34
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie BEŁCHATÓW 2017

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

SZKOLNY ZESTAW

PODRĘCZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

w Bełchatowie

BEŁCHATÓW 2017

Page 2: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

2

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Page 3: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

3

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Język polski

Klasa I

Poziom podstawowy

M. Chmiel, E. Kostrzewa: Ponad słowami. Klasa 1 część 1. Podręcznik do języka polskiego

dla liceum i technikum, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2012, nr dop. 425/1/2012

M. Chmiel, A. Równy: Ponad słowami. Klasa 1 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla

liceum i technikum, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2012, nr dop. 425/2/2012

Klasa II

M. Chmiel, A. Równy: Ponad słowami. Klasa 2 część 1. Podręcznik do języka polskiego

dla liceum i technikum, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2013, nr dop. 425/3/2013

M. Chmiel, E. Mirowska- Treugutt, A. Równy:Ponad słowami. Klasa 2 część 2. Podręcznik

do języka polskiego dla liceum i technikum, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2013,

nr dopuszczenia 425/4/2013

Klasa III

M. Chmiel, A. Równy: Ponad słowami. Klasa 3. Podręcznik do języka polskiego dla

liceum i technikum, Wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

Uwaga:

1. Nauczyciele języka angielskiego proszą o niezakupowanie podręczników do klas

pierwszych LO, gdyż na początku roku szkolnego zostaną przeprowadzone testy

diagnozujące określające poziom językowy.

2. Klasy rozpoczynają naukę na bardzo różnym poziomie ( zależy to od poziomu danej

grupy), dlatego trudno jest określić, w których klasach dany podręcznik będzie używany.

Klasa II

Poziom podstawowy

S. Mc Kinlay, B. Hastings, B. Trapnell: My Matura Succes Intermediate, wyd.

Pearson

S. Cunnigham, P. Moor, M. Umińska, M. Hobbs: Real Life Pre- Intermediate, nr dop.

320/3/2011/z1

Poziom rozszerzony

S. McKinley, B. Hastings, B. Trapnell, R. Raczyńska, C. Bright: My matura Successs

Intermediate, wyd. Pearson

S. Cunnigham, P. Moor, M. Umińska, M. Hobbs: Real Life Intermediate, wyd.

Pearson

Page 4: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

4

Klasa III

Poziom podstawowy

S. McKinley, B. Hastings, B. Trapnell, R. Raczyńska, C. Bright: My matura Successs

Intermediate, wyd. Pearson

S. Cunnigham, P. Moor, M. Umińska, M. Hobbs: Real Life Intermediate, wyd.

Pearson

Poziom rozszerzony

M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler, R. Fricker, A. Bandis, B. Trapnell:

Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd.

Longman

Język niemiecki

Uwaga:

1. Nauczyciele języka niemieckiego proszą o niezakupowanie podręczników do klas

pierwszych TE, gdyż na początku roku szkolnego zostaną przeprowadzone testy

diagnozujące określające poziom językowy.

2. Klasy rozpoczynają naukę na bardzo różnym poziomie ( zależy to od poziomu danej

grupy), dlatego trudno jest określić, w których klasach dany podręcznik będzie używany.

Klasa II

Poziom podstawowy

B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik: Infos 1 – wyd. Pearson, nr dop. 451/1,2/2012/2014,

Poziom rozszerzony

B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik: Infos 2, - wyd. Pearson, nr dop. 451/3,4/2012/2015,

B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik: Infos 3, - wyd. Pearson, nr dop. 451/5,6/2014/2015,

KLASA III

Poziom podstawowy

Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik: Infos 2 wyd. Pearson, nr dop. 451/3,4/2012/2015,

Poziom rozszerzony

C. Serzysko, N. Drabich, T. Gajownik: Repetytorium maturalne, wyd. Pearson,

nr 716/2014,

Historia

Klasa I

Poziom podstawowy

S. Roszak, J. Kłaczkow: Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkoły

ponadgimnazjalnej, wyd. Nowa Era nr dop. 525/2012

Klasa II w, II s

Page 5: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

5

Poziom rozszerzony

Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski, Zrozumieć przeszłość. Starożytność

i średniowiecze cz.I, wyd. Nowa Era, nr dop. 642/1/2013

Klasa III w, III s

Poziom rozszerzony

Paweł Klint, Piotr Galik: Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne, Podręcznik dla LO

i technikum, zakres rozszerzony, cz. 2, wyd. Nowa Era, nr dop. 642/2/2014

P. Galik: Zrozumieć przeszłość, Lata 1815-1939, Podręcznik dla LO i technikum, zakres

rozszerzony, cz. 3, wyd. Nowa Era,

J. Kłaczkow, A. Zielińska: Zrozumieć przeszłość, Dzieje najnowsze po 1939 roku,

Podręcznik dla LO i technikum, zakres rozszerzony, cz. 4

Przedmiot uzupełniający

Historia i społeczeństwo

poziom podstawowy

Klasa II p LO

Marcin Markiewicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda: Historia i społeczeństwo. Ojczysty

Panteon i ojczyste spory, WSiP, nr dop. 644/1/2013

Klasa III p LO

Marcin Markiewicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo, Europa

i świat, WSiP, 667/1/2013

Marcin Markiewicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo, Wojna

i wojskowość, WSiP, 667/3/2013

Marcin Markiewicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo, Rządzący

i rządzeni, WSiP, nr dop. 667/4/2013

Wiedza o społeczeństwie

Klasa I

A. Janicki: W centrum uwagi, wyd. Nowa Era, nr dop. 505/2012

Poziom rozszerzony

Klasa II

A. Derdziak, M. Batorski: Ciekawi świata. Wiedza o społeczeństwie 1, wyd. OPERON,

nr dop. 577/1/2012

Klasa III

Wojciech Batorski: Ciekawi świata. Wiedza o społeczeństwie 2, wyd. OPERON,

nr dop. 577/2/2013

Wojciech Batorski: Ciekawi świata. Wiedza o społeczeństwie 3, wyd. OPERON.

