UVA FEB bachelor brochure Fiscale economie 2008/2009

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fiscale economie bachelor 2008 | 2009 De opleiding in detail 5 Toelating, aanmelding en kosten 9 Altijd wel een studie die bij jou past 14 Inhoudsopgave Feeling voor economische n juridische kwesties 4 COLOFON Ontwerp Crasborn Grafisch Ontwerpers bno Opmaak RAADHUIS voor creatieve communicatie Coverbeeld Hollandse Hoogte Redactie bureau Communicatie, UvA Universiteit van Amsterdam, augustus 2007 3 Faculteit Economie en Bedrijfskunde Fiscale economie

Transcript

 • bachelor 2008 | 2009

  Fiscale economie

 • Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Fiscale economie 3

  Inhoudsopgave Feeling voor economische n juridische kwesties 4

  De opleiding in detail 5

  Bachelor en dan? 8

  Toelating, aanmelding en kosten 9

  Studentenleven 10

  Meer weten? 12

  Altijd wel een studie die bij jou past 14

  Fiscale economie

  COLOFON

  Ontwerp Crasborn Grafisch Ontwerpers bno Opmaak RAADHUIS voor creatieve communicatie

  Coverbeeld Hollandse Hoogte Redactie bureau Communicatie, UvA

  Universiteit van Amsterdam, augustus 2007

 • Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Fiscale economie 4

  Feeling voor economische n juridische kwestiesBelastingen zijn onontbeerlijk voor het functioneren van de overheid. Er is bijna geen aspect van het leven waarin de invloed van de fiscus niet doordringt. Met de belastingopbrengsten financiert de overheid onder andere de zorg, het onderwijs en cultuur. Helaas kan een euro maar n keer worden uitgegeven en dus moet goed bekeken worden waaraan de overheid haar geld besteedt. Deze materie is vaak complex, en goede beslis-singen over belastingen vereisen dan ook een gedegen kennis van de werking van de economie. En daar komen de fiscaal economen om de hoek kijken.Als student Fiscale economie leer je hoe en waarover belasting wordt geheven en waar dit belastinggeld naartoe gaat. Als fiscaal econoom moet je fiscale vraagstukken op zowel een economische als een juridische manier kunnen benaderen. Daarom volg je bedrijfseconomische, algemeen economische en juridische vakken, en leer je de economische en juridische aspecten van belastingen met elkaar in verband te brengen.Als afgestudeerd fiscaal econoom ben je breed opgeleid en kun je de uiteenlopende vraagstukken over belastingen, hun economische betekenis en de juridische inbedding daarvan oplossen. Wie weet adviseer jij de minister van Financin in de toekomst wel bij de invoering van nieuwe belastingmaatregelen, of de Oost-Europese landen bij de vormgeving van hun belastingstelsel.

  Jouw studie?

  Is Fiscale economie iets voor jou? Wel als je wiskunde A1,2 of B1 in je pakket hebt, en je later bijvoorbeeld wilt gaan werken als belastingconsulent, belastinginspecteur of bedrijfsfiscalist.Je houdt ervan te puzzelen met getallen, kunt abstract denken en bent secuur en analytisch. Het is ook belangrijk dat je juridische interesse en een goede uitdrukkingsvaardigheid hebt.Fiscale economie is een wetenschappelijke opleiding, dus je moet veel literatuur lezen met een academisch taalgebruik. Veel van die literatuur is in het Engels geschreven. Dat is geen probleem voor onze studenten met een meer dan voldoende middelbare schoolcijfer voor deze taal. Je moet verder zelfstandig kunnen werken: je studeert veel tijd per week zelf in bijvoorbeeld de bibliotheek, en/of je bent op zoek naar literatuur. Initiatief en nieuwsgierigheid zijn eigenschappen die daarbij goed van pas komen.

  Waarom de Universiteit van Amsterdam?

  De Universiteit van Amsterdam is een eigentijdse universiteit met een rijke historie. Kiezen voor de UvA betekent een intellectuele uitdaging in een kosmopolitische omgeving: de stad Amsterdam, centrum van cultuur en media en internationaal knooppunt van bedrijven en instellingen. Een omgeving die je kansen en ervaringen biedt die tijdens je studie n voor je toekomst van onschatbare waarde zijn.Amsterdam is het economische en financile hart van Nederland en de UvA onderhoudt uitstekende contacten met toonaangevende bedrijven en instellingen in de stad. Dat betekent dat jij onderwijs krijgt dat gebaseerd is op wereldwijd hooggewaardeerd onderzoek, dat je hoogleraren en gastdocenten treft die topposities bekleden binnen de overheid en het bedrijfsleven, dat je interessante stagemogelijkheden hebt n een stevige link met de beroepspraktijk.Als student aan de UvA kies je een studiepad dat past bij je talent, belangstelling en ambities. Je kunt daarbij rekenen op persoonlijke begeleiding en advies. Na je eerste studiejaar volg je als student Fiscale economie onderwijs aan twee faculteiten: de faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De onderwijsprogrammas van deze faculteiten zijn op elkaar afgestemd, waardoor je in staat bent een bepaald onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Binnen je bachelor is verder ruimte voor keuzevakken en een minor in andere studierichtingen. Wil je een extra uitdaging? Dan kun je een honoursprogramma volgen. Omdat je je eerste studiejaar samen volgt met studenten Economie en Bedrijfskunde, kun je na een jaar overigens ook nog verdergaan met deze bachelor.Na je bachelor Fiscale economie kun je doorgaan met de master Fiscale economie. Daarnaast heb je de unieke mogelijkheid om tegelijkertijd een master Belastingrecht te volgen.Bij een internationaal georinteerde universiteit als de UvA kun je uiteraard een deel van je studie in het buitenland doen. Veel masters zijn Engelstalig en je medestudenten komen uit alle delen van de wereld.

 • Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Fiscale economie 5

  De opleiding in detailDe bachelor Fiscale economie duurt drie jaar. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters van elk ongeveer twintig weken college, en omvat 60 studiepunten. Het eerste semester loopt van begin september tot eind januari; het tweede semester eindigt in juni.

  De bachelor is zo ingericht dat je in principe veertig uur per week met je studie bezig bent. Je volgt in het eerste jaar gemiddeld twintig uur college per week, in het tweede en derde jaar ongeveer acht uur per week. De andere uren besteed je aan zelfstudie. Je zoekt en bestudeert materiaal in de bibliotheek, bereidt je voor op colleges of tentamens of je schrijft een werkstuk.

  Wat voor lessen kun je verwachten? Je krijgt te maken met hoorcolleges, werkcolleges, werkgroepen en practica. Bij de hoorcolleges in het eerste jaar krijg je een min of meer algemeen, inleidend overzicht van de propedeusevakken, samen met alle andere eerstejaarsstudenten. In de werkcolleges bespreek je bepaalde onderdelen uit de hoorcolleges met een kleine groep studenten. Aan de hand van oefenopgaven neem je onderdelen van de theorie opnieuw door. Voor het werkcollege moet je de stof bestuderen en eventuele opgaven maken. De werkgroepen zijn nog intensiever dan de werkcolleges en eisen veel eigen inbreng, goede voorbereiding en aanwezigheid. De meeste colleges worden afgesloten met een of meerdere toetsen. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of referaat.

  Het eerste jaar

  In het eerste studiejaar volg je vakken als Orintatie fiscale economie, Microeconomie, Macroeconomie, Organisatie en management en Statistiek. Ook neem je deel aan het practicum Academische vaardigheden, waarin je bepaalde vaardigheden traint die je in je verdere studie nodig hebt. Je leert bijvoorbeeld hoe je aan de universiteit collegestof bestudeert, en je oefent in het houden van een wetenschappelijke discussie en het presenteren van (onderzoeks)resultaten. Het eerste studiejaar volg je samen met de studenten van de bachelor Economie en Bedrijfskunde. Dit heeft als voordeel dat je na de propedeuse nog verder kunt gaan met deze bachelor.Als je alle onderdelen van de propedeuse hebt afgerond, krijg je het propedeusediploma uitgereikt.

  een vak belicht | Orintatie fiscale economie

  In dit vak wordt de fiscale levenscyclus van een onderneming beschreven aan de hand van de belevenissen van

  twee jonge starters. Zij beginnen samen een onderneming in de vorm van een vennootschap onder firma,

  zetten deze om in een BV, waarna een structuur met verschillende BVs ontstaat. Daarna gaan zij met hun

  activiteiten over de grens, gevolgd door emigratie en verkoop van hun belangen in de verschillende vennoot-

  schappen. De nadruk bij het bestuderen van de levenscyclus van deze onderneming, ligt op de heffing van

  inkomsten- en vennootschapsbelasting, maar ook andere belastingen komen aan de orde zoals loon- en omzet-

  belasting.

  Voor de precieze inhoud van alle vakken kun je kijken in de digitale studiegids.

  www.studiegids.uva.nl

  Het tweede en derde jaar

  Als je na het eerste jaar kiest voor Fiscale economie, dan volg je vanaf het begin van het tweede jaar een apart programma. Vergeleken met Economie en Bedrijfskunde en de verschillende afstudeerrichtingen en specialisaties van deze bachelor, ligt het studieprogramma van Fiscale economie grotendeels vast in de vorm van een breed programma. Je volgt vakken als Economie en recht, Statistiek, Bedrijfsadministratie, Ondernemingsrecht, Overheid en fiscaliteit, Wetenschapsleer economie, Financile verslaggeving en Schriftelijke vaardigheden. De economievakken volg je samen met de studenten Economie en Bedrijfskunde; de fiscale vakken volg je met studenten Fiscaal recht. Daarnaast volg je integratievakken, waarin beide vakgebieden aan bod komen. Ook volg je een aantal keuzevakken en eventueel een minor.Je sluit je opleiding af met een scriptie, waarna je de titel Bachelor of Science (BSc) krijgt.

 • Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Fiscale economie 6

  Minor en keuzeruimte

  Je hebt mogelijkheden om je studie naar eigen inzicht in te vullen. Dat doe je door het volgen van keuzevakken, maar je kunt daarnaast ook een minor kiezen. Een minor is een halfjarig of een eenjarig onderwijsprogramma (30 of 60 studiepunten) in een ander vakgebied dan je eigen opleiding. Door de minor leer je over de grenzen van je opleiding heen kijken en vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te benaderen. Je hebt hierdoor niet alleen een leuke en interessante studietijd, maar je legt ook een goede basis voor een succesvolle toekomst. Bij Fiscale economie komt de minor boven op je onder