4

 · Të angazhojë staf akademik në realizimin e studimeve në fushat e ekonomisë dhe drejtësisë, të tregjeve, dhe në funksion të nevojave dhe interesave të bizneseve dhe

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · Të angazhojë staf akademik në realizimin e studimeve në fushat e ekonomisë dhe drejtësisë, të tregjeve, dhe në funksion të nevojave dhe interesave të bizneseve dhe
Page 2:  · Të angazhojë staf akademik në realizimin e studimeve në fushat e ekonomisë dhe drejtësisë, të tregjeve, dhe në funksion të nevojave dhe interesave të bizneseve dhe
Page 3:  · Të angazhojë staf akademik në realizimin e studimeve në fushat e ekonomisë dhe drejtësisë, të tregjeve, dhe në funksion të nevojave dhe interesave të bizneseve dhe
Page 4:  · Të angazhojë staf akademik në realizimin e studimeve në fushat e ekonomisë dhe drejtësisë, të tregjeve, dhe në funksion të nevojave dhe interesave të bizneseve dhe