of 28 /28
1 Vállalati képzés Sum István Humánerőforrás-fejlesztési Igazgató, MP Zrt. Göd, 2009. 02. 24.

Vállalati képzés

  • Upload
    gaston

  • View
    43

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vállalati képzés. Sum István Humánerőforrás-fejlesztési Igazgató, MP Zrt. Göd, 2009. 02. 24. Az MP Zrt. vállalati képzésének jellemzői. Iskolarendszerű szakképzés – munkahelyi gyakorlat – 250 millióFt Iskolarendszeren kívüli képzés külső belső Szhj felhasználás – 1 mrd Ft - PowerPoint PPT Presentation

Text of Vállalati képzés

Page 1: Vállalati képzés

1

Vállalati képzés

Sum István

Humánerőforrás-fejlesztési Igazgató, MP Zrt.

Göd, 2009. 02. 24.

Page 2: Vállalati képzés

2

Az MP Zrt. vállalati képzésének jellemzői

Iskolarendszerű szakképzés – munkahelyi gyakorlat – 250 millióFt

Iskolarendszeren kívüli képzés külső belső

Szhj felhasználás – 1 mrd Ft saját dolgozók képzése - 330 millióFt fejlesztési támogatás nyújtása – 130 millió Ft

Page 3: Vállalati képzés

3

Képzési adatok 2008

Külső képzés Belső képzés

Jelenléti Távoktatás

Képzések száma

Hallgatók száma

Képzések száma

Hallgatók száma

Képzések száma

Hallgatók száma

Felsőoktatás

Szakképesítő 162 1 833

Továbbképzés 1 300 20 954 61 21 598

Tréning 417 6 526

Összesen 3 430 1 879 29 213 61 21 598

Page 4: Vállalati képzés

4

Tanulók száma 2008/2009

Postai ügyintéző: 305 Nyomdász: 2 Vendéglátás: 42 Egyéb: 12

Page 5: Vállalati képzés

5

HR stratégiai mottó :HR stratégiai mottó :

A piacképességhez szükséges kompetenciák A piacképességhez szükséges kompetenciák biztosításabiztosítása

HOGYANHOGYAN ??

HR stratégia az üzleti élet HR stratégia az üzleti élet szolgálatábanszolgálatában

Page 6: Vállalati képzés

6

A munkaerő biztosításának eszközei

Toborzás Kiválasztás Fejlesztés, képzés Karriertervezés, utánpótlás-tervezés Leépítés, elbocsátás

Page 7: Vállalati képzés

7

Munkaköri rendszerMunkaköri rendszer

Kompetencia rendszerKompetencia rendszer

KarriermenedzsmentKarriermenedzsment

A képzési rendszer A képzési rendszer integrációjaintegrációja

Page 8: Vállalati képzés

8

Munkaerő-fejlesztés a vállalatoknál

Középpontban a kompetenciafejlesztés Szemléletváltás: „mit” – „hogyan” helyett

„kinek” – „mit”

Page 9: Vállalati képzés

9

Kompetencia felfogásokKompetencia felfogások

Perrenoud: egyéni képességek, komplex elsajátított Perrenoud: egyéni képességek, komplex elsajátított tudás, amelyet aktivizálni, alkalmazni lehet különféle, tudás, amelyet aktivizálni, alkalmazni lehet különféle, váratlan helyzetbenváratlan helyzetben

Boyatzis: a kompetencia egy személy alapvető, Boyatzis: a kompetencia egy személy alapvető, meghatározó jellemzői, melyek okozati kapcsolatban meghatározó jellemzői, melyek okozati kapcsolatban állnak a kritériumszintnek megfelelő hatékony és/vagy állnak a kritériumszintnek megfelelő hatékony és/vagy kiváló teljesítménnyelkiváló teljesítménnyel

Képzők:Képzők: mérhető, értékelhető meghatározott mérhető, értékelhető meghatározott referenciakeretbe illeszthető tudásreferenciakeretbe illeszthető tudás

Vállalatok: Vállalatok: műveleti, cselekvő, tevékenységben és műveleti, cselekvő, tevékenységben és eredményben megjelenő tudáseredményben megjelenő tudás

Képesség, tudás + az alkalmazás képessége: tudja-csináljaKépesség, tudás + az alkalmazás képessége: tudja-csinálja

