sit%ate $e(li*3 laar"inea 'at%l%i#

• 0n o$ )i/iolo"i(3 $%'ă 82? se(%n$e3a'are %n erite $i)%/3 iar $%'ă în(ă 28se(%n$e se 'ro$%(e re%'lerea *enoasă#

Page 22: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 22/59

CULOAREA TEGUMENTELOR (!)•  0n arterio'atiile o!literante3 1i'ereia

rea(ti*ă a'are tar$i* 4$%'ă ?2D? se(%n$e53iar în o!literările 'eri)eri(e are (ara(ter

'ătat#• Re%'lerea *enoasă este 'rel%n"ită la ?2

D? se(%n$e#

• Un sen ne)a*ora!il îl (onstit%iere%'lerea *enoasă înaintea a'ari&iei1i'ereiei rea(ti*e 4în o!str%(&iile e7tinse5#

Page 23: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 23/59

CULOAREA TEGUMENTELOR (")

• Pentr% e!rele s%'erioare3 se )a(ePROBA ;E 0NC<I;ERE2;E:C<I;ERE

RITMICĂ A PUMNILOR3 (% !ra&eleri$i(ate3 ti' $e in%te 4D? $e i-(ări5#

• ;%'ă (o!orârea e!relor s%'erioare3 în

arterio'atiile o!str%(ti*e a'are 'aloare3 iarti'%l $e re(olorare întâr/ie 'este ?se(%n$e#

Page 24: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 24/59

CULOAREA TEGUMENTELOR (#)

• TE:TUL ALLEN e )olosit 'entr% $e(elarea%nei o!str%(&ii lo(ali/ate a arterelor ra$ialesa% %lnare#

• E7ainator%l (o'riă '%terni( artera%lnară3 $%'ă (are se 'ro(e$ea/ă la 'ro!a$e în(1i$ere2$es(1i$ere a '%nilor#

• A'ari&ia 'alorii s%! se$i%l (o'resi%nii3 lani*el%l âinii3 in$i(ă o o!str%(&ie a artereira$iale -i in*ers#

Page 25: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 25/59

MODI$ICĂRILE TRO$ICE (1)

• Ne(ro/ele (%tanate3 %neori $%reroase3$e!%tea/ă )re(*ent inter$i"ital3 sa%'eri%n"1ial#

• Pot a)e(ta '%l'a $e"etelor3 e7treitatea$istală a etatarsian%l%i I -i V3 )a&a $orsală

a 'i(ior%l%i3 (al(ane%l3 re"i%nea 'reti!ială#

Page 26: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 26/59

MODI$ICĂRILE TRO$ICE (2)

• an"rena %s(ată3 )re(*entă în arterio'atiiateros(leroti(e3 'res%'%ne ne(ro/ă !ine

$eliitată -i te"%ent %i)iat3 re(e#• an"rena %e$ă a'are în $ia!et%l /a1arat

-i în tro!an"eita o!literantă -i se

ani)estă s%! )ora %nei in)iltra&iiin)laatorii (al$e @ in)e(&ie se(%n$ară -ise(re&ie '%r%lentă#

Page 27: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 27/59

ESCARĂ CALCANEANĂ

Page 28: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 28/59

INSPECŢIA ARTERELOR

•  0n ane*ris%l (rosei aortei e7istă '%lsa&ii lani*el%l )osetei F%"%lare#

• ;ans%l arterial a'are în ins%)i(ien&aaorti(ă#

• Artera te'orală s%'er)i(ială estesin%oasă -i '%lsatilă în ateros(lero/ă#

Page 29: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 29/59

PALPAREA ARTERELOR (1)

• Pal'area se )a(e (% '%l'a $e"etelor II3 III -iIV3 e7er(itân$ o 'resi%ne re$%să as%'raarterei#

•  0n o$ noral3 '%ls%l este e"al3 sin(ron -iriti(#

•  0n aritia res'iratorie '%ls%l este ai

)re(*ent în ins'ira&ie -i ai rar în e7'ira&ie#• E7trasistolele 'ro$%( %n$e $e '%ls (area'ar 're(o(e#

Page 30: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 30/59

PALPAREA ARTERELOR (2)

