34
Technische wijzigingen voorbehouden T7.1 Gebouw- automatisering Systeembeschrijving tebis TX - RF/KNX Systeembeschrijving Tebis TX is een flexibel installatiesysteem om op comfortabele wijze verlichting, gordijnen en zonwering te bedienen en tempe- ratuur te regelen. Het systeem biedt eenvoudige oplossingen voor de meest uiteenlopende wensen, die met een conventionele installatie moeilijk te realiseren zijn. Ongeacht de gewenste functies zijn de totale kosten voor een tebis TX of RF/KNX installatie in principe altijd hetzelfde. De planningskosten liggen wel duidelijk lager, aangezien de wensen van de klant op flexibele wijze gerealiseerd kunnen worden. Konnex standaard Alle producten – bedrade en draadloze componenten - zijn geba- seerd op de nieuwe Konnex standaard. Hierin worden consu- mentenproducten, elektrotechnische componenten en systemen voor verwarming en luchtbehandeling met elkaar verenigd. Daarmee maakt de KNX standaard de combinatie tussen deze afzonderlijke apparaten mogelijk. Binnen de EIB/KNX standaard zijn de volgende standaarden opgenomen: A-Mode: automatische configuratie (Plug & Play) van consu- mentenproducten (bijv. koelkast - nog niet beschikbaar) E-Mode: Configureerbare producten/systemen (tebis TX) met eenvoudige programmeerunit (bijv. TX100) met geringe oplei- dingsbehoefte, inbedrijfstelling door vakmensen S-Mode: vrij programmeerbare producten met systeemspeci- fieke software (ETS standaardsoftware), inbedrijfstelling door speciaal opgeleide vakmensen Systeemopbouw Iedere installatie bestaat uit ingangsmodulen en uitgangsmodu- len. De verbinding van deze modulen verloopt als volgt: • via de buskabel (2 x 2 x 0,8) – ook wel Twisted Pair (TP) lei- ding genoemd of • via radiofrequente signalen (op de daarvoor gereserveerde frequen- tie 868 MHz) De volgende mogelijkheden kunnen in het systeem worden gere- aliseerd 1. tebis TX installatie: Uitsluitend uit bedrade (TP) toepassingen opgebouwd 2. tebis RF/KNX installatie: Uitsluitend uit draadloze (RF) toepassingen opgebouwd 3. Gemengde installaties: Met bedrade en onbedrade toepassingen opgebouwd (TP+RF) De voedingsspanning wordt verzorgd door de TP-in- en uit- gangsmodulen met de systeemspanning SELV 29 V. De RF pro- ducten werken op batterijen of op 230 V. De uitgangsmodulen dienen voor omzetting van dit signaal voor bijv. licht dimmen, jaloezie op/neer etc. Dit kunnen zowel modu- len in de verdeelkast zijn, als decentrale modulen die in de scha- kelpunten zijn ingebouwd. De ingangsmodulen dienen onder meer voor opname en verzending van de schakelopdrachten. Voor de bediening worden of standaard pulsdrukkers of schake- laars gebruikt. Inbedrijfstelling Voor de inbedrijfstelling van de installatie worden de draadloze programmeermodule TX100 (RF) en de mediakoppelaar TR130A/B gebruikt. De installatiegegevens kunnen met de TX100 worden opgeslagen op een standaard Smart Mediacard. De inbedrijfstelling kan met de portable TX100 flexibel worden doorgevoerd, per ruimte, per functie of per product. Afhankelijk van de wensen en eisen worden de volgende produc- ten toegepast: tebis TX installatie (uitsluitend TP-producten) Inbedrijfstelling met de TX100 en mediakoppelaar TR130A/B. De TX100 behoort niet tot de installatie en wordt dus niet in de installatie opgenomen. Ook de mediakoppelaar kan na programmeren uit de installatie worden genomen, maar moet bij verandering of onderhoud van de installatie wel weer geplaatst worden. Aanbevolen wordt de TR130A/B permanent in de installatie op te nemen. tebis RF/KNX installatie: Inbedrijfstelling met TX100 - opslaan van de installatiegege- vens op een Smart Mediacard. De TX 100 wordt niet in de installatie opgenomen, en kan bij de volgende installatie opnieuw worden gebruikt. Een TR130A/B is niet nodig. Gemengde installaties: Inbedrijfstelling met de TX100 en mediakoppelaar TR130A/B. De TX100 wordt niet in de installatie opgenomen. De TR130A/B behoort tot de installatie. Voor communicatie tussen de geprogrammeerde TF/TP pro- ducten wordt de mediakoppelaar in de installatie opgenomen. Programmeerunit TX100 De draadloze programmeerunit TX100 dient om de afzonderlijke modulen te programmeren en functies zoals schakelen, dimmen, besturing van rolluiken en jaloezieen, tijdfuncties, scenariofunc- ties en verwarming toe te kennen. Andere functies van de TX100 zijn: • Functiecontrole: direct testen van geprogrammeerde functies in de ruimte • Signaalmeting: meten van de storingsgevoeligheid en de sig naalsterkte bij inbedrijfstelling of toepassing van RF/KNX pro- ducten. • Batterij conditiemeting van afstandsbediening(en) • Beheren en opslaan van projectgegevens Mediakoppelaar TR130A (wit) en TR130B (alu) De mediakoppelaar is de interface tussen bedrade TP-modulen en draadloze componenten. Hiermee worden RF-signalen op de busleiding ‘overgezet’ en andersom. De mediakoppelaar is uitge- rust met een TP-busaansluiting en kan eventueel buiten de ver- deelkast op de busleiding worden aangesloten. Daarbij is wel de voedingsspanning 230 V~ noodzakelijk. Reikwijdte (richtwaarde): in open gebied tot 100 meter, in een gebouw tot 30 meter Versterker en versterkerfuncties TR140A (wit) TR140B (alu) Afhankelijk van de omgeving (grotere afstanden, gewapend beton, etc.) zal het radiosignaal versterkt moeten worden. De signaalsterkte kan met de TX100 worden getest. Bij noodzakelijke signaalverster- king zijn er de volgende mogelijkheden: • Versterking van het signaal door een van de RF componenten in de installatie (alle bi-directionele RF/KNX modulen zijn via de TX ook als versterker in te stellen) • Versterker TR140A (wit) of TR140B (alu)

Systeembeschrijving tebis TX - RF/KNX Technische wijzigingen voorbehouden Systeembeschrijving tebis TX - RF/KNX Overzicht van een tebis TX en tebis RF/KNX installatie 2 t/m 5 5 Ve

  • Upload
    doduong

  • View
    240

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Technische wijzigingen voorbehouden T7.1

Geb

ouw

-au

tom

atis

erin

g

Systeembeschrijving tebis TX - RF/KNX

SysteembeschrijvingTebis TX is een flexibel installatiesysteem om op comfortabelewijze verlichting, gordijnen en zonwering te bedienen en tempe-ratuur te regelen. Het systeem biedt eenvoudige oplossingenvoor de meest uiteenlopende wensen, die met een conventioneleinstallatie moeilijk te realiseren zijn.

Ongeacht de gewenste functies zijn de totale kosten voor eentebis TX of RF/KNX installatie in principe altijd hetzelfde. Deplanningskosten liggen wel duidelijk lager, aangezien de wensenvan de klant op flexibele wijze gerealiseerd kunnen worden.

Konnex standaardAlle producten – bedrade en draadloze componenten - zijn geba-seerd op de nieuwe Konnex standaard. Hierin worden consu-mentenproducten, elektrotechnische componenten en systemenvoor verwarming en luchtbehandeling met elkaar verenigd.Daarmee maakt de KNX standaard de combinatie tussen dezeafzonderlijke apparaten mogelijk.

Binnen de EIB/KNX standaard zijn de volgende standaardenopgenomen:• A-Mode: automatische configuratie (Plug & Play) van consu-

mentenproducten (bijv. koelkast - nog niet beschikbaar)• E-Mode: Configureerbare producten/systemen (tebis TX) met

eenvoudige programmeerunit (bijv. TX100) met geringe oplei-dingsbehoefte, inbedrijfstelling door vakmensen

• S-Mode: vrij programmeerbare producten met systeemspeci-fieke software (ETS standaardsoftware), inbedrijfstelling doorspeciaal opgeleide vakmensen

Systeemopbouw Iedere installatie bestaat uit ingangsmodulen en uitgangsmodu-len. De verbinding van deze modulen verloopt als volgt:• via de buskabel (2 x 2 x 0,8) – ook wel Twisted Pair (TP) lei-

ding genoemd of • via radiofrequente signalen (op de daarvoor gereserveerde frequen-tie 868 MHz)

De volgende mogelijkheden kunnen in het systeem worden gere-aliseerd1. tebis TX installatie:

Uitsluitend uit bedrade (TP) toepassingen opgebouwd2. tebis RF/KNX installatie:

Uitsluitend uit draadloze (RF) toepassingen opgebouwd

3. Gemengde installaties:Met bedrade en onbedrade toepassingen opgebouwd (TP+RF)

De voedingsspanning wordt verzorgd door de TP-in- en uit-gangsmodulen met de systeemspanning SELV 29 V. De RF pro-ducten werken op batterijen of op 230 V.De uitgangsmodulen dienen voor omzetting van dit signaal voorbijv. licht dimmen, jaloezie op/neer etc. Dit kunnen zowel modu-len in de verdeelkast zijn, als decentrale modulen die in de scha-kelpunten zijn ingebouwd. De ingangsmodulen dienen ondermeer voor opname en verzending van de schakelopdrachten.Voor de bediening worden of standaard pulsdrukkers of schake-laars gebruikt.

InbedrijfstellingVoor de inbedrijfstelling van de installatie worden de draadlozeprogrammeermodule TX100 (RF) en de mediakoppelaarTR130A/B gebruikt. De installatiegegevens kunnen met de TX100worden opgeslagen op een standaard Smart Mediacard. De inbedrijfstelling kan met de portable TX100 flexibel wordendoorgevoerd, per ruimte, per functie of per product.Afhankelijk van de wensen en eisen worden de volgende produc-ten toegepast:

• tebis TX installatie (uitsluitend TP-producten)Inbedrijfstelling met de TX100 en mediakoppelaar TR130A/B.De TX100 behoort niet tot de installatie en wordt dus niet in deinstallatie opgenomen.Ook de mediakoppelaar kan na programmeren uit de installatieworden genomen, maar moet bij verandering of onderhoud vande installatie wel weer geplaatst worden. Aanbevolen wordt deTR130A/B permanent in de installatie op te nemen.

• tebis RF/KNX installatie:Inbedrijfstelling met TX100 - opslaan van de installatiegege-vens op een Smart Mediacard. De TX 100 wordt niet in deinstallatie opgenomen, en kan bij de volgende installatieopnieuw worden gebruikt. Een TR130A/B is niet nodig.

• Gemengde installaties:Inbedrijfstelling met de TX100 en mediakoppelaar TR130A/B.De TX100 wordt niet in de installatie opgenomen. De TR130A/Bbehoort tot de installatie.Voor communicatie tussen de geprogrammeerde TF/TP pro-ducten wordt de mediakoppelaar in de installatie opgenomen.

