Update 2.5

  • View
    121

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Update 2.5

  • 1. De tweeling baart een hoop zorgen met zich mee Nadakijkt met een vies gezicht de kamer rond maar ze zouze voor geen goud willen missen. Deze twee meisjeswaren een geschenk uit de hemel.

2. Ondanks dat ze eigenlijk al een zoontje hadden die degeneratie voort kon zetten, wilden ze toch nog meerkinderen. Voor Nada was drie kinderen niet genoeg. Zehoopte dat Bram daar ook zo over dacht. 3. Bram heeft Pauline inmiddels naast Evelien in hetstoeltje gezet, en samen kijken ze vertederd naar hettafereel. 4. Pim heeft inmiddels kennis gemaakt met de welbekendehond van het stadje. Bekend is, dat de hond dol is opkinderen. Pim zet een stap naar de hond toe en aait hemvoorzichtig op zijn kopje.H, zo eng ben je nog niet hoor, met die gele ogen! 5. Maar na een tijdje, schiet de hond ervandoor en kijktPim hem met een beteuterd gezicht na. Dan merkt hij devuurvliegjes op en haalt snel een grote glazen pot om despeciale vliegjes te kunnen vangen. Om ze later weer vrijte laten natuurlijk. 6. De dag daarop gaat Pim voor het eerst naar school.Zenuwachtig babbelt hij over wat hem vandaag tewachten zal staan.Het zal allemaal wel meevallen, Pim. Ik weet zeker datje vriendjes zult maken, stelt Bram hem gerust. 7. Dan arriveert de schoolbus in de straat en Pim snelternaartoe. Als hij ziet dat er nog maar weinig kinderen inde bus zitten, stelt hem dat gerust. 8. Dag meneer, zegt Pim beleefd. Ik ben Pim.Dag Pim, mijn naam is Ik ga je vanaf nu elke dag naarschool brengen en weer naar huis. Ga maar ergens eenplaatsje zoeken. Pim doet wat hem gezegd wordt enloopt verder naar achteren. Hij komt naast een jongen tezitten die Tom heet. 9. Nada en Bram hebben het druk met de twee kleintjes.Het is maar goed dat ze met zijn tween zijn, denktNada. Alleen had ze het niet afgekund. Daarom heeft zevanmorgen ook een kindermeisje gebeld om haar tehelpen. 10. Ze arriveert net op het moment dat ze allebei naar hetwerk moeten. Ook handig voor als Pim thuis komt, dan ishij niet alleen. 11. Dan komt Pim thuis en heeft vandaag al meteen eentoets gehad. Gelukkig was de juf niet al te streng voorhem geweest en heeft hij toch nog een goed puntgehaald. 12. Ook heeft hij een klasgenootje mee naar huis genomenom mee te spelen. Zijn vader had gelijk gehad; iedereenvond hem aardig! 13. Wanneer zijn klasgenootje weer naar huis is, gaat Pimaan zijn huiswerk beginnen. Aan het einde van de weekhebben ze weer een toets en deze keer wilt Pim eendikke vette tien halen. 14. Daarna is het tijd voor ontspanning en zet hij de tv aanvoor een spelletje. Bram en Nada zijn inmiddelsthuisgekomen van een lange dag werken. 15. Nada wilt zich in de badkamer omkleden, maar voelt daneen golf van misselijkheid opkomen. Bijna meteen gooitze haar avondeten er weer uit.Phoe, wat voel ik me beroerd. Misschien toch maarvroeg naar bed vanavond. 16. De volgende dag vertrekt Pim weer naar school en netals hij de bus in wilt stappen ziet hij een geheimzinnigvrouwtje hun kant opkomen.Mam, kijk dan! Nada hoort hem niet en roept hemgedag. 17. Het vrouwtje, genaamd , sluipt steeds dichter naar hethuis en zorgt met magie ervoor dat de vrouw haar nietopmerkt. Het kind had ze te laat opgemerkt, maar ach,wie zal hem nou geloven? 18. Voorzichtig haalt ze een grote paarsfluwele zaktevoorschijn en grinnikt bij de gedachte aan wat er in zit.De familie heeft het hard nodig, zeker met nog meerkinderen opkomst, denkt ze. 19. Dan zet ze de zak op de grond neer en meteen gaat dezak in stof op. Om dan plaats te maken voor een mooieantieke lamp. 20. Dan vertrekt ze snel en zorgt er weer voor dat Nada zichkan bewegen. De schoolbus rijd snel weg naar de school. 21. Nada, die niks van alles heeft meegekregen, draait zichweer om en ziet ineens een mooie gouden lamp in haartuin staan. Ze snelt er naar toe en wrijft het met haarmouw schoon. 