20
vodič za proizvode, sisteme i usluge TENSAR ® GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

TENSAR GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TENSAR GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

vodič za proizvode, sisteme i usluge

TENSAR® GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

Page 2: TENSAR GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

VODEĆI U SVETUTensar International Limited (Tensar) je svetski lider u proizvodnji i davanju kompletnih usluga na sistemima za stabilizaciju posteljice, optimizaciji kolovoza i ojačanju zemljišta. Naša stručnost i iskustvo je nakupljeno tokom nekoliko decenija uspešne saradnje u projektima na međunarodnom nivou. Naš tim za podršku sačinjavaju kvalifikovani građevinski inženjeri, koji u svakom trenutku mogu pružiti najpraktičnije savete i ponuditi rešenja za vaše projekte podržane Tensar tehnologijom za svaku aplikaciju.

INOVATIVNA, NAJPRIKLADNIJA REŠENJA ZA HILJADE PRIMENARaspon visokih preformansi Tensarovih inovativnih geomrež a se kontinuirano razvijao od početka proizvodnje 1970-tih, kad se prvi tip ovog proizvoda pojavio. Izuzetan rezultat Tensar® geomreža i geotextila je primenjen u hiljadama primera u svetu kod: puteva, pruga, aerodromskih pista, nasipa i na još mnogo drugih primena širom sveta. Tensar proizvodi su dostupni svuda gde je potrebna stabilizacija posteljice, optimizacija kolovozne konstrukcije ili ojačanje zemljišta, preko regionalnih Tensar kancelarija ili putem mreže ovlašćenih distributera.

Već više od 30 godina obezbeđuje ekonomično rešenje za sve infrastrukturne i projekte razvoja okoline

NEZAVISNA DOKAZANA UPOTREBLJIVOSTNaše jedinstvene, najinovativnije geomreže i geotextili su detaljno bili testirani od strane vodećih stručnjaka na svetskim univerzitetima, nezavisnm labaratorijama i državnih ustanova u labaratorijama i na terenu. Mnogi Tensarovi proizvodi i sistemi poseduju međunarodno priznate sertifikate, koji obezbeđuju ekonomičnost, uštedu vremena i trajna rešenja za široki spektar problema niskogradnje.

PARTNERSTVO ZA USPEHDetaljna tehnička pomoć Tensar International nezamenjivi je deo svakog partnerstva u izradi projekta. Naš tim predanih inženjera za izradu i izvođenje projekta sarađuje sa Vama od početka, kako bi se osiguralo da se naši proizvodi, sistemi i kompletni projekti prilagode Vašim zahtevima, te kako bismo Vam pomogli da dostignete ciljeve Vašeg projekta na vreme i u okviru proračuna.

Tensar® Tehnologija – dokazana praktična rešenja, sistemi i know-how u njihovoj ugradnjiTensar® Tehnologija je široko prihvaćen za stabilizaciju posteljice i optimizaciju kolovozne konstrukcije kako bi se poboljšao učinak asfaltiranih puteva, platformi i neasfaltiranih puteva. Tensar tehnologija je takođe usvojena za sisteme potpornih konstrukcija od armirane zemlje kao isplativiji prilagodljiviji i pogodniji metrod u odnosu na tradicionalne metode. Ostvarivanjem stvarne uštede u ceni i vremenu izgradnje, Tensar tehnologija može pomoći da sačuvate novac, ne gubeći na kvalitetu izgradnje.

2

Page 3: TENSAR GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

Sadržaj

Stabilizacija posteljice i Tensar® TriAx® 4 - 5

Spectra® Sistem optimizaciju kolovoza 6 - 7

TensarTech® Sistem potpornih konstrukcija od armirane zemlje 8 - 9

TensarTech Sistem potpornih konstrukcija od armirane zemlje za zidove i upornjake mostova 10 - 11

TensarTech Stratum™ Celularni sistem fundiranja sa madracima 12

TensarTech Plateau™ Sistem platformi za prenos opterećenja iznad šipova 13

Asfaltni kolovozi 14 - 15

Stabilizacija trupa pruge 16

Tensar kontrola erozije 17

Tensar servis podrške 18 - 19

Nezavisni sertifikati 20

3

Page 4: TENSAR GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

Izbor rešenja za stabilizaciju posteljice na Vašim projektimaOd kada je Tensar predstavio krute polimerne geomreže, pre više od 30 godina, iste su postale glavna komponenta za projekte u niskogradnji.

Projekat može zahtevati samo jednu primenu geomreže ili je pak potrebno rešenje koje uključuje kombinaciju raznih primena.

Naš tehnički servis daje besplatne predloge rešenja za Vaše projekte, uključujući usluge projektovanja i isporuke gde Tensar može preuzeti odgovornost za projektovanje mehanički stabilizovanog sloja na temelju dogovorenih projektnih parametara Tensar može dati projektne specifikacije sertifikovane proračune.

Stabilizacija posteljiceUNAPREDJENJE STRUKTURNIH KARAKTERISTIKA NEVEZANIH PUTNIH KONSTRUKCIJA I PLATFORMI SA TENSAR® MEHANIČKI STABILIZOVANIM SLOJEM (MSL) Danas postoji velika potreba za projektovanjem ekonomski i ekološki prihvatljivih saobraćajnica, pristaništa za prihvat kontejnera, parkinga, aerdodroma na slabonosivim i promenljivim terenima. Tensar može da obezbedi sisteme visokih performansi koje se baziraju geomrežama koje ispunjavaju takve zahteve.

Strukturalni doprinos Tensar TriAx geomreža je da pojača nevezene slojeve putnnih i saobraćajnih površina kako bi se stvorio mehanički stabilizovan sloj tla. Zrna agregata se uklještuju sa mrežom i zatvore se u otvore, pa tako stvaraju pojačan kompozitni materijal sa poboljšanim karakteristikama.

TriAx geomreže imaju radijalnu krutost koja deluje u svim smerovima što omogućuje ovom proizvodu karakteristike bliske izotropnim.

Nezavisna ispitivanja su potvrdila da su oblik i forma rebara i čvorova Tensar geomreža, ona koja određuju strukturne karakteristike kolovoza.

Od 1980, nekoliko stotina miliona kvadratnih metara Tensar geomreža uspešno je postavljeno na velikom broju gradilišta, pod različitim radnim i klimatskim uslovima 1980.

SMANJENJE DEBLJINE SLOJA

POVEĆANJE KAPACITETA NOSIVOSTI

KONTROLA RAZLIČITOG SLEGANJA

POKRIVANJE SLABONOSIVOG TLA

Mnogobrojni dugogodišnji istraživački programi* dokazali su visoka svojstva Tensar geomreža. Sa poboljšanjem svojstava Tensar® TriAx® geomreža, Tensar Tehnologija sada omogućava još veća smanjenja količine potrebnog agregata.*idi na Tensar brošuru za Stabilizaciju posteljice

Primjenom Tensar Tehnologije, sposobnost distribucije opterećenja Tensar TriAx stabilizovanog tla, može povećati nosivost radnih platformi za tešku mehanizaciju, dizalice i opreme za bušenje šipova.