Page 10: Vállalati képzés

10

Kompetencia alapú, moduláris belső képzési rendszer

Középpontban a kompetenciafejlesztésKözéppontban a kompetenciafejlesztés Szemléletváltás: „mit” – „hogyan” helyett „kinek” – „mit”Szemléletváltás: „mit” – „hogyan” helyett „kinek” – „mit”

Moduláris rendszerModuláris rendszer Önálló tanulási egység, előre meghatározott bemeneti és Önálló tanulási egység, előre meghatározott bemeneti és

kimeneti feltételekkelkimeneti feltételekkel Kimeneti mérés mindig!Kimeneti mérés mindig! Sztendertizálás – katalógus lapSztendertizálás – katalógus lap Egymásra épülésEgymásra épülés Munkakörhöz kötött modulok és modulsorok – kimenet: Munkakörhöz kötött modulok és modulsorok – kimenet:

társasági szakképesítéstársasági szakképesítés Továbbképzési modulokTovábbképzési modulok

Page 11: Vállalati képzés

11

MódszertanMódszertan

Tantermi oktatás és gyakorlás építve a Tantermi oktatás és gyakorlás építve a munkatapasztalatramunkatapasztalatra

Papíralapú távoktatásPapíralapú távoktatás Elektronikus távoktatásElektronikus távoktatás Önálló irányított tanulásÖnálló irányított tanulás TréningTréning ProjektmunkaProjektmunka Külső képzésekKülső képzések KonferenciákKonferenciák

Page 12: Vállalati képzés

12

Közös nyilatkozat a képzésről és a készségfejlesztésről a postai szektorban

Előzmények: Lisszaboni stratégia – 2000 „a legversenyképesebb ..” Barcelona - 2002 Oktatás és képzés 2010-re Koppenhágai deklaráció – 2002 és Maastrichti deklaráció – 2004:

A szakmai képzés prioritás, a transzparencia fontossága, információ és orientáció, a képzettségek és készségek elismerése, minőségbiztosítás a képzésben

A postai szektor sajátosságai: A legnagyobb munkáltató Európában, 1,8 millió alkalmazott Védett piac 2013 piacnyitás - liberalizáció

Page 13: Vállalati képzés

13

Közös nyilatkozat a képzésről és a készségfejlesztésről a postai szektorban

A képzést és készségfejlesztést közel kell vinni a munkatevékenységhez. A munkaszervezetek bátorítása a képzettségek javításában – Képzés integrációja a munkatevékenységgel

A szakmai tevékenységben illetve a külső munkaerőpiacon szerzett készségek, képzettségek elismerése – előzetesen megszerzett tudás elismerése

Az alkalmazottak tájékoztatása a képzési, fejlesztési és karrier lehetőségekről – információ és orientáció

Page 14: Vállalati képzés

14

Közös nyilatkozat a képzésről és a készségfejlesztésről a postai szektorban

A felelősség megosztása a vállalat és az alkalmazottak között – a vállalat fizeti a képzést az alkalmazott munkaidőn túl tanul

A szükségletek, igények előrejelzése – a képzés az üzleti előrejelzések között javítani kell a kommunikációt

Változatos tanulási módok és készségfejlesztés alkalmazása. Keverni kell a különböző, az új technológiák adta lehetőségeket, fejleszteni és alkalmazni a hatékony tanulási módszereket

Page 15: Vállalati képzés

15

Elvárások az új belépőkkel Elvárások az új belépőkkel szembenszemben

Kiválasztási kritériumok: A szervezet értékrendjének való megfelelés – szervezeti kultúra Az adott szervezeti egységbe való beilleszkedés – csoport normák A munkaköri követelményeknek való megfelelés – munkaköri

specifikáció

Munkaköri specifikáció: Képzettség Képesség: szellemi, fizikai, ügyességi, pszichikai Készségek, magatartási követelmények, kompetenciák

Page 16: Vállalati képzés

16

Elvárások az új belépőkkel Elvárások az új belépőkkel szembenszemben

Szakmai tudás – szakmai kompetencia – alap Kulcskompetenciák:

Kommunikáció Csoportmunka Tanulás és teljesítmény fejlesztése

Munkakompetenciák: Rugalmasság Cselekvőképesség Magabiztosság Felelősségtudat Lehetőségek feltárása

Vezetői kompetenciák Más emberekre hatás Etikus hozzáállás Kapcsolattartás, kapcsolatépítés