Programmeerunit TX100De draadloze programmeerunit TX100 dient om de afzonderlijkemodulen te programmeren en functies zoals schakelen, dimmen,besturing van rolluiken en jaloezieen, tijdfuncties, scenariofunc-ties en verwarming toe te kennen. Andere functies van de TX100 zijn:• Functiecontrole: direct testen van geprogrammeerde functies in

de ruimte • Signaalmeting: meten van de storingsgevoeligheid en de sig

naalsterkte bij inbedrijfstelling of toepassing van RF/KNX pro-ducten.

• Batterij conditiemeting van afstandsbediening(en)• Beheren en opslaan van projectgegevens

Mediakoppelaar TR130A (wit) en TR130B (alu)De mediakoppelaar is de interface tussen bedrade TP-modulenen draadloze componenten. Hiermee worden RF-signalen op debusleiding ‘overgezet’ en andersom. De mediakoppelaar is uitge-rust met een TP-busaansluiting en kan eventueel buiten de ver-deelkast op de busleiding worden aangesloten. Daarbij is wel devoedingsspanning 230 V~ noodzakelijk.Reikwijdte (richtwaarde): in open gebied tot 100 meter, in eengebouw tot 30 meter

Versterker en versterkerfuncties TR140A (wit) TR140B (alu)Afhankelijk van de omgeving (grotere afstanden, gewapend beton,etc.) zal het radiosignaal versterkt moeten worden. De signaalsterktekan met de TX100 worden getest. Bij noodzakelijke signaalverster-king zijn er de volgende mogelijkheden:• Versterking van het signaal door een van de RF componenten

in de installatie (alle bi-directionele RF/KNX modulen zijn via deTX ook als versterker in te stellen)

• Versterker TR140A (wit) of TR140B (alu)

T7.2 Technische wijzigingen voorbehouden

Systeembeschrijving tebis TX - RF/KNX

Modulen en functie-overzicht

Systeemmodulen: programmeerunit (TX100), mediakoppelaar (TR130A, TR130B), versterker (TR140A, TR140B), voedingsspanningsmodule (TX111, TX110)

Toepassing

Verlichtingsbesturing

RolluikbesturingJaloeziebesturing

Besturing:

Aansturing verwarming

Uitgangsmodulen

Bedrade TP moduleschakelen: TX204A, TX204B, TX204C,TX206A, TX206B, TX206C, TX206D,TX207C dimmen: TX210, TX210A, TX211, TX214RFschakelen: TR201, TR270D

Bedrade TP module:TX223, TX224, TX225, TX226

RFTR221

Bedrade TP moduleschakelen: TX204A, TX204B, TX204C,TX206A, TX206B, TX206C, TX206D,TX207C

Ingangsmodulen

Bedrade TP moduleschakelen en dimmen:TX302, TX304, TX314, TX316

RFschakelen: TR302A, TR304A, TR302B,

TR304Bop afstand bedienen: TU204A, U208A,

TU224A, TK301,TK302

Bedrade TP module:TX302, TX304, TX314, TX316

RFschakelen: TR302A, TR304A, TR302B,

TR304Bop afstand bedienen: TU204A,

TU208A,TU224A

Bedrade TP moduletijdschakelaar: TX022, TX023schemeringssensor: TX025, TX026bewegingssensor: TX510, TX511roomcontroller TX450A, TX450B

Bedrade TP moduleschakelen: TX302, TX304, TX314,TX316

RFschakelen: TR302A, TR304A, TR302B,TR304B:

Combinatiemoduleingang-uitgang

RFTR501 ( schakelen)

RFTR521 (schakelen enop/neer)

RFschakelen: TR501,TR521

Technische wijzigingen voorbehouden

Systeembeschrijving tebis TX - RF/KNX

Overzicht van een tebis TX en tebis RF/KNX installatie

5t/m2

5

Verdeling Inst.automaten

naar modulen

Voedingsspanning

Schakelklok Schemer-schakelaar

TX022

TX025

Ingang-module

Schakel-uitgang

Weer-station

Dim--uitgang

Schakel-uitgang

Jaloezie-uitgang

Universeledimmer

Toets ofschakelaar230V

TX510/511Bewegingssensor

Sensorschemer-schakelaar

Sensorweer-station

K

Toetsen

Schakelaar

Raam-contact

TR270D

1

2

WandcontactdoosTussenstekker

230V~230V~

TX450room-controller

1

3

Raam-contact K TR302A

RF-ingangbatterij

1

TR302ARF-ingangbatterij

Jaloezie-schakelaar

TX100Inbedrijfstelling

TR130Media-koppelaar

29 V DC (SELV)

4

Ingang Uitgang

2218:15

inbouw toetsingangTX304

TX302

TX302

1

2

3

4

Jaloezie bedienen

Stekkerdoos schakelen

Verlichting dimmen

Verlichting schakelen

TU204A

M M

TX210TX224TX206C

TX211 EVSA

TX316 TX206C

TR302BRF-ingang230V

TG051

TX110

M

TR221Jaloezie-uitgang

TK302

verlichtings-schakelaar

3

4

Alles aan/uit

5t/m1

MJaloezie-

schakelaar

1 5

5t/m1

5

5

5

5

5G

ebou

w-

auto

mat

iser

ing

T7.3

Systeembeschrijving tebis TX - RF/KNX

Topologie – Installatie-opbouwIedere installatie bestaat uit ingangsmodulen en uitgangsmodu-len. De verbinding van deze modulen verloopt als volgt:• via de buskabel (2 x 2 x 0,8) – ook wel Twisted Pair (TP) lei-

ding genoemd of • via radiofrequente signalen (op de daarvoor gereserveerde frequen-

tie 868 MHz)Het programmeren van de installatie geschiedt met een TX100 eneen TR130.

De volgende mogelijkheden kunnen in het systeem worden gere-aliseerd1. tebis TX installatie:

Uitsluitend uit bedrade (TP) toepassingen opgebouwd2. tebis RF/KNX installatie:

Uitsluitend uit draadloze (RF) toepassingen opgebouwd3. Gemengde installaties:

Met bedrade en onbedrade toepassingen opgebouwd (TP+RF)

Hieronder wordt de topologie voor de drie mogelijke methodesbeschreven.

Iedere tebis TX module (deelnemer) kan via de busleiding infor-matie uitwisselen met iedere andere deelnemer. De voedings-spanning wordt verzorgd door de voedingsmodule TX110, TX111(DC 29 V SELV).

De afbeelding links toont de maximale waarden die met een voe-ding kunnen worden gereaiseerd. Daarbij dient rekening te wor-den gehouden met leidingen met een lengte van :• totale lengte maximaal 1000 m• grootste afstand tussen twee modulen: maximaal 700 m• grootste afstand tussen voeding en module: maximaal 350 mIedere module gebruikt stroom en belast daarmee de voedings-spanning. De maximale belasting per voeding wordt bereikt bijongeveer 64 tebis TX modulen. Deze configuratie van een voeding en 64 modulen wordtomschreven als lijnsegment.

De installatie kan worden uitgebreid met extra voedingen (maxi-maal drie).

Worden in een installatie meer dan 64 tebis TX componentengebruikt, dan zijn extra voedingen en lijnversterkers noodzakelijk.

Lijnversterker TA008De lijnversterker versterkt het signaal over de busleiding, zodatde grenzen van het systeem verder uit elkaar kunnen komen teliggen.

Maximale systeemgrenzenDe afbeelding links toont de maximal systeemgrenzen met intotaal vier voedingen en drie lijnversterkers. De lengtes van deleidingen in de afzonderlijke segmenten blijven onveranderd:• totale lengte maximaal 1000 m• grootste afstand tussen twee modulen: maximaal 700 m• grootste afstand tussen voeding en module: maximaal 350 m

Daarmee kunnen maximaal 4 x 64 = 256 tebis TX modulen wor-den gebruikt.

Mediakoppelaar TR130A/BTijdens de inbedrijfstelling dient de mediakoppelaar als interfacetussen de bedrade TP-modulen en de programmeerunit. Demediakoppelaar kan vervolgens gebruikt worden voor de volgen-de installatie, maar is wel weer nodig bij uitbreiding of onder-houd van de installatie.

Aanbeveling: de mediakoppelaar TR130A/B wordt in de installa-tie opgenomen

Topologie 1:tebis TX installaties met uitsluitend bedrade TP-toepassingen

Versterker TA008: uitbreiding van een tebis TX installatie metuitsluitend bedrade TP-producten

TP busleiding

Lijnsegment

TA008

TX

TX

TX

TXTX

TX

TX

In het tebis TX systeem zijn de volgende kabellengtes toegestaan:

van voeding naar Tebis TX module: 350m

van tebis TX module naar tebis TX module: 700 m

totale kabellengte: 1000 m

Lengte

TX

TX

TX

TXTX

TX

TX

In het tebis TX systeem zijn de volgende kabellengtes toegestaan:

van voeding naar Tebis TX module: 350m

van tebis TX module naar tebis TX module: 700 m

totale kabellengte: 1000 m

Lengte

Module 1

Module 64

Lijnversterker (65)

Module 66

Module 127

Module 129

Module 191

Module 193

Module 256

TX

TX

TX

TX

TX

TX

TX

TX

Lijnversterker (128)

Lijnversterker (182)

T7.4 Technische wijzigingen voorbehouden

voedings-spanning

tebis TXcomponent

TX

kTR130A/B

Systeembeschrijving tebis TX - RF/KNX

Topologie 2:tebis RF/KNX installaties met uitsluitend draadloze componenten De tebis RF/KNX producten bestaan uit in- en uitgangsmodulen

en combinatiemodulen met in- en uitgang. De componentencommuniceren via de radiofrequentie 868 MHz. Op deze fre-quentie wordt de informatie uitgewisseld. De belangrijkste eigenschappen van de componenten zijn: • unidirectionele modulen: ingangsmodulen verzenden de infor-

matie• bidirectionele modulen: uitgangsmodulen zenden en ontvangen

de informatie en kunnen ook als signaalversterker dienenOok is er bij de voedingsspanningen van de tebis RF/KNX com-ponenten het volgende verschil:• Voedingsspanning: netspanning 230 V~• Voedingsspanning: batterijDe inbedrijfstelling geschiedt zonder mediakoppelaar direct metde programmeerunit TX100. de combinatiemodulen zijn voorge-programmeerd, bijv. als 2-kanaals ingang en 1-kanaals jaloezie-ingang. Ook de basisfuncties voor bijv rolluiken (op/neer) zijnvooringesteld (zonder programmering met de TX100).Verandering van functie (bijv. bij integratie in centrale schakelin-gen) worden doorgevoerd met de TX100.

Reikwijdte (richtwaarde): • in open gebied: tot 100 meter• in gebouwen: tot 30 meter

Een pure RF-installatie kan uit maximaal 250 modulen bestaan.

De voor dit systeem gebruikte frequentie ligt op 868 Mhz en isvoor heel Europa vastgelegd. Er zijn twee zendsterktes:• versterkers met 25mW (maximaal vermogen) • batterijzenders met een vermogen van minder dan 10mWter vergelijking: het vermogen van een gsm ligt op ca. 2000mW.