Page 6: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

6

Wiedza o kulturze

Poziom podstawowy

Klasa I

M. Bohiniec, B .Forysiewicz, J. Michałowski: Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy

o kulturze dla liceum i technikum, wyd. Nowa Era, nr dop. 449/2012

Matematyka

Klasa I

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek, Wyd. Nowa Era

MATeMAtyka 1 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Nr ewidencyjny 378/1/2011

MATeMAtyka 1 Ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Klasa II, III

Kontynuacja nauki matematyki w zakresie podstawowym z wykorzystaniem podręczników

do klasy drugiej i trzeciej z Wydawnictwa Nowa Era.

Fizyka

Klasa I

M.. Fiałkowska: Świat fizyki, wyd. ZamKor, Kraków 2011, nr dop. 394/2011

Chemia

Klasa I

Poziom podstawowy R. Hassa, A. Mrzigod: To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych,

wyd. Nowa Era , nr dopuszczenia 438/2012/2015

Karty pracy do podręcznika „ To jest chemia”

Biologia

Klasa I

Poziom podstawowy

E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń, S. Czachorowski: „Biologia na czasie”, wyd. Nowa

Era, nr. dop. 450/2012/2015

Przyroda

Klasa II

Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarzyk, Aleksandra Mrzigod,

Janusz Mrzigod, Marek Więckowski: "Przyroda podręcznik dla

Page 7: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

7

liceum ogólnokształcacego cz.1" wydawnictwo Nowa Era, nr dopuszczenia:

658/1/e/2013

Klasa III

M. Galikowski, R. Hassa: Przyroda. Podręcznik dla liceum ogólnokształcacego cz. 2,

wyd. Nowa Era, nr dop. 638/2/e/2013

Geografia

Poziom podstawowy

Klasa I

R. Uliszak, K. Wiedermann: Oblicza geografii (zakres podstawowy), wyd. Nowa Era

Poziom rozszerzony

Klasa II,III

M. Zawadzka-Kuc, R.Wróblewski: Ciekawi świata 1,2,3, wyd. OPERON, nr dop.

502/2/2013, 502/3/2013

J. Stasiak: Ciekawi świata 2 (zakres rozszerzony), wyd. Operon,

Podstawy przedsiębiorczości

Poziom podstawowy

Klasa I

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał: Krok w przedsiębiorczość, Podręcznik do

podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, wyd. Nowa Era, Warszawa

2015, nr dop.467/2012.

Informatyka

Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Grażyna Koba Wyd. MiGra

Edukacja dla bezpieczeństwa

S. Tomaszkiewicz, A. Karczmarek, J. Samól: Edukacja dla bezpieczeństwa, wyd.

eMPi2, nr dop. 444/1/2012

Religia

Klasa I

Moje miejsce w Kościele ,(red.) ks. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty

Wojciech, Poznań

Page 8: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

8

Klasa II

Moje miejsce w świecie ,(red.) ks. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty

Wojciech, Poznań

Klasa III

Moje miejsce w rodzinie, (red.) ks. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty

Wojciech, Poznań

Page 9: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

9

TECHNIKUM ENERGETYCZNE

Page 10: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

10

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Język polski

Klasa I

Poziom podstawowy

M. Chmiel, E. Kostrzewa: Ponad słowami. Klasa 1. Część 1. Podręcznik do języka

polskiego dla liceum i technikum, wyd. Nowa Era, Warszawa 2012, nr dop. 425/1/2012

M. Chmiel, A. Równy: Ponad słowami. Klasa1. Część 2. Podręcznik do języka polskiego

dla liceum i technikum, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2012, nr dop. 425/2/2012

Klasa II

M. Chmiel, A. Równy: Ponad słowami. Klasa 2 część 1. Podręcznik do języka polskiego

dla liceum i technikum, wyd. Nowa Era, Warszawa 2013, nr dop. 425/3/2013

Klasa III

M. Chmiel, A. Równy, Ponad słowami. Klasa 2 część 2. Podręcznik do języka

polskiego dla liceum i technikum, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2013, nr dop.

425/4/2013

Klasa IV

M. Chmiel, R. Pruszczyński, A. Równy: Ponad słowami. Klasa 3

Język angielski

Uwaga:

1. Nauczyciele języka angielskiego proszą o niezakupowanie podręczników do klas

pierwszych TE, gdyż na początku roku szkolnego zostaną przeprowadzone testy

diagnozujące określające poziom językowy.

2. Klasy rozpoczynają naukę na bardzo różnym poziomie ( zależy to od poziomu danej

grupy), dlatego trudno jest określić, w których klasach dany podręcznik będzie używany.

Klasa II

Poziom podstawowy

S. Mc Kinlay, B. Hastings, B. Trapnell: My Matura Succes Intermediate, wyd.

Pearson

S. Cunnigham, P. Moor, M. Umińska, M. Hobbs: Real Life Pre- Intermediate, nr dop.

320/3/2011/z1

Poziom rozszerzony

S. McKinley, B. Hastings, B. Trapnell, R. Raczyńska, C. Bright: My matura Successs

Intermediate, wyd. Pearson

S. Cunnigham, P. Moor, M. Umińska, M. Hobbs: Real Life Intermediate, wyd.

Pearson

Page 11: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

11

Klasa III

Poziom podstawowy

S. McKinley, B. Hastings, B. Trapnell, R. Raczyńska, C. Bright: My matura Successs

Intermediate, wyd. Pearson

S. Cunnigham, P. Moor, M. Umińska, M. Hobbs: Real Life Intermediate, wyd.

Pearson

Poziom rozszerzony

M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler, R. Fricker, A. Bandis, B. Trapnell:

Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd.

