Sınıf Ynetimi I.HAFTA BLM-1 - (1).pdfSınıf Ynetimi I.HAFTA BLM-1 Sınıf Ynetiminin Temel Kavramları Yrd. Do. Dr. Sabri Gngr

Embed Size (px)

Text of Sınıf Ynetimi I.HAFTA BLM-1 - (1).pdfSınıf Ynetimi I.HAFTA BLM-1 Sınıf Ynetiminin Temel...

 • Snf Ynetimi I.HAFTA

  BLM-1

  Snf Ynetiminin Temel Kavramlar

  Yrd. Do. Dr. Sabri Gngr

 • Yaplandrmac Yaklam

  Bilgi ve bilginin oluumu

  Yeni dnce ve grler

  2005

  zgrlk, bamszlk, sorumluluk alma

  retmen aklamalar ve anlatm

  retmen rehberliinde etkinlik

  Grupla etkileim ve iletiim

 • Snfta problem azlnn nedenleri

  rencilerin sklmamas

  rencilere sayg gsterilmesi,

  rencilerin keiflerine ve yaptklarna deer verilmesi,

  rencilerin derste yaptklarna ilikin sz hakk olmas,

  Etkinliklerde rencilerin fikirlerinin olumas,

  rencilerin kendilerine gre en iyi alma olanana sahip olmas.

 • Snf iinde zgrlkler snrsz m?

  Snf kurallarnn oluumunda renci katlm, renme szlemesi, retmenlerin grev ve sorumluluunun artmas, Elde edilen bilginin yeni duruma aktarlmas, Karlatrma yapma, zgn olan kefetme, z eletiri, z deerlendirme ve bilgiyi paylama.

 • Eitim-okul ve snf ynetimi

  Eitim, eitilenlerin, karmak bir varlk olan insann bir btn olduunu benzerliklerin ve farkllklarn olduunu ksacas insan olmann ne demek olduunu grmelerini salayan, baz kesin bilgilerin yannda bir problemle karlatklarnda stesinden nasl gelebileceklerini, anlamay reten ve birey olabilme ve bir topluma aitlik bilincini kazandrabilen sretir.

 • Okul deiimi salayan bir kurum mudur?

  Snfn ynetilmesi,

  Dikkat ekmek,

  Hedefleri aklamak,

  nceki konularla balant kurmak,

  Farkl yntem, teknik ve materyal kullanmak, deerlendirme yapmak.

 • Geleneksel yaklam, disiplin ve retmen odakl ynetim

  ada yaklam, demokratik renci odakl ynetim

  Bunlar mkemmel midir?

 • Snf ynetimi tanmlar

  Snfta var olan maddi ve manevi elerin rgtn amalar dorultusunda etkili ve verimli bir ekilde kullanlmas,

  Ynetimsel stratejilerin, etkili, etkin retimi kolaylatrarak ve renme evresini oluturarak bunun devam ettirilmesi

 • yi bir snf ynetimi

  stenilen snf koullarnn tanmlanmas,

  Var olan snf koullarnn analiz edilmesi,

  Ynetimsel yaklamlardan yararlanmak ve uygulayacaklarn semek,

  Snf ynetiminin etkililiini deerlendirmek.

 • retmen yeterlikleri

  Alan

  Mesleki bilgi

  Genel kltr

 • MEBin yeterlikleri

  Kiisel ve mesleki deerler-mesleki geliim,

  renciyi tanma,

  renme-retme sreci,

  renmeyi geliimi izleme ve deerlendirme,

  Okul-aile ve toplum ilikileri,

  Program ve ierik bilgisi.

