38
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS TRZECICH PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Zawód: Technik logistyk LP PRZEDMIOT TUTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR PODRĘCZNIKA 1 Język polski Ciekawi świata – cz.III. Romantyzm. Ciekawi świata – cz. IV. Pozytywizm. Młoda Polska Cz.III Iwona Łapińska, Brygida Maciejewska, Joanna Sadowska Cz. IV Ewa Niwińska – Lipińska, Jolanta Pol 2 Język angielski Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler Język niemiecki Infos 2A/2B Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik Język rosyjski Wot i my 2 Wiatr - Kmieciak M., Wujec S. Język francuski 4 Wiedza o kulturze 5 Historia 6 Wiedza o społeczeństwie 7 Podstawy przedsiębiorczości 8 Geografia 9 Biologia 10 Chemia 11 Fizyka # 12 Matematyka MATeMAtyka 2 . Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym. MATeMAtyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym. Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska 13 Informatyka 14 Edukacja dla bezpieczeństwa 15 Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych red. Teresa Król, Maria Ryś 16 Religia Za progiem nadziei red. Ks Tadeusz Śmiech, Elżbieta Kondrak 17 Historia i społeczeństwo 4h 1. Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 2. Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum 3. Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum 4. Poznać przeszłość. Europa i świat. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum 1. Tomasz Maćkowski 2. Iwona Janicka 3. Jarosław Centek 4. Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński 18 Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa logistycznego w gospodarce 19 Język obcy ukierunkowany zawodowo 20 Bezpieczeństwo i higiena pracy 21 Logistyka w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania Podręcznik zostanie podany we wrześniu 3

WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

  • Upload
    others

  • View
    20

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS TRZECICH PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zawód: Technik logistyk

LP PRZEDMIOT TUTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR PODRĘCZNIKA

1 Język polskiCiekawi świata – cz.III. Romantyzm.

Ciekawi świata – cz. IV. Pozytywizm. Młoda Polska

Cz.III Iwona Łapińska, Brygida Maciejewska, Joanna Sadowska

Cz. IV Ewa Niwińska – Lipińska, Jolanta Pol

2 Język angielskiLongman Repetytorium Maturalne podręcznik|język

angielski|poziom podstawowyMarta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler

Język niemiecki Infos 2A/2B Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik

Język rosyjski Wot i my 2 Wiatr - Kmieciak M., Wujec S.Język francuski

4 Wiedza o kulturze5 Historia6 Wiedza o społeczeństwie7 Podstawy przedsiębiorczości8 Geografia9 Biologia

10 Chemia11 Fizyka

#

12 Matematyka

MATeMAtyka 2 . Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

MATeMAtyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska,

Grzegorz Janocha Wojciech Babiański, Lech

Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

13 Informatyka14 Edukacja dla bezpieczeństwa

15 Wychowanie do życia w rodzinieWędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnychred. Teresa Król, Maria Ryś

16 Religia Za progiem nadziei red. Ks Tadeusz Śmiech, Elżbieta Kondrak

17 Historia i społeczeństwo 4h

1. Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum

ogólnokształcącego i technikum. 2. Poznać przeszłość.

Rządzący i rządzeni. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla

liceum ogólnokształcącego i technikum 3. Poznać przeszłość.

Wojna i wojskowość. Podręcznik do historii i społeczeństwa

dla liceum ogólnokształcącego i technikum 4. Poznać

przeszłość. Europa i świat. Podręcznik do historii i

społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

1. Tomasz Maćkowski 2. Iwona Janicka 3. Jarosław Centek 4.

Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński

18Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa logistycznego w

gospodarce19 Język obcy ukierunkowany zawodowo20 Bezpieczeństwo i higiena pracy

21 Logistyka w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania Podręcznik zostanie podany we wrześniu

3

Page 2: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

ORGANIZACJA TRANSPORTU. KWALIFIKACJA AU.32.

CZ.1, Podręcznik do nauki zawodu technik logistykJarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski

ORGANIZACJA TRANSPORTU. KWALIFIKACJA AU.32.

CZ.2, Podręcznik do nauki zawodu technik logistykJarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski, Justyna Stochaj

23 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

24Pracownia funkcjonowania przedsiębiorstwa logistycznego w

gospodarce

25Pracownia logistyki w procesach produkcji, dystrybucji i

magazynowaniaPodręcznik zostanie podany we wrześniu

Zbiór zadań z logistykiMonika Knap, Radosław Knap

Testy przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji

procesów transportowych

Dorota Szymczyńska

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik

logistyk. Kwalifikacja A.31. Zarządzanie środkami technicznymi

podczas realizacji procesów transportowych

Grażyna Karpus

22

26

Procesy i środki transportowe w logistyce

Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce

Page 3: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS TRZECICH PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zawód: Technik mechatronik

LP PRZEDMIOT TUTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR PODRĘCZNIKA

