TPB Radson NL - Versie 10-2010

  • View
    317

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of TPB Radson NL - Versie 10-2010

technisch pocket book

Technische info

INHoud

paneelradiatoren

Integra T6ventielradiator(50mmmiddenaansluiting) Integra+Parada Integra+Ramo Planora Compact Hygine Vertical

10 12 20 26 33 40 47 54 60 66 68 72 76 82 84 90 96 100 104 108 114 116 120 124 126 128 130 132 134 136 141 146 148 150 152 154 156 160 160 162 164 166 168 170 172 174 180 188 190 191 194

plintradiatorenIntegraplint Paradaplint Ramoplint

decoratieveradiatoren KosH FaroH KosV FaroV NarbonneH NarbonneV

kolomradiatoren DeltaH DeltaV

badkamerradiatoren Elato Apolima Muna Java Minorca Flores FloresC Santorini SantoriniC AndrosCH AndrosM IosM Linosa

vloerverwarming Eljet Rolljet Noppjet Purjet Clickjet TS14 Verdelers Zoneregelingen accessoires kleuren omrekening algemeen notities

TheWarmSocieTyisopgerichtomdatwevindendathethoog tijdisdatverwarmingdeaandachtkrijgtdiezeverdient.Mensen hebbeneenpassievehoudingtenopzichtevanverwarmings oplossingen.Hetishoogtijddatdaarveranderinginkomt,want radiatorenzijnveelmeerdanalleenverwar ing.Wewillendewereld m latenkennismakenmetdevrijwelonbeperktekeuzemogelijk eden h ophetvlakvandesign,kleurenenfunctionaliteit.

TheWarmSocieTybiedtonzeklantenenpartnersdemogelijkheid ommeertewetentekomenoververwarmingenomzichachteronze missietescharen,namelijkdewereldbevrijdenvanaldiegrijze, saaieeninadequateverwarmingsoplossingen. Indezebrochurevindtuverwarmingsoplos ingendiemetzorg s werdensamengesteld.Elkvandeoplossingenvertegenwoordigt eendoordachtevisieopdesignneenscalaaanmogelijk edendie h udekansgeeftuweigenthuistecreren.Genietvandevariatiein onsverrassendeaanbod.

wHo cares about HeatINg? we do.

inSpiraTie TheWarmSocietyiseenplaatswaarutenvollekanleven. Onsuitgebreidaanbodaanverwarmingsoplossingenbiedtu hetoptimalebinnenhuis limaathethelejaardoor.TheWarmSociety k draaitnietalleenomwarmte.Wijnemendesignernstigenwij zorgenervoordatalonzeverwarmingsoplossingennietalleen defeelmaarookdelookvanzeeruiteenlopendeinterieurs benadrukken. producTen HethartvantheWarmSocietywordtgevormddooreenuitgebreid assortimentverwarmingsoplossingengeschiktvoorallesoorten producten,inallevormen,afmetingenenkleuren.Opdiemanier kunnenwijonzepartnersenklanteneenongevenaardekeuze aanbieden.Ofhetnugaatomtraditionelepaneelenkolomradiatoren, badkamerradiatoren,decoratieveradiatorenofinnovatievevloer verwarming:wijhebbendefunctionaliteitendestijldiebijupast. KWaliTeiT Onsengagementomduurzameproductentemakenvormtde basisvantheWarmSociety.Doorheenonzevolledigeproductie endistributieketeniskwaliteitonzetopprioriteit.Ofhetnugaatom dematerialendieweselecteren,deprocessendiewetoepassenof onzeuiterstnauwkeurigetestprocedures:wijzijnverantwoordelijk vooralleswatwedoen.Onzebetrouwbaarheidwordtweerspiegeld inonzegerespecteerdeproductkwaliteit.

