Setkání s rodiči třídy 2. ARN, 3. ARN, 4. ARC

  • View
    20

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Setkn s rodii tdy 2. ARN, 3. ARN, 4. ARC. Roudnice nad Labem 14. listopadu 2011. Vtme Vs. Obsah setkn s rodii:. Prvn tvrtlet Bodovac systm - vyhodnocen Akce koly a k Co ns ek ve 2. tvrtlet Informace ke sttnm maturitm ECDL a EBC*L Dotazy a diskuse - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Setkn s rodii

Setkn s rodiitdy 2. ARN, 3. ARN, 4. ARCRoudnice nad Labem 14. listopadu 2011

1Vtme VsPrvn tvrtletBodovac systm - vyhodnocenAkce koly a kCo ns ek ve 2. tvrtletInformace ke sttnm maturitmECDL a EBC*L Dotazy a diskuse Individuln konzultace s uiteliObsah setkn s rodii:22Prvn tvrtletKlasifikace byla ukonena v ter 8. listopadu 2011.

Pedagogick tvrtletn porada probhla ve stedu 9. listopadu 2011.

Setkn s rodii v pondl 14. listopadu 2011 od 16:00 hod. v Litomicch a v Roudnici nad Labem33Prvn tvrtlet - vsledky klasifikaceVichni ci byli klasifikovn s vjimkou 3 k - termn klasifikace posunut do 30. 11. 2011.

V jednotlivch tdch neprosplo:2. ARN 4 ci 3. ARN 13 k (PP nesplnn moduly)4. ARC 4 ci44Bodovac systm - vsledky prvn tvrtlet (prvnch pt mst)1

Andrea Fialov2. ARN3 0292Nikola Lukeov3. ARN2 9253Lucie Balov3. ARN2 8974Monika Jelnkov3. ARN2 8445Lucie Knotkov4. ARC2 73055Akce v uplynulm tvrtletZahjen kolnho roku

Golfov den v Terezn 23. 9.

Vstavy kola 2011 pomoc k na vstavch

66Zahjen kolnho roku

7

7Golf 23. z8

8Vstava kola 2011

9Letos jsme se prezentovali: v Litomicchv Mlnkuv st nad Labem

9Co ns ek v dalm tvrtletStudentsk akceMiss EKONOM zajiuje 2. AN a 2. ARN (steda 16. 11. 2011 v Roudnici n. L. hotel Vavinec)Vnon akce studentsk (tvrtek 22. 12. 2011)

Pololetn klasifikaceKlasifikan pololetn porada (25. 1. 2012)Individuln konzultan setkn s rodii v pololet (6. 2. 2012, pondl od 16:00 18:00 hod.)Pedn vysvden (31. 1. 2012, ter)Pololetn przdniny (3. 2. 2012, ptek)

Maturitn ples (13. 1. 2012, ptek) vstupenky budou k prodeji v editeln koly vichni jste srden zvniSouvisl tdenn praxe 4. ARC 23.-27. 1. 2012Nabdka lyaskho kurzu pro zjemce tydenn kurz v AlpchJarn przdniny (13. 2. 17. 2. 2012)

1010Informace ke sttnm maturitmMaturitn zkouky ve kolnm roce 2011/2012 probhnou ve stejn podob jako v minulm kolnm roce, tzn. spolen (sttn) st esk jazyk a literatura + ciz jazyk a profilov (koln) st.

Novela vyhlky - dleit zmny pro maturitn zkouky v roce 2012:zmna poad zkouek a zmna termn jejich konn:nejprve probhnou psemn zkouky (didaktick testy a psemn prce) spolen sti (v obdob 2.15.kvtna);zmna pravidel pro konn opravnch zkouek:opravnou zkouku kon k pouze z t dl zkouky, kterou nevykonal spn (neopakuje tedy celou komplexn zkouku);zmna systmu hodnocen psemnch prac:psemn prce spolen sti budou hodnoceny hodnotiteli z jinch kol, ne je kmenov kola ka; zmna se v dnm ppad netk hodnotitel stn zkouky.