Longman

Klasa IV

Poziom podstawowy

M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler, R. Fricker, A. Bandis, B. Trapnell:

Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy, wyd.Longman

Poziom rozszerzony

M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler, R. Fricker, A. Bandis, B. Trapnell:

Longman repetytorium maturalne poziom rozszerzony, wyd.Longman

Język niemiecki

Uwaga:

1. Nauczyciele języka niemieckiego proszą o niezakupowanie podręczników do klas

pierwszych TE, gdyż na początku roku szkolnego zostaną przeprowadzone testy

diagnozujące określające poziom językowy.

2. Klasy rozpoczynają naukę na bardzo różnym poziomie ( zależy to od poziomu danej

grupy), dlatego trudno jest określić, w których klasach dany podręcznik będzie używany.

Klasa II

Poziom podstawowy

C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik: Infos 1, wyd. Pearson, nr dop.

451/1,2/2012/2014

Poziom rozszerzony

C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich: Infos 3, wyd. Pearson nr dop. 451/5,6/2014/2015

Klasa III

Page 12: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

12

Poziom podstawowy

B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik: Infos 2 wyd. Pearson, nr dop. 451/3,4/2012/2015,

Poziom rozszerzony

C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich: Infos 3, wyd. Pearson nr dop. 451/5,6/2014/2015

Klasa IV

Poziom podstawowy

Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik: Infos 2 wyd. Pearson, nr dop. 451/3,4/2012/2015,

Poziom rozszerzony

C. Serzysko, N. Drabich, T. Gajownik: Repetytorium maturalne, wyd. Pearson,

nr 716/2014,

Historia

Klasa I

Poziom podstawowy

S. Roszak, J. Kłaczkow: Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dl szkoły

ponadgimnazjalnej, wyd. Nowa Era nr dop. 525/2012

Przedmiot uzupełniający

Historia i społeczeństwo

Klasa III

poziom podstawowy

Marcin Markiewicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo, Ojczysty

Panteon i ojczyste spory, WSiP, nr dop. 644/1/2013

Klasa IV

M. Markiewicz, O. Pytlińska, A. Wyroda: Historia i społeczeństwo, Rządzący

i rządzeni, Europa i świat, Wojna i wojskowość, wyd. WSiP

Wiedza o społeczeństwie

Klasa I

A. Janicki: W centrum uwagi, wyd. Nowa Era, nr dop. 505/2012

Wiedza o kulturze

Poziom podstawowy

Klasa I

M. Bohiniec, B .Forysiewicz, J. Michałowski: Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o

kulturze dla liceum i technikum, wyd. Nowa Era, nr dop. 449/2012

Matematyka

Klasa I, II

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, wyd. Oficyna Edukacyjna

Podręcznik do liceów i techników. Klasa1. Zakres podstawowy i rozszerzony Nr

ewidencyjny 563/2012

Page 13: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

13

Klasa III,IV

Poziom rozszerzony

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska

Wyd. Nowa Era

MATeMAtyka 2 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Zakres rozszerzony. Nr dopuszczenia 360/2/2013 (kontynuacja)

MATeMAtyka 3 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Zakres rozszerzony. Nr dopuszczenia 360/2/2014

Fizyka

Klasa I

M.. Fiałkowska: Świat fizyki, wyd. ZamKor, Kraków 2011, nr dop. 394/2011

Chemia

Klasa I

Poziom podstawowy

R. Hassa, A. Mrzigod: To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych,

wyd. Nowa Era , nr dopuszczenia 438/2012/2015

Karty pracy do podręcznika „ To jest chemia”

Biologia

Klasa I

Poziom podstawowy

E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń, S. Czachorowski: Biologia na czasie, wyd. Nowa

Era, nr. dop. 450/2012/2015

Geografia

Poziom podstawowy

Klasa I

R. Oliszak, K. Wiedermann: Oblicza geografii (zakres podstawowy) – wyd. Nowa Era,

Podstawy przedsiębiorczości

Poziom podstawowy

Klasa I

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał: Krok w przedsiębiorczość, Podręcznik do

podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, wyd. Nowa Era, Warszawa

2015, nr dop.467/2012.

Page 14: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

14

Informatyka

Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Grażyna Koba Wyd. MiGra

Edukacja dla bezpieczeństwa

S. Tomaszkiewicz, A. Karczmarek, J. Samól: Edukacja dla bezpieczeństwa, wyd.

eMPi2, nr dop.444/1/2012

Religia

Klasa I

Moje miejsce w Kościele, (red.) ks. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty

Wojciech, Poznań

Klasa II

Moje miejsce w świecie, (red.) ks. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech,

Poznań

Klasa III

Moje miejsce w rodzinie, (red.) ks. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech,

Poznań

Klasa IV

Moje miejsce w rodzinie, (red.) ks. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech,

Poznań

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Z uwagi na wprowadzanie nowej podstawy programowej, podręczniki do części przedmiotów

zawodowych dla klas pierwszych ukażą się z początkiem roku szkolnego.

Działalność gospodarcza w...

T. Gorzelany: Prowadzenie działalności gospodarczej, wyd. WSiP – podręcznik dla

wszystkich zawodów

Język obcy w...

Klasa II

V. Evans, J. Dooley, S. Wright: Plumbing, wyd. Express Publishing

Klasa III

V. Evans, J. Dooley, S. Wright// R. Sarna. K. Sarna//V. Evans, J. Dooley, J. Revels//S.

Chadaj: Information Technology// Język angielski zawodowy w branży mechanicznej

i samochodowej//Constructions język angielski zawodowy w budownictwie//Język

angielski zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej, wyd.

