of 67 /67
Ukládání dat aneb kam s nimi? souborová—databázová koncepce

Ukládání dat aneb kam s nimi? souborová—databázová koncepce

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ukládání dat aneb kam s nimi? souborová—databázová koncepce. Souborová koncepce. Data jsou uložena v izolovaných souborech . S každým souborem pracuje určitá aplikace Možné operace: Vytvořit, otevřít, zavřít, zrušit Čtení souboru Zápis do souboru, úpravy Vytvoření kopií a verzí souboru. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ukládání dat aneb kam s nimi? souborová—databázová koncepce

Ukldn dat souborovdatabzov koncepce

Ukldn datanebkam s nimi?

souborovdatabzov koncepce1Souborov koncepceData jsou uloena v izolovanch souborech.S kadm souborem pracuje urit aplikaceMon operace:Vytvoit, otevt, zavt, zruitten souboruZpis do souboru, pravyVytvoen kopi a verz souboru

Souborov koncepce vhodyJednoduch pozen (nahrajeme do adrese)Snadn naplnn (koprovn mezi slokami)Pocit pehlednosti (pi men velikosti data pehldneme, pi vtm potu viz nevhody)Jednoduch pozen (nahrajeme do adrese)Snadn naplnn (koprovn mezi slokami)Pocit pehlednosti (pi men velikosti data pehldneme, pi vtm potu viz nevhody)

3Souborov koncepce nevhodyRedundance (1 daj obsaen 2 i vckrt) Nekonzistence dat (2 kopie tho nejsou stejn)Obtnost pstupu k datm (kad poadavek uivatele vyaduje nov program)Obtn vyhledvn (pokud si myslme, e si pamatujeme, kde co mme, nen to pravda)Redundance (1 daj obsaen 2 i vckrt) Nekonzistence dat (2 kopie tho nejsou stejn)Obtnost pstupu k datm (kad poadavek uivatele vyaduje nov program)Obtn vyhledvn (pokud si myslme, e si pamatujeme, kde co mme, nen to pravda)

4Souborov koncepce nevhodyIzolace dat (data jsou v rznch izolovanch souborech rznch formt).Problmy s vce uivateli (aktualizace dat vce uivateli vede k nekonzistenci).Problmy s ochranou dat (je obtn zajistit utajen dat ped neoprvnnm pstupem).Izolace dat (data jsou v rznch izolovanch souborech rznch formt).Problmy s vce uivateli (aktualizace dat vce uivateli vede k nekonzistenci).Problmy s ochranou dat (je obtn zajistit utajen dat ped neoprvnnm pstupem).

5Souborov koncepce nevhodyProblmy s integritou dat (data nemaj dn pravidla integritn omezen).Nzk prostedky pro vytven vazeb mezi zznamy soubor.

Problmy s integritou dat (data nemaj dn pravidla integritn omezen).Nzk prostedky pro vytven vazeb mezi zznamy soubor.

6DatabzeSoubor informac, tvoen znaky, sly, etzci apod.Struktura databze umouje vyhledvn dat pomoc potaovch systmData jsou centrln strukturovanData definovna podle schmatu Existuje nezvisle na aplikanch programechSoubor informac, tvoen znaky, sly, etzci apod.Struktura databze umouje vyhledvn dat pomoc potaovch systmData jsou centrln strukturovanData definovna podle schmatu Existuje nezvisle na aplikanch programech

7Databze obsahujeDatov prvky (zznam elementrnch hodnot)Vztahy mezi prvky (datov struktury)Integritn omezen (podmnky)Schma (popis dat pro uivatele)

Datov prvky (zznam elementrnch hodnot)Vztahy mezi prvky (datov struktury)Integritn omezen (podmnky)Schma (popis dat pro uivatele)

8Databze vhodyNezvislost na programechEfektivn pstup k datmZkrcen vvoj aplikacZajitna integrita datNezvislost na programechEfektivn pstup k datmZkrcen vvoj aplikacZajitna integrita dat

