Ungdom 1/2011

 • View
  223

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Medlemsbladet til Noregs Ungdomslag, utgåve 1 i 2011. Hovudsaker er Norsk amatørteaterfestival 2011, Folkedansfestivalen og mykje meir!

Text of Ungdom 1/2011

 • 95 r

  MedleMsblad for Noregs UNgdoMslag Nr. 1/2011 95. rgaNg

  NORSK AMATRTEATERFESTIVAL FOLKEDANSFESTIVALEN 2011 NYOPNING AV TEATERSAL BARNLEK 2011 NY GIV I UNGDOMSLAGET OG LOKALMILJET

 • 2Redaktr:Daniel Heggelid-Rugaas

  Ansvarleg redaktr:Eli Ulvestad

  Opplag: 9.000Bladbunad: Tina JerstadTrykk: Gunnarshaug trykkeri Annonsebyr: Halsne Reklame & Media

  Framsidefoto: Bunadkurs p Fagseminar i Bergen 2011.Foto: Daniel Heggelid-Rugaas

  Noregs UngdomslagPostboks 414, Sentrum0103 Oslo

  Telefon: 24 14 11 10Faks: 22 33 50 23

  post@ungdomslag.no

  Besksadresse:Noregs UngdomslagTollbugata 17, Oslo

  Generalsekretr:Eli Ulvestad 24 14 11 10 eli@ungdomslag.no

  InformasjonsrdgjevarDaniel Heggelid-Rugaas24 14 11 14daniel@ungdomslag.no

  Kulturrdgjevar:Andreas Lken24 14 11 13 andres@ungdomslag.no

  Kulturrdgjevar:Synnve Jrgensen24 14 11 15synnove@ungdomslag.no

  Organisasjonskonsulent:Alf Steinar Nekstad24 14 11 16alf.steinar@ungdomslag.no

  Kontonummer: Noregs Ungdomslag8101 07 00027

  Organisasjosnummer:939 550 550

  www.ungdomslag.nofacebook.com/noregsungdomslag

  Foto

  : andre

  as ve

  rlan

  d

  Leiar

  Alts. I dag har eg bestemt noko. Snn utan ta ein einaste demokratisk runde med styret i Noregs Ungdomslag eller andre. Det som eg har bestemt gjeld deg, meg og alle andre medlemmar i Noregs Ungdomslag. Vr organisasjon skal vere ei mobbefri sone. Vre ungdomshus, vre samlingar og vre kurs skal vre stadar der alle kan kjenne seg heime, fle seg trygge og bli verdsatt.

  Eg var aldri god til spele fotball. Eller ein stjernespeidar eller ein spesielt god korps-musikant. Nr sant skal seiast s var eg vel strengt tatt ganske s ubrukeleg i alle dei tre tinga. Eg vil nok ikkje sei at eg vart mobba av den grunn, men det er ungar som vert det. For kan du ikkje spele fotball, d er du jo ein tosk.

  Men i ungdomslaget fann eg aktivitetar som eg meistra og som eg var god i. Og det er nettopp det som er det spesielle med vr organisasjon me tilbyr noko anna. Om ein ikkje meistrar vanlege fritidsaktivitetar eller skulekvarda-gen s skal ein kunne meistre noko hos oss. Om det er s lydteknikar, vaffelsteikar, in-struktr eller gitarist s har ein moglegheita. Og dersom eit born finn ein ting ein meistrar, s stig sjlvkjensla og d er det vanskelegare mobbe personen. For dei som mobbar er jo feige, s dei gr sjlvsagt etter dei som kan synast svake og ikkje ha sjlvtillit.

  I byrjinga av mai har Noregs Ungdomslag landsmte. D vil eg foresl ein plan for korleis

  me som organisasjon skal jobbe med og mot mobbing. Og p den mten vere med srgje for at fleire born fr ein trygg og fin barndom.