•  0n !lo(%l sino2atrial3 la an%ite inter*ale se(onstată li'sa %nei !ătăi#

•  0n )i!rila&ia atrială3 '%ls%l a'are la inter*aleine"ale#

•  0n o$ )i/iolo"i(3 )re(*en&a '%ls%l%i este $eD?2G?in%t#

• La o (re-tere $e "ra$ a te'erat%rii3al%ra '%ls%l%i (re-te (% ? !ătăi 'e in%t#

Page 31: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 31/59

PALPAREA ARTERELOR (3)•  0n a)ară $e )e!ră3 (re-terea )re(*en&ei

'%ls%l%i 4ta1i(ar$ia5 este 're/entă în+, e)ort%ri )i/i(e3

, eo&ii3

, 1i'ertiroi$is3, sar(ină3

, -o(3

, io(ar$ite a(%te3, in)ar(t io(ar$i(3

, tro!o)le!ite

Page 32: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 32/59

PALPAREA ARTERELOR (4)

•  0n ta1i(ar$ia 'aro7isti(ă3 al%ra *entri(%lară (re-te!r%s( la 8?2?in%t3 (% rit re"%lat#

• Bra$i(ar$ia 4re$%(erea %n$ei $e '%ls s%! D?in%t5

a'are la+, *a"otoni(i -i la

, s'orti*i3 $ar -i la

, 1i'otiroi$ieni3,  în i(ter%l o!str%(ti*3

,  în into7i(a&ia $i"itali(ă#

Page 33: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 33/59

PALPAREA ARTERELOR (5)• Blo(%l atrio2*entri(%lar $e "ra$%l III

e*ol%ea/ă (% !ra$i(ar$ie 4?2H?in%t5#• A'lit%$inea 4*ol%%l5 '%ls%l%i re're/intă

"ra$%l e7'ansi%nii 'eretel%i arterial#

• P%ls%l $e a'lit%$ine are 4'%ls%s a"n%s5a'are (ân$ (re-te $e!it%l sistoli( *entri(%larstân"+

, e)ort%ri )i/i(e3, sar(ină3

, ins%)i(ien&ă aorti(ă#

Page 34: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 34/59

PALPAREA ARTERELOR ()

• P%ls%l $e a'lit%$ine i(ă 4'%ls%s 'ar*%s5 e7istă în+

, ta1i(ar$ii3

, steno/ă aorti(ă3, steno/ă itrală strânsă3

, 'eri(ar$ită e7%$ati*ă#

•  0n 'eri(ar$ita e7%$ati*ă -i în (ea (onstri(ti*ă e7istăo re$%(ere ar(ată a a'lit%$inii '%ls%l%i în ins'ir, '%ls%l 'ara$o7al Jssa%l#

Page 35: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 35/59

PALPAREA ARTERELOR (!)

• P%ls%l alternant 4'%lsa&ie norală %rată$e %na ai i(ă5 este (onse(in&a

alternan&ei (ontra(&iilor *entri(%lare#• Tensi%nea '%ls%l%i se e7'lorea/ă 'rin )or&a(% (are tre!%ie (o'riată o arteră 'entr%

a $is'ărea '%ls%l#• P%ls $%r e7istă în ins%)i(ien&a aorti(ă -i în1i'ertensi%nea arterială#

Page 36: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 36/59

PALPAREA ARTERELOR (")

• P%ls oale e7istă în stările $e (ola's -i înins%)i(ien&a (ar$ia(ă se*eră#

• 6ora '%ls%l%i+

• Celeritatea arată *ite/a (re-terii -i$es(re-terii '%ls%l%i#

• P%ls (eler este $es(ris în+

, ins%)i(ien&a aorti(ă3, 'ersisten&a (anal%l%i arterial3

, )ist%la arterio2*enoasă#

Page 37: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 37/59

PALPAREA ARTERELOR (#)• Pulsul săltă!" C#$%&' (#'stă )'

&s#($!!& *! +uls )'&lt ,$ (!l! .

• Pulsul t&* -u'*& (!,t! )'(!t &!*u&tă lu'%ă ,$ +&'tă *!s(!'*!'tălu'%ă/ ! +!0!'t )' st!'#0& &#t$(ă.