Višestruki slojevi Tensar TriAx geomreže u nasipu stvaraju krutost podloge pri savijanju. Upotrebom Tensar Tehnologije, može se rešiti problem promenjivog kvaliteta baznog sloja.

Ako je tlo izuzetno slabo nosivo, Tensar TriAx Tehnologija može omogućiti pokrivanje slabo nosivog tla. Tensar TriAx geomreže omogućavaju sigurno postavljanje i zbijanje ispune kod pokrivanja taložnih laguna i deponija industrijskog otpada.

SMANJENJE TROŠKOVA I EMISIJE ŠTETNIH GASOVA Tensar TriAx geomreža omogućuje velike uštede novaca sa značajnim prednostima u svojstvima granuliranog pokrivnog sloja, podloge i ostalih agregatnih slojeva. Upoređujući ga sa nearmiranim slojem tla prednosti TriAx-a su:

˴ Smanjenje debljine nasutog granuliranog sloja do 50% bez gubitaka svojstava

˴ Smanjenje iskopa zemlje i očuvanje prirodnog agregata

˴ Kontrola različitog sleganja

˴ Smanjeni poremećaji i slabljenje donjih nosivih slojeva

˴ Poboljšanje zbijenosti nasipanog materijala

˴ Produženi životni vek

˴ Povećanje nosivosti

˴ Smanjenje proizvodnje emisije CO2 do 50%

GLAVNE PRIMENE STABILIZACIJE POSTELICE SA TENSAR® TEHNOLOGIJOM

4

Page 5: TENSAR GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

Čestice su uklještene pa je sa tim poboljšan efekat ogaraničenja micanja čestica, sami tim stvara se krutost celog agregatnog sloja iznad.

TriAx omogućava značajne uštede u debljini granulata i kao posledica je smanjenje emisije CO2 tokom gradnje.

Nestabilizovani granularni sloj

Podtlo Podtlo

Tensar® TriAx® mehanički stabilizovan

sloja (MSL)

MSL

Sekcije sa ekvivalentnim performansama

Uštede u gradnji

TriAx® stvara bolje uklještenje i interakciju što rezultira poboljšanim strukturalnim performansama mehanički stabilizovanog sloja tla.

POKRIVANJE SLABONOSIVOG TLA

ZATVARANJE SLABIH DEPOA Tensar ja nastavio da razvija i usavršava tehnika za pokrivanje slabih depoa, pa su inženjeri našli najpogodniji način za zatvaranje muljevitih laguna i depoe industrijskog otpada.

POVEĆANJE KAPACITETA NOSIVOSTI Na slabim posteljicama, često je neophodno izgraditi pristupne puteve ili radne platforme koje moraju da nose veoma teške terete. Tensar ima dokazane metode projektovanja i osiguranja radnih platformi u koje je uključen TriAx koji obezbeđuje značajnu uštedu izvođačima.

5

Page 6: TENSAR GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

Produženi životni vek sa Spectra® sistemom za optimizaciju kolovozaSpectra optimizovani kolovozni sistem iskorišćava dokazani učinak mehanički stabilizovanog sloja agregata uključenjem TriAx geomreže. Sistem se sastoji od sledećih komponenti:

TENSAR MEHANIČKI STABILIZOVANI SLOJ (MSS)Granularni sloj stabilizovan sa Tensar TriAx geomrežama je satavni deo mehanizma uklještenja koji se raszvija između agregata i krute strukture geomreže. Ovaj spoj geomreža/agregat stvaraju kompozit nazvan Tensar MSS.

PROJEKTANSTKE ALATKEKarakteristike Tensar mehanički stabilizovanog sloja mogu biti uključene u analizu kolovoza-omogućava projektantima da imaju korist od:

˴ Dokazane metodologije projektovanja kolovoza

˴ Analiza troškova kroz procenjen vek

˴ Procena uticaja na životnu sredinu u pogledu emicije ugljen-dioksida (CO2)

˴ Karakteristike zasnovane na specifikaciji sistema

Optimizacija kolovozaUNAPREĐENJE STRUKTURNIH PERFORMANSI CELOG KOLOVOZA SA TENSAR® MEHANIČKI STABILIZOVANIM SLOJEM (MSL)Tensar® Spectra® optimizacije kolovoza Vam pruža alate za optimizaciju projekata kolovoznih konstrukcija, što Vam omogućava da zadovoljite potrebe pojedinih naručioca usklađenih se zahtevima samog projekta uz dugoročno smanjenje troškova održavanja. Optimizacija Spectra kolovoznim sistemom Vam daje dokazani učinak našeg Tensar mehanički stabilizovanog sloja(MSS), projektantske alatke su uključene u pozadinu sa iskustvom, sa ciljem da osiguraju kolovoz u njegovom životnom veku-sačuvaju uloženi novac.

Tensar je godinam obavljao opsežna labaratorijska istraživanja i brojne testove u punom obimu da bi se ispitao ticaj Tensar geomreža na stabilizaciju fleksibilnih kolovoza.

ISTRAŽIVANJA I KARAKTERISTIKE TESTIRANJAProširena svojstva i karakteristike stabilizovanih slojeva koji sadrže Tensar Geomreže, su bili predmet opsežnih istraživanja, uključujući korišćenje punih razmera kolovoza od strane US Corps inženjering na Univerzitetu Ilionois u SAD. Ovo istraživanje je uskladu sa AASHTO metodom za prihvatanje koristi od primene geosintetika kod kolovoza u punom obimu skale karakteristika (Ref: AASHTO R50-09).

Ovako obimna ulaganja u istraživanja su omogućila razvoj Tensar stabilizirajućeg faktora koji mogu uticati na ceo kolovoz primenom Tensar TriAx geomreža u agregatnom sloju.

STABILIZACIJAEvropska organizacija za tehničke procene (EOTA®) www.eota.eu, definiše stabilizaciju kao korisnu posledicu na upotrebljivost jednog nevezanog granularnog sloja preko uticaja kretanja čestica tog sloja pod primenjenim opterećenjem. Ovo je rezultat efekta mehaničkog ograničenja na kompletnom sloju, usled uklještenja koji obezbeđuje kompletna struktura (vidi EOTA Tehnički izveštaj TR 41, izdanje oktobar 2012).

6

Page 7: TENSAR GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

Spectra® sistem za optimizaciju kolovoza može da poveća strukturne performanse celog kolovozaSpectra® sistem za optimizaciju kolovoza koristi poboljšane osobine Tensar mehanički stabičlizovanog sloja (MSL) kod izgradnje cele kolovozne konstrukcije da bi projektanti inovatnim načinom smanjili količinu agregata ili/i asfalta a samim tim smanjili troškove i povećali dobit prilikom izgradnje puteva.