1 Język polskiCiekawi świata – cz.III. Romantyzm.

Ciekawi świata – cz. IV. Pozytywizm. Młoda Polska

Cz.III Iwona Łapińska, Brygida Maciejewska, Joanna Sadowska

Cz. IV Ewa Niwińska – Lipińska, Jolanta Pol

2 Język angielskiLongman Repetytorium Maturalne podręcznik|język

angielski|poziom podstawowyMarta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler

Język niemiecki Infos 2A/2B Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik

Język rosyjski Wot i my 2 Wiatr - Kmieciak M., Wujec S.Język francuski

4 Wiedza o kulturze5 Historia6 Wiedza o społeczeństwie7 Podstawy przedsiębiorczości8 Geografia9 Biologia

10 Chemia

11 FizykaZ fizyką w przyszłość. Podręcznik Szkoły ponadgimnazjalne.

Zakres rozszerzony. Cz. 1 - 2

cz 1. M. Fiałkowska, B.Saganowska, J. Salach cz.2 M.

Fiałkowska, B. Sagnowska, J. Salach, aneksy autorstwa M.

Godlewskiej i M. Godlewskiego

12 Matematyka

MATeMAtyka 2 . Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

MATeMAtyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska,

Grzegorz Janocha Wojciech Babiański, Lech

Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

13 Informatyka14 Edukacja dla bezpieczeństwa

15 Wychowanie do życia w rodzinieWędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnychred. Teresa Król, Maria Ryś

16 Religia Za progiem nadziei red. Ks Tadeusz Śmiech, Elżbieta Kondrak

17 Historia i społeczeństwo 4h

1. Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum

ogólnokształcącego i technikum. 2. Poznać przeszłość.

Rządzący i rządzeni. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla

liceum ogólnokształcącego i technikum 3. Poznać przeszłość.

Wojna i wojskowość. Podręcznik do historii i społeczeństwa

dla liceum ogólnokształcącego i technikum 4. Poznać

przeszłość. Europa i świat. Podręcznik do historii i

społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

1. Tomasz Maćkowski 2. Iwona Janicka 3. Jarosław Centek 4.

Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński

18 Podstawy elektrotechniki i elektroniki19 Układy elektryczne i elektroniczne20 Technologie i konstrukcje mechaniczne Brak podręcznika21 Język obcy ukierunkowany zawodowo Brak podręcznika22 Bezpieczeństwo i higiena pracy23 Urządzenia i systemy mechatroniczne24 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych Podręcznik zostanie podany we wrześniu

25Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów

mechatronicznych26 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

3

Page 4: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

27 Pracownia elektrotechniki i elektroniki28 Pracownia układów elektrycznych i elektronicznych

29 Pracownia technik wytwarzania i konstrukcji mechanicznych

30 Pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych

31Pracownia eksploatacji urządzeń i systemów

mechatronicznychpodręcznik zostanie podany we wrześniu

32Pracownia projektowania i programowania urządzeń i

systemów mechatronicznych

Page 5: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS TRZECICH PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zawód: Technik pojazdów samochodowych

LP PRZEDMIOT TUTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR PODRĘCZNIKA

1 Język polskiCiekawi świata – cz.III. Romantyzm.

Ciekawi świata – cz. IV. Pozytywizm. Młoda Polska

Cz.III Iwona Łapińska, Brygida Maciejewska, Joanna Sadowska

Cz. IV Ewa Niwińska – Lipińska, Jolanta Pol

2 Język angielskiLongman Repetytorium Maturalne podręcznik|język

angielski|poziom podstawowyMarta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler

Język niemiecki Infos 2A/2B Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik

Język rosyjski Wot i my 2 Wiatr - Kmieciak M., Wujec S.Język francuski Podręcznik zostanie podany we wrześniu

4 Wiedza o kulturze5 Historia6 Wiedza o społeczeństwie7 Podstawy przedsiębiorczości8 Geografia9 Biologia

10 Chemia

11 FizykaZ fizyką w przyszłość. Podręcznik Szkoły ponadgimnazjalne.

Zakres rozszerzony. Cz. 1 - 2

cz 1. M. Fiałkowska, B.Saganowska, J. Salach cz.2 M.

Fiałkowska, B. Sagnowska, J. Salach, aneksy autorstwa M.

Godlewskiej i M. Godlewskiego

12 Matematyka

MATeMAtyka 2 . Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

MATeMAtyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska,

Grzegorz Janocha Wojciech Babiański, Lech

Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

13 Informatyka14 Edukacja dla bezpieczeństwa

15 Wychowanie do życia w rodzinieWędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnychred. Teresa Król, Maria Ryś

16 Religia Za progiem nadziei red. Ks Tadeusz Śmiech, Elżbieta Kondrak

17 Historia i społeczeństwo 4h

1. Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum

ogólnokształcącego i technikum.

2. Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni. Podręcznik do

historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i

technikum

3. Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość. Podręcznik do

historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i

technikum

4. Poznać przeszłość. Europa i świat. Podręcznik do historii i

społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

1. Tomasz Maćkowski

2. Iwona Janicka

3. Jarosław Centek

4. Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński

18 Podstawy elektrotechniki i elektroniki19 Technologie i konstrukcje mechaniczne20 Układy sterowania i regulacji21 Przepisy ruchu drogowego brak podręcznika 22 Język obcy ukierunkowany zawodowo23 Bezpieczeństwo i higiena pracy

24Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów

samochodowych

3

Page 6: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

25Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych

pojazdów samochodowych

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów

samochodowychK. Pacholski

26Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów

samochodowych27 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej28 Pracownia elektrotechniki i elektroniki29 Pracownia sterowania i regulacji30 Pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych

31Pracownia diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów

samochodowych

32Zajęcia praktyczne z diagnozowania i naprawy pojazdów

samochodowych

33Zajęcia praktyczne z diagnostyki i naprawy podzespołów

elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowychPracownia mechatroniki samochodowej Dyga Grzegorz, Trawiński Grzegorz

34 Pracownia z obsługi pojazdów samochodowych

Page 7: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS TRZECICH PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zawód: Technik architektury krajobrazu

LP PRZEDMIOT TUTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR PODRĘCZNIKA

1 Język polskiCiekawi świata – cz.III. Romantyzm.

Ciekawi świata – cz. IV. Pozytywizm. Młoda Polska

Cz.III Iwona Łapińska, Brygida Maciejewska, Joanna Sadowska

Cz. IV Ewa Niwińska – Lipińska, Jolanta Pol

2 Język angielskiLongman Repetytorium Maturalne podręcznik|język

angielski|poziom podstawowyMarta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler

Język niemiecki Infos 2A/2B Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik

Język rosyjski Wot i my 2 Wiatr - Kmieciak M., Wujec S.Język francuski podręcznik zostanie podany we wrześniu

4 Wiedza o kulturze5 Historia6 Wiedza o społeczeństwie7 Podstawy przedsiębiorczości8 Geografia

9 Biologia Biologia na czasie 1, Biologia na czasie 2

Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, renata

matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław zamachowski,

Maria Marko-Worłowska, Ryszard Kozik, Władysław

Zamachowski, Stanisław Krawczyk, Franciszek Dubert, Adam

Kula10 Chemia11 Fizyka

12 Matematyka

MATeMAtyka 2 . Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

MATeMAtyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska,

Grzegorz Janocha Wojciech Babiański, Lech

Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

13 Informatyka14 Edukacja dla bezpieczeństwa

15 Wychowanie do życia w rodzinieWędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnychred. Teresa Król, Maria Ryś

16 Religia Za progiem nadziei red. Ks Tadeusz Śmiech, Elżbieta Kondrak

17 Historia i społeczeństwo 2h

1. Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość. Podręcznik do

historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i

technikum

2. Poznać przeszłość. Europa i świat. Podręcznik do historii i

społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

1. Jarosław Centek

2. Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński

18 Podstawy architektury krajobrazu19 Przepisy ruchu drogowego20 Język obcy ukierunkowany zawodowo Brak podręcznika21 Bezpieczeństwo i higiena pracy22 Podstawy przygotowania i pielęgnacji roślin ozdobnych23 Podstawy kształtowania i projektowania krajobrazu Podstawy architektury krajobrazu cz. 2 E. Gadomska, A. Różańska, D. Sikora24 Podstawy urządzania i konserwacji25 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

26 Zajęcia praktyczne z roślin ozdobnych

28 Pracownia podstaw projektowania Podstawy architektury krajobrazu cz.1 E. Gadomska, K. Gańko, M. Garczarczyk, K. Zinowiec- Cieplik

3

Page 8: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

29Zajęcia praktyczne z udowy i konserwacji obiektów małej

architekturyBrak podręcznika

Page 9: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS TRZECICH PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Branżowa Szkoła I stopnia Zawód: ślusarz

LP PRZEDMIOT TUTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR PODRĘCZNIKA

1 Język polskiOdkrywamy na nowo. Język polski. Podręcznik dla zasadniczej

szkoły zawodowej. cz.2Barbara Chuderska

2 Język angielski New Matura Success elementaryJane Comyns Carr, Jennifer Parsons, Peter Moran, Lindsay

White, Tomasz Siuta3 Historia4 Wiedza o społeczeństwie5 Podstawy przedsiębiorczości6 Geografia7 Biologia8 Chemia9 Fizyka

10. Matematyka Matematyka. Część 2 Wojciech Babiański, Karolina Wej

11 Informatyka12 Edukacja dla bezpieczeństwa

13 Wychowanie do życia w rodzinieWędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnychred. Teresa Król, Maria Ryś

14 Religia Za progiem nadziei red. Ks Tadeusz Śmiech, Elżbieta Kondrak15 Technologie i konstrkcje mechaniczne16 Język obcy ukierunkowany zawodowo17 Bezpieczeństwo i higiena pracy18 Podejmowaniei prowadzenie działalności gospodarczej Brak podręcznika