11Informace ke sttnm maturitmspnost ve sttn sti maturitnch zkouek ve kolnm roce 2010/2011:

Denn studium Podnikatel cestovn ruchesk jazyk a literatura 94 % (1 k neprospl)anglick jazyk 100 %nmeck jazyk 100 %

12Maturitn zkouky 201215. 12. 2011 (tvrtek) - odevzdn pihlky kmaturitn zkouce13. 1. 2012 (ptek) - maturitn ples - Dm kultury Litomice30. 3. 2012 (ptek) - odevzdn finln podoby ronkov prce20. 4. 2012 (ptek) - odevzdn vech materil pro Desky maturanta2. 5. 2012 (steda) - zahjen spolen psemn sti maturitnch zkouek16. 5. 2012 (steda) - klasifikan porada pro maturitn ronky 18. 5. 2012 (ptek) - praktickmaturitn zkouka zetnictv 21.-25. 5. 2012 - studijn volno pro maturitn ronky 28. 5. 2012 (pondl) - stn st maturitnch zkouek (spolen a profilov st)Profilov pedmtyEkonomikaSluby v cestovnm ruchuPraktick zkouka z etnictv (psemn)erven - pedn maturitnch vysvden1313ECDL jako pprava na maturitn zkouku z informanch technologiECDL2. ronk ECDL START3. ronk pln certifikace ECDL

koncept ECDL obsahuje 80 % uiva ke spolen (sttn) maturitn zkouce z informatiky - pipravujeme ky ke zkouce

zvyovn konkurenceschopnosti absolventa koly na trhu prce

14EBC*L jako pprava na maturitn zkouku z ekonomiky a etnictvEBC*L4. ronk -1. pololetbodov zapotno do hodnocen pedmt EKO, UCE, PRA 30 %, tj. 60 bod z 200 monch

zkladn obsah uiva k maturit z ekonomiky a etnictv profilov (koln) st

dal zvyovn konkurenceschopnosti ka koly na trhu prce

15Web koly24 hodin denn je v provozu informan systm koly uren pro informace rodim a kmsystm je pstupn na adrese http://www.skolaekonom.czpodpora vuky Moodle TAHK, pstup pomoc stejnho hesla jako ke znmkm a k dochzcemultimediln koln knihovna - MuKahttp://tahak.skolaekonom.cz/tahak/mod/books/view.php?id=6315

1616Dotazy a diskuse1717Nsleduj individuln konzultaceDkuji za pozornost.1818Individuln konzultace - uitel, pedmty a mstnosti19VyuujcPedmtyZkratky pedmtUebnaIng. Kateina Krejzov

anglick jazyk, ekonomika, konverzacev anglickm jazyceAJ, EKO, KAJsborovnaMgr. Josef Komrek

prvoPRAsborovnaBc. Monika Keelov

etnictvUCEomluvena (Ltm)Mgr. Josef Kormanktdn uitel 3. ARNmatematika, zklady spoleenskch vd, prce s potaem, reklama, cvien z informanch technologiMAT, ZPV, PP, REK, CITtda 3. ARNMgr. Olga Makov tdn uitelka 2. ARNesk jazyk a literaturaCJLuebna 2. ARNBc. Jitka Kormankovtdn uitelka 4. ARC

ekonomika, prce ve fiktivn firm, zempis, obansk naukaEKO, PFF, ZE, OBNuebna 4. ARCMagda Zabilansk

psemn a elektronick komunikaceKOMeditelnaMgr. Libue Tomanovdjepis, nmeck jazyk, konverzace v nmeckm jazyceDE, NJ, KNJomluvenaMgr. Radoslav Prochzka

tlesn vchovaTEVomluvenIng. Simona PazourkovMarketing, management, cestovn ruch, sluby v cestovnm ruchu, prce prvodce a animaceMAR, MAG, CR, SCR, PPAomluvena19