Click here to load reader

VIESMANN VITOCAL 200-G · PDF file VIESMANN VITOCAL 200-G Tipas BWC 201.A06 iki A17 Tipas BWC-M 201.A06 iki A10 Galimų sistemų pavyzdžiai 5546 230 LT 6/2014 Sistemų pavyzdžiai

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VIESMANN VITOCAL 200-G · PDF file VIESMANN VITOCAL 200-G Tipas BWC 201.A06 iki A17 Tipas...

 • VIESMANN VITOCAL 200-G Tipas BWC 201.A06 iki A17

  Tipas BWC-M 201.A06 iki A10

  Galimų sistemų pavyzdžiai

  5546 230 LT 6/2014

  Sistemų pavyzdžiai

 • Turinys 1.

  ID: 4605363_1404_04

  ID: 4605363_1404_04, Vitocal 200-G su vienu šildymo apytakos ratu be maišytuvo, su geriamojo vandens šildymu (pasirinktinai geriamojo van- dens šildymas saulės energija) ir vėsinimo funkcija „Natūralus vėsinimas“ 4

  2.

  ID: 4605364_1404_04

  ID: 4605364_1404_04, Vitocal 200-G su vienu šildymo apytakos ratu be maišytuvo, vienu šildymo apytakos ratu su maišytuvu su geriamojo van- dens šildymu (pasirinktinai geriamojo vandens šildymas saulės energija), šildymo vandens kaupikliu ir vėsinimo funkcija „Natūralus vėsinimas“ su „NC-Box“ su maišytuvu .............................................................................. 11

  Turinys

  2 VIESMANN VITOCAL 200-G

  55 46

  2 30

  L T

 • Techninių komponentų ir elektros jungčių numeracija

  --2 30

  V- -

  -K M

  m ag

  is tra

  lė -

  --F 6-

  -

  --F 0-

  -

  --F 8-

  -

  --F 14

  --

  --2 12

  .3 --

  --2 11

  .2 --

  --2 11

  .4 --

  -2 /X

  3. 8;

  3. 9-

  2

  2

  [HF

  [YFF

  --2/F14--

  --2/211.2--

  -2/145-

  A1

  --2/X3.8;3.9--

  oR

  iE

  oE oP

  oQ

  oW

  oE

  --2/F14-- oEoE

  Brėžinių paaiškinimai

  VITOCAL 200-G VIESMANN 3

  55 46

  2 30

  L T

 • 1. Vitocal 200-G su vienu šildymo apytakos ratu be maišytuvo, su geriamojo vandens šildymu (pasirinktinai geriamojo vandens šildymas saulės energija) ir vėsinimo funkcija „Natūralus vėsinimas“

  ID: 4605363_1404_04

  Panaudojimo sritis Namas vienai šeimai su vienu šildymo apytakos ratu ir vėsinimo porei- kiu. Tūrinio vandens šildytuvo parametrus parinkti pagal galiojančius standartus ir poreikius.

  Pagrindiniai komponentai ■ Vitocal 200-G su Vitotronic 200, tipu WO1C ■ Šildymo apytakos ratų skirstytuvas su vienu šildymo apytakos ratu

  be maišytuvo ■ Tūrinis vandens šildytuvas ■ Saulės kolektorių įranga ■ Saulės kolektorių įrangos šilumokaičio komplektas ■ „NC-Box“ su maišytuvu

  Sąlygos Tam, kad būtų galima nuvesti minimalaus šilumos siurblio veikimo laiko metu pagamintą šilumos kiekį, šildymo sistemose be šildymo vandens kaupiklio labiausiai nuo šilumos siurblio nutolusioje vietoje reikia įmontuoti pertekėjimo vožtuvą. Tam, kai vartotojai uždaryti, reikalingas ne mažesnis kaip 3 litrų vamz- dyno tūris kiekvienam šilumos siurblio galios kW. Pasirinktinai galima padidinti tūrį, į grįžtamąją liniją įmontuojant kaupiklį. Projektinių para- metrų duomenis žr. projektavimo instrukcijoje.