19Technologia wytwarzania i napraw elementów maszyn,

urządzeń i narzędzi

Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i

narzędzi.Janusz Figurski, Stanisław Popis

# 20 Pracownia podstaw konstrukcji maszyn Brak podręcznika21 Zajęcia praktyczne Brak podręcznika

Page 10: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS TRZECICH PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Branżowa Szkoła I stopnia Zawód: mechanik pojazdów samochodowych

LP PRZEDMIOT TUTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR PODRĘCZNIKA

1 Język polskiOdkrywamy na nowo. Język polski. Podręcznik dla zasadniczej

szkoły zawodowej. cz.2Barbara Chuderska

2 Język angielski New Matura Success elementaryJane Comyns Carr, Jennifer Parsons, Peter Moran, Lindsay

White, Tomasz Siuta3 Historia4 Wiedza o społeczeństwie5 Podstawy przedsiębiorczości6 Geografia7 Biologia8 Chemia9 Fizyka

10. Matematyka Matematyka. Część 2 Wojciech Babiański, Karolina Wej

11 Informatyka12 Edukacja dla bezpieczeństwa

13 Wychowanie do życia w rodzinieWędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnychred. Teresa Król, Maria Ryś

14 Religia Za progiem nadziei red. Ks Tadeusz Śmiech, Elżbieta Kondrak# 15 Bezpieczeństwo i higiena pracy

16 Technologie i konstrukcje mechaniczne

17Podejmowanie i prowadzenie działalności działalności

gospodarczej18 Język obcy ukierunkowany zawodowo19 Budowa i diagnozowanie pojazdów20 Przepisy ruchu drogowego21 Pracownia elektrotechniki i elektroniki

22 Pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych

23Zajęcia praktyczne - budowa, obsługa i naprawa pojazdów

samochodowychbrak podręcznika

Page 11: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS TRZECICH PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

LP PRZEDMIOT TUTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR PODRĘCZNIKA

1 Język polskiCiekawi świata – cz.III. Romantyzm.

Ciekawi świata – cz. IV. Pozytywizm. Młoda Polska

Cz.III Iwona Łapińska, Brygida Maciejewska, Joanna Sadowska

Cz. IV Ewa Niwińska – Lipińska, Jolanta Pol

2 Język angielskiLongman Repetytorium Maturalne podręcznik|język

angielski|poziom podstawowyMarta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler

Język niemiecki Infos 2A/2B Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik

Język rosyjski Podręcznik zostanie podany we wrześniuJęzyk francuski Podręcznik zostanie podany we wrześniu

4 Wiedza o kulturze5 Historia6 Wiedza o społeczeństwie7 Podstawy przedsiębiorczości8 Geografia BraK PODRĘCZNIKA9 Biologia

10 Chemia11 Fizyka

12 Matematyka

MATeMAtyka 2 . Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

MATeMAtyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska,

Grzegorz Janocha Wojciech Babiański, Lech

Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

13 Informatyka14 Edukacja dla bezpieczeństwa

15 Wychowanie do życia w rodzinieWędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnychred. Teresa Król, Maria Ryś

16 Religia Za progiem nadziei red. Ks Tadeusz Śmiech, Elżbieta Kondrak

17 Historia i społeczeństwo 2h

1. Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość. Podręcznik do

historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i

technikum

2. Poznać przeszłość. Europa i świat. Podręcznik do historii i

społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

1. Jarosław Centek

2. Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński

18 Geodezja ogólna

3

Zawód: Technik geodeta

Page 12: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

19 Geodezja inżynieryjna BRAK PODRĘCZNIKA20 Kataster i gospodarka nieruchomościami21 Bezpieczeństwo i higiena pracy22 Język obcy ukierunkowany zawodowo23 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej24 Praktyczne ćwiczenia geodezyjne BRAK PODRĘCZNIKA25 Pracownia obliczeń geodezyjnych i kartograficznych BRAK PODRĘCZNIKA26 Pracownia informatyki geodezyjnej BRAK PODRĘCZNIKA27 Pracownia katastru i gospodarki nieruchomości

Page 13: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS TRZECICH PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

LP PRZEDMIOT TUTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR PODRĘCZNIKA

1 Język polskiCiekawi świata – cz.III. Romantyzm.

Ciekawi świata – cz. IV. Pozytywizm. Młoda Polska

Cz.III Iwona Łapińska, Brygida Maciejewska, Joanna Sadowska

Cz. IV Ewa Niwińska – Lipińska, Jolanta Pol

2 Język angielskiLongman Repetytorium Maturalne podręcznik|język

angielski|poziom podstawowyMarta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler

Język niemiecki Infos 2A/2B Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik

Język rosyjski Wot i my 2 Wiatr - Kmieciak M., Wujec S.Język francuski

4 Wiedza o kulturze5 Historia6 Wiedza o społeczeństwie7 Podstawy przedsiębiorczości8 Geografia9 Biologia

10 Chemia

11 FizykaZ fizyką w przyszłość. Podręcznik Szkoły ponadgimnazjalne.

Zakres rozszerzony. Cz. 1 - 2

cz 1. M. Fiałkowska, B.Saganowska, J. Salach cz.2 M.