Daarentegen kunnen ISM-banden (bijv. 433 Mhz) geblokkeerdworden. Voor een Home Automation System is 433 Mhz dusslechts beperkt geschikt.

De 868 MHz-band met vastgelegde ‘Duty Cycle’ (vastgelegdeduur van zenden) voorkomt deze problemen, en is zelfs speciaalvoor toepassingen als gebouwensysteemtechniek (HomeAutomation) vrijgegeven. Op grond van de toegangsbeperkingblijft dit kanaal beschikbaar.

Radiofrequentie 868 MHz

Bij installaties met tebis TP en RF/KNX producten gelden de bijtopologie 1 en 2 genoemde voorwaarden. Bovendien moet hetvolgende in acht worden genomen:• maximaal 63 van de 250 RF modulen kunnen communiceren

met de TP modulen• vanaf TP-zijde kunnen maximaal 50 koppelingen worden

gemaakt met de RF-zijde • in totaal zijn er 1024 kanalen mogelijk (512 ingangskanalen en

512 uitgangskanalen)

Topologie 3:Gemengde installaties met zowel bedradeals draadloze componenten

MediakoppelingTR130A/B

max. 50 koppelingen

Module 1

Module 64

Lijnversterker (65)

Module 66

Module 127

Module 129

Module 191

Module 193

Module 256

TX

TX

TX

TX

TX

TX

TX

TX

Lijnversterker (128)

Lijnversterker (182)

Geb

ouw

-au

tom

atis

erin

g

Technische wijzigingen voorbehouden T7.5

868,3 MHz

Made in France

0682

3,6 V

TR 304A

598998 7

E1E2

E3E4

6T

04

59

b

tebis

tebis

TR 304B

598996 3

230

V 6T

04

60

b

Made in France

LN

6T

04

61

b

tebis

TR 201

598201 8

16 A 230 V

LN

N

Made in France

868,3 MHz

Made in France

0682

3,6 V

TR 304A

598998 7

E1E2

E3E4

6T

04

59

b

tebis

tebis

TR 304B

598996 3

230 V 6T

04

60

b

Made in France

LN

max. 63 RFmodulen

6T

04

61

b

tebis

TR 201

598201 8

16 A 230 V

LN

N

Made in France

T7.6 Technische wijzigingen voorbehouden

Systeembeschrijving tebis TX - RF/KNXProgrammeerunit TX100

TX100 Display Verklaring symbolen TX100

ProgProg2

59 95

Auto NumAlle

517 25

5

� �

1

1

16

16

� Titellijst:Ingangen/uitgangen

� Aantal ingangen die meteen uitgang is verbonden(bijv. kanaal 25 is verbon-den met 2 ingangskana-len, hier met ingang 17 ennog een ander kanaal)

� Nummer van het ingangs-kanaal

� Ingangsfunctie� Totaal aantal ingangen� Totaal aantal uitgangen� Uitgangstype� Nummer van het uitgangs-

kanaal Aantal kanalen dat met

een ingangskanaal is ver-bonden (hier 5 uitgangs-kanalen)

Storing bij getoonde ingang of uitgang

� Totaal aantal storingen

Batterij - Status

Rechterzijde: uitgangen

Linkerzijde: ingangen

RF - product

TP - product (bedraad)

‘verbinding voorbereid’

‘verbonden’

‘verbinding verbreken’

zie pag. T7.11 voor eentotaaloverzicht

Signalen• een eenvoudige pieptoon signal-

eert een succesvolle opdracht• een dubbele pieptoon signaleert

een mislukte opdracht

i

Systeembeschrijving tebis TX - RF/KNXProgrammeerunit TX100

Geb

ouw

-au

tom

atis

erin

g

Technische wijzigingen voorbehouden T7.7

Programmeerunit TX100

� Displaytoetsen

TX100 Hoofd-toetsenbord

TX100 DisplayHet display is ingedeeld in vier zones

� aan/uit knop� groot, verlicht display� display toetsen� toetsenbord� tweede toetsenbord� aansluiting voor oplader� toets ‘menu oproepen’

De betreffende toetsfunctiewordt in het display bovende toets weergegeven. Defunctie verschilt afhankelijkvan het display.

� �

� Ingang• Selecteren van een ingangsnummer• Selecteren van een toegewezen functie voor de gekozen

ingang• Navigatie in de menu’s

� Uitgang• Selecteren van een uitgangsnummer• Navigatie in de menu’s

� Kanaal- of functiekeuze, terugkeer• korte toetsdruk: omschakelen van de functiekeuze en het

ingangsnummer (scrollen met toets �)

‘Terug-functie’ in het hoofdmenu �

� • Localiseren van alle producten in de installatie• Handfunctie: functiecontrole

� Bevestigingstoets• Bevestiging van de huidige actie • Bevestiging van data-invoer• Bevestiging van een menu (modus-menu)

ProgProg2

59 95

Auto NumAlle

517 25

5

� �

A: Informatie over de ingangsmodulen(bijv. ingangen inbouwschakelaars)

B: Informatie over de uitgangsmodulen (bijv. schakeluitgang)C: Modus/Titellijst

Prog = ProgrammerenNum = Nummering van de

ingangskanalenVisu = Weergave van programmeringen zonder aanpas-

singsmogelijkheidMenu = Menukeuze

D: Display toetsfunctie veelgebruikte functies (voorbeelden)Links = Modus-omschakelen

Prog, AutoRechts = Modus-omschakelen

”Prog”, ”Num” en terugkeren naar het vorige menu-item

Midden = • Filter (zie tabel op paginaT7.11) om-schakelen. Alle groepen of alleen functiegroepen (als bijv. verlichting)

• Gebruikstand omschakelen“Auto” en ”visualiseren”

CA B

DAuto Alle Num

Systeembeschrijving tebis TX - RF/KNXProgrammeerunit TX100

Programmeerunit TX100 - voedingsspanning

Smart Mediacard – Opslaan van de installatiegegevens

1

A

Smart Media

Voor de voedingsspanning van de TX100 zijn er twee mogelijkheden:• Met accu’s, 4 x Typ LR6 Ni-Mh – min. 1550 mA/h 1,2 V

(meegeleverd)• Met batterijen, 4 x Typ LR6 AA 1,5 V

Bij normaal gebruik (inbedrijfstelling) gaan de meegeleverde 1950mA/h accu’s ongeveer acht uur mee. Het energieniveau wordtweergegeven in het display.

Wisselen van accu naar batterijenMet de schuifschakelaar (1) in het accucompartiment kan over-geschakeld worden van accu’s op batterijen en andersom.

Accu’s opladenVoor het opladen van de accu’s wordt een oplader bijgeleverd.Tijdens het opladen is het niet mogelijk om de installatie metbehulp van de TX100 in te stellen.

Voor de inbedrijfstelling van een tebis TX-, een tebis RF/KNX- ofeen gemengde installatie is een Smart Mediacard nodig. Hieropworden alle installatiegegevens (programmeringen, specifiekeinstallatiegegevens) opgeslagen. Bij de programmeerunit wordentwee kaarten geleverd, met ieder een geheugen van 16 MB. • Card 1 voor de documentatie, blijft bij de installatie• Card 2 is voor de installateur (documentatie, archivering)De mediacard kan via de TX100 gekopieerd worden. Ook kunnende installatiegegevens worden overgezet op een pc, waarvooreen standaard Smart Mediacard lezer nodig is (separaat of in pcaanwezig). Deze wordt niet meegeleverd. Ook zijn met demediacard updates van de TX100 mogelijk.

VeiligheidDe geheugenkaart is beschermd tegen invloeden van buitenaf.Wanneer bijvoorbeeld twee installaties gelijktijdig met verschil-lende programmeerunits in bedrijf worden gesteld, dan heeft ditop geen van beide geheugenkaarten enige invloed.

Werkwijze bij ingebruikstelling• Voordat de TX100 aangezet wordt, de geheugenkaart in het

apparaat steken• Aanwijzigingen op het display volgen: kaart formatteren,

producten selecteren, ... Voor meer informatie zie volgende pagina’s of de gebruiks-aanwijzing TX100.

Updates TX100Updates van de TX100 worden via Internet ter beschikkinggesteld en kunnen via uw persoonlijke pagina op www.hager.nlworden gedownload. Via een kaartlezer kan de update dan opeen mediacard worden gezet, om vervolgens geladen te wordenin de TX100.

T7.8 Technische wijzigingen voorbehouden

Systeembeschrijving tebis TX - RF/KNXInbedrijfstelling met TX100

Inbedrijfstelling van een tebis installatie met TX100

Nadat de tebis TX en/of tebis RF/KNX toepassingen geinstalleerdzijn, worden aan in- en uitgangen functies toegewezen - ze wor-den geprogrammeerd. Voor de werkwijze geldt het volgende:Smart Mediacard in de TX100 schuiven, apparaat inschakelen enkaart formatteren (aanwijzingen op het display volgen). In princi-pe worden dan de volgende stappen doorlopen:• Lokaliseren van de uitgangen (installatie scannen)• Nummering van de ingangen• Functiekeuze• Programmeren van de in- en uitgangskanalen

Wanneer de installateur reeds ervaring heeft met tebis, dan kanhij zoals gebruikelijk handelen.

Er zijn verschillende manieren mogelijk om een installatie inbedrijf te stellen:• Programmeren op een centrale plaats (aan het bureau)• Programmeren per vertrek

Smart Media

TX100 RF configuratie

Installatie

Verandert op:

Aantal prod.:

Installatie type

Installatie met TP ordukten?

Nee

'Prog'

1. Inschakelen van het weergavetypeDe eerste afbeelding toont de SmartMediainformatie van de installatie.Daarna drukt u op de displaytoets ✓.

Bevestigen van het installatietype.Bij RF-installaties bevestigen met ‘Nee’.

Daarna drukt u op de toets ‘Prog’.

3. Ingangsnummering: mode ‘Num’Handmatig nummeren van de ingangen inmode ‘Num’ door de toetsen te bedienen.

De betreffende ingang meldt zich, en moetdoor de toets ‘inlezen’ bevestigd worden. Bijhet nummeren van uni-directionele ingangkana-len dient de programmeerunit op 15-20 centi-meter afstand te worden gehouden.

De betreffende ingang krijgt vervolgens eeningangsnummer.

Functietoewijzing voor de ingang.

4. Functieselectie voor de ingangen: modus‘Num’

Na het nummeren van de ingangskanalen wor-den de functies geselecteerd en toegewezen.Daarvoor drukt u op de toets

Functieselectie

Functietoewijzing met

Overschakelen op modus ‘Prog’.

2. Lokaliseren van de modulen: modus‘Prog’Wanneer de toets lang wordt ingedrukt,dan wordt de installatie ingelezen. De geïnstal-leerde producten worden in de installatiegezocht.

Daarna volgt automatische nummering van alleuitgangen

Weergave van alle gevonden uitgangen

Overschakelen op modus ‘Num’.

