TUNTUTAN PENGAWAS

  • View
    94

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

TUNTUTAN PERJALANAN BAHA

PANDUAN TUNTUTAN PANDUAN MENGISI BORANG TUNTUTAN PETUGAS PEPERIKSAAN1ISIKAN/TUKARKAN MAKLUMAT YANG BERTANDA MERAH DI HELAIAN TNT 1 TERLEBIH DAHULU DAN KEMUDIAN DI SEMUA HELAIAN .2ISIKAN NAMA TEMPAT JARAK YANG TERDEKAT SAMADA DARI RUMAH ATAU PEJABAT DI HELAIAN TNT 23SILA BUAT PENAMBAHAN PERJALANAN JIKA DIARAH BERGERAK KE SESUATU TEMPAT OLEH PEGAWAI4PASTIKAN KELAS TUNTUTAN YANG BETUL DI HELAIAN MAKLUMAT TUNTUTAN5SILA TUKAR SECARA MANUAL PADA KADAR SEN , JIKA KELAS TUNTUTAN ADALAH B DAN C DI TNT 36JIKA JUMLAH KM MELEBIHI 500KM , SILA MASUKKAN DATA SECARA MANUAL DI HELAIAN TNT 37LENGKAPKAN MAKLUMAT DAN JUMLAH TOL DI HELAIAN TOL8CETAK BORANG SENARAI SEMAK IKHTISAS DENGAN KERTAS WARNA MERAH DAN BIRU BAGI PERJALANAN9CETAK SEMUA BORANG DAN SUSUN BORANG IKUT URUTAN SEPERTI DALAM SENARAI SEMAK IKHTISAS DAN PERJALANAN1011

MAKLUMAT TUNTUTANKELAS TUNTUTAN PETUGASKelasLingkungan GajiSukatan SelinderATidak kurang dari RM2625.45 sebulan1400 s.s ke atasBTidak kurang dari RM2333.00 sebulan1000 s.s ke atasCTidak kurang dari RM1820.75 sebulanDi bawah1000 s.sDKurang dari RM1820.75 sebulanTidak kurang 175 s.sEKurang dari RM1820.75 sebulanDi bawah 175 s.sKADAR BAYARAN PETUGAS PMRJAWATANELAUNPENYELIA KAWASANRM100 + 10P + 2SKETUA PENGAWASRM90 + 0.25C + 2STIMBALAN KPRM100PENGAWASRM75 + SPEMBERSIH BILIKRM20 + 2HPEMBANTU PENULIS CALON CBKRM10P - BIL PUSAT PEP.S - BIL SESI ( PAGI DAN PETANG )C - BIL CALONH - BIL HARI

Semak Ikhtisas Warna Merah BA 114PENGAWASNO.PUSATJAWATANPEPERIKSAAN PMR TAHUN 2013SENARAI SEMAK SERAHAN DOKUMEN KEWANGANPETUGAS PEPERIKSAAN BAGI TUNTUTAN IKHTISASNama :NURUL ATIRAH BT RUSLINama Sekolah :SMK CONVENT KLANG 112 JLN TENGKU KELANA 41000 KLANGDaerah :Daerah : KLANGKLANGNo.Tel bimbit :010-2919731BilDokumen( / )1Borang Pecahan Tuntutan Pengawasan Peperiksaan ..( JPS/SPP-03(Pin 3/12) - (Jika Berkaitan )2Borang Tuntutan Ikhtisas ( LP/Am17A )3Borang Pengesahan Tuntutan dan Jadual Pengawasan Peperiksaan Awam ( JPS/SPP-38 )4Pemantauan / Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( JPS/SPP-68) - utk PBS shj5Surat Lantikan / Panggilan Mesyuarat6Senarai Nama Calon / Senarai Kehadiran Calon ( JPS/SPP-69 ) - utk PBS shj7Salinan Borang LP/Am 29 ( KP shj )8Salinan Surat Pengesahan Calon CBK / H / T (Jika Berkaitan )9Borang Maklumat Akaun Bank Terkini ( JPS/SPP-43 Pin.2/2012 )10Salinan Buku Bank / Penyata Bank ( Gaji shj )11Salinan Slip Gaji / Cetakan Penyata Gaji12* Semua dokumen hendaklah disahkan oleh Ketua Jabatan / Pentadbir Sekolah / PPD sahajaTandatangan PenuntutTandatangan & Cop Penyemak ( SPP )Tarikh :08.10.2013Tarikh :NOTA KUIRI :1.Sila kemukakan dokumen di para . ke SPP dalam tempoh SATU MINGGUdari tarikh semakan dibuat.2.Saya mengesahkan bahawa Perkara 1 di atas telah diambil tindakan.Tandatangan PenuntutTarikh : ..VotJabPTJProg/AktObjekAmaunDisemak Oleh :B41211221001040105B99211310101Tarikh :z/spp/4/22/2013 3:36 PM(Pindaan 5)