Fiałkowska, B. Sagnowska, J. Salach, aneksy autorstwa M.

Godlewskiej i M. Godlewskiego

12 Matematyka

MATeMAtyka 2 . Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

MATeMAtyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska,

Grzegorz Janocha

13 Informatyka14 Edukacja dla bezpieczeństwa

15 Wychowanie do życia w rodzinieWędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnychred. Teresa Król, Maria Ryś

16 Religia Za progiem nadziei red. Ks Tadeusz Śmiech, Elżbieta Kondrak

17 Historia i społeczeństwo 4h

1. Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum

ogólnokształcącego i technikum. 2. Poznać przeszłość.

Rządzący i rządzeni. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla

liceum ogólnokształcącego i technikum 3. Poznać przeszłość.

Wojna i wojskowość. Podręcznik do historii i społeczeństwa

dla liceum ogólnokształcącego i technikum 4. Poznać

przeszłość. Europa i świat. Podręcznik do historii i

społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

1. Tomasz Maćkowski

2. Iwona Janicka

3. Jarosław Centek

4. Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński

18 Podstawy elektrotechniki i elektroniki19 Układy elektryczne i elektroniczne20 Język obcy ukierunkowany zawodowo21 Bezpieczeństwo i higiena pracy22 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

23 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne

Instalacje elektryczne

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i

urządzeń elektrycznych. ELE.02/EE.05. Cz.2

Repetytorium i testy egzaminacyjne.Kwalifikacja E.8

Edward Musiał

Sławomir Kołodziejczyk

Anna Tąpolska

Irena Chrząszczyk

Marek Bielak

Zawód: Technik elektryk

3

Page 14: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych25 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej26 Pracownia elektrotechniki i elektroniki27 Pracownia układów elektrycznych i elektronicznych

28Pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń

elektrycznych29 Zajęcia praktyczne z zakresu instalacji elektrycznych Pracownia instalacji elektrycznych E.8 Stanisław Karasiewicz

30Pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji

elektrycznych

Page 15: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS TRZECICH PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zawód: Technik elektronik

LP PRZEDMIOT TUTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR PODRĘCZNIKA

1 Język polskiCiekawi świata – cz.III. Romantyzm.

Ciekawi świata – cz. IV. Pozytywizm. Młoda Polska

Cz.III Iwona Łapińska, Brygida Maciejewska, Joanna Sadowska

Cz. IV Ewa Niwińska – Lipińska, Jolanta Pol

2 Język angielskiLongman Repetytorium Maturalne podręcznik|język

angielski|poziom podstawowyMarta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler

Język niemiecki (drugi język kontynuacja) Infos 2A/2B Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik

Język rosyjski (drugi język kontynuacja) Wot i my 2 Wiatr - Kmieciak M., Wujec S.Język francuski (drugi język kontynuacja)

4 Wiedza o kulturze5 Historia6 Wiedza o społeczeństwie7 Podstawy przedsiębiorczości8 Geografia9 Biologia

10 Chemia

11 FizykaZ fizyką w przyszłość. Podręcznik Szkoły ponadgimnazjalne.

Zakres rozszerzony. Cz. 1 - 2

cz 1. M. Fiałkowska, B.Saganowska, J. Salach cz.2 M.

Fiałkowska, B. Sagnowska, J. Salach, aneksy autorstwa M.

Godlewskiej i M. Godlewskiego

12 Matematyka

MATeMAtyka 2 . Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

MATeMAtyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska,

Grzegorz Janocha Wojciech Babiański, Lech

Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

13 Informatyka14 Edukacja dla bezpieczeństwa

15 Wychowanie do życia w rodzinieWędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnychred. Teresa Król, Maria Ryś

16 Historia i społeczeństwo 4h

1. Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum

ogólnokształcącego i technikum. 2. Poznać przeszłość.

Rządzący i rządzeni. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla

liceum ogólnokształcącego i technikum 3. Poznać przeszłość.