Page 15: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

15

Express Publishing// WSiP

profil budowlany - Infos zum Beruf - A.Starosta E.Pozłótka - Pearson

profil elektryczno – elektroniczny - Infos zum Beruf - P. Przywara – Pearson

profil mechaniczny i górniczo - hutniczy - Infos zum Beruf - K. Rzepka - Pearson

Technik budownictwa

Rysunek budowlany

Klasa: I i II

Tytuł: Rysunek techniczny

Autor: Mirosława Popek, Bożena Wapińska

Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Rok wydania: 2014

Dokumentacja techniczna

Klasa: I i II

Tytuł: Rysunek techniczny

Autor: Mirosława Popek, Bożena Wapińska

Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Rok wydania: 2014

Organizacja robót budowlanych

Klasa: I

Tytuł: Budownictwo ogólne. Kwalifikacja B.33

Autor: Mirosława Popek, Bożenna Wapińska

Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Rok wydania: 2014

Klasa: II

Tytuł: Organizacja i przygotowanie budowy. Kwalifikacja B.33

Page 16: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

16

Autor: Tadeusz Maj

Wydawnictwo : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Rok wydania: 2014

Tytuł: Organizacja i technologia robót stanu surowego. Kwalifikacja B.33

Autor: Tadeusz Maj

Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Rok wydania: 2014

Tytuł: Utrzymanie obiektów budowlanych. Kwalifikacja B.33

Autor: Tadeusz Maj

Wydawnictwo :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Rok wydania: 2014

Technologia robót murarskich i tynkarskich

Klasa I i II

Tytuł: Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych.

Kwalifikacja B.18.1

Autor Mirosława Popek

Wydawnictwo Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Rok wydania 2014

Tytuł: Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych. Kwalifikacja B.18.2

Autor Mirosława Popek

Wydawnictwo Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Rok wydania 2015

Klasa II i III

Tytuł Wykonywanie tynków. Kwalifikacja B.18.3

Autor Mirosława Popek

Wydawnictwo Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Rok wydania 2015

Page 17: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

17

Tytuł Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

Kwalifikacja B.18.4

Autor Mirosława Popek

Wydawnictwo Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Kosztorysowanie w budownictwie

Klasa III i IV

Sporządzanie kosztorysów Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Nadzór robót budowlanych

Klasa II i III

Organizacja robót rozbiórkowych, Utrzymanie obiektów budowlanych, Organizacja i technologia

robót stanu surowego, Organizacja i technologia robót wykończeniowych WSiP

Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie

Klasa III i IV

Przygotowywanie dokumentacji przetargowej Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Technik elektronik

Podręczniki przydatne w kształceniu zawodowym

Instalacja urządzeń elektronicznych

Klasa II i III

Instalowanie urządzeń elektronicznych P. Brzozowski A. Tąpolska Wyd. WSiP

Pomiary elektryczne i elektroniczne

Klasa I i II

A. Chwaleba, B. Moeschke, M. Pilawski: Pracownia elektroniczna, wyd. WSiP,

Warszawa 2007, nr dop.91/2/2010

L. Grabowski: Pracownia elektroniczna, wyd. WSiP, Warszawa 2007, nr dop. 3/97

W. Głocki, L. Grabowski Wyd. WSiP Pracownia podstaw techniki cyfrowej

J. Kammerer, W. Obertur, P. Zastrow Wyd. WSiP Pracownia podstaw elektrotechniki

dla elektroników

Urządzenia elektroniczne

Klasa I,II,III,IV

K. Daniszewski, S. Żyburt-Wasilewska: Urządzenia elektroniczne - cz. I, wyd. WSiP,

Warszawa 2008, nr dop. 45/05

K. Daniszewski, S. Żyburt-Wasilewska: Urządzenia elektroniczne - cz. II, wyd. WSiP,

Page 18: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

18

Warszawa 2008, nr dop. 12/08

Elektrotechnika i elektronika

Klasa I i II

Elektrotechnika S. Bolkowski Wyd. WSiP

Podstawy elektroniki, cz I i II B. Pióro, M. Pióro; Wyd. WSiP

Układy cyfrowe W. Głocki Wyd. WSiP

Podręczniki uzupełniające:

Elektronika 5 A. Chwaleba, G. Płoszajski, B. Moeschke Wyd. WSiP

Technologia i materiałoznawstwo dla elektroników Z. Szczepański, S. Okoniewski Wyd.

WSiP

Technik elektryk

Podręczniki przydatne w kształceniu zawodowym

Elektrotechnika i elektronika

Klasa I, II

Podstawy elektrotechniki w praktyce A.Bielawski J.Grygiel Wyd. WSiP

Podręczniki uzupełniające:

S. Bolkowski: Elektrotechnika, wyd. WSiP, Warszawa 2011, nr dop. 24/05

Podstawy elektroniki cz.1 i 2 B. Pióro, M. Pióro Wyd. WSiP

Podstawy elektroniki. Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych, Praca

zbiorowa, Wyd. Rea

Praktyczna elektrotechnika ogólna. Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół

technicznych, Praca zbiorowa, Wyd. Rea

Page 19: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

19

Technologia i materiałoznawstwo dla elektroników, Z. Szczepański, S. Okoniewski Wyd. WSiP

Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków cz.1 i2, A. Chocholski, Wyd. WSiP

Instalacje elektryczne

Klasa II, III

W. Kotlarski, J. Grad: Aparaty i urządzenia elektryczne, wyd. WSiP, Warszawa 2008, nr dop. 180/99

Podręczniki uzupełniające:

Montaż instalacji elektrycznych. Kwalifikacja E.8.1, A. Topolska, Wyd. WSiP

Konserwacja instalacji elektrycznych. Kwalifikacja E.8.2, I. Chrząszczyk, Wyd. WSiP

Praktyczna elektrotechnika ogólna. Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół

technicznych Praca zbiorowa, Wyd. Rea

Klasa III, IV

Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych. Kwalifikacja E.24.1 M. Tokarz, Ł. Lip

Wyd. WSiP

Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych. Kwalifikacja E.24.2 M. Tokarz, Ł. Lip

Wyd. WSiP

Maszyny i urządzenia elektryczne

Klasa I, II, III

E. Goźlińska: Maszyny elektryczne, wyd. WSiP, Warszawa 2007, nr dop. 10/07

Podręczniki uzupełniające:

Aparaty i urządzenia elektryczne W. Kotlarski, J. Grad Wyd. WSiP

Napęd elektryczny S. Januszewski, A. Pytlak

Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych. Kwalifikacja E.24.1 M. Tokarz, Ł. Lip

Wyd. WSiP

Page 20: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

20

Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych. Kwalifikacja E.24.2 M. Tokarz, Ł. Lip

Wyd. WSiP

Pomiary elektryczne i elektroniczne

M. Pilawski, T. Winek: Pracownia elektryczna, wyd. WSiP, Warszawa 2008,

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Rysunek techniczny

Klasa: I

Tytuł: Rysunek techniczny

Autor: Mirosława Popek, Bożena Wapińska

Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Rok wydania: 2014

Systemy energetyki odnawialnej

Klasa: I,II,III,IV

Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa

Słowaków w Polsce, Kraków 2014

Klasa: I,II,III,IV

Obsługa systemów energetyki odnawialnej

Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa

Słowaków w Polsce, Kraków 2014

Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej

Klasa: I,II,III

R. Tytko: Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, wyd. Wydawnictwo i Drukarnia

Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2014

Dokumentacja techniczna w budownictwie

Klasa: I

Tytuł: Rysunek techniczny

Autor: Mirosława Popek, Bożena Wapińska

Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Page 21: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

21

Rok wydania: 2014

Montaż systemów energetyki odnawialnej

Klasa: I,II,III

R. Tytko: Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, wyd. Wydawnictwo i Drukarnia

Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2014

Podstawy kosztorysowania w budownictwie

Klasa: II,III

Przygotowywanie dokumentacji przetargowej WSiP

Kosztorysowanie w budownictwie

Klasa II i III

Przygotowywanie dokumentacji przetargowej Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Technik górnictwa odkrywkowego

Eksploatacja złóż

Klasa IV

J. I. Korzeniowski: Ruch zakładów eksploatujących złoża kopalin, wyd. Wikbest

Techniki i metrologia górnicza

Klasa IV

J. Chwastek: Miernictwo górnicze i ochrona terenów w górnictwie, Politechnika

Wrocławska 1980,

R. Morawa, Z. Onderka: Górnicze środki strzałowe i sprzęt strzałowy, wyd. Art-Test

J. I. Korzeniowski: Ruch zakładów eksploatujących złoża kopalin, wyd. Wikbest

Podręczniki przydatne w kształceniu zawodowym

Zbigniew Kasztelewicz; Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe. Technologia

pracy, wyd. Art – tekst, Kraków 2012

Technik informatyk

Systemy operacyjne

Klasa I, II

„Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 1” Tomasz Marciniuk, Krzysztof

Pytel, Sylwia Osetek WSiP

„Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 2” Tomasz Marciniuk, Krzysztof

Page 22: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

22

Pytel, Sylwia Osetek WSiP

„Naprawa komputera osobistego” Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek WSiP

„Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego” Tomasz Marciniuk, Krzysztof

Pytel, Sylwia Osetek WSiP

„Pracownia urządzeń techniki komputerowej. Technik informatyk. Kwalifikacja E.12.

Praktyczna nauka zawodu” Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel WSiP

Urządzenia techniki komputerowej

Klasa I, II

„Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 1” Tomasz Marciniuk, Krzysztof

Pytel, Sylwia Osetek WSiP

„Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 2” Tomasz Marciniuk, Krzysztof

Pytel, Sylwia Osetek WSiP

„Naprawa komputera osobistego” Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek WSiP

„Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego” Tomasz Marciniuk,

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek WSiP

„Pracownia urządzeń techniki komputerowej. Technik informatyk. Kwalifikacja E.12. Praktyczna

nauka zawodu” Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel WSiP

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

Klasa I, II

„Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 1” Tomasz Marciniuk, Krzysztof

Pytel, Sylwia Osetek WSiP

„Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 2” Tomasz Marciniuk, Krzysztof

Pytel, Sylwia Osetek WSiP

„Naprawa komputera osobistego” Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek WSiP

„Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego” Tomasz Marciniuk,

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek WSiP

„Pracownia urządzeń techniki komputerowej. Technik informatyk. Kwalifikacja E.12. Praktyczna

nauka zawodu” Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel WSiP

Sieci komputerowe

Klasa II, III

„Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej” Krzysztof Pytel, Sylwia

Page 23: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

23

Osetek WSiP

„Konfigurowanie urządzeń sieciowych” Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek WSiP

„Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi” Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

WSiP

„Pracownia sieci komputerowych. Technik informatyk. Kwalifikacja E.13. Praktyczna

nauka zawodu” Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel WSiP

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Klasa II, III

„Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej” Krzysztof Pytel, Sylwia

Osetek WSiP

„Konfigurowanie urządzeń sieciowych” Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek WSiP

„Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi” Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

WSiP

„Pracownia sieci komputerowych. Technik informatyk. Kwalifikacja E.13. Praktyczna

nauka zawodu” Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel WSiP

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Klasa II, III

„Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej” Krzysztof Pytel, Sylwia

Osetek WSiP

„Konfigurowanie urządzeń sieciowych” Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek WSiP

„Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi” Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

