Template Cornell Note Taking System Ok

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cornell Note Taking System - Ibnu Khaldun

Text of Template Cornell Note Taking System Ok

Aktiviti Mencatat Nota : Cornell Note Taking System

Nama: Dg Siti Hasanah Binti Hassan.

Kelas: 1 PPISMP Matematik Ambilan Jun 2011.Tajuk: IBNU KHALDUN ( Teori-teori Seni Menurut Pandangan Tokoh-tokoh Islam )

Cue/Semak semula

Pemikir Islam Sosiologi Falsafah

Usia muda kuasai pelbagai ilmu dan pada 20 tahun hasilkan buku >>>>>

Seni : Benar Indah Baik

Berpaksikan Allah.

Seni Islam : Akidah Syarak Akhlak

Seni : Pendidikan Cara Islam Akhlak Keredhaan Allah Ketakwaan Buat kebaikan - Cegah kemungkaran.

Mencatat nota PROFILE IBNU KHALDUN : Tokoh pemikir Islam yang unggul dalam bidang sosiologi dan falsafah. Nama penuh : Abdul rahman Abu Zin Waliuddin Ibn Muhammad Ibnu Khaldun Al-Maliki Al-hadrami. Nama asal Khalid. Khaldun = intelek, ulama, pemimpin, pemikir. Lahir : 1 Ramadhan 732 Hijrah / 27 Mei (Tunis, Tunisia) Meninggal dunia : 26 Ramadhan 808 Hijrah / 18 Mac 1406 (76 Tahun) Tulisan = Muqaddimah / Prolegomena Kuasai ilmu = tafsir, hadis, fikah, maliki, tauhid, usul fikah. Buku = Lubab Al-Nuhassal Fi Usul Al-DienTEORI SENI MENURUT IBNU KHALDUN : Seni kebenaran, keindahan, kebaikan. Ciri-ciri :1. Estetika kecantikan, baik susunan, komposisi menarik, indah, mistik, emosional, intelektual2. Etika Elemen-elemen akhlak atau moral.3. Logika kebenaran yang hakiki. Kebenaran, kesenian berpaksikan Allah s.w.t. Seni dalam Islam pentingkan nilai-nilai akidah, syarak, akhlak. Indah = Penyempurnaan & penghayatan akidah, syarak, akhlak. = Kecantikan, keelokan = Cantik, bagus, benar, elok, molek. Contoh : seni khat nilai kebenaran pada keesaan Allah. Seni = manifestasi daripada perasaan & fikiran dalam berbagai cara dan bentuk. = wujud sastera, lagu, tulisan, ukiran, seni bina, dll.

Seni = proses pendidikan positif ikut kaca mata Islam gerakkan semangat memimpin batin bangunkan akhlak masyarakat. Tujuan = keredhaan Allah dan ketakwaan. Seni = bersifat menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Rumusan: Ibnu Khaldun merupakan seorang tokoh pemikir Islam yang terkenal. Pendapat dan pandangan beliau mengenai teori-teori seni amat dititik beratkan. Beliau berpendapat bahawa kesenian haruslah sentiasa berpaksikan Allah dan tidak menyerong daripada ajaran Islam. Kesenian haruslah sesuatu yang indah dan menyenangkan hati. Dari aspek rohaniah pula, kesenian itu harus membantu dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan terhadap Allah dan memupuk nilai akidah yang baik dalam diri manusia.