Sớ Văn - Mẫu Để Điền v In Ra Giấy - ??n khung cao thƯỢng ĐẾ ngỌc hong ĐẠi thin tn. diu tr kim mẪu v cỰc thin tn. tam tng chƠn gio

 • View
  225

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • S VN [ MU IN & IN RA GIY ]

  I O TAM K PH TA THNH TY NINH

  2012

 • 2 |

 • | 3

  S VN [ mu in v in ra giy ]

 • 4 |

 • | 5

  Mc Lc

  S VN DNG CNG TI THNH THT 91. L Tn Xun Nguyn n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102. i L c Ch Tn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123. L Thng Ngun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144. Va Thi Thng Lo Qun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165. Va c Pht Quan m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186. Va c Pht Thch Ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207. Ngy Qui Thin Ca H Php . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228. Va c Quan Thnh Qun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249. L Trung Ngn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

  10. i L Hi Yn Diu Tr Cung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2811. Va c L i Tin Trng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3012. Va c Khng Thnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3213. Va c Quyn Gio Tng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3414. L H Ngn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3615. Va c Jsus Christ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3816. L a Thn Thnh Tin Pht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4017. S Sc, Vng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4218. S Thng Tng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4419. S Cng Cu, Tiu Tng, i Tng . . . . . . . . . . . . . . . . .4620. S Cu Gii Bnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4821. Phn u Lng S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5022. Lng S Cng c Cao-Thng-Phm . . . . . . . . . . . . . . . . .5123. Lng S Cng c Cao-Thng-Sanh . . . . . . . . . . . . . . . . .5224. Lng S Cng Cu-Huyn Tht-T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5325. S CNG SAO HI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5426. 27. O TU NAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5527. O TU N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

  S VN DNG CNG TI IN TH PHT MU 5728. S Tt Nguyn n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

 • 6 |

  29. Va c Ch Tn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6030. L Thng Ngn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6231. L Trung Ngn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6432. Hi Yn Diu Tr Cung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6633. L H Ngn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6834. L a Ch Thnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7035. S Sc Vng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

 • | 7

  Li Gii ThiuQuyn Ebook S Vn Mu in & In Ra Giy l kt tp

  cc mu S Vn trch ra t cc quyn sch Ch Gii S Vn v Nghi L Tm Lc. Chng ti mo mui trnh by (layout) cc mu S Vn trn kh giy: 215.9mm x 279.4mm (Letter size 8.5" x 11.0"), l kh giy ph thng hin nay gip ch o Hu d dng, tin li in cc S Vn ra giy khi cn.

  Cc mu S Vn trong ebook ny c trnh by di dng mu in (PDF Form) c th x dng theo hai phng cch sau y:

  1. Dng my vi tnh nh my trc tip in vo cc khong trng c gch di (underlined) trong mu S Vn. Sau khi in xong cc d kin cn thit, c th in trc tip ra giy.

  2. Tuy nhin, nu khng th in ngay cc d kin cn thit, c th in ra giy trc, khi cn n, trc tip in tay cc d kin thch ng ty theo nhu cu sau ny.

  Chng ti xin chn thnh by t lng bit n su xa n: Hin-Ti Quch Vn Ha tc gi quyn: Ch Gii S Vn, L-Sanh L Hng Mui tc gi quyn: Nghi L Tm Lc dy cng su tm, nghin cu, kt tp cc bn S Vn trong hai quyn sch ti liu qu gi nu trn.

  Sau cng, v t nhn bit kh nng trnh by ebook vn cn hn ch, chng ti cu mong s gp ca ch o Hu trong vic b sung, cha sai nhng thiu xt, sai lm v ni dung ca ebook, c th c, hoc gip ci tin hnh thc trnh by ng hu chng ta c c nhng mu S Vn hon ho trong tng lai. Xin vui lng gi kin xy dng vo a ch: tamnguyen351@live.com

  Trn trng,California, 05/04/2012

  Tm Nguyn

 • 8 |

 • | 9

  S VN DNG CNG TI THNH THT

 • 10 | L Tn Xun Nguyn n

  I O TAM K PH (Bt thp _______ nin)

  TAM GIO QUI NGUYN NG CHI PHC NHT

  Thi duyThin vn __________ nin, Chnh ngot, S nht nht, _________ thi, hin ti ______________________ quc, ____________________ tnh, ___________________ huyn, ____________________ x, c tr Thnh Tht chi trung.

  Kim hu t th Thin n ______________________________________________________, cng ng ch Chc sc, hip d Chc vic, o hu nam n ng, qu ti in tin thnh tm trnh tu:

  HUNH KIM KHUYT NI

  HUYN KHUNG CAO THNG NGC HONG I THIN TN.DIU TR KIM MU V CC THIN TN.

  TAM TNG CHN GIO

  TY PHNG GIO CH THCH CA MU NI TH TN.THI THNG O T TAM THANH NG HA THIN TN.KHNG THNH TIN S HNG NHO THNH TH THIN TN.

  TAM K PH TAM TRN OAI NGHIM

  THNG C NAM HI QUAN M NH LAI.L I TIN TRNG KIM GIO TNG I O TAM K PH HIP THIN I QUAN THNH QUN.GIA T GIO CH CU TH THIN TN.THI CNG TNG PH QUN PHP THIN TN.TAM CHU BT B H PHP THIN TN.THP PHNG CH PHT, VN CHNG CH TIN, LIN I CHI H.

  Kim v TN XUN NGUYN N phong kh n ha, Thin

 • L Tn Xun Nguyn n | 11

  a giao tha, l oan du th, vn vt giai c hu sanh.Ch Thin phong nghim thit n trng: Hng, ng,

  hoa, tr, qu, thanh chc chi nghi thnh tm hin l.

