Stellingwerf college •voorlichting decaan •ouders 6 atheneum •17 september 2013

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Stellingwerf college •voorlichting decaan •ouders 6 atheneum •17 september 2013

 • Dia 1
 • stellingwerf college voorlichting decaan ouders 6 atheneum 17 september 2013
 • Dia 2
 • stellingwerf college Als de Tweede en de Eerste Kamer instemmen met de invoering van het sociaal leenstelsel, kan dit in september ingaan voor Masterstudenten. Studenten die net beginnen met hun opleiding, krijgen pas een jaar later met het leenstelsel te maken Troonrede 2013:
 • Dia 3
 • stellingwerf college
 • Dia 4
 • Bijna eenderde van de universitaire studenten maakt het eerste jaar niet af
 • Dia 5
 • stellingwerf college studieuitval in het hoger onderwijs is vooral het gevolg van een onvolledig studiekeuzeproces. (ResearchNed, mei 2012) te laat begonnen en/of niet goed nagedacht
 • Dia 6
 • stellingwerf college De valkuilen: Te weinig aan gedaan Helft van studiestakers zegt verkeerd gekozen te hebben: De leerling heeft geen idee van de inhoud van de studie: welke vakken, welke werkwijzen Te weinig onderzocht of de persoonlijke voorkeuren en capaciteiten aansluiten bij een studie Niet op de inhoud van de studie gekozen Motivatie verloren omdat studie niet interessant is Studie gekozen vanwege grote kans op werk, hoog inkomen Of bijvoorbeeld rechten kiezen omdat je dan nog alle kanten uitkunt De perfecte studie willen Niet accepteren dat elke studie nadelen heeft en dan kappen
 • Dia 7
 • stellingwerf college Universiteiten willen zich zo snel mogelijk ontdoen van risicovolle studenten: selectie aan de poort: matching en decentrale selectie bindend (negatief) studieadvies
 • Dia 8
 • stellingwerf college De mogelijkheden om van studie te veranderen worden beperkt door studiefinanciering en langstudeerdersboete
 • Dia 9
 • stellingwerf college Leerlingen van 6VWO die weinig aan studieorintatie hebben gedaan behoren tot de risicogroep
 • Dia 10
 • stellingwerf college
 • Dia 11
 • Dia 12
 • Bezoek voorlichtings- activiteiten die bedoeld zijn voor de examenklas, bijvoorbeeld: een dag student of proefstuderen
 • Dia 13
 • stellingwerf college fase 1: orinteren fase 2: verkennen fase 3: verdiepen fase 4: knoop doorhakken
 • Dia 14
 • stellingwerf college er zijn talloze opleidingen in vele plaatsen: orinteer je ook eens in andere steden dan Groningen
 • Dia 15
 • stellingwerf college Ook al is de naam van een studie hetzelfde: In het hoger onderwijs is geen studie hetzelfde de inhoud is anders de vakken worden anders gegeven de studie geeft andere mogelijkheden
 • Dia 16
 • stellingwerf college
 • Dia 17
 • de mogelijkheden om in het buitenland te studeren zijn vergroot begin tijdig aan je voorbereiding! www.ikwilweg.nlwww.ikwilweg.nl www.newstudent.nl www.nuffic.nlwww.nuffic.nl
 • Dia 18
 • stellingwerf college probeer een dag mee te lopen met een beroeps- beoefenaar
 • Dia 19
 • stellingwerf college Kies niet louter op interesse voor de studie maar kijk ook naar wat je er mee kunt
 • Dia 20
 • stellingwerf college
 • Dia 21
 • Als je een studie kiest omdat je er veel geld mee denkt te kunnen verdienen, is kans op uitval hoger
 • Dia 22
 • stellingwerf college interesse in studiearbeidsmarkt
 • Dia 23
 • stellingwerf college van de atheneumleerlingen gaat de grootste groep naar de universiteit, een kleiner deel naar het HBO en een paar gaan iets anders doen
 • Dia 24
 • stellingwerf college Universiteit gericht op de wetenschap theoretisch: vaak hoog abstractieniveau je leert analytisch en kritisch te denken vaak kies je zelf een samenhangend studieprogramma verantwoordelijkheid voor het verloop van de studie ligt bij jezelf
 • Dia 25
 • stellingwerf college hoger beroepsonderwijs latere beroep is duidelijk gericht op beroepsuitoefening niet alleen theorie, maar ook veel praktijk HBO is vaak kleinschaliger en persoonlijker meer begeleiding en controle opleiding soms alleen op HBO
 • Dia 26
 • stellingwerf college van twee even slimme leerlingen kan de ene meer geschikt zijn voor het WO en de ander meer voor het HBO
 • Dia 27
 • stellingwerf college de bezuinigings- maatregelen kunnen leiden tot risicomijdend gedrag
 • Dia 28
 • stellingwerf college Doorstromen naar de universiteit na het afronden van een HBO-studie wordt moeilijker gemaakt
 • Dia 29
 • stellingwerf college Aanmelddata zijn vervroegd !!