9Databze vhodyZajitna ochrana datzen sprva dat a transakc s nimiMonost pstupu vce uivatelOpravy chyb a zotaven Zajitna ochrana datzen sprva dat a transakc s nimiMonost pstupu vce uivatelOpravy chyb a zotaven

10Databze vhody jinakPerzistence data nezvisl na programechSdlen k datm me vce uivatelIntegrita konzistence dat, integrita (podmnky)Autorizace zen pstupovch prvNeredundance daje se v databzi zbyten neopakujNezvislost programy nejsou zvisl na uloen datPerzistence data nezvisl na programechSdlen k datm me vce uivatelIntegrita konzistence dat, integrita (podmnky)Autorizace zen pstupovchNeredundance daje se v databzi zbyten neopakujNezvislost programy nejsou zvisl na uloen dat

11SBDSystm zen bze datCentrln sprva databzeObecn sw systm pro zen sdlenho pstupu k databzi Zajiuje bezpenostZajiuje integritu uloench datSystm zen bze datCentrln sprva databzeObecn sw systm pro zen sdlenho pstupu k databzi Zajiuje bezpenostZajiuje integritu uloench dat

12DataBzov Systm DBS DataBze + Systm zen Bze DatDB + SDB = DBSSBDMetadatadaje doplujc uloen dataData o datechPklad: EXIF daje o fotografii nebo grafice

Metadata znak v tabulcePklad definice znaku v tabulceVyhledvn podle pozice v tabulce (poadov slo)Vyhledvn podle metadat (popis znaku)

Metadata znak v tabulceVyhledvn podle pozice v tabulce (poadov slo)Vyhledvn podle metadat (popis znaku)16Typy datText, kombinace text + slobota . 7Numerick12345Datov12. lednaLogickanoneAutomatick slo (potadlo)1,2,3PoznmkakoueObjekt (nap. tabulka z Excelu)*.xlsHypertextov odkazwww.bivs.cz

Text, kombinace text + slobota 7Numerick12345Datov12. lednaLogickanoneAutomatick slo (potadlo)1,2,3PoznmkakoueObjekt (nap. tabulka z Excelu)*.xlsHypertextov odkazwww.bivs.cz

17DataAtribut 1Atribut 2Atribut 3Atribut nZznam (vta)PolokaZznam, vta J i r i H a s e k 25 pozic25 pozicDruhy databzovch systmHierarchick modelSov modelRelan databzov systmObjektov orientovanMultidimenzionln databze OLAPDatov skladyHierarchick modelSov modelRelan databzov systmObjektov orientovanMultidimenzionln databze OLAPDatov sklady

20ZznamStudent s osobnm slem sloil v kurzu zkouku dne a s vsledkemStudentKursslojmnoA-1A-2C1Adam20090110C2Blaej20091010C3Cyril2009061220090715C4David20090919Hierarchick modelSeazen podle nzvu kurzuA-1C1 Adam 20090110C2 Blaej 20091010C3 Cyril 20090612A-2C3 Cyril 20090715C4 David 20090919Hierarchick modelHistoricky nejstarVychz z pirozenho uspodnStromov struktura (rodokmen)Vztah oznaen 1 : NRodie mohou mt 0 a n dtDt me mt jen jedny rodie

Nevhoda redundance datHistoricky nejstarVychz z pirozenho uspodnStromov struktura (rodokmen)Vztah oznaen 1 : NRodie mohou mt 0 a n dtDt me mt jen jedny rodie

Nevhoda redundance dat23Sov modelA1A22009011020091010200906122009071520090919C1 AdamC2 BlaejC3 CyrilC4 David24Sov modelZobecnn hierarchickho modeluVztah 1 : N, navc i M : NP.: Autor NakladatelstvJeden autor vydv knihy ve vce nakladatelstvchJedno nakladatelstv vydv knihy vce autor