5. Programmeren van de ingangs- en uit-gangskanalen: Modus ‘Prog’

Selecteren van een ingang en uitgang Selecteer met toetsof door het drukken van de handbedieningstoets op de module.

Programmeren voorbereiden door kort op detoets te drukken.

Bevestigen door lang te drukken op de toets

De programmering is gereed.

6T

0461b

tebis

TR 201

598201 8

16 A 230 V

LN

N

Made in France

868,3 MHz

Made in France

0682

3,6 V

TR 304A

598998 7

E1E2

E3E4

6T

0459b

tebis

tebis

TR 304B

598996 3

230 V 6T

04

60

b

Made in France

LN

Inbedrijfstelling van een tebis RF-installatiemet alleen RF-toepassingen:Toepassingen: tebis RF/KNX ingangen en uitgangenNodig voor inbedrijfstelling: programmeerunit en Smart Mediacard

Geb

ouw

-au

tom

atis

erin

g

Technische wijzigingen voorbehouden T7.9

Voor nummering ingangen bevestigen

Verklein afstand tot produkt

Druk op zoeken

Nummering

Houdt num toets ingedrukt tot toon hoorbaar is.Nummering is

nu ok.

Druk op knop om

functie te selecteren

Druk op knop om

functie te selecteren

Functiekeuze door

drukken op:en bevestigen

met:

Nummering

Houdt num toets ingedrukt tot toon hoorbaar is.Nummering is

nu ok.

T7.10 Technische wijzigingen voorbehouden

Systeembeschrijving tebis TX - RF/KNXInbedrijfstelling met TX100

Inbedrijfstelling van een tebis TX installatiemet alleen bedrade TP componenten:

Producten: tebis TX TP ingangen en uitgangen

Benodigd voor inbedrijfstelling: programmeerunit, Smart Mediacard,mediakoppelaar

hager

TS 206

9

1

2

3

4

5

6

13

57

910

1113

230 V ~

599206AUTO

Smart Media

Inbedrijfstelling van een gemengde tebis TX installatie:RF producten en bedrade TP producten

Dezelfde handelswijze als hiervoor beschreven.

Producten: tebis TX TP en RF/KNX ingangen en uitgangen

Nodig voor inbedrijfstelling: programmeerunit, Smart Mediacard enmediakoppelaar

tebis

TR 304B

598996 3

230 V 6T

04

60

b

Made in France

LN

hager

TS 206

9

1

2

3

4

5

6

13

57

910

1113

230 V ~

599206AUTO

Smart Media

TP configuratie

Bepalen van het installatiety-pe. Bij TP-installatie bevesti-gen met ‘JA’

'Prog'

Daarna drukt u op de toets‘Prog’.

Voor nummering ingangen bevestigen

Druk op knop om

functie te selecteren

3. Ingangsnummering: modus ‘Num’Handmatige nummering van de ingangen inmodus ‘Num’ door bediening van de ingangen

De betreffende ingang krijgt vervolgens eeningangsnummer.

Functietoewijzing voor de ingang

Tip: 2 Selectiemogelijkheden kanaalkeuze1. Selecteer een ingangskanaal door bediening van de aangesloten puls-drukkers/schakelaars/afstandsbediening/... Een uitgangskanaal selecterendoor te drukken op de handbedieningstoets van de uitgangsmodule.2. Scrollen met de toetsen om met de TX100 een ingangs- of uit-gangskanaal te selecteren

Druk op knop om

functie te selecteren

Functiekeuze door

drukken op:en bevestigen

met:

Nummering

Houdt num toets ingedrukt tot toon hoorbaar is.Nummering is

nu ok.

4. Functieselectie voor de ingangen: modus‘Num’

Tip: De functieselectie kan ook worden door-gevoerd in modus ‘ ProgNa het nummeren van de ingangskanalen wor-den de functies geslecteerd en toegewezen.Daarvoor drukt u op de toets

Functieselectie

Functietoewijzing met

Overschakelen op modus ‘Prog’.

2. Lokaliseren van de modulen: Modus‘Prog’Wanneer de toets wordt ingedrukt, danwordt de installatie gescand en worden demodulen in de installatie gezocht.

Daarna volgt automatische nummering van alleuitgangen

Weergave van alle gevonden uitgangen

Overschakelen op modus ‘Num.

5. Programmeren van de ingangs- en uit-gangskanalen: Modus ‘Prog’

Selecteren van een ingang en uitgang met toets of door het drukken van dehandbedieningstoets op de module.

Programmeren voorbereiden door kort op detoets te drukken.

Bevestigen door lang te drukken op de toets

De programmering is gereed.

Installatie

Verandert op:

Aantal prod.:

Installatie type

Installatie met TP ordukten?

Nee

1. Inschakelen van hetweergavetype.De configuratie geschiedt opdezelfde wijze als bij de RF-producten.

De enige extra stap is hetplaatsen van de mediakop-pelaar om de verbinding totstand te brengen.

4 sec. de drukknopop de mediakoppe-laar indrukken

Druk op knop om

functie te selecteren

Systeembeschrijving tebis TX - RF/KNXProgrammeerunit TX100

Functieoverzicht: TX100 symbolen en hun functies

Symbool Commando’s

Verlichting AAN

Verlichting UIT

AAN - UIT schakelend

AAN - UIT afstandsbediening

AAN - UIT afstandsbediening voor unidirectionele producten

Omhoog dimmen

Omlaag dimmen

Met 1 toets dimmen

UIT met dwangschakeling

AAN met dwangschakeling

AAN met tijdvertraging

UIT met tijdvertraging

Lichtscenario 25%, 50%, 75% of 100%

OP

NEER

OP - NEER

OP met dwangschakeling

NEER met dwangschakeling

Veiligheid nr. 1

Veiligheid nr. 2

Dag

Verlaging

Dag / Verlaging

Vorstbescherming

UIT met dwangschakeling

Dag met dwangschakeling

Verlaging met dwangschakeling

Dag met tijdvertraging

Verlaging met tijdvertraging

Schakelklok met masterfunctie

Schakelklok met slavefunctie

OP/NEER (schakelaar)

NEER/OP ( schakelaar)

OP

NEER

Schemerschakelaar met masterfunctie

Schemerschakelaar met slavefunctie

OP/NEER (schakelaar)

NEER/OP ( schakelaar)

OP

NEER

Displayregels van het touchscreen display (1 tot 4)

Logik functie

Geen functie

Scenario 1 tot 8

Toepassing

Verlichting

Jaloezie/rolluiken

Verwarming

Schakelklok

Schemerschakelaar

Touchscreen display

Alle toepassingen

Technische wijzigingen voorbehouden T7.11

Geb

ouw

-au

tom

atis

erin

g

Systeemmodulen tebis TX - RF/KNX

Systeemmodulen

Best.nr. TX100 TR130A/B TR140A/B

Voedingsspanning versterker TR140A/B

Voedingsspanning mediakoppelaar TR130A/B

EIB/KNX

Mediakoppelaar TR130A/B

5

1

3

2

4

Voedingsspanning

Accu’s

Batterijen

Acculader

max. stroomverbruik

max. vermogensverlies

Bedrijfsduur bij normaalgebruik

max. duur opladen

Zendfrequentie

Zendvermogen

Geheugenkaart

Bedrijfstemperatuur

Opslagtemperatuur

Beschermingsgraad

Gewicht

Afmetingen

Antenne

4 batterijen of 4 accu’s LR 6

Ni-Mh 1,2V, 1950 mAh

Alkaline 1,5V

Oplader type AA230V/ 9V 1A

0,2A (tijdens het laden)

2W (tijdens het laden)

8 uur

3h 30 min

868,3 MHz

max. 10 mW

Smart Media van 8 tot 64 MB

0ºC tot +45ºC

-20ºC tot +70ºC

IP20

340 g

75 x 169 x 34,5 mm

52 mm

Netspanning: 230V~ 50Hz ± 15%systeemspanning: 29 V/DC

868,3 MHz

max. 25 mW

0ºC tot +45ºC

-20ºC tot +70ºC

IP30

203 x 77 x 26,5 mm

52 mm

230V~ 50Hz ± 15%

868,3 MHz

max. 25 mW

0ºC tot +45ºC

-20ºC tot +70ºC

IP30

203 x 77 x 26,5 mm

52 mm

� Afdekking: Aansluiting net- en busspanning� LED-weergave: netspanning� Toets: verbinding bij TX100 (Aanwijzingen op het display van

TX100 volgen: toets 4-10 seconden indrukken� LED: voor inbedrijfstelling in EIB/KNX� LED: Verbindingsbevestiging

Technische wijzigingen voorbehoudenT7.12

Uitgangsmodulen RF/KNX

Uitgangsmodulen TR201, TR501 en TR270D

1-kanaals uitgang/1-kanaals ingang TR501Schakeluitgang TR201: 1-kanaals 16A

8

L N N

8

L N N

TR501

Technische wijzigingen voorbehouden T7.13

Geb

ouw

-au

tom

atis

erin

g

Best.nr. TR201 TR501 TR270D

Voedingsspanning

Ingangen 1, voor potentiaal-vrije contacten

Uitgangen 16A 230 V~ AC1 10A 230 V~ AC1 16A 230 V~ AC1Type potentiaalvrij

maakcontact

Max. schakelvermogen bij:• Gloeilampen 2300 W 1500 W 2300 W• 230 V-halogeenlampen 2300 W 1500 W 2300 W• LS-halogeenlampen 1600 VA 800 VA 1600 VA

conv. transformator• LS-halogeenlampen 1200 VA 800 VA 1200 VA

electr. transformator• TL-verlichting EVSA 20 x 36 W 11 x 36 W 20 x 36 W

max. 120 lF max. 47 lF max. 120 lF

1 tot 6 mm2

1,5 tot 10 mm2

868,3 MHz

max. 30 mmax. 100 m

0ºC tot +45ºC

-20ºC tot +70ºC

IP30

48 x 53 x 30 mm

868,3 MHz

0ºC tot +45ºC

-20ºC tot +70ºC

IP30

48 x 53 x 30 mm

868,3 MHz

0ºC tot +45ºC

-20ºC tot +70ºC

IP30

98 x 40 x 54 mm

Aansluitingflexibelmassief

Zendfrequentie

Reikwijdtebinnenbuiten

Bedrijfstemperatuur

Opslagtemperatuur

Isolatiesoort

Afmetingen H x B x D

� LED voor weergave van hetzendoverdracht

� antenne� aansluitklemL = fase 230 V~N = nul

= uitgang

Tussenstekker 16A TR270D

Weergavefuncties LED �• LED � verlicht:

contact gesloten• LED � niet verlicht:

contact openBediening van toets �Lokaal kan met een druk op deknop de uitgang worden omge-schakeld.