WSiP

„Pracownia sieci komputerowych. Technik informatyk. Kwalifikacja E.13. Praktyczna

nauka zawodu” Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel WSiP

Witryny i aplikacje internetowe

Klasa II, III,IV

„Pracownia aplikacji internetowych. Technik informatyk. Kwalifikacja E.14. Praktyczna

nauka zawodu” Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel WSiP

„Aplikacje internetowe” Małgorzata Łokińska WSiP

„Witryny internetowe” Małgorzata Łokińska WSiP

Programowanie aplikacji internetowych

Page 24: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

24

Klasa II, III, IV

„Pracownia aplikacji internetowych. Technik informatyk. Kwalifikacja E.14. Praktyczna

nauka zawodu” Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel WSiP

„Aplikacje internetowe” Małgorzata Łokińska WSiP

„Witryny internetowe” Małgorzata Łokińska WSiP

Systemy baz danych

Klasa III, IV

P. Domka: Bazy danych i systemy baz danych, wyd. WSiP

Administrowanie bazami danych

Klasa III, IV

P. Domka: Bazy danych i systemy baz danych, wyd. WSiP

Technik mechanik

Konstrukcje maszyn

Klasa I i II

T. Lewandowski: Rysunek techniczny dla mechaników, wyd. WSiP

Technologia montażu maszyn i urządzeń

Klasa I

J. Zawora: Montaż maszyn i urządzeń, wyd. WSiP

A. Górecki, Z. Grzegórski: Montaż, naprawa i eksploatacja maszyn i urządzeń, wyd. WSiP

Klasa II

J. Zawora: Montaż maszyn i urządzeń, wyd. WSiP

S. Legutko: Obsługa maszyn i urządzeń, wyd. WSiP

Procesy produkcji

Klasa II i III

K. Grzelak, S. Kowalczyk: Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn

i urządzeń, wyd. WSiP

Podstawy sterowania i regulacji maszyn

Klasa I i II

Page 25: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

25

Elektrotechnika z automatyką W. Jabłoński, G. Płoszajski, Wyd. WSiP

Podręcznik uzupełniający:

Praktyczna elektrotechnika ogólna Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych

szkół technicznych, Praca zbiorowa, Wyd. Rea

Inne podręczniki zawodowe

J. Figurski, S. Popis: Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą

obróbki ręcznej, wyd. WSiP

J. Figurski, S. Popis: Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą

obróbki maszynowej, wyd. WSiP

J. Figurski, S. Popis: Wykonywanie połączeń materiałów, wyd. WSiP

J. Figurski, S. Popis: Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, wyd.

WSiP

J. Kijewski, A. Miller, K. Pawlicki, T. Szolc: Maszynoznawstwo, wyd. WSiP

W. Bukała, K. Szczęch: Bezpieczeństwo i higiena pracy, wyd. WSiP

T. Gorzelny, W. Aue: Prowadzenie działalności gospodarczej, wyd. WSiP

A. Górecki: Technologia ogólna. Podstawy technologii mechanicznych, wyd. WSiP

Technik pojazdów samochodowych

Podręczniki zawodowe

Marian Dąbrowski Stanisław Kowalczyk Grzegorz Trawiński ,,Diagnostyka pojazdów

samochodowych”

Cezary Bocheński Stanisław Bogus Andrzej Damn Zbigniew Loża Leszek Turek

,,Badania kontrolne samochodów”

Seweryn Orzełowski Stanisław Kowalczyk Grzegorz Trawiński ,,Naprawa pojazdów

samochodowych”

H. Próchniewicz ,,Kierowca doskonały”

Page 26: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

26

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

Page 27: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

27

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Język polski

Klasa I

E. Nowosielska, U. Szydłowska: Zrozumieć świat 1. Język polski. Zasadnicza Szkoła

Zawodowa, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2012, nr dop. 584/1/12

Klasa II

E. Nowosielska, U. Szydłowska: Zrozumieć świat 2. Język polski. Zasadnicza Szkoła

Zawodowa, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2012, nr dop. 584/2/2013

Klasa III

E. Nowosielska, U. Szydłowska: Zrozumieć świat 3. Język polski. Zasadnicza Szkoła

Zawodowa, Wyd. Nowa Era ( numer dopuszczenia podany w sierpniu)

Język niemiecki

Klasa I,II,III

C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik: Infos 1, wyd. Pearson, nr dop.

451/1,2/2012/2014

Język angielski

Klasa I

P. Radley, D. Simons, M. Wieruszewska: New Horizons 1, wyd. Oxford, nr dop.

297/1/2010

Klasa II

P. Radley, D. Simons, M. Wieruszewska: New Horizons 1/2, wyd. Oxford, nr dop.

297/2/2010

Klasa III

P. Radley, D. Simons, M. Wieruszewska: New Horizons 2, wyd. Oxford, nr dop.

297/2/2010

Historia

Klasa I i II

S. Roszak, J. Kłaczkow: Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla

szkoły ponadgimnazjalnej, wyd. Nowa Era, nr dop. 525/12.

Wiedza o społeczeństwie

KLASA III

A. Janicki: W centrum uwagi. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, wyd. Nowa

Era, nr dop. 505/2012

Matematyka Klasa I, II, III

A. Cewe, A. Magryś-Walczak, M. Kruk, H. Nahorska, M. Krawczyk:„Matematyka w

zasadniczej szkole zawodowej kl. I – III”, wyd. Podkowa, Gdańsk 2012, nr dop.

543/2012.

Page 28: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

28

Fizyka

Klasa I

M. Fiałkowska: Świat fizyki, wyd. ZAMKOR, nr dop. 394/2011

Geografia

Klasa I

S.Kurek: Geografia - odkrywamy na nowo, wyd. OPERON, nr dop. 429/2012/2015

Biologia

Klasa I

E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, S. Czachorowski: Biologia na czasie, wyd. Nowa

Era, nr dop. 450/2012/2015

Chemia

Klasa I

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod: To jest chemia. Podręcznik dla szkół

ponadgimnazjalnych, wyd. Nowa Era, nr dop. 438/2012/2015

Podstawy przedsiębiorczości

Klasa I

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał: Krok w przedsiębiorczość, Podręcznik do

podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, wyd. Nowa Era, Warszawa

2015, nr dop.467/2012.