Nevhoda: nron realizace a aktualizace Zobecnn hierarchickho modeluVztah 1 : N, navc i M : NP.: Autor NakladatelstvJeden autor vydv knihy ve vce nakladatelstvchJedno nakladatelstv vydv knihy vce autor

Nevhoda: nron realizace a aktualizace

25Relan model26slopopisatd.C1AdamC2BlaejC3CyrilC4Davidslopopisatd.A-1databze2/2 z, ZkA-2anglitina0/2 zslo studentaslo kurzuzkouka dnehodnocenC1A-1200901101C2A-1200910102C3A-1200906122C3A-2200907153C4A-2200909191Zkouka v kurzuVztahyStudentRelan databzeNejpropracovanjZkladem jsou relace dvourozmrn tabulky s pojmenovanmi sloupciPoad sloupc je libovolnNevhodaVt poet pstup do pamti pomalej VhodaSnen objemu dat, monost deduplikaceNejpropracovanjZkladem jsou relace dvourozmrn tabulky s pojmenovanmi sloupciPoad sloupc je libovolnNevhodaVt poet pstup do pamti pomalej VhodaSnen objemu dat, monost deduplikace

27Relan databzeUkldaj data do oddlench tabulekZajiuje to rychlost a flexibilitu. Tabulky popisuj njakou st relnho svta Ukldaj data do oddlench tabulekZajiuje to rychlost a flexibilitu. Tabulky popisuj njakou st relnho svta

28Relan databzePedmty zachycovan tabulkami mohou bt spolu v njakm vztahu. I jednotliv vztahy mezi tabulkami jsou reprezentovny tabulkami Na tabulky i na vztahy mezi nimi se d pohlet jako na relace. Pedmty zachycovan tabulkami mohou bt spolu v njakm vztahu. I jednotliv vztahy mezi tabulkami jsou reprezentovny tabulkami Na tabulky i na vztahy mezi nimi se d pohlet jako na relace.

29Relan databzeVhoda v jednoduchost ve je uloeno v tabulkch, tabulky maj sloupce, v kadm sloupci jsou data uritho typu Jednoduchost relac je ve sloitch aplikacch problmKomplikovan lohy se pod relanmi databzemi implementuj velice tko

Vhoda v jednoduchost ve je uloeno v tabulkch, tabulky maj sloupce, v kadm sloupci jsou data uritho typu Jednoduchost relac je ve sloitch aplikacch problmKomplikovan lohy se pod relanmi databzemi implementuj velice tko

30Objektov modelNeoddluje data a funkceOd konce 90. letVhodn pro data se sloitou strukturou (text, text s odkazy, obrzky, video, zvukov zznamy)Vyaduje nov zpsob ukldn dat a obsluhu transakc*

* Transakce je posloupnost akc (ten, zpis, vpoet) ,se kterou se zachz jako s jednm celkem. Nap. dotaz v SQLNeoddluje data a funkceOd konce 90. letVhodn pro data se sloitou strukturou (text, text s odkazy, obrzky, video, zvukov zznamy)Vyaduje nov zpsob ukldn dat a obsluhu transakc*

* Transakce je posloupnost akc (ten, zpis, vpoet) ,se kterou se zachz jako s jednm celkem. Nap. dotaz v SQL

31Objektov model vlastnosti Pln podpora objektZapouzdenDdinostPolymorfizmusJednoznan identifikace objektuReference mezi objektyPln podpora objektZapouzdenDdinostPolymorfizmusJednoznan identifikace objektuReference mezi objekty

32ZapouzdenZajiuje, aby jeden objekt se nemohl dostat k vnitnmu obsahu jinho objektu (pouzdro)Zabrauje tak nekonzistenciKad objekt zpstupuje rozhran s nm pracuje jin monost nen

Zapouzden zaruuje, e objekt neme pmo pistupovat k vnitnostem jinch objekt, co by mohlo vst k nekonzistenci. Kad objekt navenek zpstupuje rozhran, pomoc kterho (a nijak jinak) se s objektem pracuje.

