TREŚĆ DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE - ?· EN 300 328 V2.1.1 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia…

Embed Size (px)

Text of TREŚĆ DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE - ?· EN 300 328 V2.1.1 Kompatybilność elektromagnetyczna i...

TRE DEKLARACJI ZGODNOCI UE

Nr Doc-0010632_R02

Nazwa producenta: Domino UK LimitedAdres producenta: Bar Hill, Cambridge CB23 8TU.

Niniejsza deklaracja zgodnoci wydana zostaje na wyczn odpowiedzialno producenta.

Przedmiot deklaracji: Drukarki Domino G20i, zaczynajc od numeru seryjnego BII37J1P003N250

Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyej jest zgodny z odpowiednim prawodawstwem Unii:

2014/53/UE: Dyrektywa dotyczca urzdze radiowych2011/65/UE: Dyrektywa RoHS

EN 61000-6-2:2005 Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC) Cz 6-2: Normy oglne Odporno w rodowiskach przemysowych

EN 61000-6-4:2007/A1:2011 Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC) Cz 6-4: Normy oglne Wymagania dotyczce emisyjnoci w rodowisku przemysowym

EN 60950-1:2006/A2:2013 Urzdzenia techniki informatycznej Bezpieczestwo Cz 1: Wymagania oglne.

EN 300 328 V2.1.1 Kompatybilno elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) Szerokopasmowe systemy transmisyjne - Urzdzenia transmisji danych pracujce w pamie ISM 2,4 GHz i wykorzystujce techniki modulacji szerokopasmowej