  NGNG VNG

  V TRUNG T PH Pht h hng n Cn Ngn i c b ha Ch t Thnh th tinh anh, tng long c th, phng tha mng lnh, th Thin hnh ha, t Nhn sanh, nh tm gic ng, ha i tng thn, i ng huynh , phc hi Thng ngn Thnh c, Nghiu Thun lng dn, an c lc nghip, cng hng thnh tr thi bnh, thanh nhn hnh phc.

  Ch t ng thnh tm khu bi, cn s thng tu

  D VN

 • 12 | i L c Ch Tn

  I O TAM K PH (Bt thp _______ nin)

  TAM GIO QUI NGUYN NG CHI PHC NHT

  Thi duyThin vn ___________ nin, Chnh ngot, S cu nht, ________ thi, hin ti ______________________ quc, ______________________ tnh, _________________ huyn, ____________________ x, c tr Thnh Tht chi trung.

  Kim hu t th Thin n ______________________________________________________, cng ng ch Chc sc, hip d Chc vic, o hu nam n ng, qu ti in tin thnh tm trnh tu:

  HUNH KIM KHUYT NI

  HUYN KHUNG CAO THNG NGC HONG I THIN TN.DIU TR KIM MU V CC THIN TN.

  TAM TNG CHN GIO

  TY PHNG GIO CH THCH CA MU NI TH TN.THI THNG O T TAM THANH NG HA THIN TN.KHNG THNH TIN S HNG NHO THNH TH THIN TN.

  TAM K PH TAM TRN OAI NGHIM

  THNG C NAM HI QUAN M NH LAI.L I TIN TRNG KIM GIO TNG I O TAM K PH HIP THIN I QUAN THNH QUN.GIA T GIO CH CU TH THIN TN.THI CNG TNG PH QUN PHP THIN TN.TAM CHU BT B H PHP THIN TN.THP PHNG CH PHT, VN CHNG CH TIN, LIN I CHI H.

 • i L c Ch Tn | 13

  Kim v DNG XUN CHNH LNH, thi t iu ha, Thin a giao thi, khai ha chi nguyn, vn vt giai c pht sanh.

  Ch Thin phong nghim thit n trng: Hng, ng, hoa, tr, qu, thanh chc chi nghi thnh tm hin l.

  NGNG VNG

  V TRUNG T PH pht h hng n, Cn ngn i c, b ha ch t thun nht thin lng, ch thnh c tnh, phng tha Thnh , gio ha Nhn sanh, n nhu ha thun, l khim cung, phc hi Thng ngn Thnh c, Nghiu Thun lng dn, an c lc nghip, cng hng thnh tr thi bnh, thanh nhn hnh phc.

  Ch t ng thnh tm khu bi, cn s thng tu

  D VN

 • 14 | L Thng Ngun

  I O TAM K PH (Bt thp _______ nin)

  TAM GIO QUI NGUYN NG CHI PHC NHT

  Thi duyThin vn __________ nin, Chnh ngot, Thp ng nht, _________ thi, hin ti _____________________ quc, ____________________ tnh, ___________________ huyn, ____________________ x, c tr Thnh Tht chi trung.

  Kim hu t th Thin n ______________________________________________________, cng ng ch Chc sc, hip d Chc vic, o hu nam n ng, qu ti in tin thnh tm trnh tu:

  HUNH KIM KHUYT NI

  HUYN KHUNG CAO THNG NGC HONG I THIN TN.DIU TR KIM MU V CC THIN TN.

  TAM TNG CHN GIO

  TY PHNG GIO CH THCH CA MU NI TH TN.THI THNG O T TAM THANH NG HA THIN TN.KHNG THNH TIN S HNG NHO THNH TH THIN TN.

  TAM K PH TAM TRN OAI NGHIM

  THNG C NAM HI QUAN M NH LAI.L I TIN TRNG KIM GIO TNG I O TAM K PH HIP THIN I QUAN THNH QUN.GIA T GIO CH CU TH THIN TN.THI CNG TNG PH QUN PHP THIN TN.TAM CHU BT B H PHP THIN TN.THP PHNG CH PHT, VN CHNG CH TIN, LIN I CHI H.

  Kim v VN HI THNG NGN NGC H CUNG

 • L Thng Ngun | 15

  LINH TIU IN i khai n x cc ng linh hnCh Thin phong nghim thit n trng: Hng, ng,

  hoa, tr, qu, thanh chc chi nghi thnh tm hin l.

  NGNG VNG

  V TRUNG T PH pht h hng n, ho sanh i c, ty ngun vn hi n x ch linh hu cng hnh o, t nhn sanh. Cp Tin vng Tht t, Hu vng Cu Huyn do t tn lp thn hnh o, d hin ph mu, hiu ngha vi tin.

  Ch chin s trung thnh dng cm, v quc vong thn, d ch ton th l dn thng kh chin tranh ng thi t nn.

  Nguyn cu cc ng vong hn to c siu thng Tnh .Ch t ng thnh tm khu bi, cn s thng tuD VN

 • 16 | Va Thi Thng Lo Qun

  I O TAM K PH (Bt thp _______ nin)

  TAM GIO QUI NGUYN NG CHI PHC NHT

  Thi duyThin vn __________ nin, Nh ngot, Thp ng nht, ________ thi, hin ti _______________________ quc, ___________________ tnh, ____________________ huyn, ____________________ x, c tr Thnh Tht chi trung.

  Kim hu t th Thin n ______________________________________________________, cng ng ch Chc sc, hip d Chc vic, o hu nam n ng, qu ti in tin thnh tm trnh tu:

  HUNH KIM KHUYT NI

  HUYN KHUNG C