  Eit av punkta for kunne sette fokus p mob-bing er kurse og vidareutdanne alle dei flotte barneinstruktrane i organisasjonen. Styret i Noregs Ungdomslag har bestemt nytte over-skotet fr Barnlek i 2008 til samle barne-instruktrar til fagleg og pedagogisk samling. Og d m eg samstundes nytte hve og sende ein stor honnr til dei som organiserte Barnlek i Porsgrunn i 2008 for den fantastiske tilskip-inga som no og gjer det mogleg ta dette grepet.

  Det vere barneinstruktr i Noregs Ung-domslag er eit stort ansvar. For ein er ein heilt spesiell person. Ein er korkje forelder eller lrar p skulen. Ein er noko midt i mellom. Og det er ein posisjon ein skal ta p alvor. Me har fleire tusen born som er med p aktivitet i organisasjonen kvar veke. Og med s mange born, s har me og eit stort ansvar.

  Det er elles mange ting eg skulle ha nytta denne spalta til: Takke for dei som var med og gjorde fagseminaret og landsrdet i Bergen til eit flott oppleving, minne om kor viktig det er at ditt lokallag kjem p landsmtet, gnle om at teatergruppa di m lage seg ei facebook-side, innspel til saker og politikk som Noregs Ungdomslag skal gripe fatt i og s vidare, men akkurat dette med born er viktigare enn andre ting.

  For ein er born berre ein gong, og som vaksne har me eit samla ansvar for at born i inn- og utland skal ha ein mest mogleg fantastisk barndom

  Kristian Fjellanger, leiar

  Ansvar

 • 3

  Generalspalte

  Stoffrist til neste Ungdom23. mai 2011

  ny giv i ungdomslaget og lokalmiljet, s. 4

  sommarleir bod 2011 s. 6

  landsmtet i nu s. 7

  norsk amatrteater- festival, s. 8

  bygda danser i troms s. 12

  ein halv million over statsbudsjettet s. 13

  breitt tilbod under folkedansfestivalen, s. 14

  faner i alle fargar og fasonger s. 17

  flott kurshelg p senja s. 18

  helgesamling i ungdoms-ringen salten, s. 19

  nyopning av teatersalen s. 20

  nordic dance, s. 22

  tar folkedansen til seattle, s. 23

  soga om eit ungdomslag i indre hardanger, s. 24

  folkedansstemne for barn, s. 28

  folkekulturforbundet, s. 30

  norske kulturbygg, s. 31

  Innhald

  Fekk du eit tillitsverv p rsmtet i laget ditt?Januar og februar er rsmtetid i ungdoms-laga, og her har medlemmene mellom anna valt tillitsfolk som skal styre ungdoms-laget fram mot neste rsmte. Det er over 400 ungdomslag som er registrert som medlemslag i Noregs Ungdomslag, og det tilseier at over 2000 av medlemmene vre har eit tillitsverv i ei eller anna form. - To tusen personar som har sagt seg villig til gjere ein ekstra innsats for ungdomslaget og lokalsamfunnet i ret som kjem!

  Noregs Ungdomslag er privilegert som har s mange medlemmer og eldsjeler som legg ned ein stor frivillig innsats for at ungdoms-laget skal vere ein bra stad vere for alle medlemmene. De som er tillitsvalde srger for at Noregs Ungdomslag held saman som ein viktig og levande organisasjon bde lokalt, regionalt og nasjonalt.

  Kanskje tok du attval p rsmtet, eller kan-skje er du ny bde som medlem og tillitsvalt i laget? Uansett s har du teke p deg ei like viktig oppgve for ret som kjem. Som tillitsvalt i laget, er det mange ting du skal medverke til. I tillegg til srge for ei god drift av laget, er det viktig at du ogs tenker p flgjande:

  - Det skal vere kjekt vere medlem i laget, og ingen medlemmer br fle seg utanfor. De som er tillitsvalde og instruktrar i laget har eit spesielt ansvar for dette.

  - Alle delar av aktiviteten i laget skal ha same status. Om ein stiller opp p dugnad for vaske ungdomshuset, eller om ein er instruktr for teatergruppa, s er alle like viktige som medlemmer.