• Pulsul *$(#t +!0!'t )' &!("$u'$!$l! (#'stă )'t# u'*ă s$st#l$(ă ,$u'& 4&$ 4$(ă *$&st#l$(ă.

Page 38: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 38/59

PALPAREA ARTERELOR (1%)

• Pulsul $$* (#'stă )' 2 u'*! s$st#l$(! ,$

!5$stă )' *ul& l!0$u'! 6&l6ul&ă&#t$(ă -st!'#0ă 7 $'su$($!'"ă/.

Page 39: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 39/59

AUSCULTAŢIA

ARTERELOR (1)• 8' 4#* $0$#l#%$( &us(ult9'* &t!!l!

 +!$!$(! ăă (#4+!s$u'! (u

st!t#s(#+ul 'u s! +!(!+ 0%#4#t!.• D&(ă s! (#4+$4ă +u"$' s! *!(!l!&0ă u'

u,# sulu ,$ u' 0%#4#t (&! (#!s+u'*

0%#4#tulu$ I (&*$&(.• St!'#0!l! &t!$&l! %!'!!&0ă u' sulus$st#l$(.

Page 40: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 40/59

AUSCULTAŢIA

ARTERELOR (2)• 8' $'su$($!'"& &#t$(ă &us(ult9'*

&t!& !4u&lă s! +!(!+ 2 0%#4#t!

-u'ul s$st#l$( ,$ u'ul *$&st#l$(/ : *ulult#' &t!$&l T&u! $& *&(ă !!(tuă4 #4$(ă +!s$u'! s! &u*! u' sulu s$st#l$(

,$ &ltul *$&st#l$( -*ulu t#' &t!$&lDu#0$!0/.

Page 41: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 41/59

AUSCULTAŢIA

ARTERELOR (3)• A'!6$s4!l! &t!$&l! +#*u( u' sulu

s$st#l$(.• 8' $stul!l! &t!$#6!'#&s! s! &us(ultă

u' sulu s$st#l#*$&st#l$( (#'t$'uu 4&$

&l!s )' s$st#lă.

Page 42: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 42/59

EXAMINĂRICOMPLEMENTARE

Page 43: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 43/59

OSCILOMETRIA (1)

• Os($l#4!t$& ,$ #s($l#%&$& su't4!t#*! (&! !5+l#!&0ă $'*!5ul

#s($l#4!t$( !+!0!'t&t *! (!l! 4&$4&$ +uls&"$$ &t!$&l! (&! +#t $)'!%$st&t! )' &'u4$t! s!%4!'t! &l!

!5t!4$tă"$l# .

Page 44: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 44/59

OSCILOMETRIA (2)

• A4+l$tu*$'!& !st! *!t!4$'&tă *!; : 6#lu4ul ăt&$!

 :  +!s$u'!& &t!$&lă s$st!4$(ă

 : !0$st!'"& +!$!$(ă

 : !l&st$($t&t!& &t!!l#.

Page 45: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 45/59

OSCILOMETRIA (3)

• M!t#*& ut$l$0!&0ă #s($l#4!t! t$+P&(<#' R!(=l$'%<&us!' !t(.

• V&l#$ '#4&l!; :  +!'tu (#&+să; 3> *$6$0$u'$

 : )' 1@3 su+!$#&ă & %&4!l#; 2

*$6$0$u'$ : )' 1@3 $'!$#&ă & %&4!l#; 1>2

*$6$0$u'$.

Page 46: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 46/59

OSCILOMETRIA (4)•

U' $'*$(! #s($l#4!t$( su # *$6$0$u'! l& %&4ăs&u *$!!'"! (&! *!+ă,!s( 1> *$6$0$u'$ )'t!s!%4!'t! $*!'t$(! &l! !5t!4$tă"$l# !+!0$'tă&%u4!'t! +!'tu +!0!'"& u'!$ #l$t!ă$ &t!$&l!.

• D!&su+& 0#'!$ *! #stu("$! &t!$&lă *&t#$tău'*!l# *! !lu5 s! +#*u( u'!#$ #s($l&"$$ *!&4+l$tu*$'! #&t! 4&! (&! +#t $ $'t!+!t&t! )'4#* &ls *&(ă 'u s! (#'t$'uă !5+l#&!& *$st&l.