Zajiuje, aby jeden objekt se nemohl dostat k vnitnmu obsahu jinho objektu (pouzdro)Zabrauje tak nekonzistenciKad objekt zpstupuje rozhran s nm pracuje jin monost nen

33Ddinost Objekty organizovny ve stromov struktueMonost, aby jeden objekt byl potomkem jinho objektu Dd jeho schopnosti, k nim pidv vlastn rozenImplementace rozdlenm objekt do td, kad objekt je instanc njak tdyKad tda me ddit od jin tdyDdinost objekty jsou organizovny stromovm zpsobem, kdy objekty njakho druhu mohou ddit z jinho druhu objekt, m pebraj jejich schopnosti, ke kterm pouze pidvaj svoje vlastn rozen. Tato mylenka se obvykle implementuje pomoc rozdlen objekt do td, piem kad objekt je instanc njak tdy. Kad tda pak me ddit od jin tdy (v nkterch programovacch jazycch i z nkolika jinch td).Objekty organizovny ve stromov struktueMonost, aby jeden objekt byl potomkem jinho objektu Dd jeho schopnosti, k nim pidv vlastn rozenImplementace rozdlenm objekt do td, kad objekt je instanc njak tdyKad tda me ddit od jin tdy

34Instance tdyInstance tdy je konkrtn datov objekt v pamti odvozen z njakho vzoru (tdy) Objekt pedstavuje zkladn stavebn prvek objektov orientovanho programovn.Kad takov objekt m sv vlastn atributy a metody podle vzoru (tdy).Instance bv obvykle vytvoena pomoc konstruktoru a klovho slova new.

(v nkterch programovacch jazycch tak objekt) pouvan v objektov orientovanch programovacch jazycch (Java, C++, Simula 67, atd.).

Instance tdy je konkrtn datov objekt v pamti odvozen z njakho vzoru (tdy) Objekt pedstavuje zkladn stavebn prvek objektov orientovanho programovn.Kad takov objekt m sv vlastn atributy a metody podle vzoru (tdy).Instance bv obvykle vytvoena pomoc konstruktoru a klovho slova new.

35PolymorfizmusObjekt se chov podle toho, jak tdy je instancChovn se li podle implementaceRzn struktura dat i metodPolymorfismus odkazovan objekt se chov podle toho, jak tdy je instanc. Pokud nkolik objekt poskytuje stejn rozhran, pracuje se s nimi stejnm zpsobem, ale jejich konkrtn chovn se li podle implementace. U polymorfismu podmnnho ddinost to znamen, e na msto, kde je oekvna instance njak tdy, meme dosadit i instanci libovoln jej podtdy, nebo rozhran tdy je podmnoinou rozhran podtdy. U polymorfismu nepodmnnho ddinost je dostaujc, jestlie se rozhran (nebo jejich poadovan sti) u rznch td shoduj, pak jsou vzjemn polymorfn.

Objekt se chov podle toho, jak tdy je instancChovn se li podle implementaceRzn struktura dat i metod

36IntegritaPodmnka, kterou omezujeme mon hodnoty atribut, nebo mon manipulace se zznamy, kter existuj ve vazb k zznamm jin tabulky

Pklad: V tabulce je uvedeno pohlav.Omezen uruje, e v poloce je uvedenobu mu nebo ena

Integrita: databze vyhovuje zadanm pravidlm integritnm omezenm. Tato integritn omezen jsou soust definice databze, a za jejich splnn zodpovd systm zen bze dat.Integritn omezen: jednotliv hodnoty vkldan do pol databze (napklad znmka z pedmtu mus bt v rozsahu 1 a 5), nebo podmnka na kombinaci hodnot v polch jednoho zznamu (napklad datum narozen nesm bt pozdj ne datum mrt). Integritn omezen me jt o poadavek na uniktnost hodnot danho pole i kombinace pol v rmci cel mnoiny zznam danho typu, kter se v databzi vyskytuj (napklad slo prkazu v zznamech o osobch).

referenn integrita. poadavek, aby pro pole zznamu, je m obsahovat odkaz na jin zznam nkde v databzi, takov odkazovan zznam skuten existoval (databzov sirotka).integritn omezen pomoc tzv. trigger. Jde o komplexnj definice kontrol, je se budou provdt pi kadm pokusu o zpis zznamu do databze.