 • Dia 30
 • stellingwerf college de aanmelding voor het hoger onderwijs gaat via www.studielink.nl
 • Dia 31
 • stellingwerf college vraag tijdig een DigiD aan
 • Dia 32
 • stellingwerf college Kijk eerst op de site van de betreffende instelling bij jouw studie voordat je inschrijft via Studielink: er kunnen voorwaarden gesteld worden
 • Dia 33
 • stellingwerf college Steeds meer opleidingen laten toe na een soort assessment (matching)
 • Dia 34
 • stellingwerf college je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding!
 • Dia 35
 • stellingwerf college Testen en audities voor kunstopleidingen (toneel, ballet, conservatorium, kunstacademie etc.) moet je toelatingsexamen doen. informeer zo vroeg mogelijk bij de instelling!
 • Dia 36
 • stellingwerf college als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen kan een numerus fixus ingesteld worden en geloot worden de hoogte van je examencijfers en je lotingsnummer zijn van invloed op je kansen zie www.DUO.nl: loten: hoe en wat
 • Dia 37
 • stellingwerf college als je slaagt met een gemiddeld eindcijfer van een 8 of hoger, word je rechtstreeks toegelaten tot de fixusopleiding en universiteit van je keuze
 • Dia 38
 • stellingwerf college Steeds meer studies vervangen de loting door een decentrale selectie
 • Dia 39
 • stellingwerf college
 • Dia 40
 • Decentrale selectie informeer bij de betreffende instelling naar de criteria zorg dat je aan de primaire eisen voldoet let op de uiterste aanmeldingsdatum!!!
 • Dia 41
 • stellingwerf college Zorg altijd voor een reservekeus (zonder fixus!) als toelating tot een studie niet zeker is Voorbeelden uitwijkstudies bij medicijnen: biologie biomedische wetenschappen gezondheidswetenschappen gezondheid en leven medische natuurwetenschappen of kies juist iets heel anders!
 • Dia 42
 • stellingwerf college sommigen ontwijken een fixus door naar Belgi te gaan Je kunt ook in andere landen van de Europese Unie je studiefinanciering meenemen
 • Dia 43
 • stellingwerf college Gn centrale aanmelding voor: Militaire opleidingen en politieacademie Particulaire opleidingen als: HBO-Nederland (managementopl. en makelaar OG) Hogeschool TIO (toerisme) Luchtvaartopleidingen Nivra (accountancy)
 • Dia 44
 • stellingwerf college Het collegegeld bedraagt momenteel 1835.- (voor langstudeerders 3063.- extra)
 • Dia 45
 • stellingwerf college Als je je keuze gemaakt hebt, stel dan de aanmelding niet uit
 • Dia 46
 • stellingwerf college orden je papieren en bewaar altijd prints of sla gegevens op van alles wat verband houdt met aanmelding, inschrijving en studiefinanciering
 • Dia 47
 • stellingwerf college Als je je hebt aangemeld voor een opleiding ontvang je niet automatisch studiefinanciering: deze moet je afzonderlijk regelen
 • Dia 48
 • stellingwerf college de studie- financiering wordt vervangen door een sociaal leenstelsel!!!
 • Dia 49
 • stellingwerf college Ook de regeling voor de O.V.-kaart wordt aangepast
 • Dia 50
 • stellingwerf college kijk op www.DUO.nl voor informatie over studiefinancieringwww.DUO.nl
 • Dia 51
 • stellingwerf college Vanaf je 18 de jaar moet je zlf je ziekte- verzekering regelen! evt.: inboedel reisverzekering
 • Dia 52
 • stellingwerf college Zorgtoeslag via de belastingdienst Soms huursubsidie
 • Dia 53
 • stellingwerf college hoe groot is de gemiddelde studieschuld? A 4000 B 8000 C 12000 D 16000 E 20000
 • Dia 54
 • stellingwerf college Studieschuld in HBO en WO
 • Dia 55
 • stellingwerf college Hoeveel studiefinanciering terugbetalen? 2.500 14 5.000 28 10.000 56 15.000 83 20.000 111 25.000 139 30.000 167 35.000 194 40.000 222 50.000 278 60.000 333 Over het uitstaande bedrag moet ook nog rente worden betaald!
 • Dia 56
 • stellingwerf college Leen niet voor een nieuwe telefoon of om samen met vrienden op vakantie te gaan
 • Dia 57
 • stellingwerf college als het inkomen van de ouders toereikend is, wordt van hen een bijdrage in de studiekosten verwacht
 • Dia 58
 • stellingwerf college
 • Dia 59
 • hoeveel verdient een student gemiddeld per jaar naast zijn studie? A 2500 B 5000 C 7500 D 10000
 • Dia 60