� LED voor weergave vanhet zendoverdracht

� antenne� aansluitklemL = fase 230 V~N = nul

= uitgang

� ingangscontact

��

��

230V~ 50Hz ± 15%

Uitgangsmodulen tebis RF/KNX

Rolluik-/ jalouzie-uitgang en combimodule TR221, TR521

Best.nr. TR221 TR521

Jalouzie-uitgang 1-kanaals/ingang 2-kanaals : TR521Rolluik-/jalouzie-uitgang 2-kanaals: TR221

6

6

µ

TR521

Voedingsspanning

Ingangen

Uitgangen

Vermogensverlies

Vertragingstijd bij tweetegengestelde richtingen

Zendfrequentie

Reikwijdtebinnenbuiten

Bedrijfstemperatuur

Opslagtemperatuur

Isolatiesoort

Afmetingen H x B x D

Aansluitingflexibelmassief

230 V~ 50Hz ± 15%

2, 6 A 230 V~ AC1

2 W

600 ms

868,3 MHz

max. 30 mmax. 100 m

0ºC tot +45ºC

-20ºC tot +70ºC

IP30

48 x 53 x 30 mm

1 tot 6 mm2

1 tot 10 mm2

230 V~ 50Hz ± 15%

2, voor potentiaalvrije contacten

2, 6 A 230 V~ AC1

2 W

600 ms

868,3 MHz

0ºC tot +45ºC

-20ºC tot +70ºC

IP30

48 x 53 x 30 mm

1 tot 6 mm2

1 tot 10 mm2

� LED voor weergave van dezendoverdracht

� antenne� aansluitklem:L = fase 230 V~N = nul

= Op= Neer

� ingangscontacten

� LED voor weergave van dezendoverdracht

� antenne� aansluitklem:L = fase 230 V~N = nul

= Op= Neer

➛➛ ➛➛

T7.14 Technische wijzigingen voorbehouden

Ingangsmodulen tebis RF/KNX

Ingangsmodulen TR302A/B, TR304A/B

Best.nr. TR302A/ TR304A TR302B/ TR304B

UP 2-kanaals ingang (230 V~) TR302BUP 2-kanaals ingang (batterij) TR302A

Connector, aansluitdraden 200 mm

-+

tebisTR 302B598997 0230 V�

6T04

58b

2

3

1

L N

Made in France

N

L

4

4

UP 4-kanaals ingang (230 V~) TR304BUP 4-kanaals ingang (batterij) TR304A

-+

Voedingsspanning

ingang

Contactstroom

Ingangsstroom

Levensduur batterijen

Zendfrequentie

Reikwijdtebinnenbuiten

Bedrijfstemperatuur

Opslagtemperatuur

Isolatiesoort

Afmetingen H x B x D

Aansluiting

Batterij 1/2AA (3,6V)

2/4 voor potentiaalvrije contacten

30µA

19mA

5 jaar

868,3 MHz

max. 30 mmax. 100 m

0ºC tot +45ºC

-20ºC tot +70ºC

IP30

48 x 51 x 16 mm

230V~ 50Hz ± 15%

30µA

19mA

868,3 MHz

max. 30 mmax. 100 m

0ºC tot +45ºC

-20ºC tot +70ºC

IP20

48 x 53x x27 mm

Geb

ouw

-au

tom

atis

erin

g

Technische wijzigingen voorbehouden T7.15

� LED voor weergave vanzendoverdracht

� antenne� aansluitklem

L = fase 230 V~N = nul

� ingangscontacten

� batterijcover� batterij� antenne� ingangscontacten� LED voor weergave van

zendoverdracht

� batterijcover� batterij� antenne� ingangscontacten� LED voor weergave van

zendoverdracht

� LED voor weergave vanzendoverdracht

� antenne� aansluitklem

L = fase 230 V~N = nul

� ingangscontacten

Afstandsbedieningen tebis TX - RF/KNX

AfstandbedieningenTU204A (4-kanaals), TU208A (8-kanaals), TU224A (24-kanaals)

Best.nr. TU204A / TU208A / TU224A

1

3

4

2

5

7

8

6

1

3

4

2

5

7

8

6

A

B

C

1

3

4

2 Voedingsspanning

Levensduur batterijen

Reikwijdte binnenbuiten

Zendfrequentie

Bedrijfstemperatuur

Opslagtemperatuur

Beschermingsgraad

Afmetingen (H x B x D)

Batterij CR 1/3N (3V)

3 jaar

max. 30 mmax. 100 m

868,3 MHz

0ºC tot +45ºC

-20ºC tot +70ºC

IP30

111 x 51 x 18 mm

SchakelaarsTK301 (enkelvoudige drukknop), TK302 (tweevoudige druk-knop)

Best.nr. TK301 / TK302

Voedingsspanning

Levensduur batterijen

Reikwijdte

binnen

Zendfrequentie

Bedrijfstemperatuur

Opslagtemperatuur

Beschermingsgraad

Afmetingen (H x B x D)

Batterij 2x1,5 V AAA - LR03

5 jaar

max. 30 m

868,3 MHz

0ºC tot +45ºC

-20ºC tot +70ºC

IP20

80 x 80 x 15 mm

T7.16 Technische wijzigingen voorbehouden

Voedingsspanning tebis

Systeemcomponenten

Best.nr. TA002 TA007 TX110

Afmetingen 2 mod. 260 x 183 x 110 mm 7 mod.

VoedingsspanningSysteemspanning 29 V DC,

van buslijn

230 V AC, 50 / 60 Hz

Vermogensverlies max. – – 6 W

Uitgangsspanning – 29 V DC gefilterd (buslijn)29 V DC ongefilterd

29 V DC (gefilterd)

Meetstroom 500 mA 650 mA 640 mA

Overbrugging bij spanningsuitval

– 2 h (bij nom.bel.) 200 ms (bij nom. bel.)

Aansluiting Netvoedingflexibelmassiefbuslijn

flexibelmassief29 V DC

flexibelmassief

–––

drukcontacten op datarail(29 V ongefilterd)

––

Aansluitleiding3 x 1,5 mm2, 1,5 m-schroefklemmen

1,5 mm2

1,5 mm2

schroefklemmen

1,5 mm2

2,5 mm2

Steekklemmen1,5 mm2

2,5 mm2

uitneembare steek-klemmenblokken 2-polig, 2 x 4 klem-men,Ø 0,6 … 0,8 mm–

––

TX111

4 mod.

4 W

29 V DC (gefilterd)

320 mA

100ms (bij nom. bel.)

Kooiklemmen1,5 mm2

2,5 mm2

uitneembare steek-klemmenblokken 2-polig, 2 x 4 klem-men,Ø 0,6 … 0,8 mm–

––

Weergave/bedieningBedrijfsweergaveOverbelastingsweergaveReset-weergaveReset-schakelaar

––––

LED (groen)LED (rood)LED (rood)ja

Voedingsspanning TX111Voedingsspanning TX110

LNPE

zwartrood

29 V systeemspanning en verbinding met de andere tebis modulen

I > I max

ON

reset

29 V

6T0090 a

In : 640 mA599110

tebisTS 110

6T0090 a

L N 230 V ~

BUS 29 V

230 V50/60 Hz

L N

+

L1

+-

OK

N

L N

BUS 29 V

N

PE

L

+–

roodzwart

TS 111 ln : 320 mA

9599111

OmgevingstemperatuurOpslagBedrijf

-20°C tot +70°C-5°C tot +45°C

Geb

ouw

-au

tom

atis

erin

g

Technische wijzigingen voorbehouden T7.17

overbelastingsweergave LED (rood)

Bedrijfsweergave LED (groen)

Buslijn

29 V gefilterde bspanning

6A

F1

L3

PE

L2

NL1

SV+EIBUS+EIBUS-SV-

2

29 V

29 V

230 V50/60 Hz

I > I max

ON

29 V

6T0090 a

In : 640 mA

581005

hager tebisTA 005

6T0090 a

L N 230 V

TX110 voedingsspanning 640 mA

TG027 connector 2-polig

Voedingsspanning tebis TX/EIB

TX110 / TG027 TA007/TA002

Voedings-spanningbuslijn 2

TG027

TG026 TA002

hager tebisU max : 30 V

I max : 1,5 A

TA002469002

Voedings-spanningbuslijn 1

gefiltertespanning

ongefilterdespanning29 V

TA007

PE NL

Afmetingen : TA007

158183

110

260

Afmetingen tebis: TX110

125

45

44

85

58

Afmetingen tebis: TX111

90

+

L1

+-

TS 111 ln : 320 mA

9599111

OK

N

L N

BUS 29 V

72 64

T7.18 Technische wijzigingen voorbehouden

Schakeluitgangen tebis

Keuzeschakelaarauto : Systeembediening

: Afzonderlijke bedieningHandbediening van de uitgangen via de bedienings-toetsen.

Bedieningstoetsen• Bij handbediening kunnen met deze toetsen de uitgangen

worden geschakeld. Na het indrukken van de toets volgt een schakelwisseling. TX204x, TX206x: AAN/UIT enz.

Schakelstandindicatie• In normaal bedrijf geven de LED’s bij iedere uitgang de

schakelstand aan (LED aan: contact gesloten, LED uit: contact geopend).

Testtoets/programmeertoets• Bij bediening van de toets wordt bij het tebis TX systeem

aangegeven of de busspanning beschikbaar is.• Bij het tebis EIB systeem wordt deze toets gebruiks als

programmeertoets.

hager

TS 206

9

1

2

3

4

5

6

13

57

910

1113

Bedieningstoetsen

Schakelstand-indicatie

Keuzeschakelaar

LEDTestknop

230 V ~

599206AUTO

Uitgangsmodulen TX204A, 4 uitgangenTX206A, 6 uitgangen

TX204B, 4 uitgangenTX206B, 6 uitgangen

TX204C,4 uitgangenTX206C6 uitgangen

Uitgangen 4 A 10 A 16 A

VoedingsspanningVermogensverlies

29 V DC, van TX111< 1 W

TX206D, 6 uitgangen

3 x 6 A / 3 x 16 A

TX207C, 10 uitgangen

10 x 16 A

Uitgangen (alleen AC1-belasting)

Type potentiaalvrij maakcontact

Schakelvermogen bij:• gloeilampen 800 W 1200 W 2300 W 1000 W / 2300 W 2300 W• 230 V-halogeenlampen 800 W 1200 W 2300 W 1000 W / 2300 W 2300 W• LS-halogeenlampen 800 VA 1200 VA 1600 VA 1000 VA / 1600 VA 1600 VA

conv. transformator• LS-halogeenlampen 600 VA 1000 VA 1200 VA 900 VA / 1200 VA 1200 VA

elektr. transformator• TL-verlichting met 12 x 36 W 15 x 36 W 20 x 36 W 14 x 36 W/20 x 36 W 20 x 36 W

duoschakeling• TL-verlichting met 12 x 36 W 15 x 36 W 20 x 36 W 14 x 36 W/20 x 36 W 20 x 36 W

EVSA

twee uitneembare steekklemmenblokken 2-polig, 2 x 4 klemmen, Ø 0,6 … 0,8 mm

kooiklemmen1 tot 6 mm2

1,5 tot 10 mm2

Schakelstand bij span-ningsuitval

Schakelstand blijftbehouden

AansluitingSysteemspanningmassief

VoedingsspanningUitgangenflexibelmassief

OmgevingstemperatuurOpslagBedrijfs

-20°C tot +70°C0°C tot +45°C

EVSA: elektronisch voorschakelapparaat

Bedienings- en weergave-elementen

Minimale belastingUminImin

10 V100 mA

Geb

ouw

-au

tom

atis

erin

g

Technische wijzigingen voorbehouden T7.19

Schakeluitgangen tebis TX/EIB

N

PE

1 3 5 7 9 13 15

8 10 14 16

auto

1 2

3 4

L3

L2

L1

+–

rotschwarz

TX 204x 599204 6

230V ~

µ16A AC 1

6 12

11

1 2

3 4

L

N

PE

L

NALS 1

+–

roodzwart

1 3 5 7 9 13 15

8 10 14 16

auto

5 6

TX 206x 599206 6

230V~

µ16A AC 1

6 12

11

1

4

2 3

ALS 3

ALS 2L

N

Schakeluitgang TX204x Schakeluitgang TX206x

T7.20 Technische wijzigingen voorbehouden

roodzwart

Let op:Nooit de nul combineren van groepen achter verschillende aardlekschakelaars

Dimuitgangen tebis TX/EIB

Keuzeschakelaarauto : Systeembediening

: Afzonderlijke bedieningHandbediening van de uitgangen via de bedienings-toetsen.