37Structured Query Language SQLSada pkaz pro ovldn databzPrvn byl SEQUEL (Structured English Query Language) syntaktick tvorba pkaz co nejble anglitinSQL soust vech relanch databzovch systm (Progres, INFORMIX, SyBase, Oracle)V 70. lta 20. stolet - IBM - vzkum relanch databz. Pkaz pro ovldn r. databz. Vznikl jazyk SEQUEL (Structured English Query Language). Clem - jazyk s pkazy syntakticky co nejble pirozenmu jazyku (anglitin).

1979 firma Relational Software, Inc. (dnen Oracle Corporation) vlastn relan databzov platforma Oracle Database. uvedla v roce 1981 nov systm SQL/DS a v roce 1983 systm DB2. Dalmi systmy byly nap. Progres, Informix a SyBase. Ve vech varianta ye SEQUEL, kter byl pejmenovn na SQL.Relan databze nutn standardizovat. ANSI pvodn RDL. SQL se prosadil de facto , ANSI zaloil standard SQL-86 (pijat 1986).nov standard SQL-92 (nkdy se uvd jen SQL2) (pijat 1992). Nejnovj standard je SQL3 (SQL-99), nejmodernj pro databze s objektovmi prvky.Standardy podporuje kad relan databze, nejsou implementovny vechny poadavky normy. A naopak, kad obsahuje prvky a konstrukce, mimo standard. Penositelnost SQL dotaz mezi jednotlivmi databzemi je proto omezen.

38Structured Query Language SQL V rmci tohoto standardu byly definovny nsledujc podskupinyDML Data Manipulation Language (Pkazy pro manipulaci s daty) DDL Data Definition Language (Pkazy pro definici struktury databze) DCL Data Control Language (Pkazy pro zen dat)

V rmci tohoto standardu byly definovny nsledujc podskupinyDML Data Manipulation Language (Pkazy pro manipulaci s daty) DDL Data Definition Language (Pkazy pro definici struktury databze) DCL Data Control Language (Pkazy pro zen dat)

39SQL pkazyPkazy pro manipulaci s daty (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, )Pkazy pro definici dat (CREATE, ALTER, DROP )Pkazy pro zen pstupovch prv (GRANT, REVOKE)Pkazy pro zen transakc (START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK)Ostatn nebo speciln pkazyPkazy pro manipulaci s daty (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, )Pkazy pro definici dat (CREATE, ALTER, DROP )Pkazy pro zen pstupovch prv (GRANT, REVOKE)Pkazy pro zen transakc (START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK)Ostatn nebo speciln pkazy

40Manipulace s datySELECT vbr, seskupen, azen dat INSERT vloen dat do tabulek databzeUPDATE zmna dat tabulek databzeDELETE smzen dat tabulek databze

SELECT vbr, seskupen, azen dat INSERT vloen dat do tabulek databzeUPDATE zmna dat tabulek databzeDELETE smzen dat tabulek databze

41Definice struktury databzeCREATE vytv v databzi nov objekt, vazbu mezi tabulkamiALTER mn objekty databze (strukturu databze, schma)DROP ru objekty v databziCREATE vytv v databzi nov objekt, vazbu mezi tabulkamiALTER mn objekty databze (strukturu databze, schma)DROP ru objekty v databzi

42zen pstupovch prvGRANT piazuje konkrtnmu uivateli pstupov prva k datmREVOKE odebr konkrtnmu uivateli pstupov prva

GRANT piazuje konkrtnmu uivateli pstupov prva k datmREVOKE odebr konkrtnmu uivateli pstupov prva