  Patalpų šildymas šilumos siurbliu Jeigu antrinio apytakos rato grįžtamojo vandens temperatūros jutiklio išmatuota tikroji temperatūros vertė yra žemesnė už šilumos siurblio reguliatoriuje 2 nurodytą nustatytąją vertę, įsijungia šilumos siurblys 1 ir integruotas pirminis siurblys. Šilumos siurblys 1 tiekia šildymo apytakos ratui zP šilumą. Šilumos siurblio reguliatoriumi 2 reguliuojama šildymo apytakos rato zP paduodamo vandens temperatūra. Priklausomai nuo pareikalavimo antrinis siurblys 6 pumpuoja šildymo vandenį į šildymo apytakos ratą zP arba per vandens šildytuvo kaitinimo cirkuliacinį siurblį 7 į tūrinį vandens šildytuvą wP. Tikrajai grįžtamojo vandens temperatūros vertei ties grįžtamojo van- dens temperatūros jutikliu viršijus šilumos siurblio reguliatoriuje 2 nurodytą nustatytąją vertę, šilumos siurblys 1 ir pirminis siurblys 5 išjungiami.

  Geriamojo vandens šildymas šilumos siurbliu Tiekimo būsenoje nustatytas pirmaeiliškas geriamojo vandens šildy- mas šilumos siurbliu 1 šildymo apytakos rato zP atžvilgiu. Šildymo pareikalavimas jungiamas vandens šildytuvo temperatūros jutikliu wQ ir šilumos siurblio reguliatoriumi 2, kuris valdo vandens šildytuvo kaitinimo cirkuliacinį siurblį 7. Šilumos siurblys 1 pakelia paduodamo vandens temperatūrą iki vertės, reikalingos geriamajam vandeniui šildyti. Papildomai geriamasis vanduo gali būti šildomas papildomu elektriniu šildymu (pvz., elektriniu kaitintuvu tūriniame vandens šildytuve arba momentiniu šildymo vandens šildytuvu). Vandens šildytuvo temperatūrai viršijus šilumos siurblio reguliatoriuje 2 nurodytą nustatytąją vertę, reguliatorius išjungia vandens šildytuvo kaitinimo cirkuliacinį siurblį 7 ir, esant šilumos pareikalavimui iš šil- dymo apytakos rato zP, paleidžia antrinį siurblį 6. Šildymo apytakos ratas zP aprūpinamas šiluma. Momentiniu šildymo vandens šildytuvu 4 galima pakelti paduodamo vandens temperatūrą virš 60 °C.

  Geriamojo vandens šildymas saulės energija (galima papildomai) Norint geriamąjį vandenį šildyti saulės energija, Vitocal 200-G šilumos siurblio reguliatorių 2 galima KM magistralės skirstytuvu qBP sujungti su Vitosolic 100 (tipu SD1) eQ. Kai temperatūros skirtumas tarp kolektorių temperatūros jutiklio eT ir vandens šildytuvo temperatūros jutiklio eR viršija nurodytą nustatytąją vertę, įjungiamas Solar-Divicon eW esantis cirkuliacinis siurblys eE ir tūrinis vandens šildytuvas wP šildomas. Kai temperatūra ties tūriniame vandens šildytuve esančiu vandens šil- dytuvo temperatūros jutikliu wQ viršija reguliatoriuje nurodytą nustaty- tąją vertę, tai vandens šildytuvo šildymas šilumos siurbliu blokuoja- mas. Saulės kolektorių įranga kaitina vandens šildytuvą iki saulės kolektorių įrangos reguliatoriuje eQ nurodytos nustatytosios vertės.

