Słowenia - Zielona. Aktywna. Zdrowa

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ogólny katalog słoweńskiej turystyki

Text of Słowenia - Zielona. Aktywna. Zdrowa

 • www.slovenia.info#ifeelsLOVEnia

  SOWENIAZielona. Aktywna. Zdrowa

 • #ifeelsLOVEnia

  Tu spotykaj si Alpy, Morze rdziemne i Nizina Panoska.

  Signij gbiej, do samego serca!

  Nawet smoki s tu zakochane!

  Odwied Zotoroga.

  Tam, gdzie mio ma sony smak.

  W RNORODNOCI!ODKRYJ MIO:

  W KRASIE.

  W LUBLANIE.

  W UZDROWISKACH.

  W ALPACH.

  W REGIONIE RDZIEMNOMORSKIM.

  4

  16

  69

  12

  2

 • Dostpny na:

  Zwied Soweni przy pomocy katalogu cyfrowego. www.slovenia.info/eSlovenia

  Zatroszcz si o siebie.

  Rozgo si! Tutaj jest dobrze.

  Spodziewaj si wicej.

  ODKRYJ MIO: W UZDROWISKACH.

  PRZY STOLE.

  WRD LUDZI.

  WRD PRZYRODY.

  19232628W objciu drzew.

  3

 • ODKRYJ MIO

  #sLOVEnia

  Stare soweskie powiedzenie mwi, e kiedy wiat zosta

  stworzony, kady kraj otrzyma co wasnego: jeden kraj gry,

  inny morze, jeszcze inny niekoczce si rwniny, a inny gste

  lasy. Na koniec, kiedy wszystkie kraje szczyciy si swoimi bo-

  gactwami, odezwaa si Sowenia: A ja? I wtedy pojawio si

  to, co czekao na sam koniec: wszystko, co najlepsze! Wystar-

  czyoby tego, aby stworzy jeszcze jeden wiat. Wszystko to

  zostao poczone przez ostatni, najwaniejszy element: gar

  mioci. Mio ta miaa szczegln moc. Poczya morze

  i gry, lasy i wody, pola i winnice, bogactwa podziemi i wia-

  to nieba w ten sposb wszystkie te cuda zetkny si ze

  sob w Sowenii. Dziki tej bliskoci zmieniy one pocztkowe

  zauroczenie w trwa, zielon mio; dziki swojemu istnieniu

  wzbudziy aktywn ch szukania dobra; dziki przeyciom,

  jakie umoliwiaj, wzmogy zdrowy rytm serca. Wanie dlatego

  Sowenia jest zielona, aktywna i zdrowa. Odnajdziesz w niej

  mio i poczujesz j na swj wasny sposb.

  Odkryj swoj sLOVEni!

  4

 • Sowenia to jedyny kraj europejski, ktry czy w sobie Alpy, Morze

  rdziemne i Nizin Panosk w a-twych do pokonania odlegociach. A to jeszcze nie wszystko: s tu rw-

  nie tereny krasowe i inne cuda!

  MIO CZY RNICE

  5

 • NAWET SMOKI S TU ZAKOCHANE! Lublana. Serce Sowenii. Std wszdzie jest blisko!

  6

 • Jurij Lozi, innowator. R

  ower w

  yposaony jest w botnik jego pom

  ysu, Musguard.

  Lublana to ukochana. Oba sowa w jzyku soweskim brzmi niemal identycznie. A dla tych, ktrzy naprawd znaj Lub-lan, sowa te maj te takie samo znaczenie. Stolica kraju, ktra w swojej nazwie ma mio, to miejsce, w ktrym styka-j si ze sob rne oblicza Sowenii. Przenikaj si tam pre-historyczne czasy osad na palach z epok rzymskiej Emony, cechy baroku ze wspaniaociami sztuki secesyjnej, sowia-ska dusza z dzieami Joe Plenika, wybitnego europejskiego architekta i inyniera przestrzeni zurbanizowanej. Muzea i galerie, puby ulokowane wzdu rzeki i place miejskie, teatry i sale koncertowe, festiwale odbywajce si latem na ulicach miasta: wszystko to znajduje si niedaleko Potrjnego Mostu Plenika. Serce miasta, plac Plenika, jest chronione przez oswojone smoki siedzce na XIX-wiecznym mocie. Prowadzi

  do niego take inny most, z nowoczesnymi rzebami, znany z kdek mioci.