Page 47: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 47/59

OSCILOMETRIA (5)

• L$+s& u'$l&t!&lă & +uls&"$$l# $'*$(ă!5$st!'"& #stu("$!$ &t!$&l! *& 'u#!ă $'#4&"$$ !!$t#&! l& (#l&t!&l!.

• A$t4$$l! (!&0ă *$$(ultă"$ )' ($t$!&#s($l&"$$l#.

Page 48: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 48/59

OSCILOGRAFIA

• Est! 4!t#*& (&! )'!%$st!&0ă %&$( +uls&"$$l! &t!$&l! ,$ +!4$t! &'&l$0&

4##l#%$!$ u'*!$ *! +uls )' !+&us ,$*u+ă !#t.

• 8'!%$st&!& s! +#&t! &(! 4!(&'$( s&u

!l!(t#'$(.

Page 49: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 49/59

ULTRASONOGRAFIA

DOPPLER • Est! # 4!t#*ă *! !5+l#&! (&! #!ă

!0ult&t! *! 4&! +!($0$! ,$ (&! s!!!(tu!&0ă !+!*!.

• Măs#&ă 6$t!0& ($(ul&"$!$ &t!$&l! ,$st&$l!,t! t#+#%&$& #stu("$$l# .

Page 50: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 50/59

TERMOMETRIA

CUTANATĂ• Cu &ut#ul &+&&t!l# t$+ t!4$st# s&u +! &0ă *! t!4#!l!4!'t! s! +#&t!

#"$'! # !+!0!'t&! %&$(ă &t!4+!&tu$$ (ut&'&t!.

• D$!!'"!l! *! +!st! 2 %&*! )'t!

0#'! s$4!t$(! &l! 4!4!l# su't(#'s$*!&t! +&t#l#%$(!.

Page 51: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 51/59

TERMOGRAFIA• L& '$6!lul su+&!"!$ (ut&'&t! (#+ul u4&'

!4$t! &*$&"$$ $'&#,$$ (#!s+u'0ăt#&!(#'"$'utulu$ s&'%u$' &l "!sutu$l# su$&(!'t!.

• Cu &ut#ul t!4#%&ulu$ s! !&l$0!&0ă #&*!6ă&tă <&tă & t!4+!&tu$$ (ut&'&t!.

• C9'* +! t!4#%&4ă &+&! u' t!$t#$u

l&(u'&  &(!st& &! s!4'$$(&"$& u'!$#stu("$$ 6&s(ul&!.

Page 52: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 52/59

Page 53: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 53/59

METODE

RADIOIZOTOPICE

• Su't ut$l! +!'tu 4ăsu&!& t$4+$l# *!($(ul&"$! ,$ & *!$tulu$ s&'%u$'s!%4!'t&.

Page 54: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 54/59

EXAMENUL RADIOLOGIC• At!$#%&$& +!4$t! 6$0u&l$0&!&

&t!!l# )' u4& $'!(tă$$ *! sust&'"! *!(#'t&st.

• Est! $'*$(&tă )' #stu("$$l! &t!$&l!&tu'($ (9'* !5$stă $'*$(&"$& *! $'t!6!'"$!(<$u%$(&lă *!#&!(! +!4$t!;

 : l#(&l$0&!& #l$t!ă$$ ,$ : !!(tu&!& *! &+!($!$ &su+& ($(ul&"$!$

(#l&t!&l!.

Page 55: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 55/59

Page 56: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 56/59

1. CE CULOARE AU

TEUMENTELE SUCCESIV 8NFENOMENUL RANAUD?

2. CE CARACTERE ARE PULSUL8N INSUFICIENŢA AORTIC?

3. DAR 8N STENOA AORTIC?. CE ESTE GI CE SEMNIFICAŢIE

ARE CLAUDICAŢIAINTERMITENT?

Page 57: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 57/59

Page 58: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 58/59

Page 59: Semiologia Bolilor Arteriale

8/10/2019 Semiologia Bolilor Arteriale

http://slidepdf.com/reader/full/semiologia-bolilor-arteriale 59/59