Granularni slojevi

Posteljica

Asfalt

Tensar Spectra

optimizacija kolovoza

MSL

Tensar stabilizacija

posteljice MSL- ako je to potrebno

Tensar TriAx®

geomreža

Tensar TriAx®geomreža

Granularni slojevi

Stabilizacija kolovoza sa Tensar TriAx geomrežama može da smanji strukturna oštećenja tokom celog životnog veka kolovoza.

Smanjenje cene izgradnje i smanjena potreba za održavanjem

Veliko smanjenje agregata-može se postići ušteda id 50%, bez ugrožavanja karakteristika puta.

Povećanje eksploatacionog veka bez povećanja debljina slojeva na kolovozu.

PRODUŽENJE VEKA KOLOVOZA

SMANJENJE CENE ŽIVOTNOG VEKA

Usvajanjem sistema Spectra za optimizaciju kolovoza može se produžiti životni vek puta i ponuditi dodatno:

˴ Produžiti vreme između operacija redovnog održavanja

˴ Sposobnost povećanja saobraćajnog opterećenja bez povećanja debljine pojedinih slojeva

Primenom sistema Spectra za optimizaciju kolovoza, troškovi životnog veka mogu se smanjiti:

˴ Smanjenje početnih troškova izgradnje

˴ Povećanje karakteristika kolovoza radi smanjenja troškova održavanja i rehabilitacija

˴ Povećanjem životnog veka povećava se vrednost

Spectra sistem za optimizaciju kolovoza omogućuje smanjenje ukupne debljine kolovoznih slojeva za čak 50%, uz održavanje zadatih učinaka.

Smanjenjem količine agregata i/ili asfalta potrebnih za izgradnju kolovoza, koristi od ovog se mogu videti u sledćem:

˴ Ušteda novca, zbog smanjene količine postavljanja i sabijanja agregata i/ili asfaltnih materijala

˴ Ušteda u ekstrakciji uglenjika, zbog smanjenja količine isporučenog i ugrađenog asfaltnog materijala.

Spectra sistem za optimizaciju kolovoza obezbeđuje alate inženjerima prilikom projektovanja kolovoza za njihovu optimizaciju podređenih posebnim zahtevima investitora, povećavajući njihovu vrednost sa provernim i potvrđenim tehnologijama.

SMANJENJE DEBLJINE KOLOVOZA

Nestailizovani slojTensar mehanički stabilizirani sloj

Nestailizirovani sloj Tensar mehanički stabilizirani sloj

Ista debljina - povećanje prometnog opterećenja

7

Page 8: TENSAR GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

TensarTech sistemi za izgradnju kosina od armiranog tla skraćuju vreme izgradnje i smanjuju štete nastale zbog povećanog saobraćaja.

TensarTech® sastavi za izradu kosina dozvoljavaju bržu izgradnju kosina sa velikim uštedama novca i vremena

Tipičan presek kroz TensarTech Green Slope sistem prikazan sa stepenastim licem za pomoć navodnjavanju vegetacije.

TensarTech® GreenSlope sistemPRAKTIČNE, EKONOMIČNE I ATRAKTIVNE KONSTRUKCIJE DO 70°The TensarTech® GreenSlope sistemi kosina su dizajnirani za izradu zemljanih konstrukcija sa nagibom lica do 70°.

Lice kosina se sastoji od izdržljivih čeličnih jedinica (paneli od mrežaste armature) povezanih sa Tensarovim geomrežama visoko efikasnim bodkin spojnicama. Kod instalacije na panele se postavlja nerđajuća obloga koja zadržava ispunu i omogućava rast vegetacije (biljke penjačice, trava i sl.).

Ušteda novaca korištenjem sistema TensarTech GreenSlope daje mu mnoge prednosti nad tradicionalnim betonskim strukturama, a uz to ima i atraktivniji izgled nego gabioni ili zidovi sa koševima.

TENSARTECH SISTEMI ZA IZRADU KOSINA OD ARMIRANOG TLA:

˴ Omogućuju bržu i ekonomičniju izgradnju

˴ Povećavaju radnu površinu kosine

˴ Tolerišuu diferencijalna sleganja

˴ Optimalno iskorištavaju raspoloživ prostor

˴ Mogu omogućiti upotrebu materijala prisutnog na gradilištu ili recikliranog materijala

˴ Pružaju visok otpor na potrese

˴ Ne zahtevaju skupe pripreme temeljnog tla

TensarTech® sistemi za izgradnju kosina od armiranog tlaSVESTRANI I PROVERENI SISTEMI KOJI ODGOVARAJU VAŠOJ SHEMITensarTech® sistemi za izgradnju kosina dozvoljavaju bržu izgradnju strmijih kosina, sa velikim uštedama novaca i vremena, čak do 75% u upoređenju sa drugim metodama.

U skladu sa porastom ograničenja pri gradnji kao što su okolina i cena zemljišta, Tensar nudi veliku paletu rešenja za kosine do 70°, sa mogućnošću odabira različitih završnih lica po Vašem izboru.

Velik izbor rešenja koja nudimo može Vam pomoći već pri planiranju, i omogućuje Vam veću slobodu u oblikovanju kosina nego tradicionalne metode.

Ugaona čelična jedinica zida

Uspostavljanje vegetacije

Bodkin

Pozitivna veza lica

Tensar jednoosne geomreže

TensarTech GreenSlope sistemi nudi jednostavna rešenja za komplikovane projekte.

8

Page 9: TENSAR GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

TensarTech® SlipRepair sistemBRZA I EFIKASNA SANACIJA ZEMLJANIH NASIPA I KLIZIŠTATensar® geomreže mogu se koristiti kao brža, jeftinija i ekološki prihvatljivija alternativa standardnim tehnikama sanacija klizišta.

Uopšteno one uključuju iskop i uklanjanje otklizalog tla i transportovanje iskopa koji ne može poslužiti kao materijal za ispunu. Zamena tog tla sa granuliranom ispunom košta mnogo novaca i vremena, te može biti štetna za okolinu.

Tensar nudi rešenje kod kojeg se iskopano tlo može ponovno iskoristiti uz armiranje geomrežama, te se tako smanjuje potreba za dopremanjem dodatnog materijala za ispunu. Građevinska aktivnost na licu mesta, značajno je poboljšana, jer su pokreti sa gradilišta svedeni na minimum.

˴ Smanjenje istovarivanja ispune

˴ Smanjenje potrebne dodatne ispune

˴ Smanjeni troškovi prevoza i zagađenja

˴ Minimalizacija ometanja saobraćaja i zatvaranja saobraćajnih traka

˴ I do 75% isplativije od tradicionalnih metoda

˴ Zadovoljavaju ciljeve održivog razvoja

TensarTech® NaturalGreen sistemTENSARTECH® NATURALGREEN JE UTEMELJENO I DOKAZANO REŠENJE KOD GRADNJE ZEMLJANIH KOSINA DO 45°Sistem se temelji na Tensar dokazanim geomrežama koje armiraju zemljanu masu i tako stvaraju strukturu sa dugotrajnom stabilnošću, te sa visoko kvalitetnim kompozitnim materijalom na licu kosine koji služi za zaštitu od erozije i uspostavu vegetacije. Mrežasti kompozit osigurava potporu za korenje i zadržavanje vlage, potrebne za produktivni i kontinuirani rast vegetacije na površini kosine.

