29

Vlada Federacije Bosne i Hercegovinefbihvlada.gov.ba/file/Plan javnih nabavki sa izmjenama i dopunama (1).pdfNa osnovu ölana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH",

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)