4
TEMA – PRIJEVOZNA SREDSTVA: putujemo kopnom, morem, zrakom i svemirom 1. DAN – MILO Prvi dan radionica polaznici će se upoznati sa znanstvenim robotom pod imenom Milo. Milo je vozilo namijenjeno istraživanju svemira i površina raznih planeta. Polaznici će prvo prema uputama danima na tabletima sastaviti projekt. Nakon toga će se upoznati sa osnovnim naredbama programa u kojem će raditi tokom radionica na način da će isprogramirati svog robota da se kreće u različitim smjerovima kako bi mogao istraživati površinu, baš kao što i pravi znanstveni robot istražuje Mars. Slika 1. WeDo Milo

TEMA PRIJEVOZNA SREDSTVA: putujemo kopnom, morem, …

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TEMA PRIJEVOZNA SREDSTVA: putujemo kopnom, morem, …

TEMA – PRIJEVOZNA SREDSTVA: putujemo kopnom, morem, zrakom i svemirom

1. DAN – MILO Prvi dan radionica polaznici će se upoznati sa znanstvenim robotom pod imenom Milo. Milo je vozilo namijenjeno istraživanju svemira i površina raznih planeta. Polaznici će prvo prema uputama danima na tabletima sastaviti projekt. Nakon toga će se upoznati sa osnovnim naredbama programa u kojem će raditi tokom radionica na način da će isprogramirati svog robota da se kreće u različitim smjerovima kako bi mogao istraživati površinu, baš kao što i pravi znanstveni robot istražuje Mars.

Slika 1. WeDo Milo

Page 2: TEMA PRIJEVOZNA SREDSTVA: putujemo kopnom, morem, …

2. DAN – TRKAĆI AUTOMOBIL Drugi dan radionica vraćamo se na kopno i to izradom trkaćeg automobila. Polaznici će sastaviti projekt prema danim uputama, a znanje programiranja će proširiti uvođenjem i programiranjem senzora pokreta. Organiziranom utrkom automobila i izradom dobrog programa polaznici će imati mogućnost sudjelovati i u utrci kako bi vidjeli čiji je trkaći automobil najbrži.

Slika 2. WeDo Trkaći automobil

Page 3: TEMA PRIJEVOZNA SREDSTVA: putujemo kopnom, morem, …

3. DAN – HELIKOPTER Tematika trećeg dana radionica je zračni promet, točnije sastavljanje helikoptera. Polaznici će sastaviti projekt prema danim uputama, a upoznat će se i sa senzorom nagiba. U programiranju će, ovisno o položaju senzora, helikopter organizirati spašavanje i na taj način izvlačiti unesrećene ili obavljati neke druge poslove.

Slika 3. WeDo Helikopter

Page 4: TEMA PRIJEVOZNA SREDSTVA: putujemo kopnom, morem, …

4. DAN – PIRATSKI BROD (1. DIO) Četvrti dan polaznici će se upoznati sa projektom čija će izrada i programiranje trajati dva dana radionica, piratskim brodom. Polaznici će se upoznati sa različitim zanimljivostima o piratima te naučiti razliku između pirata i gusara, a piratski brod će sastaviti prema danim uputama.

5. DAN – PIRATSKI BROD (2. DIO) Posljednji dan radionica polaznici će moći nadograditi svoj brod različitim inovacijama kako bi njihov brod bio što bolji ili opasniji, a moći će od preostalih kockica i sastaviti brod svog neprijatelja. Obzirom da je senzor pokreta također dio piratskog broda, polaznici će moći napraviti i program gdje će njihov brod prepoznavati približavanje neprijatelja te poduzimati određene radnje.

Slika 4. WeDo Piratski brod

Projektnu pripremu izradila: Tina Vicković, predavačica

Udruga za robotiku „Inovatic“