Radson biedt een kwaliteitsgarantie van 10 jaar op het volledige assortiment radiatoren en op alle vloerverwarmingssystemen.6

menSen DeredenwaaromtheWarmSocietywerktiseencombinatie vandeknowhowendeervaringvandemensendieerwerken. Wijwillendewereldbevrijdenvanaldiegrijzeensaaieverwarmings oplossingen.Wijlatennietsaanhettoevaloveromdatdoeltebereiken. Opleiding,teamwerk,ondersteuningenservice:alleswordt ingeschakeldomtegaranderendatwedatdoelbereiken. Gengageerdentrotsoponswerk,stellenweallesinhetwerk omlangdurigezakenrelatiesoptebouwenenstandaardenvoor uitmuntendheidtecrerendieonszullenonderscheidenvan deconcurrentie.

7

PaNeeLradIatoreN

Warmdesignvoorelkinterieur

PaNeeLradIatoreNWarmdesignvoorelkinterieur

Integra

T6

Parada

Ramo

Planora

Compact

Hygine

Vertical

kenmerken lleRadsonpaneelradiatorenzijn A vervaardigduitkoudgewalst,hoogwaardig plaatstaalvolgensEN10130enEN10131. anddikteis1,25mm. W epaaldemodellenhebbeneenverticale B profileringvan50mm.Anderezijn voorzienvaneenvlakkevoorzijde. roefdruk:8bar.Werkdruk:6bar. P edrijfstemperatuur:max.120C. B

kleuren StandaardkleurisRAL9016. Anderebeschikbarekleuren:zieblz.188.Voegaandebestelcode/... toeenvuldeRALkleurin.Vb.INT226001350L/3003vooreenradiator inRAL3003. aansluitingen4 3 MB 5 6

voorbeeld bestelcodebestelcode voorbeeld INT22XXXYYYYZ INT226001350L

2 11 1 MO 8 88

7

radiator type hoogte lengte links aansl.:L / rechts aansl. R

aantal radiatoren per paletIntegra, Parada, Ramo en Compact types 11, 21S, 22 uitzonderingen b=300 b=400 b=450 type 33 uitzonderingen b=300 b=400 b=400 b=450 b=500 b=600 b=750 b=900 c=450&600 c=450 c=600 c=450&600 c=450&600 c=450&600 c=450 c=450 12st 12st 6st 6st 6st 6st 6st 6st c=450&600 c=450 c=450 16st 16st 16st 5st Planora type11 type21S type22 type33 12st 10st 7st 5st 8st Vertical types 10C, 20C, 21C, 22C 8st

10

PaNeeLradIatoreNWarmdesignvoorelkinterieurCompact x x x x 4 x x Planora Vertical x x 6 x anrk

Integra

Parada x x x x 6 x x x x

geprofileerdevoorzijde(profilering50mm) vlakkevoorzijde zijbekledingen bovenbekleding aangelasteophangstrippen aantalaansluitingen gentegreerdeaanvoerbuis thermostatischkraanlichaaminclusief ophangsysteeminclusief verpakkingismontageklaar

x x x x 6 x x x x

Ramo x x x x 6 x x x x

x x x x 6 x x x x

2-on-1 Eeninnovatievelastechniek,incombinatiemetdespecifiekevorm vanderadiatorbinnenplaatmaaktdeRadsonradiatoruniek.Radson lastimmers2lamellenoplkwarmwaterkanaal(2on1principe). DezetechniekstaatRadsontoekleinereverwarmingselementente gebruiken. resultaat enuitzonderlijkehogewarmteafgifte,gelijkmatigverspreid e overderadiator eenkleinerewaterinhoud eenbeduidendsnellerewarmteregeling enenergiezuiniggebruikendusecologischer e2 laaalellen

afgiftes WarmteafgifteswerdengemetenvolgensdenormEN442, bijeenwatertemperatuurvan75/65Ceneenkamertemperatuur van20C(T=50). verpakking Deradiatorenzijnaan4zijdenbeschermdmetkarton,inclusief hoekbeschermers.Ditgeheelisverpaktinkrimpfolie.Deverpakking kantijdensdeheleduurvandeinstallatierondderadiatorenblijvenom beschadigingtevoorkomen.Devolledigeverpakkingisrecycleerbaar.11