 • Snf ynetimi model ve yaklamlar

  1. Geleneksel yaklam

  2. ada yaklam

  3. Tepkisel yaklam

  4. nleyici yaklam

  5. Geliimsel yaklam

  6. Btnsel yaklam

 • Geleneksel yaklam

  retmen reten, renci renen,

  retmen merkezli,

  retmen snf kurallarn koyar,

  retmen bilginin aktarcs, renci olduu gibi bilgiyi kabul eder,

  Ezber

 • ada yaklam

  retmen rehber,

  Merkezde renci,

  Bilgi renilir, aratrlr ve sorgulanr,

  Esnek ve katlmc renme,

  Demokratik snf ynetimi,

  retmen davranlaryla rencilere model,

  Deweyin ilerlemecilii

 • Tepkisel Yaklam

  Sonu tepki ilikisi,

  dl-ceza

  stenmeyen davrana tepki,

  Kabul edilmeyen davranlarn deitirilmesi,

  Daha ok snf ynetimi bilgi, becerisi, deneyimi zayf olan retmen kullanr

 • nleyici yaklam

  stenmeyen davrann nceden kestirilerek nlemler alnmas,

  Kestirilebilir sonularn ortaya kmasn nleyecek snf dzenlemesi ve ileyii,

  nlemler bireyi deil grubu dikkate alr.

 • Geliimsel yaklam

  Fiziksel ve psikolojik geliim dikkate alnr,

  Etkinliklerde rencilerin geliim dzeyleri dikkate alnr,

  Fiziksel, zihinsel, duyusal ve toplumsal geliim.

 • Btnsel yaklam

  Tm elerin dikkate alnmas,

  nlemsel snf ynetimi n planda,

  nlemler yetersizse tepkisel yaklam,

  yi dzenlenmi ortamlar, istendik davranlara yneltir.

 • Eitimin ilevleri

  Bireysel; bireyin kendisini gerekletirmesine katkda bulunur,

  toplumsal; bireyin toplum iinde dier insanlarla ilikilerinin gelitirilmesine yardm eder,

  Ekonomik; iyi tketici, iyi retici,

  Politik; bireyin hak, zgrlk ve sorumluluklarnn farkna varp anlamasna yardm eder.

 • Snf ynetiminin boyutlar

  Snfn fiziksel dzenlemesi,

  Snf kurallarnn dzenlenmesi,

  rencilerin benlik kavramnn glendirilmesi,

  retme renme zamann dzenleme,

  Snf iklimini oluturma

 • nsana ilikin bak alar ve snf ynetimi

  Hmanist yaklam,

  Davran yaklam,

  Psikoanalitik yaklam,

  Etkileimci yaklam,

  Bilisel yaklam.

 • Hmanistik yaklam

  nsan onuru her eyin stndedir,

  Kendi kararn kendi verebilme,

  rencilerin sosyal ve akademik geliimlerini salayacak olumlu bir snf atmosferi oluturmak,

  rencinin kendini kefetmesine yardmc olmak,

  retmen rencileri ynlendirmede etkin rol oynar.

 • Davran Yaklam

  nsan ne iyi ne kt olarak dnyaya gelir,

  evrenin rndr,

  retmen rencilerin davranlarn kontrol etmeli, ynlendirmeli ve ekillendirmelidir,

  renci davranlar dl ve ceza ile ynlendirilebilir.

 • Psikoanalitik yaklam

  nsan davranlar i etmenler ve atmalarla ekillenir,

  Kk yata yaananlar snf ii davranlar belirler,

  Sosyallemede aile etkilidir,

  Okul daha ok akademik konular retmelidir,

  Eitimin ynetiminde ailenin zellik ve grleri nemlidir.

 • Etkileimci Yaklam

  nsan yaam ve anlam srekli oluum iindedir,

  letiim ve etkileimle renciler srekli yeni davran kazanr,

  Eitim ve snf ynetimi etkinlikleri iletiimsel sreleri ynlendirmelidir,

  renci evresinden etkilenir ve evresini etkiler.

 • Bilisel yaklam

  rencinin kiiliinin olumasnda, dnce, duygu, beklenti ve deerler etkilidir,

  Nasl biliriz, nasl anlarz, nasl dnrz?

  renci snf ierisindeki kazanmlarla kendi bilisel dnyasn kurar.

 • Demokrasinin ileyii ve snf ynetimi

  Bireysel farkllklara sayg,

  Snf ynetiminde demokratik sre,

  rencilere kar esneklik ve hogr,

  Karar verme srecine rencileri katma,

  Liderlik davrannn gelimesine katk,

  Her renciye nem ve deer verme,

  letiime ve eletiriye ak olma.