  Det skal vere inspirerande vere tillitsvalt! Gjennom dette arbeidet skal du oppleve at du fr vere med p styre aktiviteten i laget, men du skal ogs lre meir om drifta av ungdomslaget og om organisering av arbeidet.

  Mange av fylkeslaga i Noregs Ungdomslag arrangerer organisasjonskurs for tillitsval-de, der du kan delta for lre meir om det ideologiske grunnlaget for organisasjonen vr, og meir om korleis ein kan organisere

  det lokale lagsarbeidet p ein best mogleg mte. Dette er kurs som er relevante for bde gamle og nye tillitsvalde. Eg oppmodar deg om delta p eit slikt kurs, for f meir kunnskap om rolla di, slik at du kan gjere ein end betre jobb for laget og medlemmene.

  I lpet av vren vil Noregs Ungdomslag f p plass nye nettsider og eit nytt adminis-trasjonssystem/ medlemsregister. Dette skal vere viktige verkty for deg som er tillitsvalt lokalt, og medverke til at arbeidet ditt blir litt enklare. Flg med og sj!

  I mai er det tid for landsmte i Noregs Ungdomslag. Hugs at laget ditt har krav p sende minimum 2 personar til dette mtet. Kanskje er dette noko for deg? Her kan du vere med p pverke kva Noregs Ungdomslag som nasjonal organisasjon skal setje fokus p i ret som kjem. Og ikkje minst; her kan du mte mange andre med nettopp same rolla som deg : eldsjeler for sitt lokale ungdomslag.

  Eg hper vi sjast p landsmtet, men fram til d hper eg at du inspirerer og let deg inspirere, litt kvar dag, til at ungdomslaget er ein viktig mtestad for medlemmene og lokalsamfunnet.

  eli Ulvestad, generalsekretr

 • Svorkbygda Barnelag Etter at barnelaget fikk mindre og mindre deltakere og aktiviteter, og til slutt ikke var aktivt et par r, er det n full aktiv-itet og masse moro. Ungdomslaget tok noen grep, en gruppe voksne startet opp barnelaget igjen hsten 2010 og ca. 20 barn deltar p dans, revy og hobbyverksted. Ak-tiviteten fortsetter for fullt i vinter. Polka og salsa, rytmer og teater skal vises fram fr teaterlagets forestilling p 17. mai.

  Svorkbygda Teaterlag Vi har tradisjon for ha premiere p 17. mai, selveste nasjonaldagen. Etter at folk har vrt rundt i de forskjellige kretser og feiret nasjonaldagen kommer de til Skogly,

  Svorkbygda Ungdomshus, for bli under-holdt av barnelaget og teaterlaget. De sitter der med sine festklr og noen har faktisk p bunaden enda. Alltid fullt hus og stor stemning.

  I 2010 satte vi opp "Den Spanske Flue" og hstet gode ord og omtaler. Vi deltok p forskjellige arrangementer med forskjel-lige underholdningsoppdrag. Vi fikk ogs Trnderenergi sin kulturpris p 15 000 kroner som et bevis p vr viktige rolle i lo-kalsamfunnet. I 2011 skal vi sette opp "Rett i lomma" av Michael Cooney. Dette blir et stort stykke med masse fart i. Masse job-bing, men dette klarer vi. Teater er gy!

  4

  Ungdomslaget mitt

  Ny giv i ungdomslaget og lokalmiljet gir ei aktiv lita bygd

  barnelaget hjelpte til i kiosken. salget gikk strlende!ordfreren i orkdal, gunnar lysholm vant melkspannholding. gaute grtta grav som konferansier.

  Barnelaget er aktivt igjen, teaterlaget har flere store planer for rets sesong, og ungdomslaget skal i august lage i stand en storsatsning over ei helg. Svorkbygda UL drives for full rulle!

  tekst: edvard yangen, svorkbygda ul

 • I 2009 satte vi opp "Karius og Baktus" i en liten krok i en messe-hall. Orkdal Idrettslag arrangerer en stor kunst- og hndverks-messe i Orklahallen hvert r. I 2009 var "Frivillighet