Kao dodatak Tensar može ponuditi savet u vezi konstruisanja i odabira vegetacije da bi se osigurao optimalan rast i prekrivanje.

TIPIČNI PRESEK KOSINA KOD TENSARTECH SLIPREPAIR SANACIJE KLIZIŠTA

TensarTech NaturalGreen sistem omogućava dugotrajnu, postojanu, isplativu i atraktivnu zaštitu od poplave.

Ozelenjivanje i dugotrajna

zaštita od erozije

Tensar geomreže dokazano armiraju zemljanu masu i stvaraju dugotrajnu stabilnost.

Primarno armiranje

Sekundarno armiranje

Kosina pre loma

1 Nearmirani kliznuti/otklizala kosina

Kliznuto tlo Linija sloma

Iskopano otklizalo tlo

2

Stepenasti iskop

3 Gotovo sanirano klizište

Tensar jednoosne geomreže

Drenažni sloj

Ponovo nasuto i zbijeno kliznuto tlo

Novo sanirano lice kosine

9

Page 10: TENSAR GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

Odlika koja je zajednička svim TensarTech građevinskim rešenjima velika je efikasnost veze između geomreže i izabranog lica, u ovom slučaju TW1 zidni sistem.

TensarTech® sistemi zidova kao što je ovaj TW1 pogodni su na najzahtjevnijim projektima i dovoljno su raznoliki da se prilagode tehničkim i estetskim uslovima.

TensarTech® sistemi za građevinska rešenja od armiranog tla za potporne zidove i upornjake mostova Velik broj rešenja i saveti za Vaš projekat

˴ Dugotrajna stabilnost konstrukcije s upotrebom dokazanih, nezavisno atestiranih proizvoda i sistema

˴ Jednostavno rešenje za smanjenje vremena i troškova izgradnje

˴ Krajnji rezultat koji zadovoljava estetska načela

˴ Modularni blokovi se postavljaju bez upotrebe maltera

˴ Jednostavno formiranje kompleksne ili zavojne geometrije

˴ Trajnost – projektovani vek trajanja 120 godina

˴ Mogućnost upotrebe materijala s gradilišta za ispunu iza zida

˴ Velika otpornost na dinamička i seizmička opterećenja

˴ Smanjena potreba za ugradnjom šipova ili posebnom obradom

TensarTech® sistemi potpornih zidova dokazali su svetsku reputaciju kvaliteta konstruisanja potpornih zidova i upornjaka mostova, uz uštedu do 50% upoređujući ih sa tradicionalnim betonskim konstrukcijama.

TensarTech sistemi potpornih zidova koriste jednoosne geomreže za armiranje tla, koje omogućuju brzu i ekonomičnu izgradnju.

Nudimo besplatne projektne predloge kao podršku pri izboru Vašeg projektnog rešenja, a predlozi uključuju sveobuhvatne provere unurašnje i spoljašnje stabilnosti, nacrte, specifikacije i overene projekte.

Veliki broj mogućnosti izrade lica omogućava projektantima i graditeljima stvaranje građevine koja je u skladu s estetskim i ekonomskim zahtevima projekta.

TENSARTECH SISTEMI MODULARNIH BLOKOVA ŠTEDE VREME I PRUŽAJU VEĆU EKONOMIČNOST

TensarTech sistemi zidova je kombinacija betonskih modularnih blokova i Tensar geomreže za armiranje tla. Visoko efikasna veza između obrađenih elemenata igeomreže jedinstvena je osobina sistema koja stvara snažnu i dugovečnu strukturu potpornih zidova kojoj nije potrebno održavanje.

Karakteristična geometrija obrađenih betonskih blokova omogućava lakše i brže stvaranje unutrašnjih i spoljnih krivina, uglova i stepenica. Velik broj mogućnosti izvođenja lica i posebna briga o detaljima kao što su uglovi i zidni venci, omogućava jednostavna i ekonomična impresivna arhitektonska rešenja.

Tensar nudi paletu TensarTech® sistema zidova

10

Page 11: TENSAR GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

TensarTech sistem za marine je vrlo pogodan za agresivne primorske ili plimne uslove kao što su luke i mesta na rekama.

Različite vrste panela i završnih detalja mogu se primeniti ili na licu mesta ili prethodno pripremljeni paneli.

Značajne uštede vremena, budžeta i projekta

TensarTech sistem zidova – kombinacija obojenih blokova za postizanje atraktivnog izgleda na krilnom zidu mosta.

Tensar nudi velik izbor ekonomičnih i privlačnih rješenja za potporne zidove. Bez obzira dali oni imaju trajnu ili privremenu ulogu, dostupni su različiti sistemi.

TENSARTECH SISTEM PANELAPrethodno izliveni paneli pune visine povezani su sa armaturom od geomreže i čine zid bez horizontalnih spojeva. Ugradnja je brza i velik broj završnih obrada se može dodati na lice konsrukcije.

TENSARTECH ROCKWALL - SISTEM KAMENIH ZIDOVAOva metoda zamjenjuje tradicionalne strukture od gabiona, jednim gabionskim slojem čvrsto povezanim sa armaturom od geomreže u tlu iza gabionskog sloja. Postiže se smanjenje troškova i vremena postavljanja kamene ispune.

TENSARTECH SISTEM ZA MARINEPrikladni za agresivne uslove u marinama, ovi masivni i stabilni blokovi dizajnirani su tako da kod izgradnje nije potrebna upotreba oplata i podupiranja.

TENSARTECH TR2 SISTEMOvaj sistem je namijenjen za gradnju privremenih konstrukcija kod kojih praktičnost i ekonomičnost imaju veću ulogu nego izgled. Dizajnirane prvenstveno za privremene radne konstrukcije, ove jednostavne za izradu i jeftine građevine uspešno su prilagođene korišćenju kao građevine za smanjenje pritisaka na konstrukciju.

Tensar – pravi izbor za vaše građevinske projekte

Troškovi se mogu svesti na minimum odabirom TensarTech® TW sistema zidova koji se mogu postavljati bez korištenja dizalica, oplata i podupiranja. Blokovi se postavljaju jednostavno, a povezivanje na lice je lako i sigurno. Prednosti ovog sistema su značajne uštede vremena i smanjenje troškova do čak 50%, zajedno sa trajnošću i velikim izborom završnih obrada i boja za lice zida.

Detalj tipičnog presek kroz Tensar nosač upornjaka mosta izrađen od obloge sa modularnim blokovima.