  Z centrum Lublany, ktra z dum nosi tytu Zielonej Stolicy Europy 2016, atwo dosta si na ono natury. Park oraz znaj-dujce si za nim lasy sigaj wprost do miasta krtki szlak prowadzi na pobliskie tereny podmoke, ktre pene s opo-wieci o yciu przed tysicami lat.

  Najstarsze na wiecie drewniane koo z osi, liczce 5200 lat, zostao znalezione na terenie dzisiejszej Lublany wrd szcztkw jednej ze zbudowanych na palach osad. Kto wie, moe dziki temu kou atwiej byo kiedy dotrze do Lubla-ny? Rwnie dzisiaj Lublana jest pena k.

  Lublana jest mozaik rnych

  epok. W roku 2014 i 2015 miasto

  obchodzi 2000. rocznic powsta-

  nia rzymskiej Emony. Pozostao-

  ci prehistorycznej kultury osad

  budowanych na palach znajduj

  si na Licie wiatowego Dzie-

  dzictwa UNESCO. Ulice Lublany

  zaprojektowane przez Plenika to

  moliwo spotkania z teraniej-

  szoci i przyszoci.

  MIO W NAZWIE STOLICY

  Zobacz wszystko na rowerze lub pieszo. Centrum

  miasta, pooone wzdu rzeki Lublanicy, znajdu-

  je si blisko staroytnych ruin rzymskiej Emony,

  potnego miasta, ktre w roku 2015 oywa dziki

  licznym wydarzeniom, jak rwnie blisko grujcego

  nad miastem zamku oraz parkw miejskich.

  LUBLANA:ZIELONA STOLICA EUROPY

  #Ljubljana

  7

 • W centrum Lublany, jak rwnie w innych miastach, czekaj na Ciebie przerne festiwale. Zobacz kalendarz wydarze na stronie www.slovenia.info! Soweskie miasta to rwnie atrakcyjne miejsca na organizowanie kongresw czy konferencji. Oprcz swoich nowoczesnych udogodnie oferuj take zaskakujce miejsca o wyjtkowej historii. Jedna trzecia miast Sowenii to chronione zabytki historyczne!

  Wszystkie drogi w Lublanie prowadz do synnego Potrjnego Mostu z pomni-kami poety France Preerena oraz Julii, jego niespenionej mioci. Pene ycia brzegi rzeki i kolumnada Plenika znajduj si tu obok.

  Modzi duchem na kadym kroku znajduj jaki zaktek dla siebie w zielonej Lublanie, innych miasteczkach Sowenii oraz w gocinnych wio-skach. Sowenia przyciga ich swoimi pomyso-wymi hostelami, na przykad w byym wizieniu wojskowym albo inspirowanym epok elaza, czy te w zachowanym starym domku wiejskim.

  8

 • ODWIED ZOTOROGA.Skarbw Alp i Triglavskiego Parku Narodowego strzeg baniowi bohaterowie.

  9

 • Bla Kajdi kieruje odzi pletnja. Jego rodzina prow

  adzi przejadki odziami pletnja w

  miejscow

  oci Bled od ponad wieku.

  GRSKIE PRZYGODY

  Triglav jest najwyszym szczy-tem Sowenii. Gra ta znajduje si w godle Sowenii, a jej nazwa pochodzi od imienia pradawnego sowiaskiego bstwa panujcego nad niebem, ziemi i podziemia-mi. Ukryte tutaj wspaniae skarby s chronione przed ludzk chci-woci przez legend o Zotorogu. To krlestwo natury jest jednym z najstarszych parkw przyrody w Europie. Wedug najznakomit-szego soweskiego poety jezio-ro Bled u podna Alp Julijskich jest obrazem raju. Jeli uderzysz w dzwon kocioa pooonego na wyspie na tym jeziorze, Twoje y-czenia si speni.

  W okolicy znajduj si miejsca wiel-kich wydarze sportowych. Szlaki zachcaj do tego, aby sprawdzi si w zmaganiach z przyrod. A jaka to przyroda! Potna, a jed-noczenie dostpna. Alpy sowe-skie cz ludzi i krajobrazy.

