Click here to load reader

VIZIJA ŠKOLE:os-sveta-klara.skole.hr/upload/os-sveta-klara/images... · Web view OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA ZAGREB, Mrkšina 42 Temeljem članka 28. stavak 5. Zakona o odgoju i obrazovanju

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of VIZIJA ŠKOLE:os-sveta-klara.skole.hr/upload/os-sveta-klara/images... · Web view...

VIZIJA ŠKOLE:

OSNOVNA ŠKOLA

SVETA KLARA

ZAGREB, Mrkšina 42

Temeljem članka 28. stavak 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Školski odbor

Osnovne škole je na prijedlog Učiteljskog vijeća dana 28.9.2017.donio

ŠKOLSKI KURIKULUM ZA 2017./18. ŠKOLSKU GODINU

Zagreb,rujan 2017. godine

ŠKOLSKI KURIKULUM OSNOVNE ŠKOLE SVETA KLARA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./18.

PREPOZNATLJIVOST ŠKOLE

Školstvo u Svetoj Klari ima tradiciju dugu više od 160 godina. Škola je u mjestu bila uvijek lučonoša kulturnih zbivanja. Tu tradiciju nastojimo zadržati i danas. Dobro surađujemo s lokalnom zajednicom, crkvom i različitim udrugama. Naši učenici su članovi različitih sportskih klubova, kulturno-umjetničkih društava u školi, u mjestu i van njega. Na taj način u zajednici s navedenim faktorima dobro je osmišljeno slobodno vrijeme učenika.

Novo vrijeme, stalne promjene u društvu i materijalnom okruženju uvjetuje postavljanje novih odgojnih i obrazovnih zadataka pred učiteljski kadar. Da bi mogli zadovoljiti visoke kriterije u obrazovnom i odgojnom radu okrenuti smo trajnom stručnom usavršavanju . Osim toga učestvuju na niz predavanja i seminara koji su organizirani u školi ili van nje. Usavršavaju se i putem Stručnih vijeća za svaki predmet. Sve je to dobra osnova za provođenje osmišljenije i kvalitetnije nastave.

Škola svake godine prima određen broj studenata FF odsjek engleskog jezika , studente ERF (Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta)i studenata razredne nastave PF koji ovdje odrađuju svoju praksu pod rukovodstvom mentora.

Vrijeme u kojem jesmo ne traži od učitelja da bude samo izvor i prijenosnik informacija, već osobu koja će osim toga moći i htjeti kreirati i organizirati aktivnosti, prihvaćati promjene, prihvaćati novo i nestereotipno, te stalno raditi na svom usavršavanju i na unapređenju nastavnog procesa.

VIZIJA ŠKOLE:

Poučavanjem osposobiti učenike za cjeloživotno učenje i otvaranje putova prema novim načinima učenja.

MISIJA ŠKOLE:

Sustavnim načinom poučavanja učenika, poticati i unaprjeđivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima.

Odgajati i obrazovati učenike da postanu odgovorne, istinoljubive, poštene, mirotvorne, tolerantne i solidarne osobe, osobe stvaralačkoga duha, s dubokim osjećajem za obitelj i za očuvanje hrvatske nacionalne baštine, koja poštuje vrijednosti drugih kultura i naroda.

RAZVOJNI PLAN OŠ SVETA KLARA ZA 2017./18. ŠKOLSKU GODINU

PRIORITETNO PODRUČJE

CILJEVI

METODE

NUŽNI RESURSI

VREMENSKO ODREĐENJE

ODGOVORNA OSOBA

MJERLJIVI POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Ugled i promocija OŠ Sveta Klara, njenih učenika i djelatnika i suradnja škole s lokalnom zajednicom

poticati suradnju škole i lokalne zajednice

razvijati pozitivno ozračje u školi i osvijestiti utjecaj radnog ozračja na kvalitetu rada