Tensar geomreže

TENSARTECH ECOCRIB SISTEMOvaj sistem omogućava estetske alternative drvenim ili betonskim završnim izgledima. Završni koševi se proizvode od 100% odpadnih polimera u UK.

TENSARTECH SLOPELOC SYSTEMEstetski ugodan betonski završni izgled, TensarTech SlopeLoc je projektovan za izgradnju potpornih konstrukcija od armirane zemlje za zidove do ugla od 68° sa betonskim rebrima na licinu kosine u različitim bojoma.

11

Page 12: TENSAR GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

Nasipi na slabo nosivom tluDOKAZANA POUZDANA REŠENJA ZA STABILIZACIJU TLA SU BRZA I JEFTINA

Kada se susrećemo s potrebom izgradnje nasipa na mekom tlu, ponekad nije ekonomično ili ekološki prihvatljivo vršiti iskop i zamjenu lošeg materijala s granuliranom ispunom. U takvim slučajevima Tensar International može pomoći izborom najboljeg rešenja u nizu mogućih tehnologija. Bez obzira na okolnosti i probleme Tensar može osigurati najmodernije, ekonomično i dokazano rešenje.

Ukoliko je problem stabilnost tla veći od problema sleganja, upotreba Tensar® geomreža omogući će početni prilaz preko mekog tla i omogućiti izgradnju nasipa u kontrolisanim i sigurnim uslovima.

Tensar geomreže i Tensar® Basetex™ geotekstil mogu biti postavljeni u jednom sloju ili kao pojačanje u više slojeva, na bazi nasipa za sprečavanje potencijalnog sloma na površini koje se proteže u temelje.

"Upotrebom Tensar Basetex geotextila mogu se izbeći kašnjenja u etapnoj izgradnji, i ukoliko se upotrebljavaju vertikalni drenovi, omogućeno je sigurno preuzimanje većeg opterećenja na mekom tlu kako bi se ubrzalo sleganje. Tensar Basetex se, takođe, može upotrebiti kao zatezna membrana između šipova.

Kada postoji opasnost od urušavanja u temeljnim šupljina, kao što su na područjima plitkih podkopavanja ili karakteristika

raspuštanja, ojačan sloj može se konstruirati pomoću bilo Tensar geomreže s granularnom ispunom da se formira kruta podloga ili Tensar Basetex, kao zategnuta membrane , kako bi osigurao kratkoročnu potporu, prazninu treba ojačati pre trajne popravke.

TensarTech® Stratum™ sistem temeljnog sloja ćelija u obliku madracaKada je potrebno smanjiti različito sleganje ili maksimizirati kapicitet nosivosti relativno tankih ili mekanih formacija, TensarTech® Stratum™ Celularni sistem fundiranja madraca može da obezbedi ojačanje osnove.

Tensar Tech Stratum sisitem je debeo 1m, otvoren sa gornje strane, kontinuirana ćelijska struktura formirana od geomreža i čvrstih konektora. Postavlja se direktno na posteljicu i ispunjena je granularnim materijalom. Ovo stvara čvrstu osnovu za gradnju nasipa, koja omogućava pristup gradilištu na mekanim terenima.

Upotrebom TensarTech Stratum celular sistema madraca za fundiranje dovodi do brze izgradnje bez potrebe za dodatnim iskopom i zamenom podtla.

TENSAR MOŽE PONUDITI KONSTRUKCIJU TEMELJA NASIPA

Tensar ima široki raspon dokazanih i ekonomski prihvatljivih rešenja za izgradnju na mekim i varijabilnim terenima koja:

˴ Omogućavaju brzu izgradnju

˴ Omogućavaju brz pristup građevinskoj operativi i opremi

˴ Izbjegava se iskop i zamena materijala

˴ Smanjuju gubitak ispune nasipa u mekom temeljnom tlu

˴ Kontrolae diferencijalnog sleganja

˴ Omogućava sigurno premošćavanje praznina

TensarTech® Stratum sistem fundiranja madrac sisitema ovde se koristi za kontrolu različitog sleganja ili promenljive-nestabilne podloge.

Ugradnja Tensar® Basetex™ na aerodromu Oran u Alžiru rezultirala je jeftinom ugradnjom i trajnom stabilnošću na kritičnoj nosivoj površini.

Bez obzira na specifične okolnosti i probleme, možemo ponuditi napredna,isplativa i dokazana rešenja.

12

Page 13: TENSAR GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

Izgradnja puta uz pomoć SPPO preko treseta (Indonezija).

TensarTech® Plateau™ platforma sistem za prenos opterećenjaDinamički planovi izvođenja projekata ponekad ne ostavljaju dovoljno vremena za konsolidaciu sleganja nakon izvođenja na slabo nosivom tlu. U takvim situacijama temeljenje na šipovima može biti jedino rešenje tog problema.

TensarTech® Plateau™ platforma sistem za prenos opterećenja(LTP) može da prenese opterećenje sa nasipa na šipove ili vibro betonske stubove (VCCs) koji prenose opterećenje na čvršće slojeve ispod njih. Ovim se izbegavaju troškovi upotrebe betonskih ploča. U zavisnosti od uslova terena, najekonomičnije rešenje bi bilo formiranje LTP od kvalitetne granularne popune koja se ojačava sa više slojeva Tensar® geomreža. Alternativno, projektovanje upotrebom Tensar® Basetex™ gde se omogućava upotreba manje kvalitetnog materijala za popunu. Tensar LTP se takođe uspešno koristi ispod betonskih ploča kako bi dodoatnim ojačavanjem istih, premostio prostora između šipova

Kontrola diferencijalnog sleganjaKada problem sleganja određuje odabir projektnog rešenja s dubokim temeljem za podupiranje nasipa ili temeljnih ploča, Tensar platforme za prenos opterećenja, LTP:

˴ Izbegava se potreba za izradom AB temeljnih ploča

˴ Pružaju jednostavnu i brzu izgradnju

˴ Mogu se upotrebiti ispod temeljne nosive ploče za osiguravanje kvalitetne podrške

Second Severn naplatne kućice izgrađene na Tensar SPPO (Velika Britanija).

SPPO za potporu betonske podne ploče ispod podnog čeličnog portala zgrade (UK).

TensarTech Plateau SPPO

Tensar geomreže

Radne platforme

Mreže za privremenu potporu

Šipovi ili VCCs

Šipovii 13

Page 14: TENSAR GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

Uobičajeni problemi kod kolovoznih konstrukcija su nastajanje kolotraga, pukotina zbog zamora materijala i reflektirajućih pukotina.

PREDNOSTI KROZ ISKUSTVOOdabirom prikladnog Tensar sistema, dokazane prednosti mogu uključivati:

˴ Znatno smanjenje reflektujućih pukotina i pukotina nastalih usled zamora

˴ Smanjenje nastajanja kolotraga

˴ Produženje veka trajanja kovoza

˴ Brza ugradnja

˴ Dugoročna ušteda u upoređenju sa tradicionalnim metodama održavanja

˴ Trajno i efikasno rešenje

˴ Tehnologija dokazana kroz više od 25 godina primene

˴ Isporuka direktno od Tensar ili putem mreže specijalizovanih distributera

Tensar proizvodi za armiranje asfalta dokazuju preko 30 godina svoj uspehu mnogim zemljama i u različitim klimatskim uslovima.