  Pooony midzy Wochami

  a Austri Triglavski Park Naro-

  dowy obejmuje 84 tys. hekta-

  rw, co stanowi 4 procent caej

  powierzchni Sowenii. Park jest

  obszarem chronionym od 1924

  roku i naley do najstarszych par-

  kw narodowych w Europie.

  #Bled

  RAJ POD TRIGLAVEM

  Kiedy bdziesz w Bledzie, popy na wysp miejsco-

  w, charakterystyczn odzi pletnja. Dzwon kocioa

  jest symbolem spenionych ycze. Jak mwi legen-

  da, dzwon, ktry wykonaa moda wdowa ku pamici

  swojego ma, spad na dno jeziora, a kobieta udaa

  si do zakonu. Jednak jej yczenie si spenio: dzwon

  trafi pniej na wysp, zosta powicony przez same-

  go papiea i do dzi dzwoni ku chwale mioci. Wielu

  nowoecw, ktrzy wybieraj Bled jako miejsce swoich

  zalubin, rwnie wierzy w t legend.

  10

 • Z pooonego nad jeziorem zamku Bled rozcigaj si widoki na wyjtkowe krajobrazy Bledu i Alp. Lekarz leczcy socem, Arnold Rikli, rozpocz tu w poowie XIX wieku prowadzenie swoich niezwy-kych terapii. Jego cieki prowadz do pobliskiego paskowyu Pokljuka, gdzie znajduje si najwikszy obszar leny Triglavskiego Parku Narodowego. Raj dla aktywnych.

  Jezioro Bohinj, cignce si do Triglavskiego Parku Narodowego najlepiej widzi z grskich szczytw Zotorg, biay kozio o zotych rogach. Ten baniowy stranik dbr i przyrody Alp Julijskich pad niegdy ofiar myliwego. Jednak gdy myliwy go postrzeli i na ziemi wycieka krew, w miejscu tym wyrs cudowny triglavski kwiat. Uleczy on Zotoroga, ktry do dzi broni naturalnych bogactw Alp przed ludzk chciwoci. Dzikie kwiaty, z ktrych wiele ma waci-woci lecznicze, mona odkrywa podczas letniego Festiwalu Dzikich Kwiatw w Bohinj.

  Dolina Soa znana jest ze sportw ekstremalnych uprawianych wrd progw i rozlewisk jej szmarag-dowej rzeki. Okoliczne miejsca, pastwiska i alpejskie szczyty nios opowieci o pokoju. W tej niezwykej dolinie podczas II wojny wiatowej rozegraa si najwiksza w historii bitwa na terenie grskim. Przez pozostaoci po niej prowadzi cz trasy Marszu Pokoju, ktry wiedzie od Alp po Adriatyk.

  Paskowy Pokljuka rozciga si przez najwikszy obszar leny Triglavskiego Parku Narodowego i przyciga co roku biegaczy narciarskich i biathloni-stw z caego wiata. Wiele szlakw pieszych i rowerowych biegnie przez labirynt cudw przyro-dy i punktw penych energii. Szlaki te zaprowadz Ci do wszystkich czci Sowenii. Kraj ma ponad 10 tys. kilometrw oznakowanych szlakw pieszych. Szlaki rowerowe o wszystkich stopniach trudnoci biegn przez przecze grskie, takie jak Vri, ktra czy Dolin Soa z miejscowoci Kranjska Gora.

  Kranjska Gora to jedna z najpopularniejszych sowe-skich miejscowoci wypoczynkowych, oferujca ak-tywne wakacje na onie natury przez cay rok. Oprcz sportw zimowych w orodkach pucharu wiata w narciarstwie alpejskim, mona tu rwnie sprbo-wa pieszych wdrwek, kolarstwa, a take podj si innych wyzwa. Baniowe przygody przycigaj tu cae rodziny. Niedaleko std powita nas kraina Kekeca, miejsce przygd synnego bohatera soweskiej litera-tury dla dzieci. Opowieci o pasterzach i olbrzymach oraz innych bohaterach zachcaj do odwiedzenia innych, mniejszych zaktkw pod gr Triglav.

  11

 • 12

  TAM, GDZIE MIO MA SONY SMAK.Pooone najdalej na pnoc solniska obszaru rdziemnomorskiego.

  12

 • 13

  SL I LUDZIE OBSZARU RDZIEMNOMORSKIEGO.Sl to morze, ktre nie mogo p