Bedieningstoetsen• Bij handbediening kunnen met deze toetsen de uitgangen

worden geschakeld. Na het indrukken van de toets voelt een schakelwisseling.

Schakelstandindicatie• In normaal bedrijf geven de LED’s bij iedere uitgang de scha-

kelstand aan (LED aan: contact gesloten, LED uit: contact geo-pend).

• Bij uitval van de systeemspanning knipperen alle LED’S. De schakelstand blijft behouden.

• In het kader van de scenariobesturing wordt met deze toets degewenste lichtsterkte opgeslagen.

• tebis TX: Bij het vastleggen van de indeling dienen de LED’svoor weergave van de selectie (LED aan: uitgang geprogram-meerd).

Toetsen voor instelling van het belastingtype• Deze toets dient om het belastingtype te selecteren (zie tabel,

alleen met handbediening)

Weergave overbelasting/oververhitting• Bij overbelasting of kortsluiting knippert de LED overbelas-

ting/oververhitting. De uitgangsspanning wordt uitgeschakeld.• Bij oververhitting wordt de uitgangsspanning verlaagd. In dit

geval is de LED overbelasting/oververhitting verlicht.

Keuzeschakelaarauto : Systeembediening

: Afzonderlijke bedieningHandbediening van de uitgangen via de bedieningstoetsen. Dit is ook mogelijk zonder systeemspanning.min: minimale lichtsterktemax: maximale lichtsterkte

Bedieningstoetsen• Bij handbediening kunnen met deze toetsen de uitgangen

worden geschakeld. Na het indrukken van de toets volt een schakelwisseling.

Schakelstandindicatie• In normaal bedrijf geven de LED’s bij iedere uitgang de scha-

kelstand aan (LED aan: contact gesloten, LED uit: contact geo-pend).

Programmeer LED

Weergave over-belasting/-verhitting

Schakelstand-indicatie

Weergave belastingtypeKeuzeschakelaar

Test/programmeertoetsToets voor instellen belastingtype

Dimmer TX210x

����������

���� �� ��

�����

Schakel-/dimactor TX211, TX214

”loadselect”1. Druk op detoets

2. Druk op detoets

3. Druk op detoets

Belastingtype

Fase-aansnijding/inductieve belas-ting

Fase-aansnijdingcapaciteits belas-ting

LED-weergavebelastingtype

• knippertuit

• uit

knip-pert

aangesloten verbruikers Last

- Gloeilampnen/halogeenverlichting 230 V* -Laagspannings halogeenverlichting

(12 V of 24 V) over eenconventionele transformator.

- Gloeilampnen/halogeenverlichting 230 V* -Laagspannings halogeenverlichting

(12 V of 24 V) over eenconventionele transformator.

terug naar vorige instelling

Geb

ouw

-au

tom

atis

erin

g

Technische wijzigingen voorbehouden T7.21

Uitgangen tebis TX/EIB

Uitgangsmodulen

TX210 TX210A TX211/TX214

Afmetingen 4 mod. 4 mod. 4 mod.

Voedingsspanningsysteemspanning

230 V~ AC, 50/60 Hz29 V DC, van TX111

230V~ AC, 50/60Hz29V DC, van TX111

Busspanning29 V DC

Vermogensverlies 6 W 6 W 9 W

Uitgangenaantal, typeContactbelastingSchakelen van• Gloeilampen

• 230 V-halogeenlampen

• LS-halogeenlampen conv. transformator

• LS-halogeenlampen elektr. transformator

• TL-verlichting duoschakeling

• TL-verlichting met EVSA 1/10 V-stuuruitgang

uitneembare steekklemmen 2-polig, 2 x 4 klemmen, Ø 0,6…0,8 mm

kooiklemmen1 tot 6 mm2

1,5 tot 10 mm2

20-600 VA bij 350C 20-300 VA bij 350C500 VA bij 450C 250 VA bij 450C20-600 VA bij 350C 20-300 VA bij 350C500 VA bij 450C 250 VA bij 450C20-600 VA bij 350C 20-300 VA bij 350C500 VA bij 450C 250 VA bij 450C20-600 VA bij 350C 20-300 VA bij 350C500 VA bij 450C 250 VA bij 450C

3 resp. 1 stuuruitgangen 1/10 V+ 3 resp. 1 potentiaalvrij maakcon-tact

2300 W

2300 VA

1500 VA

1500 W

1000 VA

1000 VAmax. 50 mA stuurstroom z.B. 30 x EV100/EV102kabellengte max. 50 m

Aansluiting

Systeemspanningmassief

Voedingsspanning/uitgangenflexibelmassief

OmgevingstemperatuurOpslagBedrijf

-20°C tot +70°C0°C tot +45°C

EVSA: elektronisch voorschakelapparaat

Contactbelasting

TK030

6 mod.

10 W

2000 W

1600 VA

1600 VA

1600 W

1200 VA

1000 VA

Schakel-/dimuitgang TX211/TX214

LN

S1 S2 S3

+-

LN

Last

1-10V

1 5 73 9 11 13 15

6 8

1/10V 1/10V

minmax

autoTX 211

3 x 1/10 V50 mA

rood

zwart z

Dimmer TX210x, TS210x

-Bus+EIB

N

PE

1 3

14 16

L

+–

roodzwart

TS 210 a1auto

599210 9

600 W 35°Cinductive load

capacitive load

N L

Lloadselect

De uitgangen S1 tot S3 kunnen op verschillende fases wor-den aangesloten.

T7.22 Technische wijzigingen voorbehouden

Lichtregelaars tebis TX/EIB

2-kanaals lichtregelaar/schakel-/dimactor 2-kanaals TK022

1

0

A

TK022

1

2

B

1

2

A5

6

B7

8

0 - 10V+- 0 - 10V+

-

A

1

0

B

U =230 V AC

n

+

-

591022 6

Schakelstandindicatie en handbediening

hager

Lichtsensor TK023

Aansluitschema TK022 met TK023

2-kanaals lichtregelaar Lichtsensor TK023

schakel-/dimactor 2-kanaals TK022

Bedrijfspanning 29V DC van buslijn Voeding via TK022 (SELV)

Bediening- en weergave elementen Schakelstandindicatie en handbedieningAdresseertoets en -LED

Sterktegebied lichtregling 200 tot 1200 Lx

Uitgangen

Aantal, type 2 schakeluitgangen 16 A AC1; 10 A AC32 stuuruitgangen 0 tot 10 V DC(Stuurstroom per uitgang max. <30mA)

Isolatiesoort IP20 IP20

Isolatieklasse II II

Afmetingen 5 MOD. 54 x 20 mm (doorsnede x hoogte)

Omgevingstemperatuur

Opslag -250C tot 550C -250C tot 550CBedrijf -50C tot 450C -50C tot 450C

Aansluiting

Schakel- en stuuruitgangen schroefklemmenFlexibel 0,5 tot 2,5 mm2

Massief 0,5 tot 2,5 mm2

EIB en lichtsensor

massief uitneembare steekklemmenblokken uitneembare steekklemmenblokken2-polig, Ø 0,6 is 0,8 mm 2-polig, Ø 0,6 tot 0,8 mmdraadlengte tussen lichtregelaar en draadlengte tussen lichtregelaar enlichtsensor max. 100 m lichtsensor max. 100 m

1 schakelstandindicatie en handbediening 1 Inbouwdoos2 Sensor met plakstroken3 Plexiglazen licht inval staaf4 Afdekking5 Schroeven met afdekking

1A

2 3B

4 5A

6 7B

8

+ -0 - 10V

+ -0 - 10V

A B

1

0

1

0

U = 230V ACn

+-

A B

2 LF/U 1.1

TK022 591022 6

N

L

EVG

+–

roodzwart

5

1

2

4

3

Geb

ouw

-au

tom

atis

erin

g

Technische wijzigingen voorbehouden T7.23

Rolluik-/ tebis TX/EIBJaloezie-uitgangen

Uitgangsmodulen TX223 TX224 TX225 TX226

Systeemspanning 29 V DC, van TX111

Vermogensverlies max. 2W max. 2,5W

Uitgangen rolluik-uitgang jalouzie-uitgang rolluik-uitgang jalouzie-uitgangtype 4 uitgangen voor motoren met 230 V AC/50 Hz 4 uitgangen voor motoren met 24 V DC, Schakelvermogen 6 A AC1 6 A DC

Schakelstand bij STOP

spanningsuitval

Aansluiting

Systeemspanning twee uitneembare steekklemmenblokken 2-polig, 2 x 4 klemmenmassief Ø 0,6 … 0,8 mm

Voedingsspanning/uitgangen kooiklemmenflexibel 1 tot 6 mmmassief 1,5 tot 10 mm2

OmgevingtemperatuurOpslag -200C tot +700Cbedrijf 00C tot +450C

Aansluitschema TX223, TX224 Aansluitschema TX225, TX226

Keuzeschakelaarauto : Systeembediening

: Afzonderlijke bedieningHandbediening van de uitgangen via de bedienings-toetsen.

Bedieningstoetsen• Bij handbediening kunnen met deze toetsen de uitgangen

worden geschakeld. Na het indrukken van de toets volgt een schakelwisseling.

Schakelstandindicatie• In normaal bedrijf geven de LED’s bij iedere uitgang de scha-

kelstand aan (LED aan: contact gesloten, LED uit: contact geopend).

Testtoets/programmeertoets• Bij bediening van de toets wordt met de corresponderende

LED aangegeven of de busspanning beschikbaar is.• Bij het tebis EIB systeem wordt deze toets gebruiks als pro-

grammeertoets.

Bedieningstoetsen

Schakelstandindicatie

Keuzeschakelaar

Test/adresseertoets

Rolluikuitgang TX223

autoTX 223

6 A 24 ∝

roodzwart

autoTX 225

∝ 6 A 24 V~

1 3 5 7 9 13 15

8 10 14 16

-

6 12

11

M M

M M+

+–

rotschwarz

T7.24 Technische wijzigingen voorbehouden

roodzwart

roodzwart

Ingangsmodule en weergave

TX302 TX304 TX314 TX316 TB005

Afmetingen 35 x 38 x 12 mm 2 mod. 4 mod. 2 mod.