Asfaltne kolovozne konstrukcijePOMAŽEMO VAM DA SMANJITE TROŠKOVE ODRŽAVANJA SAOBRAĆAJNICA U SKLADU SA BUDŽETOM

Tensar sistem armiranja asfalta, dokazao je da povećava vek trajanja saobraćajnica, i time smanjuje sveukupne troškove održavanja iprekide u saobraćaju.

Tensar proizvodi za armiranja asfalta dokazali su se uspešnim, tokom 30 godina korišćenja širom sveta u raznim klimatskim uslovima.

Tensar Vam nudi rešenje prikladno uslovima i potrebama Vašeg projekta. Tensar sistem za armiranja asfalta dizajniran je za rešavanje dva glavna problema u strukturi kolovoza, a to su pukotine nastale zamorom materijala i reflektirajuće pukotine. Tensarovi sistemi za armiranje asfalta mogu takođe sprečiti nastajanje kolotraga i ublažiti pojavu pukotina nastalih zbog diferencijalnog sleganja usled proširenja kolovoza.

14

Page 15: TENSAR GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

Postavljanje asfalta direktno na Tensar AR-GN.

AR-GN se jako dobro veže na površinu podloge. Glasstex®Patch™ 880 se može primijeniti na većinu podloga koja je premazana sa traženom emulzijom.

Tensar Glasstex spaja se jednostavnim preklapanjem.

Mehanička ugradnja Tensar® Glasstex™ je brza i efikasna, iskusan tim može ugraditi 12,000m2 na dan .

15

Page 16: TENSAR GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

Stabilizacija železničkog nasipaDve glavne primene Tensar TriAx® geomreža u železničkoj konstrukciji

Rekonstrukcija pruga iznad posteljica male nosivosti upotrebom Tensar® TriAx® mehanički stabilizovanog planuma (Bratislava, Slovačka).

Postavljanje Tensar® TriAx® geomeže ispod granuliranog sloja železničkog nasipa za povećanje nosivosti (Belgija).

SMANJENJE DEFORMACIJE ZASTORNOG SLOJA UZ POMOĆ MEHANIČKE STABILIZACIJE ZASTORNE PRIZMELoše geometrija koloseka i gubitak vertikalne i horizontalne usklađenosti pruga je glavni razlog za ograničenja brzine i održavanja koloseka. To može značajno uticati na raspored odvijanja železničkog saobraćaja, remeti i poskupljuje cene železničkih operatera.

"Održavanje pruge, uključujući podbijanje zastora ili zamenu celog balasta, proizlazi ne samo iz slabog temeljnog tla nego i iz slabog potpornog tla."

Mehanička stabilizacija zastora, upotrebom Tensar geomreža, daje železničkim inženjerima brza rešenja, a produžava period redovnog održavanja sa velikim koristima za ceo životni vek.

Tensar geomreže se koriste za stabilizaciju zastora od ranih 80-ih za smanjenje troškova održavanja i održavanja kvalitete vožnje.

POBOLJŠANJE BAZE KOLOSEKA MEHANIČKOM STABILIZACIJOM SLOJA PLANUMA ŽELEZNIČKOG NASIPAKad se železnička pruga gradi na mekom podtlu sa malom nosivošću, potrebno je poboljšati posteljicu, tako da ona može efikasno podržati železnički nasip. To može značiti dugotrajnu hemijsku stabilizaciju podloge ili iskopavanje dubokog sloja zemlje, nakon kojeg sledi dovoz i postavljanje debelog sloja skupog granulata za planum nasipa."

Uvođenje Tensar mehanički stabilizovanog sloja pomoću TriAx® geomreža, omogućuje značajno smanjenje debljine sloja planuma za istu nosivost.

"To dozvoljava smanjenje potrebnog iskopavanja i premještanja neupotrebljivog tla, te manje potrebne kvalitetne ispune, uz postizanje željene krutosti potrebne za potporu nasipa."

Tensar ima veliko iskustvo u mehanikoj stabilizaciji donjeg nosivog sloja železničkog nasipa, posebno zahvaljujući unapređivanju Evropskih železničkih koridora, koje je rezultovalo mnogim uspešnim i ekonomičnim ugradnjama.

ISTRAŽIVANJA SU POKAZALA DA GEOMREŽE MOGU:

˴ Smanjiti sleganje železničkog nasipa

˴ Duže zadržati dobru geometriju šina

˴ Produžiti ciklus održavanja za faktor 3

˴ Efikasno funkcionsati u nasipu više od 20 god

˴ Smanjiti degradaciju balasta izazvanu saobraćajem

Stabilizacija zastorne prizme koriščćenjem sloja Tensar® TriAx® geomreža može značajno da smanji sleganje kolovoza, kao i da produži period između operacija redovnog održavanja.

Mehanička stabilizacija zastorne prizme kako bi se smanjilo stepen sleganja koloseka.

Stabilizacija granularnog planuma sa povećanjem nosivosti preko mekane posteljice.

Zastor Tensar TriAx® geomreža

Posteljica

Zastor Tensar TriAx® geomreža

Posteljica

Granularni planum

16

Page 17: TENSAR GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

Tensar kontrola erozije

Primena HydraMax sistema kontrole erozije na motornom putu M25, UK.

ROLLMAX™ KONTROLA EROZIJE UVALJANIM SISITEMOMSvaka sredina ima jedinstvene izazaove nastale u zavisnosti od karakteristika tla, topografije, klime i drugih uslova same životne sredine. Tensar je u mogućnosti da pokrije sve uslove sa svojom porodicom RollMax™ rolovanih proizvoda za kontrolu erozije (RPKE). Bez obzira dali je potrebno privremeno ili trajno rešenje, kratkoročno ili dugoročno, biorazgradivo ili fotorazgradivo rešenje.

Trajnja travnata pojačanja Mat (TTP) su idealna za kanale velikog protoka vode, obale sa strmim nagibima, dok će prostirke za kontrolu erozije (PKE) pomoći u sprečavanju erozije do uspostavljanja vegetacije.

HYDRAMAX™ HIDRAULIČNA KONTROLA EROZIJEProizvodi za hidrauličnu kontrolu erozije (PHKE) sprečavaju pojavu erozije pomoću vegetacije uspostavljane na kosinama Tensar HydraMax™ sistemi primenjuju seme, zamenu zemljišta i hidraulične pokrivače koji se postavljaju odjednom, nude jeftina, jako jednostavna rešenja. Standardni ili proizvodi visokih performasi su dostupni i pogodni različitim kosinama ili terenima.