Wojna i wojskowość. Podręcznik do historii i społeczeństwa

dla liceum ogólnokształcącego i technikum 4. Poznać

przeszłość. Europa i świat. Podręcznik do historii i

społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

1. Tomasz Maćkowski 2. Iwona Janicka 3. Jarosław Centek 4.

Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński

17 Religia Za progiem nadziei red. Ks Tadeusz Śmiech, Elżbieta Kondrak18 Podstawy elektrotechniki i elektroniki19 Układy elektryczne i elektroniczne20 Język obcy ukierunkowany zawodowo21 Bezpieczeństwo i higiena pracy22 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych23 Eksploatacja urządzeń elektronicznych brak podręcznika24 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej25 Pracownia elektrotechniki i elektroniki26 Pracownia układów elektrycznych i elektronicznych

3

Page 16: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

27 Pracownia wykonywania instalacji urządzeń elektronicznych

28 Pracownia eksploatacji urządzeń elektronicznych brak podręcznika

Page 17: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS TRZECICH PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zawód: Technik mechanik

LP PRZEDMIOT TUTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR PODRĘCZNIKA

1 Język polskiCiekawi świata – cz.III. Romantyzm.

Ciekawi świata – cz. IV. Pozytywizm. Młoda Polska

Cz.III Iwona Łapińska, Brygida Maciejewska, Joanna Sadowska

Cz. IV Ewa Niwińska – Lipińska, Jolanta Pol

2 Język angielskiLongman Repetytorium Maturalne podręcznik|język

angielski|poziom podstawowyMarta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler

Język niemiecki (drugi język kontynuacja) Infos 2A/2B Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnychCezary Serzysko, Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz

GajownikJęzyk francuski (drugi język kontynuacja) Francofolie express I R.Boutegege, M. Supryn -KLEPCARAJęzyk rosyjski (drugi język kontynuacja) Wot i my 2 Wiatr - Kmieciak M., Wujec S.

4 Wiedza o kulturze5 Historia6 Wiedza o społeczeństwie7 Podstawy przedsiębiorczości8 Geografia9 Biologia

11 FizykaZ fizyką w przyszłość. Podręcznik Szkoły ponadgimnazjalne.

Zakres rozszerzony. Cz. 1 - 2

cz 1. M. Fiałkowska, B.Saganowska, J. Salach cz.2 M.

Fiałkowska, B. Sagnowska, J. Salach, aneksy autorstwa M.

Godlewskiej i M. Godlewskiego

12 Matematyka

MATeMAtyka 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

MATeMAtyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Pączek Dorota Wojciech

Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz

Janocha

13 Informatyka14 Edukacja dla bezpieczeństwa

15 Wychowanie do życia w rodzinieWędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnychred. Teresa Król, Maria Ryś

16 Religia Na drodach wiary red. Ks Tadeusz Śmiech, Elżbieta Kondrak

17 Historia i społeczeństwo18 Technologie i konstrukcje mechaniczne Technologia mechaniczna W. Dudziński, T. Dziewanowski, R. Filipowski19 Techniki wytwarzania i układy regulacji maszyn20 Język obcy ukierunkowany zawodowo21 Bezpieczeństwo i higiena pracy

22 Podstawy użytkowania obrabiarek skrawających Użytkowanie maszyn i urządzeń. Podstawy obróbki CNC S. Legutko

23Projektowanie i nadzorowanie procesów produkcjimaszyn i

urządzeń24 Podstawy działalności zawodowej25 Pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych26 Pracownia technik wytwarzania i regulacji maszyn27 Zajęcia praktyczne - obróbka mechaniczna

28 Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie Programowanie obrabiarek. Toczenie , Frezowanie. Tom 1,2

3

10 Chemia

Page 18: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

29Pracownia projektowania i nadzoru procesów produkcji

maszyn i urządzeń30 Praktyka zawodowa

Page 19: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS TRZECICH PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zawód: Technik chłodnictwa i klimatyzacji

LP PRZEDMIOT TUTUŁ PODRĘCZNIKA AUTOR PODRĘCZNIKA

1 Język polskiCiekawi świata – cz.III. Romantyzm.

Ciekawi świata – cz. IV. Pozytywizm. Młoda Polska

Cz.III Iwona Łapińska, Brygida Maciejewska, Joanna Sadowska

Cz. IV Ewa Niwińska – Lipińska, Jolanta Pol

2 Język angielskiLongman Repetytorium Maturalne podręcznik|język

angielski|poziom podstawowyMarta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler

Język niemiecki podręcznik zostanie podany we wrześniuJęzyk francuski podręcznik zostanie podany we wrześniuJęzyk rosyjski Wot i my 2 Wiatr - Kmieciak M., Wujec S.

4 Wiedza o kulturze5 Historia6 Wiedza o społeczeństwie7 Podstawy przedsiębiorczości8 Geografia9 Biologia

10 Chemia

11 FizykaZ fizyką w przyszłość. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne.

Zakres rozszerzony. Część 1 i 2

cz 1. M. Fiałkowska, B.Saganowska, J. Salach cz.2 M.

Fiałkowska, B. Sagnowska, J. Salach, aneksy autorstwa M.

