Tabelele Sunetelor Si Procesele Lor

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vocalele și consoanele, modul si locul de articulare, procesele la care participă.

Text of Tabelele Sunetelor Si Procesele Lor

1

Loc de articulare Mod de articulare Oclusive sonore (ntrerupte) Fricative (continue) Africate Lichide Laterale Lichide vibrante1

Labiale labiobilabiale dentale

apicodentale

alveoapicale

Linguale alveopalatale palatale velare uvulare

surde sonore surde sonore surde sonore surde sonore surde

b, m1a p v f

d, n1a t z s [dz]4 l5a r6a

(g) (k) j

g k h3

= + nazal; 2 = n cazul n care |g', k'| sunt foneme de sine stttoare; 3 = | h | este uneori considerat uvular sau chiar laringal; 4 = ca fonem, numai n dialect; 5 = uneori considerat apicodental, ca i | r |; 6 = | r | dental devine uvular (graseiat), dac vibraia are loc la nivelul uvulei; a = cu marca +sonant.

2

3

A L O F O N E. I. CLASIFICAREA POZIIONAL (TABELE SINOPTICE)A. PREZENTARE:

Nr. crt.I. 1.

Denumirea Simbol gr af icPalatalizarea Alofone palatalizate [ ']

Vocale / Consoane

Factori

Schem

Proces foneticAsimilare progresiv, vocalic, simpl Asimilare regresiv, vocalic, simpl Asimilare progresiv, vocalic, simpl Asimilare regresiv, vocalic, simpl Asimilare progresiv, vocalic, dubl Asimilare regresiv, vocalic, dubl

Exemple

Vocale: [a'], [o'], [u'] Consoane: toate, fr ,

[ e, i ]

[ e, i ] [ a, o, u ] [ a', o', u' ] [ e, i ]

[pia'r], [bea'], [le-o' d], [i-o' d], [iu'te] [p'ia], [v'is], [av'ea], [f'inal], [k'in], [g'em] [oare], [plou], [plound], [ou], [soare] [poal], [juka], [oarece], [dor], [kub], [nuk] [lcrimioa'r], [mduvioa'r], [Geoa'giu] [l'e-o d], ['i-o d], [pl'eosk], [l'eoark]

[ e, i ] [ e, i ] [ o, u ]

[ p', b', f'] [ p, b, f] [ e, i ] [ o, u ] [ a, , ] [ a, , ] [ o, u ] [ p, b, m][ p, b, m] [ o, u ] [a] [ a'] [eo, io][p', b', m'] [p, b, m]

I. 2. Labializarea Alofone labializate [ ] Vocale: [a], [], [] Consoane: toate I. 3. Palatalizare + Labializare Alofone palatallabializate Vocale: [a'] [ '] Consoane: toate, fr [, ]

[ o, u ] [ o, u ]

[ io, eo ] [ i, o ] n trift. [eoa],[ioa] [ e, o ] [ eo, io ] [ eo, io ]

[eo, io]

4

I. 4.

Nazalizare Alofone nazalizate Fricativizare Alofone fricativizate

[m +cons.] [

]

Vocale: toate Consoane: [ m, n ]

[m+cons.][n(+cons.)]

[a, o, u][a, o, u] [n( +cons.)] [ m ] [ m, n ] [ f, v ]+

Asimilare regresiv, simpl, consonantic Asimilare regresiv, simpl, consonantic Asimilare regresiv, simpl, consonantic Asimilare regresiv, simpl, consonantic

[Anka], [enklav], [inklus], [nk], [prompt], [unki] [triumf], [nva] [nira], [nzestra] [bak], [ug], [ham], [ggav] _ [mmuguri],[mpod]

I. 5. [ ]

[ f, v ] labiodent.

[s, z, , j ] alveolare

I. 6.

Velarizare Alofon velarizat Bilabializare Alofon bilabializat Desonorizare Alofone desonantizate Aspirare Alofone aspirate Neutralizare Alofone neutralizate Asilabizarea Alofone vocalice asilabice

[ ] []

Consoane: [n] Consoane: [n] Consoane: sonante: [ m, n, l, r ] Consoane: oclusivele orale: [ p, b, t, d, k, g] Consoane: [ s, z ] Vocale: [ e, i, o, u ]

[ k, g, h ]

[ n ] [ n ] [ s, z, , j ] [ ] [ n ] [ k, g, h ]

I. 7.

[] [m] [ ] [ ]

[ p, b, m ]

_ [ m ] [ n ] [ p, b, m ]

II.

III.

[-cons.] [- c + m, n, l, r ][- c + m, n, l, (la final r ] de cuvnt) la final de cuvnt [ p, b, t, d, k, g ]

[astm],[krn],[azvrl] Desonantizare afonizare primirea unei mrci suplimentare aspirate anularea funciei difereniative a unei MD pierderea calitii de centru silabic [skap], [korb], [pat], [ard], [fak], [drag] [smntn], [zmeur] [ieri], [deal], [soare], [ziua], [stau], [aveau], [maieu]

IV.

], [ s / z] [ ]

[

[m, n, l, r] o vocal (n aceeai silab)

[ s, z ] [ s, z ] [ m, n, l, r ] [ e, i, o, u ]

V.

5

VI.

Anularea stopului glotal Alofone fr stop glotal Scurtarea vocalic postconsonan tic

[ ] [ ]

Vocale: [ e, i, a, , ] Vocale: [ o, u, a, , ]

vocale n hiat

[ i, e, a, , ]

cu apendice palatal cu apendice labia l Excepie: muta cum liquida

[o,u,a,,] consoan/ e (n final de cuvnt)

anularea hiatului / a stopului glotal pronunare scurt intensitate sonor redus

VII

[ ] [ ]

[voin],[agreez], [kreat],[krem], [krend] [aud],[eolian], [lua][lum], [lund] [pomi], [lupi], [fai], [drei], [vezi], [unki]

Vocale: [i]

[i]

B. REZUMAT: ALOFONE VOCALICE: Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Denumireprimare, neutrale palatalizate labializate palatal-labializate asilabice fr stop glotal cu apendice palatal / labial nazalizate postconsonantic scurt

Simbol[ ] [ '] [ ] [ '] [ ] [ ] / [ ] [ ] [o]

Inventar [a],[e],[i],[o],[u],[],[] [a'], [o'], [u'] [a], [], [] [a'] [e], [i], [o], [u] [e], [I], [a], [] / [o],[u],[a],[],[] [],[],[],[],[],[],[] [i]

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ALOFONE CONSONANTICE: Denumire Simbol Inventar primare palatalizate labializate palatal-labializate fricativizate velarizate bilabializate desonantizate aspirate neutralizate [ ] [ '] [ ] [ '] [] [][ ] [] [ o] [ ] [x] toate cele 20 de consoane ale limbii romne toate 20, fr [ ] i [ ] toate 20 toate 20, fr [ ] i [ ] [m] i [n] labiodentale[m]; [n] alveolar[n] [n] velarizat [ ] [n] bilabializat [ m ] [ m ], [ n ], [ l ] [p], [b], [t], [d], [k], [g] [ z], [ s ]

6

7