Vi trivs, lär och växer - ?· Måluppfyllelse, exempel från förskolan: 7 Analys och åtgärder framåt:…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Kvalitetsredovisning 2012

  Stodene skolomrde

  Vi trivs, lr och vxer

 • sid 2 (17)

  Innehllsfrteckning

  Kvalitetsredovisning 2011-2012 3

  Skre frskola 3

  Utveckling och lrande 5

  Kommunikation och Sprkutveckling 5

  Ml utifrn fregende rs kvalitetsredovisning: 5

  Arbetsprocessen, exempel frn verksamheten 5

  Mluppfyllelse, exempel frn verksamheten: 6

  Analys och tgrder framt: 6

  Matematik 6

  Ml utifrn fregende rs kvalitetsredovisning: 7

  Arbetsprocessen, exempel frn verksamheten: 7

  Mluppfyllelse, exempel frn frskolan: 7

  Analys och tgrder framt: 7

  Teknik och naturvetenskap 8

  Ml utifrn fregende rs kvalitetsredovisning: 8

  Arbetsprocessen exempel frn verksamheten 8

  Mluppfyllelse, exempel frn frskolan: 9

  Analys och tgrder framt: 9

  Barns inflytande 10

  Arbetsprocessen, exempel frn verksamheten: 10

  Mluppfyllelse, exempel frn verksamheten: 10

  Analys och tgrder framt: 10

  Frskola och hem - Samverkan 11

  Arbetsprocessen: 11

  Mluppfyllelse: 11

  Analys och tgrder framt 12

  Uppfljning utvrdering och utveckling 13

  Arbetsprocessen: 13

  Mluppfyllelse: 13

  Analys och tgrder framt: 13

  Uppfljning av likabehandlingsplan 15

  Arbetsprocessen 15

  Analys och tgrder framt: 16

  Analys och bedmning av verksamheten som helhet 17

 • sid 3 (17)

  Kvalitetsredovisning 2011-2012

  Skre frskola

  Grundfakta

  Skre frskola ligger vid Skre centrum och tillhr frn hsten 2011 Stodene skolomrde efter att en

  omorganisation gjordes fr att frdela ledningsresurserna bttre mellan skolomrdena, tidigare

  tillhrde frskolan Skre skolomrde.

  Skre frskola leds av en frskolechef som ocks ansvarar fr Stodene frskola samt Rda villan.

  Skre frskola r en av kommunens strsta frskolor och bestr av sju avdelningar, en 1-3 rs

  avdelning, fem 1-5 rs avdelningar och en 3-5 rs avdelning.

  Barnantalet har varierat under ret, Under hsten fanns det lediga platser p Skre frskola men

  under vren har belggningen varit hg. Vi har under lsret haft i genomsnitt 6,0 barn per

  rsarbetare. Frskolan har vlutbildad personal, 19 frskollrare och 4 barnsktare eller 20,4

  rsarbetare. Tv ekonomibitrden, 1.31% tjnst arbetar med att stda lokalerna och ta emot

  matleveransen som kommer frn Skreskolan.

  Till Stodene skolomrde hr ocks Stodene frskola, Grindstugans frskola och Rda villan. I

  skolomrdet finns ocks en f-6 skola, Stodeneskolan med fem fritidshem samt ett familjedaghem.

  Skolomrdet leds av en verksamhetschef/rektor, en rektor/frskolechef och en frskolechef.

  Under lsret har ett prioriterat arbete varit att implementera den reviderade lroplanen fr frskolan

  och den nya skollagen. Kompetensutveckling fr detta arbete har lagts p lrmten, frelsningar och

  som ett kollegialt lrande p arbetsplatstrffar utifrn material frn skolverket. De fortbildningar vi

  satsat p under lsret har kunnat kopplas till intentionerna i vr reviderade lroplan, teknik och

  dokumentation har hr varit prioriterade mnena.

 • sid 4 (17)

  Underlag och rutiner fr att ta fram kvalitetsredovisningen

  Avdelningarnas utvrderingar av arbetsplaner med mluppfyllelse och analys

  Utvrderingar utifrn frskolans arbetsgrupper

  KBU

  Samtal med frldrar

  Barnsamtal/barnintervjuer

  Frldrasamrd

  tgrder utifrn kvalitetsredovisningen 2010-2011 och ml fr lsret 2011-2012

  Prioriterade

  utvecklingsomrden:

  Sprkutveckling

  Matematik,

  Naturvetenskap och

  Teknik

  Exempel p mlomrden kring sprk,

  naturvetenskap och teknik som ska framg i

  arbetsplanerna fr lsret:

  Barnens sprkutveckling ska fljas genom TRAS-kartlggningar frn 2 rs lder

  Barnens frmga att lyssna, reflektera och ge uttryck fr egna uppfattningar samt frst andras perspektiv ska

  kartlggas

  Att barnen ska kunna bertta och terbertta, leka med ord och kommunicera med andra ska vara en viktig

  satsning

  Att de ska utveckla sin matematiska kunskap genom att underska, reflektera ver och prva olika lsningar,

  samt att anvnda matematiska begrepp

  Att de ska utveckla sin frmga att urskilja, utforska, dokumentera, stlla frgor om naturvetenskap

  Att de utvecklar sin frmga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

 • sid 5 (17)

  Utveckling och lrande

  Arbete i verksamheten och resultat fr verksamheten lsret 2011-2012

  Prioriterade utvecklingsomrden har varit sprk och kommunikation, matematik, teknik och

  naturvetenskap utifrn de nya indikationerna i Lpf 98/10. Alla utvecklingsomrden har ingtt i

  frskolans tematiska arbetsstt utifrn det gemensamma temat som under lsret varit Barbapappa.