22. Zonder er erg in te hebben, van wat ze zojuistveroorzaakt heeft, komt er ineens een grote paarse wolktevoorschijn om even later in een geest te veranderen. 23. Gegroet mijn meester! U heeft drie wensen die ik zalvervullen! krijst de paarse geest.Uhm, ik sta hier, mompelt ze zacht, zojuist overrompeltdoor de verschijning. 24. Ze ziet de geest verstarren en draait zich dan langzaamnaar haar toe.Een meester met een scherpe tong, dat mag ik wel,zegt hij, terwijl hij Nada van top tot teen bekijkt. 25. Dus ik heb drie wensen? vraagt Nada snel.Klopt als een lamp. Ok Nada denkt diep na.Geld, ik wens geld.Het zal toch eens niet, mompelt de geest en zwaaitmet zijn armen. Even later valt er vanuit de lucht eengrote zak met geld. 26. Wauw het werkt echt! gilt Nada uit. Bram hoort hetlawaai buiten en komt polshoogte nemen. Wanneer hijNada helemaal tot over haar toeren ziet, vraagt hij water aan de hand is. Net op het moment dat ze hem alleswilt vertellen, gaat de telefoon. 27. Nada snelt ernaartoe, Bram verbaasd achterlatend. Danvalt zijn oog op de goeden lamp en wrijft er voor de grapoverheen.Ze denkt toch niet echt dat dat werkt? mompelt hijspottend. 28. Dan verschijnt opeens een grote zwarte geest voor zijnneus. Bram deinst geschrokken achteruit.Wat nou? Nog nooit een geest gezien? zegt de geestspottend. 29. Ik ehJe mag nog maar twee wensen doen. De geest kijktBram afwachtend aan. Twee maar? Betekent dat, datNada al een wens heeft gedaan? Wat zou ze gewensthebben? Kom kom, we hebben niet de hele dag detijd. Overdreven gergerd slaat de geest zijn armen overelkaar. 30. Bram denkt na. Geld is het enige waar hij aan kandenken. Geld om te verbouwen, geld om zijn gezin meete onderhouden. En geld is machtIk wens geld, besluit hij. De geest rolt met zijn ogen enmaakt weer datzelfde gebaar dat hij eerder die dagdeed. En weer komt er een zak met geld uit de luchtvallen. 31. De rest van de dag verloopt soepeltjes. Bram vertrektnaar zijn werk en is nog steeds ondersteboven van delamp. Dit betekent nu dat hij groot en machtig kanworden met die geest. 32. De schoolbus arriveert een moment later in de straat enPim stapt uit. Zijn oog valt meteen op de lamp.H, dat is er zo n uit Aladdin! roept hij uit. 33. Ook hij wrijft de lamp schoon, maar dit keer gebeurt erniks.Nou, stomme lamp. Het werkt niet eens, mompeltPim, niet wetende dat geesten geen wensen mogenvervullen van kinderen. 34. Dan loopt hij naar binnen en ziet zijn moeder in haarpyjama met een bord in haar handen.Hoi mam! Nada kijkt op.Hoi schat, hoe was het op school? vraagt ze. 35. Wel leuk hoor, antwoord Pim. Waarom zit je in jepyjama? Nada kijkt beschaamd naar beneden.Ik voelde me niet zo lekker schat. En al helemaal nietna die vreemde lamp, denkt ze er achteraan. 36. Wanneer ze klaar zijn met eten, ruimt Pim de tafel af.Dat is fijn, Pim. Dat ga ik mee aankleden. 37. Ook heeft Nada de taarten tevoorschijn gehaald om deverjaardag van de tweeling te vieren. De tijd gaat zosnel, denkt ze sentimenteel. 38. Pauline is als eerste aan de beurt, opgevolgd doorEvelien. Nada kijkt trots toe, hoe haar twee dochters zijnopgegroeid tot twee mooie peuters. 39. Die avond, wanneer Bram eindelijk thuisgekomen is vanzijn werk, ploft hij neer in bed. 40. Wat hij niet weet is dat een collega hem naar zijn huis isgevolgd.Een zak geld? Laat me niet lachen! Eerst zien, dangeloven! 41. Gnagnagnagna! 42. Oeps Het alarm ging af en de politie was al snel terplekke. 43. Kom hier jij vuile crimineel! Ik haat jouw soort! 44. Bram wordt wakker van het lawaai en gaat polshoogtenemen. Tot zijn schrik ziet hij een crimineel zijn collega en een politieagent in gevecht. Even twijfelt Bram of hijer tussen moet springen. 45. De agent wint en slaat de crimineel in de boeien.Alles onder controle! en verdwijnt de nacht in. Perplexkijkt Bram ze na. Zolang zijn vrouw en kinderen nietwakker zijn geworden, na al dat lawaai denkt hij en gaatweer naar bed.