43zen datSTART TRANSACTION zatek transakceCOMMIT potvrzen transakceROLLBACK pokud bhem transakce vznikla chyba, pkaz vrt databzi do stavu ped sputnm transakce

START TRANSACTION zatek transakceCOMMIT potvrzen transakceROLLBACK pokud bhem transakce vznikla chyba, pkaz vrt databzi do stavu ped sputnm transakce

44OLAPOnline Analytical ProcessingVznik roku 1993, autorem E. F. Codd, otec relanch databz.OLAP databze odpovdi na komplexn dotazy pracujc s vce dimenzemiUmouje uspodat velk objemydat

Vznik roku 1993, autorem E. F. Codd, otec relanch databz.OLAP databze odpovdi na komplexn dotazy pracujc s vce dimenzemiNabzej pohled na data z mnoha perspektiv:Pklad: kolik jsme prodali praek v regionu zpadnch ech za posledn tvrtlet?

45OLAPZkladem je tvorba dotaz a sestavZpracovvaj data z klasickch databzVytv vcerozmrn struktury (kostky)Nabzej pohled na data z mnoha perspektiv:Pklad: kolik jsme prodali praek v regionu zpadnch ech za posledn tvrtlet? Vznik roku 1993, autorem E. F. Codd, otec relanch databz.OLAP databze odpovdi na komplexn dotazy pracujc s vce dimenzemiNabzej pohled na data z mnoha perspektiv:Pklad: kolik jsme prodali praek v regionu zpadnch ech za posledn tvrtlet?

46OLAPVhodn pro analzu komplexnch vazeb mezi daty. OLAP databze jsou pro analzu dat vhodnj ne klasick relan databze OTLPUkldaj data tak, e pedpotvaj agregace (shlukuj data) Jsou vhodn pro analzu komplexnch vazeb mezi daty. Pro analzy dat jsou OLAP databze vhodnj ne klasick relan databzeUkldaj data tak, e pedpoitvaj agregace (shlukuj data) Ukldaj je do struktur, tzv. kostek

47OLAPObsahuj dva zkladn typy dat: Mra sla, hodnoty (nklady, vnosy, zisky, ztrty, prodeje, poty reklamac) Prmr a mnostv pouvaj se ke zpracovn daj (mr)Zpracovn obvykle pomoc Business IntelligenceJsou vhodn pro analzu komplexnch vazeb mezi daty. Pro analzy dat jsou OLAP databze vhodnj ne klasick relan databzeUkldaj data tak, e pedpoitvaj agregace (shlukuj data) Ukldaj je do struktur, tzv. kostek

48ROLAPStruktura s agreganmi tabulkami pmo v relan databzi, Mluvme o tzv. ROLAPu (relational OLAP)

Struktura s agreganmi tabulkami pmo v relan databzi, Mluvme o tzv. ROLAPu (relational OLAP)

49MOLAP, HOLAPMOLAP (multidimensional OLAP). Vytv vlastn proprietrn soubory, pak se jedn o MOLAPHOLAP (hybrid OLAP) Stedn cesta, data zstvaj v relan databzi a zvl jsou uloeny agregace a metadata.

MOLAP (multidimensional OLAP). Vytv vlastn proprietrn soubory, pak se jedn o MOLAPHOLAP (hybrid OLAP) Stedn cesta, data zstvaj v relan databzi a zvl jsou uloeny agregace a metadata.

50Rozdl mezi OLAP a OLTPData jednorzov nahrnaNejsou prbn akrtualizovnaNeukldaj se v 3NF formPouv vce index ne OLTPSnadn a bezpen ukldn datBezpen provdn zmn a aktualizacDoporuen ukldn v 3NF formPouv mn index ne OLAPOLAPOLTP51Rozdl mezi OLAP a OLTPPohled globlnKomplexn dotazy na vce parametrPohled detailnJednoduch dotazy, jednoduch transakceOLAPOLTP52VysvtlivkyTet normln forma(3NF) Soubor doporuen (metodika) pro nvrh datov strukturydatabzeOptimln vyuit vlastnost systmu OLTP

INDEXDatabzovkonstrukce pro zrychlen vyhledvn vdatabziVrazn urychluje odpovdi na dotazyOptimalizace profulltextov vyhledvn.