  Vi har hr valt att redovisa srskilt utvalda delar av verksamheten.

  Kommunikation och Sprkutveckling

  Strvansml frn Lpf 98/10

  Frskolan skall strva att varje barn:

  Utvecklar sin frmga att lyssna, reflektera och ge uttryck fr egna uppfattningar och frsker frst andras perspektiv

  Utvecklar nyanserat talsprk, ordfrrd och begrepp samt sin frmga att leka med ord, bertta, uttrycka tankar, stlla frgor, argumentera och kommunicera med andra

  Utvecklar intresse fr skriftsprk samt frstelse fr symboler och kommunikativa funktioner

  Utvecklar intresse fr bilder, texter och olika medier samt sin frmga att anvnda sig av, tolka och samtala om dessa

  Barn som har ett annat modersml n svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin frmga att kommunicera svl p svenska som p sitt modersml

  Ml utifrn fregende rs kvalitetsredovisning:

  Barnens sprkutveckling ska fljas genom TRAS-kartlggningar frn 2 rs lder

  Barnens frmga att lyssna, reflektera och ge uttryck fr egna uppfattningar samt frst andras

  perspektiv ska kartlggas

  Att barnen ska kunna bertta och terbertta, leka med ord och kommunicera med andra ska vara en

  viktig satsning

  Arbetsprocessen, exempel frn verksamheten

  Sprket genomsyrar hela den pedagogiska planeringen fr verksamheten. Frskolan har arbetet med

  ett gemensamt tema Barbapappa dr temat har integrera mlen i lroplanen med varandra. I temat

  Barbapappa har de funnits nio olika Barbapappafigurer som symboliserar nio olika omrden

  exempelvis Barbabok ls och skriv, Barbapappa och Barbamamma - trygghet och

  omhndertagande, Barbaflink experiment osv.

  Sprk och dramatisering har p frskolan haft en given roll, likas har man arbetat medvetet med att

  lta barnen bertta om olika upplevelser, vad de tycker och knner. En utvecklingsprocess har hr

  ocks varit att visa att man lyssnar p varandra och knna att det jag sger r vrdefullt.

  Rim, ramsor och sprklekar anvnds dagligen p frskolan. Allt frn bilderbcker som passar de

  minsta och kapitelbcker fr de ldre barnen har anvnds fr att stimulera sprkutvecklingen. Nr

  man valt bcker s har man frskt gra det ur ett genusperspektiv.

  Arbetsmaterialet Sprklust av Carin Rydja har anvnds som redskap fr sprkutveckling.

  Kartlggningsmaterialet TRAS Tidig registreringar sprkutvecklingen, har anvnds p alla barn

  ver 2 r dr man har kartlagt individens och gruppens sprkutveckling.

 • sid 6 (17)

  Mluppfyllelse, exempel frn verksamheten:

  Hur ser vi att den sprkliga verksamheten kar barns sprkliga utveckling.

  Barnen har blivit mer kommunikativa och har lttare att gra sig frstdda och frmedla sina sikter.

  Avdelningen som redovisat att de jobbat mycket med sagans uppbyggnad kan se att barnen lttare

  kan framfra egna gestaltningar och att de frsttt sagans uppbyggnad. Arbetet med berttandet har

  utvecklat sjlfrtroendet hos mnga barn som nu vgar bertta infr en strre grupp.

  Mnga barn har under ret utvecklat sitt intresse fr skriftsprket. De yngre barnens intresse fr

  lekskrivning har kat och mnga av de ldre barnen skriver sina och kompisarnas namn, i leken vill

  de grna skriva skyltar och inbjudningar av olika slag.

  Barnen rimmar och ramsar spontant ex. nr barnen ska starta upp ett spel s sjlvmant startar de upp

  med en ramsa fr vem som ska brja spela. Genom att kartlgga sprkutvecklingen hos alla barn frn

  tv rs lder genom kartlggningsmaterialet TRAS fljer man varje barnets sprkutveckling och fr

  en bra samlad bild ver vart gruppen befinner sig fr den fortsatta planeringen av verksamheten.

  Analys och tgrder framt:

  Att dela gruppen vid samlingar r en bra frutsttning fr berttandet och till att lyssna p varandra.

  Med de yngre barnen r det n viktigare att vi r nra barnen och stter ord p det som barnen

  upplever och uttrycker i leken och i vardagen.

  Att ha ett material som Sprklust dr man kan arbeta med sprket systematiskt r viktigt fr

  sprkutvecklingen. Det r viktigt att kartlgga och flja barnens sprkutveckling, genom

  kartlggningsmaterialet TRAS fljer vi varje barns sprkutveckling och fr p s stt en samlad bild

  ver vart gruppen befinner sig fr fortsatta planering av verksamheten.

  Ett medvetet arbete runt ett tema kan innehlla alla ml vi har arbeta mot i Lpf. Detta

  lekpedagogiska arbetsstt ska vi fortstta utveckla under nsta lsr.

  Vi r bra p att arbeta med barnens sprk och kommunikationsutveckling men vi behver bli bttre

  p att arbeta mer systematiskt med sprkutvecklingen och se ver materialet s att vi inte missar delar

  i helheten.

  Matematik

  Strvansml frn Lpf 98/10

  Frskolan skall strva att varje barn:

  Utvecklar sin frstelse fr rum, former, lge och r