Godlewskiej i M. Godlewskiego

12 MatematykaMATeMAtyka 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy i rozszerzonyWojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

13 Informatyka14 Edukacja dla bezpieczeństwa

15 Wychowanie do życia w rodzinieWędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnychred. Teresa Król, Maria Ryś

16 Religia W blasku Bożej prawdy red. Ks Tadeusz Śmiech, Elżbieta Kondrak

17 Historia i społeczeństwo18 Technologie i konstrukcje mechaniczne19 Termodynamika techniczna podręcznik zostanie podany we wrześniu20 Elektrotechnika i elektronika w chłodnictwie i klimatyzacji podręcznik zostanie podany we wrześniu21 Język obcy ukierunkowany zawodowo22 Bezpieczeństwo i higiena pracy23 Technologia instalacji i urządzeń chłodnicznych podręcznik zostanie podany we wrześniu24 Technologia instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych26 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej27 Pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych podręcznik zostanie podany we wrześniu

28Pracownia pomiarów parametrów instalacji oraz urządzeń

chłodniczychpodręcznik zostanie podany we wrześniu

29Zajęcia praktyczne - z montażu i eksploatacji instalacji i

urządzeń chłodniczychpodręcznik zostanie podany we wrześniu

30Pracownia z montażu i eksploatacji instalacji i urządzeń

klimatycznychBrak podręcznika

3

Page 20: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WYDAWCADATA

DOPUSZCZENIA

NUMER

EWIDENCYJNY W

WYKAZIE

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp.zo.o 2013514/3/2013

514/4/2013

Pearson Central Europe 2014 materiał edukacyjny

Pearson Central Europe 2012451/3/2012

451/4/2012WSP 2015 294/2/2012/2015

Nowa Era Spółka z o.o. Nowa Era Spółka z

o.o.2014

360/2/2013

360/3/2014

Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon" 22.06.2015 663/2013/2015

Jedność, Kielce 22.07.2014 AZ-4-01/12

Nowa Era Spółka z o.o.

1. 2013-06-27

2. 2014-01-29

3. 2014-07-24

4. 2015-01-09

1. 659/1/2013

2. 659/2/2014

3. 659/3/2014

4. 659/4/2015

Page 21: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2018

1.28.15/2018

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2018

1.29.16/2018

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2018materiał

ćwiczeniowy

empi2 2015materiał

ćwiczeniowy

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2015 materiał edukacyjny

Page 22: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WYDAWCADATA

DOPUSZCZENIA

NUMER

EWIDENCYJNY W

WYKAZIE

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp.zo.o 2013514/3/2013

514/4/2013

Pearson Central Europe 2014 materiał edukacyjny

Pearson Central Europe 2012451/3/2012

451/4/2012WSP 2015 294/2/2012/2015

WSiP S.A.2015-02-19

2016-01-13

548/1/2012/2015

548/2/2013/2016

Nowa Era Spółka z o.o. 2014360/2/2013

360/3/2014

Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon" 22.06.2015 663/2013/2015

Jedność, Kielce 22.07.2014 AZ-4-01/12

Nowa Era Spółka z o.o.

1. 2013-06-27

2. 2014-01-29

3. 2014-07-24

4. 2015-01-09

1. 659/1/2013

2. 659/2/2014

3. 659/3/2014

4. 659/4/2015

Page 23: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki
Page 24: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WYDAWCADATA

DOPUSZCZENIA

NUMER

EWIDENCYJNY W

WYKAZIE

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp.zo.o 2013514/3/2013

514/4/2013

Pearson Central Europe 2014 materiał edukacyjny

Pearson Central Europe 2012451/3/2012

451/4/2012WSP 2015 294/2/2012/2015

WSiP S.A.2015-02-19

2016-01-13

548/1/2012/2015

548/2/2013/2016

Nowa Era Spółka z o.o. 2014360/2/2013

360/3/2014

Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon" 22.06.2015 663/2013/2015

Jedność, Kielce 22.07.2014 AZ-4-01/12

Nowa Era Spółka z o.o.

1. 2013-06-27

2. 2014-01-29

3. 2014-07-24

4. 2015-01-09

1. 659/1/2013

2. 659/2/2014

3. 659/3/2014

4. 659/4/2015

Page 25: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności MEN 2011

Wsip S.A. 2016

Page 26: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WYDAWCADATA

DOPUSZCZENIA

NUMER

EWIDENCYJNY W

WYKAZIE

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp.zo.o 2013514/3/2013

514/4/2013

Pearson Central Europe 2014 materiał edukacyjny

Pearson Central Europe 2012451/3/2012

451/4/2012WSP 2015 294/2/2012/2015

Nowa Era Spółka z o.o. 2012, 2013564/1/2012,

564/2/2013

Nowa Era Spółka z o.o. 2014360/2/2013

360/3/2014

Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon" 22.06.2015 663/2013/2015

Jedność, Kielce 22.07.2014 AZ-4-01/12

Nowa Era Spółka z o.o.1. 2014-07-24

2. 2015-01-09

1. 659/3/2014

2. 659/4/2015

Hortpress 2005 18/2005

Hortpress 2004 24/2004

Page 27: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki
Page 28: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WYDAWCADATA

