Tugasan p&p kata adjektif bm tahun 5

  • View
    2.959

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIANTarikh: 21 Mac 2012/RabuMasa: 8.20 -9.20 pagiKelas : Tahun 5Bil.murid : 30 orangMata pelajaran: Bahasa MelayuTajuk : Tanaman OrganikObjektif: Pada akhir mata pelajaran, murid dapat:- -Menyenaraikan 20 kata adjektif -Mengesan kesalahan ejaan, tanda baca dan struktur ayatyang terdapat dalam ayat.Pengalaman: Murid pernah belajar kata adjektif ketika berada dalamsedia ada Tahun 4.

2. RANCANGAN PENGAJARAN HARIANKonsep : Kata adjektif menerangkan sifat manusia, haiwan, tumbuh- tumbuhan ,bendaBahan: Buku teks, buku latihan, bahan maujud (petai,jering, pegaga,ulam raja)Nilai:BersyukurKemahiranFokus utama :8.1 Aras 1 (i) Fokus sampingan :9.1 Aras 2 (i) 3. Langkah/ Isi Aktiviti Pengajaran Pembelajaran CatatanMasaPelajaranAktiviti Guru Aktiviti MuridSet induksi Tajuk:1.Guru menunjukkan 1.Murid menamakan (3 minit)Tanaman ulam-ulamanulamDidik HiburOrganik kepada ulaman yang ditunjukmurid dan mereka kan oleh guru iaitudikehendakipetai,menamakannya jering,pegaga,ulam raja2.Guru meminta murid 2.Beberapa orang muridmenceritakanmenceritakansecara ringkaspengalaman merekatentang pengalamanmakan ulam-ulamanmereka makan ulamulaman. 4. Langkah/IsiAktiviti Pengajaran Pembelajaran CatatanMasa PelajaranAktiviti Guru Aktiviti MuridLangkah 11.Guru mengarahkan1.Murid membaca(10 minit) murid membaca petikan bertajuk petikan bertajukMisai KucingMisai Kucing 2.Beberapa orang murid 2. Guru mengarahkanmenyatakan maksudmurid menyatakankeseluruhan teksmaksud keseluruhanmenggunakan ayatpetikan tersebut. sendiri 3. Guru mengarahkansetiap kumpulan3.Setiap kumpulanmencatatkanberbincang untukkebaikanMisai mencari kebaikanKucingpadaMisai Kucing padakesihatan. kesihatan. 5. Langkah/IsiAktiviti Pengajaran PembelajaranCatatanMasa PelajaranAktiviti Guru Aktiviti Murid 4.Guru meminta setiap 4.Wakil setiap kumpulan wakil kumpulanmembentangkan membentangkan hasil dapatan daripada kebaikan Misai perbincangan tersebut Kucing iaitu:- a) Menyingkirkan asidurik yang berlebihandalam badan. a) Melawaskanpembuangan air kecil b) Menguraangkankadar kolestrol dantekanan darah tinggi 6. Langkah/Isi Aktiviti Pengajaran Pembelajaran CatatanMasa PelajaranAktiviti GuruAktiviti MuridLangkah 21.Guru mengarahkan1.Murid memberi pelbagai(15 minit) Kata murid menyatakanmaksud kata adjektif adjektif maksud kata adjektifmengikut pemahaman 2.Guru menunjukkan masing-masing.petai dan meminta2.Murid menyatakanmurid menyatakanbahawa rasa petai adarasa petai tersebut.lah pahit. 3. Guru menjelaskan 3. Murid mendengarkepada muridpenjelasan guru.bahawa pahit 4. Murid menggaris katamerupakan kata adjektif yang terdapatadjektif iaitu sifat dalam teks iaitu tirus,sesuatu benda. tinggi, hijau. 7. Langkah/Isi Aktiviti Pengajaran PembelajaranCatatanMasa PelajaranAktiviti Guru Aktiviti Murid 4. Guru menyuruh5. Murid menyenaraikan Kata murid menggariskan20 kata adjektif. adjektif kata adjektif yangContoh:-terdapat dalam teks-Rendah 5. Guru mengarahkan -Merahmurid menyenarai -Panjangkan 20 kata adjektif -Manisyang mereka tahu.-Comel -Gelap -Harum -Bulat -Lazat -Busuk 8. Langkah/IsiAktiviti Pengajaran PembelajaranCatatanMasa Pelajaran Aktiviti Guru Aktiviti MuridLangkah 3Kata1.Guru mengarahkan 1.Murid membina ayat(20 minit) adjektif murid membina ayat menggunakan katamenggunakan kata adjektif.adjektif. 2.Murid membaca ayat 2.Guru mengarahkanyang telah dibina.murid membaca ayat3. Murid menulis ayatyang telah dibina. pada ruangan yang di 3. Guru mengarahkan sediakan mengikut murid menulis ayatkumpulan iaitu yang telah dibina kumpulan cemerlang, pada ruangan yang kumpulan sederhana disediakan pada dan kumpulan potensi. papan tulis. 4.Murid menyemak 4. Guru mengarahkan jawapan rakan danmurid menyemak mengesan kesalahanjawapan rakan. dari segi ejaan,tanda 5. Guru memberi baca ,struktur ayat. ulasan berkaitan 5.Murid mendengar dengan penyemakan penjelasan guru. tersebut. 9. Langkah/Isi Aktiviti Pengajaran PembelajaranCatatanMasa PelajaranAktiviti GuruAktiviti MuridLangkah 4Kata1.Guru mengarahkan1.Murid membuat(10 minit) adjektif murid menyenarai tugasan seperti manakan 20 kata adjektif yang diarah oleh guru.dan memilih 6 daripadanya untuk dibuat ayat.Penutup1.Guru meminta murid1.Murid mencari barangan(2 minit)Mencirimencari barangan diberbentuk bulat.dalam kelas yang Contoh:-berbentuk bulat. -pengasah pensel 2. Guru merumus isi -duit syiling pelajaran hari ini. -penutup botol air -permukaan jam tangan 2.Murid mendengar penjelasan guru. 10. 1. Murid diminta menamakan jenis ulam-ulaman yang yang terdapat di atas.2. Murid diminta menceritakan pengalaman sendiri tentang ulam- ulaman di Malaysia.i) melihat- bentuk- warnaii) makan - rasaiii) sentuh - rasa3. Guru menghubungkaitkan dengan pelajaranhari ini.