Informatyka

Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Grażyna Koba Wyd. MiGra

Edukacja dla bezpieczeństwa

A. Kaczmarek, S. Tomaszkiewicz: Edukacja dla bezpieczeństwa, wyd. eMPi2, nr dop.

444/1/2012

Religia

Klasa I

Ks. J. Szpet, D. Jackowiak „Moje miejsce w Kościele”, wydawnictwo Święty Wojciech

Poznań, imprimatur 2673/2011, nr dopuszczenia 3476/2011

Klasa II

Ks. J. Szpet, D. Jackowiak „Moje miejsce w świecie”, wydawnictwo Święty Wojciech

Poznań, imprimatur brak (podręcznik dostępny od sierpnia)

Page 29: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

29

Klasa III

J. Szpet, D. Jackowiak „Moje miejsce w rodzinie”, wyd. Święty Wojciech

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Z uwagi na wprowadzanie nowej podstawy programowej, podręczniki do części przedmiotów

zawodowych dla klas pierwszych ukażą się z początkiem roku szkolnego.

Działalność gospodarcza w...

T. Gorzelany: Prowadzenie działalności gospodarczej, wyd.

WSiP – podręcznik dla wszystkich zawodów

Język obcy zawodowy w...

Klasa II

V. Evans, J. Dooley, S. Wright: Plumbing, wyd. Express Publishing

Klasa III

V. Evans, J. Dooley, S. Wright// R. Sarna. K. Sarna//V. Evans, J. Dooley, J. Revels//S.

Chadaj: Information Technology// Język angielski zawodowy w branży mechanicznej

i samochodowej//Constructions język angielski zawodowy w budownictwie//Język

angielski zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej, wyd.

Express Publishing// WSiP

Elektryk

Elektrotechnika i elektronika

Klasa I, II

Podstawy elektrotechniki dla szkoły zasadniczej. Część 1 i 2, R. Kurdziel Wyd. WSiP

Podręczniki uzupełniające:

Podstawy elektrotechniki. Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół

technicznych, Praca zbiorowa, Wyd. Rea

Praktyczna elektrotechnika ogólna. Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół

technicznych, Praca zbiorowa, Wyd. Rea

Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków cz.1 i2, A. Chocholski, Wyd. WSiP

Maszyny i urządzenia elektryczne

Klasa I, II, III

E. Goźlińska: Maszyny elektryczne, wyd. WSiP, Warszawa 2007, nr dop. 10/07

Podręczniki uzupełniające:

Aparaty i urządzenia elektryczne W. Kotlarski, J. Grad Wyd. WSiP

Page 30: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

30

Napęd elektryczny S. Januszewski, A. Pytlak

Pomiary elektryczne i elektroniczne

Klasa I, II

M. Pilawski, T. Winek: Pracownia elektryczna, wyd. WSiP, Warszawa 2008,

Instalacje elektryczne

Klasa III

W. Kotlarski, J. Grad: Aparaty i urządzenia elektryczne, wyd. WSiP, Warszawa 2008, nr dop. 180/99

Podręczniki uzupełniające:

Montaż instalacji elektrycznych. Kwalifikacja E.8.1, A. Topolska, Wyd. WSiP

Konserwacja instalacji elektrycznych. Kwalifikacja E.8.2, I. Chrząszczyk, Wyd. WSiP

Praktyczna elektrotechnika ogólna. Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół

technicznych Praca zbiorowa, Wyd. Rea

Mechanik pojazdów samochodowych

Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych

Klasa I, II i III

T. Rychter: Mechanik pojazdów samochodowych, wyd. WSiP, Warszawa 2007,

Seweryn Orzełowski Stanisław Kowalczyk ,,Naprawa pojazdów samochodowych”

Mirosław Karczewski Leszek Szmęch Grzegorz Trawiński ,,Silniki pojazdów

samochodowych”

H. Próchniewicz ,,Kierowca doskonały”

Techniki wytwarzania

Klasa I

T. Lewandowski: Rysunek techniczny dla mechaników, wyd. WSiP

Klasa II

L. Bożenko: Maszynoznawstwo dla zasadniczych szkół zawodowych, wyd. WSiP

Podstawy konstrukcji maszyn

Page 31: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

31

Klasa I i II

A. Górecki: Technologia ogólna, wyd. WSiP

L.Bożenko: Maszynoznawstwo dla zasadniczych szkół zawodowych, wyd. WSiP

Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Klasa II

Elektrotechnika samochodowa Janusz Sokolik Wyd. WSiP

Podręcznik uzupełniający:

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych Krzysztof Pacholski,

WKŁ

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Podstawy budownictwa

Klasa I

M. Popek, B. Wapińska: Podstawy budownictwa, wyd. WSiP, Warszawa 2011, nr

dop.2009/MEN

Instalacje sanitarne

Klasa II i III

S. Cieślowski, K. Krygier: Instalacje sanitarne, cz. I i II, wyd. WSiP

Sieci komunalne

Klasa I i II

S. Cieślowski, K. Krygier: Instalacje sanitarne, cz. I i II, wyd. WSiP

Ślusarz

Konstrukcje maszyn

Klasa I

T. Lewandowski: Rysunek techniczny dla mechaników, wyd. WSiP

Podstawy technik wytwarzania

Klasa II i III

A. Górecki: Technologia ogólna, wyd. WSiP

Klasa II

S. Okoniewski: Technologia maszyn, wyd. WSiP

Inne podręczniki zawodowe

A. Rutkowski: Części maszyn, wyd. WSiP

S. Legutko: Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń, wyd. WSiP

J. Figurski, S. Popis: Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą

Page 32: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

32

obróbki ręcznej, wyd. WSiP

J. Figurski, S. Popis: Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą

obróbki maszynowej, wyd. WSiP

J. Figurski, S. Popis: Wykonywanie połączeń materiałów, wyd. WSiP

K. Grzelak, S. Kowalczyk: Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i

urządzeń, wyd. WSiP

J. Figurski, S. Popis: Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, wyd.

WSiP

J. Kijewski, A. Miller, K. Pawlicki, T. Szolc: Maszynoznawstwo, wyd. WSiP

K. Grzelak, J. Telega, J. Torzewski: podstawy konstrukcji maszyn, wyd. WSiP

S. Legutko: Obsługa maszyn i urządzeń, wyd. WSiP

W. Bukała, K. Szczęch: Bezpieczeństwo i higiena pracy, wyd. WSiP

T. Gorzelny, W. Aue: Prowadzenie działalności gospodarczej, wyd. WSiP

J. Zawora: Podstawy technologii maszyn, wyd. WSiP

J. Zawora: Montaż maszyn i urządzeń, wyd. WSiP

Operator obrabiarek skrawających

Konstrukcje maszyn

Klasa I

T. Lewandowski: Rysunek techniczny dla mechaników, wyd. WSiP

Podstawy technik wytwarzania

Klasa II i III

A. Górecki: Technologia ogólna, wyd. WSiP

Klasa II

S. Okoniewski: Technologia maszyn, wyd. WSiP

Podstawy konstrukcji maszyn

Klasa I i II

K. Grzelak, J. Telega, J. Torzewski: podstawy konstrukcji maszyn, wyd. WSiP

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Klasa I, II

Podstawy elektrotechniki dla szkoły zasadniczej. Część 1 i 2, R. Kurdziel Wyd. WSiP

Technologia obróbki skrawaniem

Klasa I,II,III

E.Górski Obróbka skrawaniem WSiP

J.Figurski S.Popis Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach

skrawających

A. Górecki: Technologia ogólna, wyd. WSiP

Klasa II

S. Okoniewski: Technologia maszyn, wyd. WSiP

Inne podręczniki zawodowe

Z. Makieła, T. Rachwał: Krok w przedsiębiorczość, Nowa Era Sp. z o.o., Warszawa 2015,

S. Legutko: Obsługa maszyn i urządzeń. WSiP S.A., Warszawa 2013,

K. Grzelak, J. Telega, J. Torzewski: Podstawy konstrukcji maszyn, WSiP S.A., Warszawa

Page 33: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

33

2015,

S. Kowalczyk: Nadzorowanie przebiegu produkcji, WSiP S.A., Warszawa 2015,

A. Rutkowski: Części maszyn, WSiP S.A., Warszawa 2013,

J. Zawora: Podstawy technologii maszyn, WSiP S.A., Warszawa 2014,

K. Szczęch, W. Bukała: Bezpieczeństwo i higiena pracy, WSiP S.A., Warszawa 2017,

A. Górecki: Technologia ogólna. Podstawy technologii mechanicznych, WSiP S.A.,

Warszawa 2014,

J. Zawora: Montaż maszyn i urządzeń, WSiP S.A., Warszawa 2014,

T. Lewandowski: Rysunek techniczny dla mechaników, WSiP S.A., Warszawa 2014,

S. Legutko: Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń, WSiP S.A., Warszawa 2013,

J. Figurski, S. Popis: Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą

obróbki ręcznej, WSiP S.A., Warszawa 2015,

J. Figurski, S. Popis: Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą

obróbki maszynowej, WSiP S.A., Warszawa 2015,

J. Figurski, S. Popis: Wykonywanie połączeń materiałów, WSiP S.A., Warszawa 2015,

K. Grzelak, S. Kowalczyk: Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i

urządzeń, WSiP S.A., Warszawa 2014,

S. Kowalczyk, A. Korwin-Szymanowska: Prowadzenie działalności gospodarczej w branży

mechanicznej, WSiP S.A., Warszawa 2016,

T. Gorzelany, W. Aue: Prowadzenie działalności gospodarczej, WSiP S.A., Warszawa 2017,

J. Figurski, S. Popis: Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, WSiP

S.A., Warszawa 2015,

M. Łuszczak: BHP w branży mechanicznej, WSiP S.A., Warszawa 2016,

J. Kijewski, A. Miller, K. Pawlicki, T. Szolc: Maszynoznawstwo, WSiP S.A., Warszawa

2013,

J. Figurski, S. Popis: Przygotowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do

obróbki, WSiP S.A., Warszawa 2016,

J. Figurski, S. Popis: Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach

skrawających, WSiP S.A., Warszawa 2016,

S. Kowalczyk: Nadzorowanie przebiegu produkcji, WSiP S.A., Warszawa 2015,

J. Figurski, S. Popis: Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i

samochodowej, WSiP S.A., Warszawa 2016,

T. Klekot: Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i

elektrycznej, WSiP S.A., Warszawa 2016,

T. Maj: Prowadzenie działalności gospodarczej w branży budowlanej, WSiP S.A.,

Warszawa 2016,

S. Kowalczyk, A. Korwin-Szymanowska: Prowadzenie działalności gospodarczej w branży

samochodowej, WSiP S.A., Warszawa 2016.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Podstawy budownictwa

Klasa I, II

Tytuł: Budownictwo ogólne. Podręcznik

Page 34: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY … · Longman repetytorium maturalne poziom podstawowy/rozszerzony, wyd. Longman Klasa IV Poziom podstawowy M. Umińska, B. Hastings,

34

Autor: Mirosława Popek, Bożenna Wapińska

Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Rok wydania: 2015

Technologia suchej zabudowy

Klasa I, II

Tytuł: Montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych.

Kwalifikacja B.5.1

Autor: Anna Kusina, Marek Machnik

Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Rok wydania: 2015

Tytuł: Montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych. Kwalifikacja B.5.2

Autor: Anna Kusina, Marek Machnik

Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Rok wydania: 2015

Podręczniki zostaną zakupione we wrześniu po konsultacji z nauczycielem uczącym danego

przedmiotu.

Technologia robót malarskich i tapeciarskich

Klasa II

Tytuł: Wykonywanie robót tapeciarskich. Kwalifikacja B.6.2

Autor: Marek Machnik

Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Rok wydania: 2016

Drugi podręcznik zostanie podany we wrześniu. Podręczniki zostaną zakupione we wrześniu po

konsultacji z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.