Ticketing Staff & Mechanic Trainee

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Requirement from Vietjet Air for Mechanical Engineer position

Transcript

 • VietJet Aviation Join Stock Company

  1. Nhn vin phng v (Ticketing Staff)

  - M Cng vic: 150601

  - S lng: 02

  - Ni lm vic: Nng

  Gii quyt cc vn pht sinh ti quy v: t gi ch, thanh ton cc dch v cng thm.

  Gi mi lin lc thng sut vi b phn Call Center, Thng Mi v Customer Service i vi cc nghip v lin quan.

  Cho bn cc loi sn phm khc nh ch ngi, skyboss, hnh l

  Thng k doanh s, kim sot ngun doanh thu ti quy, bn giao ng qui nh vi cc b phn lin quan.

  Gii quyt khiu ni v v, hnh l v dch v cng thm cho khch.

  Cp nht qui trnh mi v v, hnh l v dch v cng thm v trao i thng tin trong ton i phc v.

  Phi hp thc hin trong trng hp chm hy chuyn.

  Yu cu chung:

  Nam/N, tui t 18-30 n cao t 1,58cm tr ln; nam t 1,68m tr ln

  Ti thiu trnh Trung cp trong lnh vc Ti Chnh, K Ton, Nghip v Du lch Khch sn hoc vn bng tng ng.

  TOEIC 450 tr ln hoc chng ch tng ng

  u tin 01 nm kinh nghim trong lnh vc hng khng, t gi ch, dch v khch hng, l hnh v lu tr.

  C kh nng thch ng cng vic tt trong mi trng lm vic thng xuyn thay i.

  Chp nhn i cng tc khi c yu cu.

  C k nng truyn t v giao tip tt nhm thc hin hiu qu cng vic vi cc loi i tng hnh khch khc nhau.

  2. Hc vin k s bo dng tu bay (Mechanic Trainee)

  - M Cng vic: 150602

  - S lng: 50

  - Ni lm vic: TP.H Ch Minh, H Ni, Nng

  Yu cu chung:

  Nam/N tt nghip i hc tr ln cc chuyn ngnh C kh hng khng hoc in, in t

  TOEIC 450 tr ln hoc chng ch tng ng

 • VietJet Aviation Join Stock Company

  Hnh thc tuyn dng:

  Np h s cho phng Nhn s trc ngy 07/06/2015 theo hnh thc sau:

  o Np h s trc tip ti tng 8, 60A Trng Sn, Phng 2, Qun Tn Bnh, TP. HCM

  o Email: hr@vietjetair.com