Steel stairs

 • View
  370

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Arhitektonske konstrukcije

Text of Steel stairs

 • Vertikalne PJEAKE komunikacije 4 Lagana METALA stepenita

  Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

  Katedra za arhitektonske konstrukcije i tehnologiju graenja

  Predmet: Arhitektonske konstrukcije 3

 • Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

  Metalna stepenita

  Metalna lagana stepenita se izvode od gotovih unaprijed izvedenih elemnata. Montaa se vri na objektu uz pripremljene eme veza.

 • Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

  Metalna stepenita

  Izvode se u objektima sa posebnim zahtijevima kao to su:

  velika vrstoa i trajnost, mala teina, mala opasnost od oteenja, to manje tlocrtne povrine i potreba za prozranou prostora (to manje zasjenjivanja)

  Osnovni elementi metalnog stepenita

  tetive izraene od ploa elinog lima ili normalnih profila leini podloci ( ugaonici ili drugaijeg presjeka) privreni ili oslonjeni na tetive sistemom varenja ili uz pomo vijaka za oslanjanje gazita gazita, nastupnice, izvedene od rebrastog, brazdastog ili perforiranog i reetkastog limenih ploa u obliku saa, te drugog materijala (kamen, drvo, staklo..) elementi podesta detalji veze stepeninog kraka i podesta i meupodesta, ograda

 • - Izrauju se od metalnih profila i limova - Metalni proizvodi: ipkasti elik, plosnati elik, elini limovi, eline cijevi, eline uadi,

  elini nosai i proflirani tapovi raznih oblika poprenog presjeka.

  ipkasti elik debljina 2,5. mm (kvadratni i okrugli) plosnati elik irina 10-240 mm debljina10-45 mm, elina uad eline cijevi (okrugle, kvadratne, pravokutne) valjani elini profili (IPN, jednokrani/raznokrani, UPN,

  IPC, HEA, HEB i dr.)

  Proizvodi za izradu metalnog stepenita

  Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3 Metalni proizvodi za tetive, za dijelove nastupa, ogradu i meusobne veze:

 • Metalni elementi: samostalni, pojaani ili u kombinacijama - ploni, vareni i sastavljeni profili

  TETIVE METALNOG STEPENITA

  Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

 • Mogune izvedbe gazita metalnog stepenita (presjek i tlocrt) od: elinih traka, elinih profila, valjanih profila , puni presjeci od valjanih profila, lomljene i kontinuirane eline trake i u kombinaciji sa drvetom , kamenom, staklom..

  IZVEDBE GAZITA metalnog stepenita

  Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

 • Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

  Meusobni odnosi, gazinih ploha i tetiva mogui oblici i nain veze ( vjeanjem, varenjem, vijcima)

  varenjem vijcima

  konzolana

 • Meusobni odnosi, gazinih ploha i tetiva mogui oblici i nain veze ( vjeanjem, varenjem, vijcima)

  Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

  naborane (sloenija izvedba)

 • Karakteristike stepenika

  Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

 • Dimenzije i mogue varijante naslanjanja i veze gazine povrine sa tetivom

  Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

 • Ograda stepenita

  Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

 • Veza elinog profila,tetive - detalji sidrenja u armirani beton: zid, pod, strop

  Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

 • Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

 • 1. Detalj sidrenja metalne tetive u ab meuspratnu konstrukciju - strop a.) izlomljena, savijena tetiva b.) preko L profila usidrenog u ab konstrukciju c.) preko eline papue usidrene u ab konstrukciju d.) previjena tetiva sidrenje na elo ab konstrukcije, konzolno gazite

  Metalno nalijeue stepenite

  Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

  sa drvenim gazitem

  sa metalnim gazitem

  DETALJI sidrenja tetive

  a.)

  b.)

  d.)

  c.)

 • DETALJ 2. 2. Detalj sidrenja metalne tetive u ab meuspratnu konstrukciju - pod a.) preko metalne ploe usidrene u pod b.) preko metalne papue usidrene u pod

  Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

  DETALJI sidrenja tetive (donji)

 • Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

 • Protupoarna zatita metalnih tetiva vatrosigurnim oblogama

  Podesti od metalne konstrukcije i u kombinaciji sa armiranim betonom

  Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

 • Tipologija stepenita

  ravno zavojito spiralno

  Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

 • Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

  1. Otvoreno metalno stepenite sa konzolnim gazitem

 • 2. Zatvoreno metalno stepenite sa drvenim gazitem i elom

  Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

 • Jednokrako metalno stepenite sa umetnutim gazitem

  Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

  tetive metalni U profili 180 mm gazita metalne mreaste reetke ograda nosai za rukohvate i horizontalne ipke metalne cijevi 48,3 x 3,2 mm

 • Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

  Jednokrako metalno stepenite sa umetnutim gazitem

  GORNJI I DONJI DETALJ OSLANJANJA i sidrenja

 • Jednokrako metalno stepenite 1. L profil za sidrenje i vezu tetive sa gredom podesta 2. gazita od dve L profila 3. Nosa gazinih profila 4. tetiva U profil 5. nosa ograde 6. rukohvat i horizontalne ipke ograde

  Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

  1. tetiva profil

 • Arhi

  tekt

  onsk

  i fak

  ulte

  t, U

  nive

  rzite

  t u S

  araj

  evu

  ARH

  ITEK

  TON

  SKE

  KO

  NST

  RU

  KC

  IJE

  3

  Jednokrako nalijeue metalno stepenite

 • K