Voeding Systeemspanning 29 V, van TX111

Ingangenaantal 2, voor potentiaalvrije contacten 4 6 4

Signaalspanning 5 V DC, impulsvormig 230 V AC (-15/+10%), 24 V AC/DC(wordt aan module onttrokken) 50/60 Hz (fase afhankelijk) -30 tot +5 V DC

of0 tot 5 V AC →’0’+10 tot +30 V DCof10 of 30 V AC →’1’

Contactstroom 1 mA 19 mA 1 mA

Ruststroom – 7,3 mA 3,9 mA –

Draadlengte 280 mm, te verlengen tot 5 m met 30 m max 100 m max 100 m max2-aderig draad

minimale tijdsduur 50 ms 50 ms 70 msstuursignaal

Aansluitingsystemspanning uitneembare steekklemmenblokken massief 2-polig, 2 x 4 klemmen,

Ø 0,6 tot 0,8 mm2

Ingangen Stekker kooiklemmenflexibel Aansluitdraden 280 mm 1 tot 6 mm2

massief – 1,5 tot 10 mm2

OmgevingstemperatuurOpslag -25°C tot +55°CBedrijf -5°C tot +45°C

Ingangsmodulen tebis TX/EIB

Toetsingang TX304

TX 316auto

roodzwart

busspanning

+-

- +

E1 E2 E3 E4TX 304599304 1

29 V systeemspanning en verbinding met de andere tebis modulen

Controle LED

Testtoets

TB005

error BCU

24 V

TB 005582005

BuslijnSV+

EIBUS+EIBUS-

SV-

tebishager

TB005 binaire ingang 4-kanaals, 24 V

Un: 24 V

Storings LED (rood)

Programmeer LED (rood)Programmeertoets

Ingang 2 Ingang 1Ingang 3Ingang 4

Referentiespanning

DC -30 V ... +5 V "0"AC 0 V ... +5 V "0"

+10 V ... +30 V "1" 10 V ... 30 V "1"

Ingangsmodule TX316

TX 314auto

roodzwart

busspanning

Ingangsmodule TX314

Technische wijzigingen voorbehouden T7.25

Geb

ouw

-au

tom

atis

erin

g

Lichtsturings- tebis TX/EIBschemerschakelaar

Schemerschakelaar 1-6 kanalen TX025

Technische gegevens tebis TX tebis EIB/ KNX

Electrische gegevensVoedingsspanning: bus 29 V

BedrijfsgegevensLichtsterktebereik: 2 tot 200 Lux

200 tot 20.000 Lux

OmgevingTK025 Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +45°CSensor Bedrijfstemperatuur: -30°C tot +60°CTK025 Opslagtemperatuur: -20°C tot +70°CSensor Opslagtemperatuur: -30°C tot +70°C

AansluitcapaciteitFlexibel: 1 mm2 tot 6 mm2

Massief: 1,5 mm2 tot 10 mm2

Sensor: Voor de aansluiting van de opbouwsensor EE003 of voor verlenging van de kabel voorinbouwsensor EE002 wordt dubbel geisoleerde kabel aanbevolen.

AfmetingenGrootte: 2 mod.

Aantal kanalen 1 (uitbreidbaar via cascade-schakeling 6 bronwaarden (2 tot 20.000 Lux) 1 x master en bijbehorende slave) uitbreidbaar via cascade-schakeling

Hysterese 10 % instelbaar met ETSVertragingstijd 30 s

Aansluitschema

tebisTX 025

591025 7

auto

2-200 lux

200-20 000 lux

230 V~

86

test

EIB Bus 29V

Toets en LED voor fysieke adressering

Lichtsterkte bereikcontrolelampje

SchakelaarAuto / Manu / Test Lichtsterkte potentiometer

Controlelampje grens-

waardeoverschrijding

Lichtsterkte sensorEE 002 resp. EE 003

Toets voor handbediening

Lichtsterktes

Voorwaarden en situaties Lichtsterkte in Lux

Volle maan < 1 Lux

Nacht, straat goed verlicht 20 tot 70 Lux

Dichtbewolkte lucht 1500 tot 2000 Lux

Bewolkte lucht 4000 tot 5000 Lux

Daglicht in de schaduw 10000 tot 15000 Lux

Zonlicht > 15000 Lux

Serieschakeling meerdere modulen TX025

EE002 / EE003

86

TX 025

86

TX 025

86

TX 025

86

TX 025

TX 025: Gerät mit Sensor TX 025: Sensorlose Geräte

Fotocel EE002 EE003

Bouwsoorten Inbouw Opbouw

Afmetingen in mm (H x B x D) 89 x 48 x 32 25 x 25 x 20Diameter: Ø 20 mm

Aansluiting flexibele leiding 2 x 0,75 mm2 / 1 m massief 1 tot 4 mm2

max. kabellengte 100 m

Isolatiesoort IP 54

OmgevingstemperatuurOpslag -30°C tot +60°CBedrijf -30°C tot +60°C

T7.26 Technische wijzigingen voorbehouden

TX025: Module met sensor TX025: Module zonder sensor

Bewegingssensor tebis TX/EIB

12

34 5

6

lux

1

510 15

30

test

On

min

5

30s

10 1530

4560

min

2

3

6

4

15

0 ... 90° 60 mm

31 mm

31 mm

110 mm

� Instel-potmeter Verlichtings- uitschakelvertraging

� Lichtsterkte-instelpotmeter

� Instel-potmeter (TX510)Beweginssensor-uitgang

� Controlelampje� Sensorlenzen� Lichtsterkte-meetsensor

X

7 m7 mY

zone deprésence

passage

h

X

Y

X

Y

2.5 m

13 15,5

7

3 m

8

18

3.5 m

9

h

X

Y

Doorgangszone

Aanwezigheids-zone

Doorgangszone

Technische gegevens:

Best.nr. TX510 beweginssensor TX511 beweginssensor- /constante lichtregelaar

Type

Bedrijfsspanning

FunctiekenmerkenTijdvertraging verlichting doorpotmeter Bewegingsmeldingdoor potmeter Bovengrens lichtsterkte Aanbevolen inbouwhoogte

Min waarde

Modus grondlicht

Kanaal 1 (verlichting)

Kanaal 2 (aanwezigheid)

Kanaal 3 (lichtregeling)

LED

Vermogensverlies

Bedrijfstemperatuur

Opslagtemperatuur

Isolatiesoort

Aansluiting

Afmetingen

Beweginggsensor EIB/KNXSchakelen

29V van bus, 12mA

1 tot 30 min.

30 s tot 60 min.5 tot 1200 Lux2,5 m tot 3,5 m

-

Object schakelen

Object schakelen

Off: Auto, On: beweging/test

< 0,2W

0ºC tot +45ºC

-10ºC tot +60ºC

IP41

2 steekklemblokken 2-polig

110 x 44 mm

Beweginggsensor EIB/KNXRegelen

29V van bus, 12mA

1 tot 30 min.

30 s tot 60 min.5 tot 1200 Lux2,5 m tot 3,5 m

-

Object schakelen

Object lichtwaarde zenden/ schakelen

Object omschakelen dimmen

Off: Auto, On: beweging/test

< 0,2W

0ºC tot +45ºC

-10ºC tot +60ºC

IP41

2 steekklemblokken 2-polig

110 x 44 mm

Technische wijzigingen voorbehouden T7.27

Geb

ouw

-au

tom

atis

erin

g

De instellingen van de potentiometer gelden als richtwaarde. Ze hangen af van de installatie-omgevingen van de inrichting (meubels, vloeren en plafonds).

Richtwaarden lichtsterkte

Instelling pot. - Waarde Soortmeter in Lux ruimte1 5 —

2 100 Hal

3 200 , WC

4 300

5 500

6 Klaslokaal Laboratorium

On Lichtsterktemeteruitgeschakeld

Hal

Kantoren

PC-werkplek

800

Temperatuursensor tebis EIB/KNXLogik/scenariobouwstenen

Best.Nr. TE001 TK015 TK016

Afmetingen 3 mod. 1 mod. 1 mod.

Voedingsspanning 29 V DC van buslijn

Sensor-ingangAantal, typeRegistratiebereikKabellengteSensorgegevens

1, EK083 of EK086-30°C tot +50°Cmax. 50 mzie pagina T9.41

– –

AansluitingBuslijn

Sensoringangflexibelmassief

drukcontacten op datarail

kooiklemmen1 tot 6 mm2

1,5 tot 10 mm2

kabellengte max. 50m

drukcontacten op datarail

OmgevingstemperatuurOpslagBedrijf

-20°C tot +70°C-5°C tot +45°C

TK024

2 mod.

uitneembare steekklem-menblokken2-poligø 0,6 … 0,8 mm

TE001 TK015 / TK016

Kabellengte max. 50mbij NYM 2x1,5 mm2

TE 001505000

BuslijnSV+EIBUS+

EIBUS-SV-

hager tebis

TE 001 Temperatuurmeter, universeel

Aansluiting van buiten-temperatuursensor EK086ofuniversele temperatuursensor EK083

Potentiometer voorafstemmen sensor

Programma LED (rood)

Programmeertoets

BuslijnSV+EIBUS+

EIBUS-SV-

tebis

TK015 scenariobouwsteen / TK016 logicbouwste

Programma LED (rood)

Programmeertoets

85 45

56

4417.5

45

44

85

58

53

Afmetingen : TE001 Afmetingen: TK015 / TK016

T7.28 Technische wijzigingen voorbehouden

Tijdsturing tebis TX/EIB

Best.nr. TJ101B / TJ103B / TJ105B TX022 TX023

Voedingsspanning 29 V DC van buslijn 29 V DC van buslijn

Afmetingen 6 mod. 2 mod.