Page 17: Vállalati képzés

17

Szakképzési reformok

Kompetenciafejlesztés a középpontban – lásd: pl. új OKJ

Vizsgarendszer átalakítása Modularitás, rugalmasság – új oktatási módszerek Átláthatóság – „mit tanult” helyett – „mit tud

teljesíteni” – kompetencia alapú bizonyítványok Szerkezeti változások – TISZK, RFKB

Page 18: Vállalati képzés

18

Tanulóképzés

Page 19: Vállalati képzés

19

Postai ügyintéző képzés

Mai munkaköri feladatok vagy a jövő – közvetlen vállalati érdek - postatörvény

Kompetencia alapú, moduláris képzés – egy modul – elmélet, gyakorlat szétválasztva

Elméleti képzés: moduláris – nem tantárgyi – szvk kompatibilitás

Munkahelyi gyakorlat: munkaköri rendszernek való megfelelés

Vállalati képzési elvekhez közelítő

Page 20: Vállalati képzés

20

Munkahelyi gyakorlat

Postai ügyintéző képzés bevezetése Közreműködés az szvk, központi program

kidolgozásában Munkahelyi gyakorlat helyi programja Gyakorlóhelyek akkreditációja Munkatársak képzése – Kamara – Mgyosz támogatás Gyakorlóhelyek felszerelésének standartizálása –

szvk szerint

Page 21: Vállalati képzés

21

Tanulószerződés jellemzői

Kamarák szerepe – eltérő eljárásrendek, elvek Jogszabály – képzés megkezdése előtt – iskolai

gyakorlat Iskola és vállalat egymásrautaltsága – partnerség

- együttműködés elengedhetetlen! Együttműködési forgatókönyv kidolgozása Tanuló kvázi munkatárs!!! Díjazás, hiányzás

Page 22: Vállalati képzés

22

A Posta mint képző 1.

Nyilvántartási rendszer Mit kell nyilvántartani? Képzéseket? Nincs hiteles lista

Akkreditáció Vállalati minőségbiztosítási rendszer és akkreditáció

viszonya Programakkreditáció – tartalom, milyen garanciát

vállal? Ki? Vállalati képzések problémája: gyakorlat-elmélet,

csoportlétszám

Page 23: Vállalati képzés

23

A Posta mint képző 2.

Külső képzés – megrendelő Felnőttképzési szerződés – a vállalat fizet, ki közötti a

jogviszony? Feltételek meghatározása Szhj elszámolásnak való megfelelés Előre fizetés Képzési program megléte vs. vállalati igények vs.

akkreditált programok Gyakorlat - elmélet , csoportlétszám Tréning mint műfaj

Page 24: Vállalati képzés

24

A Posta mint képző 3.

Belső képzés – képző Összhang az új OKJ-val: kompetencia alapú,

moduláris képzési rendszer Összhang a munkaköri rendszerrel Képzési szerződés – minek? Felnőttképzési gyakorlat ellenőrzése – új jogszabály Vállalati képzési rendszerek – sajátosságok, jogi

szabályozás kell? Távoktatás – e-learning elismerésének problémája

Page 25: Vállalati képzés

25

Szhj elszámolás – gyakorlati képző

Jogszabályi előírások vs. számviteli előírások Tanulók költségei – egyértelmű elszámolási

szabályok, de átalány-elszámolás – számvitel! Saját dolgozók képzése – megfelelő szabályok!! Fejlesztési támogatás átadása Elszámolás ellenőrzése

Page 26: Vállalati képzés

26

Tapasztalatok, vélemény

Az iskolarendszerű szakképzés nem „élenjáró”, hanem követő

Vállalati képzés: nagyvállalatok – kényszer, erőforrás, szaktudás kkv: - nincs forrás, tudás - ?

Jogi szabályozás szétaprózott: közoktatás –szakképzés - felnőttképzés + végrehajtási rendeletek

Page 27: Vállalati képzés

27

Tapasztalatok, vélemény

A vállalati képzési rendszerek a vállalati igényekre reagálnak – gyorsan változó piaci környezet, gyorsan változó igények! A szakképzési rendszer változása lassú – külön rendszer kell?

Vállalati igények – szakképzés: csak a helyi együttműködésben hiszek – alacsony foglalkoztatottsági mutató problémája

Stratégiai irányok kellenek!

Page 28: Vállalati képzés

140 éve közös ismerős

Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!