  Vėsinimo funkcija „Natūralus vėsinimas“ Kartu su „NC-Box“ oP (priedas) su šilumos siurblio reguliatoriumi 2 pastatą galima vėsinti. Kai viršijama šilumos siurblio reguliatoriuje 2 nustatoma lauko temperatūros arba patalpų temperatūros vertė (ribinė vėsinimo temperatūra), šilumos siurblio reguliatorius 2 duoda leidimą vėsinimo funkcijai “Natūralus vėsinimas”. Įjungiami „NC-Box“ cirkuliaciniai siurbliai oR ir oW, o 3 krypčių perjungimo vožtuvas oQ persijungia į vėsinimą. Dabar šiluma šildymo apytakos ratu zP paša- linama iš patalpos ir per „NC-Box“ esantį plokštinį šilumokaitį perduo- dama į darbinės terpės apytakos ratą. Darbinės terpės apytakos ratas per žemės zondą qR atiduoda šilumą į gruntą. Lygiagrečiai su vėsi- nimo režimu šilumos siurbliu 1 gali būti šildomas geriamasis van- duo.

  Reikalinga parametrų nuostata

  ID: 4605363_1404_04 Parametrai Vertė Funkcija 7000 2 Su šildymo apytakos ratu A1/ŠR1, tūriniu vandens šildytuvu (tiekimo būsena) 7100 2 „Natūralus vėsinimas“ „NC-Box“ su maišytuvu 7101 1 Vėsinimas šildymo apytakos ratu A1/ŠR1 7103 180 Min. paduodamo vandens temperatūra vėsinimui 7A00 1 Su Vitosolic 100, tipu SD1 2003 1 Nuotolinio valdymo įtaisas Vitotrol aktyvintas šildymo apytakos ratui A1/ŠR1

  ID: 4605363_1404_04

  4 VIESMANN VITOCAL 200-G

  1

  55 46

  2 30

  L T

 • ID: 4605363_1404_04 Vitosolic 100, tipas SD1 Parametrai Vertė Funkcija ANL 2 Sistemos modelis „RPM“ „0“ (Tiekimo būsena) Siurblys su elektroniniu apsukų skaičiaus reguliavimu „1“ Standartinis saulės kolektorių įrangos apytaskos rato siurblys be savojo apsukų skaičiaus

  reguliavimo; apsukos valdomos impulsų paketų valdikliu „2“ Siurblys su ITM įėjimu, Wilo „3“ Siurblys su ITM įėjimu, Grundfoss

  Hidraulinės instaliacijos schemos ID: 4605363_1404_04

  P1 A1

  ŠV

  KV

  --2/212.3--

  --2 /F

  6- -

  --3 1/

  S1 --

  ---31/R1--

  --- 31

  /R 1-

  -

  --2 30

  V- -

  --1 45

  --

  --3 1/

  S2 -- --31/R2----

  --R 1-

  -

  --R 2-

  -

  --S 1-

  -

  --S 2-

  -

  --2 /2

  11 .5

  --

  --2 /F

  0- -

  --150/145--

  --2/F14--

  --90/X4.1;2--

  --2 /X

  3. 8;

  3. 9-

  -

  --F 6-

  - --F

  0- -

  --F 14

  -- --1

  45 --

  --X 3.

  8; 3.

  9- -

  --1 45

  --

  --1 45

  --

  --2 12

  .3 --

  --2 11

  .5 --

  --2 11

  .2 --

  --2 30

  V- -

  --1 45

  --

  ---B/137--

  --2/211.2--

  --2 30

  V- -

  --R 1-

  6- -

  --2 /2

  11 .5

  --

  --67/R1-6--

  --2/211.4--

  --2 11

  .4 --

  /

  1

  2

  3

  46 75

  8

  9

  11

  12

  13

  14

  20

  21

  22

  37

  34

  28

  32

  33

  35

  30

  31

  29

  90

  9192

  93

  94 95

  96

  97 60

  63

  64

  68 65

  67150

  152

  10 36

  42

  Nuoroda. Ši schema yra principinis pavyzdys be skiriamųjų ir saugos įtaisų. Jis neatstoja profesionalaus projektavimo vietoje.

  ID: 4605363_1404_04 (tęsinys)

  VITOCAL 200-G VIESMANN 5

  55 46

  2 30

  L T

  1

 • Reikalingi prietaisai

  ID: 4605405_1404_05 Poz. Pavadinimas Užsak. Nr. Šilumos gamybos įrenginys 1 2 3 5 6 7 8

  Šilumos siurblys Vitocal 200-G, tipas BWC – Integruotas

Search related