Semak Perjalanan Warna Biru BA 114PENGAWASNO.PUSATJAWATANPEPERIKSAAN PMR TAHUN 2013SENARAI SEMAK SERAHAN DOKUMEN KEWANGANPETUGAS PEPERIKSAAN BAGI TUNTUTAN PERJALANANNama :NURUL ATIRAH BT RUSLINama Sekolah :SMK CONVENT KLANG 112 JLN TENGKU KELANA 41000 KLANGDaerah :Daerah : KLANGKLANGNo.Tel bimbit :010-2919731BilDokumen( / )1Borang Pecahan Tuntutan Pengawasan Pep ..( JPS/SPP-03(Pin 3/12) - ( Jika Berkaitan )2Borang Kenyataan Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri ( Lampiran A )3Surat Lantikan / Panggilan Mesyurat4Borang Utk Pegawai Bertugas Rasmi Di Luar Pejabat ( JPS/SKPP-KEW/01 )5Borang Bayaran Tol Secara Tunai ( JPS/SPP-29 )/ Cetakan e-Statement6Resit Tol ( Asal )7Surat Pengesahan Calon H/T8Borang Maklumat Akaun Bank Terkini ( JPS/SPP-43 Pin.2/2012 )9Salinan Buku Bank / Penyata Bank ( Gaji shj )10Salinan Slip Gaji / Cetakan Penyata Gaji1112* Semua dokumen hendaklah disahkan oleh Ketua Jabatan / Pentadbir Sekolah / PPD sahajaTandatangan PenuntutTandatangan & Cop Penyemak ( SPP )Tarikh :08.10.2013Tarikh :NOTA KUIRI :1.Sila kemukakan dokumen di para . ke SPP dalam tempoh SATU MINGGUdari tarikh semakan dibuat.2.Saya mengesahkan bahawa Perkara 1 di atas telah diambil tindakan.Tandatangan PenuntutTarikh : ..VotJabPTJProg/AktObjekAmaunDisemak Oleh :B41211221001040105B99211310101Tarikh :z/spp/4/22/2013 3:36 PM(Pindaan 5)

Tuntutan IkhtisasLP/Am17ALEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIATUNTUTAN BAGI BAYARAN IKHTISASPeperiksaan : Penilaian Menengah Rendah 20131. Nama Penuh :NURUL ATIRAH BT RUSLI2. No.Kad Pengenalan :880808-09-5064(Dalam huruf Besar)3. No.Fail Cukai Pendapatan :4. Jawatan :PPPS DG 415. Gred :6. Gaji Pokok :7. No. Gaji :20399605PENGAWASDG412672.948. Alamat Ibu Pejabat/Sekolah :9. No.Tel Pej :03-3371259610. No.Akaun Bank :8068020422087SMK CONVENT KLANG 112 JLN TENGKU KELANA 41000 KLANG9.1 No.Tel Bimbit :010-29197319.2 No.Faksimili :03-3372660210.1 Nama Bank :BANK ISLAM11. Alamat Rumah :9.3 Alamat E-mail :D-3-2 KIP KG JAWA 41000 KLANG SELANGORnurul.atirah.rusli@yahoo.com10.2 Caw Bank :TANJUNG MALIM12. Nama Matapelajaran :13. Kod Kertas :14. No.Kod Pemeriksa :15. Nama Pusat/Tempat :SMK CONVENT16. No.Pusat :BA114(Untuk diisi oleh semua Pengawas)17. Bayaran Pengelola :KodRinggitSen17.1 Bayaran bagi lain-lain pelantikan RM ..17.2 Bayaran bagi Penyelia Kawasan/Penyelia Matapelajaran/Ketua Pengawas/Pen.Pengawas RMJumlah Kecil (17.1 + 17.2 )PENGAWAS(RM75 + S)A84.0018. Bayaran bagi Ahli Panel/Penggubal/Penyelaras/Pentaksir/Juru Tulis/Juru Baca : Bil Kertas MP( )xRM5.00B019. Bayaran Pemeriksa :19.1 Kertas jawapan telah diperiksa bagi matapelajaran tersebut dengan kadar ..senaskah ( seperti dalam borang peruntukan pemeriksaan)-RM .19.1.1 Kertas jawapan telah diperiksa bagi matapelajaran tersebut dengan kadar ..senaskah ( seperti dalam borang peruntukan pemeriksaan)-RM .19.2 Kertas jawapan telah diperiksa semula bagi matapelajaran tersebut dengan kadar ..senaskah ( seperti dalam borang penyelarasan pemeriksaan LP/am 19 )-RM .19.2.1 Kertas jawapan telah diperiksa semula bagi matapelajaran tersebut dengan kadar .Jumlah Kecil ( 19.1 + 19.2 )C020. Bayaran Ketua Pemeriksa / Ketua Pemeriksa Bersama :20.1 Pasukan di bawah jagaan saya dengan kadar RM .. bagi setiap pasukan - RM ..20.2 Bayaran minima kepada Pemeriksa matapelarajan yang mempunyai seorang sahaja pemeriksa - RM ....D021. Bayaran Ketua Pasukan :. Penolong pemeriksadi bawah jagaan saya dengan kadar RM ..E0bagi setiap Penolong Pemeriksa.22. Jumlah TuntutanLAPAN PULUH EMPAT RINGGIT SAHAJA84.0023. Saya mengaku bahawa butir-butir tersebut di atas ialah bayaran dan perbelanjaan tuntutan yang sebenar.______________________________Tandatangan yang membuat tuntutanNama :NURUL ATIRAH BT RUSLITarikh :08.10.201324. Saya mengesahkan bahawa tuntutan yang tersebut di atas adalah benar.UNTUK KEGUNAAN UNIT KEWANGAN LP______________________________TandatanganDisemak oleh :_____________________Nama :Tarrikh :Jawatan ** :Tarikh :* Potong yang tidak berkenaan.

