Transportstyrelsens f£¶reskrifter om luftfartsskydd 2016_1.pdf 1 Transportstyrelsens f£¶reskrifter om

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Transportstyrelsens f£¶reskrifter om luftfartsskydd 2016_1.pdf 1 Transportstyrelsens...

 • TSFS 2016:1

  LUFTFART

  Serie SEC

  Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd

 • Innehåll

  1 kap. Inledande bestämmelser .................................................................. 1

  Tillämpningsområde ................................................................................. 1

  Sekretess ................................................................................................... 3

  Förordningskrav ........................................................................................ 3

  Definitioner och förkortningar .................................................................. 4

  2 kap. Godkännande av verksamhetsutövare ......................................... 11

  Säkerhetsgodkännande av flygplatsoperatörer, flygföretag,

  fraktagenter, säkerhetsgodkända leverantörer och EDD-företag ............ 11

  Godkännande av ACC3 .......................................................................... 12

  Godkännande av kända avsändare av flygfrakt....................................... 12

  Godkännande säkerhetspersonal ............................................................. 13

  Certifiering av instruktörer ..................................................................... 14

  Certifiering av EDD-team ....................................................................... 14

  Certifiering av validerare för luftfartsskydd i EU ................................... 14

  Återkallelse av säkerhetsgodkännande, godkännande eller

  certifiering .............................................................................................. 15

  3 kap. Organisation, kvalitetskontroll, rapportering och planering

  för särskilda händelser .............................................................................. 15

  Organisation och ansvar .......................................................................... 15

  Kvalitetskontroll ..................................................................................... 16

  Rapportering ........................................................................................... 16

  Planering för särskilda händelser ............................................................ 16

  4 kap. Utbildning, kompetenskrav, säkerhetsprövning och

  pålitlighetskontroll ..................................................................................... 18

  Allmänna bestämmelser .......................................................................... 18

  Rekrytering, säkerhetsprövning och pålitlighetskontroll ........................ 18

  Säkerhetsprövning.............................................................................. 18

  Undantag från säkerhetsprövning ...................................................... 19

  Pålitlighetskontroll ............................................................................ 19

  Utbildningsprogram och dokumentation................................................. 20

  Utbildning ............................................................................................... 20

  Allmänna bestämmelser ..................................................................... 20

  Grundutbildning ................................................................................. 20

  Arbetsspecifik utbildning.................................................................... 21

  Standardiserat bildtolkningstest......................................................... 21

  Teoretiska och praktiska prov ............................................................ 22

  Särskild utbildning för arbetslagsansvariga ...................................... 22

  Särskild utbildning för säkerhetsansvariga ........................................ 22

 • Utbildning av personer som medges oeskorterat tillträde till SRA

  och CSRA ........................................................................................... 22

  Utbildning av personer som behöver allmän utbildning i

  säkerhetsfrågor .................................................................................. 22

  Besättningsmedlemmar ...................................................................... 23

  Repetitionsutbildning ......................................................................... 23

  Instruktörer och validerare ...................................................................... 24

  Kompetenskrav för instruktörer ......................................................... 24

  Kompetenskrav för validerare............................................................ 24

  EDD och EDD-team ............................................................................... 25

  Generella utbildningskrav för EDD ................................................... 25

  Grundutbildning för EDD .................................................................. 25

  Repetitionsutbildning för EDD .......................................................... 25

  Operativ träning................................................................................. 25

  Kvalitetskontroll EDD ....................................................................... 25

  5 kap. Områden på en flygplats ................................................................ 26

  Planering av områden ............................................................................. 26

  Gränser mellan olika områden ................................................................ 26

  Behörighetsområden (SRA) .................................................................... 26

  Känsliga delar av behörighetsområden (CSRA) ..................................... 26

  Avgränsade områden .............................................................................. 27

  Byggnader belägna utanför flygsidan ..................................................... 27

  6 kap. Tillträdeskontroll och inspektion av fordon................................. 28

  Tillträdeskontroll .................................................................................... 28

  Undantag från tillträdeskontroll .............................................................. 28

  Eskorterat tillträde................................................................................... 28

  Inspektion av fordon ............................................................................... 28

  Undantag från inspektion av fordon ........................................................ 29

  7 kap. Behörighetskort, identitetskort och passerkort för fordon ......... 29

  Behörighetskort för flygplats och identitetskort för besättningar ............ 29

  Behörighetshandling för byggnader med krav på tillträdesskydd ........... 29

  Passerkort för fordon .............................................................................. 30

  8 kap. Övervakning och patrullering ....................................................... 30

  9 kap. Säkerhetskontroll av andra personer än passagerare och

  medförda föremål ...................................................................................... 30

  Allmänna bestämmelser .......................................................................... 30

  Metoder ................................................................................................... 31

  Alternativ och oförutsebar säkerhetskontroll .......................................... 31

  Förbjudna föremål................................................................................... 31

 • 10 kap. Säkerhetskontroll av passagerare och kabinbagage .................. 31

  Allmänna bestämmelser .......................................................................... 31

  Särskilda kategorier av passagerare.................................................. 32

  Metoder ................................................................................................... 32

  Allmänna bestämmelser ..................................................................... 32

  Passagerare ....................................................................................... 32

  Kabinbagage ...................................................................................... 33

  LAGs .................................................................................................. 33

  STEBs för särskild användning .......................................................... 33

  Undantag från säkerhetskontroll ............................................................. 33

  Skydd av passagerare och kabinbagage .................................................. 34

  Förbjudna föremål................................................................................... 34

  11 kap. Säkerhetskontroll av lastrumsbagage ......................................... 34

  Allmänna bestämmelser .......................................................................... 34

  Metoder ................................................................................................... 35

  Undantag från säkerhetskontroll av lastrumsbagage ............................... 35

  Skydd av lastrumsbagage ................

Related documents