poticati pozitivan stav roditelja, učenika i djelatnika prema školi

uključiti se u EU-projekte

Školski projekt „Sveta Klara nekad i danas“, Eko projekti

sudjelovanje na tradicionalnim manifestacijama

obilježavanje 650.god župe u Svetoj Klari

otvoreni sat za roditelje

organizirati nastavu na školskom igralištu i u školskom dvorištu

-intenzivnije dežurstvo učitelja

-organizirati Dane otvorenih vrata – projektne dane

- sportski susreti

-usavršavanje unutar ustanove

-literarno –književni susreti učitelja,roditelja i djece

-kvalitetno korištenje novih prostora škole u cilju razvoja pozitivnog ozračja

-organizirati vrijeme učenicima koji imaju slobodan sat

-međusobni posjeti nastavi

Prijavljivanje školskih projekata na natječaje za EU projekte

Učitelji, učenici, KUD-ovi, DVD,župa

svi učitelji

-dežurni učitelji

-voditelji projekata

-svi djelatnici škole

-učenici

-djelatnici škole zaduženi prema Godišnjem planu škole

-ravnateljica i pedagoška služba

-Udruge

-voditelji radionica

-vanjski suradnici

-financijska potpora Gradskog ureda za obrazovanje,

MZOS-a,Gradske četvrti

Tijekom godine

Tijekom godine

Tijekom godine

Tijekom godine

Ravnateljica škole i voditelji pojedinih društava i projekata

Ravnateljica, djelatnici škole

Ravnateljica, djelatnici škole

Ravnateljica ,djelatnici škole

Praćenje broja posjetitelja, broj

Učesnika ( djece, roditelja ,predstavnika lokalne zajednice), odnosno predstavnika škole na tim manifestacijama

Praćenje broja satova održanih izvan škole

Praćenje broja roditelja prisutnih na predavanjima

Praćenje broja satova održanih izvan škole

Praćenje broja održanih predavanja, međusobnih posjeta nastavi i broja učitelja koji prisustvuju radionicama

Anketiranje učenika

broj projekata i prezentacija

2.Kvaliteta nastave

uspješan i zadovoljan učenik,učitelj i roditelj

-stručno usavršavanje

-posjet nastavi

-vršnjačka pomoć unutar i izvan Škole

-korištenje suvremenih tehnika u nastavi

-uključiti učenike u projekte

učitelji, učenici

Tijekom godine

Ravnateljica, djelatnici škole

uspjeh učenika

-rezultati natjecanja

-broj uključenih učenika u aktivnosti i projekte

-broj sati stručnog usavršavanja učitelja

GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA 2017./2018. ŠKOLSKU GODINU

TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

GODIŠNJI I TJEDNI BROJ SATI PO NASTAVNIM PREDMETIMA I PO RAZREDNIM ODJELIMA I. – IV.

OBVEZNI PREDMETI:

Godišnje

1.a,b,c,d

Tjedno

1.a,b,c,d

1.a

1.b

1.c

1.d

Godišnje

2.a,b,c,d

Tjedno

2.a,b,c,d

2.a

2.b

2.c

2.d

Godišnje

3.a,b,c,d

Tjedno

3.a,b,c,d

3.a

3.b

3.c

3.d

Godišnje

4.a,b,c

Tjedno

4.a,b,c

4.a

4.b

4.c

Ukupno RN godišnje

Ukupno RN tjedno

1.

HRVATSKI JEZIK

700

20

5

5

5

5

700

20

5

5

5

5

700

20

5

5

5

5

525

15

5

5

5

2625

75

2.

LIKOVNA KULTURA

140

4

1

1

1

1

140

4

1

1

1

1

140

4

1

1

1

1

105

3

1

1

1

525

15

3.

GLAZBENA KULTURA

140

4

1

1

1

1

140

4

1

1

1

1

140

4

1

1

1

1

105

3

1

1

1

525

15

4.

ENGLESKI JEZIK

280

8

2

2

2

2

280

8

2

2

2

2

280

8

2

2

2

2

210

6

2

2

2

1050

30

5.

MATEMATIKA

560

16

4

4

4

4

560

16

4

4

4

4

560

16

4

4

4

4

420

12

4

4

4

2100

60

6.

PRIRODA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

BIOLOGIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

KEMIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

FIZIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

PRIRODA I DRUŠTVO

280

8

2

2

2

2

280

8

2

2

2

2

280

8

2

2

2

2

315

9

3

3

3

1155

33

11.

POVIJEST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

12.

GEOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search related