IKHnurul.atirah.rusli@yahoo.com

TNT 1LAMPIRAN AKENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERIBULANOKTOBER2013MAKLUMAT PEGAWAINama (Huruf Besar):NURUL ATIRAH BT RUSLINo. K/Pengenalan880808-09-5064Gred/Kategori/[ Kumpulan ( * )]:DG41Jawatan:PPPS DG 41PENGAWASGaji:RM2672.94No.Akaun:8068020422087Pendapatan (RM)Elaun-elaun:RM983.65Nama Bank:BANK ISLAMJumlah:RM3656.59Cawangan:TANJUNG MALIMJenis/Model:PROTON WIRAKenderaanNo.Pendaftaran:KAN 9536Kuasa (c.c.):1500Kelas Tuntutan:ASMK CONVENT KLANG 112 JLN TENGKU KELANA 41000 KLANGAlamat PejabatJarak dari pejabatke tempat mesyuarat :15kmD-3-2 KIP KG JAWA 41000 KLANG SELANGORAlamat RumahJarak dari rumahke tempat mesyuarat :15km

&A&A

TNT 2 (PENGAWAS)KENYATAAN TUNTUTANTarikhBertolakTibaTujuan/TempatJarak(KM)30.09.13TAKLIMAT DI PUSAT PEPERIKSAAN PMR 20138.15pg8.45pgDarirumahkeBA201SMK CONVENT1012.00tgh12.30tghDariSMK CONVENTbalik ke rumah10JUMLAH20KENYATAAN TUNTUTANTarikhBertolakTibaTujuan/TempatJarak(KM)02.10.13MENGAWAS PEPERIKSAAN PMR 20137.00pg7.30pgDarirumahkebilik kebalSMK (P) RAJA ZARINA154.30ptg5.00ptgDariSMK(P) RAJA ZARINAbalik ke rumah1503.10.13MENGAWAS PEPERIKSAAN PMR 20137.00pg7.30pgDarirumahkebilik kebalSMK (P) RAJA ZARINA154.30ptg5.00ptgDariSMK(P)RAJA ZARINAbalik ke rumah1507.10.13MENGAWAS PEPERIKSAAN PMR 20137.00pg7.30pgDarirumahkebilik kebalSMK CONVENTSMK(P) RAJA ZARINA154.30ptg5.00ptgDariSMK(P)RAJA ZARINAbalik ke rumah1508.10.13MENGAWAS PEPERIKSAAN PMR 20137.00pg7.30pgDarirumahkebilik kebalSMK (P) RAJA ZARINA154.30ptg5.00ptgDariSMK(P) RAJA ZARINAbalik ke rumah1509.10.13MENGAWAS PEPERIKSAAN PMR 20137.00pg7.30pgDarirumahkebilik kebalSMK CONVENTSMK (P) RAJA ZARINA154.30ptg5.00ptgDariSMK (P) RAJA ZARINAbalik ke rumah15JUMLAH150

&AUser:

TNT 3TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAANBagi :KELAS TUNTUTAN B500 km Pertama150kmx0.70sen/km: RM105.000.60501 hingga 1000 km0kmx0.65sen/km: RM0.000.551001 hingga 1700 km0kmx0.55sen/km: RM0.000.501701 km dan seterusnya0kmx0.50sen/km: RM0.000.45JUMLAHRM105.00TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAMKELAS TUNTUTAN CTeksi[Resit (Tanpa Resit) ]:RM0.000.50Bas[Resit (Tanpa Resit) ]:RM0.45Keretapi[Resit (Tanpa Resit) ]:RM0.40Feri[Resit NO. ]:RM0.35Lain-lain [ Tambang gantian kapalterbang ]:RMPendaftaran SeminarRMKELAS TUNTUTAN DJUMLAHJumlahRM0.000.45TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN0.40hari x Elaun Makan sebanyak RM .00 x hariRM0.000.35hari x Elaun Harian sebanyak RM x hariRM0.000.30JUMLAHJumlahRM0.00TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH)/ELAUN LOJINGKELAS TUNTUTAN E...hari x Bayaran Sewa Hotel RM 120.00/hari:RM0.000.40[Resit No..]0.35Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan:RM0.000.30............. hari x Elaun Lojing sebanyak RM./hari:RM0.000.25JUMLAHJumlahRM0.00TUNTUTAN PELBAGAITol[Resit: ..................