m

o p 1 wa r m wat e

INtegraAanudekeuze PANEELRADIATOREN

DeIntegraiseentraditionelepaneelradiatormeteengepro leerd fi voorpaneel.Achterditvoorpaneelbevindtzichhetgentegreerde kraanlichaamenhetbuissysteem.Aandezijkantzietudusgeen leidingen. oebehorenmeegeleverdeninbegrepenindeprijs: T 1aftapblindstop,2of3MCW5ophangconsoles(naargelangdelengtevanderadiator), pluggenenschroeven. ontage:4of6aangelasteophangstrippenzijnopderugzijdevanderadiator M voorzienvoor2of3MCW5consoles.Mogelijkheidtotsmalleofbredemontage. ebuisvooraanvoervanwarmwaterisrechtsgemonteerd(linksopaanvraag)enhet D Kvinstelbaarthermostatischkraanlichaamzitreedsgemonteerdevenalseenontluchter, tweeblindstoppenendeaangelasteophangstrippen. Aansluitingen:6x1/2(15/21).

HOOgTE 300,400,450, 500,600,750, 900mm

LENgTE 4503000mm

TYPE INT11,21S, 22,33

KLEuREN RAL9016Wit. AndereRALkleuren enmetaalkleuren opaanvraag.

12

INtegraAanudekeuze PANEELRADIATOREN

type11hoogte lengte 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 Watt+ 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 Watt/m90/70/20c n-waarde liter/m kilogram/m 300 248 72 331 96 413 120 496 144 579 168 661 192 744 216 827 240 909 264 992 288 705 1,3498 1,80 9,60 400 318 93 424 124 530 154 635 185 741 216 847 247 953 278 1059 309 1165 340 1271 371 902 1,3451 2,42 12,82 450 351 103 468 137 585 171 702 205 819 239 936 274 1053 308 1170 342 1287 376 1404 410 996 1,3427 2,73 14,43 500 384 112 512 150 640 187 768 225 896 262 1024 300 1152 337 1280 375 1407 412 1535 450 1089 1,3404 3,04 16,04 bestelcodeINT11XXXYYYYZ 600 446 131 595 175 744 219 893 263 1042 306 1190 350 1339 394 1488 438 1637 481 1786 525 1266 1,3357 3,67 19,27 750 534 158 712 211 890 263 1068 316 1246 369 1424 422 1602 474 1781 527 1959 580 2137 632 1512 1,3287 4,60 24,10 900 616 183 821 245 1026 306 1231 367 1436 428 1642 489 1847 550 2052 611 2257 672 2462 734 1741 1,3217 5,53 28,93

AfgiftesgemetenvolgensEN44275/65/20C

geenmeerprijsvoorlinkseaansluiting

opvoorraadRadsonrechts levertermijn:20werkdagen opvoorraadRadsonlinksenrechts

13

INtegraAanudekeuze PANEELRADIATOREN

type21Shoogte lengte 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 3000 Watt+ 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 75/65/20 45/35/20 Watt/m90/70/20c n-waarde liter/m kilogram/m 300 361 103 481 138 602 172 722 206 842 241 962 275 1083 309 1203 344 1323 378 1444 413 1564 447 1684 481 1805 516 1925 550 2045 585 2165 619 2406 688 1029 1,3668 4,00 15,60 400 448 129 598 172 747 214 896 257 1046 300 1195 343 1345 386 1494 429 1643 472 1793 515 1942 558 2092 600 2241 643 2390 686 2540 729 2689 772 2988 858 1277 1,3620 5,17 21,17 450 490 141 653 188 816 235 979 282 1142 329 1306 376 1469 423 1632 470 1795 517 1958 563 2122 610 2285 657 2448 704 2611 751 2774 798 2938 845 3264 939 1394 1,3596 5,75 23,95 500 530 153 706 204 883 255 1059 305 1236 356 1412 407 1589 458 1766 509 1942 560 2119 611 2295 662 2472 713 2648 764 2825 815 3001 865 3178 916 3531 1018 1507 1,3572 6,33 26,73 bestelcodeINT21XXXYYYYZ 600 607 176 809 234 1012 293 1214 352 1416 410 1619 469 1821 527 2024 586 2226 645 2428 703 2631 762 2833 821 3035 879 3238 938 3440 996 3642 1055 4047 1172 1726 1,3523 7,50 32,30 750 718 209 957 279 1196 349 1436 419 1675 488 1914 558 21