REVETMAX™ FLEKSIBILNA OBLOGAFleksibilna obloga tipa podmetača obezbeđuje ekonomično rešenje za zaštitu od erozije turbulentnog protoka vode i udara talasa. Tensarov patentirani sistem RevetMax™ u kombinaciji sa Tensar® ojačanom busenastom rogozinom(OBR) ili drugim međuslojevima pruža jedinstveno rešavanje ojačanja i zančajno podiže dozvoljeno trenje i zaštitu od ubrzavanja vode.

SEDIMAX™ ZADRŽAVANJE NASLAGANezaštićeno obradivo zemljište, naraočito na padinama i gradilištima, je osetljivo na eroziju i druge mnogobrojne probleme. Tensar SediMax™ sistem može da spreči veći deo štete i sačuva milione koji bi se potrošili na obnovu padina, obnovu odvodnih kanala i bagerovanje-čišćenje brana i potoka.

TRITON® OBALSKI I REČNI SISTEMIZa teške uslove, ne-vegetativne aplikacije primenjuju se Triton® kompozitni morski sistemi koji su savršeni i koriste se u kombinaciji ili samostalno sa RevetMax™ sistemom. Trajnost, nekorozivnih Triton madraca, morskih ćelija, Gabiona ili gabionskih mreža su jeftiniji pružaju bolju potporu u odnosu na krute sisteme.

PITANJE KONTROLE EROZIJEVrlo često, izgradnja zahteva uklanjanje vegetacije, čime se potpuno menja pejzaž i/ili pokriva prethodno vegetativne predeo putevima, pristupnim putevima i objektima. Ovakve promene vrlo često prouzrokuju eroziju tla stvaranjem depoa sa nanosima.

KORISTI

Kontrola erozije, kontrola sedimenata i uspostavljanje vegetacije, od suštinskog su značaja za skoro svaki projekat izgradnje. Dobro planiranje rešenja prilagođenih vašem gradilištu omogućavaju:

˴ Eliminaciju skupih rekonstrukcija degradiranih kosina i obala

˴ Sprečavanje oštećenje pejzaža, vodoizvora i divljih životinja

˴ Držanje u skladu sa lokalnim propisima

DRŽI SVOJE ZEMLJIŠTETensar ima vrhunska rešenja za skoro svaku primenu kontrole erozije. Naši proizvodi su rigorozno testirani i dokazani na širokom spektru primena u svim vremenskim uslovima u svetu uključujući:

˴ Kosine i nasipe ˴ Deponije ˴ Obale ˴ Kanale i ispuste propusta ˴ Nasipe zemljanih brana ˴ Kanali i prelivi ˴ Bioinženjering

Tensar® proizvodi za kontrolu erozije osiguravaju visoke performanse i ekonomično rešenje za kontrolu erozije.

Ozelenjen i cenovno efektivno bio-inženjersko rešenje poboljšava vizuelni pejzaž.

17

Page 18: TENSAR GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

Tensarov servis podrške

LIDER U VREDNOSNO-INŽENJERSKOM SISTEMUNaš tim stručnjaka može ponuditi pomoć u razvoju koncepta ili kao podrška upotrebe Tensar sistema i proizvoda kod Vaših projekata(ovo zovemo predlog rešenja) ili izradu kompletnog projekta. Takođe pomažemo savetima i omogućujemo obuku na licu mesta koja Vam pomaže kod efikasnije primene naših sistema i proizvoda na Vašim projektima.

Naš proizvodni program inovativnih proizvoda kombinuje se sa našim globalnim iskustvom iz hiljade projekata u širokom rasponu klimatskih uslova i tipova tla. To znači da Vam pružamo jedinstveno specijalizovano gledište u rešavanju problema u gradnji i dokazano najbolja rešenja za primenu u Vašem projektu.

Posvećeni smo pružanju najvišeg nivoa tehničke pomoći za korišćenje naših sisitema i proizvoda, kao što su seminari i podrška na licu mesta, koja Vam obezbeđuje ekonomična i trajna rešenja. Naš tim građevinskih inženjera kao i Tensarovih lokalnih distributera rade u partnerstvu sa Vama da bismo osigurali uspeh Vaših projekata.

TENSARPAVE™ AND TENSARSOIL™ PROJEKTANTSKI SOFTWARE

Upotrebom projektantskog programa koji nudi Tensar, projektanti mogu da uštede dragoceno vreme radeći projekat kod kuće. Da bi smo pomogli projekatntima u ovom procesu, Tensar tim za podršku i tehničku podršku je dostupan Vama za davanje saveta, proveru Vaših projekata.

SPECTRAPAVE4-PRO™ SOFTWARESpectraPave4-Pro™ program će omogućiti pripremu projekta kolovozne konstrukcije sa opcijama dostupnim inženjerima u pogledu debljine sloja i životnog veka kolovoza da bi se optimizovali troškovi i omogućila ušteda emisije ugljendioksida.

TENSAR MOŽE PRILAGODITI NAŠE USLUGE PREMA POTREBAMA VAŠEG PROJEKTA

Naš spektar usluga uključuje savet, koncept, projektovanje za svaki specifični projekt, uključujući i mogućnost generalnog treninga u Tensar aplikacijama i korištenje Tensarovog softwera.

Uključujući naš tim u najranijoj fazi Vašeg projekta, možemo Vam pomoći da uštedite vreme i novac tokom inicijalne faze razvoja koncepta i dolaska do konačnog rješenja sa Tensar proizvodima i sistemima, poštujući raspoloživa budžetna sredstva.

TEHNIČKA PODRŠKA

Možemo Vam pomoći u Vašem projektu davanjem uputstava i saveta za izgradnju, uz svu potrebnu dokumentaciju sa nezavisnim sertifikatima i tehničkim karakteristikama, a kako bi Vam olakšali specifikaciju proizvoda i proceduru instalacije. Sve je to potvrđeno velikim brojem analiziranih slučajeva, specifikacijama proizvoda i detaljnom tehničkom dokumentacijom.

TRENING ˴ Opsežne praktične tehničke radionice

˴ Individualni trening ili seminari po meri i po Vašim zahtevima

Nudimo iskustvo i pouzdanost kao nenadmašnu podršku naših proizvoda

SAMO NABAVKA

PREDLOG REŠENJA & ISPORUKA Konceptualni crtež, obračuni i saveti koji podržavaju Vašu odluku da primenite Tensar sisteme i proizvode na toj primeni

PROJEKAT & ISPORUKA Glavni projekat građevinski crteži za korišćenje Tensar sistema i proizvoda na Vašem projektu

18

Page 19: TENSAR GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

POMOĆ PRI IZRADI PROJEKTA ˴ Uputstva za upotrebu kako bi Vam pomogli u Vašem idejnom projektu

˴ Pomoć pri projektovanju i uključivanju Tensar proizvoda i sistema u Vaš projekat

˴ Predlozi za upotrebu koji Vam omogućuju daljnju razradu našeg idejnog projekta

˴ Izrada detaljnog troškovnika, kako bi dokazali finansijsku prednost korišćenja Tensara u Vašem projektu ili ponudi

˴ Ocena Vašeg projekta koja Vam predlaže rešenje sa Tensarovim proizvodima i sistemima

˴ Izrada sertifikovanih detaljnih projekata i nacrta za korišćenje Tensarovih proizvoda i sistema na Vašem projektu

POMOĆ PRI GRADNJI ˴ Inicijalni saveti kako instalirati Tensar na Vašem projektu

˴ Inicijalni treninzi demonstracije instaliranja Tensar proizvoda

˴ Praktični saveti tokom procesa izgradnje

TensarTech® sistemi su svestrani i ispunjavaju ekološke ekonomske zahteve svakog projekta, kao pokazatelj zemljanog potpornog zida koji podržava deset traka puta te prolazi kroz planinska Krajolik Fujairah u Dubaiju (UAE).