Hulpspanning 29 V DC van 2e voeding of TA007 –

Vermogensverlies max. 3,5 W 0,3 W

Programmacyclus Jaar Dag-/weekprogramma

Programmastappen 2 jaargangen (bijv. 2004/2005) met maximaal100 dagprogramma’s per jaar100 jaarprogramma’s per jaar(Dagprogramma’s zijn vrij te combineren)20 Temp. uitzonderingsprogramma’s

56 programmastappen

Minimale schakeltijd 1 minuut 1 minuut

Afwijking ± 3 minuten per jaar bij 25°C(met TF003 of DCF77 klok te synchroniceren)

± 1,5 seconde per dag

Zomer-/wintertijd omstelbaar via synchronicatieklok(TF003 / DCF77) of PC

automatisch

Levensduur batterij max. 10 jaar (lithium batterij) max. 5 jaar (lithium batterij)

Synchronicatiecyclus – - 1 maal per uur via DCF77

Aansluitingbuslijnmassief

Voedingsspanning flexibelmassief

verwijderbare steekklemmenblokken 2-poligØ 0,6 tot 0,8 mm

Kooiklemmen1 tot 6 mm2

1,5 tot 10 mm2

verwijderbare steekklemmenblokken 2-poligØ 0,6 tot 0,8 mm

TJ101B / TJ103B / TJ105B

2

29 V

29 V

230 V50/60 Hz

I > I max

ON

29 V

6T0090 a

In : 640 mA

581005

hager tebisTA 005

6T0090 a

L N 230 V

Seriële aans luiting aan de programmeer- PC

+ –

ON

phys. adr.

defect

TJ 101590111 SV+

EIBUS+EIBUS-SV-

6A

F1

L3

PE

L2

NL1

2

29 V

29 V

230 V50/60 Hz

I > I max

ON

29 V

6T0090 a

In : 640 mA

581005

hager tebisTA 005

6T0090 a

L N 230 V

hager tebis

adr. reset 29 V TJ101B tijdmanagementcontroller

Resettoets

Toets fys ieke adressenIn bedrijf LED (groen)

LED fys ieke adressen (rood)

Storings LED (rood)

6A

F2

TX022/023

5 7tebis

EG 001 voor TS023/TX023

230 V ?

Bus EIB 29V

OmgevingstemperatuurOpslagBedrijf

-10°C tot + 50°C-5°C tot + 45°C

-20°C tot + 70°C0°C tot + 45°C

Afmetingen : TB101B / TB103B / TB105B / TJ111

45

44

85

58

105

voor tebis TXTip voormaster-/slave-functie:• TX022

Levertoestand is‘slave’

• TX023Levertoestand is‘master’

Technische wijzigingen voorbehouden T7.29

Geb

ouw

-au

tom

atis

erin

g

Energiemanagement tebis EIB/KNX

Best.nr. TJ111 TB004

Afmetingen 6 mod. 3 mod.

Voedingsspanning 29 V DC van buslijn 29 V DC van buslijn

Hulpspanning 29 V DC van 2e voeding of TA007 230 V AC, 50 / 60 Hz

Vermogensverlies max. 3,5 W 1 W

AansluitingBuslijnmassief

Voedingsspanning/interfaceflexibelmassief

Ingangenflexibelmassief

verwijderbaar steekklemmenblok 2-polig,Ø 0,6…0,8 mm

kooiklemmen6 mm2

10 mm2

drukcontacten op datarail

kooiklemmen0,75 tot 4 mm2

1 tot 6 mm2

Schakelstappen 10 stappen groepeerbaar in 3 strategieen –

Ontkoppelkanalen 100-1000 afhankelijk van projectering –

OmgevingstemperatuurOpslagBedrijf

-10°C tot +50°C-5°C tot +45°C

-20°C tot +70°C-5°C tot +45°C

TJ111 TB004

2

29 V

29 V

230 V50/60 Hz

I > I max

ON

29 V

6T0090 a

In : 640 mA

581005

hager tebisTA 005

6T0090 a

L N 230 V

Seriële aans luiting aan de programmeer- PC

+ –

ON

phys. adr.

defect

TJ 101590111 SV+

EIBUS+EIBUS-SV-

6A

F1

L3

PE

L2

NL1

2

29 V

29 V

230 V50/60 Hz

I > I max

ON

29 V

6T0090 a

In : 640 mA

581005

hager tebisTA 005

6T0090 a

L N 230 V

hager tebis

adr. reset 29 V TJ111 energiemanagementcontroller

Resettoets

Toets fys ieke adressenIn bedrijf LED (groen)

LED fys ieke adressen (rood)

Storings LED (rood)

6A

F2

kabel meegeleverd

TB004 binaire ingang 4-voudig, impulsteller

LED storing (rood)12V

Accu TZ700

– +

error BCU

Buslijn

6A

F1

SV+EIBUS+

EIBUS-SV-

L3

PE

L2

NL1

582004

hager tebis

TB 004

Ingang 1

Programmeer LED (rood)

Programmeertoets

Ingang 3

Ingang 2 Ingang 4

IngangenAantalSignaalspanningImpulsduurImpulsfrequentie

4, voor potentiaalvrije contacten12 - 15 V DCmin. 6 msmax. 8 Hz

Afmetingen: TB004

45

44

85

58

88

T7.30 Technische wijzigingen voorbehouden

Temperaturregelaar

Best.nr. TF012 TF014

Afmetingen

OmgevingstemperatuurOpslagBedrijf

81 x 81 x 27 mm (behuizing zonder busaankoppelaar)

Grensbereik +5°C tot +40°C

TemperatuurstandenComfort

ECOVerlagingVorstbescherming

-20°C tot +70°C- 5°C tot +45°C

7°C tot +27°C (instelbaar)Instelbereik via draaiknop van 0°C tot ±10°C

7°C tot +27°C (instelbaar)7°C tot +27°C (instelbaar)7°C tot +27°C (instelbaar)

Aansluitingbuslijn met separate inbouw-buskoppeling TA004

– +

Instelling voor temperatuur

Middendeel

Connector Aanwezigheidstoets

Groene LED

Rode LED

roodgroen

knippert

roodzwart

Aansluiting op achterzijde

Temperatuurregelaar tebis EIB/KNX

Temperatuurregelaar TF012 voor tebis EIB/KNX(TF014 als TF012 zonder draaiknop en zonder aanwezigheidstoets

Weergave van de huidige regelaar-instelling

Voorbeeld regelaars bij geopend tuimelraam

� Weergave verwarming, die de toestand van de regeluitgangtoont (gele LED)

� Instelpotmeter voor afstellen van de kamertemperatuurmeting� Storingsweergave (rode micro-LED)� Bevestigingsschroef van de reglaar op de BCU, schroeven ø

M3 x 8� LED’s voor weergave van de huidige regelaar-instelling (rode

en groene LED)

Technische wijzigingen voorbehouden T7.31

Geb

ouw

-au

tom

atis

erin

g

T7.32 Technische wijzigingen voorbehouden

LCD-minitableau tebis EIB/KNX

LCD-minitableau TJ050 Projectering en inbedrijfstelling

� Toetsen displayverlichting� Scroll-toetsen menustu-

ring� vier vrij programmeerbare

functietoetsen

De projectering en programmering van het minitableaus verlooptmet behulp van de programmeersoftware via de RS232 interfaceop de achterzijde van de behuizing.

Aansluiting Technische gegevens

NN

LL

� Aansluiting 230 V AC� Programmeer-LED� Programmeer-toets� Aansluiting Instabus EIB� RS232 interface� Reset-toets� Contrastinstelling display

VoedingNetspanning 230 V AC 50 - 60 HZBusspanning 29 V DC van buslijn

VermogensopnameNet ca. 6 W

AansluitingNet Schroefklemmen tot 2,5 mm2

met draadeindhulzenEIB Aansluit- en aftakklemmen

(niet meegeleverd)

Omgevingstemperatuur -5°C tot +45°C

Isolatiesoort(afhankelijk van inbouw)Info-terminal IP 54

AfmetingenBuitenmaten 213 x 125 mmInbouwmaat 209 x 121,5 mm

��

Technische wijzigingen voorbehouden T7.33

Geb

ouw

-au

tom

atis

erin

g

Internet Gateway tebis TX/EIBTouchscreen Display

Technische gegevens:

Best.nr. TH006 TH007 TH009 TH010

Voedingsspanning 12-30V/DC; 5W 12-30V/DC; 8W

Aanbevolen: TX111 Aanbevolen: TX110

Afmeting 9 modulen

Tijdsklok Werking op batterijen, DCF77 gesynchroniseerd via internetverbinding

Ingangen - 6 digitale ingangen voor externe aansluitingen,

maximale klokfrequentie ca. 100Hz

Uitgangen - 6 relaisuitgangen 10A AC1 230 V

Analoge ingangen - 4 analoge 0-5V, 0-10V, 0/4-20mA, 10 Bit resolutieEIB 256 Groepsadressen -

USB 2 x USB aansluiting voor videomodule (TH008)

Modem/ISDN RJ45 interface voor internetverbindung via telefoon;

Netwerk Afhankelijk van het model naar keuze: analoge modem met 56kBit/s, ISDN modem met 64kBit/s

ethernet interface RJ45 voor 10/100 MBit/s voor parametrering en aansluiting netwerk

Bedrijfstemperatuur 0ºC tot +45ºC

Videomodule TH008

Best.nr. TH008

Voedingsspanning via USB-aansluiting

Vermogensopname ca. 0,75W

Ingang Video-ingang: Videosignaal, 1Vss, 75 Ohm

Uitgang USB: USB bus type B, USB 1.1 compatibel, maximaal 5m lange aansluitkabel naar IN/S x.1

Inclusief USB Kabel 0,5m

Bedrijfstemperatuur 0ºC tot +45ºC

Afmeting 2 modulen

Roomcontroller TX450 A/B

Best.nr. TX450

Voedingsspanning 29V DC (busspanning)

Vermogensverlies 150mW

Montage In standaard inbouwdoos

Toebehoren Busaankoppelaar BCU (inclusief)

Configuratie met TX100 of met ETS-Software, applicatie: TL450A

Bedrijfstemperatuur 0ºC tot +45ºC

Afmetingen 80 x 80 mm

T7.34 Technische wijzigingen voorbehouden

1 2 3 4 5 6 7 8

geen polariteit

Instelling van de windsnelheid

55km/h

30km/h

5km/h

F4A T 250V

Naar 230V-ingangTB030 of TS310

N L230V ~

Windmeter TG050

Weerstation tebis EIB/KNX

Waarde SpeciaalNetspanning 230 V AC 50 Hz door varistor

beveiligdVermogensopname 2 WweerstationOmgevingtemp. +5°C - + 50°C

Max. afstand 100 m met drie dradentussen (bijv. busleiding), (indien

weerstation geen krachtstroomleiding-

en buitensensor en of trafo’s in de buurt zijn

Temp. weergave -20°C - + 70°CZonlicht- 1 kLux - 99 kLuxweergaveWindsnelheids- 0 m/s - 20 m/sweergave (0 - 78 km/hDatalijn 24 V / max. 250 mA Tot 15 V zijn naar sensor (verwarming) gegevens

Kl. 1/2 bedrijf en gegarandeerdverwarming

Kl. 3 data-overdrachtallen 1 s

Testspanningen Netspanning / GalvanischBuitensensor 3750 V gescheidenBuitensensor / uitgangrelais 3750 VNetspanning/ uitgangrelais 3750 V

Uitgangen 8 maakcontacten met Interface naargemeensschappelijk PLC / RS485potentaial / 2A

Weerstation TG051

L1 N PE CO R1 R2 R3 R4 R5 R6

B1 B2 R7 R81 2 3

Weer-station

Temp.sensor

PRG.

OK

A B

EIB-module

L1 : Fase 230V / 50HzN : NulPE : AardeCO : Gemeenschappelijke

aansluiting van deuitgangsrelais

R1 : uitgang Relais 1...R8 : uitgang Relais 81 : Weerstation +24V2 : Weerstation aarde3 : Weerstation dataB1 : Temperatuursensor

binnen KTY81-210B2 : Temperatuursensor

binnen KTY81-210