Srovnvac tabulkaZ refertu Zdeka KoubkaZnakOLTPOLAPCharakteristikaProvozn zpracovnInforman zpracovnOrientaceTransaknAnalytickUivatelednk, databzov administrtorZnalostn pracovnk (manaer, analytik)FunkceKadodenn operaceDlouhodob informan poadavky, podpora rozhodovnDataSouasn, zaruen aktulnHistorickSumarizace datZkladn, vysoce detailnShrnut, kompaktnNhledDetailnShrnut, multidimensionlnJednotky prceKrtk, jednoduch transakceKomplexn dotazyPstupst a zapisovatVtinou pouze stZamenVkldn datZskvn informacPoet dostupnch zznamDestkyMilionyPoet uivatelTisceStovkyVelikost databze100 MB a GB100 GB a TBPednostiVysok vkon, vysok pstupnostVysok flexibilita, nezvislost koncovho uivatele54Datov skladyData Warehouse (DWH)

Speciln typ relan databze

Analytick dotazovn nad rozshlmi soubory dat

Definice datovho skladu Charakteristiky popsal William Inmon

Orientace na subjektIntegrovanostNzk promnlivostHistorizace

Orientace na subjektCo nejmen redundanceNormalizace dat (3NF)Vnitn provzn celkMal nroky na pamSeparace funknch celkStruktura pehledn pro uivateleVelk nroky na pam

Relan databzeDatov sklad57IntegrovanostProvozn aplikace pracuje se svmi specifickmi datylohu e jen s tmito datyShromdn informac z rznch zdrojSeskupen podle logickho vznamuVechna data pohromadViz Orientace na subjekt

Relan databzeDatov sklad58Nzk promnlivostData jsou prbn upravovna a doplovnaData nahrvna v dvkchNap. denn nebo tdenn dvkyPo nahrn se data neupravuj, nemodifikuj

Relan databzeDatov sklad59HistorizaceData udrovna v aktuln podobJin stav uivatele obvykle nezajmData udrovna v historick podobMonost analzy asovho vvoje

Relan databzeDatov sklad60Technick charakteristikyNstroj pro nahrvn dat z rznch zdrojRzn datov formtyRzn fyzick umstnKombinace relanch i jinch databzData ukldna s ohledem na snadnou editaciSnadn a rychl provdn sloitch dotazPouit OLAP

Dotazy v datovm skladu Nen pedem znmo jak lohy se budou eit

Poteba flexibilnch analytickch nstroj

Obvykle je znm pouze typ lohy Nikdy vechny dotazy a lohyDatov sklad faktov tabulkaDatov sklad lenn do schmatKad schma analyzovan funkn oblastJdrem schmatu faktov tabulka (jedna nebo vce)V nich analyzovan dataFaktov tabulky detailn daje ze vech zdrojVce daj ne ostatn tabulkyDatov sklad dimenze Dimenze je tabulkaObsahuj seznamy hodnot ke kategorizaci a tdn dat S faktovmi tabulkami spojeny pomoc cizch kl

PkladInformace o prodejchZdroj: pokladny hypermarketu

Analza: Doba prodejeProdejnaTyp zboDodavatelVliv akcPlatby (karta, hotov)PkladSchma ProdejFaktov tabulka Poloky prodejeTyp zboCena Poet kus

PkladDimenze pro tdnDatum a hodina (tden, msc)ProdejnaFoto kodaTyp zbo Digitln zrcadlovka Pentax K-5IIKategorie zboDigitln zrcadlovkaOddlen ZrcadlovkyDodavatelPentec