TENSAR TRIAX KALKULATOR UGLJENIKATensarov kalkulator za emisiju ugljenika izračunava postotak emisije CO2 koja se sačuva korištenjem Tensar TriAx geomreža u mehanički stabilizovanom sloju u upoređenju sa gradnjom nestabilizovanih kolovoznih osnova.

"Uzimajući u obzir emisiju ugljenika proizvodeći Tensar TriAx geomreže i njihovom dostavom na gradilište, Tensar kalkulator daje potencijalne uštede u materijalu i transportu kada se koriste TriAx geomreže. Uštede kod gradnje su do 50% smanjenje emisije u upoređenju sa nestabilizovanim kolovoznim osnovama.

www.tensarcarboncalculator.com

Page 20: TENSAR GEOSINTETICI U GRAĐEVINARSTVU

Vaš lokalni distributer je:

Nezavisna sertifikacijaTensar® geomreže dobile su akreditaciju od brojnih nezavisnih vladinih i drugih sertifikacijskih agencija širom sveta. Ni jedan drugi materijal za armiranje tla nema tako široki spektar sertifikata.

˴ BBA je dodelio HAPAs (Highway Authorities Product Approval Scheme) sertifikat i za potporne zidove i mostovske upornjake, kao i za kose padine.

˴ Tensar TriAx® TX190L geomreže su dobile dozvolu za primenu na mreži pruga, sertifikat (Broj PA05 157/100470) za strukturnu stabilizaciju šinskog zastora.

˴ U Hong Kongu, geotehnička inženjerska kancelarija dodelila je sertifikat RF 2/2013 za upotrebu Tensar RE 500 geomreža u konstrukcijama sa armiranim tlom.

˴ Putevi & Pomorski servisi (PMC) Sidnej, Australija je sertifikovao Tensar jednoosne geomreže pod sertifikatom P57 v "Projekat zidova od armirane zemlje."

Reinforced Fill Product Certificate No RF2/2013 for Tensar RE500 Geogrids

TENSAR RE AND RE500 GEOGRIDS FOR REINFORCED SOIL RETAINING WALL AND BRIDGE ABUTMENTS.

TENSAR RE AND RE500 GEOGRIDS FOR REINFORCED

SOIL EMBANKMENTS.

Kontaktirajte Tensar ili Vašeg lokalnog distributera kako bi primili literaturu Tensar proizvoda i njihovih aplikacija.

Također na Vaš zahtev su dostupne specifikacije proiz-voda, vodiči za ugradnju i specifične beleške.

Kompletan rang Tensar literatura sastoji se od:

˴ Tensar® geosintetici u građevinarstvu Vodič za proizvode, sisteme i usluge

˴ Stabilizacija posteljice Stabilizacija nevezanih slojeva kod puteva i saobraćajnih površina primenom Tensar MSL

˴ Spectra® sistem optimizacije kolovoza Poboljšanje strukturalne performanse celog kolovoza sa Tensar MSL

˴ Asfaltne kolovozne konstrukcije Armiranje asfalta na saobraćajnim i parkirališnim površinama

˴ TensarTech® zemljani potporni sistemi Upornjaci mostova, potporni zidovi i kosine

˴ Železnice Mehanička stabilizacija zastora i planuma pruge

˴ TensarTech® Plateau™ Platforme za sistemski prenos opterećenja preko šipova

˴ Bazna stabilizacija Upotreba Basetex geotextila visoke čvrstoće

˴ TensarTech® Stratum™ Sistem ćelijskih dušeka za fundiranje sa kontrolisanim sleganjem

˴ Tensar kontrola erozije Vodič za proizvode i sisteme

Tensar International LimitedUnits 2-4 Cunningham CourtShadsworth Business ParkBlackburn BB1 2QXUnited Kingdom

Tel: +44 (0) 1254 262431Fax: +44 (0) 1254 266867-mail: [email protected]

Copyright © Tensar International Limited 2017

Štampano Februar 2017, Izdanje 1, English version: Issue 15

The copyright in this brochure (including without limitation all text, photographs and diagrams) and all other intellectual property rights and proprietary rights herein belongs to Tensar International Limited and/or its associated group companies and all rights are reserved. This brochure, whether in whole or in part, may not be copied or redistributed or reproduced or incorporated in any other work or publication in any form whatsoever without the permission of Tensar International Limited. The information in this brochure supersedes any and all prior information for the products referred to in previous versions of this brochure, is of an illustrative nature and supplied by Tensar International Limited free of charge for general information purposes only. This brochure is not intended to constitute, or be a substitute for obtaining, project specific engineering, design, construction and/or other professional advice given by someone with full knowledge of a particular project. It is your sole responsibility and you must assume all risk and liability for the final determination as to the suitability of any Tensar International Limited product and/or design for the use and in the manner contemplated by you in connection with a particular project. The contents of this brochure do not form part of any contract or intended contract with you. Any contract for the provision of a Tensar International Limited product and/or design service will be on Tensar International Limited’s Standard Conditions in force at the time of entering into the contract. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of the information contained in this brochure at the time of printing, Tensar International Limited makes no representations about the suitability, reliability, comprehensiveness and accuracy of the information, services and other content of this brochure. Save in respect of Tensar International Limited’s liability for death or personal injury arising out of negligence or for fraudulent misrepresentation (if any), Tensar International Limited shall not be liable to you directly or indirectly in contract, tort (including negligence), equity or otherwise for any loss or damage whatsoever or howsoever arising in connection with the use of and/or any reliance placed upon the contents of this brochure including any direct, indirect, special, incidental or consequential loss or damage (including but not limited to loss of profits, interest, business revenue, anticipated savings, business or goodwill). Tensar, TensarTech, TriAx and Spectra are registered trademarks. In case of legal disputes between the parties, the original English language version of this disclaimer shall prevail.

Lipex d.o.o. Križanićeva 12 A Beograd, Srbija

Tel: +381 11 406 7685 +381 633 593 14 +381 633 593 16 E-mail: [email protected] [email protected]