 • Snf ynetiminde etkili olan ilkeler

  renciler nasl renmeye hazr hale getirilir? hazrbulunuluk

  stekli hale nasl getirilir? Gdleme

  Nasl daha etkin hale getirilir? Katlma

  renilenlerin kalcl nasl salanr? Tekrar

  Okumlu davrann yerlemesi nasl salanr? Pekitirme

  Doru veya yanl davran renciye nasl duyurulur? Geribildirim

  renilenlerin baka alanlara kullanm nasl yaplr? aktarma

 • retmenin ilk derste yapmas gerekenler

  Kendine gven ve hazrlk, Temel ilemlerin aklanmas, Snf kurallarnn belirlenmesi ve onlara dikkat ekme, Ak, abuk ve baaryla tamamlanabilen bir retim

  etkinlii, Tm snfn katld etkinlikler, Ak ynergeler, geri bildirim, Yeterli ve iyi hazrlanm olduunun gsterilmesi, Destekleyici bir snf ortam

 • yi ynetilen snfn zellikleri

  Baar duygusu,

  retmenin ynlendirdii etkinlikle megul olma,

  Boa geen zaman, karkl ve kesintinin azl,

  e ynelmi zaman ve atmosfer rahat ve ho,

  Snfta disiplin olaylar az,

  rencinin etkin katlm.

 • Snf inde Etkili renme Ortam Oluturmann Yollar

  Hazrlkl olmak

  Ynetimi planlamak

  Snf ynetmek

  stendik davran pekitirme

  Gz temas kurma

  Ak ve net ynergeler verme

  renciye yapabilecei kadar i verme

  Snf iinde etkileim oluturma

  rencilerin dikkatini ekme

  Derse etkili bir ekilde hazrlanma

 • Snf Ynetimine likin Yaklamlar

  Davrann dtan kontrolne odakl (Davran yaklam),

  Davrann iten kontrolne odakl,

  Snfn doal evresine odakl,

  letiim odakl,

  retim program odakl,

  Kiiler aras odakl

 • Davran Yaklam

  Dikkatli gzlem ve renci davrann analiz etmek,

  stendik renci davrannda dllendirmek ve vmek,

  dllerin neye gre kazanlacan aklamak,

  stenmeyen renci davrannda pekitireci ortadan kaldrmak,

  stenmeyen renci davrann yok saymak,

  stenmeyen davranlarda renciyi cezalandrmak,

  stendik davranlar iin model oluturmak,

 • Sembol ve puanlarla pekitire salamak,

  Snme davrann fark etmek,

  Uyumlu davranlar pekitirmek,

  Korku ve kaygy gidermek iin rahat bir ortam salamak.

 • Davrann ten Kontrolne Odakl

  rencilerin sosyal duygusal becerilerini gelitirmek (farkndalk, kararlarnn sorumluluunu almak, bakalarnn farknda olmak),

  rencilerle insancl ilikiler gelitirmek,

  rencilerle olan ilikilerde belirgin snrlar koymak ve adil olmak,

  Sorumluluklar rencilerle paylamak,

  Duygusal ve sosyal yeterlilikleri retmek,

  zenli ilikiler kurmak,

  renci ile olan ilikilerde adaletli olup belirgin snrlar koymak,

  rencilerle sorumluluklar paylamak,

 • rencileri hakknda karar verirken gvenilir kantlara dayanmak,

  Verilen kararlarn nedenlerini aklamak,

  rencilere aklama yaparken tartmadan aklc yollara bavurmak,

  Etkinliklerle ilgili amalar aka ifade etmek,

  Yapc ve uygun geri dnt salamak (kii yerine davrana gre),

  Geri dnt salarken gurur krmamaya dikkat etmek,

  Sayg gstermek.

 • Snfn Doal evresine Odakl

  Snfta yaplacak i ve ilemleri gelitirmek

  Grup normlar oluturmak,

  Okul ylnn banda snf ii kurallar oluturmak,

  Ders i

Recommended

View more >