DOPUSZCZENIA

NUMER

EWIDENCYJNY W

WYKAZIE

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp.zo.o 526/2/2013

Pearson Central Europe 27.01.2011 315/1/2011

Nowa Era 573/2/2013/2015

Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon" 22.06.2015 663/2013/2015

Jedność, Kielce 22.07.2014 AZ-4-01/12

WSiP 2015

Page 29: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WYDAWCADATA

DOPUSZCZENIA

NUMER

EWIDENCYJNY W

WYKAZIE

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp.zo.o 526/2/2013

Pearson Central Europe 27.01.2011 315/1/2011

Nowa Era 573/2/2013/2015

Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon" 22.06.2015 663/2013/2015

Jedność, Kielce 22.07.2014 AZ-4-01/12

Page 30: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WYDAWCADATA

DOPUSZCZENIA

NUMER

EWIDENCYJNY W

WYKAZIE

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp.zo.o 2013514/3/2013

514/4/2013

Pearson Central Europe 2014 materiał edukacyjny

Pearson Central Europe 2012451/3/2012

451/4/2012

Nowa Era Spółka z o.o. 2014360/2/2013

360/3/2014

Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon" 22.06.2015 663/2013/2015

Jedność, Kielce 22.07.2014 AZ-4-01/12

Nowa Era Spółka z o.o.1. 2014-07-24

2. 2015-01-09

1. 659/3/2014

2. 659/4/2015

Page 31: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki
Page 32: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WYDAWCADATA

DOPUSZCZENIA

NUMER

EWIDENCYJNY W

WYKAZIE

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp.zo.o 2013514/3/2013

514/4/2013

Pearson Central Europe 2014 materiał edukacyjny

Pearson Central Europe 2012451/3/2012

451/4/2012WSP 2015 294/2/2012/2015

WSiP S.A.2015-02-19

2016-01-13

548/1/2012/2015

548/2/2013/2016

Nowa Era Spółka z o.o. 2014360/2/2013

360/3/2014

Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon" 22.06.2015 663/2013/2015

Jedność, Kielce 22.07.2014 AZ-4-01/12

Nowa Era Spółka z o.o.

1. 2013-06-27

2. 2014-01-29

3. 2014-07-24

4. 2015-01-09

1. 659/1/2013

2. 659/2/2014

3. 659/3/2014

4. 659/4/2015

WSIP

WKŁ

WSIP

2008

2016

2018

2016

2/98

Page 33: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WSIP 2017

Page 34: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WYDAWCADATA

DOPUSZCZENIA

NUMER

EWIDENCYJNY W

WYKAZIE

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp.zo.o 2013514/3/2013

514/4/2013

Pearson Central Europe 2014 materiał edukacyjny

Pearson Central Europe 2012451/3/2012

451/4/2012WSP 2015 294/2/2012/2015

WSiP S.A.2015-02-19

2016-01-13

548/1/2012/2015

548/2/2013/2016

Nowa Era Spółka z o.o. 2014360/2/2013

360/3/2014

Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon" 22.06.2015 663/2013/2015

Nowa Era Spółka z o.o.

1. 2013-06-27

2. 2014-01-29

3. 2014-07-24

4. 2015-01-09

1. 659/1/2013

2. 659/2/2014

3. 659/3/2014

4. 659/4/2015

Jedność, Kielce 22.07.2014 AZ-4-01/12

Page 35: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki
Page 36: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WYDAWCADATA

DOPUSZCZENIA

NUMER

EWIDENCYJNY W

WYKAZIE

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp.zo.o 2012-06-04514/3/2013

514/4/2013

Pearson Central Europe 2014 materiał edukacyjny

Pearson Central Europe 2012451/2/2012

451/3/2012PWN 382/1/2011WSP 2015 294/2/2012/2015

WSiP S.A.2015-02-19

2016-01-13

548/1/2012/2015

548/2/2013/2016

Nowa Era Spółka z o.o.2011

2013

360/1/2011

360/2/2013

Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon" 22.06.2015 663/2013/2015

Jedność, Kielce 05.08.2013AZ-41-03/12-KL-

2/13

Rea 01.03

Wsip Rea 2013 32/99

Page 37: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki
Page 38: WYKAZ PODRĘZNIKÓW DLA KLAS TRZEIH … · Longman Repetytorium Maturalne podręcznik|język angielski|poziom podstawowy Marta Umińska, ob Hastings, Dominika handler Język niemiecki

WYDAWCADATA

DOPUSZCZENIA

NUMER

EWIDENCYJNY W

WYKAZIE

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp.zo.o 2012-06-04514/3/2013

514/4/2013

Pearson Central Europe 2014 materiał edukacyjny

WSiP 2015 294/2/2012/2015

WSiP S.A.2015-02-19

2016-01-13

548/1/2012/2015

548/2/2013/2016

Nowa Era Spółka z o.o. 2011 360/1/2011

Wydawnictwo i Hurtownia "Rubikon" 22.06.2015 663/2013/2015

Jedność, Kielce 10.12.2012AZ-41-03/12-KL-

1/12